افق پاکی روح و جان و دوری از گناه

به نقل از خبرگزاریها در مورد افق پاکی روح و جان و دوری از گناه : 1- دوری و نرفتن به جاهایی که باعث گناه میشوند .2- معا ن با افرادی که باعث به گناه کشیده شدن میشوند .3- جایگزینی اوقات بط با کاری مفید مثل مطالعه یا دیدن یک برنامه خوب تلوزیونی .4- حذف همه عوامل گناه مثل ها و سایت ها و ع ها و غیره 5- دیدن عاقبت انیکه در گناهند .6- قوی رابطه با خدا و علی الخصوص خواندن در اول وقت .7- ذکر استغفرالله و اتوب الیه را زی. در نوشتار گذشته، به دو اصل مهم برای جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نمودیم؛ ابتدا این اصل که به این درک و باور دست ی م که عالم محضر خداوند است و ارتکاب به گناه اجتناب نماییم و در اصل دیگر یکی از مهم‎ترین عوامل دوری از گناه را کنترل ورودی‎های مادی و غیر مادی به درون خود، عنوان کردیم. در این شماره به اصولی دیگر از راه‎های ترک گناه اشاره . حضرت علی علیه السلام فرمودند:بدترین گناه گناهی است که انسان آن را سبک یا کوچک بشمارد . بعضی از عوامل ،گناهان صغیره را به کبیره تبدیل می کند. 1-اصرار بر گناهان صغیره 2-سبک شمردن گناه 3-شادی هنگام گناه 4-نگاه از روی طغیان 5-مغرور شدن به مهلت های الهی 6-آشکارا گناه 7-گناه بزرگان و افراد برجسته خبر سلامتی و پاکی و دوری از گناه


گوشی ام را برد! به همین سادگی

در این آشفته حالی آمدم ابوحمزه بخوانم کمی آرام شوم
دیدم گوشی ندارم داغم تازه شد! ی که سیر خورده ، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند.
انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند.
گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند،
اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند.
آیت ا... حائری
مثل ها و پندها ج 1 ص 11 همه ما کم و بیش با مفهوم گناه و اثرهای آن تا حدودی آشنا هستیم. گناه ـ که همان تخلف از دستورهای الهی است ـ اثرات ویرانگری بر دنیا و آ ت انسان داشته و موجودیت و هویت معنوی او را به شدت متز ل می کند. این اثرات در کتاب های اخلاقی نوشته شده که مطالعه آن پر سود است؛ اما در این مقاله از دو جهت به گناه و اثر آن پرداخته می شود: اول؛ اثر گناه بر قلب . خداوند به داود گفت هرگاه بنده مؤمن گناهی کند و سپس از آن گناه برگردد و به هنگام یاد از آن گناه شرم کند، او را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال ببرم. سیر ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه - ی که سیر خورده، دیگربوی سیر را نَه از خود و نَه از دیگران، احساس نمی کند. انی بوی این سیر را احساس خواهند کرد که سیر نخورده باشند. گناه نیز بوی بدی دارد که خود گناه کار به علت ارتکاب گناه آن بو را احساس نمی کند، اما آنها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشمام می کنند. آیت ا... حائری مثل ها و پندها ج 1 ص 11
سیر خورده و بوی سیر:

آن که خود سیر خورده است، دیگر بوی سیر را، نه از خود و نه از دیگران، احساس
نمی کند. انی این بوی سیر را احساس خواهند کرد که خود سیر نخورده باشند.

گناه نیز بوی بدی دارد که خود گنا اران به علت ارتکاب گناه، آن بو را احساس نمی
کنند؛ اما آن ها که مرتکب گناه نمی شوند کاملاً بوی نا مطبوع آن را استشمام میپنج کار را انجام بده و آن گاه هرچه مى خواهى، گناه کن. اول، روزى خدا را مخور و هرچه مى خواهى گناه کن. دوم، از حکومت خدا بیرون برو و هرچه مى خواهى گناه کن. سوم، جایى را انتخاب کن تا خداوند تو ر. بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم
و تازه داشته باشد بیا گناه کنیم
نگاه و بوسه و لبخند اگر گناه بوَد
بیا که نامه اعمال خود سیاه کنیم
بیا به نیم نگاهی و خنده ای و لبی
تمام آ ت خویش را تباه کنیم
به شور و شادی و شوق و شراره تن بدهیم
و بار کوه غم از شور عشق کاه کنیم
گناه ، نقطه آغاز عاشقی است، بیا
که شاید از سر این نقطه عزم راه کنیم
برای سرخوشی لحظه هات هم که شده
بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم

فرامرز عرب عامری


ولی فقیه در استان اسان جنوبی گفت: ی که گناه می کند و به انحراف می رود بدترین ظلم را اول به خود و بعد به دیگران می کند و گناه نوعی بیماری است که فرد مبتلا از نظر دل و روان بیمار است و چون… حوزه علمیه با قرائت حدیثی از (ص) گفت: ی که به سمت گناهی برود نورانیت و عقلی از وی می رود که دیگر مثل سابق نمی شود، انسان باید این تصمیم را بگیرد که به سمت گناه کشیده نشود. جوانی محضر حسین علیه السلام رسید و گفت: من مردی گنا ارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.

حسین علیه السلام فرمودند: پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن.

۱) روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن.
۲) از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن.
۳) جایی را انتخاب کن تا خداو. جوانى خدمت حسین علیه السلام رسید و گفت: «من مردى گناه کارم و نمى توانم خود را از انجام گناهان بازدارم، مرا نصیحتى فرما» حسین علیه السلام فرمود:
پنج کار را انجام بده و آن گاه هرچه مى خواهى، گناه کن. اول، روزى خدا را مخور و هرچه مى خواهى گناه کن. دوم، از حکومت خدا بیرون برو و هرچه مى خواهى گناه کن. سوم، جایى را انتخاب کن تا خداوند تو ر. انابه یا بازگشت از گناه قاعده آن است که بشر مطابق قانون فطرت و مقتضای عقل پیوسته در راستای بندگی خدای بزرگ و مهربان گام بردارد و مطیع باشد اما علی رغم آن وظیفه به خطا می رود و گناه و معصیت می کند . اینک خلق حسن و خصلت نیکوئی انسانی می طلبد که در گناه و ی که ترس خداوند را در دل دارد همانند خدا از گناه بیزار است. بنابراین به ندرت مرتکب گناه می شود. چه در فکر و دل خود و چه به صورت فیزیکی. چنان چه به دلائلی نیز گناهی از او سر بزند به سرعت از آن آگاه می شود و بی درنگ آن را نزد خدا اعتراف می نماید.
ما هرگز به سوی چیزی که از آن بیزاریم نمی رویم. پس یکی از راههای رهایی از گناه درک و پذیرش آگاهانه نگرش خدا نسبت به گناه است یعنی بیزاری از آن. بیزاری از گناه در افکار ، بیزاری از گناه در سخنان و بیزاری از گناه در اعمال. اما این نکته را نیز همیشه مدنظر داشته باشیم که ما تنها زمانی می توانیم در سخنان یا اعمال خود از گناه بیزار باشیم که ابتدا در فکر و ذهن خود این بیزاری را تقویت بخشیم ، یعنی مکانی که گناه در آغاز درون آن شکل می گیرد.
اگر عمیق ترین میل در زندگی ما شناخت خدا باشد ، هیچ راهی جز انتخاب تقدس و پاکی برای ما باقی نمی ماند.
ما می توانیم با یادآوری این نکته بسیار مهم و پر ارزش که خدا ما را برای دوستی صمیمانه با خود آفریده است دلگرم شویم.
خداوند بسیار بیشتر از ما خواهان این ارتباط صمیمانه است و هنگامی که ببیند ما در فروتنی و صداقت و عشق یک گام به سوی او بر می داریم ، او ده گام به ما نزدیک می شود.
گناه نه تنها ایجاد این رابطه صمیمی بین ما و خدا خواهد شد بلکه وجود ما را نیز همچون یکی غده سرطانی ذره ذره می خورد و می بلعد و در این میان تنها ی که شاد می شود است. بنابراین اگر از گناه بیزار شویم و از آن دوری کنیم بزرگترین لطف را در حق خود کرده ایم. بی خواب ها آدمهای گناه داری هستند. آدمهایی که شب ها حتی موقع به زور جا شدن توی رخت خواب هم مغزشان مثل ساعت کار می کند. اینها بی خواب های گناه داری هستند مثل من که همین چند دقیقه ی پیش لااله الا الله آ مهدیه ی توی گوشم دنگ دنگ می زد، و رگ م توی دست مچاله شده زیر سرم و سرم از دست عاطفه ی چهار نفره رو به رویی. من هم آدم گناه داری هستم که بعد ا. آدمی اگر بداند حق تعالی جهان هستی را به خاطر او آفریده و آن را در تسخیر انسان قرار داده است تا با استفاده از آن به کمال نهائی خویش که قرب و خلافت و ولایت حق است برسد، دیگر نمی تواند بپذیرد که همواره با گناه و معصیت راه دوری و نقصان خویش را طی نماید چگونه از گناه متنفر شویم؟ اثرات گناه و معصیت در نسل انسان(آیت الله جاودان) اثر گناه و معصیت در نسل انسان حالا هرچه آدم جوان تر است و سن کمتری دارد، زودتر می تواند تصمیم بگیرد و از چشم و زبان و گوش و دستش شروع کند و برای یک پاکی در چشم و گوش و زبان و دست و اینها تصمیم بگیرد... جوانی خدمت حسین (ع)رسید وگفت : من فرد ی گنا ارم و نمی توانم خود را از انجام گنا هان باز دارم : مرا نصیحتی فرما . حسین (ع)به او فرمود :پنج کار انجام بده آنگاه هر چه می خوا هی کن : 1- روزی خدا را مخور و آنگاه هر چه خوا هی کن . 2- از حکومت خدا بیرون رو و آنگاه هر چه می خوا هی گناه کن . 3- جایی را انتخاب کن که خدا تو را نبیند و آنگاه هر چه خوا هی گناه کن .. یکی از گناهان بسیار زشت که باعث اختلال در سیستم بدنی انسان می شود ، عمل زشت استمناء است. استمناء یعنی اینکه انسان با خود کاری کند تا منی از او خارج شود . این عمل در عزیز حرام بوده و گناه بسیار شدیدی است و مرتکبان به این عمل برای اینکه در آینده به زندگی مشترکشان به مشکل نخورند لازم است از این عمل زشت دوری کنن. ضرر های این عمل زشت بسیار ب. بسمه اللهجوانی محضر حسین (ع) رسید و گفت: «من مردی گنا ارم و نمی توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصیحتی فرما.»
حسین (ع) فرمودند: «پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن. اول: روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن. دوم: از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن. سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن. چهارم: وقتی عزرائیل (ع) برای گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر چه می خواهی گناه کن. پنجم: زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد در آتش وارد مشو و هر چه می خواهی گناه کن.» حاجب بروجردی قصیده ای زیبا در مدح المومنین، علی علیه السلام سرودند که شاه بیت آن این بود:

حاجب اگر محاسبه با علی ست
من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن! همان شب در عالم رؤیا مولا علی بن طالب علیه السلام به خواب ایشان آمده و فرمودند:
این بیت ات دو اشکال دارد:
اوّل. یعنى چه "اگر محاسبه با علی ست"؟ حتماً محاسبه با علی ست...
. این پایین همع اش شده چرک و گناه ادم ها ریشه شان را گناه خشکانده قد نمیکشم جوانه نمیزتم اگر تو نخواهی 5 اسفند
وقتی احساس شرمساری و خج و گناه دردناک به سراغم می آید، باید سعی کنم تا از آن رها شوم، تا آرامش پیدا کنم. امّا چطور؟ امروز با اصول خودیاری برنامه می توان به تشخیص علت و برطرف آن ها اقدام کرد. امکان دارد که دیگران با گفتار و عملکردشان و یا ما، خودمان به خاطر اعمال و اشتباهاتمان این احساسات و گناه را در خودمان تقویت کنیم و می دان.
آیت الله بهجت (ره):
ترک گناه مثل چشمه ای است که همه چیز را خود به دنبال دارد. شما گناه را ترک کنید ، دستورات بعدی و عبادات دیگر خود به خود به سمت شما می آید.

من همیشه عاشقم
عاشق ِ شب و ستاره
ماه!
انعکاس چشم های تو
زیر نور ماه
در قرنیه ی سیاه چشم های من!
آه...
می رمَد،می رود،می پرد
عقل از سرم
می شود تمام دین من تباه!
تشنگی،عطش
اصطحکاک تن به تن
لب به لب...
گناه!
من به جرم این
دور میشوم ز تو
رانده از بهشت کوچکم
پناه!
من همیشه عاشقم
زیر نور آفتاب یا که ماه!
این همه بهانه بود و هست!!!
تو، لغزش صدای گرم تو
چشم های تو
نگاه
من کنار تو همیشه عاشفم
با تو خیره میشود دلم
هرکجای شهر،هر زمان
با تو
جز گناه
نیست چاره! نیست راه! +پ.ن۱: عاشقم هنوز! بیش از پیش! +پ.ن۲: بی تو نفس کشیدنم عمر تباه ست... یکی از چندین وِیژگی برتر اهل فردوس ، گناه ن در عالم خواب دیدن است . همان طور که میدانید افراد هنگام خو دن ، خواب میبینند و این خواب دیدن ممکن است آلوده به گناه در عالم خواب دیدن باشد . اهل فردوس به گونه ای روح خود را پرورش داده اند که در عالم خواب دیدن هم وقتی بساط گناه فراهم میشود ، تن به گناه نمیدهند . در این هنگام از خواب بیدار میشوند . آیت الله حسین مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت:توبه انسان از گناه نزد خداوند متعال بسیار ارزشمند است. بالاترین عبادت در شب قدر و غیر از قدر پشیمانی از گناه و بالاتر از پشیمانی از گناه، توبه از گناه است و اگر پس از توبه قرآن به سر بگیرد ثواب برده و اگر قرآن به سر هم نگیرد توبه اش پذیرفته می شود. توبه به زبان تنها کافی نیست، اذ. من همیشه به کوچکترهایم میگوئم: بگذارید به شما هم بگویم...گناه فقط یک گناه است... گناه ی...گاهی ممکن است خیانت کنیم...که میشود ی در احساس دیگران گاهی ممکن است آرامش یک خانواده را بهم زنیم← میشود ی در حق و حقوق زن/شوهر و بچه و ... عامل مؤثر و خطرناکی که می تواند اتصال میان بنده و خدا را قطع کند، برکات وجودی و زندگی را بگیرد و زندگی زیبا و بهشتی انسان را به زندگی جهنمی و تاریک تبدیل کند «گناه» است. صادق(ع) می فرماید: پدرم می فرمود: چیزی بیشتر از گناه دل را تباه نمی کند، زیرا دل مرتکب گناهی می شود و بر آن اصرار می ورزد تا وقتی که گناه بر دل چیره شود وارونه اش می کند.<. مردی نزد حسین (ع) آمد و گفت: من شخص گنا اری هستم،مرا پندی دهید تا بتوانم خویش را در برابر گناه نگه دارم. به او فرمود : 1. از روزی خدا نخور
2. از ولایت وقلمرو سلطنت پروردگار بیرون برو
3. جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند
4. آن هنگام که ملک الموت برای ستادن جان تو آمد،اگر توانستی،اورا از خود دور کن 5. و آ این که وقتی تورا ندا دادند د. گویند: شبى خلیفه از خانه اى صداى ساز و آواز زن و مردى را شنید. تصمیم گرفت صاحب خانه را نهى از منکر کند. چون در خانه بسته بود، از دیوار بالا رفت . دید مشغول میگسارى هستند. فریاد زد: اى صاحب خانه ، اى دشمن خدا، پنداشتى اگر در خانه خلوت مرتکب گناه شوى ، خدا تو را رسوا نمى سازد.
صاحب خانه : اگر من مرتکب یک گناه شدم ، تو سه گناه مرتکب گشتى .

گناهان در مقام مقایسه با یکدیگر با توجه به خصوصیات ذاتى و تبعات مختلف و آثار گوناگونى که در آنها وجود دارد شدت و ضعف دارند مثلا گناه قتل نفس به مراتب بزرگتر از گناه ضرب و شتم یک انسان و گناه بزرگتر از گناه نگاه به نامحرم است.
آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، در یک جمع بندى کلى، گناهان را به دو دسته تقس. آنقدر گریه و ب هم ریخته ام که همش سرم سنگین و گیج و منگ ام... امروز چند بار صدام زده بود و نفهمیدم. .. آ ش هم اومد باهام دعوا که بچه فهمید و تو چرا حواست نیست بچه ام همش نگام میکنه و میگه چی شده چی شده، و من همش میگم هیچی پیاز خورد چشمام میسوزه احساس گناه میکنم ب خاطر اون فکر های لعنتی، همش احساس گناه میکنم... این منم که با هیچکدوم از آدمای پ. آیات و احادیث درباره گناه قرآن : وَ ذَرُوا ظاهِرَ الإِثْمِ وَ باطِنَهُ إنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ الاْءِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا یَقْتَرِفُونَ» . (الأنعام / ١٢٠) «و گناه را ، چه آشکار باشد و چه پنهان ، ترک گویید . آنان که مرتکب گناه مى شوند ، به سزاى اعمال خود خواهند رسید» احادیث گناه : ٦٧٤٢- رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله : ا. قرآن درباره دو گروه صحبت می کند که اولی ها در حالی که می توانند گناه کنند، گناه برایشان سخت است و گروه دوم به راحتی گناه انجام می دهند و در عین حالی که می توانند توبه کنند، توبه برایشان دشوار است. نگاه و گناه ....

بانو به این فکر کرده ای که تو با چادرتـــــ ♥•٠·

میتوانی حائـــلی باشی میان این دو ....

و چه پاداشــــی بالاتر از این ♥•٠·

که مانع گناه جوانی شوی و باعث پاکـــی دلش ....

♥•٠·

♥کپی مطالب با ذکر صلوات آزاد است♥

✿◕ ‿ ◕✿ رسانه دختران چادری ✿◕ ‿ ◕✿ امروز میدیدم نصیحت عملی علامه توی یک نامه برای دوری از گناه برای فرد غرق در گناه: مراقبه کن..فقط رضای خدا رو ببین.. هرکاری که می خواستی کنی ببین خدا نظرش چیه.. خیلی سخته .. ولی بعد از 10 روز حل میشه.. هر شب مراقبه کن و محاسبه و مواخذه فقط رضای خدا... فقط حضور خدا... سوره رو هم هرشب بخوان این نامه با صداقت علامه بود واسه یه گنا ارم.. خدایا با این. حاج آقای قرائتی زیبا گفتند: که تیر سه شعبه یعنی چه؟

تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر زدند.

فرمودند: تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه و خیابان انجام می دهیم. همین بدحج ها و رعایت ن ها است. سه شعبه دارد.

یک شعبه اش این است که خودمان گناه کردیم.

یک شعبه این است که دیگران را به گناه انداختیم. آن جوانی که به گناه. توی این یک هفته ماه رمضون غذای خوابگاه اونم از نوع خانگیش به طرز افتضاحی اب شده....مسئولین رسیدگی کنن لطفا.....گناه دارن اونایی که میخوان روزه بگیرن... زشتی گناه تهمت آنقدر زیاد است که خداوند نام آن را بر روی سوره ای گذاشته است . عمری زندگی ، که تازه سر ِ خودم داد بزنم که انسان ِ نفهم ! خدا وقتی می گوید گناه نکن ، لازم نیست چون و چرا و اگر اما بیاوری ؛ گناه نکن ! به همین سادگی .. گناه هر ی نمیتواند شب بخواند

خیلی ها دلشان میخواهد شب بخوانند، اما موفق نمی شوند. ی آمد خدمت صادق علیه السلام عرض کرد: هر شب می خواهم شب بخوانم موفق نمی شوم. حضرت فرمودند: «قیدتک ذنوبک» گناه زنجیرت کرده. گناه کردی نمی توانی شب بخوانی گناه نمی گذارد. یک ی از اولیا گفته بود یک مکروه از من سر زد شش ماه شبم ترک شد. هر ی نمی تواند شب بخواند باید چشمت را مواظبت کنی. گوشت را مواظبت کنی. حتی مکروه اثر دارد چه برسد به اینکه آدم گناه کند. هر گاه یک گناه کنید اگر شب خوان باشید یک امشب را نمی خوانید. امشب خوابتان می برد. یک غذای حرام خوردی یک جایی؛ همین امشب شب نمیخوانی. اما غذای حلال خوردی دیگر شب نمی خو امشب هوس شب داری چون غذای حلال خوردی ... دعای حضرت سجاد (ع) در طلب پوشی و محفوظ ماندن از گناه در چهل و یکمین بخش از صحیفه سجادیه آمده است. بخشی از سخنرانی های عالم ربانی و اخلاق مرحوم حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) را با موضوع " اثر گناه در اجابت دعا " مشاهده می کنید. انسان به دلیل و اختیار در معرض خطا و گناه قرار دارد اما توبه، مسیری برای بازگشت از گناه است.
وقتی گناه بر آدمی سیطره پیدا کند
اگر انسان عبادات زیادی انجام دهد اما مرتباَ میکروب گناه را در کالبد روح خود وارد کند ، اثر عبادتش خنثی می شود. ولی اگر آیینه قلب خود را با گناه تیره نکند فطرت الهیش او را به رشد و کمال هدایت می نماید. پس ترک گناه اهم از فعل عبادت است و لذا بیشتر انسان را به گناه وسوسه می کند تا ترک عبادت ، چون وقتی گ.