آن سوی دلتنگی ها خداست

به نقل از خبرگزاریها در مورد آن سوی دلتنگی ها خداست : کار انسان تنها کشت است. رویاندن تنها کار خداست. در حدیثی از « ص » نقل شده که فرمود : هیچ یک از شما نگوید زراعت باید بگوید : کشت . زیرا زارع حقیقی خداست. گابریل گارسیا مارکز باور نمیکنم خدا به ی بگوید: " نه...! "
خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- چشم.... ٢- یه کم صبر کن.... ٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم....
همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو... شاید خداست که در آغوشش می فشاردت برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن!
صبر اوج احترام به حکمت خداست . .

له ما فی السماوات ِ
و ما فی الارض ِ
و ما بینهما
و ما تحت الثری
آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است وآنچه ما بین آن هاست و هرچه در زیر "درون" زمین است مال خداست
"قسمتی از دعای یستشیر"
سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست چو آیات از سوی یکتا خداست کجا شک در آیات یزدان رواست تو هستی فقط یک بشیر و نذیر وظیفه نداری جز این،ای سفیر کت که حق بر تو نازل نمود پراکنده آری بیامد فرود که تو نیز بر امتت این کتاب به تدریج خو به راه صواب هماناکه قرآن که ازسوی ماست ز تنزیل های بزرگ خداست ترجمه شعری از امید مجد اجتماع در مساجد را همچنان باید نگاه داشت. جوانها مسجد را کلاس درس و صحنه رزم بدانند. به مساجد رو کنند مساجد خانه خداست و خانه بندگان خداست. مساجد کلاس دین و درس سیاست و درس رزمندگی با دشمنان دین است. مساجد را گرم بدارید محافل مذهبی را مانند دوران اختناق رژیم همچنان گرم نگاه دارید سعی کنید مسائل تبلیغاتی مذهبی و ی سمعی و بصری را به مسا. روز قیامت نیکےهایمان را به محبوب ترین فرد زندگیمان نخواهیم داد
اما مجبور مےشویم نیکےهایمان را به ی بدهیم که ازاو متنفر بودیم و غیبتش کردیم گناه مخصوصاً، حقّ الناس اوج حماقت است
زرنگی بندگی خداست
آیت الله بهاالدینی فقط خدا... به خدا نگاه کن... فقط خداست که نگاهت رامیبیند.... هیچ مثل خدا عاشق نیست..... در پی عشق واقعی باش... عشق خدا پاکتر از هرعشق زمینیست... در پی نگاه خدا باش.... خداست که بی توقع عاشقت میشه.... خداست که بی منت عاشقت میشه... خداست که به نگاهت توجه میکنه.... خداست که مهر ومحبتش را تقدیمت میکند....
پس د ی این نگاه باش نه نگاه زمینی.... به آسمان نگاه کن....به خدا نگاه کن.... تورا از نگاهش بی نصیب نمیکنه..... به آسمان نگاه کن....به خدانگاه کن...... الو. سلام... منزل خداست؟ این منم مزاحمی که آشناست هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است به ما که می رسد ، حساب بنده هایتان جداست؟ الو
دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد از دل من است یا که عیب سیم هاست؟ چرا صدایتان نمی رسد کمی بلند تر صدای من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟ اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم شنیده ام که گریه بر تمام دردها شفاست دل مرا بخوان به سوی خود تا که سبک شوم پناهگاه این دل ش ته خانه ی شماست الو ، مرا ببخش ، باز هم مزاحمت شدم دوباره زنگ می زنم ، دوباره ، تا خدا خداست دوباره ... تا خدا خداست... الو. سلام... منزل خداست؟ این منم مزاحمی که آشناست هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است به ما که می رسد ، حساب بنده هایتان جداست؟ الو؟ دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد از دل من است یا که عیب سیم هاست؟ چرا صدایتان نمی رسد کمی بلند تر صدای من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟ . "عیسی" پسر خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" کلمه خداست (یوحنا 1:1) "عیسی" کلمه حیات است (اول یوحنا 1:1) "عیسی" پسر انسان است (لوقا 10:19) "عیسی" خدای حق است (اول یوحنا 20:5) "عیسی" خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائو16:3) "عیسی" مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" فروغ جلال خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" صورت خدای نادیده است (کولسیان 15:1) "عیسی" خالق آسمان و زمین . همشهری آنلاین: در جمع نمایندگان مجلس، گفت: هیچ نمی گوید نعوذبالله کلام خداست و هیچ ایرادی ندارد، گفت: کلام بزرگانی همچون اسانی و شیخ انصاری به نقد کشیده می شود و از آنها ایراد می گیرند و در خصوص نیز می توان گفت ایراد دارد اما بهترینی بود که می شد و امکان پذیر بود. عشق تنها خداست عشق تنها خداستعشق تنها خداست در مکتب زندگی آموختم که خدا عشق است ، و عشق تنها خداست ♥، آموختم که وقتی نا امید می شوم ، خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار می کشد ، تا دوباره به رحمتش امیدوار شوم ، آموختم اگر تا به امروز به آنچه خواستم نرسیدم ، خدا برایم بهتر از آن را در نظر گرفته ، آموختم زندگی سخت است ، اما من از آن سخت تر ، آموختم خدا را هیچگاه فراموش نکنم ، چون او مرا فراموش نمی کند ، و این شد معنای آرامش . . . !!! عیسی پسر خداست (عبرانیان 3:1).
عیسی کلمه خداست (یوحنا 1:1).
عیسی کلمه حیات است (اول یوحنا 1:1)...
عیسی پسر انسان است (لوقا 10:19)
عیسی خدای حق است (اول یوحنا 20:5)
عیسی خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16:3)
عیسی مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 3:1)
عیسی فروغ جلال خداست (عبرانیان 3:1)
عیسی صورت خدای نادیده است (کولسیان 15:1)
✍ صادق علیه السلام می فرمایند:
هر پیشوایی را که از جانب خدا تعیین شده انکار کند⛔️واز او و دین او بیزاری جوید ، کافر واز دین بیرون رفته است زیرا کھ آن پیشوا ازجانب خداست دین او دین خداست و ی که از دین خدا بزاری جوید ‼️خونش درآن حال مباح است مگر اینکه توبه کند و به سوی خدا بازگشت کنداز آنچه گفته و اعتقاد پیداکرده.‼️
⚜منبع: ا. عشق احساسه،نه معادله این درسته؟شاید من مفسر اون نیسم اماااا احساس آنی هست در لحظه خوبیتا حالا شده با احساست همیشه خوب باشی با همین عشق که احساسه؟ عشق حقیقی خداست.وقتی توی دریا داری غرق میشی از یکی کمک میخواییکی که میتونه کمکت کنه یکی که میدونی هست اون خداست.خ که اون بی دینه هم قبولش داره.مومن نیستا ولی قبول داره خدارو. عشق مجازی هم . زرنگی، بندگی خداست. افسران - زرنگی، بندگی خداست. ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎﯾمان ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿمان ﻧﺨﻮﺍﻫیم ﺩﺍﺩ!
ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ می شویم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎیمان ﺭﺍ ﺑﺪﻫیم ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺘﻨﻔﺮﺑﻮﺩیم ﻭ ﻏـﯿـﺒـﺘـﺶ ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم!!!

گناه، خصوصا حق الناس، اوج حماقت است نه زرنگی!

زرنگی، بندگی خداست.

زرنگی های ما، همه نا زرنگی است.

ی که می گوید: سر فلانی کلاه گذاشتم،

اشتباه می کند، بلکه فلانی سرش کلاه گذاشته است؛

چون حــق بر گردن او پیدا کرده است.
آیت الله بهاءالدینی کوچیک تر که بودم فکر می بارون اشک خداست
ولی مگه خدا هم گریه می کنه؟!چرا باید دل خدا بگیره!
دوست داشتم زیر بارون قدم بزنم تا بوی خدا رو حس کنم
اشک خدا را تو یه کاسه جمع کنم
تا هر وقت دلم گرفت کمی بنوشم تا پاک و آسمانی شوم!
آسمان که خا تری می شد دل منم ابری می شد
حس می که آدما دل خدا رو ش تند
و یا از یاد خدا غافل شدند همه م. حس عجیبی ست دلتنگی! دلتنگی برای ی که عقل حکم می کند دلتنگش نباشی.. میـــــــــــــدانم.. میـــــــــــــــــدانم که از حال و هوای اکنون او هیــــــــــــــچ نمیــــــــــدانم! اما احساسم.. احساس کنونی ام و نیازم حکم می کنم که در این لحظات دلتنگ باشم!به همین راحتی! نه نه ! الکی میگم! اصلنم راحت نیس! من و علامت سوال های ذهنم درباره ی او. همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردت ...
برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن ،صبر اوج احترام به حکمت خداست.
همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت ی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد.
از ی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه....
اگه یقین داری روزی پروانه میشوی ...<. صادق علیه السلام در حدیث شریفی فرموده اند: حلم و بردباری چراغ خداست. جعفر صادق علیه‎السلام : بردبارى چراغ خداست... پنج چیز است که بردبارى مى طلبد: شخص عزیز باشد و خوار شود. راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود. به حق دعوت کند و سبکش بشمارند. بى گناه باشد و اذیت شود. حق طلبى کند و با او مخالفت کنند. اگر در هر پنج مورد، به حق رفتار کنى، بردبار. معاون هماهنگ کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در پاسداران انقلاب ی با بیان اینکه تأسف بار است برخی از مسئولان می گویند نان ما در دوستی با استکبار است، گفت: تکیه گاه ما خداست؛ نباید به امریکا و انگلیس تکیه کنیم به این امید که آسیب نبینیم. بسم رب الصدیقینخطاب به فرماندهان و رزمندگان : - ما لشگر حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبر شش گوشه حسین (ع) را در آغوش بگیریم کلامی و دعایی جز این نباید داشته باشیم: «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.» - اگر در پیروزی ها خودمان را دخیل بدانیم این حجاب است برای ما، این شاید انکار خداست. - اگر . من امیدم به خداست این همه غربت تلخ
این همه تنهایی
این همه دلتنگی
این همه فاصله تا رویاها
این همه غم ز کجاست ؟؟؟
من امیدم به خداست …
من امیدم به همین ذره نور اینجاست
من امیدم به همین خلوت سرد
به همین یاد نگاه
به همین دغدغه ها
به همین رویاهاست
من امیدم به خداست ماه ماهِ برکته. ماه ماهِ خداست. ماه ماه خوبی هاست. ماه ماهِ الطاف الهی ست. ماه ماهِ میهمانی خداست...!!! در ابتدای این ماه خوب جواب مهموناتو دادی خدا! کلاً مدت زیادیه که جواب نمیدی. کلاً حساب خودتو جدا کردی از خیلیا. کلاً فراموش کردی که کی هستی ... امروز ماه مهمونی و این چیزات رونفرین جرأت نفرین خودتو ندارم و شک نکن که اگر توانش رو داشتم از. شعر من کو ، کجاست؟
ذوق من کو ، کجاست ؟
قلمم گم شده باز
کاغذ اما اینجاست
من نمیپرسم باز
خانه دوست کجاست
د ی بودنها
او همیشه اینجاست
در دلم آشوب است
بر لبم نام خداست
می نویسم با ترس
روح من کو ، کجاست؟
روح من گم شد و باز
این تنم ، پابرجاست
رخت بربندو برو
و نگو کار خداست "سکوت"

عاشقانه خیلی خنده دار حتما بقیه ویدیو های مارو بینید =))همیشه بخندید ... همیشه به ما سر بزنیدوقت خنده خداست هرکی میتونه اینو ببینه و نخنده =))))))) ir
لینک های : کیفیت 264p کیفیت 352p اگر کاری برای خداست پس گفتنش چه سودی دارد؟ شهید حاج حسین ازی اگر کار برای خداست پس گفتنش چه سودی دارد؟ برای دیدن تصویر در اندازه پروفایل با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. ثواب این طراحی تقدیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها... نمی دانم چه شد؟؟پ شاید خیلی مغرور شدم .... دوباره با خودم بد اما من پس نمی کشم من شیعه ام هزار بار هم که بد شود بار در جا م با اذان و اقامه ام خود را غسل می دهم آری من شیعه ام تو بدی که علی نداری که حسین نداری من شفیع دارم عشقی که شفیعه به من می دهد انقدر زیاد است که از افتادن سلاح شیمیایی به دست تو ه نمی هراسم چون من شیعه علی ام و جهان صاحبی. همه چیز در دست خداست
به غیر از حافظیّت خدا، به هیچ چیز نباید اعتماد داشت. همه چیز در دست خداست؛ در روایت است که لا حول و لا قوه الا بالله یعنی هیچ روگردانی از گناهان نیست مگر با حفظ و نگهداری خود خدا و هیچ نیرویی بر طاعت و عبادت خدا نداریم مگر به کمک و یاری خداوند.(تحف العقول ص 468)

گناه زهر است
هیچ ذکری بالاتر و مهمتر از عزم پیوسته و همیشگی بر ترک گناه نیست؛ دردعای جوشن کبیر خدا را با قریب به هزار اسم می خوانی که هر اسمی معنایی و پیامی دارد . هرکدام مرهمی است بر دردی و متناسب با نیاز هر فردی. تا این که چون نیک بنگری ، دردی نیست جز اینکه درمانش نزد خداست و مشکلی نیست جز اینکه رافعش خداست هیچ در بسته ای نیست جز اینکه خدا گشاینده اش است و آرزویی نیست جز اینکه خدا بر آورنده اش کمترین اثر چنین د. زنده نگه داشتن یاد ء مصداق یاد خداست و اگر این چنین است دل شهید قرآن بالغی باشد که اسرار عالم در آن نهفته است دل شهید براقی است که انسان را تا عرش برین بالا می برد آری دل شهید است که محل عروج فرشتگان مقرب است و سرخی خون شهید است که نوید طلوع خورشید را می دهد. بزرگی گفت : وابسته به خدا شوید !!! پرسیدم : چجوری ؟؟؟ گفت : چجوری وابسته به یه نفر میشی !؟ گفتم : وقتی زیاد باهاش حرف میزنم !!! زیاد میرم و میام ... گفت : آفرین ... زیاد با خدا حرف بزن ... زیاد با خدا رفت و آمد کن ...! بزرگی میگفت : وقتی دلت با خداست ، بگذار هر میخواهد دلت را بشکند ... وقتی توکلت با خداست ، بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند ... مرجع تقلید گفت: حاکمیت از طرف خداست ولی اجرای آن بدون کمک مردم ممکن نیست. asemooni.com love only god عشق تنها خداست ... آموخته ام که خدا عشق است … وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم…
پشت دیوار بقیع روضه می خوندم دیدم یه مادر خیلی بی تاب شد گریه کرد و از حال رفت یک دفعه ای صدا زد فلانی بیا سوال شد برام ، این قدر بی ت ؟ گفتم چته مادر، چرا اینقدر بی ت میکنی ؟ اینقدر گریه کردی؟ صدا زد ، من همسرم شهید شده ، از بعد شهادتش هر وقت (دخترم) صدازد مادر بابا کجاست؟ گفتم دخترم پدرت پیش خداست مادر ، هر وقت صدا میزد مادر بابا کجاست؟. بسم الله الرحمن الرحیم وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ و هر خود را در حالى که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعا در ریسمان استوارترى چنگ درزده و فرجام کارها به سوى خداست (۲۲) سر آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق . آنانکه کارهای خیر بی ریا کنند آیا بودکه یادی هم از صخا کنند یک دنیا همت و کوشش یک دنیا صداقت و ایمان اینهمه فعالیت و فداکاری و جوانمردی همه این تلاشها در این راهها فقط بخاطر خشنودی خداست خشنودی خدا باید محقق شود اصرار و پافشاری و صبر و شکر جمیل تائب تبلیغات و تشویقات و تحریکات تائب در صخا در این قرض الحسنه و خیریه پربرکت این ایده بسی.
اگر به جای گفتن «دیوار موش دارد و موش گوش دارد»، بگوییم «عالم محضر خداست»، نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، ”مراقبت خدا“را در نظر دارد!
قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خو م:
بچه را ول کردی به امان خدا؟!
ماشین را ول کردی به امان خدا؟!
خانه را ول کردی به امان خدا؟!
و اینگونه بود که "امان خد. وقت مال خداست به غیر خدا ندهید علاء بن کامل گوید: شنیدم که صادق علیه السلام (در حالى که به فرموده خداوند در آ سوره اعراف نظر داشت ) مى فرمود:
شب هنگام ، با حال زارى و بیم ، بدون آنکه آوایت را آشکار کنى ، پروردگارت را در ضمیرت یاد کن (و بگو): لا اله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد، یحیى و یمیت و یمیتو یحیى و هو على کل شى ء ق. حال خوش یعنی چه ..
از خودم پرسیدم..
و دلم پر شد از آواز بهار..
زندگی مال من است.
من خدا را دارم....
عشق را می فهمم.
خوشی خاطره در حسِ من است!
حال خوب، این نفسِ رفته و برآمده است.
این نگاهی که در آئینه و آب
روشنی های تو را می بیند،
و به پایان شب ایمان دارد..
حال خوش یعنی:
من به ی می نازم که در آغوش و نوازش هایش جا ب.
خداوند می فرماید : « فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحه » . سوره ص آیه 72 پس زمانی که ( خلقت بدنی ) انسان را تسویه نمودم و در آن از روح خودم دمیدم .
اشارات : 1 – آوردن کلمه من در جمله من روحی حکایت از این امر می کند که آنچه در بدن انسان دمیده شده است از روح خداست و نه روح خدا . زیرا من روحی آمده است نه روحی .
2 – آوردن کلمه من حکایت از این وا. رضا مارمولک یادتون هست رضا مارمولک چی میگفت؟؟؟

خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست، خدا خدای آدم های خلاف کار هم هست و فقط خداست که بین بندگانش فرقی نمی گذارد فی الواقع خداوند اند لطافت اند بخشش اند بیخیال شدن و اند چشم پوشی و اند رفاقت است. رفیق خوب و با مرام همه چیزش را پای رفاقت می گذارد. بایستی ما یک فکری به حال اهلی شدن آدم ها اهلی یعنی ایجاد علاقه و این تنها راه رسیدن به خداست و خیلی هم مهم است... »
ساده گفت .. ولی حق میگفت عشق بزرگترین هدیه ی خداست. هنر آن را بیاموز. آواز آن، جشن آن را بیاموز. عشق نیازی قطعی است؛ درست همانگونه که جسم بدون غذا نمی تواند زنده بماند، بدون عشق روح را یارای زنده ماندن نیست. عشق غذای روح است؛ آغازگر همه ی چیزهای با شکوه است؛ عشق، درِ بارگاه ملکوتی ست.
زندگی ؛ جز رنج وغم دارد فضای دیگری چشم برخود بازکن ؛ «بینی که تا افسونگری.» خورده پیوند از ازل ؛ « هستی و .......... انسان و .................... خدا». یک حضوراست این معما. تا چه درخود بنگری .» هرچه را بینی خداست ، از باغ و گل تا عطر آن . ازنسیمی که ؛ نوازش میدهد هرغنچه را. نیستی بیرون از ره ، خود را کشف کن . آن گوهری . ........................................... تجلیگاه خدا: مصطفی هادوی «شهیر» مقام عشق و تجلی گه خداست، شکوه محضر پرفیض کبریاست، حریم کعبه‏ی عشق است و قبله‏ی حاجات‏ برای درد دل خستگان دواست به لحظه‏های رکوع و سجود و کشف و شهود مقام و منزلت زمزم و صفاست، در آستان جلالش برآر دست نیاز که هر طرف نگری جلوه‏ی خداست، «شهیر» هر چه بخواهی تو از خدای بخواه‏ کلید قفل اجابت به هر دعاست . چرا عقب نشینی ! چرا باید سست شد و بی اراده و بی اختیار ! چرا باید تسلیم ناملایمات شد ! چرا باید همیشه هر دری را که بسته دیدم بگویم که هرگز باز نمیشه ! شاه کلید در دستهای منست ! در دستهای توست ! در دستهای ماست ! در دستهای همه است ! کلید دردست خداست ! دست من دردست خداست ! دست من دست خداست ! هرگز نه تسلیم و نه دلمردگی و نه دلسردی و نه مایوس شدن ! ب. قرض الحسنه و خیریه کار خداست لطف و عنایت خداست عشق و علاقه بزرگان و خدادوستان است مورد تائید همه انسانهای روی زمین است دست خداست که در این کار می باشد خشنودی قلب قرض داران و دردمندان را به همراه دارد همه اینها و بسیاری دیگر از این قبیل معجزه ها و کرامتهائی را با خودش دارد که انسان حیران می ماند صخا با همه قرض الحسنه ها فرق دارد چون حا. حقیقت بندگی ش تن مَنیت و از بین بردن مَن هاست. اگر من خودت را ش تی، به سعادت می رسی. تجلی حقیقت بندگی در است و این مداوم است .هیچ چیزی مثل انسان را نمی شکند. حضرت می فرماید که خدا دستور داده که بخوانیم تا غرور ما ش ته شود. از صادق(ع) سوال د: چرا خدا بی ی را در حد کفر قرار داده است ولی خواری و گناهان دیگر در مرز کفر نیستند؟ فرمود :گناهان دیگر .