امروز هفتمین قدرت نظامی دنیا هستیم برخی باز هم زبانشان دراز شده و از آشتی ملی حرف می زنند ملت با شما آشتی نمی کنند

به نقل از خبرگزاریها در مورد امروز هفتمین قدرت نظامی دنیا هستیم برخی باز هم زبانشان دراز شده و از آشتی ملی حرف می زنند ملت با شما آشتی نمی کنند : اسم رمز تقلب در 88 ،نزدیک به انتخابات 96 به آشتی ملی تغییر نام داد!! آشتی ملی ماهیتا خوب است ولی شرطش این است که نا اهلانی که در سال 88 تا مرز وطن فروشی پیش رفتند توبه کنند و از مردم عذر خواهی نمایند،در این صورت آشتی ملی می تواند مورد قبول نیروهای انقلاب قرار گیرد.
به نظر می رسد این آشتی باید به آشتی میلی تعبیر شود!! عضو حزب مؤتلفه گفت: مطرح کنندگان پروژه آشتی ملی، به دنبال بازگشت سران فتنه به جامعه و قدرت، بدون هیچ گونه هزینه ای هستند. مسأله امروز ما آشتی ملی نیست، زیرا آشتی ملی هنگامی مطرح می شود که مردم با یکدیگر قهر باشند و یا در یک شرایط خاص بحرانی قرار گرفته باشیم که نیاز است برای حل آن، یک ت آشتی ملی تشکیل شود، ولی ما امروز نه با یکدیگر قهریم و نه با بحران مواجه شده ایم. حضرت آیت الله صبح امروز در دیدار پر شور مردم آذربایجان به تعبیر مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان «آشتی ملی» اشاره د و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در رو مه ها، گفتند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با انی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت د و با قساوت و ل. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تأکید کرد: ت آشتی ملی بدین معنا است که تمام قدرت ها را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد نه اینکه فقط قوه مجریه که در ساختار قدرت ایران اختیارات محدودی دارد را در نظر داشته باشد؛ بنابراین طرح این مسئله در شرایط کنونی جز نحیف تر ت نتیجه دیگری ندارد. معظم انقلاب فرمودند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با انی که در سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت د و با قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی کنند. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز همه دنیا در زبان حرف از بخشش می زنند، گفت: صلح و بخشش امروز نیاز جهانی است و همه دنیا در زبان و ظاهر به این موضوع اشاره می کنند. نیمار اما که در جریان بازی با بایرن مونیخ، ظاهرا با کاوانی آشتی کرده، پس از بازی به انتقاد از رسانه ها پرداخت و گفت: رسانه ها داستان های زیادی از خودشان اختراع می کنند. آنها زیادی حرف می زنند، درباره چیزهایی هم که نمی دانند اخیراً شاهد مطرح شدن بحث آشتی ملی در برخی محافل و ازسوی برخی از چهره های هستیم که با نگاه دقیق تر به این موضوع می توانیم به ابعاد و زوایای پنهان این گونه مباحث پی ببریم. معظم انقلاب ی در دیدار مردم آذربایجان شرقی به تعبیر مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان «آشتی ملی» اشاره و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در رو مه ها، فرمودند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با انی که در سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت د و با قساوت و لودگی و بی حی. انقلاب ی، صبح امروز در دیدار مردم آذربایجان شرقی: یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟ بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. ۹۵/۱۱/۲۷
@bavarnews یکی ازهمکارانم،که به تازگی دیده امش،براستی تحسین مرابر می انگیزد،اینکه دراین زمانه پردروغ وریا وفریب،زمانه ای که همه نیش فرو می کنند وزخم می زنند وزخم می خورند،با دنیا آشتی است وبا اینهمه جنگ که هست،او سرصلح دارد،گ وار زندگی می کند،سهراب سپهری وار،به گلها هم احترام می گذارد،به مورچه ها هم سلام می کند،ومراقب شاخه های کوچک شمعدان. رئیس مجلس خبرگان در واکنش به طرح آشتی ملی نیز تصریح کرد: آشتی ملی یعنی چه، آشتی ملی یعنی اینکه آقایان هر بلایی که توانسته اند سر مردم کشور آورده اند و حالا می گویند بیایید آشتی کنیم تا ما به کرسی های نمایندگی مجلس، وزارتخانه ها و پست های حساس تکیه بزنیم. مشهد گفت: ملت ایران به رغم برخی گلایه مندی از مسئولان برای دفاع از دین خود پای انقلاب ایستاده است. همزمانی تمرین امروز استقلال و پرسپولیس، باعث شد کاپیتان های دو تیم هم اختلاف ها را کنار بگذارند و با هم آشتی کنند. انی که در زمره طرح کنندگان "آشتی ملی" هستند و یا به نوعی از آن حمایت می کنند؛ با اینکه همگی در این بحث اشتراک نظر دارند؛ اما در هدف اعلام نشده دو موضوع جداگانه را دنبال می کنند که براساس آن نیز به دو گروه تقسیم می شوند. نایب رئیس شورای مجلس ی بر ضرورت آشتی ملی تأکید کرد. بازگشت از راه خیانت به مردم، شرط اول هر نوع آشتی است و انیکه هنوز هم با آن حوادث شوم و توطئه های ننگین حسابشان را روشن نکرده اند، حق ندارند از آشتی حرف بزنند. جانشین فرمانده کل با بیان اینکه امروز قدرت "رو به افول" است، تاکید کرد: اینکه یی ها تصور کنند ایران قدرت نظامی خود را کنار بگذارد، یک رؤیای ک نه است. تو مرا با آشتی ، آشتی دادی ! من سراپا قهر بودم ! با خودم قهر بودم ، با خدا داشتم قهر می شدم ، با دوستانم قهر بودم ، با مردم کوچه و خیابان قهر بودم ، با زندگی قهر بودم ، با خوشی قهر بودم ، با جوانی قهر بودم ، با آشتی قهر بودم ... تو آمدی یادم انداختی من از اول برای شادی و خنده و آشتی به این دنیا آمده بودم . تو آمدی یادم انداختی دلم برای آن روزه. رو مه های امروز، نخستین دیدار رسمی نخست سوئد از ایران و دیدار با انقلاب را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که به تدریج کشمکش درباره موضوع آشتی ملی به روزهای اوج خود نزدیک می شود. همچنین باران خاک در خوزستان نیز از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. خوشا طلیعه نوروزخوشا بهار که پیغام آشتی با اوستنظر کنید که هنگام آشتی با اوست

خوشا طلیعه نوروز خانگی یارانخوشا طلیعه که فرجام آشتی با اوست
حدیث باد به گوش درخت اگر گفتیبه هوش باش که خود نام آشتی با اوست
شکوفه بر سر پیمان خویش می‏مانَدو جشن ساده ایام آشتی با اوست
به رسم گل نچشیدی اگر حرامت باد وصل که انجام آشتی با او. قهر مکن ای فرشته روی دلارا
ناز مکن ای بنفشه موی فریبا
طعنه و دشنام تلخ اینهمه شیرین
چهره پر از خشم و قهر اینهمه زیبا
ناز تورا میکشم به دیده منت
سر به رهت مینهم به عجز و تمنا
=======اس ام اس قهر و آشتی=======
دوستی را دوست، معنی می دهد
قهر هم با دوست، معنی می دهد
هیچ با دشمن خود، قهر نیست
قهری او هم نشان دوستی است ...<. می ترسم از بعضی آدمها ... آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند .. آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان ... آدمهایی که امروز ... قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت ... آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا سخت بر زمینت می زنند ... آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند ... امروز سفیدند، فردا خا تری، پس فردا سیاه ... آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند ... چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !! هر چه بخواهند می کشند ... هر رنگ که بخواهند می زنند.  http://www.atrebaroon. ع های عاشقانه http://www.atrebaroon. می ترسم از بعضی آدمها ...

آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند...
آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند...
آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان...
آدمهایی که ام روز قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت...
آدمهایی که امروز با تعریف هایشان ت. اگر چند ماه مانده به انتخابات، دوباره دل تان هوس «پست» کرده است این همه «پَست» نباشید و آنچه «هست» را بگویید نه آنچه «نیست»! نه! این مردم با هم قهر نیستند که اندک نیازی به نسخه «آشتی ملی» داشته باشند! حضرت (ره) درباره خواهی مردم ایران و خواسته های استعمارگران فرمودند: «الآن جرم این ملت این است که می خواهد آزاد باشد، می خواهد انسان باشد، می خواهد سرنوشت خودش به دست خودش باشد... دنیا دنیای سابق نیست. دنیای سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا اروپا یا و یا شوروی. دنیا امروز نمی پذیرد این را. باید آن ها تعدیل کنند کارهای خودشان را. دنیا نمی پذیرد که دو قدرت تمام دنیا را از بین ببرند. دنیا نمی پذیرد که یک اقلیت تمام کشورها را ببلعد. باید این ها در کارهای خودشان یک تجدیدنظر ند.»

صحیفه ، جلد 18، صفحه 322 قرار است جلسه ای بین سران ورزشی و فوتبالی ایران با حضور سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس برگزار شود تا این دو نفر پس از مجادله های فراوان آشتی کنند. قرار است جلسه ای بین سران ورزشی و فوتبالی ایران با حضور سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس برگزار شود تا این دو نفر پس از مجادله های فراوان آشتی کنند. پس از آنکه کار عباس جدیدی و علیرضا دبیر در شورای شهر تهران به زدوخورد کشید، شب گذشته این دو در خانه یکی از دوستان شان با وساطت چمران، ساعی و کاشانی آشتی د و امروز نیز مراسم آشتی کنان در شورای شهر برگزار شد. این ویدیو از این مراسم ثبت شده که در «تابناک» می بینید. حقیقت دوم این است که آنچه بزرگوار و ملت شجاع ما را در راه این مبارزه‏ى بزرگ موفق کرد، بصیرت و صبر بود - مقاومتى همراه با بصیرت - همان‏طور که المؤمنین (علیه‏الصّلاةوالسّلام) فرمود: «و لا یحمل هذا العلم الّا اهل البصر والصّبر»(9). علت آن هم این است که امروز مبارزه با کفر خالص و شرک خالص نیست، تا مطلب روشن، و صف‏بندیها مجزا و جداى از هم . همشهری آنلاین: رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ مخالفتی با مقولاتی نظیر صلح و آشتی ملی ندارد، طرح مسائلی مانند « وم آشتی ملی» را نادرست دانست و گفت: مردم فهیم و بصیر ما در جایی که بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، هیچ اختلاف اساسی و تفرقه ای ندارند که نیازمند آشتی ملی باشند؛ لذا این بحث موضوع ندارد. یکی از اساتید حوزه با بیان این که «شب قدر تجلی گاه توحید و ولایت است» گفت: شب قدر شب بیعت با علی(ع) و آشنا شدن با منش و اخلاق علی(ع) است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه قم حجت ال سید احمد حسینی اسانی در مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد مقدس جمکران با اشاره به شان و منزلت شب قدر گفت: در این شب فرشتگان سر. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ مخالفتی با مقولاتی نظیر صلح و آشتی ملی ندارد، طرح مسائلی مانند « وم آشتی ملی» را نادرست دانست و گفت: مردم فهیم و بصیر ما در جایی که بحث منافع و امنیت ملی مطرح است، هیچ اختلاف اساسی و تفرقه ای ندارند که نیازمند آشتی ملی باشند لذا این بحث موضوع ندارد. رو مه های امروز در گزارشاتی به دربی 84 پایتخت پرداخته اند و علت پیروزی استقلال را تحلیل کرده اند. این در حالی است که کلید واژه «آشتی ملی» به تدریج به موضوع اصلی بحث ها و تحلیل های در آستانه انتخابات 96 تبدیل شده است. آشتی ملی» واژه ای است که این روزها اصحاب وطن فروش فتنه یی - ی ۸۸ و شماری از مدعیان اصلاحات و اعتدال بر زبان و قلم دارند و ادعا می کنند که تحقق آن مخصوصا برای مقابله با تهدیدهای اخیر … موقت تهران گفت: بعضی از مسئولان انگار خدا در نظرشان نیست و همه مسائل شان است و برای رای گرفتن به سوی هر نامردی دست دراز می کنند. خطیب موقت تهران گفت: همه ما دلمان برای آشتی پر می کشد اما وقتی گفته شود آشتی ملی یعنی در این کشور دعوای ملی وجود دارد که این دروغ است. اصرار این روزهای رسانه ها و فعالان مرتبط با جریان اصلاحات در بهره گیری از واژه «آشتی ملی» و حتی قلمداد حضور پرشور و حماسی مردم ایران در روز 22بهمن به این عنوان را تنها و تنها می توان ظلم در حق نظامی دانست که طی سال های اخیر به دلیل برخی از عملکردهای افراطی این طیف از فعالان ، لطمات جبران ناپذیری را متحمل شده است. رئیس مجلس خبرگان ی با بیان اینکه عده ای با طرح آشتی ملی می خواستند مردم دوره هشت ماهه آشوب را فراموش کنند، گفت:انشالله مردم در انتخابات به صورت حداکثر شرکت داشته باشند و این جزو وظایف ایرانی و ی… این روزها در کنار همه روزمرگی ها و بودن ها و نبودن ها، حس خوبی دارم. مجموعه شعرم، همین ی پیش رو از زیر چاپ در می آید. یکی از آرزوهایم محقق دارد میشود ،هرچند دیر و دریغ. خوشحالم. هرچند ی نیست که این خوشحالی را با او قسمت کنم. امیدوارم دوباره دستانم با قلم آشتی کنند، کلمات با من آشتی کنند. اردیبهشت خوبی است مدیر مسئول رو مه کیهان با بیان اینکه با ایران وارد بازی غرق شده است، گفت: انی که را آدرس نجات معرفی می کنند احتمال دارد در بازی غرق بکار گرفته شده باشند و به هر چیزی چنگ می زنند. دربی هشتاد و چهارم تهران با روزهایی مصادف شده که خیلی از نخبگان و رجال درباره «آشتی ملی» صحبت می کنن. بدین مناسبت دو نفر از هوادارای ناراحت استقلال و پرسپولیس رو دعوت کردیم که یک آشتی ملی- باشگاهی تمیزی در اشل کوچک برقرار کنیم. دبیرکل سابق حزب منحله مشارکت با بیان اینکه آشتی ملی هرگز به معنای بازگشت عده ای به قدرت نیست، گفت: آنان که از صحنه قدرت رفتند هیچ گاه باز نخواهند گشت. روز آشتی با انی که باهاشون قهر هستید قدیما یه کوچه هایی بود به اسم کوچه های آشتی کنون،این کوچه ها اینقدر تنگ و باریک بودن که آدم ها شونه هاشون به هم گیر می کرده و این مقدمه ای می شده برای آشتی اونایی که با هم قهر بودن.حالا که دیگه از این کوچه ها وجود نداره، خودت یه بهانه ای پیدا کن و یه جوری سر صحبت رو با اونی که باهاش قهری باز کن! امروز. سقف ملکوت، باز می شود و هزار هزار فرشته به سمت تو، من و همه می آیند؛ «تُنَزَّلُ المَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ» این دقایق خوشبو، دیگر تکرار نمی شود، پس باید دست هایت را باز و سخاوت خدا را لمس کنی. امشب، همه جا پر است از اشارات خدا؛ از امشب تصمیم بگیر خ شوی. خدا، قدر، منتظر است... خدایا؛ برای گفتن «معذرت می خواهم»، دنبال زمان خاصی برای عذرخو. مهدی تاج باعث شد تا علی اکبر طاهری و مصطفی آجرلو با هم آشتی کنند. یکی از مهم ترین ویژگی این منطقه این است که قبل از تحویل سال نو هیچ نمی باید با ی قهر باشد، چون «بدشگون» محسوب می شد. بنابراین با «کاسه همساده » یعنی پختن چیزی مثل آش، خوراکی و یا چند شیرینی خانگی و فرستادن به خانه طرف مقابل، پیام آشتی می دادند. اگر آن خوراکی پلو بود به آن «آشتی چلو» می گفتند. موقت تهران گفت: در سال۸۸ اقلیتی در برابر اکثریت وفادار این ملت ایستادند و فتنه فرصت سوز را آف د این ملت از این جماعت دل پرخونی دارد و تا توبه نکنند ی باآنها آشتی نخواهد کرد. رئیس جمهوری لبنان با تاکید بر اینکه ت دمشق به دنبال آشتی ملی و صلح جهانی است، گفت: تداوم حضور بشار اسد بر مسند قدرت امری قطعی است.