استخدام هلدینگ سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

به نقل از خبرگزاریها در مورد استخدام هلدینگ سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس : شاخص کل 80,340.70 1041.12 شاخص کل (هم وزن) 15,848.50 133.50 ارزش بازار 3,316,492.313 b اطلاعات قیمت 95/8/8 12:33:38 تعداد معاملات 83,348 ارزش معاملات 2,772.084 b حجم معاملات 1.237 b شاخص کل 839.20 10.60 ارزش بازار اول و دوم 514,820.462 b اطلاعات قیمت 95/8/8 12:30:00 تعداد معاملات 29,829 ارزش معاملات 1,371.397 b حجم معاملات 421.403 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر حکشتی کشتیرانی ایران 4,500 (154.07) فملی ملی صنایع. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در گفت و گویی زمان باقیمانده تا افتتاح الفین پتروشیمی را نزدیک دانست و گفت: یک "یاعلی" دیگر تا افتتاح الفین پتروشیمی ایلام مانده است. شاخص کل 76,272.60 105.87 شاخص کل (هم وزن) 14,562.40 29.10 ارزش بازار 3,159,491.996 b اطلاعات قیمت 95/6/29 12:49:10 تعداد معاملات 45,743 ارزش معاملات 2,838.121 b حجم معاملات 1.215 b شاخص کل 810.90 1.50 ارزش بازار اول و دوم 530,539.717 b اطلاعات قیمت 95/6/29 14:44:19 تعداد معاملات 17,930 ارزش معاملات 4,118.174 b حجم معاملات 1.931 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 4,895 36.19 خساپا سا. شاخص کل 77,300.30 157.22 شاخص کل (هم وزن) 15,060 69.60 ارزش بازار 3,203,607.068 b اطلاعات قیمت 95/7/7 12:40:58 تعداد معاملات 86,050 ارزش معاملات 2,099.444 b حجم معاملات 1.066 b شاخص کل 817.10 0.90 ارزش بازار اول و دوم 534,839.620 b اطلاعات قیمت 95/7/7 12:48:12 تعداد معاملات 63,245 ارزش معاملات 1,193.496 b حجم معاملات 253.792 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر خساپا سایپا 1,260 53.06 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,24. شاخص کل 79,137.50 (116.03) شاخص کل (هم وزن) 15,729.40 (36.10) ارزش بازار 3,307,859.903 b اطلاعات قیمت 95/8/16 12:38:58 تعداد معاملات 56,912 ارزش معاملات 1,429.566 b حجم معاملات 565.456 m شاخص کل 836.90 (1.60) ارزش بازار اول و دوم 513,740.567 b اطلاعات قیمت 95/8/16 12:30:00 تعداد معاملات 17,790 ارزش معاملات 1,423.465 b حجم معاملات 152.328 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,775 41. شاخص کل 77,435.80 218.83 شاخص کل (هم وزن) 15,063.20 54.71 ارزش بازار 3,202,232.782 b اطلاعات قیمت 95/7/18 12:58:35 تعداد معاملات 64,703 ارزش معاملات 2,205.793 b حجم معاملات 869.877 m شاخص کل 818.20 2.70 ارزش بازار اول و دوم 542,010.751 b اطلاعات قیمت 95/7/18 15:32:27 تعداد معاملات 27,338 ارزش معاملات 1,807.821 b حجم معاملات 167.097 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 1,755 54.58 کگل معدنی . شاخص کل 76,709.50 115.27 شاخص کل (هم وزن) 12,648 (51.39) ارزش بازار 3,284,381.697 b اطلاعات قیمت 94/11/25 12:42:55 تعداد معاملات 111,608 ارزش معاملات 4,133.408 b حجم معاملات 1.712 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر جم پتروشیمی جم 10,409 70.13 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 9,589 (61.38) رانفور خدمات انفورماتیک 18,918 58.29 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,993 54.85 اخابر مخابرات ایران 3,001 53.53 شبندر پالای. شاخص کل 76,104.90 (350.47) شاخص کل (هم وزن) 14,455.60 4.00 ارزش بازار 3,155,184.188 b اطلاعات قیمت 95/6/27 12:33:34 تعداد معاملات 47,063 ارزش معاملات 1,772.770 b حجم معاملات 485.915 m شاخص کل 801 1.00 ارزش بازار اول و دوم 524,050.283 b اطلاعات قیمت 95/6/27 12:30:01 تعداد معاملات 18,089 ارزش معاملات 879.253 b حجم معاملات 179.444 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,004 (147.51) تاپیکو. شاخص کل 78,411.60 (1459.81) شاخص کل (هم وزن) 15,585.90 (338.29) ارزش بازار 3,278,088.789 b اطلاعات قیمت 95/8/19 12:42:55 تعداد معاملات 85,684 ارزش معاملات 2,911.231 b حجم معاملات 1.201 b شاخص کل 819.20 (20.10) ارزش بازار اول و دوم 502,854.845 b اطلاعات قیمت 95/8/19 15:24:26 تعداد معاملات 23,583 ارزش معاملات 3,785.474 b حجم معاملات 235.276 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,305 (89.69) پارسا. شاخص کل 77,143.10 53.27 شاخص کل (هم وزن) 14,990.40 107.20 ارزش بازار 3,197,105.796 b اطلاعات قیمت 95/7/6 15:10:48 تعداد معاملات 63,925 ارزش معاملات 1,612.001 b حجم معاملات 694.341 m شاخص کل 816.20 (4.50) ارزش بازار اول و دوم 534,597.463 b اطلاعات قیمت 95/7/6 15:02:55 تعداد معاملات 18,984 ارزش معاملات 838.692 b حجم معاملات 172.698 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,185 61.53 فولاد ف. شاخص کل 77,141.60 (235.92) شاخص کل (هم وزن) 12,828 (10.60) ارزش بازار 3,301,962.440 b اطلاعات قیمت 94/11/27 12:34:52 تعداد معاملات 124,306 ارزش معاملات 6,659.753 b حجم معاملات 2.590 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,961 105.1 حکشتی کشتیرانی ایران 6,448 86.53 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,617 (70) اخابر مخابرات ایران 2,972 (66.43) رانفور خدمات انفورماتیک 20,028 62.32 ف. حجم مبنای سهام قدیم و جدید 26 شرکت بزرگ و مطرح (به طور تقریبی ) اعلام شده است: فولاد خوزستان از 3.2 به 1.9 میلیون سهم فولاد اسان از 2.2 به 1.5 میلیون سهم همراه اول از 4 میلیون سهم به 333 هزار سهم پتروشیمی پردیس از 3 میلیون سهم به 623 هزار سهم خدمات انفورماتیک از 1.4 میلیون سهم به 878 هزار سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی از 4.3 به 4 میلیون سهم ایران خود. شاخص کل 78,199.10 2415.31 شاخص کل (هم وزن) 12,901.80 339.50 ارزش بازار 3,350,864.345 b اطلاعات قیمت 94/11/20 12:30:00 تعداد معاملات 204,905 ارزش معاملات 8,607.380 b حجم معاملات 4.263 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 6,058 170.29 اخابر مخابرات ایران 3,039 148.75 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 34,579 144.91 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 2,564 115.02 تاپیکو س. نفت و گاز و . همشهری آنلاین: مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از توافق سه میلیارد یورویی با یک شرکت اروپایی برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه با هدف تولید دو محصول جدید پلیمری خبر داد.
خلیج فارس



بیگانه ! گوش کن تو به پند خلیج فارس

تا وارهی ز دام گـــزند خلیج فارس

سرباز مرزبان کهن بوم بودن اســــــت

همتای شیر بیشه ، پسند خلیج فارس

شکر خدا که کام وطن در فضای عشق

شیرین شده ز نام چو قند خلیج فارس

یک سوی،دشمن است وزسویی دراین گذار

ایران سرفـــــــراز وکمند. استخدام جهاد ی واحد علم و صنعت جهاد ی واحد علم و صنعت جهت انجام پروژه های خود با شرایط ذیل استخدام مینماید: تخصص مورد نیاز مدرک تعداد نفرات تکنسین و آشنا به مونتاژ تابلو آقا دیپلم و فوق دیپلم ۱۰ نفر علاقمندان میتوانند تقاضای خود را همراه با سوابق شغلی مرتبط حداکثر از تاریخ […] ادامه: استخدام جهاد ی واحد علم و صنعت در البرز سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در انفجار شدیدی که در یک ساختمان قدیمی در محله خلیج فارس رخ داد، دو ساختمان کناری نیز ت یب شدند. شاخص کل 79,670.90 11.71 شاخص کل (هم وزن) 15,743 15.81 ارزش بازار 3,329,673.748 b اطلاعات قیمت 95/8/12 12:44:24 تعداد معاملات 62,887 ارزش معاملات 1,758.540 b حجم معاملات 689.571 m شاخص کل 842.80 1.40 ارزش بازار اول و دوم 516,996.882 b اطلاعات قیمت 95/8/12 12:30:00 تعداد معاملات 19,763 ارزش معاملات 1,149.307 b حجم معاملات 183.304 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فملی ملی صنایع مس ایران 1,815 47.86 فارس صنایع پترو. قرارداد فروش پلی اتیلن میان شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس و شرکت ایتوچو ژاپن در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امضا شد. روز ملی خلیج فارس برای تلگرام
روز ملی خلیج فارس بهترین روز ملی خلیج فارس جدید ترین روز ملی خلیج فارس روز های جدید ملی خلیج فارس ادامه مطلب نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در شیراز گشایش یافت. مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس از بهره برداری و افتتاح 8 میلیارد دلار طرح پتروشیمی در سال 1397 خبر داد. مدیر بازرگانی خارجی شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس از آغاز صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران به کشورهای منطقه ی جنوبی همچون پرو و آرژانتین خبر داد. دهم اردیبهشت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ت ایران به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده است. شاه عباس صفوی با کمک انگلیسی ها در این روز در سال 1622 میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد. از این رو نام گذاری این روز در واقع به نوعی تاکید بر پیروزی ایرانی ها علیه مهاجمان در خلیج فارس است. س رست دادسرای امور جنایی تهران از تشکیل پرونده قضایی پیرامون ریزش سه ساختمان در خیابان خلیج فارس تهران در دادسرای جنایی خبر داد. این: چشم های مستِ من و، این: " خلیج فارس "
مجموعه ای ز موجِ " دلً آیین " : " خلیج فارس "
آیینِ دل، صفای بزرگانِ عاشقی ست
این گونه ای، صفای نمادین! " خلیج فارس! "
مهمان شدم به مهر تو. آغوش، وا نما
بر شور ِ دل، به جلوه ی شیرین، " خلیج فارس! "
با موج – موج- موجِ قشنگت چه می کنی
با عاشق-عاشق- عاشقِ مسکین؟! " خلیج فارس !"
دریای خ. زمانی نیا گفت: صنعت پتروشیمی ایران در آینده نزدیک، ١٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید خارجی را در مسیر توسعه جذب می کند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دومین نمایشگاه بین المللی املاک، مستغلات و سرمایه گذاری در تبریز فرصتی طلایی و مغتنم برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های صنعت ساختمان منطقه است. زمان ثبت نام آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها


استخدام شهرداری کرمانشاه سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)


کارکنان دارای شرایط طرح تبدیل وضعیت برای ثبت نام اولیه اقدام کنند


استخدام نیروی دریایی راهبری در کردستان


استخدام شهرداری های فارس در سال ۹۶


استخدام شهرداری آذربایجان شرقی


. طبق آ ین اطلاعات ب شده عرضه اولیه 5 درصد از سهام پتروشیمی نوری اوا داد ماه انجام خواهد شد. این عرضه توسط کارگزاری بانک ملت انجام می شود. بر اساس این گزارش هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر اسهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ترکیب سهامداری پتروشیمی برزویه را تکمیل می ک. ایلنا نوشت:در جریان دیدار مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری فلندرس بلژیک با امضای توافق نامه ای در جهت حضور سرمایه گذاران اروپایی در صنعت پتروشیمی ایران موافقت شد. مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس گفت: ما همزمان به صورت موازی به دنبال فاینانس پتروشیمی دهدشت هستیم و به طور قطع ظرف مدت یک تا دو ماه آینده تکلیف آن مشخص می شود. در حال حاضر در شرکت های پتروشیمی مدیرانی داریم که خارج از کشور ن هستند و سالی یک بار به کشور می آیند و وضعیت تابعیت آنها مشخص نیست؛ بعضی از این مدیران در ن هستند و از پتروشیمی ها حقوق می گیرند. سخنگوی اورژانس تهران گفت: در حادثه ریزش سه ساختمان در خیابان خلیج فارس ۵ نفر جان خود را از دست دادند. در معاملات امروز بازار سهام، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با معاملاتی به ارزش بیش از 73 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را در بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 72 هزار میلیارد ریال و صنایع پتروشیمی کرمانشاه با 60 هزار میلیارد ریال، دومین و سومین شرکت در ج شرکت های با بیشترین ارزش معاملات بودند. پ. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و ف ی خلیج فارس اعلام کرد: سرمایه گذارانی از کشورهای فرانسه، فنلاند، روسیه ، هند و چین برای سرمایه گذاری در این منطقه ویژه وارد مذاکره شدند. نمایشگاه ساختمان دبی سبحان بخشی در گفت و گو با خبرنگار ساری نومه در ساری اظهار کرد: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و مصالح ساختمان با مشارکت اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان در ساری برگزار می شود. وی افزود: نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته، 18 تا 22 مرداد امسال با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه ساختمان، طرحان، سازنندگان، انبوه سازان در محل باشگاه برق ساری برگزار می شود. کانال ع روز ملی خلیج فارس برای تلگرام
کانال ع روز ملی خلیج فارس بهترین کانال ع روز ملی خلیج فارس جدید ترین کانال ع روز ملی خلیج فارس کانال های جدید ع روز ملی خلیج فارس ادامه مطلب در حال حاضر سفرهای زمستانی ایرانی ها به دو جزیره قشم و کیش محدود می شود و مقاصد دیگر که هیچ، حتی جزایری مثل جزیره هنگام خلیج فارس هم نادیده گرفته می شوند چرا که سرمایه گذاری لازم روی آن انجام نشده است. تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از پایان عملیات آواربرداری و جستجوی افراد در حادثه ت یب 3 ساختمان مس ی در خیابان خلیج فارس گفت: آتش نشانان 7 مصدوم بدحال این حادثه را… بروز ناگهانی یک بحران جدی در روابط قطر با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس و بسته شدن تمام مسیرهای زمین و دریا و هوا از سه جهت، دامی بزرگ برای دوحه، تهران و صنعت lng خاورمیانه گسترده شده است. ع های زیبا از دریای خلیج فارس در تلگرام
باحال ترین ع های زیبا از دریای خلیج فارس ع های زیبا از دریای خلیج فارس بهترین ع های زیبا از دریای خلیج فارس ع های جدید زیبا از دریای خلیج فارس ادامه مطلب ذوب شنیده هایی از تایید افزایش سرمایه ذوب بگوش میرسد فارس امضای دومین یوزانس ۳۲۰ میلیون دلاری بین «فارس» و ایتوچی ژاپن دومین قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با شرکت ژاپنی ایتوچو به مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو امضا شد شبریز پایان تعمیرات و افزایش تولیدات پتروشیمی ت. شاخص کل 75,783.80 1214.44 شاخص کل (هم وزن) 12,562.30 238.10 ارزش بازار 3,247,060.528 b اطلاعات قیمت 94/11/19 16:01:13 تعداد معاملات 132,525 ارزش معاملات 5,166.731 b حجم معاملات 2.347 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر اخابر مخابرات ایران 2,900 130.62 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,912 110.86 وبملت بانک ملت 2,304 70.95 وبصادر بانک صادرات ایران 1,077 68.8 شبندر پالایش نفت بندرعباس 4,129 61.19 فولاد فولاد . ساعت 24-با توجه به رکود اقتصاد ایران، صنعت ساختمان که حدود ۱۰۰ صنعت به آن وابسته است، می تواند به عنوان پیشران اقتصاد برای وج از رکود مورد توجه قرار گیرد. به دلیل رکود حاکم بر بخش ساختمان و منحنی سینوسی رکود و رونق در سال های اخیر، برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۴ رونق به این بخش بازمی گردد. اما رضا آقامحمدیان می گوید این صحبت ها از سوی ذ. سال 1396 سال تسریع در به داری حداکثری از دستاوردهای و تغییر شرایط حاکم بر کشور برای شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی خواهد بود. با توجه به اقدامات مثبت انجام شده پس از در صنعت پتروشیمی در سال…
در حادثه انفجار و ریزش 3 ساختمان در خیابان خلیج فارس، 5 تن کشته شدند که شامل سه زن و یک دختربچه 38… خلیج فارس (یا شاخاب پارس) آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت آن 237 هزار و 473 کیلومتر مربع است،و پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می شود.کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند. در این میان سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای ایران قرار دارند. به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین المللی، منطقه ای مهم و راهبردی بشمار می آید. نام تاریخی این خلیج، در زبان های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده است. همچنین در تمام سازمان های بین المللی نام رسمی این خلیج، «خلیج فارس» است. بیست و نهمین اجلاس بزرگ مدیران صنعت پتروشیمی کشوربا موضوعات ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری" و "ا امات ساختاری تحقق توسعه و جذب سرمایه گذاری" برگزارشد. در حادثه انفجار و ریزش 3 ساختمان در خیابان خلیج فارس، 5 تن کشته شدند.