افراطی

به نقل از خبرگزاریها در مورد افراطی : کریمی قدوسی شاخص ترین افراطي گروه پایداری (حامیان جلیلی و ) امروز در هنگام طرح سئوال از خارجه، بارها از بحث خارج و به مسائلی چون فتنه، اصلاح طلبان و حتی شعار اعتدال!! آقای ... گیر داد. بی ربط گویی های افراطي آنقدر ادامه پیدا کرد که محمدرضا باهنر که ریاست مجلس را بر عهده داشت، از وی خواست از موضوع سئوال و بحث خارج نشود. اما زشت ترین نکته ی اظهارات این راه یافته به مجلس که توام با خشم و عصبانیت و داد و فریاد بیان می شد، قسمتی بود که به صورت تلویحی به آقای سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق و محبوب کشورمان اشاره کرد. وی با ذکر جمله ای از آقای خاتمی، با خشم و در حالیکه صورتش برافروخته بود گفت: «نمی خواهم اسم این فرد را بیاورم تا صحن مجلس آلوده به نامش نشود!»

باید به کریمی قدوسی پاسخ داد: افراطي جان؛ دلواپس، ای که فرق mpt و npt را نمی دانی، در حال و هوای دلواپسیت بمان که عصبانیت در این سن و سال، برای سلامتیت مضرست. چون ریشه عصبانیت را درک می کنیم، پاسخی نمی دهیم فقط موکدا آن چیزی را که خود هم بخوبی به آن واقفی را تکرار می کنیم: «خاتمی محبوب قلبهاست.» چه امثال تو بخواهند اسمش را بر زبان بیاورند یا نیاورند، چه به بدی و چه به خوبی! به قول شیخ اجل: «سعدیا مرد ن ام نمیرد هرگز....مرده آن است که نامش به نکویی نبرند» افراطي جان، خودت هم می دانی که اگر حتی از همین های اطرافت در مجلس بپرسی که قضاوت اکثریت مردم حوزه انتخ ه اشان درباره سید محبوب چیست، پاسخشان عرق شرم و خج بر پیشانی ات جاری می کرد، چه برسد به اینکه بخواهی نامش به بدی ببری! قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری؛ آقای دلواپس! منبع:بهار نیوز نامزد راست افراطي فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در عقب نشینی از موضع خود در قبال وج از اتحادیه اروپا گفت که فرگزیت یک اولویت برای وی به شمار نمی رود.
گروه : کریمی قدوسی شاخص ترین افراطي گروه پایداری (حامیان جلیلی و ) امروز در هنگام طرح سئوال از خارجه، بارها از بحث خارج و به مسائلی چون فتنه، اصلاح طلبان و حتی شعار اعتدال!! آقای ... گیر داد. بی ربط گویی های افراطي آنقدر ادامه پیدا کرد که محمدرضا باهنر که ریاست مجلس را بر عهده داشت، از وی خواست از موضوع سئوال و بحث خارج نشود. اما زشت ترین نکته ی اظهارات این راه یافته به مجلس که توام با خشم و عصبانیت و داد و فریاد بیان می شد، قسمتی بود که به صورت تلویحی به آقای سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق و محبوب کشورمان اشاره کرد. وی با ذکر جمله ای از آقای خاتمی، با خشم و در حالیکه صورتش برافروخته بود گفت: «نمی خواهم اسم این فرد را بیاورم تا صحن مجلس آلوده به نامش نشود!»

باید به کریمی قدوسی پاسخ داد: افراطي جان؛ دلواپس، ای که فرق mpt و npt را نمی دانی، در حال و هوای دلواپسیت بمان که عصبانیت در این سن و سال، برای سلامتیت مضرست. چون ریشه عصبانیت را درک می کنیم، پاسخی نمی دهیم فقط موکدا آن چیزی را که خود هم بخوبی به آن واقفی را تکرار می کنیم: «خاتمی محبوب قلبهاست.» چه امثال تو بخواهند اسمش را بر زبان بیاورند یا نیاورند، چه به بدی و چه به خوبی! به قول شیخ اجل: «سعدیا مرد ن ام نمیرد هرگز....مرده آن است که نامش به نکویی نبرند» افراطي جان، خودت هم می دانی که اگر حتی از همین های اطرافت در مجلس بپرسی که قضاوت اکثریت مردم حوزه انتخ ه اشان درباره سید محبوب چیست، پاسخشان عرق شرم و خج بر پیشانی ات جاری می کرد، چه برسد به اینکه بخواهی نامش به بدی ببری! قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری؛ آقای دلواپس! ایسنا نوشت: مارین لوپن، ک دای راست افراطي فرانسه برنامه خود را برای آینده فرانسه منتشر کرد. در حاشیه نتایج انتخابات هلند و ش ت سنگین حزب «گرت ویلدرز» راست گرای افراطي و ستیزو درخواست عمومی مردم این کشور برای وج از اتحادیه اروپا، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد. ویلیام پتی گفت عربستان بودجه نوعی شه افراطي (وه ت) را تأمین می کند که با تروریسم در انگلیس مرتبط است. یک هندوی افراطي مرد مسلمان 50 ساله را در نقطه ای دور افتاده از راجستان با کلنگ کشت و سپس جسد او را به آتش کشید! محبت افراطي و توجه ویژه به ک نی که تنها فرزند خانواده هستند اثرات م بی بر شخصیت آنها در بزرگسالی به همراه دارد. نامزد جبهه ملی فرانسه در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه ب ا شد پس از پذیرش ش ت، از قصد تحول در این حزب راست افراطي خبر داد. با تکیه بر تجربه و مطالعات پژوهشی ام می توانم با اطمینان بگویم که ایران در خط مقدم نبرد با جریانهای افراطي،سدی استوار در برابر رشد جریان های افراطي منطقه برافراشت وکارآمدی خود را در شرایطی… رسانه های عربی به نقل از رئیس کمیته امنیتی شورای عربستان گزارش داده اند وی از افغانستان با عنوان گروهی افراطي نام برده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خشونت و افراطي گری در هر جا و با هر نیت، هدف و ابزاری که اِعمال شود و قربانیان آن هر گروهی از مردم بی گناه که باشند، محکوم و مردود است. دادگاهی در اردن چهار تبعه این کشور را به اتهام ترویج ایدئولوژی افراطي و یا تلاش برای پیوستن به گروه های تروریستی در به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: خشونت و افراطي گری در هر جا و با هر نیت، هدف و ابزاری که اِعمال شود، محکوم و مردود است. نامزد حزب راستگرای افراطي فرانسه سخنان زین الدین زیدان را درباره رای ندادن مردم این کشور به وی مورد انتقاد قرار داد. علی نصری درخبرآنلاین نوشت: به اطراف کشورمان بنگریم. گویی در قایقی چوبی در میان دریایی از اسید نشسته ایم. اسیدی که از خشونت و افراطي گیری در جوش و قلیان است و کشورهای اطرافمان را یکی پس از دیگری در خود می بلعد و ذوب می کند. اصولگرایان و اصلاح طلبان افراطي رفتاری دوگانه با من داشته اند / برای مردم درس خوبی است، چرا که متوجه خواهند شد چه انی دلسوز کشورند .رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من در اصول و مبانی فکری اعتدالی خود همواره ثابت بوده ام و به همین دلیل هم در مقطعی از زمان اصلاح طلبان افراطي و در مآیت الله هاشمقطعی دیگر اصولگرایان افراطي به دلیل حبّ و . مواضع در برنامه انتخاباتی اش پس از افتتاح راه آهن همدان، گامی فراتر از "ت یب رقیب" برداشت که می توان آن را اقدامی انتحاری و از جنس "رقیب هراسی افراطي" دانست. تعدادی از اعضای گروه راست گرای افراطي «اول بریتانیا» در تظاهراتی با گروه «مخالفان فاشیسم» در میدلندز انگلیس با یکدیگر درگیر شدند که این مساله منجر به مداخله پلیس شد. تحقیقات نشان می دهد مهاجم حمله نیویورک با در ارتباط بوده و پس از سفر به گرایش های افراطي پیدا کرده است. گفتگو با نصرالله پور جوادی درباره خطرهای گوشتخواری نامتعادل و افراطي و ضرورت تغییر رژیم غذایی کنونی انسان ها. گزارش منتشر شده از جانب یک موسسه تحقیقاتی نشان می دهد راست گرایان افراطي نسبت به تکفیری ها حملات بیشتری در انجام داده اند. ان اروپایی از نتایج اولیه انتخابات هلند که از ش ت حزب راست افراطي این کشور حکایت دارد استقبال د. رئیس اسبق سازمان سیا به رئیس جمهوری این کشور هشدار داد که به کارگیری عبارت افراطي به قیمت دلخوری مسلمانان و مخدوش چهره یک دین بزرگ تمام می شود. صدها نفر از اعضای حزب راست افراطي ای دی ال (edl) انگلیس، در مرکز شهر منچستر علیه عاملان حمله تروریستی اخیر در این شهر دست به تظاهرات زدند. شب گذشته هم زمان با شادی طرفداران حزب افراطي آلمان به دلیل موفقیت چشمگیری که در انتخابات پارلمانی به دست آوردند اعتراضات گسترده ای علیه این حزب در ای مختلف آلمان برگزار شد. محمدامین می: یکشنبه آینده، فرانسوی ها در انتخاباتی متفاوت شرکت می کنند؛ انتخاباتی که برای نخستین بار، رئیس جمهور فعلی در آن شرکت نمی کند و رای دهندگان با طیف گسترده ای از نامزدها روبه رو هستند؛ از چپ افراطي تا راست افراطي. پلیس مبارزه با تروریسم فرانسه ۱۰ فرد راست گرای افراطي را در این کشور دستگیر کرد. یک شمند یی از سیاست ت در ممنوع ورود اتباع 7 کشور مسلمان به این کشور انتقاد کرد و گفت ت جدید افراطي است و با قانون جدید افراطگرایی و دشمنی را در توسعه می دهد. ارشاد نوشت: تشیع افراطي با تسنن تکفیری، دو لبه یک قیچی اند: تضاد آفرینی کاذب و جنگ افروزی رایج. جهان در آتش کین می سوزد، آن را با برنامه های موهن گدازنده تر نکنیم. مشاور در امور خارجه امارات، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور درباره قدس را به منزله هدیه ای به افراطي گری توصیف کرد. حزب الله لبنان در بیانیه ای ضمن محکوم حمله تروریستی امروز مصر اعلام کرد که این حادثه نتیجه تفکر افراطي و تکفیری وه ت است. ایران در سازمان ملل در جلسه عالی رتبه این سازمان با موضوع فرهنگ صلح از وم مقابله با فرهنگ افراطي گری سخن گفت. افراطي گری مقابله کنند" src="http://media.taghribnews.com/images/docs/000173/n00173920-b.jpg" alt=" مخالف خشونت است/علمای با جریان های تکفیری و افراطي گری مقابله کنند" width="310" height="215" align="top" border="0" hspace="0" vspace="0" /> کاظم جلالی با حضور در غرفه خبرگزاری تقریب: مخالف خشونت است/علمای با جریان های تکفیری و افراطي گری مقابله کنند رئیس مـرکز پژوهش هـای مجلس شـورای ـی با بیان اینکه دین اساسا مخالف خشونت و مخالف افراطي گری است، اظهار داشت: علمای چه شیعه و چه سنی انتظار می رود که با جریان های تکفیری و ریشه های افراطي گری و تند روی مقابله کنند. گریت وایلدرز ( geert wilders) سیاستمدار افراطي و حزب متبوعش یعنی حزب ناسیونالیست هلند، از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات ماه جاری پارلمانی هلند برخوردار است. وی مخالف حضور مسلمانان در هلند و عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست. تحقیق درباره منشاء حمایت های مالی خارجی از گروه های افراطي مستقر در انگلیس، به دستور دیوید کامرون نخست سابق انگلیس آغاز شد. رئیس جمهور فرانسه می گوید ولی عهد عربستان به او قول داده که در صورت تحویل لیستی از سازمان های افراطي، حمایت عربستان از آنان را قطع خواهد کرد. پلیس آلمان امروز عملیات بازرسی ده ها خانه را با هدف پیگرد راست گرایان افراطي و جلوگیری از برنامه ریزی برای حملات تروریستی اجرا کرد. ایرنا نوشت: «دیوید پترائوس» رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) نسبت به استفاده از عبارت «تروریسم افراطي» توسط مقامات یی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری هشدار داد و گفت باید مراقب باشید به یک دین بزرگ جهانی، انگ افراطي یا رادیکال نزنید. همشهری آنلاین: نتایج جدیدترین نظرسنجی های انجام شده در کشورهای اروپایی حکایت از افزایش محبوبیت احزاب راست گرای افراطي در این قاره دارد. کشور انگلیس با وجود تأکید بر اهمیت روابط لندن-واشنگتن، گفت اقدام رئیس جمهور در بازنشر ویدیوهای ضد مسلمانان گروه افراطي «اول بریتانیا» اشتباه بود. ایران در سازمان ملل گفت: پیام نوروز در جهان مملو از بحران کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد؛ پیامی که با افراطي گری، تاریکی، تخاصم و ت یب مقابله می کند. حزب کارگر انگلیس اعلام کرد باید گفتگوهای سختی را با عربستان و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس درباره توقف تامین مالی گروه های افراطي آغاز کنیم. تهدید مشترک امروز افزایش خشونت افراطي و وحشی‌گری است • ماینر     تهدید مشترک امروز افزایش خشونت افراطي و وحشی‌گری است • ماینر این تابع قوانین میباشد و در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است مطالب سایت کاملا مجاز بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ما اطلاع دهید در جریان درگیری ان پلیس آلمان در شهر کلن با ده ها هزار تظاهرکننده معترض به برگزاری کنگره حزب راست افراطي " رناتیو برای آلمان" (afd) در این شهر، دست کم دو پلیس زخمی شدند. ارائه پیش نویس قطعنامه "جهان عاری از خشونت و افراطي گری" خوشرو ضمن ارائه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کشورمان با موضوع "جهان عاری از خشونت و افراطي گری" گفت: اعضای سازمان ملل با تصویب این قطعنامه اعلام می کنند که معتقد به وم همکاری و اجتناب از ذهنیت های حاصل جمع صفر برای مقابله موثر با خشونت و افراط هستند. همشهری آنلاین: رسوایی فعالیت راست گرایان افراطي در آلمان در حال بالاگرفتن است و اورسولا فان در لاین دفاع آلمان در همین ارتباط تحت فشار قرار گرفته است. چندی قبل سید محمد خاتمی گفت :«نه قصد داشتم و نه دارم و نه زمینه اش فراهم است که به قدرت برگردم.» این جملات را از خیلی وقتها پیش اصولگرایان علی الخصوص بخش تندرو و افراطي آنان آرزوی شنیدنش را داشتند. علی رغم محدودیت های غیررسمی که برای فعالیت های سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان وجود داشته و دارد با این حال هفته گذشته تعداد 9 نفر . یک مبلغ سعودی به جرم اشاعه ایدئولوژی افراطي ها و سلفی ها در مساجد بلژیک، از این کشور ا اج شد. در پی پایان یافتن سیطره ، علمای برجسته اهل سنت کشور در پیام تبریک به انقلاب تاکید د: در دوران پسا از تبیین فتنه های آینده گروه های افراطي در امت ی غفلت نخواهیم کرد.