اونس طلا با ۲ دلار افزایش به ۱۲۶۷ ۹ دلار رسید

به نقل از خبرگزاریها در مورد اونس طلا با ۲ دلار افزایش به ۱۲۶۷ ۹ دلار رسید : اونس طلا روز دوشنبه با ۸ دلار افت به بهای ۱۲۲۵ دلار رسید، این در شرایطی است که دلار روند مثبتی را تجربه کرد و از آنجایی که بازار طلای جهانی براساس پیش بینی ها مستعد رشد بود، بازار سکه بر سر دوراهی اونس و دلار، سردرگم شد و روند قیمتی متفاوتی را تجربه کرد. در معاملات امروز بازارهای جهانی ف ات گران بها هر اونس طلا با ۷.۷ دلار افزایش ۱۳۰۰.۸ دلار به فروش رسید. قیمت طلا به علت کاهش ارزش دلار 6.04 دلار افزایش یافت و هر اونس 1294.41 دلار فروخته شد. قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز به علت کاهش ارزش دلار با 4.05 دلار افزایش به 1230.66 دلار رسید. قیمت طلا امروز به دلیل تضعیف ارزش دلار، اندکی افزایش یافت و به ۱۲۴۴ دلار و ۹۶ سنت در هر اونس رسید. با باقی ماندن ارزش دلار در بالاترین رقم سال 2018، قیمت طلا در معاملات امروز چندان تغییری نکرد و هر اونس 1314.22 دلار فروخته شد. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۹۳ دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با روز گذشته ۲.۴ دلار افزایش داشته است. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۵۱.۸ دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با روز گذشته ۵ دلار افزایش داشته است. قیمت طلا در معاملات امروز حدود یک دلار کاهش یافت و به ۱۲۳۸ دلار در هر اونس رسید. در حالی که بازارهای بین المللی منتظر اعلام جزییات بیشتری درباره سیاست های اقتصادی و مالی ت ترامپ است، قیمت طلا به 1256 دلار در هر اونس رسیده است. در معاملا امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۶۸.۵ دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته ۲.۵ دلار بالاتر رفته است. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۰.۷ دلار کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲۶۵.۵ دلار به فروش رسید. قیمت طلا با کاهش ارزش دلار 11.14 دلار افزایش یافت و هر اونس به 1339.85 دلار رسید. تحلیل اونس طلا و پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده و آتی روز گذشته با نزولی که شاخص جهانی دلار داشت و ارزش اکثر ارزها نسبت به دلار بالا رفت و همچنین سقوط شاخصهای سهام و چین ، انتظار میرفت که اونس طلا هم نسبت دلار صعود قابل توجهی د اما نتوانست از ۱۱۷۰ فراتر رود برداشت من این است که در شرایطی که یورو به دلار افزایش شدید دارد یا دلار به ین ژاپن. در معاملات امروز جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۳.۵ دلار کاهش در قیمت، ۱۲۶۱.۹ دلار به فروش رسید. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها قیمت طلا ۱۲ دلار گران شد و هر اونس ۱۳۱۴.۸ دلار معامله شد. قیمت طلا در مبادلات امروز به علت ثبات ارزش دلار 3.99 دلار بالا رفت و هر اونس 1265.77 دلار معامله شد. قیمت طلا در معاملات امروز با سقوط بازارهای آسیایی و کاهش ارزش دلار به بالاترین رقم 2 هفته گذشته رسید و هر اونس طلا 1247.21 دلار فروخته شد. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تاثیر تضعیف ارزش دلار و ترغیب سرمایه گذاران به ید این ف گرانبها ۴.۴ دلار افزایش یافت و هر اونس از این ف به قیمت ۱۳۵۴.۶ دلار معامله شد. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش ارزش دلار ۱۳ دلار کاهش یافت و هر اونس از این ف گرانبها ۱۱۸۷.۹ دلار معامله شد. هر اونس طلا هر چند امروز ۱.۴۶ دلار افزایش یافت، اما ۱۳۱۸.۲۶ دلار معامله شد که چندان با ۱۳۱۵ دلار روز گذشته که پایین ترین قیمت از ۲۱ مارس بود، فاصله ای ندارد. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش ارزش دلار، ۱.۹ دلار کاهش یافت و هر اونس به قیمت ۱۲۷۲.۷ دلار به فروش رفت. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۷.۶ دلار کاهش در قیمت ۱۲۶۸.۴ دلار به فروش رسید. هفته گذشته، هفته سقوط بهای اونس طلا به کانال 1200 دلار بود. اونس طلا که دو هفته پیش با حدود 2 درصد افت به قیمت 1319 دلار رسیده بود، هفته گذشته تا قیمت 1297 دلار پایین آمد. قیمت هر اونس طلا با افزایش ارزش بازارهای بورس و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری به ۱۳۱۷ دلار کاهش یافت. با کاهش ارزش دلار،هر اونس طلا 4.30 دلار افزایش یافت و 1342.89 دلار معامله شد. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا 1257.3 دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته 7.3 دلار افزایش داشته است. روز شنبه که نوسانات رو به پایین دلار افزایش یافته بود، سکه در بازار نقدی و آتی با توجه به خوشبینی های موجود برای افزایش بهای اونس در روز دوشنبه به دلار بی اعتنایی کرده و روز مثبتی را به ثبت رساند. در مبادلات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با قیمت 1234.4 دلار به فروش رسید که 6.4 دلار نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. قیمت نفت با انتشار آمار کاهش تولید اوپک افزایش یافت و به بشکه ای 56.11 دلار رسید و طلا نیز در انتظار اظهارات رئیس بانک مرکزی به 1229.49 دلار در هر اونس رسید. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا 1323.6 دلار قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز 2.6 دلار کاهش داشته است. اونس طلا هفته گذشته تنها 2 دلار رشد کرد اما روند هفته های گذشته آن، امید به ادامه رشد ارزش ف زرد را پابرجا نگه داشته است. اونس طلا هفته گذشته با رشدی اندک به بهای 1235 دلار رسید، اما این روزها با قیمت 1061 دلاری پایان سال 2016 فاصله زیادی دارد. قیمت طلا نسبت به روز گذشته ۱۲ دلار و در یک ماه گذشته ۸۴ دلار رشد داشته است. حمله به و ارسال ناوهای جنگی به آب های نزدیک کره شمالی و همچنین کمرنگ شدن افزایش نرخ بهره در عاملی برای افزایش قیمت شد. با وجود حمایت ترامپ از تقویت دلار و با ادامه کاهش ارزش آن، قیمت هر اونس طلا 7.37 دلار بالا رفت و به قیمت 1355.63 دلار فروخته شد. قیمت طلا به علت تقویت ارزش دلار و برداشت سود از سوی سرمایه گذاران 6.17 دلار کاهش یافت و این ف گران بها 1229.36 دلار در هر اونس فروخته شد. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر تضعیف ارزش دلار افزایش یافت و هر اونس از این ف گرانبها به قیمت ۱۲۵۲.۴ دلار به فروش رفت. هر اونس طلا با 3.98 دلار افزایش 1268.28 دلار فروخته شد. طلا در آستانه ثبت افزایش ماهانه 1.5 درصدی در آوریل است. قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها 1273 دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته 4.6 دلار کاهش داشته است. قیمت طلا در آستانه انتشار نتایج نشست فدرال رزرو و همچنین در میان تضعیف ارزش دلار با 3.5 دلار افزایش به 1284.11 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا در بازار جهانی ۱۰.۹ دلار کاهش یافت و به ۱۳۴۲.۳ در هر اونس رسید. افزایش ارزش دلار هم به ثابت ماندن بهای طلا منجر شد. بهای هر اونس طلای تحویل دسامبر با کاهش اندک 0.2 درصدی به 1289.40 دلار رسید. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها، قیمت هر اونس طلا با ۲۰ سنت کاهش به ۱۲۴۶ دلار رسید. قیمت طلا با کاهش ارزش دلار 1.94 دلار افزایش یافت و هر اونس 1323.93 دلار فروخته شد. قیمت طلا در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها به روند افزایش روزهای گذشته خود ادامه داد و هر اونس از این ف گران قیمت 1287.8 دلار قیمت گذاری شد. قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با ۰.۶۴ درصد افزایش به ۱۲۱۷ دلار و ۲۶ سنت رسید که بالاترین رقم در ۲ ماه گذشته است. تسنیم نوشت: قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۲۱۰ دلار و ۳۴ سنت رسید. با افزایش ارزش دلار و اوراق قرضه، قیمت طلا در معاملات امروز 2.90 دلار کاهش یافت و هر اونس 1222.32 دلار فروخته شد. هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۳۳۱.۸۶ دلار رسید. قیمت طلا در معاملات امروز با کاهش ارزش دلار در برابر ین و نزول بازارهای سهام به دنبال تلافی اقدامات از سوی چین به بالاترین قیمت یک هفته گذشته رسید و هر اونس 1344.55 دلار فروخته شد. امروز در بازارهای جهانی قیمت ارزش دلار کاهش یافت و به دنبال آن قیمت ف زرد ۱.۳ دلار در هر اونس بالا رفت.