ایستاده روی لبه ی آ دنیا

به نقل از خبرگزاریها در مورد ایستاده روی لبه ی آ دنیا : یکی از نماگرهای سنجش شاخص سهولت انجام ب و کار بانک جهانی، نماگر "حل و فصل ورش تگی (خاتمه ب و کار)" می باشد. آمار ها نشان می دهند که ایران در این نماگر دارای جایگاه مناسبی در دنیا نمی باشد. در این گزارش به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که ما در این شاخص در کجای دنیا ایستاده ایم؟ زن، زنده بود و ایستاده بود آن سوی جوی که در ع بود و دست دراز کرده بود که نیلوفر کبود را بدهد به مرد که این سوی جوی در ع ایستاده بود زن، فکرش را نکرده بود که ع ، قدیمی ست و مرد تکه تکه شد فرو ریخت در ج کنار خیابان نیلوفر کبود برآب بود شاعر: حافظ شعر «نیلوفر کبود» از مجموعه «گزینه اشعار حافظ » + خیـــال نوشت: «گزینه اشعار حافظ » در شمارگان .  مطهری شهید مطهری می گویند: «یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت. اسمش را گذاشته بود منطق ماشین دودی، می گفت: من یک درسی از قدیم آموخته ام و جامعه را روی منطق ماشین دودی می شناسم. وقتی بچّه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آن وقت ها قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران ـ شاه عبدالعظیم بود. من می دیدم قطار وقتی که در ایستگاه ایستاده بچّه ها دورش جمع می شوند و آن را تماشا می کنند و به زبان حال می گویند ببین چه موجود عجیبی است. معلوم بود که یک احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یک نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به آن نگاه می د... همین که راه می افتاد، بچّه ها می دویدند سنگ برمی داشتند و قطار را مورد حمله قرار می دادند! من تعجّب می که اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی زنند، و اگر باید برایش اعجاب قائل بود، اعجابْ بیشتر در وقتی است که......... مردی بربام جهان انگار دیر ایستاده = روبرویش آنطرف ترها،کویر ایستاده دیده بودند جبرییل آنروز لبخندی به لب = تا کمی نزدیک است غدیر ایستاده آسمان آنروز،در لحظه ی زخمی ظهر = در تماشای علی انگار اسیر ایستاده منبری از جنس جهاز های شتر = ساخته بودند که علی با یار پیر ایستاده آتش آنروز داشت خاموش میشد از شوق علی = بر لب مرز جهنم، زمهریر ایستا. در سالی که شعار آن حمایت از کالای ایرانی است باید توجه بیشتری به معضلات و موانع موجود بر سر راه ب و کارهای داخلی شود. بر اساس پایش های داخلی صورت گرفته پیرامون محیط ب و کار طی سال های اخیر، بزرگترین معضل و مانع بر سر راه ب و کارها، ب اعتبار و یا همان دشواری تامین مالی از بانک ها می باشد. پرسشی که مطرح می شود این است که در شاخص ب اعتبار د. «دنیا فریب می دهد و زیان می رساند و زود می گذرد . پروردگار پاک و تعالی راضی نشده است که آن را پاداشی برای دوستان و کیفری برای دشمنانش قرار دهد . همانا اهل دنیا همچون کاروانی هستند که هنوز در جائی فرود نیامده ولحظه ای نیاسوده اند که بناگاه کاروان سالار نهیبشان زند و کاروان بی درنگ کوچ کند ». حکمت 415
« دنیا خانه آرزوهایی است که زود نا. چه روز باشکوهی است سوم داد، روزها و منتهی به آن، سراسر خاطره و نیایش است و چه باشکوه که نخل ها همچنان ایستاده اند. نخل ها هنوز ایستاده اند تا مقاومت را به رخ تاریخ بکشند، کارون همچنان جریان دارد تا رفتن و پیوستن را متجلی سازد. نخل ها هنوز ایستاده اند تا ما بدانیم مردان و ن این سرزمین چگونه از خود عبور د... نخل ها بیدارند و از راز و رمز ش. رتبه عبارت تعداد 1 ۲۸صفر 2 پسری از م آباد 3 زیبا ترین دختر م اباد 4 زیبا ترین دختر دنیا 5 زیبا ترین کریها 6 زیباترین ن جهان 7 زیبا ترین دختر دنیا 8 زیبا ترین دختران دنیا 9 زیبا ترین زن دنیا 10 زیبا ترین ن جهان 11 زیباترین پسر م اباد 12 زیباترین پسر دنیا 13 زیباترین دختر م آباد 14 زیباترین دختر دنیا 15 زیباترین دختران م آباد 16 زیباترین زن دنیا 17 زی. سلطانی فر تأکید کرد که در چهار سال پیش از این، تمام دنیا پشت سر و علیه ما بودند و امروز تمام دنیا پشت سر ما و مقابل بد عهدی و نقص معاهدات بین المللی از سوی هستند. از همان دقایق اول فاجعه ساختمان پلاسکو تا همین حالا، مردان آتش نشان ایستاده اند. این مردان در برابر آتش، بر روی آوار، در سرما و میان دود ایستاده اند. کار این مردان ایستادن است. قدشان خم نمی شود. طاقتشان طاق نمی شود. غم رفیق شان را دارند اما نمی شکنند. چشم یک ملت به قامت رعنایشان و دعا و اشک چشم مادران، قوت بازوهایشان است. این مردان در غ. چه روز باشکوهی است سوم داد، روزها و منتهی به آن، سراسر خاطره و نیایش است و چه باشکوه که نخل ها همچنان ایستاده اند. نخل ها هنوز ایستاده اند تا مقاومت را به رخ تاریخ بکشند، کارون همچنان جریان دارد تا رفتن و پیوستن را متجلی سازد.
نخل ها هنوز ایستاده اند تا ما بدانیم مردان و ن این سرزمین چگونه از خود عبور د...
نخل ها بیدارند و از راز و رمز شب، سنگر و سکوت و ستاره می گویند، نخل ها ایستاده اند، خدایا ! فردا چه خواهد شد...
خدایا چه می شود اگر خورشید بر سرزمین طلایی " مشهر" فرود آید و بر دستان ن و مردانش بوسه زند، سزاوارست اگر ماه بر پیشانی این سرزمین سجده کند.
خدایا سزاوارست اگر ستاره ها یکی یکی بر زمین آیند تا در برابر عظمت فرزندان این خاک کرنش کنند.
روبروی مسجد جامع مشهر، ایستاده ام چه رازها در خود دارد و چه سکوتی که سرشار از ناگفته هاست، چه ایثارها به یاد دارند، احساس می کنم دیوارهای مسجد نیز خاضعانه در برابر صبوری دادن سرزمین آتش و خون تعظیم می کند.
چه عظمت باشکوهی، چه لحظه فراموش نشدنی، و چه لبخند زیبایی است که روز و آفتاب بر شهیدان روا می دارند. چه زیباست شکوه باران که قامتش را برای شهیدان خم می کنند... سرم را به هر طرف می چرخانم تو ایستادی. ایستاده ای و نگاهم می کنی. ایستاده ای بالای همه این روزهای شلوغ و مکرر، این روزهای داغ و بی ثمر و مرا نگاه می کنی. سرم را می چرخانم می روی آن سو تر می ایستی. همه آدمها شبیه تو شده اند باز. همه جا هستی و مرا دیوانه می کنی.
علامه طباطبائی«ره»: در مدرسه ایستاده بودم و متوجّه شدم ی دست خود را روی شانۀ من گذاشت. برگشتم، مرحوم آیت الله آقای قاضی«ره»را دیدم. ایشان فرمودند: فرزندم، اگر دنیا می خواهی شب، اگر آ ت می خواهی شب، اگر هم دنیا و هم آ ت را می خواهی، شب.. شب موجب تابش انوار ربوبی است و باعث می شود آن نور، بر چهرۀ گزار نیز تجلّی یابد؛ به طوری که بر همگان آش. تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو محمدحسین بهرامیان* ترانه تاریک بر زمینه سربی صبح سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان می ‏شود
خدایا خدایا سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار می ‏شود. *** کنار پرچین سوخته دختر خاموش ایستاده است و دامن نازکش در باد تکان می‏خورد خدایا خدایا دختران نباید خاموش بمانند!. شهردار مسلمان لندن گفت: می خواهم دنیا بداند که ما در کنار اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و تمام آنهایی که به خاطر نژادشان مورد تبعیض قرار گرفته اند، ایستاده ایم. حضرت (ره) درباره خواهی مردم ایران و خواسته های استعمارگران فرمودند: «الآن جرم این ملت این است که می خواهد آزاد باشد، می خواهد انسان باشد، می خواهد سرنوشت خودش به دست خودش باشد... دنیا دنیای سابق نیست. دنیای سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا اروپا یا و یا شوروی. دنیا امروز نمی پذیرد این را. باید آن ها تعدیل کنند کارهای خودشان را. دنیا نمی پذیرد که دو قدرت تمام دنیا را از بین ببرند. دنیا نمی پذیرد که یک اقلیت تمام کشورها را ببلعد. باید این ها در کارهای خودشان یک تجدیدنظر ند.»

صحیفه ، جلد 18، صفحه 322 نامه حضرت علی (ع) به سلمان فارسی قبل از خلافت اما بعد ؛ دنیا به ماری ماند با بدنی نرم و زهری که موجودات را از میان بر می دارد . پس از خوشی های دنیا روی برکش ؛ زیرا که مدتی بیش بر تو نمی پاید . فکر دنیا را هم مکن ! چون به یقین می دانی که به تو نمی ماند؛ و وقتی با آن دمساز گشته و انس گرفتی ؛ بیشتر بیم دار ؛ که دنیا پرست هنگامی که در دنیا به شادم. صادق خان شهردار مسلمان لندن عصر روز یکشنبه در سخنانی پیش از شروع نمایش فروشنده در میدان ترافالگار گفت: 'می خواهم دنیا بداند که ما در کنار اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و تمام آنهایی که به خاطر نژادشان مورد تبعیض قرار گرفته اند، ایستاده ایم. انسانها در تقسیم بندی دنیا و آ ت از چهار گروه بیرون نیستند:۱- دنیا ۲- آ ت ۳- دنیا و آ ت ۴- نه خواهان دنیا نه آ ت
از میان این چهار گروه، گروه چهارم را هم خدا هم ان و ان و هم عقلای جهان محکوم می کنند، زیرا این گروه در واقع بی هدف بوده، به حیوانات بیشتر شباهت دارند تا به انسانها. در این میان برخی از فرقه های صوفیه یا اشخاص برجسته آن پیرو گرو. پسر خوشگلم و نازنیم رو پنج شنبه مورخه 3/11/92 ساعت 35/9 صبح در بیمارستان سید ال یی سنندج دنیا اومدی و با به دنیا اومدنت دنیا رو بهمون دادی ... همون روز تو بیمارستان بابایی اسمت رو محمد گذاشت محمدم عزیز دلم خیلی دوست دارم ببخش عزیز دلم این چند وقت برات ننوشتم ... دیگه میخوام برات بنویسم تا همیشه برات بمونه شب دهم اردیبهشت استو تو بابا دقیقا در شب دهم اردیبهشت هشتاد و نه ایستاده ای و سیبانه می خندی.همان لبخندی که چهارده روز بعد ایستاد در یک تکه کاغذ و یک نوار سیاه باطلش کرد...من یک روزی روی بام دنیا فریاد میزنم: قدش خیلی بلند نبود اما دنیا را از بالا می دید...**********امشی وقتی دیدم آن فرشته کوچک را در آغوش مادرانه الیکا جا دادی، مهربانیت راد. در تقویم باید یک شب وجود داشته باشد به نام شب چرخش زمین ،شبی که در آن مردم در رختخوابهای خودشان می خو دند و نیمه های شب قل می خوردند و می سُ د آن سر دنیا و فردا صبح چشمهایشان را جای دیگری باز می د ،مثلا در اتاق دخترکی پانزده ساله که از گوشه ی ع کنار تخت مغرورانه لبخند می زند ،و یا در خانه ی یک ژاپنی چشم بادومی ل کننده و حتی روی کارتون ِ ی. راهپیمائی علماء در پیروزی انقلاب ی که سید حسن ابطحی نفر اول از سمت چپ ایستاده اند راهپیمائی علماء در پیروزی انقلاب ی که سید حسن ابطحی نفر اول از سمت چپ ایستاده اند در سال 1357 در دوران پیروزی انقلاب ی علماء مشهد در پیشاپیش جمعیت راهپیمائی می د افرادی از قبیل آیة الله مروارید که از طرف راست نفر دوم و آیة الله شیخ ابوالحسن نفر سوم و آیة الله ثقفی نفر پنجم و آیة الله شاهرودی نفر هفتم و آیة الله طاهری نفر نهم از طرف راست دیده می شوند در این راهپیمائی ها که در حقیقت پشتیبانی از مسئله و از بین رفتن رژیم شاهی بود با کمال شهامت مردم مشهد به پیشوائی علماء اعلام موفق به پیروزی انقلاب ی شدند هدف از انقلاب این بود که در راس کار فقیه جامع الشرائطی که مخالف با هوای نفس و مطیع اوامر الهی و قرآن کریم و دین مقدس باشد در راس کار قرار بگیرد و تمام مسئولین از رئیس جمهور تا آن کارمند جزء همه و همه تابع قوانین باشند و تزکیه نفس کرده باشند و دستورات قرآن را مو به مو انجام دهند و فسق فجور از جامعه لااقل در یک مملکت که ایران باشد از بین برود و حکومت عدل الهی برقرار گردد و به بقیه ممالک دنیا اگر توانستیم این انقلاب را صادر کنیم و برای تمام دنیا عدل و داد را بوسیله دست با کفایت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه بگذاریم تا انجام شود و وعده الهی که از زبان پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام که فرموده است «یملاء الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» تحقق پیدا کند امید است مردم مسلمان ایران به احترام این راهپیمائی ها و خون ء و زحمات علمای ربانی خود را تربیت کند و اه بزرگان دین بالاخص راحل رضوان الله تعالی علیه را عملی نمایند به امید آن روزی که عصر ارواحنا فداه ظهور کند و ما زمینه ساز ظهور آن حضرت باشیم. وباز هم آغاز شد سالی دگر و هنوز ایستاده امایستاده آغاز شد امسال و ای کاش ... یک سیصد و شصت و پنج روز دیگر در انتظار بهار، نشسته آمد و رفت و هنوز در هیاهوی همین که نوبانگ رسید به پایان برده - نبرده از خاطرم عبور کرد تا سیصدو شصت و پنج دیگری آهسته بگذرد و من ایستاده آغاز کنم توصیه های آیت الله قاضی طباطبایی به شاگردش
علامه طباطبایی می‏فرمود: «چون در نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی، گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می‏شدم؛ تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آن جا عبور می‏ د. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند: ای فرزند! دنیا می‏خواه. جعفر صادق علیه‏ السلام فرمودند:

(در روز قـیـامت) خـداوند، جـلّ ثناؤه، همچنان که برادرى از برادرش پوزش مى‏ خواهد، از بنده مؤمن نیازمند خود در دنیا، دلجویی می کند و مى‏ فرماید: به عزّت و جلالم سوگند که من تو را در دنیا از سر خواریت نزد من، محتاج ن . اکنون این س وش را بردار و ببین به جاى دنیا به تو چه داده ‏ام. او س وش را بردارد و گ. معاون امور حقوقی و بین المللی امور خارجه گفت: همه کشورهای دنیا در کنار و علیه ایستاده اند. آگاه باشید، گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته است، خوبی هایش ناشناخته مانده به سرعت پشت کرده مى گذرد، نان خود را به سوى نابود شدن مى کشاند و همسایگانش را به سوى مرگ مى راند. آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده، و آنچه صاف و زلال بود تیرگى پذیرفت، و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقى نمانده است، یا جرعه اى آب که با آن. شرکت بین المللی هواپیمایی پا تان(pia) در اقدامی نادر هفت مسافر را ایستاده جابجا کرد. چیکه چیکه بارووووون دیگه دیره خوابوووووند دنیا عشق توووووم چشام خیره تنم خستست فازم جیغ ولی ، لبام بستست اره فنا میره دنیا حتی با یه نفس اما حبس صدام توی یه قفس ، این مرد دنیا زجرش داده بد ازش طلبداره ... بخش دوازدهم : ضرورت یاد مرگ
پسرم، بدان تو براى آ ت آفریده شدى، نه دنیا، براى رفتن از دنیا، نه پایدار ماندن در آن، براى مرگ، نه زندگى جاودانه در دنیا، که هر لحظه ممکن است از دنیا کوچ کنى، و به آ ت در آیى. و تو شکار مرگى هستى که فرار کننده آن نجاتى ندارد، و هر که را بجوید به آن مى‏رسد، و سرانجام او را مى‏گیرد. پس، از مرگ بترس نکند زمانى سراغ تو را گیرد که در حال گناه یا در انتظار توبه باشى و مرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، که در این حال خود را تباه کرده‏اى. پسرم فراوان بیاد مرگ باش، و به یاد آنچه که به سوى آن مى‏روى، و پس از مرگ در آن قرار مى‏گیرى. تا هنگام ملاقات با مرگ از هر نظر آماده باش، نیروى خود را افزون، و کمر همّت را بسته نگهدار که ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد. مبادا دلبستگى فراوان دنیا پرستان، و تهاجم حریصانه آنان به دنیا، تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده، و دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده، و از زشتى‏هاى روزگار برداشته است. ما با اسم خودمان بودیم، دیدیم همه ی دنیا با اسم "زهرا" کامنت می گذارند! بعد آمدیم یک اسم خاص برای خودمان انتخاب کنیم و با نام شخصیت حقوقی مان کامنت بگذاریم، دیدیم باز همه ی دنیا ملکه شدند. این بار نام خودمان را گذاشتیم "مانته نیا" (با حفظ سمت ملکگی!) تا ببینیم آیا بازهم همه ی دنیا مانته نیا می شوند یا این نام مخصوص خودمان می ماند... آندره.
سوره ی 50 (ق): آیه ی 38:
"ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید"
سوره ی 41 (فصلت): آیه ی 9:
"بگو: آیا شما به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است!"
امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال .  مطهری شهید مطهری می گویند: «یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت. اسمش را گذاشته بود منطق ماشین دودی، می گفت: من یک درسی از قدیم آموخته ام و جامعه را روی منطق ماشین دودی می شناسم. وقتی بچّه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آن وقت ها قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران ـ شاه عبدالعظیم بود. من می دیدم قطار وقتی که در ایستگاه ایستاده بچّه ها دورش جمع می شوند و آن را تماشا می کنند و به زبان حال می گویند ببین چه موجود عجیبی است. معلوم بود که یک احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یک نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به آن نگاه می د... همین که راه می افتاد، بچّه ها می دویدند سنگ برمی داشتند و قطار را مورد حمله قرار می دادند! من تعجّب می که اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی زنند، و اگر باید برایش اعجاب قائل بود، اعجابْ بیشتر در وقتی است که حرکت می کند. این معمّا برایم بود تا وقتی بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم. دیدم این قانون کلّی زندگی ما ایرانیان است که هر ی و هر چیزی تا وقتی که ن است مورد احترام است، تا ت است مورد تعظیم احترام است؛ امّا همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها ی کمکش نمی کند بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می شود. و این نشانة یک جامعة مرده است. ولی یک جامعة زنده فقط برای انی احترام قائل است که متکلّم هستند نه ت، متحرکند نه ن، باخبرترند نه بی خبرتر. پس اینها علائم حیات و موت است.»... منبع: کتاب احیای تفکر ی (تصاویر) هاشمی ایستاده سخنرانی کردهاشمی رفسنجانی که به عنوان سخنران مراسم ورود (ره) به ایران در ترمینال شماره 1 فرودگاه مهرآباد حضور یافته بود هنگام سخنرانی روی صندلی ننشست و سخنرانی خود را ایستاده ایراد کرد؛ او در سخنان خود انتقاد شدید از رد صلاحیت یادگار (ره) مطرح کرد. «از ایستاده آب خوردن بپر د که باعث دردی می شود که درمان ندارد مگر اینکه خدای عزوجل بهبودی ببخشد.» جدید ایرانی ایستاده در غبار با ایرانی جدید ایستاده در غبار با
سینمایی ایستاده در غبار با
ایستاده در غبار با

در صورت ن یتی صاحب اثر لینک برداشته خواهد شد .

جدید ایرانی ایستاده در غبار با ایرانی جدید ایستاده در غبار با
سینمایی ایستاده در غبار با
ایستاده در غبار با

در صورت ن یتی صاحب اثر لینک برداشته خواهد شد .

این روزها بیشتر دوست دارم ببوسم روی ماهتو. وقتی خسته و خیس عرق شدی و موهات فر میخوره روی پیشانی چقدر عزیز میشی واسم. کاش همیشه مثه این روزا با توکل باشی پر از فکر نو باشی اروم باشی و بهم بگی از خدا بخواه هرچی خیرمونه پیش رومون بذاره. خیلی خوشحالم از شنیدن این حرف ک میگی:دلم نمیخواد اینقدر به این دنیا وابسته باشم. واسم لذت بخشه تو یه گو. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه پای نظام ایستاده ایم، گفت: با همه انتقادات موجود و نقدهایی که به یکدیگر داریم تا پای جان ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم که حریم نظام آسیب ببیند. به سلامتی همه اونایی که تو دلمون نشستن و کرایه هم نمیدن. به سلامتی همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم قبول دارن وگرنه بهتر از ما رو که همه دوست دارن. به سلامتی پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه. به سلامتی با ارزش ترین پول دنیا "تومن" چون هم تو هستی توش هم من. به سلامتی اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون هم ن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه. به سلامتی پنگوئن که نیم وجب قد داره ولی راه میره. به سلامتی اونایی که دوسشون داریم و نمیفهمن و آ شم دق میدن مارو. صلامتی همه کلاس اولی ها که تازه امسال یاد میگیرن سلامتی درسته نه صلامتی. به سلامتی دوست نازنینی که گفت قبر منو خیلی بزرگ بسازین چون یه دنیا آرزو با خودم به گور میبرم. به سلامتی ی که بهش زنگ میزنی خوابه ولی واسه این که دلت رو نشکنه میگه خوب شد زنگ زدی باید بیدار میشدم. به سلامتی سندباد که بچه کرمانشاه نبود ولی همه دنیا رو با شلوار کردی گشت. به سلامتی مادر که اگه سر سفره غذا کم بیاد اولین ی که اشتها نداره اونه. به سلامتى همه رفقایی که نه دنیا عوضشون میکنه نه من با دنیا عوضشون میکنم.. عزیزانم در جواب دادن کوتاهی نمی کنم کارهایم زیاد شده دوستتون دارم > "پشت سر هر معشوق ، خدا ایستاده است > > پشت سر هر آنچه که دوستش می داری > > و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی > > بهتر است بالاتر را نگاه نکنی > > زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد > > و او آنقدر بزرگ است > > که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند > > پشت سر هر معشوق ، خدا ایستاده است > > اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی > > اگر عشقت گذراست و تفنن و تفری. آیت الله حائری
در این دنیا نه ی بالاست نه پایین. آن که خود را بالا فرض می کند، سطح پایین فکر می کند و آن که خود را پایین فرض می کند، سطح بالا فکر نمی کند. فرض کنید ده نفر آدم هم قد ایستاده اند اگر از میان این ده نفر، یکی برود روی ترازو، آیا معقول است که او خود را بالاتر از دیگران بداند؟ هرگز! او چون روی ترازو ایستاده، بلندتر به نظر می ر. انصارالله یمن، با تأکید بر وحدت گروههای یمنی گفت که انصارالله جلوی طرح های و در منطقه ایستاده است. تفاوت نگاه ها به سریال «ایستاده در غبار» به یک سوژه خبرساز تبدیل شد. دختر خوبم‏! مادام که دل تو از دنیا کوچک‏تر باشد،...مطمئن باش هر کارى که ى، حقیر و محدود و دنیایى است؛ حتّى اگر و روزه و حجّ و جهاد و درس توحید باشد. ولى اگر دل تو از دنیا بزرگ‏تر بشود،...مطمئن باش براى این دل‏هاى بزرگ، هر کارى مفید و سودمند خواهد بود؛ حتّى اگر پاک بینى کودک و پرداختن به کارهاى عادى و روزمرّه باشد. (ع ص )؛ نامه هاى بلوغ، . جو هیل، از بزرگترین نقاشان 3d در جهان است.او موفق شده است رکورد بزرگترین نقاشان 3d گینس را به نام خود ثبت کند.در ذیل چند نمونه از نقاشی های وی را میبینید.این نقاشی ها همچون بسیاری از نقاشی های دیگر فقط از روبرو قابل ملاحظه است. بزرگترین نقاشی سه بعدی دنیا (8 ع ) بزرگترین نقاشی سه بعدی دنیا (8 ع ) بزرگترین نقاشی سه بعدی دنیا (8 ع ) بزرگترین نقاشی سه بعدی دنیا (8 ع ) بزرگترین نقاشی سه بعدی دنیا (8 ع ) حوزه و گفت:ناراحتی ما این است که افرادی خون های را هدر ندهند، البته عده زیادی هم محکم پای خون ایستاده اند. دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتیتموم دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتیمثه قصه یه عشق تازه بودیمثه افسانه بی اندازه بودیهیشکی برای من شبیه تو نبودهدنیا چه بی رحمی، آخه تنهایی زودهدل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتیتموم دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتیکه اینجوری تو رفتی .... "آهنگی برای ناصر"--------------------------------------به خدا زوده، زوده که بگ. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:الان کاملا روی پای خود ایستاده،ما همیشه گفته ایم که به جبهه مقاومت مشاوره می دهیم.