امروزکه محتاج تو ام جای تو خالیست

به نقل از خبرگزاریها در مورد امروزکه محتاج تو ام جای تو خالیست : آدم اگر خودش دلسوز خودش نباشد، هیچ دلسوزی دیگری برای او سودی نخواهد داشت. ممکن است آدم بتواند این سخن را در ضمن یک مجموعه روایات جا بدهد. و آن این است که در روایات متعدد ائمه فرمودند که شخص محتاج و نیازمند… دیگر دل نخواهم بست

دوست نخواهم داشت

دیگر احساس را از هیچ تمنا نخواهم کرد

گرچه محتاج احساسم ، گرچه محتاج تسکینم

سهم من ازعشق آن که امید محبت داشتم سراسر اشک و
دلتنگیست

دیگر چه انتظار عشق ورزیدن از آن که ژرف نگاهم را نمی فهمد

تنهایم گذاشت آنگه که نیازمند احساس بودم

دستانم را نفشرد . معظم انقلاب با تاکید بر اینکه مرحوم شهید صدر قطعاً یک نابغه بود،گفت: ما انی را داریم که تا همین امروزکه قریب چهل سال از انقلاب میگذرد، هنوز درست نفهمیده اند این انقلاب چه بود و چه شد. رئیس مجلس ای بلوچستان پا تان گفت: مردم ایران به تمام جهان نشان دادند که محتاج هیچ کشور و قدرتی نیستند و می توانند محکم روی پای خود بایستند. گاهی آدمی محبت گ میکند! گاهی آنقدر محتاج نوازش می شود که به لبخندی دل می بندد گاهی هم آنقدر احساساتش تلمبار می شوند که به آنی منفجر می شود گاهی ما ی را می خواهیم که احساسمان را جش کنیم! اما بدتر آنکه گاهی هم گدا هستیم و هم محتاج بخشش و دریغ از هیچ کدام! برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستماگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
دوست دارم بدانی ،حتی اگر کنارم نباشی ...
باز . از پیر شدن بیم دارم! زمانی که انجام کارهای روزمره ام برام سخت میشه. محتاج این میشم که پشتیبانم بشه. محتاج اینکه ی کمکم کنه. محتاج خوردن قرص های بی مصرف. نمیدونم اگر منم پیر بشم مدام در تکاپوی غیبت هستم حتی زمانی که هیچکاری از دستم بر نمی آد. شاید اگر منم به سن پیری برسم دیگه غیر از یخچال و بشقاب های خونه هیچی برام اهمیت نداشته باشه . نمی. قویترین مرد دنیا هم که باشی باز محتاجی.. محتاج.. محتاج نگاه های عاشقانهء یک زن.. زندگی چه با خلاف، چه بی خلاف، چه بر خلاف میگذرد.. چیزی که ساده می انگاری ، ی دیگر برای بدست آوردنش دعا میکند.. + خودم تو بیمارستان آرزوی خیلی چیزای خیلی ساده و سطحی و روزمره و حتی ل کندده رو می : یادگار گرامی گفت: تولید علم محتاج آزاد شی است و آزاد شی نیازمند شجاعت مدیران و مسئولان است. مفهوم عبارت( الغنی الأکبر الیأس عما فی أیدی الناس) چیست؟ پاسخ گروه 14: بی نیازی یعنی داشتن ثروت کافی تا فرد محتاج دیگران نباشد ولی در عبارت مذکور اشاره شده که بی نیازی بالاتر از این "بی نیازی بزرگتر و والاتر" اینست که به آنچه مردم دارند چشم ندوزی و امیدی به آنان نداشته باشی حتی اگر محتاج و نیازمند باشی. از شوکت فرمانروایی ها ســــــرم خالیست
من پادشاه کشتگانم!کشورم خــــــالیست
چابک سواری نامه ای خونین به دستم داد
با او چه باید گفت وقتی لشـــکرم خالیست
خون گریــــــــــــــه های امپراتوری پشیمانم
در آستین صبر جای خــــــــــنجرم خالیست
مکر ولیعهدان و نـــــــــــــــــیرنگ ان کو؟
تا چند از زهر ندیمان ساغر. برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستماگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
دوست دارم بدانی ،حتی اگر کنارم نباشی ...
باز . مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران... نگاهت گر به آن بالاست، و در دعا قلبت مثال بید لرزان است،... دعایم کن که من محتاج محتاجم.... دعایم کن که من محتاج محتاجم در این آشفته بازاری که دل غم دارد و دلدار میخندد! نمیدانم چه من که اینگونه محتاجم!؟نمیدانم کدامین معصیت من را به این دوزخ فرستاده؟ تو میدانی عزیز من؟تو میدانی دل من از چه بارانی است. شخصى در محضر زین العابدین علیه السلام عرض کرد:الهى ! مرا به هیچ کدام از مخلوقاتت محتاج منما!
علیه السلام فرمود: هرگز چنین دعایى مکن
! زیرا ى نیست که محتاج دیگرى نباشد و همه به یکدیگر نیازمندند.
بلکه همیشه
هنگام دعا بگو:خداوندا! مرا به افراد و بد نیازمند
مساز!

بحار الانوار: ج 78، ص
135. ما به آدمهایی محتاج هستیم که خود را مدیون زندگانی بدانند نه طلبکار آن.

به آدمهایی محتاج هستیم که به زندگانی عشق داشته باشند نه کینه.

به آدمهایی محتاج هستیم که به آینده بچه هایشان فکر کنند نه به گذشته پدرهایشان.

ما از فرومایگی ها استقبال نباید , بلکه می خواهیم اول چنین روحیه های بیماری را در هم بشکنیم .

#محمود_ . برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه بودنت نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!...... برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دا. شخصى در محضر زین العابدین( ع) عرض کرد:الهى ! مرا به هیچ کدام از مخلوقاتت محتاج منما!
فرمود: هرگز چنین دعایى مکن ! زیرا ى نیست که محتاج دیگرى نباشد و همه به یکدیگر نیازمندند.
بلکه همیشه هنگام دعا بگو:خداوندا! مرا به افراد و بد نیازمند مساز!
بحار الانوار: ج 78، ص 135. برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین تکیه گاه است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دار. برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج اسمت رویه گوشیم نیستم...

اگر چه با دیدن اسمت ،

انگشتمو رو اسمت میزارمو لمست میکنم و حست میکنم

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...حست میکنم !
محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
برای دوست داشتنت
محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم، هر جا که باشی! . . . . . .
axgig,ع گیگ پایگاه آپلود ع ویژه وبلاگنویسان امروز که محتاج توام ، جای تو خالیستفردا که می آیی به سراغم نفسی نیست
در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب استوقتی همه ی بودن ما جز هوسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالیست فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست در من نفسی نیست در خانه ی نیست

مکن امروز را فردا
بیا با ما که فر نمی ماند
که از تقدیر و فال ما در این دنیا ی چیزی نمیداند تا ایینه رفتم که بگیرم خبر از خود
دیدم که در آیینه هم جز تو ی نیست من در پی خویشم به تو بر میخورم اما
در تو شده ام گم به من دسترسی نیست هوشنگ ابتهاج هوشنگ ابتهاج روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد که آن را در میان فقرا و نیازمندان تقسیم نماید . بهلول وجه را گرفت و بعد از چند لحظه به خود خلیفه پس داد . هارون علت آن را سوال نمود . بهلول جواب داد که من هرچه فکر از خود خلیفه محتاج تر و فقیر تر ی نیست.این بود که من وجه را به خود خلیفه رد . چون می بینم ین و گماشتگان تودر دکانها ایستاده و به ضرب تازیانه . برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگ.   خدایا من گمشدۀ دریاى متلاطم روزگارم و تو ناخدای ش ت ناپذیر عالم هستی تا ابد محتاج یارى تو، رحمت تو، توجه تو، عشق تو، گذشت تو، مهربانی تو و در یک کلام محتاج توام؛ برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم ... اگر چه نگاهت آرامم می کند محتاج سخن گفتن با تو نیستم ... اگر چه صدایت دلم را می لرزاند دوست دارم بدانی حتی اگر کنارم نباشی ... باز هم ، نگاهت می کنم ... صدایت را می شنوم.... همیشه با منی یادم بماند من یک مدیرم یادم بماند آغاز هر روز یک استکان احساس با یک جرعه لبخند یک دسته گل از اطلاعات به روزم آذین میزم یادم بماند من یک مدیرم یادم بماند آویشن یاد خدارا قدری بپاشم بر خلق نا موزون تلخم تا هضم گردد لایه ی سخت غرورم یادم بماند من یک مدیرم یادم بماند با عینکی بی شیشه ی مات با شیشه روشن خوش بین وشفاف بر دیدگانم قدری ببینم . برای دوست داشتنت
محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم...
اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...
اگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم بدانی ،
حتی اگر کنارم نباشی ...
باز هم ، نگاهت می کنم ...
صدایت را می شنوم . جانها فدای خاکت سلطان وادی طوس سرها بر آستانت سلطان وادی طوس آمد گدای مهرت تا خوشه ای بچیند از من وص سلطان وادی طوس سائل نشسته بر در باصدهزار امید محتاج یک نگاهت سلطان وادی طوس شاهان و تاجداران خاک رهند آقا بر درگه جل سلطان وادی طوس عاصی به مهر و لطفت دست طمع گشاده قربان مهر و لطفت سلطان وادی طوس این آستان قدس است یا عرش حضرت حق ای شا. وقتی بهت می گم ازت دلگیرم دنبال چرا نباش تواون لحظه نگوچی شده اون زمان محتاج بودنتم بلغم کن و بایه بوسه دلم رو شاد کن وقتی می گم ازت دلخورم محتاج نوازشتم سرموبگیرروی سینت و بانوازش دستت رامم کن سکوت نکن تا دلیل ناراحتیمو بدونی چه بگویم ای دوست چه بگویم که دلم طوفانیست قایق دوستیَت هم که دگر پیدا نیست چه بگویم از تو تو که ترکم کردی تو رهایم کردی در همان لحظه که محتاج شدم در همان ی آ همان لحظه ی ناب در همان لحظه که محتاج شد این لب به بردی از یاد که از جام تو سیراب شدم بردی از یاد من از درد تو بی تاب شدم بردی از یاد مرا و چه آسان ش تی همه عهدی که بجانم بستی همه حرفه. با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج ای موی پریشان تو دریای وشان بگذار مرا غرق کند این شب مواج یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج ای کشتۀ سوزاندۀ بر باد س جز عشق نیاموختی از قصه حلاج یک بار دگر کاش به ساحل برسانی صندوقچه ای را که رها گشته در امواج فاضل نظری اول ازهمه ماشالا و الله اکبر ، ( چشممان در این زمینه بسیارشوراست ) روزهای خوبی دارم..مها بزرگ شده.گاهی حداکثر یکربع یکجابندمیشه.امروز پشت میزش نشست و نقاشی کرد و من شاخ درآوردم. بجزتبلت و تلویزیون بانقاشی عروسکهایش لگو این جورچیزها سرگرم میشه.تبلت هم فرشته نجات من هست مواقعی که دست ازسرم برنمیداره. روزهازیآد خسته میشم ولی خستگی ام . برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم... اگر چه نگاهت آرامم می کند محتاج سخن گفتن با تو نیستم... اگر چه صدایت دلم را می لرزاند محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم... اگر چه برای تکیه ، شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است! دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم دوست دارم بدانی ، حتی اگر کنارم نباشی ... باز هم ، نگاهت می کنم ... . ماه رجب، ماه مبارکی است؛ ماه توسل و تذکر و توجه و تضرع و استغاثه و محکم پیوند دلهای محتاج و نیازمند ما به ذیل لطف و فضل الهی است. تلفات سنگین اخیر در نیروهای یها، آنان را محتاج ک ن و ن کرد. اگر بدونید چقدر امروز محتاج دعام...اگر بدونید...:( بسمه تعالی چکیده حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ضامن استمرار تولید و تامین تقاضاهای مصرف کنندگان با نازلترین قیمت ممکن و با کیفیتی در خور افراد جامعه بعنوان مصرف کننده می باشد. لیکن روند فعالیت های تولیدی باید چنان استمرار پیدا کند که از یک سو منابع به بهترین شکل فراهم گردد و از سوی دیگر بالاترین حد تقاضا جهت مصرف در این جه. آنان که غنی ترند محتاج ترند... زیباکلام می گوید: قالیباف ک دای اصولگرایان شود تندروها رای سفید می دهند. www.motamem.org/?p=3219 کاش یکی بهش عمل کنه،کاش دوتا بهش عمل کنه،کاش سه تا بهش عمل کنن،انقدر تکرار بشه که بشه یه فرهنگ،بشه جزو عرف،شاید کمی اهل تامل تر بشیم،شاید کمی شمند تر بشیم،شاید بهتر و بیشتر بتونیم کلماتو معنی واقعی عشق و زندگی و مرگ و دوستی و آرزو ...رو درک کنیم... به امید روزی که بشیم یه ملت 75 ملیونی کاملا فهمیده و شمند ،با درک بالا از مس.
به هم شبیه
به هم مبتلا
به هم محتاج..
چنان دو نیمه سیبی
که هردو نیم به هم!

#فاضل_نظری برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه
،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی...

باز هم ،

نگاهت می کنم
...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!...... ماجراهای بنز ال ه! این داستان: یک روزِ بد.
من یک بنز هستم. امروزکه از خواب بیدار شدم, حس بدی داشتم و احساس می کمی کمپرس اگزوز دارم! با استارت اول, نه با استارت دوم هم نه! اما با استارت سوم کمپرس خارج شد وحس بهتری پیدا ! از در پارکینگ زدم بیرون ،دوباره اون حس بد به سراغم اومد, انگار یه چیزی توی باکم وول میخوره!! به این حس اهمیتی ندادم و ب. موجوداتى را که مشاهده مى ‏کنیم یا واجب ‏الوجودند یا ممکن الوجود. و مسلما ممتنع الوجود نیستند، زیرا که اگر ممتنع الوجود بودند وجود نمى‏ گرفتند، پس امر از دو حال بیرون نیست که یا واجب‏ الوجودند یا ممکن الوجود، اگر واجب باشند که مدعاى ما ثابت است و واجب وجود دارد، امّا اگر ممکن باشند چون ممکن در حد ذات نسبتش به عدم و وجود مساوى است، . برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دا.