اوزان در شهرضای دیروز

به نقل از خبرگزاریها در مورد اوزان در شهرضای دیروز : به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، اوزان محتلف و همچنین تاریخ تولد رده های سنی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی استان خوزستان و کشور در سال 1393 به شرح ذیل اعلام شد . 1- اوزان دسالان (پهلوانک ها) :28 تا 30 ، 32 ، 35 ، 38 ، 42 ، 47 ، 53 ، 59 ، 66 و 66 تا 75 کیلوگرم .متولدین 11 دی 80 لغایت 10 دی 82 می توانند در مسابقات شرکت نمایند . 2-اوزان نونهالان : 29 تا 32 . (منتشر شده در هفته نامه شهرضا شنبه 93/12/9) اوزان در شهرضای دیروز امروزه مقیاس قابل استفاده در کشورما و سایر ملل گرم و کیلو گرم است . که در همه جا به صورت یک نواخت مورد استفاده قرار می گیرد . اما در گذشته مقیاس مورد استفاده در نقاط مختلف حتی در یک کشور متفاوت بود و همه جا از یک وزن استفاده نمی د . در کشورمان ایران اوزان ریز و درشت مثقال و سیر و من و وار در همه جا رسمیت داشت ولی در مقام سنجش یک اندازه نبودند . برای مثال وزن (من ) در بعضی نقاط 3 کیلو و در نقاطی دیگر 6 کیلو بوده وهست . به من 3 کیلو من تبریز و به من 6 کیلو که در نقاط مرکزی متداول بود من شاه می گفتند . در شهرضا و مناطق اطراف از اصطلاحاتی استفاده می شده که برای جاهای دیگر نامانوس است . این اصطلاحات را به ترتیب من و نیم من و صَدَرَم و پنجا و بیس و پنج و دَنار و پَینار می گفتند . این کلمات و اصطلاحات برای نسل امروز نا آشناست و از نحوه کار بردش آگاهی ندارند در صورتی که دانستنش به جهت فراموش نشدن آنها لازم است . در شهرضا هر شش کیلو را یک من و نصف آن را که برابر یک من تبریز است نیم من می گفتند . به نصف از نیم من برابر 1.5 کیلو را صَ دَ رَم می نامیدند . و نصف از آن یعنی 750 گرم را پَنجا و به نصف از پنجا بیس و پنج می گفتند . از این وزنها برای ید و فروش اجناسی مانند نان و گوشت و میوه و حبوبات به کار می بردند . مثلا موقع ید می گفتند صَدَرَم ( 3 کیلو )نان یا پنجا بیس و پنج ( 750 + 375 گرم ) گوشت بدهید . اوزان بعد از این وزنها کوچکتر بود و به نصف بیس و پنج دَنار و نصف از دَنار را پَی نار می گفتند . در شهر های دیگر اصطلاح چارک متداول بود که برابر 750 گرم و همان پَنجای شهرضا ی قدیم یا قمشه بود . و بعبارتی 10 سیر بود . بنابر این بیس و پنج برابر 5 سیر و دَنار 2.5 سیر بود . و پس از آن وزن پَینار بود که برای ادویه جات و اجناس کم استفاده می شد . برای توزین کالاهای سنگین و بزرگ از واحد وار استفاده می شد که این توزین به وسیله ترازویی به نام قپان انجام می گردید . هر وار یا بار یا به عبارتی بار بزرگ برابر با 100 من تبریز یا 300 کیلو بوده است . در کنار وار از واحد وزن دیگری استفاده می شده که هنوز هم در میان کشاورزان متداول است و به آن بار می گویند . هریک بار برابر با 120 کیلو می باشد بنا بر این هر دو و نیم بار یک وار بوده است از واحد بار امروزه برای ید و فروش انار در باغ های اناردر شهرضا استفاده می شود . به جوان امروزه هیچ آشنایی با اوزان قدیم ندارند و از آن استفاده نمی کنند ولی بعضی از به قدیمی هنوز سنگهای این اوزان را داشته و کم و بیش از آن استفاده می کنند . تصمیم گیری در مورد اوزان جدید کشتی به نشست هیات رئیسه اتحادیه جهانی موکول شد. مربی تیم ملی تکواندو معتقد است که حذف اوزان غیر المپیکی از بازیهای آسیایی به ضرر تکواندو است. سانداکاران راه یافته به دیدار نهایی اوزان مختلف ششمین دوره مسابقات بین المللی ووشوی جام پارس مشخص شدند. با تایید هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی اوزان هر سه رشته آزاد، فرنگی و ن از 8 وزن به 10 وزن افزایش پیدا کرد. عصر امروز (یکشنبه) ۲۷ اسفند و در پایان رقابت های تکواندو آزاد کشوری بزرگسالان و جوانان، نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند. حسن یزدانی و یداله محبی به عنوان نخست اوزان 86 و 125 کیلوگرم رقابت ها کشتی آزاد انتخ تیم ملی رسیدند. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: شرایط اردونشینان و توان روحی و جسمی ملی پوشان به گونه ای است که در تمامی اوزان شانس مدال داریم. نفرات برتر اوزان 10 گانه مرحله نخست رقابت های انتخ تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شدند. با احتساب رکورد های دو وزنه بردار ملی پوش اوزان ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم در رقابت های جهانی ، هاشمی و علی حسینی در صدر این دو دسته قرار گرفتند. فدراسیون کشتی ایران در جلسه هیئت رئیسه با هرگونه تغییری در اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی مخالفت نمود. اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی را اعلام کرد. در ادامه رقابت های روز پایانی مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالا ن و با برگزاری مبارزات فینال اوزان زوج، مدال آوران این اوزان مشخص و معرفی شدند. اوزان جدید کشتی آزاد و فرنگی از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد. قهرمانان اوزان زوج مشخص شدند: مسابقات قهرمانی کشور پسران دسال کشور در اوزان فرد برگزار و نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

به گزارش سایت فدراسیون تکواندو، مسابقات قهرمانی کشور دسالان پسر که با حضور 277 هوگوپوش از 30 استان، صبح دیروز (پنجشنبه) با برگزاری رقابتهای اوزان فرد آغاز شده بود ، امروز نیز با برگزاری مسابقات اوزان زوج ، نفرات برتر مشخص شدند.

نفرات برتر اوزان زوج به شرح زیر است:

وزن دوم (26- کیلوگرم):
1-یحیی زار علی از البرز
2-آرین شجاعی از خوزستان
3- محمد امین سلیمانی از بوشهر و محمد رامشینی از تهران

وزن چهارم (30- کیلوگرم):
1-علیرضا حسین پور از مازندران
2-علیرضا وفایی از بوشهر
3-مهدی سخندان از البرز و شایان حسین آبادی از مرکزی

وزن ششم (34- کیلوگرم):
1-علی ی از مازندران
2- محمد شایان احمری از مرکزی
3-محمد پارسا حسنخانی از کرمانشاه و سینا کلاه کجی از خوزستان

وزن هشتم (38- کیلوگرم):
1-محمد خوشدل از گیلان
2-مهدی سامانی نژاد از البرز
3- حسین صادقی از مازندران و رامتین احمدی از گلستان

وزن دهم (40+ کیلوگرم):
1- علیرضا شه بخش از البرز
2-علیرضا رشیدی فرد از ایلام
3- مهدی خانی از کرمانشاه و رضا گوهریان از همدان قهرمانان اوزان زوج مشخص شدند: مسابقات قهرمانی کشور پسران دسال کشور در اوزان فرد برگزار و نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

به گزارش سایت فدراسیون تکواندو، مسابقات قهرمانی کشور دسالان پسر که با حضور 277 هوگوپوش از 30 استان، صبح دیروز (پنجشنبه) با برگزاری رقابتهای اوزان فرد آغاز شده بود ، امروز نیز با برگزاری مسابقات اوزان زوج ، نفرات برتر مشخص شدند.

نفرات برتر اوزان زوج به شرح زیر است:

وزن دوم (26- کیلوگرم):
1-یحیی زار علی از البرز
2-آرین شجاعی از خوزستان
3- محمد امین سلیمانی از بوشهر و محمد رامشینی از تهران

وزن چهارم (30- کیلوگرم):
1-علیرضا حسین پور از مازندران
2-علیرضا وفایی از بوشهر
3-مهدی سخندان از البرز و شایان حسین آبادی از مرکزی

وزن ششم (34- کیلوگرم):
1-علی ی از مازندران
2- محمد شایان احمری از مرکزی
3-محمد پارسا حسنخانی از کرمانشاه و سینا کلاه کجی از خوزستان

وزن هشتم (38- کیلوگرم):
1-محمد خوشدل از گیلان
2-مهدی سامانی نژاد از البرز
3- حسین صادقی از مازندران و رامتین احمدی از گلستان

وزن دهم (40+ کیلوگرم):
1- علیرضا شه بخش از البرز
2-علیرضا رشیدی فرد از ایلام
3- مهدی خانی از کرمانشاه و رضا گوهریان از همدان در پی اعتراض ایران و چند کشور دیگر به اتحادیه جهانی کشتی، تصمیم گیری در مورد اوزان جدید کشتی به جلسه هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در فرانسه و تائید این نشست موکول شد. اوزان جدید وزنه برداری مردان و ن برای رقابت های جهانی اعلام شد و از سال آینده اعمال می شود. اسامی و اوزان تیم بانوان رده های سنی نونهالان ونوجوانان وجوانان انجمن رزم آوران استان کرمانشاه جهت حضوردرمسابقات قهرمانی کشور.... مورخ 20و21شهریورماه ..........شهرگرگان نونهالان نوجوانان جوانان اوزان نام ونام خانوادگی اوزان نام ونام خانوادگی اوزان نام ونام خانوادگی 33- بیتا الماسی 38- فاطمه خسرو آبادی 47- مژگان پرند 39- زینب محمدی 41- الهام . پایان تیر ماه مهلت ثبت نام در لیگ سبکهای غیرکنترلی بانوان

فدراسیون کاراته زمان ثبت نام دومین دوره لیگ سبکهای غیرکنترلی بانوان را تا پایان تیر ماه اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، بر این اساس دومین دوره لیگ سبکهای غیرکنترلی بانوان به صورت دوره ای و متمرکز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

اوزان بزرگسالان(50-،55-،60-،65-،70- و 70+ کیلوگرم)
اوزان جوانان(45-،50-،55-،60-،65- و 65+ کیلوگرم)
و اوزان نوجوانان(35-،40-،45-،50-،55- و 55+کیلوگرم) خواهد بود.

زمان برگزاری لیگ متعاقباً اعلام می گردد دوستانی که تمایل دارند اطلاعات بیشتری در خصوص فنون زلالسرایی دریافت دارند، ضمن دقت در تعاریف و قوانین زلال، به آدرس های زیر مراجعه فرمایند: * آدرس اوزان بنیان پنج سطری: http://zolal94. /category/4 نمونه برای اوزان پنج سطری: http://zolal94. /category/8 * آدرس اوزان بنیان هفت سطری: http://zolal94. /category/5 نمونه برای اوزان هفت سطری: http://zolal94. /category/9 * آدرس اوزان بنیان نه سطری: http://zolal94. /category/6 نمونه برای اوزان نه سطری: http://zolal94. /category/10 * آدرس اوزان بنیان یازده سطری: http://zolal94. /category/7 نمونه برای اوزان یازده سطری: http://zolal94. /category/11 * تمرین زلال پیوسته ی قافیه دار پنج سطری: http://zolal94. /category/13 * تمرین زلال پیوسته ی قافیه دار هفت سطری: http://zolal94. /category/12 * توجّه: جهت حفظ ریتم قانونی زلال، تبعیّت از اوزان بنیان، ضروری است و چنین می شود که « انقلاب در موسیقی شعر با ظهور سبک زلال » معنا پیدا می کند مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاههای کشوربهمن ماه در سه رده سنی و ۱۰ وزن به میزبانی رشت برگزار می شود. این رقابت ها در ۳ رده سنی پیش وتان، بزرگسالان و جوانان در ۱۰ وزن طی روزهای ۲۹ بهمن لغایت اول اسفند ماه طبق قوانین ifbb و با حضور داوران بین المللی در سالن جنگل شهرستان رشت برگزار می شود. اوزان هر رده سنی به شرح ذیل می باشد:
رده سنی . سایت رسمی آیبا آ ین رنکینگ اوزان ١٠ گانه بو جهان را منتشر کرد که نام ٨ بو ور ایرانی در میان برترین بو ورهای جهان قرار گرفته است. بر این اساس جاسم دلاوری در وزن +٩١ کیلوگرم با ٥٦٠ امتیاز در رده ششم جهان قرار گرفته است. احسان روزبهانی با ٦٥٠ امتیاز جایگاه هفتم جهان را در وزن ٨١ کیلوگرم در اختیار دارد. علی مظاهری در وزن ٩١ کیلوگرم با ب ٦٠. برنامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان 23 مرداد:

ساعت 17:15 تا 17:45: وزن کشی اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم کشتی آزاد شنبه 24 مرداد:

ساعت 10 تا 15: مرحله مقدماتی مسابقات اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 17:15 تا 17:45 : وزن کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 18 تا 20 : مسابقات رده بندی و فینال اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم کشتی . اسامی و اوزان تیم نونهالان ونوجوانان انجمن رزم آوران استان کرمانشاه جهت حضوردرمسابقات قهرمانی کشور آقایان ....................-مورخ13و14تیرماه ............شهرگرگان نونهالان نوجوانان اوزان نام ونام خانوادگی اوزان نام ونام خانوادگی 25- شاهین نصرتی 38- عبید مرادی 28- محمدصفری 42- رضا 46- محمد چی 31- رضا سلیمی 50- پارسا پرتوی 35- محمدجواد متجلی 55- حسین ی 39- مح. فرنگی کار وزن ۷۱ کیلوگرم کشورمان گفت: از آنجایی که قرار است اوزان کشتی ۱۰ وزن شود، در وزن ۷۱ کیلوگرم می مانم. سه مرد ایرانی روی سکوهای اول تا سوم اوزان خود در ماه جولای قرار گرفته اند . یکدوره مسابقه تکواندو بمناسبت هفته مبارزه با با شعار اعتیاد ، دشمن انسان روز شنبه مورخ 93/4/7 با شرکت 30 نفر در رده سنی نوجوانان در محل سالن تخصصی انقلاب بیله سوار برگزار گردید و در نهایت آقایان رضا شاهدی ، رضوان ، یاسر هوشیار ، حسین فکرت ، امید برسان و امین ایوبی در اوزان های 68،64،60،56،52،48 به ترتیب مقامهای اول هر اوزان را ب نمودند . مراسم قرعه کشی رقابت های کشتی نوجوانان جهان بعد از ظهر امروز در اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم برگزار شد. تیم ملی جودوی کشورمان در وزن -100 کیلوگرم که همواره یکی اوزان مدال آور ایران بوده، جودوکاری به میدان آسیایی اعزام نمی کند. اختصاصی از یارا فایل اوزان نوحه ها 65 ص با و پر سرعت .
دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیاتفرمت فایل :  doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) wordقسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 66 صفحهبه نام خدا معاونت محترم پژوهشی آزاد ی واحد مشهد با ا حترام اینجانب تقی وحیدیان کامیار عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به استحضار می رساند که طی سالیان دراز تحقیق در وزن و قافیه شعر فارسی و نوشتن کتابهایی در این زمینه از جمله : 1.
بررسی وزن شعر عامیانه فارسی از انتشارات آگاه 2.
بررسی منشا وزن شعر فارسی انتشارات آستان قدس رضوی 3.
کتاب وزن و قافیه دبیرستان وزارت آموزش و پرورش 4.
کتاب وزن و قافیه انتشارات نشر ی 5.
فرهنگ اوزان شعر فارسی فردوسی (جهت ویراستاری برای چاپ ارسال گردید ) 6.
مقاله در مجلات مختلف در مورد وزن و قافیه مدتی پیش بر آن شد که اوزان نوحه ها را بررسی کند .
چون نوحه ها گنجینه گرانبهایی از اوزان شعر فارسی بسیار متنوع و ارزنده .
لذا آنرا به عنوان طرحی پژوهی در آزاد ارائه داد ، متاسفانه بعلت اینکه کتاب نوحه در دسترس نبود وقفه ای در کا ر رخ داد و سرانجام مشکل حل گردید .
اینک این کا ر زحمت با است اج 95 وزن خاص از کتابهای مختلف نوحه تقدیم می گردد .
تقی وحیدیان کامیار طرح پژوهشی بررسی اوزان نوحه ها نوحه به معنی اخص کلمه به اشعاری گفته می شود که در مراسم سوگواری ان شیعه علیهم السلام با صوت حزین و ناله و زاری خوانده می شود .
سرایندگان این اشعار اغلب مردمی ساده و بی سواد هستند که درس شاعری نیاموخته اند و ادعای شاعری هم ندارند و تنها از روی ذوق و سوز دل و عشق و ایمان شعر گفته اند و بهتر است بگوئیم عقده دل گشوده اند .
با
اوزان نوحه ها 65 ص
تازه ترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در حالی منتشر شد که سه آزادکار ایرانی در جمع برترین مدعیان اوزان خود قرار گرفتند. در پایان دور مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد رقابتهای جهانی، نمایندگان کشورمان از گردونه پیکارها حذف شدند. برترین های اوزان فرد بر روی سکو رفتند نفرات برتر اوزان فرد به شرح زیر است:

وزن اول (24- کیلوگرم):
1-محمدمهدی کاظمی از البرز
2-نیما گل کار از سمنان
3- حسین فرحناک از گیلان و محمد معین مجیدی از قزوین

وزن سوم (28- کیلوگرم):
1-آرین ابراهیم زاده از البرز
2-عرفان حبیب زاده از گیلان
3- حسین افشاری از زنجان و امین چقازردی . برترین های اوزان فرد بر روی سکو رفتند نفرات برتر اوزان فرد به شرح زیر است:

وزن اول (24- کیلوگرم):
1-محمدمهدی کاظمی از البرز
2-نیما گل کار از سمنان
3- حسین فرحناک از گیلان و محمد معین مجیدی از قزوین

وزن سوم (28- کیلوگرم):
1-آرین ابراهیم زاده از البرز
2-عرفان حبیب زاده از گیلان
3- حسین افشاری از زنجان و امین چقازردی . اتحادیه جهانی کشتی در مورد طرح برگزاری مسابقات کشتی در ۲ روز، تصمیم گیری خواهد کرد. مسابقات جایزه بزرگ جودو در گرجستان از صبح امروز با مبارزه جودوکاران اوزان ۶۰ - و ۶۶ - کیلوگرم آغاز شد که هر دو کشورمان حذف شدند. همشهری آنلاین: رقابت های قهرمانی کشور کاراته سبک کن شین کان با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف در تبریز به پایان رسید. قهرمانان اوزان مختلف رقابت های انتخ تیم های ملی کشتی مشخص شدند. ترکان یکی از نوابغ فنی کشتی آزاد ایران در دو دهه قبل بود که در اوزان سبک وزن موفق شد مدال طلای جهان را به بزند. نمایندگان اوزان ۷۱ و ۸۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریفان جواز حضور در فینال رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را ب د. نمایندگان اوزان ۷۱ و ۸۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریفان جواز حضور در فینال رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را ب د. با پایان رقابت های کشتی آزاد قهرمانی گرجستان نفرات برتر اوزان هشتگانه مشخص شدند. بو ورهای اوزان ۶۹ و ۹۱ کیلوگرم ایران فردا در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا مبارزه می کنند. با برگزاری مراسم قرعه کشی اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی سه کشورمان، حریفان خود را در مرحله سوم مسابقات گرندپری ۲۰۱۷ شناختند. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد معتقد است دیدار فینال جام جهانی، بهترین و حساس ترین مصاف این دوره از مسابقات بود که به قهرمانی تیم ایران انجامید. رقابت های کشتی قهرمانی جهان – /
پخش مسابقات نمایندگان ایران و فینال و رده بندی از شبکه سوم
پخش مستقیم و کامل رقابت ها از شبکه ورزش
رادیو ورزش و شبکه جام جم نیزمسابقات را پوشش می دهند رقابت های کشتی قهرمانی جهان که از فردا شب به وقت ایران در شهر لاس وگاس آغاز می شود، از سه شبکه تلویزیونی و یک شبکه رادیویی پخش می گردد.

به. اهم اخبار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، مورخ بیست و هفتم اسفند ماه را در بسته ذیل مشاهده کنید. نمایندگان اوزان ۸۰، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان در مسابقات ۵ وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، با پیروزی مقابل حریفان به فینال رسیدند.