استخدام هلدینگ سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

به نقل از خبرگزاریها در مورد استخدام هلدینگ سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس : مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در گفت و گویی زمان باقیمانده تا افتتاح الفین پتروشیمی را نزدیک دانست و گفت: یک "یاعلی" دیگر تا افتتاح الفین پتروشیمی ایلام مانده است. شاخص کل 77,217 34.04 شاخص کل (هم وزن) 15,008.50 (22.61) ارزش بازار 3,193,234.072 b اطلاعات قیمت 95/7/17 12:37:08 تعداد معاملات 63,612 ارزش معاملات 1,611.365 b حجم معاملات 872.226 m شاخص کل 815.50 3.70 ارزش بازار اول و دوم 540,246.400 b اطلاعات قیمت 95/7/17 15:53:01 تعداد معاملات 40,328 ارزش معاملات 946.558 b حجم معاملات 205.078 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر شبندر پالایش نفت بندرعباس 5,078 70.41 خساپا سایپا 1. شاخص کل 76,272.60 105.87 شاخص کل (هم وزن) 14,562.40 29.10 ارزش بازار 3,159,491.996 b اطلاعات قیمت 95/6/29 12:49:10 تعداد معاملات 45,743 ارزش معاملات 2,838.121 b حجم معاملات 1.215 b شاخص کل 810.90 1.50 ارزش بازار اول و دوم 530,539.717 b اطلاعات قیمت 95/6/29 14:44:19 تعداد معاملات 17,930 ارزش معاملات 4,118.174 b حجم معاملات 1.931 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 4,895 36.19 خساپا سا. شاخص کل 77,300.30 157.22 شاخص کل (هم وزن) 15,060 69.60 ارزش بازار 3,203,607.068 b اطلاعات قیمت 95/7/7 12:40:58 تعداد معاملات 86,050 ارزش معاملات 2,099.444 b حجم معاملات 1.066 b شاخص کل 817.10 0.90 ارزش بازار اول و دوم 534,839.620 b اطلاعات قیمت 95/7/7 12:48:12 تعداد معاملات 63,245 ارزش معاملات 1,193.496 b حجم معاملات 253.792 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر خساپا سایپا 1,260 53.06 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,24. شاخص کل 79,137.50 (116.03) شاخص کل (هم وزن) 15,729.40 (36.10) ارزش بازار 3,307,859.903 b اطلاعات قیمت 95/8/16 12:38:58 تعداد معاملات 56,912 ارزش معاملات 1,429.566 b حجم معاملات 565.456 m شاخص کل 836.90 (1.60) ارزش بازار اول و دوم 513,740.567 b اطلاعات قیمت 95/8/16 12:30:00 تعداد معاملات 17,790 ارزش معاملات 1,423.465 b حجم معاملات 152.328 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,775 41. شاخص کل 77,435.80 218.83 شاخص کل (هم وزن) 15,063.20 54.71 ارزش بازار 3,202,232.782 b اطلاعات قیمت 95/7/18 12:58:35 تعداد معاملات 64,703 ارزش معاملات 2,205.793 b حجم معاملات 869.877 m شاخص کل 818.20 2.70 ارزش بازار اول و دوم 542,010.751 b اطلاعات قیمت 95/7/18 15:32:27 تعداد معاملات 27,338 ارزش معاملات 1,807.821 b حجم معاملات 167.097 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 1,755 54.58 کگل معدنی . شاخص کل 76,709.50 115.27 شاخص کل (هم وزن) 12,648 (51.39) ارزش بازار 3,284,381.697 b اطلاعات قیمت 94/11/25 12:42:55 تعداد معاملات 111,608 ارزش معاملات 4,133.408 b حجم معاملات 1.712 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر جم پتروشیمی جم 10,409 70.13 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 9,589 (61.38) رانفور خدمات انفورماتیک 18,918 58.29 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,993 54.85 اخابر مخابرات ایران 3,001 53.53 شبندر پالای. شاخص کل 76,104.90 (350.47) شاخص کل (هم وزن) 14,455.60 4.00 ارزش بازار 3,155,184.188 b اطلاعات قیمت 95/6/27 12:33:34 تعداد معاملات 47,063 ارزش معاملات 1,772.770 b حجم معاملات 485.915 m شاخص کل 801 1.00 ارزش بازار اول و دوم 524,050.283 b اطلاعات قیمت 95/6/27 12:30:01 تعداد معاملات 18,089 ارزش معاملات 879.253 b حجم معاملات 179.444 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,004 (147.51) تاپیکو. شاخص کل 78,411.60 (1459.81) شاخص کل (هم وزن) 15,585.90 (338.29) ارزش بازار 3,278,088.789 b اطلاعات قیمت 95/8/19 12:42:55 تعداد معاملات 85,684 ارزش معاملات 2,911.231 b حجم معاملات 1.201 b شاخص کل 819.20 (20.10) ارزش بازار اول و دوم 502,854.845 b اطلاعات قیمت 95/8/19 15:24:26 تعداد معاملات 23,583 ارزش معاملات 3,785.474 b حجم معاملات 235.276 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,305 (89.69) پارسا. شاخص کل 77,143.10 53.27 شاخص کل (هم وزن) 14,990.40 107.20 ارزش بازار 3,197,105.796 b اطلاعات قیمت 95/7/6 15:10:48 تعداد معاملات 63,925 ارزش معاملات 1,612.001 b حجم معاملات 694.341 m شاخص کل 816.20 (4.50) ارزش بازار اول و دوم 534,597.463 b اطلاعات قیمت 95/7/6 15:02:55 تعداد معاملات 18,984 ارزش معاملات 838.692 b حجم معاملات 172.698 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,185 61.53 فولاد ف. شاخص کل 77,141.60 (235.92) شاخص کل (هم وزن) 12,828 (10.60) ارزش بازار 3,301,962.440 b اطلاعات قیمت 94/11/27 12:34:52 تعداد معاملات 124,306 ارزش معاملات 6,659.753 b حجم معاملات 2.590 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,961 105.1 حکشتی کشتیرانی ایران 6,448 86.53 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,617 (70) اخابر مخابرات ایران 2,972 (66.43) رانفور خدمات انفورماتیک 20,028 62.32 ف. حجم مبنای سهام قدیم و جدید 26 شرکت بزرگ و مطرح (به طور تقریبی ) اعلام شده است: فولاد خوزستان از 3.2 به 1.9 میلیون سهم فولاد اسان از 2.2 به 1.5 میلیون سهم همراه اول از 4 میلیون سهم به 333 هزار سهم پتروشیمی پردیس از 3 میلیون سهم به 623 هزار سهم خدمات انفورماتیک از 1.4 میلیون سهم به 878 هزار سهم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی از 4.3 به 4 میلیون سهم ایران خود. شاخص کل 79,659.20 (604.47) شاخص کل (هم وزن) 15,727.20 (92.31) ارزش بازار 3,329,137.498 b اطلاعات قیمت 95/8/11 12:39:42 تعداد معاملات 84,436 ارزش معاملات 1,956.731 b حجم معاملات 729.492 m شاخص کل 841.40 3.20 ارزش بازار اول و دوم 516,133.162 b اطلاعات قیمت 95/8/11 12:30:00 تعداد معاملات 24,657 ارزش معاملات 1,172.467 b حجم معاملات 213.939 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر کگل معدنی و صنعتی گل گهر 2,044 (60.3) شپنا پالا. همشهری آنلاین: مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از توافق سه میلیارد یورویی با یک شرکت اروپایی برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه با هدف تولید دو محصول جدید پلیمری خبر داد. شاخص کل 77,886.40 231.33 شاخص کل (هم وزن) 15,126.70 (8.40) ارزش بازار 3,219,056.254 b اطلاعات قیمت 95/7/24 12:38:49 تعداد معاملات 78,557 ارزش معاملات 6,099.895 b حجم معاملات 1.214 b شاخص کل 825.70 2.30 ارزش بازار اول و دوم 546,972.668 b اطلاعات قیمت 95/7/24 14:54:39 تعداد معاملات 26,961 ارزش معاملات 1,534.372 b حجم معاملات 275.293 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر شپنا پالایش نفت اصفهان 2,636 56.59 شبندر پالایش ن. چطور و چگونه در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان مشارکت کنیم؟
با الفبای سرمایه گذاری در صندوق های زمین و ساختمان آشنا شوید ...
مزیت سرمایه گذاری در صندوق های زمین و ساختمان چیست؟
مردم چگونه از صندوق سهم ب ند؟/حداقل سرمایه برای مشارکت در صندوق چقدر است؟ کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: صنعت پتروشیمی ایران تشنه تکنولوژی مدرن و سرمایه گذاری جدی است. ایلنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در انفجار شدیدی که در یک ساختمان قدیمی در محله خلیج فارس رخ داد، دو ساختمان کناری نیز ت یب شدند. روز ملی خلیج فارس برای تلگرام
روز ملی خلیج فارس بهترین روز ملی خلیج فارس جدید ترین روز ملی خلیج فارس روز های جدید ملی خلیج فارس ادامه مطلب روز دوشنبه ١٧ اسفند ماه، نشست مشترک کنسرسیوم شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم، شرکت مشاوران اوریکو (orieco) ژاپن و هلدینگ معظم سرمایه گذاری ماین هارت (meinhardt) سنگاپور با حضور نمایندگان و مدیران شرکت های bfi سوئیس، نامورا(nri) ژاپن و دنتونز (dentons) فرانسه و با حضور حمیدرضا مومنی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در سالن رودکی برج میلاد تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی در ابتدای این نشست به عنوان اولین سخنران پنل، ضمن ابراز سندی از توجه سرمایه گذاران خارجی به منطقه آزاد قشم، با اشاره به ظرفیت ها و فرصت ها در این منطقه، اعلام داشت: برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم اقدامات خوبی انجام شده، در راستای پیشرفت و توسعه جزیره قشم این سازمان در خصوص تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تامین امنیت خاطر سرمایه گذاران برنامه ریزی کوتاه مدتی را انجام داده است. در بخش دیگری از این نشست فرهاد تقی زاده حصاری، مدیرعامل شرکت اوریکو ژاپن و مشاور ارشد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم در امور بین الملل در کنار پرسش و پاسخ با نمایندگان شرکت های خارجی در بخش های مختلف، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم را بر اساس طرح های مطالعه شده و قابل اجرا معرفی نمود. تقی زاده حصاری با ارائه طرح ایجاد مرکز مالی بین المللی در منطقه آزاد قشم به تبیین نقشه راه و مدل های سرمایه گذاری که با همکاری شرکت نامورای ژاپن صورت پذیرفته است پرداخت که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. از دیگر سخنرانان این نشست، آقایان سید عباس حسینی، دریادار ملک زادگان، محمد جواد دهقانی، سید غلامرضا ان، کمال بیرامیان و محمدرضا توسلى بودند که به معرفی پروژه های مختلف منطقه آزاد قشم ازجمله، شهر فرودگاهی، شبکه جامع ارتباطى خلیج فارس، شهر دریایى قشم، بانکرینگ و کروزینگ و ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی پرداختند. در ادامه این نشست مدیر ارشد و مدیرعامل شرکت ماین هارت سنگاپور با بیش از ٦٠ سال سابقه و درآمد سالانه بیش از 20میلیارد دلار که یکی از بزرگ ترین شرکت های ی در دنیاست، تمایل خود را برای سرمایه گذاری درمنطقه آزاد قشم اعلام و قسمتی از پروژه های متعددی را که در حوزه های شهرفرودگاهی، پلوتونل، بزرگراه و اتوبان، ساختمان، بیمارستان، هتل، یوم و بندر در نقاط مختلف دنیا اجرا کرده است، معرفی نمود. بنا به این گزارش رضا باقری نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم در بین سرمایه گذاران خارجی با اشاره به مطالعه و بررسی چندین ماهه و دقیق پروژه های مختلف که نیاز به سرمایه گذاری و دانش فنی دارد افزود: در این راستا با شرکت های معتبر بین المللی، مذاکرات مستقیم را آغاز نموده و آنچه که امروز شاهد آن هستیم حاصل این مطالعات، بررسی ها، تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری با شرکت های بزرگی از جمله نامورا ژاپن و دنتونز فرانسه است. به گفته وی: امروز نیز به فضل الهی و حمایت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هلدینگ ماین هارت با امضای توافق نامه سه جانبه در لیست شرکت های همکار با سازمان قرار خواهد گرفت. در پایان این نشست پس از معرفی فرصت ها و مزایای سرمایه گذاری در جزیره قشم توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران و مشاوران عالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم با انجام مذاکرات رو در رو، تفاهم نامه ای در راستای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های شهر فرودگاهی، شبکه جامع ارتباط دریایی خلیج فارس، شبکه جامع ارتباطى پل خلیج فارس، بانکرینگ و کروزینگ و ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی امضا شد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس از بهره برداری و افتتاح 8 میلیارد دلار طرح پتروشیمی در سال 1397 خبر داد. مشاور نفت در امور پتروشیمی از سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری شرکت توتال فرانسه و باسک آلمان و یک شرکت ژاپنی در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد. معاون امور بین المللی و بازرگانی نفت گفت: صنعت پتروشیمی ایران در آینده نزدیک، ١٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید خارجی را در مسیر توسعه جذب می کند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس هلدبنگ فارس ، یکی از نمادهای شاخص ساز است که این روزها هنوز از آن برای شاخص سازی استفاده نشده است.
این سهم بعد از افزایش سرمایه در یک روند صعودی ولی با شیب کم و البته نوسان های کوتاه حرکت کرده و اکنون 500 تومان حمایت کف کانال برای این سهم است .
با توجه به اینکه طی دو روز گذشته با معاملاتی روی میانگین 20 روزه و بالای 514 تومان توانسته است خط روند نزولی را بشکند احتمال اینکه روزهای آینده برای کنترل شاخص از این سهم با کمک معاملات بلوکی استفاده شود وجود دارد .
مقاومت این سهم 538 تومان است و 589 تومان نیز مقاومت سقف کانال است .
این سهم نیز مانند تاپیکو که شب گذشته تحلیل شد برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب است و هر دو سهم در منفی فردا در کف قیمتی هستند . پتروشیمی خلیج فارس شاخص کل 77,335.30 70.00 شاخص کل (هم وزن) 15,066.20 19.40 ارزش بازار 3,198,080.561 b اطلاعات قیمت 95/7/13 12:39:17 تعداد معاملات 101,991 ارزش معاملات 3,739.279 b حجم معاملات 1.748 b شاخص کل 818.30 (0.30) ارزش بازار اول و دوم 542,084.785 b اطلاعات قیمت 95/7/13 15:51:10 تعداد معاملات 39,011 ارزش معاملات 1,002.048 b حجم معاملات 235.962 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر خودرو ایران خودرو 3,452 51.8 خساپا سایپا 1,454 35.13 . شاخص کل 77,377.50 667.99 شاخص کل (هم وزن) 12,838.60 190.61 ارزش بازار 3,312,940.369 b اطلاعات قیمت 94/11/26 12:37:05 تعداد معاملات 120,397 ارزش معاملات 4,854.064 b حجم معاملات 2.050 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,871 (142.37) حکشتی کشتیرانی ایران 6,222 102.53 شپنا پالایش نفت اصفهان 3,111 (69.08) وبصادر بانک صادرات ایران 1,130 68.8 وبملت بانک ملت 2,304 58.81 فولاد فولاد . کانال روز خلیج فارس کانال روز خلیج فارس کانال روز خلیج فارس کانال روز خلیج فارس کانال روز خلیج فارس ادامه مطلب زمان ثبت نام آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها


استخدام شهرداری کرمانشاه سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)


کارکنان دارای شرایط طرح تبدیل وضعیت برای ثبت نام اولیه اقدام کنند


استخدام نیروی دریایی راهبری در کردستان


استخدام شهرداری های فارس در سال ۹۶


استخدام شهرداری آذربایجان شرقی


. باوجود اظهارات مکرر نفت مبنی بر وجود نیروهای مازاد در این صنعت،امروز مجوز استخدام ۲۵۰۰ نیرو برای اشتغال در صنعت نفت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی صادر شد. ع نوشته خلیج فارس ع نوشته خلیج فارس ع نوشته خلیج فارس ع نوشته خلیج فارس ع نوشته خلیج فارس ادامه مطلب مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس گفت: ما همزمان به صورت موازی به دنبال فاینانس پتروشیمی دهدشت هستیم و به طور قطع ظرف مدت یک تا دو ماه آینده تکلیف آن مشخص می شود. 10 اردیبهشت روز خلیج فارس در تلگرام
10 اردیبهشت روز خلیج فارس برای تلگرام
جدید ترین 10 اردیبهشت روز خلیج فارس 10 اردیبهشت روز خلیج فارس بهترین 10 اردیبهشت روز خلیج فارس ادامه مطلب شاخص کل 79,278.60 10.23 شاخص کل (هم وزن) 15,959 39.19 ارزش بازار 3,317,654.994 b اطلاعات قیمت 95/8/29 12:33:47 تعداد معاملات 53,372 ارزش معاملات 1,494.162 b حجم معاملات 678.421 m شاخص کل 833 1.20 ارزش بازار اول و دوم 507,641.244 b اطلاعات قیمت 95/8/29 15:28:45 تعداد معاملات 13,686 ارزش معاملات 881.115 b حجم معاملات 151.611 m نمادنام قیمت پایانی تاثیر فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 4,389 (166.07) تاپیکو س. . فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس ، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه گذاری ۵۳۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون اول رییس جمهور و جمعی از مقامات در بندر (ره)… مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و ف ی خلیج فارس اعلام کرد: سرمایه گذارانی از کشورهای فرانسه، فنلاند، روسیه ، هند و چین برای سرمایه گذاری در این منطقه ویژه وارد مذاکره شدند. نفت،گاز و پتروشیمی این معاونت با دارا بودن گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص "واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی" و نیز تخصص "خطوط انتقال نفت و گاز" از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با توجه به پتانسیل و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و تجهیز و تکمیل آن متناسب با پروژه های بزرگ صنایع فوق، خدمات . نمایشگاه ساختمان دبی سبحان بخشی در گفت و گو با خبرنگار ساری نومه در ساری اظهار کرد: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و مصالح ساختمان با مشارکت اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان در ساری برگزار می شود. وی افزود: نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته، 18 تا 22 مرداد امسال با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه ساختمان، طرحان، سازنندگان، انبوه سازان در محل باشگاه برق ساری برگزار می شود. س رست دادسرای امور جنایی تهران از تشکیل پرونده قضایی پیرامون ریزش سه ساختمان در خیابان خلیج فارس تهران در دادسرای جنایی خبر داد. پس از ، صنعت نفت ایران به عنوان دومین کشور نفت خیز جهان ساخت و راه اندازی، مخازن جدید کامپوزیتی ذخیره سازی نفت به عنوان نسل جدید مخازن نفتی را در خلیج فارس آغاز کرد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از بومی سازی برخی از تکنولوژی های "های تک" و انحصاری ایالات متحده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان در ایران، ساخت نسل جدید مخازن ذخیره سازی نفت . تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از پایان عملیات آواربرداری و جستجوی افراد در حادثه ت یب 3 ساختمان مس ی در خیابان خلیج فارس گفت: آتش نشانان 7 مصدوم بدحال این حادثه را… بروز ناگهانی یک بحران جدی در روابط قطر با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس و بسته شدن تمام مسیرهای زمین و دریا و هوا از سه جهت، دامی بزرگ برای دوحه، تهران و صنعت lng خاورمیانه گسترده شده است. (خلیج فارس و دریای عمان) : جلگه های جنوبی کشور به صورت نوار نابرابری در 2 راستا گسترش یافته. 1-در حاشیۀ شمالی خلیج فارس از خوزستان تا بندرعباس در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی. 2- در حاشیۀ شمالی دریای عمان از بندرعباس تا خلیج گواتر در راستای غربی ـ شرقی. از آنجا که شرایط و منشأ تشکیل جلگه های ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان متفاوت است، بنابر. کانال روز خلیج فارس مبارک کانال روز خلیج فارس مبارک کانال روز خلیج فارس مبارک کانال روز خلیج فارس مبارک کانال روز خلیج فارس مبارک ادامه مطلب شاخص کل 75,783.80 1214.44 شاخص کل (هم وزن) 12,562.30 238.10 ارزش بازار 3,247,060.528 b اطلاعات قیمت 94/11/19 16:01:13 تعداد معاملات 132,525 ارزش معاملات 5,166.731 b حجم معاملات 2.347 b نمادنام قیمت پایانی تاثیر اخابر مخابرات ایران 2,900 130.62 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,912 110.86 وبملت بانک ملت 2,304 70.95 وبصادر بانک صادرات ایران 1,077 68.8 شبندر پالایش نفت بندرعباس 4,129 61.19 فولاد فولاد . سال 1396 سال تسریع در به داری حداکثری از دستاوردهای و تغییر شرایط حاکم بر کشور برای شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی خواهد بود. با توجه به اقدامات مثبت انجام شده پس از در صنعت پتروشیمی در سال… ساعت 24-با توجه به رکود اقتصاد ایران، صنعت ساختمان که حدود ۱۰۰ صنعت به آن وابسته است، می تواند به عنوان پیشران اقتصاد برای وج از رکود مورد توجه قرار گیرد. به دلیل رکود حاکم بر بخش ساختمان و منحنی سینوسی رکود و رونق در سال های اخیر، برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۴ رونق به این بخش بازمی گردد. اما رضا آقامحمدیان می گوید این صحبت ها از سوی ذ. سابک بزرگترین شرکت پتروشیمی عربستان به منظور سرمایه گذاری در پترشیمی چین، تفاهم نامه ای را با شرکت گوانگژو نانشا به امضا رساند. خلیج فارس (یا شاخاب پارس) آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت آن 237 هزار و 473 کیلومتر مربع است،و پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می شود.کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند. در این میان سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای ایران قرار دارند. به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین المللی، منطقه ای مهم و راهبردی بشمار می آید. نام تاریخی این خلیج، در زبان های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده است. همچنین در تمام سازمان های بین المللی نام رسمی این خلیج، «خلیج فارس» است. در حادثه انفجار و ریزش 3 ساختمان در خیابان خلیج فارس، 5 تن کشته شدند. با اعطای ضمانت های سرمایه گذاری از سوی ت اجرای طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس آغاز می شود.