افق پاکی روح و جان و دوری از گناه

به نقل از خبرگزاریها در مورد افق پاکی روح و جان و دوری از گناه : گاهی اگر به دوست ببازی گناه نیستبعدش به این نتیجه بنازی گناه نیستحتّی اگر شبی نرسد از لجِ خداپیشانی اَت به مُهرِ ی، گناه نیستیا جای بنز با مُوتُوری کهنه، سال هابر جاده های خسته بتازی گناه نیستحتّی بر آن عروس فقیری که با خودشهرگز نداشت هیچ جهازی، گناه نیستشاعر اگر شدی به میان سروده اَتیک اصطلاح تازه بسازی گناه نیستهم صحبتت شود در و. بعضی از گناهان دائمی هستند که انسان چه بیدار باشد چه قائم باشد چه راکع باشد چه ساجد،متصل برایش گناه می نویسند و خلاصه برای هر نفس زدن، در چنین انسانی گناه ثبت می شود و آن ها سه دسته هستند. 1-گناه فعلیه:مانند نگهداری چیز غصبی از مال مسلمانان،خوردن میراث،دروغ،ظلم،غیبت،تهمت و سخن چینی. 2-گناه ترکیه:مانند ترک واجبات 3-گناه قلبیه:مانند ری. حضرت علی علیه السلام فرمودند:بدترین گناه گناهی است که انسان آن را سبک یا کوچک بشمارد . بعضی از عوامل ،گناهان صغیره را به کبیره تبدیل می کند. 1-اصرار بر گناهان صغیره 2-سبک شمردن گناه 3-شادی هنگام گناه 4-نگاه از روی طغیان 5-مغرور شدن به مهلت های الهی 6-آشکارا گناه 7-گناه بزرگان و افراد برجسته یکی از علما آقا صاحب ا مان را در بازار تهران در دکان کفاشی ملاقات د از ایشان پرسیدند آقا جان شما چطور به یک کفاش اینقدر سر میزنید مگر او چه ویزگی دارد؟ جضرت پاسخ دادند این سید احمد کفاش در عمر خودش از مکروهات نیز دوری کرد و در کنار ی که از گناه دوری میکند راحت هستم. ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند.
انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند.
گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند،
اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند.
آیت ا... حائری
مثل ها و پندها ج 1 ص 11 در گزارش زیر به موضوع وسوسه که باعث لغزش انسان می شود و همچنین دعاهایی که باید برای دوری از گناه خوانده شود، می پردازیم. ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری مثل ها و پندها ج 1 ص 11 سیر ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه - ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری مثل ها و پندها ج 1 ص 11
سیر خورده و بوی سیر:

آن که خود سیر خورده است، دیگر بوی سیر را، نه از خود و نه از دیگران، احساس
نمی کند. انی این بوی سیر را احساس خواهند کرد که خود سیر نخورده باشند.

گناه نیز بوی بدی دارد که خود گنا اران به علت ارتکاب گناه، آن بو را احساس نمی
کنند؛ اما آن ها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نا مطبوع آن را استشمام می جنگ و زن : روح انسان از آغازهمچون لوحی سفید مبرا از هرنوع آلودگیست اما مرتکب شدن انسان به گناه باعث می شود که اواز پاکی وصفای دل فاصله بگیرد وهمانگونه که در روایات آمده است هر گناهی همچون لکه ای برقلب انسان اثر می گذارد تا جایی که تکرار گناه تمام خانه قلب انسان را فرا می گیرد. خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، سرباز مرزبان بی گناهی که توسط گروه جیش العدل کشته شد، دلم رو به درد آورد. آخه چرا باید یک نفر بی گناه توی درگیری یه گرو با حکومت از بین بره؟ تا کی باید آدمهای بی گناه کشته بشن؟ کاری ندارم که قاتل های این سرباز حق دارن یا نه، قتل در هر حال مذمومه؛ اونم قتل یه آدم بی گناه....لکه ی خون آدمهای بی گناه کی از روی ز. روزه عبادتی است که فرد را از انجام برخی رفتارهای ناشایست دور می کند و در ماه رمضان گرایش به انجام گناه و رفتارهای بز ارانه به حداقل می رسد.
فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد

حضرت عیسی (ع) به حواریون فرمود: برادرم موسی میگفت:
نکنید ولی من به شما میگویم : حتی فکر نکنید؛
زیرا فکر گناه مثل این است که در اتاقی آتش روشن کنند
که اگر خانه را هم به آتش نکشد، دیوارها را سیاه میکند.

فکر گناه هم اگر به گناه مُنجر نشود، باعث کدورت و تاریکی قلب انسان میگردد
و قلب غبارآلود مثل آینه ی زنگار گرفته است که دیگر خدا را نشان نمیدهد. شما کدام گناه رادوست دارید تا ازخودتان دور کنید؟ لطفا درقسمت نظرات بنویسید.

تعبیر قرآن در مورد گناه وزر است، بار. باری که مثل کوه بر دوش انسان سنگینی می کند. یکی دیگر از تع ر ، ذنب است یعنی دم . یعنی انسانی که گناه می کند ، گناهش مثل دمی است که حرکتش را سخت می کند. اینها کجاست ؟ کجا اتفاق می افتد ؟ در آن دنیا ؟ فقط در آن دنیا گناه مثل باری بر روی دوش است ؟ یعنی در این دنیا نیست ؟ مگر آن دنیا حقیقت همین دنیا نیست ؟ پس. گناه چشم تو ... یا ... نه ! گناه عکاس است

که این چنین به نگاهت دچار و حساس استو مدتی است که هنگام دیدن چشمت

"اعوذ بالله" او "قل اعوذ بالناس "استبرای رستن او از جهنم و آتش

پل صراط نگاهت ملاک و مقیاس استتمام اهل زمین را جهنمی کردی

که آیه آیه ی چشمت "یوسوس الناس "استگناه گرفتاری می آورد. ضیق معاش می آورد. ناراحتی های روحی می آورد. گناه نکنید، خدا کمک میکند، مشکلات حل می شود
اللهم عجل لولیک الفرج
چند چیز سبب میشود که گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل شود. کوچک شمردن گناه. نظر به آن ی کنید که معصیتش را می کنید. چه ی را نافرمانی کرده اید واوراکوچک وحقیر شمرده اید . صادق ع میفرماید ازکوچک شمردن گناهان بپر د چرا که آنها آمرزیده نمیشوند. مسرورشدن برگناه صغیره اظهار گناه یعنی گناه انجام شده درحضور مردم ظاهر وفاش گردد. الگو شدن که شخصی . شهید بهشتی می فرمود تقوا سه گونه است:
1. تقوای گریز
2. تقوای پرهیز
3. تقوای ستیز توضیح کلام ایشان:
گریز: این است که از محیط گناه آلود دوری کنی.
پرهیز: این است که بتوانی در محیط گناه آلود، خودت را پاک نگهداری.
ستیز: این است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.
گاهی باید مانند موسی (ع) در کاخ ف.
خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه
گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه
بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه اگر عاشقت شدم....
گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه! سخت است این که دل م از تو، از خودم
از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته ام سر خود را اگرچه عشق
یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله های دلم درد میکشند
باید دوباره زاده شوم - عاری از گناه .........................................................
به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شبها را
که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تبها را بخوان! با لهجه ات حسّی عجیب و مشترک دارم
فضا را یک نفس پر کن به هم نگذار لبها را به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم!
تو واجب را به جا آور رها کن مستحبها را دلیل دل خوشیهایم! چه بغرنج است دنیایم!
چرا باید چنین باشد؟ ... نمی فهمم سببها را بیا این بار شعرم را به آداب تو می گویم
که دارم یاد می گیرم زبان با ادبها را غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای عابر
برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقبها را اثرات گناه و معصیت در نسل انسان(آیت الله جاودان) اثر گناه و معصیت در نسل انسان حالا هرچه آدم جوان تر است و سن کمتری دارد، زودتر می تواند تصمیم بگیرد و از چشم و زبان و گوش و دستش شروع کند و برای یک پاکی در چشم و گوش و زبان و دست و اینها تصمیم بگیرد...
بسم الله الرحمن الرحیم می گفت: م رو می خونم ، سعی هم می کنم که اول وقت بخونم. حتی تلاش می کنم روزانه ادعیه ای رو هم بخونم. تا جایی که بشه بنا ندارم که گناه انجام بدم، اما گاهی گناه هم می کنم و این موقع است که از همه چیز ناامید می شم. احساس می کنم همه ی هام تباه شدن. فکر می کنم چطور میشه که هم می خونم و هم گناه می کنم،انگار این ها هیچ اثری بر من ندارند.
گفتم: اتفاقا همین که از گناه اینقدر ناراحت می شی ، نشون می ده که ها برای شما اثر داشته و این بینش رو به شما داده که ی که می خونه نباید گناه کنه، هر چند که فکر کنه این گناه کوچیکه. اما نا امید شدن هم راه حل درستی نیست. چون باعث دلسرد شدن شما از انجام واجبات می شه. اتفاقا این ناراحتی رو باید به فال نیک بگیری و ازش در راستای ترک گناه استفاده کنی. علی علیه السلام می فرمایند: حیا از خدا بسیارى از گناهان را پاک مى‏ کند1. ی که بعد از انجام گناه از هاش خج زده می شه، با خودش فکر می کنه که لذت گناه یک لذت زودگذر و تمام شدنی است. اما اثری که از اون گناه برای من باقی می مونه ممکنه به تباهی همه ی اعمالم منجر بشه.
بهترین راه برای استفاده از این ح به نظر من تقویت ح انس با دعا و هاست؛ مثلا سعی کن روی حضور قلبت تو کار کنی؛ یا اینکه تا جاییکه میتونی نافله های هات رو بخون؛ یا دعاهای روزانه رو تو برنامه ریزی هات بگذار. ان شاالله که خدا توفیق دوری از گناهان رو به همه مون عنایت کنه.
http://ahlolbait.com/files/161/image/1.jpg
منبع: 1.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 257: اَلحَیاءُ مِنَ اللّه‏ِ یَمحو کَثیرا مِنَ الخَطایا صبح که از خواب برخواستم خوشحال این بودم که گناه نکرده ام....
با صدای رسا به هم اتاقی ام گفتم سرحالم خداروشکر
ببین گناه چه می کند که نبودش سر حالی است!!
آنقدر در اتوبوس شب که مسافر هر هفته ی آنم خو دم که اکنون خواب به چشمم نمی رود
انشالله که نگرانی نیست
انشالله .................................................................................. به گمانم تا به حال این . بسمه اللهجوانی محضر حسین (ع) رسید و گفت: «من مردی گنا ارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.»
حسین (ع) فرمودند: «پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن. دوم: از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل (ع) برای گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر چه می خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد در آتش وارد مشو و هر چه می خواهی گناه کن.» حاجب بروجردی قصیده ای زیبا در مدح المومنین، علی علیه السلام سرودند که شاه بیت آن این بود:

حاجب اگر محاسبه با علی ست
من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن! همان شب در عالم رؤیا مولا علی بن طالب علیه السلام به خواب ایشان آمده و فرمودند:
این بیت ات دو اشکال دارد:
اوّل. یعنى چه "اگر محاسبه با علی ست"؟ حتماً محاسبه با علی ست...
. این پایین همع اش شده چرک و گناه ادم ها ریشه شان را گناه خشکانده قد نمیکشم جوانه نمیزتم اگر تو نخواهی 5 اسفند
وقتی احساس شرمساری و خج و گناه دردناک به سراغم می آید، باید سعی کنم تا از آن رها شوم، تا آرامش پیدا کنم. امّا چطور؟ امروز با اصول خودیاری برنامه می توان به تشخیص علت و برطرف آن ها اقدام کرد. امکان دارد که دیگران با گفتار و عملکردشان و یا ما، خودمان به خاطر اعمال و اشتباهاتمان این احساسات و گناه را در خودمان تقویت کنیم و می دان. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر عارف عالَم را محضر خدا می داند و او را شاهد، حاضر و ناظر بر جمیع امور. این اعتقاد نه تنها مانع صدور گناهو خلاف از او می شود بلکه سبب آسان شدن تحمّل مصائب نیز می گردد.
مردی خدمت حسین (علیه السلام) آمد و گفت: می خواهم گناه نکنم ولی نمی توانم. موعظه ای کن (تا مانع صدور گناه از من شود). (علیه السلام) فرمود: پنج کار را و آن گاه هر چه خواستی گناه کن (وگرنه دست از گناه بکش): 1 ـ روزی خدا را نخور و هر چه خواستی گناه کن.
2 ـ از ولایت خدا خارج شو و هر چه خواستی گناه کن.
3 ـ جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی گناه کن. ........... گناه من چیه آخه
تا کی باید ناله کنم
تا کی (باید) اشک بریزم
کاغذامو مچاله کنم گناه من چیه آخه
جز اینکه دوست دارم
تقدیر ما اینه وقتی
جایی تو قلبت ندارم می خونم با یه دلی که
از تو ش ت خورده
این دلِ تنهای من
از خو م رکب خورده می خونم تا بلکه
دلم یکم آروم بگیره
تا نبینم زیر بارون
ی دستِ تو رو بگیره یکی از چندین وِیژگی برتر اهل فردوس ، گناه ن در عالم خواب دیدن است . همان طور که میدانید افراد هنگام خو دن ، خواب میبینند و این خواب دیدن ممکن است آلوده به گناه در عالم خواب دیدن باشد . اهل فردوس به گونه ای روح خود را پرورش داده اند که در عالم خواب دیدن هم وقتی بساط گناه فراهم میشود ، تن به گناه نمیدهند . در این هنگام از خواب بیدار میشوند . بسم رب کربلا چند حکایت از حسین علیه السلام روش پند دادن گناه کار
جوانى خدمت حسین علیه السلام رسید و گفت: «من مردى گناه کارم و نمى توانم خود را از انجام گناهان بازدارم، مرا نصیحتى فرما» حسین علیه السلام فرمود:
پنج کار را انجام بده و آن گاه هرچه مى خواهى، گناه کن. اول، روزى خدا را مخور و هرچه مى خواهى گناه کن. دوم، از حکومت خدا بیرو. یادت باشد: انی که به آنها عشق می ورزی، از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردار هستند!


او که برای ثروتمند شدن تعجیل می کند، پاکدامن نخواهد ماند!


فراموش نکن: بی گناه واقعی ی است که علاوه بر آنکه بی گناه است، دیگران را نیز بی گناه می داند!

مردی از میان جمع بلند شد و گفت: ” چه کنیم که دعایمان مستجاب شود؟” حضرت پاسخ داد: با زبانی دعا کنید که با آن گناه نکرده باشید. مرد متعجب و ناراحت گفت: یا رسول الله (ص) همه ما زبانی آلوده به گناه داریم! حضرت فرمودند : زبان تو برای تو گناه کرده است نه برای برادر تو . پس زبان تو نسبت به برادرت بی گناه است و زبان او نسبت به تو . برای یک دیگر دعا کنید تا مستجاب شود . . . ماس دعا در این شبهای قدر . . . مردی نزد حسین (ع ) آمد و گفت : "من مردی گنا ارم و از معصیت پرهیز نمی کنم ، مرا پند و اندرز بده ". حسین (ع ) فرمودند: "پنج کار انجام بده و هر چه می خواهی گناه کن . اول : روزی خدا را نخور و هر چه می خواهی گناه کن . دوم : از ولایت و حکومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گناه کن . سوم : جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن . چهارم : وقتی . مردی از میان جمع بلند شد و گفت: ” چه کنیم که دعایمان مستجاب شود؟” حضرت پاسخ داد: با زبانی دعا کنید که با آن گناه نکرده باشید. مرد متعجب و ناراحت گفت: یا رسول الله (ص) همه ما زبانی آلوده به گناه داریم! حضرت فرمودند : زبان تو برای تو گناه کرده است نه برای برادر تو . پس زبان تو نسبت به برادرت بی گناه است و زبان او نسبت به تو . برای یک دیگر دعا . باب استغفار اقرار بر گناه یکی از راههای پاک شدن از گناه اقرار بر آن گناه می باشد البته در دستورات ی اقرار به گناه را فقط در محضر باری تعالی جایز می داند و به هیچ ی اجازه نمی دهد که برای ی گناه خود را بیان کند. ابَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ وَ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ. صادق (ع) : همانا به خدا قسم بنده از گناه، با اصرار بر گناه خارج نمی شود وبنده از گناه خارج نمی شود مگر با اقرار بر گناه(۱). ادامه مطلب مؤمنان "علیه السلام "در وصیت به فرزندش فرمود: از محل تهمت بر حذر باش و دوری کن. سی و چهارمین بخش از صحیفه سجادیه، به دعایی با موضوع دستگیری بندگان به هنگام ابتلا و رسوایی از گناه اشاره می کند. این دعا از صحیفه سجادیه، در ۵ فراز با پرداختن به موضوع دعا در هنگام ابتلا به گناه و رسوایی از گناه، تنظیم شده است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] خزانه داری اسپانیا تاکید کرده باید با فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید همانند افراد بی گناه رفتار شود. فکر این دنیا حواسم را ز تو پرت کرده است آقای من کاردنیا حواسم را زتو پرت کرده است حس میکنم این همه گناه که کرده ام ای وای اربابم که تویی پریشانت کرده است دلم گرفته ز این همه گناه و معصیت می دانم باور نمیکنی گناه نوکرت کرده است یک دعایی که خواستی برایم ی آقای من این گناه هایم تورا پشیمانت کرده است ما باید بدانیم که گناه را نباید انجام داد . گناه چیست ؟ گناه کاری است که انسان را سنگین و دنیایی میکند، یاد خدا را از ذهن میبرد ، خانواده یا خانواده ها را ت یب میکند ، رشد اصولی و شکل گیری شخصیت افراد را مع میکند ، چهره را تیره میکند ، مرگ را سخت میکند ، جهنم را به ارمغان می آورد ،حق را پنهان میکند ، ستم و زور گویی می آورد ، آتش میزند ، ت . حاج آقای قرائتی زیبا گفتند: که تیر سه شعبه یعنی چه؟

تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر زدند.

فرمودند: تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه و خیابان انجام می دهیم. همین بدحج ها و رعایت ن ها است. سه شعبه دارد.

یک شعبه اش این است که خودمان گناه کردیم.

یک شعبه این است که دیگران را به گناه انداختیم. آن جوانی که به گناه. دعا در مواردی که گناه دارد مورد اول سبب آمرزش برای کفار، البته ما نباید به اشخاص کافر برخورد بدی داشته باشیم ولی طلب آمرزش هم بر ای آنها جایز نیست گرچه از لحاظ دارای مقام رفیعی باشند مورد دوم از دعاهایی که گناه دارد نفرین برای ارحام است مورد سوم در خواست موفق شدن به گناه ، ی که از خدا بخواهد او را موفق به گناه کند اینجور دعا گناه دارد. جوانی محضر حسین علیه السلام رسید و گفت: من مردی گنا ارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما. حسین علیه السلام فرمودند: پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن. ۱) روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن. ۲) از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن. ۳) جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر . علی (ع) در گفتاری حکیمانه و کوتاه فرمودند: ترک گناه آسان تر از تقاضاى توبه است. رکنا: پلیس مصر 13 مرد را به جرم آزار و شکنجه زنی بی گناه در شهر «بیل بایس» دستگیر کرد. گناه هر ی نمیتواند شب بخواند

خیلی ها دلشان میخواهد شب بخوانند، اما موفق نمی شوند. ی آمد خدمت صادق علیه السلام عرض کرد: هر شب می خواهم شب بخوانم موفق نمی شوم. حضرت فرمودند: «قیدتک ذنوبک» گناه زنجیرت کرده. گناه کردی نمی توانی شب بخوانی گناه نمی گذارد. یک ی از اولیا گفته بود یک مکروه از من سر زد شش ماه شبم ترک شد. هر ی نمی تواند شب بخواند باید چشمت را مواظبت کنی. گوشت را مواظبت کنی. حتی مکروه اثر دارد چه برسد به اینکه آدم گناه کند. هر گاه یک گناه کنید اگر شب خوان باشید یک امشب را نمی خوانید. امشب خوابتان می برد. یک غذای حرام خوردی یک جایی؛ همین امشب شب نمیخوانی. اما غذای حلال خوردی دیگر شب نمی خو امشب هوس شب داری چون غذای حلال خوردی ... انواع گناهان کبیره ایمان کامل با انجام گناهان کبیره ناقص می شود گناهان بر دو قسم می شوند:گناه کبیره و گناه صغیره فرق بین گناه کبیره و گناه صغیره: 1-در هر گناهی که شریعت در آن حد و زجر بیان کرده است گناه کبیره در غیر این صورت صغیره می باشد 2-گناه کبیره آن است که مقرون به وعید یا لعنت باشد در غیر این صورت صغیره است
تفاوت احساس گناه سالم و پاتولوژیکاگر ی به صورت شما سیلی زد پس از آن احساس گناه خواهد کرد. احساس گناه که احساسی است سازگارانه او را قادر می سازد که دوباره دل شما را به دست آورد، معذرت خواهی کند، و تلاش کند تا آسیبی را که به رابطه تان زده است جبران کند. 
اما گاهی تجربه احساس گناه ما را مضطرب می سازد، در نتیجه از دفاع ها استفاده م.