از صفات خداوند به معنای دادگر

به نقل از خبرگزاریها در مورد از صفات خداوند به معنای دادگر : سوالات امتحانی درس دینی 1 1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟ 2 ـ انسان سعادت مند کیست؟ 3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟ 4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟ 5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ 6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟ 7ـ چرا حرکت به سوی خدا و ب سعادت . انسان اشرف مخلوقات زمانی که خداوند انسان را خلق کرد(به نوعی) ذره ی از خود را به انسان دمید.....انسان اشرف مخلوقات،زمانی که خداوند انسان را خلق کرد ذره ی از خود را به انسان دمید.با توجه به اسماء الهی (مراجعه شود به کتابهای مربوط)که از صفات وجودی خداوند گفته شده است ،هرانسانی ذره ی از آن صفات را دارد که باید آنها را بشناسد وآنها را پرورش . اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد صفات خداوند با و پر سرعت .
مقاله در مورد صفات خداوند
 مقاله در مورد صفات خداوند مقاله در مورد صفات خداوندتعداد صفحه:6فرمت پی دی افبخشی از مقاله:ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﻓﺮق آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟  در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:  اول  - ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﯿﻪ، ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ:  ﻫﺮﮔﺎه ﺻﻔﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺻﻮف اش )ﺧﺪاوﻧﺪ (ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎﻟﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ...
با
مقاله در مورد صفات خداوند
باسمه تعالی

برداشتهایی از نهج البلاغه

صفا ت خدای متعال

صفات خداوند متعال و میزان آن نامحدود و تعداد اندکی از آنها برای انسان بیان شده است.با توجه به ظرف وجودی ما مقداری از صفات الهی را قادر به جذب می باشیم.
برای مثال خداوند رزاق است و صفت بخشندگی او نامحدود است.خداوند درخت مای خشکیده را برای حضرت مریم به بار نشاند ت. یار واقعی زمان ی است که ذوب در خواست و رضای زمان باشد و چنین ی هیچ عملی که خلاف رضایت خداوند ( که رضایت زمان در همین است) انجام نمی دهد و هیچ عملی را که رضایت خداوند در آن است ( واجبات و برخی مستحبات بسیار موکد) را ترک نمی کند و علاوه بر اینها دلش را از محبت و دلبستگی به غیر خدا خالی کرده ( محبت به و در راستای محبت خداوند است و جدا از آن نیس. بنا بر اعتقاد ابن قیم (شاگرد ابن تیمیة) خدواند تعالی بر روی زمین گردش می کند ابن قیم جوزی در کتابش (زاد المعاد) در توصیف صفات فعل الله تعالی می گوید : و کذالک: ((فأصبح ربک یطوف فی الارض))هو من صفات فعله ترجمه : و اینکه: ((خداوند در صبحگاهان در روی زمین گردش میکند))از صفات فعلی خداوند است منبع : وبلاگ سلفی وه
ما در عالم ماده با مجموعه ها روبه رو هستیم، مثلاً با مجموعه صندلی ها، و یا با هر صندلی که از مجموعه اجزاء تشکیل شده روبه روییم. ولی در عالم مجردات با جامع کمالات روبه رو هستیم، مثل نفس که هم شنونده است و هم گوینده و هم تعقل کننده، و با این همه یکی بیش نیست.
یعنی کثرتِ کمالاتش آن را از وحدت خارج نمی کند و معنی جامع بودن همین است. و این که گفته می شود صفات خداوند مثل علیم و حیّ و سمیع بودن با ذاتش متحد است به همین معنی است که صفاتش او را از وحدت خارج نمی کند، چرا که او جامع کمالات و صفات است.
مثل نور بی رنگ که وقتی از منشور عبور می کند؛ به هفت نور تقسیم می شود و این نشان می دهد که این هفت نور، در نور بی رنگ بود، ولی به صورت جامع. وقتی از منشور عبور کرد از هم جدا شد و به صورت مجموع در آمد، یعنی وقتی این نورها به صورت جامع بود، وحدت نور بی رنگ را به هم نزده بود.
صفات نفس هم، به همین صورت است که وحدت نفس را به هم نمی زند و صفات خداوند نیز به صورت جامع است و وحدت حق را به هم نمی زند. به نام خدا سی دی ایمان با ی آقای دژاکام ایمان، تجلی نور خداوند در انسان است. روح خداوند در ما دمیده شده و همه ما جزئی از خداوند هستیم. خداوند مثل خورشید نورش را به همه جا می تاباند و به فکر بازپس گرفتن هم نیست.
تجلی نور خداوند در انسان یعنی صفات خداوند در انسان متجلی می شود.
ی که ایمان دارد یعنی تجلی صفات خداوند در انسان؛ خداوند بخشنده است و ی که ایمان دارد بخشنده است؛ خداوند مهربان است و ی که ایمان دارد مهربان است؛ خداوند الیم است و ی که ایمان دارد الیم است؛ خداوند تواناست و ی که ایمان دارد تواناست؛
صفات خداوند در انسان نهفته شده که برای خداوند مثل اقیانوس است که حدی هم ندارد اما برای انسان مثل یک قطره است که یک حدی دارد.
ایمان یعنی اعتقاد داشتن به خودش، به انسانها، به خانواده، به جوامع بشری، به حیات، به راستی، درستی، صداقت، مهر، محبت. متن کامل در ادامه مطلب علی دادگر س رست جدید فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای شد
علی دادگر با حکم ورزش و جوانان به عنوان س رست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای منصوب شد
به گزارش دلیرستان به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان............................................... س رست جدید فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای به ادامه مطلب بروید علی بن موسی الرضا(ع) ی تمام فضایل بودوهمه ی فضایل عالی در او جمع شده بود.خداوند تمام صفات برجسته را مانند پدر بزگوارش به او بخشیده بودواو راشخصی برجسته درجامعه ی جدشرسول خدا(ص)ساخت بنابراین ،سرگشتگان وگمراهان را به راه رس هدایت کرده وافکار انان را روشن می نمود... درس اول ص 10
معنای مصرع اول : به نام خداوندی آغاز می کنم که دو نعمت بزرگ عقل و جان را به انسان عطا کرده است زیرا فکر و شه انسان نمی تواند فراتر ازاین برود معنای مصرع دوم : به ذهن و شه انسان ،سخنی بالاتر ازاین خطور نمی کند که سخنش را با نام پروردگاری آغاز کند که به انسان جان و د بخشیده است. معنای مصرع سوم : خداوند متعال صاحب اسما و صفات و . باسمه تعالی

برداشتهایی از اشعار مولانا

اسمای الهی

خداوند به حضرت آدم حقیقت اشیا را تعلیم نمود.تا این امکان را بیابد که به حقایق اشیا پی ببرد.اسمای الهی یک ظاهر دارند و یک باطن.مثلا وقتی می گوییم نام آن فرد جود است.دلیلی ندارد که صفت بخشندگی داشته باشد.منظور از اسمای الهی صفات درونی فرد است که اولیای الهی امکان شناخت و. بانوى سالخورده و فربهى بنام (دارمیه ) از ارادتمندان على علیه السلام بود، در مکه زندگى مى کرد. معاویه در موسم حج وارد مکه شد، ماءمور فرستاد آن بانو را آوردند.
از او پرسید: هیچ مى دانى چرا احضارت ؟
دارمیه در پاسخ گفت : نه ، خدا مى داند.
معاویه : چرا على را دوست مى دارى و مرا دشمن ؟
دارمیه : على را دوست مى دارم چون دادگر بود، و مسا. اختصاصی از فایلکو صفات خدا در قرآن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 صفات خدا در قرآنواژة اسم کاربردهای مختلفی دارد. در گسترده‎ترین کاربرد به معنی هر لفظی است که بر معنایی دل می‎کند. اسم در این کاربرد مترادف با کلمه است، و حرف و فعل در اصطلاح علمای نحو را نیز شامل می‎شود. . عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صفات علی(ع) گفت: خنده رویی از صفات بارز ایشان بود. خصوصیات و صفات ممتازی برای حضرت عباس(ع )بیان شده است. مقام تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت نسبت به ، نکول ن ، سستی ن در همراهی با (ع) بخشی از صفات این وجود نورانی است. ان زیادی واسطه میان انسان و آفریدگار بوده اند و در قرآن نام، صفات و دلیل شایستگی برخی از آنان برای دریافت مقام رس بیان شده است. در مقایسه صفات فرستادگان خداوند با حضرت محمد(ص)، معلوم می شود ایشان همه صفات و شایستگی های آنان را نیز دارد. شاید به این دلیل مولوی نام «احمد» را نام همه ان دانسته، سنایی زبان در نعت فردی جز را خطا می داند و س. حسین علیه السلام ی بود که خدا را شناخته بود و ی که خدا را بشناسد می داند که خصوصیات خدا چیست خصوصیات خداوند از خصوصیات رحمانی شدید است و اولین رحمانیتی که خداوند نسبت به انسان داشت این بود که تمام فرشتگان و را مجبور به سجده ما کرد و حسین این علاقه خداوند به انسان را درک کرده بود و همیشه خود را بد ار خدا می دانست و می دانست حتی اگر جانش. صفات اهل مسجد اهل مسجد، خود را خادم مسجد دانسته و آن را تمیز می کنند
اهل مسجد، خدمت به مسجد را خدمت به همه مردم و از یتهای انبیاء میدانند
اهل مسجد، چون میهمان خدایند ،خداوند آنها را اکرام می کند
اهل مسجد، از شلوغ بودن مسجد ،لذت می برند...... چه انی عاقبت به خیر هستند؟

خداوند در آیاتی از قرآن کریم صفات متقین را نام می برد و رستگاری و به قول معروف، «عاقبت به خیری» را در گرو داشتن این صفات می داند.
قرائت همیشگی قرآن کریم از توصیه های مۆکد خداوند در این کتاب آسمانی و هادیان معصوم دین است؛ «فَاقْرَۆُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ».
به نظر می رسد عمل به قرآن کریم فقط از راه شناخت آن میسر است و بدیهی است که این شناخت نیز منوط به انس روز افزون با آن است و این انس تحقق نمی یابد مگر با تلاوت آن در هر زمانی از شبانه روز که میسر باشد... دورۀ کارگاه کارگردانی تئاتر آرش دادگر از فردا چهارشنبه صبح؛ پانزدهم بهمن ماه در تالار هنر آغاز می شود. دوستانی که در این کارگاه ثبت نام کرده بودند فردا رأس ساعت 10 صبح با همراه داشتن نمایشنامه های «مکبث» و «شاه لیر» نوشتۀ ویلیام ش پیر در تالار هنر حضور یابند. اگر این نمایشنامه ها را مطالعه نکرده اید امروز حتماً آنها را بررسی کرده و ف. ان گرامی واسطه میان انسان و آفریدگار بوده اند و در قرآن نام، صفات و دلیل شایستگی برخی از آنان برای دریافت مقام رس بیان شده است. در مقایسه صفات فرستادگان خداوند با خاتم ان(ص)، معلوم می شود ایشان همه صفات و شایستگی های آنان را نیز دارد. شاید به این دلیل مولوی نام «احمد» را نام همه ان دانسته، سنایی زبان در نعت فردی جز را خطا می داند و سعد.
قلب پاک و روی باز و شرح جان
جملگی باشد صفات مو منان
می کنند انفاق از ب حلال
مردمان آسوده از انفاقشان اختصاصی از نیک فایل مقاله اصول عقاید عدل با و پر سرعت .
مقاله اصول عقاید عدل
مقاله اصول عقاید عدل مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:54اصول عقائد (2) عدلبسم اللّه الرّحمن الرّحیمالحمدللّه ربّ العالمین و صلّى اللّه على سیّدنا محمّد و آله الطاهرین و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعیندر این مقاله به دومین اصل اعتقادى نزد شیعه یعنى عدل الهى مى‏پردازیم:صفات خداخداوند متعال همه صفات پسندیده را داراست و از تمامى صفات ناپسند پاک و منزّه است. صفات پسندیده‏اى که در خدا وجود دارد، صفات جمال یا صفات ثبوتیّه و صفات ناپسندى که خداوند از آنها مبرّاست، صفات جلال و یا صفات سلبیّه نامیده مى‏شود.صفات ثبوتیّه نیز دو قسم است: صفات ذات و صفات فعل.صفات ذات: صفاتى است که عین ذات خداست و قابل جدا شدن از خدا نیست، مانند عالم بودن، زنده بودن و قادر بودن.صفات فعل: صفاتى است که مربوط به فعل خداست و مى‏توان بود یا نبودشان را به خدا نسبت داد، مانند خالق بودن، زیرا خداوند هم مى‏تواند خلق کند و هم مى‏تواند خلق نکند. به عبارت دیگر؛ هر صفتى که بشود ضدّش را به خدا نسبت داد، صفت فعل است، مانند رضایت خدا که در برابر غضب خدا قرار دارد و هر صفتى که نتوان ضدّش را به خدا نسبت داد، صفت ذات است.راه آشنایى با صفات خداراه آشنایى با صفات خدا مانند راه آشنایى با خود خداست، همان گونه که شما از یک نوشته به نویسنده آن پى مى‏برید، از چگونگى الفاظ و کلمات، مقدار آشنایى نویسنده آن را با لغات به دست مى‏آورید، از انشاى آن قدرت نویسندگى او را مى‏فهمید و از مطالبش متوجّه روحیّه و هدف نویسنده مى‏شوید. پس هر آفریده‏اى مى‏تواند دو کار انجام دهد:1- آفریدگار خود را بشناساند.2- صفات و حالات و هدف آفریدگار خود را بفهماند.
با
مقاله اصول عقاید عدل
24- صفات بهترین خلقإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ (بینه / 7) «در حقیقت انی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند، آنانند که بهترین آفریدگانند». 1- بهترین خلایق انی هستند که ایمان دارند (به خداوند ـ روز جزا ـ ان ـ کتب آسمانی). 2- و کارهای نیکو انجام می دهند و حتی بر دیگران سبقت می گیرند. صفات دهگانه ی سگ
علی (علیه السلام) فرمودهاند: 
ده صفت در سگ است که هر آن صفات را داشته باشد خوشبخت (و به روایتی مومن) است: 

1: خانه ندارد، و این از صفات مجردین است. 2: شب زنده دار است، و این از علامات عابدین است. 3: چون سفر کند، با خودش چیزی نمیبرد، و این از علامات متوکلین است.4: وقتی که به او چیزی دهید، او را د. اگر(بنده) هر مرتبه از مراتب صفات حسنه را در مخلوقی معتقد شود لکن اتصاف او را به این صفت از خدا ببیند عین توحید است. صفات نیک خلق،همه از خداست اگر(بنده) هر مرتبه از مراتب صفات حسنه را در مخلوقی معتقد شود لکن اتصاف او را به این صفت از خدا ببیند عین توحید است چنان که عقیده ی ما نسبت به مراتب دانایی و توانایی و سایر صفات کمالیه ائمه هدی و سایر انبیاء همین است یعنی تمام را از خدا و افاضه های حضرتش می دانیم هیچ یک به حسب ذات از خود هیچ نداشتند،بالجمله جمیع موجودات چنان که در اصل وجود ممکن و حادث و محتاج به پروردگار عالم هستند که آنها ر افریند همچنین در اتصاف به صفات حسنه که کمالات ثانویه است نیز محتاج به رب الارباب می باشند که آنها را به این صفات متصف فرماید البته هر را به حسب اراده و مصلحت.

پی نوشت:گناهان کبیره،ج۱،ص۵۶. به چند دلیل می خوانیم و او را عبادت می کنیم: اول این­که در برابر وجود بی­ نهایت که جا برای غیر نمی­ گذارد (توحید ذات)، با آن اسماء اعلی، باید پیشانی بر خاک گذاشت و تسبیح گفت. خ خدا ایجاب می­کند خیرالمحبوبین باشد. دوم این که خالق ما اوست (توحید خالقیت). ما از خدا هستیم و به سوی او باز می­ گردیم. با نافرمانی، به صفات قهر او می­ رسیم در حالی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما یاران، در این ایام پر فیض و برکت که موسم بندگی دعا و نیایش است. روزها ام از خوردن و آشامیدن و شبها دعا و مناجات و احیا با دعای جشن کبیر. همچنان که می دانید دعای جوشن کبیر مشتمل است بر 100 فصل و در هر فصل 10 اسم مبارک خداوند ذکر می شود. با این وصف در این دعا برای خداوند هزار اسم و یا به عبارتی هزار صفت ذکر شد. بهترین صفات زن حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین صفات ن، بدترین صفات مردان است: تکبر، ترس و بخل. پس، هرگاه زن متکبّر باشد، خود را تسلیم هر نا ی نمی کند و هرگاه بخیل باشد، مال خود و شوهرش را حفظ می کند و هر گاه ترس داشته باشد، خود را از بدنامی دور نگاه می دارد. (نهج البلاغه، حکمت226)
روایات و احادیث در این باره زیاد است. پیشنهاد می‏نماییم به «وسایل‏الشیعه، کتاب‏القضاء» و یا «میزان‏الحکمه،واژه القضاء» مراجعه نمایید. در عین حال سه روایت در اینجا بیان می‏گردد:1- «هر که کار قضاوت به او واگذار شود بدون کارد سر بریده شده است عرض شد: ای رسول خدا منظور از سرب چیست؟ فرمود: آتش دوزخ»، (ترجمه میزان‏الحکمه، ج 10، 4952).
. فدراسیون جهانی تیراندازی نام علی دادگر را به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در سایت جهانی ثبت کرد. بنا بر اعتقاد ابن قیم (شاگرد ابن تیمیة) خدواند تعالی بر روی زمین گردش می کند ابن قیم جوزی در کتابش (زاد المعاد) در توصیف صفات فعل الله تعالی می گوید : و کذالک: ((فأصبح ربک یطوف فی الارض))هو من صفات فعله ترجمه : و اینکه: ((خداوند در صبحگاهان در روی زمین گردش میکند))از صفات فعلی خداوند است مهدیا گل محمدی: داخل سلف ناهار می خوردیم که ناگهان شب شد. خورشید گرفتگی ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۷۸ بود. 1ـ آیا پاکی دل کافی نیست و حتماً باید بخوانیم؟ پاسخ اول: می دانیم یکی از صفات خداوند متعال، حکیم است؛ یعنی هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمی دهد. اینکه خداوند را واجب کرده است ـ با اینکه می توانست به صرف راز و نیاز اکتفا کند ـ حتماً دلیلی و حکمتی داشته که او با علم و تدبیر بی نهایتش از آن اطلاع دارد؛ چون اگر این گونه نباشد باید ـ نعوذ بال. اختصاصی از سورنا فایل صفات خدا در قرآن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   صفات خدا در قرآن واژة اسم کاربردهای مختلفی دارد. در گسترده‎ترین کاربرد به معنی هر لفظی است که بر معنایی دل می‎کند. اسم در این کاربرد مترادف با کلمه است، و حرف و فعل در اصطلاح علمای نحو را نیز شامل می‎شود. دومین کاربرد اسم همان است که در اصطلاح علمای نحو به کار می‎رود. و یکی از اقسام کلمه و قسیم حرف و فعل است. سومین کاربرد آن معنایی است که در اصطلاح متکلمان مقصود است. و آن عبارت است از لفظی که بر ماهیت و ذات من حیث هی و بدون در نظر گرفتن اتصاف آن به صفتی از صفات دل می‎کند. مانند الفاظ سماء (آسمان)، ارض (زمین)، رجل (مرد) و جدار (دیوار). واژة صفت نیز کاربردهای مختلفی دارد. حکما مبادی مشتقات را صفت، و مشتقات را اسم می‎گویند. از نظر آنان علم و قدرت صفات‎اند، و عالم و قادر یا علیم و قدیر اسم، ولی متکلمان مشتقات را صفات نامیده و مبادی مشتقات را «معنی» می‎گویند. بنابراین، علم و قدرت، معنی، و عالم و قادر یا علیم و قدیر صفات‎اند. به عبارت دیگر، هرگاه ذات و ماهیت را از آن جهت که موصوف به وصف یا معنای ویژه‎ای است، در نظر آوریم واژة صفت به کار می‎رود«الصفة هی الاسم الدال علی بعض احوال الذات، و ذلک نحو طویل و قصیر و عاقل و غیرها» «ان الصفة فی الحقیقة ما أنبأت عن معنی مستفاد یخص الموصوف و ما شارکه...».یاد آور می‎شویم، این گونه ملاحظات در عمل چندان رعایت نمی‎شود، و هر یک از اسم و صفت به جای دیگری به کار می‎رود. یگانه واژه‎ای که معنای وصفی نداشته، و به عنوان اسم مخصوص خداوند، شناخته شده است؛ اسم جلالة (الله) است. اما واژه‎های دیگر چون عالم، قادر، حی، رازق، باقی و غیره هم به عنوان اسماء الهی به کار می‎روند، و هم صفات خداوندی، چنان که در روایات معروفی که برای خداوند نود و نه اسم بیان شده است، جز اسم جلاله، همگی از مشتقات و صفات می‎باشند. تقسیمات صفات صفات الهی را از جهات گوناگون تقسیم کرده‎اند: 1. صفات جمال و صفات جلال: صفات جمال یا صفات ثبوتی صفاتی‎اند که بر وجود کمالی در خداوند دل می‎کنند. مانند عالم و علم، قدرت و قادر، خلق و خالق، رزق و رازق و غیره. و صفات جلال یا صفات سلبی صفاتی‎اند که چون بر نقصان و فقدان کمال دل می‎کنند، از خداوند سلب می‎شوند. مانند: ترکیب، جسمانیت، مکان، جهت، ظلم، عبث و غیره. صدر المتألهین در این باره گفته است: «این دو اصطلاح (صفت جمال و جلال) با تعبیر ذی الجلال و الاکرام در آیة کریمة: «تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ» هماهنگ است زیرا صفت جلال عبارت است از آنچه ذات خداوند را از مشابهت با غیر آن منزه می‎دارد، و صفت اکرام عبارت است از آنچه ذات الهی به آن آراسته است، پس خداوند با صفات کمال وصف می‎شود، و با صفات جلال از نواقص پیراسته می‎گردد». صفات سلبی کاربرد دیگری نیز دارد، و آن صفاتی است که بر سلب نقص از خداوند دل می‎کنند، مانند غنی، واحد، قدوس، حمید و مانند آن. 2. صفات ذات و صفات فعل: در تقسیم صفات الهی به صفات ذات و صفات فعل دو اصطلاح و دو نظریه است: الف: هر گاه برای انتزاع صفتی از ذات و وصف ذات به آن صفت، تصور ذات کافی باشد، و تصور فاعلیت خداوند لازم نباشد، آن صفت، صفت ذات یا ذاتی خواهد بود. مانند صفت حیات و حی، اراده و مرید، علم و عالم، قدرت و قادر. و هر گاه تصور فاعلیت خداوند لازم باشد، آن را صفت فعل یا فاعل گویند. مانند خلق و خالق، رزق و رازق، اماته و ممیت، احیاء و محیی، مغفرت و غافر، انتقام و منتقم، و مانند آن. ب: هر صفتی که بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت فعل است، و هر صفتی را که نتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت ذات است. بنابراین قدرت، علم و حیات از صفات ذاتی الهی‎اند، چون خداوند به مقابل و ضد آنها وصف نمی‎شود، زیرا مقابل آنها نقص وجودی است، ولی اراده از صفات ذات نخواهد بود، زیرا وصف خداوند به مقابل آن محال نیست، مثلاً گفته می‎شود خداوند ظلم به بندگان خود را اراده نکرده است، «وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ» بر این اساس، عدل از صفات ذات الهی خواهد بود، ولی بنابر اصطلاح نخست از صفات فعل است. از دو اصطلاح یاد شده، اصطلاح نخست در کتب فلسفه و کلام مشهور و رایج است. محدث کلینی در کتاب کافی اصطلاح دوم را برگزیده است، و بر این اساس روایات مربوط به اراده را از صفات فعل دانسته‎اند، تعیین کرده است. سید شریف گرگانی نیز در کتاب تعریفات همین اصطلاح را آورده است. 3. صفات حقیقی و اضافی: صفات ذات را به دو گونة حقیقی و اضافی تقسیم کرده‎اند. صفات ذاتی حقیقی آن است که حقیقتاً ذات به آن وصف می‎گردد مانند علم و قدرت، و صفت اضافی آن است که از صفات حقیقی انتزاع می‎شود، ولی خود حقیقتاً از صفات ذات نیست، مانند صفت عالمیت و قادریت، که از در نظر گرفتن نسبت علم و قدرت با ذات انتزاع شده‎اند، و ورای ذات و صفت علم و قدرت، حقیقتی ندارند. صفت ذاتی حقیقی را به حقیقی محض و حقیقی ذات الاضافه تقسیم نموده‎اند. حقیقی محض آن است که به چیزی جز ذات خداوند تعقل ندارد. مانند صفات حیات، و حقیقی ذات الاضافه آن است که به غیر ذات متعلق می‎شود مانند علم و قدرت. 4. صفات خبریه: برخی از صفات را صفات خبریه گویند. آنها صفاتی‎اند که در خبر آسمانی (کتاب و سنت) وارد شده‎اند و اگر در خبر آسمانی نیامده بودند، به مقتضای یک بحث عقلی برای خداوند اثبات نمی‎شدند، و از سویی، اگر به مفاد ظاهری آنها قائل شویم، تشبیه و تجسیم لازم خواهد آمد. به عبارت دیگر، این دسته از صفات، مانند وجه، ید، استوا، مجیء، که در آیات ذیل آمده‎اند. «کُلُّ شَیْ‏ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ».«یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ». «الرحمن علی العرش استوی».«جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا». آیا اسماء الله توقیفی است؟
با
صفات خدا در قرآن
باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن

عبادت چیست

عبادت، یعنی کوبیدن وجود خود و صاف و هموار دل است.باید صفات رذیله و هوای نفس را با ریاضت و مراعات کشت.تا جاده دل از پلیدی ها پاک نگردد خداوند در زندگی و دل ما حضور پیدا نمی کند . باید در ذهن و روح ما صفات الهی رسوخ پیدا کنند.
انسان در مقابل خدا، باید همانند جاده صاف و هموا ر ب. اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت صفات همسر مناسب از دیدگاه اسلاتید1 با و پر سرعت .
 پاو وینت صفات همسر مناسب از دیدگاه اسلاتید1
 پاو وینت صفات همسر مناسب از دیدگاه اسلاتید1 پاو وینت صفات همسر مناسب از دیدگاه اسلاتید1
با
پاو وینت صفات همسر مناسب از دیدگاه اسلاتید1
اشاعره معتقدند صفات ذاتی الهی قدیمند وباذات او تغایر دارند.این نظریه به دلیل آن که مست م اعتقاد به وجود چند موجود قدیم وازلی است،اعتقادی شرک آمیز به شمارمی آید.درحالی که دربینش توحیدی ،تنها ذات قدیم وازلی،ذات خداوند است وغیر او هرچه هست مخلوق او و حادث است.همچنین لازمه نظریه اشاعره آن است که خدا درکمالات خویش محتاج امری ورای ذات خ. پنجاه و هفتمین سوره قرآن کریم سوره مبارکه ی حدید : سوره مبارکه ی حدید به معنی آهن . مآخذ نام گذاری آیه ی 25 سوره است . محل نزول : مدینه قرارگرفتن در جزء: انتهای جزء 27 تعداد آیات : 29 آیه تعداد کلمات : 544 کلمه تعداد حروف : 2476 حرف محتوای سوره مبارکه ی حدید : بیان توحید و صفات خداوند که حدود بیست و هفت صفت از صفات الهی در آن آمده است . اشاره به عظم. ن باید دارای سه صفت:بخل,ترس و تکبرباشند. علی (ع)در مورد صفات پسندیده زن میفرمایند:بهترین صفات زن بدترین صفات مرد است و ان صفات عبارتند از:کبر و بخل و ترس.اگر زن متکبر نباشد هیچگاه تسلیم غیر همسر خود نمی شود.همچنین اگر زن بخیل باشد در حفظ و نگهداری اموال خود و همسرش کوشا خواهد بود.چنانچه زن ترسو باشد از هر پیشامدی بیمناک است و قهرا به دام شیاطین نخواهد افتاد و در حالی که این صفات هر سه از صفات نا پسندیده مرد بشمار می رود.تکبر زن در برابر نامحرم است همچنانکه مرد نیز باید در مقابل دشمن متکبر باشد.هر زنی که جلو نامحرم متراضع باشد باید بداند امکان سو استفاده از ان وجود دارد.ترس با داشتن روحیه قوی در برابر مصایب و نا ملایمات فرق دارد و ترس پسندیده در مورد نگهداری عفت و است. نهج البلاغه شیپور هفتم: پرستش در آسمان و ظهور منجی «چون شیپور هفتم نواخته شد از آسمان صداهای بلندی به گوش رسید که می گفتند: «سلطنت جهان از آن خداوند ما و او شد و او تا ابد سلطان است.» سپس یوحنا فرشتگان و بزرگان و پاکان را می بیند که همگی در پیشگاه خداوند سجده می کنند و او را به صفات کبریاییش می ستایند. «آنگاه خانه خدا در آسمان گشوده شد و صندوقی که ع. باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

حی و قیوم

یکی از صفات خدا حی بودن اوست.خداوند نه تنها همیشه زنده است، بلکه زنده کننده نیز می باشد.خداوند چشمه حیات است و همه به اذن او زنده هستند.حیات طیبه از خدای متعال است.
از صفات دیگر خدا قیوم بودن اوست.قوام و رکوع و قیام ما از خداست.انسان ها میوه باغ الهی هستند، وجود میوه به خا. تکامل انسان در 46 کروموزوم موجود در سلول تخم برنامه ریزی شده است. بارداری زمانی رخ می دهد که سلول تخم در رحم لانه گزینی کند. مراحل تکامل در طی 38 الی 40 هفته طی می شود. در سلول زایگوت گروهی از ژن ها فعال و گروهی دیگر غیر فعال هستند. رونویسی از روی dna بستگی به شدت تراکم کروماتین (بسته بندی شدن dna توسط باز های هیستونی) دارد. زمانی که فشردگی کر. اصطلاح یکتایی ناظر به مقام ذات و هویت الهی است. در فارسی یکتا یعنی چیزی که تای آن یکی است و دو تا نیست؛ یعنی ساده و بسیط است. این بدان معناست که صفات خداوندی عین ذات اوست و این گونه نیست که صفات عارض ذات باشد. این را در عربی احد می گویند. احد همان یکتاست. اما یگانگی ناظر به مقام الوهیت و عبودیت و ربوبیت است؛ یعنی آن خ که در ذات و هویت خود. قالب شعر مثنوی است. بیت 1 - خداوند به انسان توانایی سخن گفتن داد تا با زبانش بادیگران ارتباط برقرار کند. بیت 1 تا 4 به آیات سوره ی الرّحمان اشاره دارد. الرّحمان ،علّم القرآن، خلق الانسان ،علّمه البیان / بیت سه جمله است. بیت 2 - به ترتیب صفات خداوند را بیان کرده است. رحمان، معین، کریم :بخشنده ، بزرگوار ، جوانمرد،غفور، توّاب: بسیار توبه پذی. آیت الله ضیاءآبادی در درس تفسیر آیه 61 سوره مبارکه «اسراء» به تشریح صفات حضرت محمد(ص) در قرآن و اهمیت تبعیت از ان پرداخت. ادامه مطلب اختصاصی از یارا فایل اصول عقاید با و پر سرعت .
اصول عقاید
اصول عقاید لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 15
س: اصول عقاید کدامند؟
ج: اصول عقاید شامل سه اصل است(1) که اعتقاد به آنها لازمه‏اش اعتقاد به چند اصل دیگر نیز مى‏باشد.
س: آن سه اصل که اصول دین هستند کدامند؟
ج: اصل اول. اعتقاد به این است که جهان خدایى دارد دانا، توانا، حکیم، شنوا و بینا. از ازل بوده است و تا ابد هم خواهد بود. همه صفات کمال را داراست، و از هر نقص و عیب مبرا است. این خداى یگانه، شریک ندارد و همانند هیچیک از آفریدگانش نیست. اورا نمى‏توان با چشم سر دید، نه در دنیا و نه در آ ت و فقط از راه دلیل و برهان است که مى‏توان فهمید، او هست و یکتا است.
س: توحید یعنى چه؟
ج: توحید چهار گونه است:
١ ـ توحید ذات. یعنى: خداوند سبحان یکتا و بى‏همتا است و ترکیب یافته از اجزاء نیست، مثلاً مانند انسان از ترکیب جسم و جان، و دست و پا، سر و گوش و غیره درست نشده است.
٢ ـ توحید صفات یعنى: صفات خداوند عین ذات او است. ذات و صفات خداوند از هم جدا نیستند. خداوند سبحان مانند انسان نیست که علمش غیر از خودش باشد. قدرتش غیر ازخودش باشد! ذات خداوند متعال عین علم و عین قدرت اوست.
٣ ـ توحید افعال. یعنى: آنچه در جهان آفرینش است، آفریده خداوند متعال است.
٤ ـ توحید عبادت
با
اصول عقاید
اجرای نمایش «هملت» به کارگردانی آرش دادگر این هفته به پایان می رسد. باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

طبیبان روح و جسم

انسان از ترکیب روح و جسم خلق شده است.با گذشت زمان روح و جسم صدماتی می بیند.طبیب جسم پزشکان با تخصص های گوناگون می باشند.اما طبیبان روح ان الهی هستند.
طبیبان جسم از طریق نبض و امکاناتی که در اختیار دارند در مورد بیمار جسمی نظر ی دهند.اما طبیبان دل با یک نظر و بدون نی.