اگر مجنون دل شوریده ای داشت

به نقل از خبرگزاریها در مورد اگر مجنون دل شوریده ای داشت : هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند روزی مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود .

سوالی را از لیلی پرسید ، لیلی جو نداد ، مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت .

دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد .

لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش را بر بازوی لیلی زد و گفت:

دیوانه ، مگر کر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا لال که به نگفتی . لیلی اشکش در آمد و دوید و رفت .

که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت :
لیلی نه کر بود و نه لال ، از عشق شنیدن دوباره صدای تو ، فلک را تحمل کرد و دم بر نیاورد ،

اما از ضربه اهسته دست تو اشکش در آمد ، من اگر او را به فلک بستم ش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما تو عشق او بودی و هیچ حقی برای سرزنش ش نداشتی . مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گویی 141166735554321 ماجرای عشق لیلی و مجنون در کربلای ایران ، قصه ی تازه ای شد…اینجا مجنون آرام نشسته بود و در انتظار لیلای خود لحظه شماری میکرد…همت لیلا شد، حمید و مهدی هم… و دهها عاشق همت، مجنون وار در پی لیلای خود پر کشیدند…پروانه های عاشق هم بر گرد شمع مهدی و حمید در مجنون پر سوزاندند…و تو چه میدانی قصه خیبر را که مجنونی را به زنجیرعشق خود دیوانه کرد…!این ماه را مجنون بنامیم یا لیلی…. به دلهای عاشقان پ ر سری بزنیم…شاید نام خیبر را پسندیدند… آهنگ جدید علی زند ی مجنون با ت ت     آهنگ جدید علی زند ی مجنون با ت ت آهنگ جدید علی زند ی مجنون امشب از وبسایت بزرگ صبا موزیک ، آهنگ جدید علی زند ی بنام مجنون با کیفیت عالی و متن ترانه new “majnoon” of ali zand vakili whit text on saba- alizand آهنگ جدید علی زند ی مجنون متن آهنگ مجنون علی زند ی لیلى صـفـتـان خــراب کــردنــد مــَرا
مـجـنـون مـجـنـون خــطـاب کــردنــد مـَـرا
خـَـنـدان خـَنـدان شَــراب خـوردنــد نـهــان
گِــریـان گـِـریــان کــبــاب کــردنــد مَـــرا
لیلی صفتان اب د مرا
مجنون مجنون خطاب د مرا
خندان خندان خوردند نهان
گریان گریان کباب د مرا علی زند ی مجنون متن ترانه ، ت ت ، شعر و آهنگ جدید علی زند ی مجنون آهنگ های پیشنهادی دیگر : تحلیل عشق لیلی و مجنون محمدامین مروتی فروغ فرخزاد از تاثیر فرهنگ روزگار بر مفاهیم مختلف من جمله عشق و عاشقی سخن گفته بود. این که علم روانشناسی با تحلیل شخصیت مجنون او را یک مازوخیست خود آزار معرفی می کند. در مروری بر منظومه لیلی و مجنون این سخن فروغ به خوبی اثبات می شود. اولا متوجه می شویم لیلی شوهر دارد و به مجنون عشق می ورزد. همسرش ا. اهنگ یک شبی مجنون ش را ش ت mp3 یک شبی مجنون ش را ش ت یک شبی مجنون ش را ش ت mp3 یک شبی مجنون ش را ش ت ادامه مطلب روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شد

پس نامه ای به او نوشت و گفت:

“اگر علاقه مندی که مرا ببینی ، نیمه شب کنار باغی که همیشه از آنجا گذر میکنم باش”

مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست .

نیمه شب لیلی آمد و وقتی مجنون را در خواب عمیق د. به مجنون گفت روزی ساربانی

چرا بیهوده در صحرا دوانی

اگر با لیلی ات بودی سر وکار

من او را دیدمش با دیگری یار

سر زلفش به دست دیگران است

تو را بیهوده در صحرا دوان است

ز حرف ساربان مجنون فغان کرد

جوابش این رباعی را بیان کرد

در خت بی ثمر هر نشاند

دوای درد مجنون را بداند

میان عاش. لیلی مریض بود
دوای درد او شیر تازه بود.
مجنون برای لیلی شیر تازه ای آماده کرد اما شیر را در ظرفی بسیار زیبا برای معشوقه ی خود تزئین کرد و برایش برد
لیلی با دیدن مجنون ظرف رو از دست مجنون گرفت و با عصبانیت به زمین زد و ظرف ش ت
مجنون بسیار خوشحال. مجنون شلوغ بازی در می اورد و بقول امروزیها گیج می زد لیلی برای سلامتی او ، آش نذر کرده بود ؛ وقتی مردم برای گرفتن آش به درب منزل لیلی آمده بودند ، مجنون هم کاسه بدست آمد در صف ایستاد وقتی نوبت مجنون رسید چون صدقه و نذر را نباید افراد ذی نفع بخورند ؛ لیلی هم کاسه مجنون را زد زمین و ش ت ؛ مردم هم مجنون را مس ه د و گفتند تو که ادعای عاشقی می. چت روم لیلی و مجنون چت لیلی چت مجنون لیلی چت عشق چت عاشقانه چت سایت لیلی و مجنون مجنون چت لیلی چت روم عاشقانه. دید مجنون را یکی صحرا نورد
در میان بادیه بنشسته فرد
کرده صفحه ریگ و انگشتان قلم
میزند با اشک خونین این رقم
گفت ای مجنون شیدا ، چیست این؟
می نویسی نامه ، بهر کیست این؟
گفت مشق نام لیلی میکنم
خاطر خود را تسلی میکنم
چون میسر نیست من را کام او
عشق بازی میکنم با نام او هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند ، روزی مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود . سؤالی را از لیلی پرسید ، لیلی جو نداد ، مجنون از پشت سر آهسته پاسخ را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت . دوباره سوال خود را پرسید و باز هم مجنون در گوش لیلی جواب را گفت ولی باز هم لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او . لیلی و مجنون افسانه ی ئم***که میان پیاده رو یکدیگر را بغل کردیم***یه ملت را به ساده گی ندیدیم***محکم به هم چسبیدیم و پیچیدیم***نگاه ها و متلک ها ما را دو تا نکرد***ما هم لج کردیم و یکدیگر را بوسیدیم***حتی از لنز های دوربین ها نترسیدم***همان جا گل گفتیم و گل شنیدیم***مردم به جنون و حماقت شیرین ما خندیدن و***ما هم به بنر خواهرم حجابت برادرم نگاهت . مجموعه شعر فرمانده مجنون سروده میثم رنجبر ، تولید مشترک حوزه هنری مازندران و بسیج هنرمندان استان رونمایی می شود . وای که ردپای آبادی ما، چقدر شبیه چکمه های کدخداست؟؟؟؟؟؟ روزی که ردپای به جا مانده ،شبیه چکمه های کدخدا بود یکی میگفت: ، چکمه های کدخدا را یده، دیگری گفت: چکمه هاش شبیه چکمه کدخدا بوده. هر ی به طریقی واقعیت را توجیه میکرد، دیوانه ای فریاد برآورد: که مردم؛ ، خود کدخداست، مردم پوزخندی زدن و گفتند:کدخدا به دل نگیر، مجنون است دیوانه است ،. روزی مجنون با هزار شوق واشتیاق به در خانهی لیلی رفت ودر زد * لیلی گفت کیستی؟* مجنون گفت : منم* لیلی در را باز نکرد* مجنون رفت وروزهادربیابان باآه وفغان سپری کرد که چرا لیلی با او چنین کردتا اینکه باز به در خانه ی لیلی رفتوباز هم در زد* لیلی پرسید کیستی؟* مجنون گفت توام* وآنگاه درمنزل گشوده شد... دنیا که شروع شد زنجیر نداشت ، خدا دنیا را بی زنجیر آفرید . آدم بود که زنجیر را ساخت ، کمکش کرد. دل زنجیر شد ؛ عشق زنجیر شد ؛ دنیا پر از زنجیر شد؛ و آدم ها همه دیوانه زنجیری. خدا دنیای بی زنجیر می خواست . نام دنیای بی زنجیر اما بهشت است. امتحان آدم همین جا بود . دست های از زنجیر پر بود. خدا گفت : زنجیرت را کن. شاید نام زنجیر تو عشق است. یک نفر . مجنون شدم و ندیدم آن افسونگر آن ماه رخِ مه صفتِ خنیانگر دیریست که در ی خود قلبم را قفلی زده ام امانت یار دگر باز هم مجنون شدم، لیلا بیا و ناز کن شیطنت کن، عشوه کن، افسونگری آغاز کن موی را افشان تا باد هم مجنون شود روسری بردار و عالم را پر از اعجاز کن شاعران را از تو گفتن مُنتهای آرزوست ف بر اَبرو کمانِ حافظ شیراز کن خواب دیدم بسترم تا آمدی زینت گرفت ابن سیرین را بگو تعبیر سروِناز کن ناز انگشتان تو بر های تارِ من معجزه با پنجه ات در ی شهناز کن . لاله اسکندی امشب مهمان برنامه تلویزیونی «جزیره مجنون» خواهد بود. السلام علیک یا مهدی دید مجنون را یکی صحرانورد بربه رو پشته ای بنشسته فرد صفحه اش از خاک و انگشتان قلم بر به روی خاک هی میزد رقم گفت کای مجنون بی دل کیست این؟ می نگاری نامه بهر کیست این؟ گفت: مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می کنم چون میسر نیست با من کام او عشق بازی می کنم با نام او پیامک زد شبی لیلی به مجنون
که هر وقت آمدی از خانه بیرون بیاور مدرک تحصیلی ات را
گواهی نامه ی پی اچ دی ات را پدر باید ببیند ایت
زمانه بد شده جانم فدایت دعا کن … دعا کن مدرکت جعلی نباشد
ز هاوایی نباشد وگرنه وای بر احو ای مرد
که بابایم بگیرد ح ای مرد چو مجنون این پیامک خواند وارفت
به سوی دشت و صحرا کله پا رفت اس ام اس زد ز آ.
پا به پای من بیا
دست در دست تو می مانم
لیلی می شوم
مجنون باش
بگذار دور شویم از این شهر
من بانو می شوم برای لحظه هایت
تو آقای ثانیه هایم باش
بیا و ببین من جور دیگر دوستت خواهم داشت
مثلا باران بیاید
دستت را می گیرم
با هم به خیابان می رویم
و بلند بلند برایت لیلی و مجنون می خوانم
برایت لاک قرمز می زنم
lyrics new song by : hoorosh band majnoon متن موزیک مجنون هوروش باند متن موزیک شنیدنی مجنون هوروش باند همه میدونن که من دیوونتم تو سرم فکر توئه بیطاقتم
هر کی میبینه میگه روانی ام چرا نمیبینی منو چرا نمیبینی منو رفتم از دلت عشقِ من بهت کم نمیشه من وابستم
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم همه از دم دیده بودن ما رو با هم چیده بودن خاطراتو باز کنارت من همون موندم که بودم
نبودی ولی من مثلِ پروانه دورِ تو بودم نه نبود اصلنم از اولم دلِ تو با من نبود ولی موندم ترانه مجنون هوروش باند من میام به سمتت هنوزم من همون آدمِ دیروزم رفتم از دلت عشقِ من بهت کم نمیشه من وابستم
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم رفتم از دلت عشقِ من بهت کم نمیشه من وابستم
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم ** موزیک خواننده هوروش باند مجنون متن موزیک مجنون هوروش باند از سایت بزرگ ترانه ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید روزی مجنون با هزار شوق واشتیاق به در خانهی لیلی رفت ودر زد * لیلی گفت کیستی؟* مجنون گفت : منم* لیلی در را باز نکرد* مجنون رفت وروزهادربیابان باآه وفغان سپری کرد که چرا لیلی با او چنین کردتا اینکه باز به در خانه ی لیلی رفتوباز هم در زد* لیلی پرسید کیستی؟* مجنون گفت توام* وآنگاه درمنزل گشوده شد...
مسئولان عراقی اعلام د شرکت شل پذیرفته است تا پایان ماه ژوئن سال آینده میلادی بهره برداری میدان مجنون این کشور را به یک شرکت عراقی واگذار کند. روزی شخصی در حال خواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مُهرش عبور کرد.
مرد ش را قطع کرد و داد زد: هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی؟
مجنون به خود آمد و گفت: من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم، تو که عاشق خدای لیلی هستی، چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم؟ پیامک زد شبی لیلی به مجنون که هر وقت آمدی از خانه بیرون بیاور مدرک تحصیلی ات را گواهی نامه ی پی اچ دی ات را پدر باید ببیند ایت زمانه بد شده جانم فدایت دعا کن … دعا کن مدرکت جعلی نباشد ز هاوایی نباشد وگرنه وای بر احو ای مرد که بابایم بگیرد ح ای مرد چو مجنون این پیامک خواند وارفت به سوی دشت و صحرا کله پا رفت اس ام اس زد ز آنجا سوی لیلی که م. مسئولان عراقی اعلام د: شرکت شل پذیرفته است تا پایان ماه ژوئن سال آینده میلادی، بهره برداری میدان مجنون این کشور را به یک شرکت عراقی واگذار کند. کتاب «مجنون در آتش» شامل زندگینامه شهید محمدحسین ساعدی فردا پنجشنبه در سالن وزارت کشور رونمایی می شود. پیامک زد شبی لیلی به مجنون
که هر وقت امدی از خانه بیرون

بیاور مدرک تحصیلی ات را
گواهی نامه ی پی اچ دی ات را

پدر باید ببیند ایت
زمانه بد شده جانم فدایت

دعا کن مدرکت جعلی نباشد
ز هاوایی نباشد

وگرنه وای بر احو ای مرد
که بابایم بگیرد ح ای مرد

چو مجنون این پیامک خواند وارفت
به سوی دشت و صحرا ک. دید مجنون را یکی صحرانورد
بربه رو پشته ای بنشسته فرد
صفحه اش از خاک و انگشتان قلم
بر به روی خاک هی میزد رقم
گفت کای مجنون بی دل کیست این؟
می نگاری نامه بهر کیست این؟
گفت: مشق نام لیلی می کنم
خاطر خود را تسلی می کنم
چون میسر نیست با من کام او
عشق بازی می کنم با نام او
چت روم لیلی و مجنون لیلی چت لیلی ومجنون - چت لیلی,چتروم لیلی,لیلی چت روم,لیلی و مجنون,لیلی ومجنون چت,لیلی چت,چتروم لیلی,مجنون چت,عاشقانه چت,چت. لیلی دختری زیبا از قبیله عامریان بود و مجنون پسری زیبا از دیار عرب . نام اصلی او قیس بود و بعد از آشنایی با لیلی او را مجنون یعنی دیوانه خواندند چرا که او دیوانه بار دور کوه نجد که قبیله لیلی در آنجا بود طواف می کرد. قیس با لیلی در راه مکتب آشنا شد و این دو شیفته یکدیگر شدند. ابتدا عشقشان مخفی بود اما از آنجا که قصه دل را نمی توان مخفی نگ. لیلی و مجنون

دید مجنون را شبی لیلا به خواب 
کاسه ای در دست دارد خیس آب

گفت او را چیست ای شیدای من؟
در جوابش گفت ای لیلای من

کاسه ی آب است اما آب نیست
باده ی ناب است اما ناب نیست

اینکه میبینی حاصل افسون توست
دسترنج هق هق مجنون توست

سوختم در آتش بیداد تو
ریختم هر قطره اش با یاد تو

ابر بودم تشنه ی لیلا شدم ،
بس که با تو را دریا شدم

عشق اگر روزی تو را افسون کند؟
لیلی اش را تشنه ی مجنون کند,,, روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شد
پس نامه ای به او نوشت و گفت:
“اگر علاقه مندی که منو ببینی ، نیمه شب کنار باغی که همیشه از اونجا گذر میکنم باش”
مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست .
نیمه شب لیلی اومد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید …
از کیسه ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون گذاشت و رفت
مجنون وقتی چشم باز کرد ، خورشید طلوع کرده بود آهی کشید و گفت :
“ای دل غافل یار آمد و ما در خواب بودیم . افسرده و پریشون به شهر برگشت”
در راه ، یکی از دوستانش اونو دید و پرسید : چرا اینقدر ناراحتی؟!
و وقتی جریان را از مجنون شنید با خوشحالی گفت : این که عالیه !
آخه نشونه اینه که ،لیلی به دو دلیل تو رو خیلی دوست داره !
دلیل اول اینکه : خواب بودی و بیدارت نکرده!
و به طور حتم به خودش گفته : اون عزیز دل من ، که تو خواب نازه پس چرا بیدارش کنم؟!
و دلیل دوم اینکه : وقتی بیدار می شدی ، گرسنه بودی و لیلی طاقت این رو نداشت پس برات گردوگذاشته تا بشکنی و بخوری !
مجنون سری تکان داد و گفت : نه ! اون می خواسته بگه :
تو عاشق نیستی ! اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد !
تو رو چه به عاشقی؟ بهتره بری گردو بازی کنی!
قضاوت همیشه آسانست ، اما حقیقت در پشت زبان وقایع نهفته است .
چگونگی و کیفیت افراد ، وقایع و یا سخنان دیگران به تفسیر ی است که ما ، از آنها می کنیم ، و چه بسا که حقیقت ، غیر ازتفسیر ماست .

امروز حسی غریب مرا به سمتت می کشاندنمیدانم چه حسیست یا من عاشق شده ام یا تو....که بیتاب میشوم وقتی هستی و بیتابانه میخواهمت هنگامی که دوری شاید مجنون شده ام که رویای کودک را ودر آغوش کشیدنش را این همه واضح میبینم با لباسی آبی و راه راه های سفیدقدم زدن هایش در آفتاب پاییزی و لمس باورششاید مجنون شده ام اما لذت بخش است بودنت روزی شخصی در حال خواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد مرد ش را قطع کرد و داد زد: هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی مجنون به خود آمد و گفت : من که عاشق لیلی هستم تو را ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم عضو شورای شهر کرمانشاه اظهار کرد: بنا به وعده معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه، تقاطع ده مجنون تا پایان سال جاری و در بدبینانه ترین ح پایان فروردین سال آینده به بهره برداری می رسد. لطفاً نظرتون رو درباره ی این تصویر بگین که خیلی دلم می خواد بدونم! :دی

توضیحات تصویر: «این ع ، تصویر واقعی لیلی و مجنون هستش که در موزه ی لوور پاریس نگهداری میشه! اونوقت ما چی فکر می کردیم درباره شون!» روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شد
پس نامه ای به او نوشت و گفت:
“اگر علاقه مندی که منو ببینی ، نیمه شب کنار باغی که همیشه از اونجا گذر میکنم باش”
مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست .
نیمه شب لیلی اومد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید …
از کیسه ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون گذاشت و رفت
مجنون وقتی چشم باز کرد ، خورشید طلوع کرده بود آهی کشید و گفت :
“ای دل غافل یار آمد و ما در خواب بودیم . افسرده و پریشون به شهر برگشت”
در راه ، یکی از دوستانش اونو دید و پرسید : چرا اینقدر ناراحتی؟!
و وقتی جریان را از مجنون شنید با خوشحالی گفت : این که عالیه !
آخه نشونه اینه که ،لیلی به دو دلیل تو رو خیلی دوست داره !
دلیل اول اینکه : خواب بودی و بیدارت نکرده!
و به طور حتم به خودش گفته : اون عزیز دل من ، که تو خواب نازه پس چرا بیدارش کنم؟!
و دلیل دوم اینکه : وقتی بیدار می شدی ، گرسنه بودی و لیلی طاقت این رو نداشت پس برات گردوگذاشته تا بشکنی و بخوری !
مجنون سری تکان داد و گفت : نه ! اون می خواسته بگه :
تو عاشق نیستی ! اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد !
تو رو چه به عاشقی؟ بهتره بری گردو بازی کنی!
قضاوت همیشه آسانست ، اما حقیقت در پشت زبان وقایع نهفته است .
چگونگی و کیفیت افراد ، وقایع و یا سخنان دیگران به تفسیر ی است که ما ، از آنها می کنیم ، و چه بسا که حقیقت ، غیر ازتفسیر ماست .

بیاور ساغر عشقی
که مجنون حال خوش دارد

شبی بی می خواهد
که لیلا را به دست آرد

چه نجوائیست در بزمت
همه حیران موی تو

سر شوریده می خواهد
که گیرد ره به سوی تو

شبانی گر سخن گویم
تو سلطانی عطایم کن

چو من درویش و در بندم
تو با عشقت رهایم کن

کمال و عشق ممکن شد
پس از آن جرعه ی ساقی

خدایا در کنارش باش
که باشد. ..... چهارم تیر ماه یادآور سالروز شهادت عزیزانمان در تک دشمن بعثی به جزایر مجنون است.برادر عزیزمان شهید جاوید الاثر حسین درویشی وشهید احمد درویشی از روستای شاه عبدا... که از خداوند برایشان علو درجات و برای خانواده وبازماندگان صبر و پاداش جمیل خواستارم . خداوند به ما توفیق دهد . که از راه و جدا نشویم. نایب رئیس مجلس شورای ی گفت: معمولا در محیط هایی که محدودیت هایی در جهت پوشش وجود ندارد، عشقهایی چون «لیلی و مجنون» و «رمئو و ژولیت» ایجاد نمی شود بلکه در محیطی که روابط آزاد نیست این اتفاق می افتد. اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفننفس حبس و ترس ممتد هست پستو تنهاییاتو بزار رو دوش منصدای تو لالایی میشه تو گوش منتو شاهد شب و تب و ت تو شب نارفیقی تو مهت کدوم لیلی مثل تو مجنون بودمجنون تویی ، تویی علت وجودتو اون کوهی که باد به تو تکیه کردبا اسم تو تفسیر شده واژه مردقد قامت صلاة اگه رو لبمهبه حرمت حضور تو بی واهمه
اهنگ فو  مجنون بنشین
خاطره ها را بنویس
یک پر از بغض صدا را بنویس
بگذار بهانه ها هوایی بشوند
از حادثه ها به شعر راهی بشوند ..

آن ابن سلام عاشق زار کجاست ؟
مجنون ابُ مستُ بیمار کجاست ؟
قیسی که قبیله را رها کرد چه شد ؟
شوریده سر غریبُ شبگرد چه شد ؟

بعد از تو فقط صدای پای لیلی
فریاد وش ِ های های لیلی
لیلای تو را قب. تنها یک دیوانه در عالم عاقل است آن هم مجنون تو ، به دوردست ها به افق به بیکران به ک شان خیره می شوم ای نامتناهی ای ازلی ای ابدی ای ترانه همیشگی قلبم هنگامی که همه من تو می شود هنگامی که زیر سقف آسمان دست هایم را به سوی تو بالا می آورم و باران عاشقانه در دستانم جا خوش می کند . وقتی نسیم وزان از روی گل سرخ از لابلای برگ های درخت خودش را به ص. روی قبرم بنویسید ی بود که رفت

لحظه ای از غم ایام نیاسود که رفت

بنویسید از آغوش خدا آمده بود

هیچ هیچ نفهمید چرا آمده بود

بنویسید نفهمید ی دردش را

هیچ درک نمی کرد رخ زردش را

بنویسید که یک عمر ی را کم داشت

در نگاهش اثر از حادثه ای مبهم داشت

بنویسید هوای دل او ابری بود

بنویسید که اسطورهء بی صبری بود

بنویسید پرش لحظهء پرواز ش ت

بنویسید دلش را به دل پیچک بست

روی قبرم بنویسید دلی عاشق داشت

دور تا دور دلش یاس و اقاقی می کاشت

رج به رج فرش دلش را گره با خون می زد

شهرتش طعنه به رسوایی مجنون می زد

بنویسید که با عدل جهان مسأله داشت

بنویسید که از عالم وآدم گله داشت

شعر جانسوزی اگر گفت همه از دل بود

بنویسید که او پای دلش در گل بود

بنویسید که پروانه صفت سوخت پرش

بنویسید غمی بود به چشمان ترش

بنویسید که همواره غمی پنهان داشت

بنویسید به تقدیر و قضا ایمان داشت

بنویسید جوان رفت کهنسال نبود

بنویسید اگر حرف نزد لال نبود دلم در انتظارتوست جانا نظرافکن بدین سو مهربانا توعادت داده ای دل را حضورت مریض است ازغم هجران نهانا قرارت بود بزودی بازگردی چه شدقول وقرارت نازنینا وفاداری بودخوی نکویان رقیبان را تو بردار ازمیانا رجوع بردل نما عقل است عاجز فقط نام دل است مجنون دانا خداوندا میسرکن وصالی که جان گرددزبهرش جور ومانا بنال ای سیدجام پیش الله که اوشنو. من از غل و زنجیر میترسم از آه بی تاثیر میترسم ... از اتفاق ظاهرا ساده از اتفاقی ک نیفتاده میخندم و از خنده میترسم هر رووز از آینده میترسم ... زیر بید بی مجنون میشینم زیر شرشر بارون میشینم فک میکنم شاید برگردی با خودم میگم باید برگردی ... خنجر واسه ی این کافی نیست عاشق کشی رسم تلافی نیست ای چشم ! از دیدن خلاصم کن از چشم پوشیدن خلاصم کن اینق.