انقلاب درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند

به نقل از خبرگزاریها در مورد انقلاب درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند : حضرت آیت الله العظمی معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت فرزانه و فاضل مرحوم آقای عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند. ادامه: انقلاب درگذشت عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند  معظم انقلاب درگذشت حجة ال ابن الرضا را تسلیت گفتندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجة ال آقای حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ... معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم پارسا وسالک الی الله، مرحوم آیت الله آقای حاج سیدابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را به شاگردان و ارادتمندان و بویژه به خاندان و بازماندگان مکرّم ایشان تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم آقای حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم متفکر حجت ال والمسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین حائری را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و مدرّس خدوم و پرکار ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین آقای حاج سیّد حسن صالحی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی، درگذشت همشیره مکرمه آیت الله شیخ جعفر سبحانی را تسلیت گفتند. خارجه ایران در پیامی درگذشت پدر همسر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را به وی تسلیت گفت. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت «عالم پارسا» و «سالک الی الله»، مرحوم آیت الله آقای حاج سید ابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را تسلیت گفتند. با صدور پیامی؛ حضرت آیت الله در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند.  معظم انقلاب درگذشت شاعر انقل ، احمد عزیزی را تسلیت گفتندبه گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان، حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند. ادامه مطلب حضرت آیت الله سیدعلی ، معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت همشیره آیت الله جعفر سبحانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی طی پیامی درگذشت آیت الله حائری عضو سابق مجلس خبرگان ی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی رحلت آیت الله آقای حاج سید ابراهیم خسروشاهی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله د یامی درگذشت والده محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت والده محمود را تسلیت گفتند. متن این پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمود دامت توفیقه درگذشت بانوی پرهیزگار و انقل والده ماجده را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی را مسألت می نمایم. سیدعلی ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ حضرت آیت الله با صدور پیامی درگذشت عالم ربانی حجت ال «حسن آقای پهلوانی تهرانی» را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجت ال والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر حجت ال والمسلمین غروی را تسلیت گفتند. ی درگذشت همشیره مکرمه آیت الله آقای حاج شیخ جعفر سبحانی را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجت ال آقای حاج سیّدمهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجت ال آقای حاج سیّدمهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین باریک بین را تسلیت گفتند. انقلاب ی در پیامی درگذشت آیت الله حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم آقای حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ...
ادامه مطلب حضرت آیت الله در پیامی درگذشت آقای سیدصادق حجازی از انقل ون قدیمی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم
...
ادامه مطلب حضرت آیت الله معظم انقلاب ی طی پیامی درگذشت آیت الله حائری عضو سابق مجلس خبرگان ی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند. پیام تسلیت در پی درگذشت حجت ال شیخ محسن دعاگو حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت مبارز و غیور حجت ال شیخ محسن دعاگو را تسلیت گفتند.
متن پیام انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت مبارز و غیور مرحوم حجت ال آقای حاج شیخ محسن دعاگو رحمة الله علیه را به خاندان محترم ایشان، همسر و فرزندان و دیگر باز. معظم انقلاب درگذشت سابق ولی فقیه در استان قزوین را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم آقای حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی فرزند آیت الله العظمی شاه آبادی (ره) دار فانی را وداع گفت. تهران - ایرنا - معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت ال آقای حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت ال آقای حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. معظم انقلاب در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند. انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم ربانی حجت ال «حسن آقای پهلوانی تهرانی» را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت همسر گرامی حجت ال والمسلمین سیداحمد علم الهدی را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: «معمای شاه» شامگاه گذشته با پخش سکانس هایی از آیت الله هاشمی رفسنجانی همراه بود. سازندگان این مجموعه در پیامی درگذشت یار دیرین (ره) را تسلیت گفتند و از مرحوم آیت الله رفسنجانی به عنوان یکی از بازوان تاریخ انقلاب یاد د. پیام تسلیت  ی انقلاب در پی درگذشت آیت الله سید ابراهیم خسروشاهیحضرت آیت الله در پیامی درگذشت «عالم پارسا» و «سالک الی الله»، مرحوم آیت الله آقای حاج سید ابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را تسلیت گفتند.
متن پیام معظم انقلاب ی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم پارسا و سالک الی الله، مرحوم آیت الله آقای حاج سیدابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را به شاگردان و ارادتمندان و بویژه به خاندان و بازماندگان مکرّم ایشان تسلیت عرض میکنم. این عالم بزرگوار، از شاگردان قدیم حضرت و علّامه ی طباطبائی اعلی الله مقامهما و ازمستفیدانِ سلوک معنوی در محضر بزرگان اخلاق و معرفت، و خود، آراسته به پرهیزگاری و پارسائی بود.
از خداوند رحمت و مغرفت و علوّ درجه برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی
۲ بهمن ۱۳۹۵ حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند.