اجازه

به نقل از خبرگزاریها در مورد اجازه : نگی یعنی اینکه گوشی تلفن را برداری و برای جایی رفتن از ی اجازه بگیری... نه که عهد قجر باشد، نه که اجازه ات دست خودت نباشد، یک وقت هایی آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست ی تا دلش قرص شود که مهم است برای ی! این روزها که بی اجازه و به اختیار می زنم بیرون انگار بی کَس ترین زن عالمم...!
#پریسا_زابلی_پور
امروز را بگذار به جسارت دنیا قسم بخورم که بی تعارف امد که بی تعارف امد و بی تعارف تو را برد که بی تعارف زمین خوردنم را تماشا می کند زندگی حریم خصوصی هم نمی شناسد دلم را دلم را در مقابل همه به س ه گرفت تنها قسم به جسارت دنیا کافی نیست بگذار بگویم که دلم نیز جسارت کرد بی انکه اجازه بگیرد اجازه ازمن... اجازه ازتو... اجازه از غول دنیا راه من ا. آقا اجازه! این دو سه خط را خودت بخوان!
قبل از هجوم سرزنش و حرف دیگران

آقا اجازه! پشت به من کرده قلبتان
دیگر نمی دهد به دلم روی خوش نشان!

قصدم گلایه نیست، اجازه! نه به خدا!
اصلا به این نوشته بگویید «داستان»

من خسته ام از آتش و از خاک، از زمین
از احتمال فاجعه، از آ ا مان!

آقا اجازه! سنگ شدم، مانده در کویراجازه > ... بستگی داره
معلم : به چی ؟ من : اینکه کدوم تند تر برن oــــــo

دیگه اجازه بدین نگم چرا حین خنده ی بچه ها من گریه شدم :))
آقا اجازه ، دل زده ام از تمام شهر
بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر

آقا اجازه ، دست خودم نیست خسته ام
در درس عشق من صف آ نشسته ام

در این کلاس ، عاطفه معنا نمی دهد
اینجا ی به پای تو ب ا نمی دهد

یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید ؟
درس غریب غیبت کبری به سر رسید

آقا اجازه ، بغض گرفته گلویمان
آنقدر رد شدیم که . مامان اجازه هست ابرو هام رو بردارم؟..............نه
مامان اجازه هست موهامو زیتونی کنم؟............نه
مامان اجازه هست تونیک صورتی بپوشم؟...........نه
مامان اجازه هست مثل باربی ارایش کنم؟...........نه
مامااااااااااااااان یعنی چی که همش می گی نه.......من 18 سالم شده دیگه!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
مامان:اه جمشیدخفه میشی یا کنم؟؟؟؟؟ آقا اجازه هست سلام کنم باغ را؟
بر سبزه ها تلاوت یاد یار را؟
آقا اجازه هست نشینم کنار رود
با آب و تا ب بهر ماهیان بخوانم سرود؟
راستی آقا،انار شیرین چند بخش بود؟
زیبا ترین ترانه گلپونه
در
کدام دشت بود؟
آقا اجازه ،شرح حالا من بپرس
قسمت به قسمت از احوال مادران بپرس
هر تار موی برفی اشان از بهر کیست کیست؟
آقا . آقا اجازه ! د ده ام از تمام شهر

بی تو دلم گرفته ازاین ازدحام شهر

آقا اجازه! دست خودم نیست خسته ام

در درس عشق من صفِ آ نشسته ام

در این کلاس ، عاطفه معنا نمیدهد

اینجا ی برای تو ب ا نمیدهد

آقا اجازه ! بغض گرفتـه گلویمان

آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان آقا اجازه خسته ام از اینهمه فریب!

آقا اجازه! خسته ام از این همه فریب،
از های و هوی مردم این شهر نا نجیب.

آقا اجازه! پنجره ها سنگ گشته اند،
دیوارهای سنگی از کوچه بی نصیب.

آقا اجازه! باز به من طعنه می زنند
عاشق ندیده های پر از نفرت رقیب.

«شیرین»ی وجود مرا «تلخ» می کنند
«فرهاد»های کینه پرست پر از فریب!
<. مشاور رئیس مجلس شورای ی، گفت: نباید اجازه دهیم که آل سعود و همچنین صهیونیست ها از ناآرامی ها در کشور خشنود باشند و اگر معترضین اعتراضی هم دارند نباید اجازه دهند که دشمنان در صفوف آنها رخنه کنند. اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟♥♥♥♥♥♥

روپشت بوم خونه هااسمتوفریادبزنم؟♥♥♥♥♥

اجازه هست که هرنفس ترانه بارونت کنم؟♥♥♥♥

ماه وستاره روبازم فدای چشمونت کنم؟ ♥♥

اجازه هست که خنده هات قلبموازجا ه؟♥♥♥

بهت بگم عاشقتم،دوست دارم یه عالمه

اجازه هست نگاهتو،توخاطرم قاب م؟♥♥♥♥

چش. آقا اجازه خسته ام از این همه فریب / از های و هوی مردم این شهر نا نجیب آقا اجازه پنجره ها سنگ گشته اند / دیوارهای سنگی از کوچه بی نصیب آقا اجازه باز به من طعنه می زنند / عاشق ندیده های پر از نفرت رقیب «شیرین»ی وجود مرا «تلخ» می کنند / «فرهاد»های کینه پرست پر از فریب . . . همشهری آنلاین: رییس هیات امنای آزاد ی با بیان اینکه برای ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد نیاز به اجازه جایی ندارد، گفت: اجازه این کار را قبلا قانون صادر کرده است. سرمربی ان گفت: من انی ام و هر ی هر چه می خواهد بگوید من باز هم انی هستم و اجازه نمی دهم دشمنان این تیم خوشحال شوند. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر ، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجاز. مشاور ی در امور بین الملل گفت: برای دفاع از خود، از ی اجازه نمی گیرد و اجازه هم نمی دهد که ی در کارش دخ کند. د ر ماد ه ١٠٤٣ قانون مد نی آمد ه است: «نکاح د ختر اگرچه به سن بلوغ رسید ه باشد ، موقوف به اجازه پد ر یا جد پد ری اوست و هرگاه پد ر یا جد پد ری بد ون علت موجه از د اد ن اجازه مضایقه کند ، اجازه او ساقط و د ر این صورت د ختر می تواند با معرفی کامل مرد ی که می خواهد با او ازد واج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار د اد ه شد ه است، پس از اخذ اج. مهاجم ایرانی الغرافه در بازی با تراکتورسازی از ستاره تیمش اجازه گرفت که ضربه پن ی بزند، پن ی که البته وارد دروازه نشد. سخنگوی ت: ما می دانیم که در زمان تحریم های کشور عراق بر مردم این کشور چه گذشت. حال ت نباید اجازه دهد که چنین اتفاقاتی در کشور ما رخ دهد.حال ت نباید اجازه دهد سایه این تهدیدها به ملت ایران نزدیک شود بنابراین در راستای دفع همین تحریم ها ایجاد شد. پیش وت داوری فوتبال کشورمان گفت: وقتی مربی محروم است این اجازه را ندارد با دستیاران یا شاگردانش ارتباط کلامی برقرار کند. این ک ب خودت اجازه ندی گریه کنی چیز عجیبیه! این ک خودت با خودت دعوا کنی و بگه اگه ضعفی نشون بدی دیگه ن من ن تو! و بعد ک چشات یهو تار شدن ، بترسی! فقط سرتو بگیری پایین و سعی کنی اشکه نریزه نریزه نریزه! حالا مهم نیست ک آ ش سر میخوره پایین یا نه! خود این کلنجاره چیز عجیبیه! این که به خودت اجازه ى یه حرکت غیرارادى رو ندى چیز عجیبیه! این که گاهى . ایسنا نوشت: حمید بقایی گفت: من افتخار می کنم که بدون اجازه آب نخورم، برخلاف انی که بدون اجازه بیگانه آب نمی خورند. ایسنا نوشت: حمید بقایی گفت: من افتخار می کنم که بدون اجازه آب نخورم، برخلاف انی که بدون اجازه بیگانه آب نمی خورند. کاشفیت و ناقلیت در عقود به چه معناست؟
این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد. حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟ ادامه مطلب ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم به هیچ وجه اجازه پایمال شدن خون را نمی دهند، گفت: مردم به افرادی که مخالف هستند و یا در خلاف جهت انقلاب حرکت می کنند، اجازه موج سواری نمی دهند. خداونــــــــــدا!... اجازه هست در آغوش پرمهرت آرام بگیرم! اجاهز هست از دلتنگی هایم با تو بگویم! خدایا ای خالق روزگار اجازه! دلم ناآرام است! اجازه هست بگویم دیر زمانیست که عاشقت شده ام! هستی اما چشمانم کم سو شده و تورا تار میبینم! خدایا کمی نزدیکتر بیا من دیگر پاهایم توان ندارد! می خواهم رازی را با تو بگویم! ای ایزد پاکــــــــــــــــــ سرشتـــــــــــــــــــــــ تو تکراری ترین "حضور" زندگی منی!... و من عجیب به آغوش تو... از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام در چارچوب مجموعه تصمیمات اخیر عربستان در قبال ن به دانشجویان دختر اجازه داده شد تا با تلفن همراه وارد شوند. چه اشتیاقی دارد زائر برای پیوستن به تو ..
دلش پر می کشد اما پایش نمی رود...
نگاه می کند به آن همه عظمت و می گوید:
خداوندا به من اجازه می دهی پا پیش گذارم؟
یا رسو ل الله اجازه می دهی ؟
اجازه می دهند ملائک ؟
وقلبش مطمئن است از جواب اجازه و جواز پیش آمدن به سمت رضا علیه السلام
یا سریع الرضا به حق رضا علیه السلام مرا پذیرا باشد
ادخلوها بسلام آمنین چه اشتیاقی دارد زائر برای پیوستن به تو ..دلش پر می کشد اما پایش نمی رود...
نگاه می کند به آن همه عظمت و می گوید:
خداوندا به من اجازه می دهی پا پیش گذارم؟
یا رسو ل الله اجازه می دهی ؟
اجازه می دهند ملائک ؟
وقلبش مطمئن است از جواب اجازه و جواز پیش آمدن به سمت رضا علیه السلام
یا سریع الرضا به حق رضا علیه السلام مرا پذیرا باشد
ادخلوها بسلام آمنین س رست باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالاتی ما باز نشده به هیچ بازیکنی اجازه وج نخواهیم داد. به نام خدا
قبرش را جلوی چشمش کنده بودند و کفنش را حاضر کرده بودند.
آ ین درخواستش قبل از مرگش این بود که اجازه بدهند دو رکعت بخواند. به آنها گفت:
" اجازه بدهید وضو بگیرم" اجازه دادند که وضو بگیرد. بعد گفت: اجازه بدهید که دو رکعت بخوانم، آ هیچوقت وضو نگرفته ام مگر اینکه با آن دو رکعت خوانده ام. اجازه دادند که ش را بخواند. احساس د که . رئیس جمهوری ترکیه گفت اجازه تاسیس تی دیگر در شمال و در جنوب مرزهای خود را به هیچ گروهی نخواهد داد. رئیس جمهور در دیدار با جوانان ی سریانی اظهار داشت: ما به عنوان مردم به هیچ احدی اجازه ت یب کشور خود را نداده ایم و نخواهیم داد. رئیس جمهور ترکیه با تهدید ج طلبان کُرد به مرگ، تاکید کرد: اجازه تاسیس یک ت کُردی در منطقه را نخواهند داد. سلامتی اون دختری ک موقع عقد به جای اینکه بگه با اجازه بزرگترها گفت با اجازه ی عشقم ک نذاشتن بهش برسم..........
.
.
.
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
بعد چشمتون روز بد نبینه دوماد چنان کوبید تو صورتش ک صدا اب هویج داد عقدشم نکرد.مادر شوهر خواهر شوهرشم گیساشو کندن چون جلو فامیلا آبروشون رفته بود.....و اما بابای عروس!!! با کمربند افتاد به جونش تا جایی ک جا داشت زد سیاهو کبودش کرد.! الانم طفلک ترشیده هیچ م نمیاد بگیرش.باباشم نمیذاره از خونه بره بیرون.عشقشم الان دوتا بچه داره زنشم خعلی دوس داره..!!!!
نتیجه ی اخلاقی:
در زمان عقد از پدر و مادر خویش اجازه بگیرید...! باتشکر!!! بنابه نوشته مطبوعات انگلیس،آقای خاص به گلر اسپانیایی برای رفتن به تیمی دیگر در پایان فصل جاری اجازه انتقال خواهد داد. رییس هیات امنای آزاد ی با بیان اینکه برای ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد نیاز به اجازه جایی ندارد، گفت: اجازه این کار را قبلا قانون صادر کرده است. اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟

روپشت بوم خونه هااسمتوفریادبزنم؟

اجازه هست که هرنفس ترانه بارونت کنم؟

ماه وستاره روبازم فدای چشمونت کنم؟

اجازه هست که خنده هات قلبموازجا ه. آقا اجازه ، دل زده ام از تمام شهر
بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر
آقا اجازه ، دست خودم نیست خسته ام
در درس عشق من صف آ نشسته ام
در این کلاس ، عاطفه معنا نمی دهد
اینجا ی به پای تو ب ا نمی دهد
یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید ؟
درس غریب غیبت کبری به سر رسید
آقا اجازه ، بغض گرفته گلویمان
آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان
عشق ! صاحب عالم ! گل بهشت!
باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت
یک روز میرسد که بگویند ز آسمان
آن مرد آمده است ، کجائید عاشقان ؟
آن مرد آمده است که باران عطا کند
تا این کویر غم زده را کربلا کند
آقا اجازه ، مادر پهلو ش ته ات
آیا شود که گوشه چشمی به ما کند ؟
اللهم عجل لولیک الفرج سخنگوی وزارت خارجه چین پس از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه پیونگ یانگ اعلام کرد پکن اجازه نخواهد داد جنگ در شبه جزیره کره روی دهد. عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از اجازه ورادات سیگار مارلبرو به دست یک شرکت خاص و آنهم با اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. فرمانده جدید تصریح کرد: هرگز اجازه نمی دهد دسیسه ها و توطئه ها برای سست اتحاد و به نتیجه برسد و این سیاست قطعی ما است. رئیس جمهور با بیان اینکه ما اجازه نخواهیم داد تروریست ها بخواهند ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار بدهند، تصریح کرد موشک های ما دفاعی است و از ی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمی گیریم. اسنیفی مارکت به شما <font style=اجازه می دهد در حین ید محصولات را بو کنید" />
در نمایشگاه ces 2018 محصولی به نام اسنیفی مارکت معرفی شده است که به یداران اجازه می‌دهد با انتخاب محصولات مختلف، از طریق دستگاه بوی آن‌ها را استنشاق کند. رئیس جمهور با انتقاد از برخی قراردادهای تجاری این کشور گفت: زمان آن رسیده فردی پیدا شود که برای بجنگد و اجازه ندهد از کشورمان بهره کشی شود. مروآرید :( خدا نگم چیکارت کنه که فآز دپ دادی ب من :((( عآخه چرا ؟ چه قدر دوس دارم در برابر غم تسلیم شم که اجازه بدم غم رخنه کنه ولی سخت مقاومت میکنم و این روآن ادمو مثل موریآنه میجوه ! شآید بعد از این که پنجره وبو بستم تصمیم بگیرم اجازه بدم غم وارد بشه ، فتح کنه ، نآبود کنه ، بشوره ببره ... :( ممنوعیت ارسال پیامک بدون <font style=اجازه مشترک" />
بر اساس مقررات جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با ارائه خدمات محتوای پیامکی، ارسال هر نوع پیامک بدون اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد. رئیس جمهور با بیان اینکه ما اجازه نخواهیم داد که تروریست ها بخواهند ایران را میدان تاخت و تاز خود قرار بدهند، گفت: موشک های ما موشک های دفاعی است و از ی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمی گیریم. رئیس جمهور مدعی شد کشورش اجازه حضو بیشتر ایران در را نخواهد داد. نخست رژیم صهیونیستی بار دیگر گفت تل آویو اجازه نمی دهد حضور نظامی ایران در مستحکم شود.