افق پاکی روح و جان و دوری از گناه

به نقل از خبرگزاریها در مورد افق پاکی روح و جان و دوری از گناه : گاهی اگر به دوست ببازی گناه نیستبعدش به این نتیجه بنازی گناه نیستحتّی اگر شبی نرسد از لجِ خداپیشانی اَت به مُهرِ ی، گناه نیستیا جای بنز با مُوتُوری کهنه، سال هابر جاده های خسته بتازی گناه نیستحتّی بر آن عروس فقیری که با خودشهرگز نداشت هیچ جهازی، گناه نیستشاعر اگر شدی به میان سروده اَتیک اصطلاح تازه بسازی گناه نیستهم صحبتت شود در و. بعضی از گناهان دائمی هستند که انسان چه بیدار باشد چه قائم باشد چه راکع باشد چه ساجد،متصل برایش گناه می نویسند و خلاصه برای هر نفس زدن، در چنین انسانی گناه ثبت می شود و آن ها سه دسته هستند. 1-گناه فعلیه:مانند نگهداری چیز غصبی از مال مسلمانان،خوردن میراث،دروغ،ظلم،غیبت،تهمت و سخن چینی. 2-گناه ترکیه:مانند ترک واجبات 3-گناه قلبیه:مانند ری. حضرت علی علیه السلام فرمودند:بدترین گناه گناهی است که انسان آن را سبک یا کوچک بشمارد . بعضی از عوامل ،گناهان صغیره را به کبیره تبدیل می کند. 1-اصرار بر گناهان صغیره 2-سبک شمردن گناه 3-شادی هنگام گناه 4-نگاه از روی طغیان 5-مغرور شدن به مهلت های الهی 6-آشکارا گناه 7-گناه بزرگان و افراد برجسته یکی از علما آقا صاحب ا مان را در بازار تهران در دکان کفاشی ملاقات د از ایشان پرسیدند آقا جان شما چطور به یک کفاش اینقدر سر میزنید مگر او چه ویزگی دارد؟ جضرت پاسخ دادند این سید احمد کفاش در عمر خودش از مکروهات نیز دوری کرد و در کنار ی که از گناه دوری میکند راحت هستم. ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند.
انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند.
گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند،
اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند.
آیت ا... حائری
مثل ها و پندها ج 1 ص 11 در گزارش زیر به موضوع وسوسه که باعث لغزش انسان می شود و همچنین دعاهایی که باید برای دوری از گناه خوانده شود، می پردازیم. ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری مثل ها و پندها ج 1 ص 11 سیر ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه - ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری مثل ها و پندها ج 1 ص 11
اهل معرفت فرموده اند : اگر می خواهید به آرامش در زندگی دنیا برسید و از استرس و اضطراب دور باشید، تنها راهش دوری از گناه و مشغول بندگی خدا بودن است.

بی تو گذشت آن هیجانی که داشتیم آن عشق پر شرار نهانی که داشتیم روزیّ ما نبود ببینیم شاه را... ناکام ماند عمر جوانی که داشتیم دارد به سمت قبر مرا می کشد ی... طی شد بدون یار زمانی که داشتیم حتی "دعای عهد" مرا با وفا نکرد سمت گناه رفت، توانی که داشتیم از بس زبانمان به دعای تو لب نزد "لکنت گرفت بی تو زبانی که داشتیم" از بس گناه روی دلم را سیاه کر. جنگ و زن جنگ و زن : روح انسان از آغازهمچون لوحی سفید مبرا از هرنوع آلودگیست اما مرتکب شدن انسان به گناه باعث می شود که اواز پاکی وصفای دل فاصله بگیرد وهمانگونه که در روایات آمده است هر گناهی همچون لکه ای برقلب انسان اثر می گذارد تا جایی که تکرار گناه تمام خانه قلب انسان را فرا می گیرد. خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، سرباز مرزبان بی گناهی که توسط گروه جیش العدل کشته شد، دلم رو به درد آورد. آخه چرا باید یک نفر بی گناه توی درگیری یه گرو با حکومت از بین بره؟ تا کی باید آدمهای بی گناه کشته بشن؟ کاری ندارم که قاتل های این سرباز حق دارن یا نه، قتل در هر حال مذمومه؛ اونم قتل یه آدم بی گناه....لکه ی خون آدمهای بی گناه کی از روی ز. روزه عبادتی است که فرد را از انجام برخی رفتارهای ناشایست دور می کند و در ماه رمضان گرایش به انجام گناه و رفتارهای بز ارانه به حداقل می رسد.
فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد

حضرت عیسی (ع) به حواریون فرمود: برادرم موسی میگفت:
نکنید ولی من به شما میگویم : حتی فکر نکنید؛
زیرا فکر گناه مثل این است که در اتاقی آتش روشن کنند
که اگر خانه را هم به آتش نکشد، دیوارها را سیاه میکند.

فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد
و قلب غبارآلود مثل آینه ی زنگار گرفته است که دیگر خدا را نشان نمیدهد. شما کدام گناه رادوست دارید تا ازخودتان دور کنید؟ لطفا درقسمت نظرات بنویسید.

تعبیر قرآن در مورد گناه وزر است، بار. باری که مثل کوه بر دوش انسان سنگینی می کند. یکی دیگر از تع ر ، ذنب است یعنی دم . یعنی انسانی که گناه می کند ، گناهش مثل دمی است که حرکتش را سخت می کند. اینها کجاست ؟ کجا اتفاق می افتد ؟ در آن دنیا ؟ فقط در آن دنیا گناه مثل باری بر روی دوش است ؟ یعنی در این دنیا نیست ؟ مگر آن دنیا حقیقت همین دنیا نیست ؟ پس. گناه چشم تو ... یا ... نه ! گناه عکاس است

که این چنین به نگاهت دچار و حساس استو مدتی است که هنگام دیدن چشمت

"اعوذ بالله" او "قل اعوذ بالناس "استبرای رستن او از جهنم و آتش

پل صراط نگاهت ملاک و مقیاس استتمام اهل زمین را جهنمی کردی

که آیه آیه ی چشمت "یوسوس الناس "استگناه گرفتاری می آورد. ضیق معاش می آورد. ناراحتی های روحی می آورد. گناه نکنید، خدا کمک میکند، مشکلات حل می شود
اللهم عجل لولیک الفرج
چند چیز سبب میشود که گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل شود. کوچک شمردن گناه. نظر به آن ی کنید که معصیتش را می کنید. چه ی را نافرمانی کرده اید واوراکوچک وحقیر شمرده اید . صادق ع میفرماید ازکوچک شمردن گناهان بپر د چرا که آنها آمرزیده نمیشوند. مسرورشدن برگناه صغیره اظهار گناه یعنی گناه انجام شده درحضور مردم ظاهر وفاش گردد. الگو شدن که شخصی . شهید بهشتی می فرمود تقوا سه گونه است:
1. تقوای گریز
2. تقوای پرهیز
3. تقوای ستیز توضیح کلام ایشان:
گریز: این است که از محیط گناه آلود دوری کنی.
پرهیز: این است که بتوانی در محیط گناه آلود، خودت را پاک نگهداری.
ستیز: این است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.
گاهی باید مانند موسی (ع) در کاخ ف.
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه
گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه
بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه اگر عاشقت شدم....
گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه! سخت است این که دل م از تو، از خودم
از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته ام سر خود را اگرچه عشق
یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله های دلم درد میکشند
باید دوباره زاده شوم - عاری از گناه .........................................................
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را
که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تبها را بخوان! با لهجه ات حسّی عجیب و مشترک دارم
فضا را یک نفس پر کن به هم نگذار لبها را به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم!
تو واجب را به جا آور رها کن مستحبها را دلیل دل خوشیهایم! چه بغرنج است دنیایم!
چرا باید چنین باشد؟ ... نمی فهمم سببها را بیا این بار شعرم را به آداب تو می گویم
که دارم یاد می گیرم زبان با ادبها را غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای عابر
برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقبها را / وسوسه و لغزش انسان در گزارش زیر به موضوع وسوسه که باعث لغزش انسان می شود و همچنین دعاهایی که باید برای دوری از گناه خوانده شود، می پردازیم. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هر انسانی به طور طبیعی ممکن است در مواقعی از زندگی خود و در رویارویی با برخی از رویدادها دچار لغزش شود.

وجود غرایز در انسان که باعث کشش او به سمت برخی از مسائل می شود، طبیعی و در عین حال تا میزانی قابل کنترل است همانگونه که بزرگان دینی ما تا حد قابل توجهی توانستند نفس خود را کنترل کنند و به گناه آلوده نشوند.

در عین حال را ارها، دعاها و ذکرهایی نیز وجود دارند که با خواندن آن ها انسان تا میزان زیادی، از کشیده شدن به ورطه گناه دور می ماند.

آیات قرانی برای دوری از گناه وبهترین ذکر برای دوری

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا :در حقیقت، دشمن شماست، شما [نیز] او را دشمن گیرید.(فاطر، 6)
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم می گفت: م رو می خونم ، سعی هم می کنم که اول وقت بخونم. حتی تلاش می کنم روزانه ادعیه ای رو هم بخونم. تا جایی که بشه بنا ندارم که گناه انجام بدم، اما گاهی گناه هم می کنم و این موقع است که از همه چیز ناامید می شم. احساس می کنم همه ی هام تباه شدن. فکر می کنم چطور میشه که هم می خونم و هم گناه می کنم،انگار این ها هیچ اثری بر من ندارند.
گفتم: اتفاقا همین که از گناه اینقدر ناراحت می شی ، نشون می ده که ها برای شما اثر داشته و این بینش رو به شما داده که ی که می خونه نباید گناه کنه، هر چند که فکر کنه این گناه کوچیکه. اما نا امید شدن هم راه حل درستی نیست. چون باعث دلسرد شدن شما از انجام واجبات می شه. اتفاقا این ناراحتی رو باید به فال نیک بگیری و ازش در راستای ترک گناه استفاده کنی. علی علیه السلام می فرمایند: حیا از خدا بسیارى از گناهان را پاک مى‏ کند1. ی که بعد از انجام گناه از هاش خج زده می شه، با خودش فکر می کنه که لذت گناه یک لذت زودگذر و تمام شدنی است. اما اثری که از اون گناه برای من باقی می مونه ممکنه به تباهی همه ی اعمالم منجر بشه.
بهترین راه برای استفاده از این ح به نظر من تقویت ح انس با دعا و هاست؛ مثلا سعی کن روی حضور قلبت تو کار کنی؛ یا اینکه تا جاییکه میتونی نافله های هات رو بخون؛ یا دعاهای روزانه رو تو برنامه ریزی هات بگذار. ان شاالله که خدا توفیق دوری از گناهان رو به همه مون عنایت کنه.
http://ahlolbait.com/files/161/image/1.jpg
منبع: 1.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 257: اَلحَیاءُ مِنَ اللّه‏ِ یَمحو کَثیرا مِنَ الخَطایا صبح که از خواب برخواستم خوشحال این بودم که گناه نکرده ام....
با صدای رسا به هم اتاقی ام گفتم سرحالم خداروشکر
ببین گناه چه می کند که نبودش سر حالی است!!
آنقدر در اتوبوس شب که مسافر هر هفته ی آنم خو دم که اکنون خواب به چشمم نمی رود
انشالله که نگرانی نیست
انشالله .................................................................................. به گمانم تا به حال این . بسمه اللهجوانی محضر حسین (ع) رسید و گفت: «من مردی گنا ارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.»
حسین (ع) فرمودند: «پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن. دوم: از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل (ع) برای گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر چه می خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد در آتش وارد مشو و هر چه می خواهی گناه کن.» حاجب بروجردی قصیده ای زیبا در مدح المومنین، علی علیه السلام سرودند که شاه بیت آن این بود:

حاجب اگر محاسبه با علی ست
من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن! همان شب در عالم رؤیا مولا علی بن طالب علیه السلام به خواب ایشان آمده و فرمودند:
این بیت ات دو اشکال دارد:
اوّل. یعنى چه "اگر محاسبه با علی ست"؟ حتماً محاسبه با علی ست...
. این پایین همع اش شده چرک و گناه ادم ها ریشه شان را گناه خشکانده قد نمیکشم جوانه نمیزتم اگر تو نخواهی 5 اسفند
وقتی احساس شرمساری و خج و گناه دردناک به سراغم می آید، باید سعی کنم تا از آن رها شوم، تا آرامش پیدا کنم. امّا چطور؟ امروز با اصول خودیاری برنامه می توان به تشخیص علت و برطرف آن ها اقدام کرد. امکان دارد که دیگران با گفتار و عملکردشان و یا ما، خودمان به خاطر اعمال و اشتباهاتمان این احساسات و گناه را در خودمان تقویت کنیم و می دان. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر عارف عالَم را محضر خدا می داند و او را شاهد، حاضر و ناظر بر جمیع امور. این اعتقاد نه تنها مانع صدور گناهو خلاف از او می شود بلکه سبب آسان شدن تحمّل مصائب نیز می گردد.
مردی خدمت حسین (علیه السلام) آمد و گفت: می خواهم گناه نکنم ولی نمی توانم. موعظه ای کن (تا مانع صدور گناه از من شود). (علیه السلام) فرمود: پنج کار را و آن گاه هر چه خواستی گناه کن (وگرنه دست از گناه بکش): 1 ـ روزی خدا را نخور و هر چه خواستی گناه کن.
2 ـ از ولایت خدا خارج شو و هر چه خواستی گناه کن.
3 ـ جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی گناه کن. ........... من همیشه عاشقم
عاشق ِ شب و ستاره
ماه!
انعکاس چشم های تو
زیر نور ماه
در قرنیه ی سیاه چشم های من!
آه...
می رمَد،می رود،می پرد
عقل از سرم
می شود تمام دین من تباه!
تشنگی،عطش
اصطحکاک تن به تن
لب به لب...
گناه!
من به جرم این
دور میشوم ز تو
رانده از بهشت کوچکم
پناه!
من همیشه عاشقم
زیر نور آفتاب یا که ماه!
این همه بهانه بود و هست!!!
تو، لغزش صدای گرم تو
چشم های تو
نگاه
من کنار تو همیشه عاشفم
با تو خیره میشود دلم
هرکجای شهر،هر زمان
با تو
جز گناه
نیست چاره! نیست راه! +پ.ن۱: عاشقم هنوز! بیش از پیش! +پ.ن۲: بی تو نفس کشیدنم عمر تباه ست... یکی از چندین وِیژگی برتر اهل فردوس ، گناه ن در عالم خواب دیدن است . همان طور که میدانید افراد هنگام خو دن ، خواب میبینند و این خواب دیدن ممکن است آلوده به گناه در عالم خواب دیدن باشد . اهل فردوس به گونه ای روح خود را پرورش داده اند که در عالم خواب دیدن هم وقتی بساط گناه فراهم میشود ، تن به گناه نمیدهند . در این هنگام از خواب بیدار میشوند . آیت الله حسین مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت:توبه انسان از گناه نزد خداوند متعال بسیار ارزشمند است. بالاترین عبادت در شب قدر و غیر از قدر پشیمانی از گناه و بالاتر از پشیمانی از گناه، توبه از گناه است و اگر پس از توبه قرآن به سر بگیرد ثواب برده و اگر قرآن به سر هم نگیرد توبه اش پذیرفته می شود. توبه به زبان تنها کافی نیست، اذ. من همیشه به کوچکترهایم میگوئم: بگذارید به شما هم بگویم...گناه فقط یک گناه است... گناه ی...گاهی ممکن است خیانت کنیم...که میشود ی در احساس دیگران گاهی ممکن است آرامش یک خانواده را بهم زنیم← میشود ی در حق و حقوق زن/شوهر و بچه و ... عامل مؤثر و خطرناکی که می تواند اتصال میان بنده و خدا را قطع کند، برکات وجودی و زندگی را بگیرد و زندگی زیبا و بهشتی انسان را به زندگی جهنمی و تاریک تبدیل کند «گناه» است. صادق(ع) می فرماید: پدرم می فرمود: چیزی بیشتر از گناه دل را تباه نمی کند، زیرا دل مرتکب گناهی می شود و بر آن اصرار می ورزد تا وقتی که گناه بر دل چیره شود وارونه اش می کند.<. مردی نزد حسین (ع) آمد و گفت: من شخص گنا اری هستم،مرا پندی دهید تا بتوانم خویش را در برابر گناه نگه دارم. به او فرمود : 1. از روزی خدا نخور
2. از ولایت وقلمرو سلطنت پروردگار بیرون برو
3. جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند
4. آن هنگام که ملک الموت برای ستادن جان تو آمد،اگر توانستی،اورا از خود دور کن 5. و آ این که وقتی تورا ندا دادند د. گویند: شبى خلیفه از خانه اى صداى ساز و آواز زن و مردى را شنید. تصمیم گرفت صاحب خانه را نهى از منکر کند. چون در خانه بسته بود، از دیوار بالا رفت . دید مشغول میگسارى هستند. فریاد زد: اى صاحب خانه ، اى دشمن خدا، پنداشتى اگر در خانه خلوت مرتکب گناه شوى ، خدا تو را رسوا نمى سازد.
صاحب خانه : اگر من مرتکب یک گناه شدم ، تو سه گناه مرتکب گشتى .

گناهان در مقام مقایسه با یکدیگر با توجه به خصوصیات ذاتى و تبعات مختلف و آثار گوناگونى که در آنها وجود دارد شدت و ضعف دارند مثلا گناه قتل نفس به مراتب بزرگتر از گناه ضرب و شتم یک انسان و گناه بزرگتر از گناه نگاه به نامحرم است.
آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، در یک جمع بندى کلى، گناهان را به دو دسته تقس. آنقدر گریه و ب هم ریخته ام که همش سرم سنگین و گیج و منگ ام... امروز چند بار صدام زده بود و نفهمیدم. .. آ ش هم اومد باهام دعوا که بچه فهمید و تو چرا حواست نیست بچه ام همش نگام میکنه و میگه چی شده چی شده، و من همش میگم هیچی پیاز خورد چشمام میسوزه احساس گناه میکنم ب خاطر اون فکر های لعنتی، همش احساس گناه میکنم... این منم که با هیچکدوم از آدمای پ. آیات و احادیث درباره گناه قرآن : وَ ذَرُوا ظاهِرَ الإِثْمِ وَ باطِنَهُ إنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ الاْءِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا یَقْتَرِفُونَ» . (الأنعام / ١٢٠) «و گناه را ، چه آشکار باشد و چه پنهان ، ترک گویید . آنان که مرتکب گناه مى شوند ، به سزاى اعمال خود خواهند رسید» احادیث گناه : ٦٧٤٢- رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله : ا. قرآن درباره دو گروه صحبت می کند که اولی ها در حالی که می توانند گناه کنند، گناه برایشان سخت است و گروه دوم به راحتی گناه انجام می دهند و در عین حالی که می توانند توبه کنند، توبه برایشان دشوار است. نگاه و گناه ....

بانو به این فکر کرده ای که تو با چادرتـــــ ♥•٠·

میتوانی حائـــلی باشی میان این دو ....

و چه پاداشــــی بالاتر از این ♥•٠·

که مانع گناه جوانی شوی و باعث پاکـــی دلش ....

♥•٠·

♥کپی مطالب با ذکر صلوات آزاد است♥

✿◕ ‿ ◕✿ رسانه دختران چادری ✿◕ ‿ ◕✿ امروز میدیدم نصیحت عملی علامه توی یک نامه برای دوری از گناه برای فرد غرق در گناه: مراقبه کن..فقط رضای خدا رو ببین.. هرکاری که می خواستی کنی ببین خدا نظرش چیه.. خیلی سخته .. ولی بعد از 10 روز حل میشه.. هر شب مراقبه کن و محاسبه و مواخذه فقط رضای خدا... فقط حضور خدا... سوره رو هم هرشب بخوان این نامه با صداقت علامه بود واسه یه گنا ارم.. خدایا با این. حاج آقای قرائتی زیبا گفتند: که تیر سه شعبه یعنی چه؟

تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر زدند.

فرمودند: تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه و خیابان انجام می دهیم. همین بدحج ها و رعایت ن ها است. سه شعبه دارد.

یک شعبه اش این است که خودمان گناه کردیم.

یک شعبه این است که دیگران را به گناه انداختیم. آن جوانی که به گناه. توی این یک هفته ماه رمضون غذای خوابگاه اونم از نوع خانگیش به طرز افتضاحی اب شده....مسئولین رسیدگی کنن لطفا.....گناه دارن اونایی که میخوان روزه بگیرن... زشتی گناه تهمت آنقدر زیاد است که خداوند نام آن را بر روی سوره ای گذاشته است . عمری زندگی ، که تازه سر ِ خودم داد بزنم که انسان ِ نفهم ! خدا وقتی می گوید گناه نکن ، لازم نیست چون و چرا و اگر اما بیاوری ؛ گناه نکن ! به همین سادگی .. گناه هر ی نمیتواند شب بخواند

خیلی ها دلشان میخواهد شب بخوانند، اما موفق نمی شوند. ی آمد خدمت صادق علیه السلام عرض کرد: هر شب می خواهم شب بخوانم موفق نمی شوم. حضرت فرمودند: «قیدتک ذنوبک» گناه زنجیرت کرده. گناه کردی نمی توانی شب بخوانی گناه نمی گذارد. یک ی از اولیا گفته بود یک مکروه از من سر زد شش ماه شبم ترک شد. هر ی نمی تواند شب بخواند باید چشمت را مواظبت کنی. گوشت را مواظبت کنی. حتی مکروه اثر دارد چه برسد به اینکه آدم گناه کند. هر گاه یک گناه کنید اگر شب خوان باشید یک امشب را نمی خوانید. امشب خوابتان می برد. یک غذای حرام خوردی یک جایی؛ همین امشب شب نمیخوانی. اما غذای حلال خوردی دیگر شب نمی خو امشب هوس شب داری چون غذای حلال خوردی ... دعای حضرت سجاد (ع) در طلب پوشی و محفوظ ماندن از گناه در چهل و یکمین بخش از صحیفه سجادیه آمده است. بخشی از سخنرانی های عالم ربانی و اخلاق مرحوم حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) را با موضوع " اثر گناه در اجابت دعا " مشاهده می کنید. انسان به دلیل و اختیار در معرض خطا و گناه قرار دارد اما توبه، مسیری برای بازگشت از گناه است.