آب وآینه

به نقل از خبرگزاریها در مورد آب وآینه : فهرست مطالب: پاو وینت مرمت خانه حاج حسن غفوری ، مرمت خانه قزوینی ها تاریخ ایجاد 13/03/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 30 اسلاید پاو وینت قیمت: 9500 تومان تعدادمشاهده 5

پاو وینت مرمت خانه حاج حسن غفوری ، مرمت خانه قزوینی ها
بخشی از مطلب
خانه حاج حسن غفوری(قزوینی ها
خانه اول حاج حسن غفوری مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه مسجد صفا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۹۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱]
این بنا در خیابان ابن سینا نرسیده به میدان ابن سینا کوچه شهشهان کوچه مسجد جامع قراردارد که درحال حاضرساختمان میراث فرهنگی استان دراین بنا قردارد ودفتر ریاست سازمان دراین قسمت قرار دارد.
*نکاهی اجمالی بر وضعیت داخلی بنا:
این مجموعه از دو حیاط بیرونی واندرونی تشکیل شده که فضاهای مختلف خانه پیرامون آنها واقع شده اند.جبهه ی شمالی هردو حیاط از سایر جبهه های آنها مرتفع ترومهم تر است وقرارگیری حوض در مقابل این جبهه ها تاکیدی براهمیت آن هاست.در جبهه ی شمالی حیاط اندرونی(حیاط بزرگتر)تالاری صلیبی شکل درمیانه با دو اتاق در طرفین دیده می شود این تالار ارتفاعی معادل دو طبقه وسقفی گنبدی باتزئینات مقرنس دارد.اتاق های دو سوی تالار مستطیل شکل بوده وپوشیدهاز تزئینات گچبری دردیوارها وسقف هایشان می باشند.فضای تالار و اتاق ها از یک سو با ارسی های مرتفع وزیبایی به حیاط باز می شوند واز سوی دیگر به وسیله درهایی باتز ئینات گره سازی وشیشه الوان با یکدیگر پیوند می خورند.این اتاق ها همچنین با اتاق هایی که در گوشه های حیاط واقع شده اند نیز مرتبط می باشند.بدین ترتیب مجموعه ی تالار واتاق های این جبهه فضایی یکپارچه ووسیع را به وجود می آورند که سراسر جبهه ی شمالی رادربرمی گیرد. وجود سه ارسی با وسعت وارتفاع زیاد نمای این جبهه را از سایر نماهای حیاط متمایز کرده است.این ارسی ها اگر چه در مقابل فضاهای متفاوتی واقع شده اند ولی کاملن مشابه یکدیگر بوده ونما را به سه بخش مساوی تقسیم می کنند.
جبهه ی غربی حیاط اندرونی شامل تالاری شاه نشین دارد درمیانه و دو اتاق سه دری در دو سوی آن است که ایوانچهه ها و راهروهایی ما بین آنها قرار گرفته اند.
تالار این جبهه در سقف ودیوارها تزئینات گچبری وآینه کاری دارد وتوسط ارسی وسیعی به حیاط اشراف می یابد.
جبهه ی شرقی این حیاط نیز شامل یک تالار ویک اتاق سه دری وایوانچه ها وطاقنماهایی است که نمای جبهه را مشابه وقرینه ی نمای روبروی خود ساخته اند
رواق جبهه ی جنوبی حیاط نیز تقسیمات نمای مقابل خودرا تکرار می کند. فضاهای آشپزخانه وخباز خانه د شت این رواق قرار گرفته اند وارتباط مستقیمی با حیاط دارند.
سه جبهه شمالی شرقی وغربی حیاط اندرونی فضاهایی درزیرزمین دارند که از طریق پنجرهای مشبک چوبی ازحیاط نور می گیرند.ازارهای سنگی حجاری شده د ایین نما های حیاط وطره های چوبی تزئینی دربالای دیوارها نماهای پیرامون حیاط رابه یکدیگر پیوند داده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت ,مرمت خانه حاج حسن غفوری ، مرمت خانه , قزوینی ها ,خانه حاج حسن ,غفوری(قزوینی ها ,خانه اول حاج حسن غفوری , مقالات مرتبط در این دسته
اختصاصی از ژیکو مقاله شرح احوال وآثار نظامی گنجوی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 80 مقدمهسخن درباره ی شاعری که هشت قرن ونیم بلندترین قله داستان سرایی ادبیات فارسی را دراختیار داشت وستارگان ادب را زیردست نشانده وبا مهر فلک همبر شده آسان نیست ، خوبتردانان نتوانستند درخور میدان سخنش گویی زنند ورقیبانی که دعوی برابری داشتند به غبار سمندش نرسیدند وشرمگین وسرانداخته بخاک نشستند.چه بسیار انی که خسرو وشیرین ولیلی ومجنون را سراسر پیوستند اما د ایان به قصورخود و ی اواعتراف د ، طبق گفته ی وی:میدان سخن مراست امروز به زین سخنی کراست امروزهنراوآینه ای است پاک که چهره ها ویافته ها وبافته ها ی مدعیان را نشان می دهد. بسیار اندک اند انی که به صفا وپاکی وقدرت جلوه گری آینه بین ند با این وجود همچنان ستیغ سرکش ودست نیافتنی بزم سرایی را دراختیار دارد ویکی از خدمات برجسته اش اینست که شاعری را ازمصطبه آزاد وصومعه بنیاد کرده وبه خدمت معرفت نفس ومعرفت خالق درآورده است .شعربمن صومعه بنیاد شد شاعری از مصطبه آزاد شدنامش ابومحمد الیاس بن یوسف بن مؤید معروف به نظامی گنجوی وآینه غیب جادو سخن جهان- ملک الملوک فضل ،درحدود سال 540هجری در گنجه بدنیا آمد ودرحدود سال 606 در همان شهر دیده از جهان فرو بست .بزرگترین شاعر بزم سرای ایران ئصاحب مکتبی خاص واز نوآوران بزرگ قرن 6 هجری است.نظامی درلفظ ومعنی وموضوع مبتکر است وطراوت وتازگی در کلام او موج می زند وبه همین سبک تازه سبب شده که اورا در بعضی جاها مطرزی بنامند. نظامی معتقد است سبب گذشت زمان در فنون مختلف به نوآوری احتیاج می افتدهمانطور که درموسیقی آهنگهایی که ممتاز وسرآهنگ شناخته شده اند بعد ازمدتی ناخوشایند می شوند وبه آهنگ جدید نیاز می افتد.اینک گزیده ای از زندگی وشرح احوال وآثار وی را درین مجموعه بطورمختصر گردآورده ایم.نام ونسبنام ونسب وی را عموماً الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید ضبط کرده اند .تقی الدین اوحدی در خلاصةالاشعار وزبدةالاکار نام ونسبش را احمد بن یوسف بن مؤید وکنیه اش را ابومحمد ولقبش را نظام الدین آورده است . برخی دیگر از مؤلفان لقب اورا جمال الدین ضبط کرده اند .در لیلی ومجنون،نظامی خود نام ونسب خویش را بدین گونه آورده است:مادر که سپند یار زادم با درع سپند یار زادمدرخط نظامی ارنهی گام بینی عدد هزارو یک ناموالیاس کالف بری زلامش هم با،نود ونهست نامشزین گونه هزارویک حصارم با صد کم یک سلیح دارمهم فارغم از کشیدن رنج هم ایمنم از ب گنجچون تخلص وی «نظامی » بحساب جمل هزارویک می شود وهزارو یک عدد نامهای خداست والیاس بحساب جمل 102 است،والف ویا را که سه باشد از آن کم ند99 می ماند که شماره ی اسماء حسنیست مراد اینست که در پناه اسماء الله و اسماءحسنی می زیسته است.از این ات مسلم می شود که نام او الیاس بوده است.دربعضی نسخ خطی چنین ضبط شده است:یارب تو مرا کاویس نامم در عشق محمدی تمامموبهمین جهت در سی وچهار سال پیش من بخطاءپنداشته بودم که شاید مراداواز این بیت، این باشد که «ویس»یا «اویس» نام داشته است ولی مرحوم وحید دستگردی بدین گونه اصلاح کرده است که مراد وی اینست که ویرا چون اویس قرنی عاشق نام محمد دانند واین اصلاح کاملا ًبجاست.دربسیاری ازکتابهای قدیم تخلص وی را«نظامی مطرزی» ضبط کرده اند.چنانکه تقی الدین اوحدی کاشانی هم درخلاصةالاشعار تصریح می کند که :« در کتب تواریخ بنظامی مطرزی اشتهار دارد.» چون قوامی گنجوی شاعر معروف قرن ششمکه درهمان شهرودر همان زمان می زیسته نیز بنام «قوامی مطرزی»خوانده شده است.برخی از تذکره نویسان قوامی را که گویند در گنجه بخبازی مشغول بوده است برادر وی ووبرخی دیگر عم وی دانسته اند.اما نظامی در آثار خویش همه ی ان خود را نام برده بنام وی اشارتی نکرده است واگر شاعری معروف چون قوامی خویشاوندی با او داشت قطعاً اشاره می کرد.
با
مقاله شرح احوال وآثار نظامی گنجوی
سفره هفت سین چند روزی بیشتر به عید نمانده ولی ما هنوز کرسی‏مان را جمع نکرده‏ایم. از بس هوای بیرون سرد است، حال می‏دهد تا ه بروی زیر کرسی و به ماجراهایی گوش کنی که بابا از زمان‏های قدیم؛ از آن وقت‏ها که خودش نوجوانی مثل من بوده، برایت تعریف ‏کند. کتاب فارسی اول راهنمایی‏ام را که توی دستم گرفته‏ام تا شعر چشمه وسنگ را حفظ کنم، یک طر. گفتگو:
سوال : سلام... چرا اغلب در رفاقت رکب ویا ازپشت خنجر می خوریم و یا در روابط عشقی مسدود می شویم با سلام وآرزوی سلامتی وسعادت وبهروزی لیاقت رفاقت لیاقت آدم ها با تلاش برای حفظ متانت، حیا، بردباری، نجابت، وفاداری و رازداری اثبات می شود. اصولا مدیریت خشم و شادمانی و یا در کل مدیریت بحران برای هر شخصی نشان دهنده ی عزت نفس اوست. انس.