اونس طلا با ۲ دلار افزایش به ۱۲۶۷ ۹ دلار رسید

به نقل از خبرگزاریها در مورد اونس طلا با ۲ دلار افزایش به ۱۲۶۷ ۹ دلار رسید : درحالی که طلا به کمترین رقم 17 ماه گذشته رسیده بود، با کاهش ارزش دلار دوباره جانی گرفت و به 1214.90 دلار در هر اونس رسید، در عین حال هفتمین هفته متوالی کاهشی را ثبت کرد. علی رغم حمایت ترامپ از تقویت دلار و با ادامه تضعیف این ارزش، قیمت هر اونس طلا 7.37 دلار بالا رفت و به رقم 1355.63 دلار فروخته شد. در معاملات امروز بازارهای جهانی ف ات گران بها هر اونس طلا با ۷.۷ دلار افزایش ۱۳۰۰.۸ دلار به فروش رسید. قیمت طلا امروز به دلیل تنش های کره شمالی و روند افزایشی داشت اما در ادامه با افزایش ارزش دلار ۲.۱ کاهش یافت و هر اونس به ۱۲۷۸ دلار معامله شد. قیمت طلا به علت کاهش ارزش دلار 6.04 دلار افزایش یافت و هر اونس 1294.41 دلار فروخته شد. قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز به علت کاهش ارزش دلار با 4.05 دلار افزایش به 1230.66 دلار رسید. قیمت طلا امروز به دلیل تضعیف ارزش دلار، اندکی افزایش یافت و به ۱۲۴۴ دلار و ۹۶ سنت در هر اونس رسید. با باقی ماندن ارزش دلار در بالاترین رقم سال 2018، قیمت طلا در معاملات امروز چندان تغییری نکرد و هر اونس 1314.22 دلار فروخته شد. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۹۳ دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با روز گذشته ۲.۴ دلار افزایش داشته است. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۵۱.۸ دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با روز گذشته ۵ دلار افزایش داشته است. قیمت طلا در معاملات امروز حدود یک دلار کاهش یافت و به ۱۲۳۸ دلار در هر اونس رسید. در حالی که بازارهای بین المللی منتظر اعلام جزییات بیشتری درباره سیاست های اقتصادی و مالی ت ترامپ است، قیمت طلا به 1256 دلار در هر اونس رسیده است. در معاملا امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۶۸.۵ دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته ۲.۵ دلار بالاتر رفته است. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۰.۷ دلار کاهش نسبت به روز گذشته ۱۲۶۵.۵ دلار به فروش رسید. قیمت طلا با کاهش ارزش دلار ۱۱.۱۴ دلار افزایش یافت و به هر اونس ۱۳۳۹.۸۵ دلار رسید. هر اونس طلا در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها ۱۲۹۲.۴ دلار قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز ۰.۹ دلار افزایش داشته است. تحلیل اونس طلا و پیشنهاد معاملاتی سکه آبشده و آتی روز گذشته با نزولی که شاخص جهانی دلار داشت و ارزش اکثر ارزها نسبت به دلار بالا رفت و همچنین سقوط شاخصهای سهام و چین ، انتظار میرفت که اونس طلا هم نسبت دلار صعود قابل توجهی د اما نتوانست از ۱۱۷۰ فراتر رود برداشت من این است که در شرایطی که یورو به دلار افزایش شدید دارد یا دلار به ین ژاپن. در معاملات امروز جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۳.۵ دلار کاهش در قیمت، ۱۲۶۱.۹ دلار به فروش رسید. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها قیمت طلا ۱۲ دلار گران شد و هر اونس ۱۳۱۴.۸ دلار معامله شد. قیمت طلا در مبادلات امروز به علت ثبات ارزش دلار 3.99 دلار بالا رفت و هر اونس 1265.77 دلار معامله شد. امروز در بازارهای جهانی قیمت ف زرد 5.4 دلار افزایش یافت و هر اونس از این ف به قیمت 1258 دلار به فروش رفت، کاهش ارزش دلار عامل درخشانی ف زرد شد. قیمت طلا برای سومین روز متوالی به علت افت شدید ارزش دلار به بالاترین قیمت از ماه سپتامبر رسید و هر اونس 1330.78 دلار رسید. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تاثیر تضعیف ارزش دلار و ترغیب سرمایه گذاران به ید این ف گرانبها ۴.۴ دلار افزایش یافت و هر اونس از این ف به قیمت ۱۳۵۴.۶ دلار معامله شد. قیمت طلا برای سومین روز متوالی به علت افت شدید ارزش دلار به بالاترین قیمت از ماه سپتامبر رسید و هر اونس 1330.78 دلار رسید. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش ارزش دلار ۱۳ دلار کاهش یافت و هر اونس از این ف گرانبها ۱۱۸۷.۹ دلار معامله شد. با اعمال تعرفه های بر کالاهای چینی که بر ارزش دلار تاثیر گذاشت و نگرانی در مورد شعله ور شدن یک جنگ تجاری کامل میان دو کشور، کاهش قیمت طلا ملایم تر شد و هر اونس طلا 1255.21 دلار فروخته شد. هر اونس طلا هر چند امروز ۱.۴۶ دلار افزایش یافت، اما ۱۳۱۸.۲۶ دلار معامله شد که چندان با ۱۳۱۵ دلار روز گذشته که پایین ترین قیمت از ۲۱ مارس بود، فاصله ای ندارد. امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش ارزش دلار، ۱.۹ دلار کاهش یافت و هر اونس به قیمت ۱۲۷۲.۷ دلار به فروش رفت. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا با ۷.۶ دلار کاهش در قیمت ۱۲۶۸.۴ دلار به فروش رسید. امروز در بازارهای جهانی، قیمت طلا با تضعیف دلار 3.2 دلار افزایش یافت و هر اونس به قیمت 1213.70 دلار به فروش رفت. قیمت هر اونس طلا با افزایش ارزش بازارهای بورس و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری به ۱۳۱۷ دلار کاهش یافت. با کاهش ارزش بازارهای بورس و دلار در آستانه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی ، قیمت طلا حدود 2 دلار افزایش یافت و هر اونس 1266.95 دلار فروخته شد. قیمت طلا در آ ین روز کاری بازارهای جهانی 6.56 دلار افزایش یافت و به 1229.53 دلار در هر اونس رسید. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا 1257.3 دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته 7.3 دلار افزایش داشته است. به دنبال تضعیف ارزش دلار، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۳ درصد افزایش به ۱۳۴۳ دلار و ۷ سنت رسید. روز شنبه که نوسانات رو به پایین دلار افزایش یافته بود، سکه در بازار نقدی و آتی با توجه به خوشبینی های موجود برای افزایش بهای اونس در روز دوشنبه به دلار بی اعتنایی کرده و روز مثبتی را به ثبت رساند. قیمت نفت با انتشار آمار کاهش تولید اوپک افزایش یافت و به بشکه ای 56.11 دلار رسید و طلا نیز در انتظار اظهارات رئیس بانک مرکزی به 1229.49 دلار در هر اونس رسید. در مبادلات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۴۳.۱ دلار قیمت گذاری شد که نسبت به روز گذشته بیش از ۲ دلار کاهش داشته است. در بازار ، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر تغییر چندانی نداشت و ۱۲۲۷.۳۰ دلار معامله شد. اونس طلا هفته گذشته تنها 2 دلار رشد کرد اما روند هفته های گذشته آن، امید به ادامه رشد ارزش ف زرد را پابرجا نگه داشته است. اونس طلا هفته گذشته با رشدی اندک به بهای 1235 دلار رسید، اما این روزها با قیمت 1061 دلاری پایان سال 2016 فاصله زیادی دارد. قیمت طلا نسبت به روز گذشته ۱۲ دلار و در یک ماه گذشته ۸۴ دلار رشد داشته است. حمله به و ارسال ناوهای جنگی به آب های نزدیک کره شمالی و همچنین کمرنگ شدن افزایش نرخ بهره در عاملی برای افزایش قیمت شد. با وجود حمایت ترامپ از تقویت دلار و با ادامه کاهش ارزش آن، قیمت هر اونس طلا 7.37 دلار بالا رفت و به قیمت 1355.63 دلار فروخته شد. در معاملات امروز بازار جهانی ف ات گرانبها هر اونس طلا ۱۲۱۱.۶ دلار قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز ۴.۴ دلار افزایش داشته است. قیمت طلا در معاملات امروز حدود یک دلار کاهش یافت و به 1238 دلار در هر اونس رسید. امروز در بازارهای جهانی قیمت ف زرد 5.4 دلار افزایش یافت و هر اونس از این ف به قیمت 1258 دلار به فروش رفت، کاهش ارزش دلار عامل درخشانی ف زرد شد. هر اونس طلا با 3.98 دلار افزایش 1268.28 دلار فروخته شد. طلا در آستانه ثبت افزایش ماهانه 1.5 درصدی در آوریل است. قیمت طلا با کاهش ارزش دلار 1.94 دلار افزایش یافت و هر اونس 1323.93 دلار فروخته شد. ارزش طلای خام 18 عیار در پی افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و دلار در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفته است. قیمت طلا در بازار جهانی ۱۰.۹ دلار کاهش یافت و به ۱۳۴۲.۳ در هر اونس رسید. اونس طلا که در پایان فعالیت بازارها در ماه آوریل روی بهای ۱۲۶۸ دلار ایستاده بود، در پایان اولین هفته ماه پنجم میلادی تا قیمت ۱۲۲۸ دلار سقوط کرد تا ظرف ۵ روز کاری بیش از ۳ درصد از ارزش خود را از دست داده باشد.