انقلاب درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند

به نقل از خبرگزاریها در مورد انقلاب درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند : حضرت آیت الله العظمی معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت فرزانه و فاضل مرحوم آقای عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند. ادامه: انقلاب درگذشت عبدالحسین حائری را تسلیت گفتند  معظم انقلاب درگذشت حجة ال ابن الرضا را تسلیت گفتندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجة ال آقای حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ... معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم پارسا وسالک الی الله، مرحوم آیت الله آقای حاج سیدابراهیم خسروشاهی رضوان الله علیه را به شاگردان و ارادتمندان و بویژه به خاندان و بازماندگان مکرّم ایشان تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالیقدر و دانشمند حجت ال احمد احمدی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت دانشمند مکرم علی شریعتمداری را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم متفکر حجت ال والمسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین حائری را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و مدرّس خدوم و پرکار ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین آقای حاج سیّد حسن صالحی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت حجت ال سبحانی، سابق گنبد کاووس را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله العظمی معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجت ال والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله سیدعلی ، معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت همشیره آیت الله جعفر سبحانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. انقلاب در پیامی درگذشت حجت ال والمسلمین آقای حاج سیدحسن صالحی را تسلیت گفتند.  انقلاب، درگذشتِ حجت ال والمسلمین صالحی را تسلیت گفتند حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و مدرّس خدوم و پرکار ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین آقای حاج سیّد حسن صالحی را تسلیت گفتند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] حضرت آیت الله با صدور پیام های جداگانه درگذشت حجج ال آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا و حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین باریک بین را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله با صدور پیامی درگذشت عالم ربانی حجت ال «حسن آقای پهلوانی تهرانی» را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت والده محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجت ال والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت الله راستی کاشانی را تسلیت گفتند. ی درگذشت همشیره مکرمه آیت الله آقای حاج شیخ جعفر سبحانی را تسلیت گفتند. همشهری آنلاین: معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجت ال آقای حاج سیّدمهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجت ال آقای حاج سیّدمهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند. معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی را به ی، حوزه های علمیه، شاگردان و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت ال والمسلمین باریک بین را تسلیت گفتند. انقلاب ی در پیامی درگذشت آیت الله حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشتِ حجت ال آقای حاج شیخ اسدالله ایمانی شیراز را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجت ال والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت عالم پارسا آیت الله آقای حلیمی کاشانی را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ...
ادامه مطلب حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم ربانی حجت ال والمسلمین مهمان نواز را تسلیت گفتند. با صدور پیامی؛ آیت الله با صدور پیامی درگذشت حجت ال والمسلمین شیخ حسن پهلوانی تهرانی را تسلیت گفتند.  معظم انقلاب درگذشت حجت ال والمسلمین پهلوانی تهرانی را تسلیت گفتند به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله ، معظم انقلاب با صدور پیامی درگذشت حجت ال والمسلمین شیخ حسن پهلوانی تهرانی را تسلیت گفتند. متن پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم با تأسف بسیار خبر درگذشت عالم ربانی و عارف بالله مرحوم مغفور حجةال والمسلمین آقای حاج شیخ حسن آقای پهلوانی تهرانی را دریافت . ایشان از وارستگانی بود که عمری با سلوک در راه حق به سر برده و زلال معرفت از دست بزرگانی همچون مرحومان علامه طباطبائی و انصاری همدانی گرفته و سراسر عمر نورانی خود را به طهارت و تقوا و پارسائی گذرانیده بود. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به همه ی بازماندگان گرامی و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و خودرا در غم آنان شریک می دانم.

سیدعلی
۷ داد  معظم انقلاب درگذشت حجت ال والمسلمین پهلوانی تهرانی را تسلیت گفتند با صدور پیامی؛ حضرت آیت الله با صدور پیام های جداگانه درگذشت حجج ال آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا و حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند.  معظم انقلاب درگذشت حجة ال ابن الرضا را تسلیت گفتند به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم انقلاب ی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم بزرگوار مرحوم حجة ال والمسلمین آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا اعلی الله مقامه را که سالهای متمادی در خوانسار به اداره حوزه ی علمیه و تربیت طلاب و تألیفات سودمند اشتغال داشتند به عموم مردم مؤمن و انقل خوانسار و بویژه خاندان محترم و آقازاده های مکرّم ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت مینمایم. ادامه مطلب حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر انقل آقای احمد عزیزی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت همشیره آیت الله سبحانی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب درگذشت سابق ولی فقیه در استان قزوین را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت شاعر قرآن و عترت مرحوم آقای حبیب الله چایچیان را تسلیت گفتند. آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی فرزند آیت الله العظمی شاه آبادی (ره) دار فانی را وداع گفت. معظم انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت خدمتگزار و واعظ شهیر حجت ال آقای مهدی مظاهری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت والده حجت ال سید محمدرضا مدرسی را تسلیت گفتند. معظم انقلاب ی در پیامی درگذشت برادر ولی فقیه و یزد را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله با صدور پیام های جداگانه درگذشت حجج ال آقای حاج سیّد مهدی ابن الرضا و حاج شیخ علی برهان را تسلیت گفتند.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]