امروزکه محتاج تو ام جای تو خالیست

به نقل از خبرگزاریها در مورد امروزکه محتاج تو ام جای تو خالیست : آدم اگر خودش دلسوز خودش نباشد، هیچ دلسوزی دیگری برای او سودی نخواهد داشت. ممکن است آدم بتواند این سخن را در ضمن یک مجموعه روایات جا بدهد. و آن این است که در روایات متعدد ائمه فرمودند که شخص محتاج و نیازمند… دیگر دل نخواهم بست

دوست نخواهم داشت

دیگر احساس را از هیچ تمنا نخواهم کرد

گرچه محتاج احساسم ، گرچه محتاج تسکینم

سهم من ازعشق آن که امید محبت داشتم سراسر اشک و
دلتنگیست

دیگر چه انتظار عشق ورزیدن از آن که ژرف نگاهم را نمی فهمد

تنهایم گذاشت آنگه که نیازمند احساس بودم

دستانم را نفشرد . معظم انقلاب با تاکید بر اینکه مرحوم شهید صدر قطعاً یک نابغه بود،گفت: ما انی را داریم که تا همین امروزکه قریب چهل سال از انقلاب میگذرد، هنوز درست نفهمیده اند این انقلاب چه بود و چه شد. شوش گفت: در ابعاد و اقتصادی ما نباید محتاج مستکبران باشیم بلکه آنها به ما احتیاج دارند و حرف و منطق ما این است که ما عزت می خواهیم و دنبال رقابت نیستیم. گاهی آدمی محبت گ میکند! گاهی آنقدر محتاج نوازش می شود که به لبخندی دل می بندد گاهی هم آنقدر احساساتش تلمبار می شوند که به آنی منفجر می شود گاهی ما ی را می خواهیم که احساسمان را جش کنیم! اما بدتر آنکه گاهی هم گدا هستیم و هم محتاج بخشش و دریغ از هیچ کدام! برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستماگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
دوست دارم بدانی ،حتی اگر کنارم نباشی ...
باز . از پیر شدن بیم دارم! زمانی که انجام کارهای روزمره ام برام سخت میشه. محتاج این میشم که پشتیبانم بشه. محتاج اینکه ی کمکم کنه. محتاج خوردن قرص های بی مصرف. نمیدونم اگر منم پیر بشم مدام در تکاپوی غیبت هستم حتی زمانی که هیچکاری از دستم بر نمی آد. شاید اگر منم به سن پیری برسم دیگه غیر از یخچال و بشقاب های خونه هیچی برام اهمیت نداشته باشه . نمی. برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم... اگر چه نگاهت آرامم می کند محتاج سخن گفتن با تو نیستم... اگر چه صدایت دلم را می لرزاند محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم... اگر چه برای تکیه ، شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است! دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم دوست دارم بدانی ، حتی اگر کنارم نباشی ... باز هم ، نگاهت می کنم ... . یادگار گرامی گفت: تولید علم محتاج آزاد شی است و آزاد شی نیازمند شجاعت مدیران و مسئولان است. http://dl.akskhor.ir/uploads1/htp-n-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b4%db%b0%db%b2-0001.jpg بیخیال فردا امروزکه هست پس حالشو ببر


من و جام می و معشوق، الباقی اضافات است
اگر هستی که بسم الله، در تاخیر آفات است

مرا محتاج رحم این و آن کردی ملالی نیست
تو هم محتاج خواهی شد جهان دار مکافات است

ز من اقرار با اجبار می گیرند باور کن
شکایت های من از عشق از این دست اعترافات است

میان خضر و موسی چون فراق افتاد، فهمیدم
که گاهی واقعیت با حقیقت در من. نایب رییس مجلس با تاکید بر اینکه باید راه و فکر شهید مطهری زنده بماند، گفت: امروز برای حل مشکلات زیاد کشور محتاج به ادامه تفکر و شه شهید مطهری و وحدت و همدلی هستیم. از شوکت فرمانروایی ها ســــــرم خالیست
من پادشاه کشتگانم!کشورم خــــــالیست
چابک سواری نامه ای خونین به دستم داد
با او چه باید گفت وقتی لشـــکرم خالیست
خون گریــــــــــــــه های امپراتوری پشیمانم
در آستین صبر جای خــــــــــنجرم خالیست
مکر ولیعهدان و نـــــــــــــــــیرنگ ان کو؟
تا چند از زهر ندیمان ساغر. برای دوست داشتنت محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستماگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
دوست دارم بدانی ،حتی اگر کنارم نباشی ...
باز . مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران... نگاهت گر به آن بالاست، و در دعا قلبت مثال بید لرزان است،... دعایم کن که من محتاج محتاجم.... دعایم کن که من محتاج محتاجم در این آشفته بازاری که دل غم دارد و دلدار میخندد! نمیدانم چه من که اینگونه محتاجم!؟نمیدانم کدامین معصیت من را به این دوزخ فرستاده؟ تو میدانی عزیز من؟تو میدانی دل من از چه بارانی است. امروز برای حل مشکلات زیاد کشور محتاج به ادامه تفکر و شه شهید مطهری و وحدت و همدلی هستیم. برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین تکیه گاه است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دار. امروزکه زمین وآسمان میگرید ازبهرغریب سامرامیگرید جادارداگرکه شیعه خون گریه کند چون مهدی صاحب ا مان می گرید شهادت هادی(ع) تسلیت باد capitan_mirzaee برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه بودنت نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!...... برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دا. این مجلس در گفت: وگو با «تابناک» در این باره اظهار داشت: من از این ماجرا اطلاع نداشتم، ولی چند روز پیش، تلفنی به من خبر دادند، برای حضور در جام جهانی روسیه انتخاب شده ام و باید از سوی وزارت ورزش به این مسابقات بروم. اکنون مردم به نان شب خود محتاج هستند و بردن و هزینه برای یک در وضعیت کنونی کشور صلاح نیست. برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دا. برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج اسمت رویه گوشیم نیستم...

اگر چه با دیدن اسمت ،

انگشتمو رو اسمت میزارمو لمست میکنم و حست میکنم

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...حست میکنم !
محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب استوقتی همه ی بودن ما جز هوسی نیست امروز که محتاج توام جای تو خالیست فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست در من نفسی نیست در خانه ی نیست

مکن امروز را فردا
بیا با ما که فر نمی ماند
که از تقدیر و فال ما در این دنیا ی چیزی نمیداند تا ایینه رفتم که بگیرم خبر از خود
دیدم که در آیینه هم جز تو ی نیست من در پی خویشم به تو بر میخورم اما
در تو شده ام گم به من دسترسی نیست هوشنگ ابتهاج هوشنگ ابتهاج روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد که آن را در میان فقرا و نیازمندان تقسیم نماید . بهلول وجه را گرفت و بعد از چند لحظه به خود خلیفه پس داد . هارون علت آن را سوال نمود . بهلول جواب داد که من هرچه فکر از خود خلیفه محتاج تر و فقیر تر ی نیست.این بود که من وجه را به خود خلیفه رد . چون می بینم ین و گماشتگان تودر دکانها ایستاده و به ضرب تازیانه . در روز اول رمضان فهمیدم ما ولله محتاج ظهوریم ... بود یک روزی که در دنیا نشان از ما نبود \ نامی از نوع بشر بر صفحه ی دنیا نبود حق برای خیر ما ، ما را به دنیا خلق کرد \ ور نه او محتاج خلق آدم و حوا نبود خیر مخلوق است در راهی که رفتند انبیاء \ هیچگاه ابلیس ملعون خیر خواه ما نبود هست یک دام هلاکت بهر ما رشک و حسد \ گر نبود این رشک را با ی دعوا نبود کبر زد بر خاک ذلت افسر شداد را \ هالک نمرود جز ا. همه دنیا بخواد و تو بگی نه ، نخواد و تو بگی آره ، تمومه
همین که اول و آ تو هستی ، به محتاج تو ، محتاجی حرومه

تو همیشه هستی اما ، این منم که از تو دورم
من که بی خورشید چشمات ، مثل ماه ِ سوت و کورم

نمیخوام وقتی تو هستی ، آدم ِ آدمکا شم
چرا عادتم تو باشی ، میخوام عاشق تو باشم

تازه فهمیدم به جز تو ، حرف ِ هیچ کی خوندنی نیست
آد. ع های عاشقانه باحال و جذاب (101) برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!......
حضرت (ره) می فرمایند: (در ماه مبارک رمضان ) ازهمه بالاتر این است که انسان خودش را اصلاح کند ، ما محتاج به اصلاح هستیم، محتاج به تهذیب نفس هستیم، تا آن دم آ ما محتاجیم. پیغمبرها هم محتاجند. انبیای بزرگ هم محتاجند، منتها آنها احتیاج خودشان را فهمیده اند و دنبالش عمل کرده اند، و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم ؛ و به تکالیف خو. آهنگ جدید سالار عقیلی به نام محتاج new by salar aghili called mohtaj  آهنگ جدید سالار عقیلی محتاج آهنگ جدید سالار عقیلی محتاج وقتی بهت می گم ازت دلگیرم دنبال چرا نباش تواون لحظه نگوچی شده اون زمان محتاج بودنتم بلغم کن و بایه بوسه دلم رو شاد کن وقتی می گم ازت دلخورم محتاج نوازشتم سرموبگیرروی سینت و بانوازش دستت رامم کن سکوت نکن تا دلیل ناراحتیمو بدونی دیگر نمی خواهم زنده بمانم،

من محتاج نیست شدنم...

من محتاج توام...

خدایا...بگو ببارد باران،که کویر شوره زار قلبم سالهاست که سترون مانده است .

من دیگر طاقت دوری از باران ندارم.....

خدایا...دیگر طاقت ماندن ندارم،

بگذار این خشک زار وجودم، این مرده قلب من دیگر نباشد...

بگذار این دیدگان دیگر نبیند. بس است هر چه دیده اند...

بذار این گوشهای صم دیگر نشنوند.بس است هر چه شنیده اند.

بگذار این دست و پاها دیگر حرکت نکنند.بس است هرچه جنبیده اند.

خدایا دوست دارم...تنهای تنها بیایم...

دور از هر کثرتی، دوست دارم، گمنام گمنام بیایم ، دور ازهویتی...

خدایا اگر بگویی: لیاقت نداری، خواهم گفت: لیاقت کدام یک از الطاف تو را داشته ام..

خدایا...دوست دارم سوختن را...

فنا شدن را..از همه جا جاری شدن را، به سوی کمال انقطاع روان شدن...


"شهیداحمد رضا احمدی" دل نوشت:

گاهی دلت میگیرد...

نه از دوست...و نه از یار...

گاهی دلت میگیرد از "خودت"

اینجاست ک باید بایستی جلوی اینه...در چشمان خودت خیره شوی...

اینجاست ک باید فریاد بزنی ...سرهمان ی ک میبینی اش...

فریاد بزنی بلندتر از همیشه...

گلایه کنی...

باخودت بی انصاف باش...

چشمانت ک بارانی شد...اشک هایت ک چکید...

بدان "او" منتظر است.....

تنها ی ک همیشه آغوشش برایت باز است

ب زانو بیوفت...سجده ی پشیمانی اینجاست...

تا میتوانی برایش اشک بریز...

دلت ارام میگیرد...

شک نکن...

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

و اما...تا اینجا ک امدی...دل نوشتم را ک خو ...خواهشی دارم...

دعایم کن...ک من محتاجم...

محتاج تر از همیشه *در اوج قدرت مرد باش *مدعی خواست از بیخ کند ریشه ما /غافل او بود خدا هست در شه ما *می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند *روزگار غریبی است نازنین *صد سال در بیابان آواره شوی /به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی *من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن/هرچه می خواهی محتاج نامردان مکن! *هر کجا محرم شدی، چشم از خیانت بازدار، چه بسا محرم با یک نقط. یکی از راه های اثبات وجود خدا برهان علّی است که از راه معلول بودن عالم به اثبات خالق عالم (علت) می پردازد. این برهان تقریر بسیار ساده ای دارد. جهان اطراف ما را پدیده هایی تشکیل می دهند که همگی از ویژگی "معلول بودن" برخوردارند. هر معلولی نیازمند علت است و این سلسله "علت ـ معلول" برای اینکه دچار "تسلسلِ محال" نشود نیازمند علت نخستین است. م. هیچ حرفی ندارم. فقط آمده ام بگویم محتاج دعایتان هستم. لطفا، خواهشا، مرا هم دعا کنید در این ی که تقدیر یک سال مان رقم میخورد.

دوستت دارمبرای دوست داشتنت
محتاج دیدنت نیستم...
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم...
اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...
اگر چه برای تکیه ،
شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!
دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم
دوست دارم بدانی ،
حتی اگر کنارم نباشی ...
باز هم ،
نگاهت می کنم ...
صدایت را می شنوم ...
به تو تکیه می کنم
همیشه با منی ،
و همیشه با تو هستم،
هر جا که باشی!...... شب اجر است و محتاج ثو م
شب بیداری و ذکر است و خو م
تویی دریای رحمت،نور مطلق
شب عفو است و مشتاق جو م اگر بدونید چقدر امروز محتاج دعام...اگر بدونید...:( «خبرجنوب» نوشت: در صورت ادامه مهاجرت روستائیان به ای بزرگ، در آینده روستاهای فارس خالی از سکنه می شود. بسمه تعالی چکیده حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ضامن استمرار تولید و تامین تقاضاهای مصرف کنندگان با نازلترین قیمت ممکن و با کیفیتی در خور افراد جامعه بعنوان مصرف کننده می باشد. لیکن روند فعالیت های تولیدی باید چنان استمرار پیدا کند که از یک سو منابع به بهترین شکل فراهم گردد و از سوی دیگر بالاترین حد تقاضا جهت مصرف در این جه. زیباکلام می گوید: قالیباف ک دای اصولگرایان شود تندروها رای سفید می دهند. سند مظلومیت شیعه www.tebyan.net شیعه آنچه ما را از غلوّ دور می کند عنایت به این نکته است که ائمه علیهم السلام با همه این مقامات، باز بندگان خدا بودند و این همه فضایل، کرامات و مقامات را با اذن الاهی و در ظلّ و سایه عنایت او داشتند، آنان همان گونه که در ذات خود محتاج خداوند هستند، در صفات خود نیز محتاج اویند و از خود استقلالی ندارند.
به هم شبیه
به هم مبتلا
به هم محتاج..
چنان دو نیمه سیبی
که هردو نیم به هم!

#فاضل_نظری