انسان فراوان است اما آدمی نیست

به نقل از خبرگزاریها در مورد انسان فراوان است اما آدمی نیست : زیبایی انسان در چیست؟ روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند: « زیبایی انسان درچیست؟»
حکیم 2 کاسه کنار شاگردان گذاشت وگفت: «به این 2 کاسه نگاه کنید اولی ازطلا درست شده است ودرونش سم است و دومی کاسه ای گلیست و درونش آب گوارا است، شما کدام رامیخورید؟»
شاگردان جواب دادند: «کاسه گلی را.»
حکیم گفت: « آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه . ابر اگر شد حامله ، باران فراوان می شود
سبزه بعد از آن به کوهستان فراوان می شود در زمستان گر ببارد برف تا بیخ گلو
روسیاهی های بادمجان فراوان می شود لازم الذکر است گر نوزاد افزون تر شود
در کنارش ل مامان فراوان می شود! عرضه وقتی منطقی باشد تقاضا می رسد
که کم شد! بعد از آن پالان فراوان می شود مرخصی بانوان را گر که افزایش دهند<. زندگی میان واژگان سخت تر از زندگی با انسان است. واژگانی که هرگز رام نمیشوند. چه با آنها دوست شوی ویا اینکه دشمن، با تو به گفتگو مینشینند. پدر را و وطن را و و خیر و شر. اخلاق و هرچه و هیچکدام و همگی و یکی تفاوتشان در هیچ است و در همه. عشق و و نفرت واژگانی جدا و یکی هستند. چرا باید استفاده یا پرواز داده شوند. چه آنها را به کشتن دهی و یا آنکه ج. آدم ها زندگی می کنند؛ انسان ها زیبا زندگی می کنند.
آدم ها می شنوند؛ انسان ها گوش می دهند.
آدم ها می بینند؛ انسان ها عاشقانه نگاه می کنند.
آدم ها در فکر خودشان هستند؛ انسان ها به دیگران هم فکر می کنند.
آدم ها می خواهند شاد باشند؛ انسان ها می خواهند شاد کنند.
آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را . آدم ها زندگی می کنند… انسان ها زیبا زندگی می کنند !
آدم ها می شنوند !… انسان ها گوش می دهند
آدم هامی بینند… انسان ها عاشقانه نگاه می کنند !
آدم هادر فکر خودشان هستند…
انسان ها به دیگران هم فکر می کنند
آدم هامی خواهند شاد باشند انسان ها می خواهند شاد کنند !
آدم ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان ها اعمال اشرف م. ارائه تعریف دقیق از خدا و انسان در حد دانسته های ما نیست اما آنچه می خواهیم بررسی کنیم رابطه این دو با یکدیگر است انسان به علت آگاهی نداشتن از شکل این رابطه در بسیاری از مسائل دچار اشتباه می شود و مسئولیت های خودش را بر گردن خدا می اندازد اما این موضوع که ربطی به خدا ندارد حل نمی شود ولی انسان این موضوع را بر گردن خدا می اندازد و شروع .

صدای پای عید می آید و دل مومن، بر سر دو راهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلاتکلیف است؛ از آمدن این عید، دل شاد باشد یا از رفتن آن ماه، محزون؟
عید فطر، پاک ترین و عیدترین عیدهاست؛ چرا که پاداش یک ماه عبادت و شست وشوی جان در نهر پاک رمضان است.
عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست، عید برآمدن انسانی نو از خا ترهای خویشتن.
صورت آرایش شده یک زن در حد اغراق آمیزچه چیز انسان را زیبا می کند؟اﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: «به نظر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟»ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: «ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ.»ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: «ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ.»ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ!»ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ، دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت: «به این دو کاسه نگاه کنید. اولی از طلا درست شده است و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی است و درونش آب گوارا است، شما از کدام کاسه می نوشید؟»شاگردان جواب دادند: «از کاسه گلی.» گفت: «ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ کاسه ها ﺭﺍ در نظر گرفتید، ﻇﺎﻫﺮ آنها ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ. آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیباکنیم نه صورتمان را.» دائم الوضو بودن توفیقی است که اگر به لطف خدا شامل حال انسان شود؛ دارای آثار و برکاتی فراوان می باشد. وضو بر وضو توجه انسان را نسبت به خداوند بیشتر می نماید و راه ذکر قلب را بر انسان می گشاید....
به همین دلیل است که از رسول خدا صلی الله وعلیه وآله روایت شده: لَا یُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا کُلُّ مُ?ْمِنٍ(1): بر وضو مواظبت نمی کند . باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

تکرار سخن

انسان وقتی سخنی را می شنود ، امکان دارد تمام زوایای آن حرف را درک نکند.هر قدر آن سخن ارزشمند تر باشد ، برای فهم آن تکرار لازم است.شما وقتی یک راهی پر از پیچ و خم را طی می کنی، بار اول زمان بر است ،با تکرار شما همانند راننده ای که شغلش رانندگی است ،طی مسیر راحت می گردد.
برای . حق همی گوید: نظرمان بر دل است نیست بر صورت که آن آب و گِل است دل یا جان یا قلب جایگاه تجلی حضرت حق و جلوه ای از روح خدای سبحان در وجود آدمی است. دل تنها موقعیتی است که خداوند در آن ظهور می کند و بر آن می نگرد، از آنجا که دل نفخه ی الهی است مرکز توجه آن حضرت نیز قرار می گیرد. بقیه اجزائی که ساختمان فیزیکی و ظاهری انسان را تشکیل می دهد از جنس.
روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند:

زیبایی انسان درچیست؟

حکیم 2 کاسه کنارشاگردان گذاشت وگفت: به این 2 کاسه نگاه کنید اولی ازطلا درست شده است ودرونش زهراست و دومی کاسه ای گلیست ودرونش آب گوارا است، شما کدام رامی خورید؟

شاگردان جواب دادند: کاسه گلی را.

حکیم گفت: آدمی هم همچون این کاسه است.
آنچه که آدمی . همراه بســـــیار است، اما همدمی نیست مثل تمام غصـــه ها، این هم غمی نیست دلــبســــته انـــدوه دامـــنگیر خــــود بـــاش از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــی نیـــست کــــار بــزرگ خــویــش را کـــــوچــک مـپندار از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست چشــمی حقیقت بین کنار کعـبه می گفت «انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست فاضل نظر. تراز: عصر ظهور تکمیل عقول و تعالی نفوس انسان ها را بدین پایه از رشد و فرزانگی می رساند که اشرافی گری، یک آسیب جدّی برای آدمی و تنزّل منزلت برای شخصیِت اوست. این در حالی است که فقر و فاقه در عالم، ریشه کن شده و همگان از نعمت و ثروت فراوان برخوردار خواهند بود. انسان: خداوندا من به عد تو شک دارم آ چطور ممکن است که تو عادل باشی و جهان اینگونه باشد؟ خدا: چرا فکر میکنی من عادل نیستم؟ انسان : خدایا چرا من بیمار هستم و بسیاری در این جهان بیمار نیستند این عد نیست.
خدا: همه ی شمارا سالم و تندرست دیگر چه؟
انسان: خدایا چرا من زشت هستم و انسان های دیگر زیبا تر از من؟
خدا: همه تان را زیبا دیگر چه؟
انسان: خدایا من گرچه مانند همه زیبا و تندرستم اما من پول ندارم و دیگرانی هستند که ثروتمندند.
خدا: به همه تان ثروتی فراوان و برابر عطا نمودم آیا راضی میشوی؟
انسان: انسان های دیگر مهارت هایی دارند که استعداد ذاتی آنهاست خدایا چرا مهارت های من کم تر است؟
خدا: به همه تان مهارتی برابر ارزانی میکنم آیا راضی شدی که اکنون همه انسان ها با قیافه و مهارتی برابر از ثروت و سلامتی ی انی برخوردارند؟
انسان : نه!
خدا : چرا چه چیزی دیگری میخاهی؟
انسان : گل ها زیبا تر از علف ها هستند و گوشت بدن ها از سنگ ها نرم ترند آنها باعث اختلاف می شوند
خدا: همه مواد عالم را از یک جنس و از یک درجه میسازم دیگر چه
انسان: برخی بزرگترند وبرخی کوچکتر این عد است؟
خدا: همه را به یک اندازه جمع میکنم و خدا همه هستی را در ذره ای جمع کرد ولی دیگر انسان نبود که از عد خدا ایراد بگیرد. خدا آن ذره را مجددا گشود تا زمین و آسمان دوباره شکل گیرد انسان نام آن روز را انفجار بزرگ(big bang) گذاشت. و گویی گفت و گوی دیروزش را با خدا فراموش کرده بود چرا که باز از عد خدا ایراد میگرفت. و خدا با لبخند میگفت همین که تو وجود داری عد محض من است. sin.alef
آدم ها زندگی می کنند… انسان ها زیبا زندگی می کنند !
آدم ها می شنوند !… انسان ها گوش می دهند
آدم هامی بینند… انسان ها عاشقانه نگاه می کنند !
آدم هادر فکر خودشان هستند…
انسان ها به دیگران هم فکر می کنند
آدم هامی خواهند شاد باشند انسان ها می خواهند شاد کنند !
آدم ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند !
آدم هاانتخاب کرده اند که آدم بمانند….
انسان ها تغییر را پذیرفته اند، تا انسان شدند !
آدم هامی توانند انسان شوند… انسان ها در ابتدا آدم بودند !
آدم ها.. انسان ها ...
آدم هاآدم اند… انسان ها " انسان !
روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند:

زیبایی انسان درچیست؟

حکیم 2 کاسه کنارشاگردان گذاشت وگفت: به این 2 کاسه نگاه کنید اولی ازطلا درست شده است ودرونش زهراست و دومی کاسه ای گلیست ودرونش آب گوارا است، شما کدام رامی خورید؟

شاگردان جواب دادند: کاسه گلی را.

حکیم گفت: آدمی هم همچون این کاسه است.
آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش واخلاقش است.


درکنارصورتمان باید سیرتمان را زیبا کنیم زن نیست… زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است … میل انسان به بقا… میل انسان به زندگی… میل انسان به زیبا پرستی… میل انسان به انسان… زن نیست … گوشه ای از هنر آفرینش است… زن … عـــشق است زن یعنی زندگی…. یک سرمایه ابدی در جهان… خلاصه تمام مهربانی های دنیا… چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها ناز یک زن را جوهر نگی او میبینی نه نیاز مردانگ. آدم ها زندگی می کنند
انسان ها زیبا زندگی می کنند!
آدم ها می شنوند!
انسان ها گوش می دهند
آدم هامی بینند
انسان ها عاشقانه نگاه می کنند!
آدم هادر فکر خودشان هستند
انسان ها به دیگران هم فکر می کنند!
آدم هامی خواهند شاد باشند
انسان ها می خواهند شاد کنند!
آدم هاانتخاب کرده اند که آدم بمانند
انسان ها تغییر را پذیرفته اند، تا انسان شدند!
آدم هامی توانند انسان شوند
انسان ها در ابتدا آدم بودند!
آدم ها.. انسان ها …
آدم هاآدم اند… انسان ها " انسان!
اما …
آدم هاو انسان ها هر دو انتخاب دارند
اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است
نیاز نیست انسان بزرگی باشید،
انسان بودن خود نهایتِ بزرگی ست. 1ـ ات الکلی: که نوشیدن آن آدمی را سست اراده، پست و بی شخصیت می سازد 2ـ بازی، انسان را لاابالی می کند، روابط خانوادگی را از هم می پاشد، عامل دشمنی و کینه‏توزی می شود، 3ـ مواد مخدّر، که اعتیاد به آن نابود کننده استعدادهای جسمی و روحی انسان است، و باعث می شود آدمی،شرافت، ، ثروت، حیثیت و دین و همه چیز خود را بر باد دهد. 4ـ ،... بسم الله الرحمن الرحیم

(( کم فراوان ))

به دست لطف تو روزی کم فراوان است
که درحریم تو ((دارالکرم)) فراوان است

زبان گریه ی بی اختیار می گوید :
((و یسمعون کلامی)) که غم فراوان است

به کیمیای تو هر چیز می رسد به کمال
کنار آبخوری جام جم فراوان است

قرار شد که کنار تو بشکند تبعیض
اگر که هم عرب و هم عجم فراوان. ا اماً هر کی خوشگل و خوش تیپه، هرزه نیست!
ا اماً هر کی آرایش میکنه، نیست!
ا اماً هر کی نیست، هرزه نیست!
ا اماً هر کی میکنه، اب نیست!
ا اماً هر کی با حجابه، با حیا نیست!
ا اماً هر کی چادر داره مریم مقدس نیست!
ا اماً هر کی ریش داره، مومن نیست!
ا اماً هر کی سیگار میکشه، معتاد نیست!
ا اماً هر کی خوش زبانه، چاپلوس نیست!
ا . چون زِ ساعت، ساعتی بیرون شوی چون نماند، محرمِ بی چون شوی ساعت و زمان از قواعد و قوانین مشهودی است که در محدوه ی جهان ماده و مُدّت عمل می کند و بر عناصر مادی اثر می گذارد، این جسم واجزای بدن آدمی است که در سیطره زمان قرار می گیرد و با گذشت زمان تغییر می یابد و دگرگون می شود و از جوانی به پیری سیر می کند، در عوالم معنوی و در فضای ورای ماده. گرگ درون گفت دانایى که گرگى خیره سر/ هست پنهان در نهاد هر بشر / ل جارى است پیکارى بزرگ/ روز و شب ما بین این انسان و گرگ/ زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب شه داند چاره چیست / اى بسا انسان رنجور و پریش/ سخت پیچیده گلوى گرگ خویش / اى بسا زور آفرین مردِ دلیر، مانده در چنگال گرگ خود اسیر/ هر که گرگش را در اندازد به خاک/ رفته رفته مى شود انسان پاک/. انسان، موجودی است که از دو بعد ، جسم و روح، پدید آمده است و هر کدام نیازها و آسیب‏های خاص خودش را دارد. همان گونه که بدن انسان به انواع غذاها احتیاج دارد ، روح آدمی نیز به شاد و تفریحات سالم نیازمند است. بنابراین، غذای روحی و روانی، همواره در کنار غذای جسم، مطرح بوده است. شر و بدی که به انسان می رسدآیا شر و بدی که به انسان می رسد به خواست خداوند است؟طبق آموزه های قرآنی هر چه از جانب خداوند به انسان می رسد؛ خیر و نیکی است و امور نامناسب و ناگوار خواستگاه عمل و عوامل گوناگون دیگر است.خداوند کریم، جواد، بخشنده، رئوف و رحیم استو برای بندگان جز خیر، خوبی و امور شادی بخش و پسندیده (حسنه) نمی خواهد.اگر به بندگ. نقص فنی و مشکلات فراوان تسلا مدل 3 در بلندمدت
تیم وب‌سایت ادموندز پس از تجربه‌ی استفاده از تسلا مدل 3 در طول چهارماه، مشکلات فراوان این سدان تمام برقی را غیرقابل قبول می‌دانند. بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیست
سوگند می خورم به مرام پرندگان
در عرف ما سزای پ تفنگ نیست
با برگ گل نوشته به دیوار باغ ما
وقتی بیا که حوصله ی غنچه تنگ نیست
در کارگاه رنگرزان دیار ما
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
از بردگی مقام بلالی گرفته اند
در مکتبی که عزت انسان به رنگ نیست
دارد بها. می خوام به امری محال فکر کنم ، به جاودانگی شه و به رهایی اش از بند جسم .می خواهم به این بین م که انسان در آستانه جاودانه زیستن است ، نه اینکه حسمش را جاودانه کند بلکه شه اش را !
شاید اوج تکامل انسان همین باشد که تدریجا" وجودش تنها به شه ای بدل شود بی آنکه جسمی وجود داشته باشد ، این تخیل نیست ، بلکه مسیر حرکت انسان در آینده ای نه چندان د. ذکر الله حدى ندارد هر عمل خیرى ، حدى از آن مطلوب است که اگر از آن حد گذشت ، ضدش حاصل مى شود، یعنى اگر انسان پایین تر از حد مطلوب انجام داد قاصر و یا مقصر است ، و اگر بالاتر از حد مطلوب بود، به صعوبت مبتلا مى شود، تا این که به حدى مى رسد که غیر ممکن و غیر مقدور بشر مى گردد. مانند که بدن انسان طاقت زیاد خواندن را ندارد، و یا مزاحم خیراتى است که به سبب از انسان فوت مى شوند، به گونه اى که دیگر انسان نمى تواند آن ها را مثل گذشته انجام دهد . سایر خیرات و طاعات نیز این گونه است ، به جز ذکر الله چنان که در روایت دارد که حدى براى آن نیست .
البته مقصود ذکر لسانى نیست ، زیرا در اثر آن نیز اعضا و جوارح انسان به مل و ضعف و عجز و سستى دچار مى شوند، بلکه ذکر الله که حدى ندارد اعم از ذکر قلبى و لسانى ، بلکه اعم از ذکر بدنى است ، چون تمام طاعات و همه ى آن چه مرضى خداست ذکر الله...درادامه مطلب ثواب وضو دائم الوضو بودن توفیقی است که اگر به لطف خدا شامل حال انسان شود؛ دارای آثار و برکاتی فراوان می باشد. وضو بر وضو توجه انسان را نسبت به خداوند بیشتر می نماید و راه ذکر قلب را بر انسان می گشاید....

به همین دلیل است که از رسول خدا صلی الله وعلیه وآله روایت شده: لَا یُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا کُلُّ مُۆْمِنٍ(1): بر وضو مواظبت نمی کند مگر مومن. در روایات به چند اثر از دائم الوضو بودن اشاره شده است که به قرار زیر است:


سرمربی اینتر اشتباهات فراوان را عامل ش ت تیمش دانست. آغاز سخن در آیین مقدس ودر قرآن کریم تقوی و پرهیزگاری زیر بنای اعمال نیک هر انسان مسلمان و مومن قلمداد شده است که گویی منهای هیچ عبادت و هیچ طاعتی از انسان پذیرفته نیست: انّما یتقبّل الله من المتقین. جز این نیست که خداوند از متقیان وپرواداران می پذیرد. اصولا تقوی و پرواداری هم هدف است وهم خود زمینه ساز و از نظر هایدگر مهمترین ویژگی های انسان (دازاین) عبارت است از
١- انسان شی نیست یعنی قابل تعریف و پیش بینی نمی باشد ، وجود او منشاء معانی است.
٢- انسان جوهر ثابت نمی باشد و در تحول دائمی است.
٣- انسان آزاد است و چگونگی هستی خود را، از میان امکانات موجود، انتخاب میکند.

انسان بودن به یک معنا همیشه در راه بودن است، انسان هیچ. شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد زنده در گور غزلهای فراوان باشد نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد سایه ی ابر پی توست دلش را مشکن مگذار این همه خورشید هراسان باشد مگر اعجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد چه نیازی ست به اعجاز، نگاهت کافی ست تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد فکر ک.
پا ازی بدن به روش های مختلفی انجام می شود که یکی از این روش های اشتباه نوشیدن آبمیوه فراوان است.… 1. مقدمه در طول تاریخ برای همه انسان ها این سؤال مطرح بوده است که هدف زندگی چیست و انسان برای چه زندگی می کند و در واقع هدف انسان از زندگی و در زندگی چه باید باشد. آفریدگار این نظام هستی، جهان و انسان را به چه هدفی آفرید. هدف خلقت جهان و انسان چیست. باید توجه داشت، منظور از سؤال یاد شده این نیست که بدانیم غایت این آفرینش چیست، بلکه منظور. اختصاصی از هایدی پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان، هوای پاک ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان، هوای پاک )
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان، هوای پاک ) پاو وینتی زیبا و جذاب به همراه تصاویر با کیفیت در 60 اسلاید قابل ویرایش
با
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان، هوای پاک )
راه ظهور تو با گنه بستم دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم ی به فکر شما نیست راست می گویم دعا برای تو بازیست راست می گویم اگرچه شهر برای شما چراغان است برای کشتن تو نیزه هم فراوان است من از سرودن شعر ظهور می ترسم دوباره بیعت و بعدش عبور می ترسم من از سیاهی تار می گویم من از خزان شدن این بهار می گویم درون ما عشق یخ زده آقا تمام مزرعه هامان م. این جهان درد وغم و رنج فراوان دارد قصه ای پر شرر از دوری و هجران دارد نبود درد فراقی به جگر سوزی عشق که در آن سوز وغم و ناله و حرمان دارد دیده بودم غم جانسوز فراوان لیکن غم هجران نه دوایی و نه درمان دارد بی تو ای سرو روان از غم هجران چه کنم که شب بی سحرم شام غریبان دارد بر سر کوی تو بنشینم و فریاد زنم تا بدانی که غمت سوز فراوان دارد دل به . بدن انسان با پیچیدگی های فراوان خود، نیازمند تامین انرژی و حفظ سلامتی خود برای تداوم حیات است و درواقع برای دستی به این مهم نیازمند تامین تمامی املاح، آب، الکترولیت ها، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها است، لذا بهتر است از تمام گروه های غذایی به شرط رعایت اعتدال در مصرف استفاده کنید.
خصوصیات فیزیکی: در این بخش اطلاعات با ارزشی پیرامون خصوصیات فیزیکی مغز انسان در اختیارتان قرار می دهیم: وزن: مغز انسان حدوداً 1360 گرم (3 پوند) وزن دارد. بخش پیشین مغز: بخش پیشین مغز آدمی بزرگ ترین قسمت آن است که 85 درصد از وزن این عضو حیاتی را به خود اختصاص داده است. پوست: پوستی که در کل سطح بدن انسان کشیده شده دو برابر مغز وزن دارد. ماده خا تری: ماده خا تری مغز از سلول های عصبی (نورورن ها) تشکیل شده که وظیفه ی اصلی آن ها انتقال سیگنال های الکتریکی است. ماده سفید: ماده سفید مغز از شاخک های متعدد سلول های عصبی (دندریت ها) و ا ون تشکیل شده که با هم شبکه ای به هم تنیده از سلول های عصبی را شکل می دهند. خا تری و سفید: 60 درصد از مغز آدمی را ماده سفید و 40 درصد باقی مانده را ماده خا تری شکل می دهد. آب: 75 درصد از مغز انسان را آب فراگرفته است. سلول های عصبی: بیش از یک صد میلیارد سلول عصبی (نورون) در مغز انسان جای گرفته اند. سیناپس: هر نورون بین یک تا ده هزار سیناپس دارد. فقدان حس درد: هیچ گیرنده ی دردی در مغز آدمی وجود ندارد، به همین خاطر است که مغز نمی تواند احساس درد را بفهمد. بزرگ ترین مغز دنیا: در حالی که مغز فیل از نظر فیزیکی بزرگ تر از مغز انسان است، مغر آدمی تنها 2 درصد از وزن انسان را شامل می شود و این در حالی است که این نسبت در فیل 0.15 درصد است؛ پس می توان نتیجه گرفت که مغز آدمی دارای بالاترین نسبت وزن به کل بدن است. رگ های خونی: بیش از 161,000 کیلومتر رگ خونی در مغز وجود دارد. چربی: مغز آدمی چرب ترین عضو بدن است که بیش از 60 درصد آن را چربی فرا گرفته است. ادامه مطلب اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان ، هوای پاک ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان ، هوای پاک )
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان ، هوای پاک ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 48 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا
با
پاو وینت درس 4 مطالعات نهم ( آب فراوان ، هوای پاک )
انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار در مجموع جذاب است ایده اش جالب و ارزشمند است اما افسوس که دیر شناخته می شود نمی دانم چرا بیشتر این افراد بعد از مرگ شناخته می شوند و این واقعا حیف است مجموعه هائی همچون صخا که ایده یک انسان بسیار فداکار است نان رسان و گره گشا است جاذبه های زیادی دارد که دیر شناخته می شودو تحت تاثیر ضدهمکاری . سیاست حوزه ای گسترده است. برحسب تعریف ارسطو از ماهیت انسان (انسان حیوان است)، هر پدیده انسانی ل با حیطه سیاست تداخل دارد و شاید به سختی بتوان ذات آدمی را از مفهوم سیاست منفک دانست. همراه بســـــیار است، اما همدمی نیست
مثل تمام غصـــه ها، این هم غمی نیست
دلــبســــته انـــدوه دامـــنگیر خــــود بـــاش
از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــی نیـــست
کــــار بــزرگ خــویــش را کـــــوچــک مـپندار
از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست
چشــمی حقیقت بین کنار کعـبه می گفت
«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست

اجابت دعای انسان به رفتار و اعمال انسان و نیز حالات روحی او بستگی بالایی دارد، از این رو است که برای این ح آدمی، اجابت دعا تضمین شده است. مسئله اصلی که فلسفه ها را شکل می دهد این دو موضوع است که یک عده می گویند انسان به دنیا میاید و می میرد و تمام یک عده هم می گویند این طور نیست بلکه انسان پیش از تولد وجود داشته و پس از مرگ نیز بقا خواهد داشت مثلاً برای یک معمار شاید این موضوع اهمیتی نداشته باشد ولی برای ما که کارمان شناخت و تربیت انسان هاست این موضوع بسیار اهمیت دارد دی. منابع محدود، شرایط سخت، کارشکنی های فراوان و همچنین مسائل و مشکلاتی که از سوی برخی کشورهای اروپایی در مسیر قرار می گیرد از جمله موانعی است که بر سر راه تمردان ما بویژه در حوزه های اقتصادی قرار دارد و همه حکایت از این دارد که هیات ت از شرایط خوبی برخوردار نیست. سواد آموزیزندگی هر انسان تشکیل شده است از خاطرات تلخ و شیرین. هر روز و هر ساعت که از عمر ما می گذرد در بایگانی ذهنمان نگاشته می شود. به نظر من خاطرات زندگی عادی یک سو و خاطرات تحصیلی سوی دیگر قرار دارد. خاطرات تحصیلی پر است از شادی و نشاط و دیدن انسان هایی با شخصیت های مختلف. پر است از موفقیت ها و ش ت ها در درس و امتحان. موفقیت هایی که البته به نظر من نور امید به تحصیل را در ذهن روشن می کند و ش تی که همراه با ناامیدی است. اما اگر انسان ش ت نخورد شیرینی موفقیت و تجربه برای موفق شدن را درک نمی کند. یادم هست که با ذوق و شوق بعد از آمدن از روستا به میانه دنبال این بودم که بتوانم به هر قیمتی که هست با سواد شوم. در محله مان با خانمی آشنا شدم و دانستم که در کلاس مقدماتی نهضت درس می خواند. با اصرار از خانواده ام اجازه گرفتم که من نیز به کلاس نهضت بروم. بعد از ب اجازه از آنها در کلاس مقدماتی ثبت نام . سه ماه داغ تابستان را با اینکه راه کلاس نهضت دور بود توانستم با پشتکار و تلاش فراوان و با اینکه درک درس تقریباً سخت بود در شهریور 71 به پایان برسانم و بلافاصله کلاس تکمیلی را نیز به همت خود گذراندم و کلاسهای پایانی را نیز با تلاش فراوان و با نمرات عالی سپری . ولی زمانی که ...........