آدرس مطب متخصص اطفال شاهین شهر

به نقل از خبرگزاریها در مورد آدرس مطب متخصص اطفال شاهین شهر : علی اصغر عابدزاده پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: ابادان
آدرس: ابادان - خیابان ستارخان ی دوم
تلفن مطب: - رویا غدیری پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان شمالی
تلفن مطب: - افشین بهرامی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: ایذه
آدرس: ایذه - میدان علی
تلفن مطب: - علیرضا توتونچی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان بنی هاشم بین کیان و غزنوی
تلفن مطب: - بهرام بهنام اسکویی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: مشک
آدرس: مشک - خیابان حسین شهید پناهی جنب باشگاه ورزشی رامین ساختمان پزشکان ابن سینا
تلفن مطب: - محمدرضا مسجدی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - کیانپارس فلکه 3 خیابان میهن سمت رودخانه
تلفن مطب: - کاظم فروزش پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول - خیابان سلمان فارسی مقابل داروخانه رازی
تلفن مطب: - محمدصادق پور مهدی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول - خیابان طالقانی کوچه ازادی مجتمع میلاد
تلفن مطب: - مسعود قلمبر پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - میدان لاله خیابان شریعتی روبروی بانک ملی مرکزی
تلفن مطب: - مهران گل بهار
پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - رامهرمز چ طالقانی
تلفن مطب: - محمود تاجیکی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: شاهرود - خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار
تلفن مطب: - محمدحسن حسنی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: شاهرود - خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان مرکزی طبقه اول
تلفن مطب: - علی محمد علی اکبری پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: گرمسار
آدرس: گرمسار - گرمسار، ساختمان پزشکان ابن سینا طبقه دوم
تلفن مطب: - عبد الرضا نریمان پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: کردستان
شهر: بیجار
آدرس: بیجار - خیابان توحید ساختمان پزشکان نریمان
تلفن مطب: - رویا خالصی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: سمنان - میدان معلم ساختمان پزشکان رازی
تلفن مطب: - حسین بوباش پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: سمنان - مه هر جنب داروخانه ولیعصر
تلفن مطب: - نسرین فاتح پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: شاهرود - خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان داخل کوچه طبقه زیر زمین
تلفن مطب: - محمدرضا جعفر رنگچی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول - خیابان طالقانی نبش آفرینش
تلفن مطب: - محمد حسین شهیدی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: دامغان
آدرس: دامغان - محله نو، ساختمان پزشکان
تلفن مطب: - احمد قیصری موگرمون پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اغاجاری
آدرس: اغاجاری - چ نادری خیابان معلم جنب کلیسا
تلفن مطب: - بدری احمدی دعویسرایی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: مشهر
آدرس: مشهر - خیابان چهل متری طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی
تلفن مطب: - سعیدرضا کلات جاری پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: شاهرود - خیابان 22بهمن کوچه ش مزجی پلاک 8
تلفن مطب: - محمد ابراهیم نظریان پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: بهبهان
آدرس: بهبهان - کوی ملت خیابان اقبال نبش خیابان 9
تلفن مطب: - کامبیز اشرف گنجوی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ابهر - مدره: خیابان شهید بهشتی روبروی بانک کشاورزی داخل ک دهم قواره دوم جنوبی
تلفن مطب: - میرزا محمود میر دهقان فراشاه پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان خشایار مجتمع پزشکی فار
تلفن مطب: - مظاهر اسدی مقدم پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان نادری خیابان مولوی مجتمع پزشکی اهواز مطب ش 4 کد 61949
تلفن مطب: - خدایار موفقی پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: شاهرود - بسطام کوچه داروخانه مطب موفقی
تلفن مطب: - مصطفی مقدر پزشک متخصص اطفال - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن مطب: - افسانه نامجویان اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - فکلکه جوانمردی کوچه بن بست اصفی پلاک 365
شماره تلفن مطب: __ رضا مدرس بهبهانی اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان پیروزی روبروی شاهزاده حسین مجتمع پزشکی پلاک 492
شماره تلفن مطب: __ بهمن داوود ماغن اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
آدرس: رامهرمز - خیابان نادری مجتمع پزشکی سینا طبقه 5 واحد 51
شماره تلفن مطب: __ مهران گل بهار اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - رامهرمز چ طالقانی
شماره تلفن مطب: __ فرشته مساوات اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: بهبهان
آدرس: بهبهان - نرسیده به پل سیاه نبش خیابان شهید شم خانی
شماره تلفن مطب: __ زهره یونسی بروجنی اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشک tabibyab.blog.ir تخصص: متخصص اطفال و کودک
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان افرینش نبش طالقانی.
شماره تلفن مطب: __ میرزا محمود میردهقان فراشاه اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز - خیابان خشایار مجتمع پزشکی فار
شماره تلفن مطب: __ یک متخصص طب سنتی، روش اطفال از دیدگاه طب سنتی را تشریح کرد. نوزاد سمیه ماهروزاده درباره تد ر کلی اطفال در بدو تولد از دیدگاه طب سنتی اظهار داشت: در بدو تولد اطفال، پاشیدن نمک طعام سائیده شده بر تمام بدن طفل به جزء چشم و دهان و گوش مفید است. […] به همت مسئولان مرکز بهداشت درمان شهرستان کهگیلویه حضور متخصص اطفال و داخلی در هفته ای دو بار در موک تحقق پیدا کرد. محمد ابراهیم نظریان اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص اطفال
استان: خوزستان
شهر: بهبهان
آدرس: بهبهان - کوی ملت خیابان اقبال نبش خیابان 9 شماره تلفن مطب: __ محمدجواد زیبائی ­نژاد متخصص قلب عروق پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: فارس
شهر: شیراز
آدرس: شیراز - خیابان زند ساختمان 491
تلفن مطب: __ پیام خمائد پزشک متخصص مغز و اعصاب
تخصص: متخصص مغز اعصاب
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: سنندج - خیابان بلوار شبلی ساختمان پزشکا شبلی طبقه همکف
تلفن مطب: __ سیدحبیب اله جامعی -متخصص قلب و عروق پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: قزوین - خیابان فردسی - سه راه شهرداری
تلفن مطب: __ با سلام ؛ در مورد ظرفیت اطفال نکته اى که هست اینه که قرار بود بهمون ظرفیت اطفال نوبت اول ندن ، صحبتایى که داشتیم 5 نفر ظرفیت دادن و با رایزنى هایى 10 نفر نهایتا ظرفیت اطفال نوبت اول گرفتیم .
60 نفر هم که اطفال نوبت دوم هستن. ** ظرفیت همه مینور ها براى اطفال نوبت دوم 12 نفر مى باشد (بهداشت.پوست.رادیو.چشم.ent) ** ظرفیت همه مینور ها براى اطفال ن. محمد مهدوی متخصص قلب و جراح قلب ک ن و رییس بخش پیوند قلب اطفال در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی تهران هفته آینده برای پاسخگویی به سؤالات پزشکی مخاطبان، مهمان برنامه «مطب مجازی» خبرگزاری فارس خواهد. س رست شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: پزشک متخصص اطفال و داخلی نخستین بار با حضور در مناطق قلعه رئیسی و موک خدمات درمانی به بیماران ارائه می دهند. عماد ف وئیان پزشک متخصص مغز و اعصاب
تخصص: متخصص مغز اعصاب
استان: کردستان
شهر: سقز
آدرس: سقز - میدان جمهوری جنب داروخانه کمیل زاده
تلفن مطب: __ فرامرز حاجیان پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: مازندران
شهر: نور
آدرس: نور - خیابان پاسداران مطب
تلفن مطب: __ رقیه پورکیا پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: مازندران
شهر: امل
آدرس: امل - خیابان سعدی مجتمع سبز طبقه همکف
تلفن مطب: __ محمد افضلی پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: مازندران
شهر: امل
آدرس: امل - خیابان 17 شهریور کوچه بنیاد شهید مجتمع
تلفن مطب: __ آزاده اکبری سنه پزشک متخصص ن و زایمانتخصص: متخصص ن و زایمان
آدرس مطب: تهران - خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس، بیمارستان شهید اکبر آبادی، بخش ن
تلفن مطب: - سارا فرانی پزشک متخصص قلب و عروق
تخصص: متخصص قلب و عروق
استان: مرکزی
شهر: ساوه
آدرس: بیمارستان مدرس
تلفن مطب: __