با درونگراها مهربان باشیم

به نقل از خبرگزاریها در مورد با درونگراها مهربان باشیم : بیائید کمی با خود و دیگران مهربان باشیم ...مهربانی آنقدر هم که فکر می کنیم کارسخت و پیچیده ای نیست اصلا وقت و انرژی از ما صرف نمی کند بلکه آنچه به ما می دهد احساس خوشایندی است که به ما باز می گردد...گاه مهربانی نگاهی گرم و مهربان یک دوست است وقتی دلت پر از اضطراب است یک لبخندی است وقتی می ترسی یا یک کلام ساده است که من هستم...گاه یک گوش اس. مهربان،عشق را مسلمان کن مشکلات خیال آسان کن دست ما به کوتهی ِ قدح قد این پیاله تو درمان کن گاه آدمم گهی ابلیس لعنتی بیا و به کن واجب الحدم من به صد مذهب مهربان ، عشق را مسلمان کن رنگ دریا ندارد این آبی چشم عاشقانه نمایان کن دوست دارم فراتر ازاین ها گاه گاهی بیا و حیران کن خدا یا
ای رحمت گر مهربان
به هر سو که مینگریم جز رحمت تو نمیبینم!
خونی که در رگ های ماست , به هر سلولی که میرسد خبر از تو میدهد ای رحمت گر مهربان.
چگونه است که نعمت حیات بخشیدی و افتخار شکر گذاری ارزانی نمودی, از عدم آدم آفریدی و حال آنکه بی نیاز ستوده ای و نیاز همچنان ما راست.
ای رحمت گر مهربان
تو را آنگونه که شایسته تو.
در ایام شهادت مهربان ترین مادر ؛مهربانی یادمان نرود
خیلی ها در این فصل نیازمند دستهای مهربان هستند
بخاطر خودمان هم شده وبه نیت مادر مهربا نیها
حضرت انسیه حوراء،فاطمه ا هراء
مهربان باشیم

جلسه شورای اداری بخش مهربان طی دعوت قبلی جلسه شورای اداری روز چهارشنبه مورخ 93.06.19 در محل سالن عباسیان به ریاست جناب آقای عیاری بخشدار مهربان با حضور مهربان ، مسئولین ادارات ، شوراها ، دهیاران و تعدادی از معتمدین بخش مهربان تشکیل یافت . رمضان روزهای آ را طی میکند ؛ هفته دیگر در همین موقع جشن بزرگ عید فطر را برگزار میکنیم جشنی که قلبها ی شسته شده را نوید میدهد که صیقل خوردی و شفاف شدی و رنگ و رو باز کردی برای اینکه نگذاریم دوباره این آینه دل کدر شود قول دهیم به خودمان و با خدایمان قرار ببندیم که جز به او نین یم و جز به او تکیه نکنیم ؛ قران را از زندگیمان دور نکنیم با خدا عهد ببندیم ی را قضاوت نکنیم ؛ آبروی انسانی را نبریم ؛ پشت سر دیگران صحبت نکنیم ؛ مال ی را نخوریم ؛ دنبال تجسس مشکلات دیگران نباشیم ؛ ضعیفی را له نکنیم ؛ قول دهیم مهربان باشیم .... مهربان / رضائی 95.4.9
سلام بر بهاران

با هم مهربان باشیم.... دیر یا زود سیاهی و سپیدی روزهایمان به پایان خواهد رسید.
با هم مهربان باشیم .... دیر یا زود ساعت قلبمان خواهد ایستاد.
با هم مهربان باشیم .... دیر یا زودقایق کاغذی حوض عمرمان غرق خواهد شد.گلهای بهاری خزان خواهد شد و گوشی همراهمان برای همیشه خط نخواهد داد..... با هم مهربان باشیم. نگاه آهو
آهو از کجا فهمید
باید از تو یارى خواست؟
از پناه تو باید
سایه اى بهارى خواست؟
آهو از کجا فهمید
با تو مى شود آرام؟
با نگاه تو آهو
پیش پاى تو شد رام
تو به مهربان بودن
در زمین بودى
مهربان فراوان بود
مهربان ترین بودى
مى دهى نجات از مرگ
آهوى فرارى را
مى کنى جدا از او
ترس و بیقرا. مسابقات فوتسال جام رمضان مهربان مسابقات فوتسال جام رمضان مهربان با همت کمیته فوتسال هیات فوتبال مهربان ،متفاوت تراز سالهای قبل بابرنامه ریزی منظم و تشکیل جلسات متعدد در 4 گروه باشرکت 17 تیم از ای مهربان - دوزدوزان -زرنق -بخشایش-کلوانق و روستاهای کیوج - آلان- کرمجوان روزدوشنبه راس ساعت 45/21شب مورخه 9/۴/۹۳ درسالن ورزشی جهان پهلوان تختی . گزارش تصویری// غبار روبی مزار ء مهربان باحضور جناب سروان مقصودی،فرماندهی انتظامی بخش مهربان بشیری رئیس اداره برق بخش مهربان عباسقلی پوررئیس اداره ورزش وجوانان بحش مهربان وجمعی ازاعضای هیات فوتبال مهربان،بازیکنان تیمهای فوتسال انتظامی واداره برق بخش مهربان درششمین روزهفته تربیت بدنی ورزش93.8.1 امروز
سعی کنیم
یک " اتفاق خوب"
در زندگی دیگران باشیم
مهربان باشیم و رئوف
بی شک
هزاران مهربانی
به ما باز خواهد گشت
  من: "سلام لیلی توی آینه" :) لیلی با غان و غون فراوان، از شدت خوشحالی برای لیلی توی آینه دست و پا تکان می دهد* و چند جیغ شادی هم می کشد :-))))
اگر همه ما به همین اندازه با خودمان مهربان بودیم، صدای سرزنشگر درونی خفه می شد... کمال گرایی منفی در افق های دور محو می شد... و در اوج خوشبختی از زندگی در حال لذت می بردیم و معنای رضایت را درک می کردیم :). من و خواهرم گوشه ی اتاق مچاله شده ایم

مادرم چندقلوه سنگ بار گذاشته است


تا مهربان قصه از راه برسد

وما گوشت بخوریم!


در اتاقهای دربسته


آدم های مهربانی برای خاطرماچانه میزنند.

من و خواهرم گوشه ی اتاق مچاله شده ایممادرم چندتا قلوه سنگ بار گذشته است

تا مهربان قصه از راه بر. امین: اگر مادر از جوجه های خود جدا شود بسیار ناراحت می شود. مینا: خداوند خیلی مهربان و بخشنده است و نیرومندترین موجودات است. امین: خداوند است که مادری چنین مهربان به ما داده است. مینا: ما نباید حیوانات را آزار بدهیم. با دقت به این سه تصویر نگاه کن: از آنها چه می فهمی؟ ص 27 مادر یکی از مهربان ترین آفریده های خداست و به بچه هایش محبت می کند و چیزهای زیادی را به بچه هایش یاد می دهد. چه مهربان بودی ای یار ای یگانه‌ترین یار چه مهربان بودی وقتی دروغ میگفتی...  یکی از قشنگ ترین مطالبی هم که چند ماه پیش خوندم مربوط به مهربانو و مهربان بود. "آقا و خانم" دو کلمه ن با ریشه مغولی. اجداد ما در ایران باستان به "زن" می گفتن "مهربانو" به معنی ی که مهر رو خلق می کنه و به مرد می گفتن "مهربان" به معنی ی که از مهر محافظت و نگهبانی می کنه.
تو کدومشونی؟ مهربانو یا مهربان؟ ب ایی نخستین جشنواره یاد یار مهربان از ۲۸ دی ماه با شروع رسمی نخستین جشنواره یاد یار مهربان در مدارس سراسر کشور، به همت "کتابخانه علامه امینی" نشست صمیمانه کتاب بادبادک هابا حضور دانش آموزان خوب و فعال دبیرستان حضرت زهرا برگزار شد. لطفا به ادامه مطلب بروید... مهربان باش و به هر ی می رسی لبخند بزن تو نمی دانی به آدم ها چه می گذرد شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد، و آن ها بسیار به آن لبخند محتاج باشند. دیداررئیس اداره ورزش وجوانان بخش مهربان روساواعضای هیاتهای ورزشی مهربان با عیاری بخشداربخش مهربان درچهارمین روزهفته تربیت بدنی وورزش کریم عباسقلی پورررئیس اداره ورزش وجوانان بخش مهربان وجمعی ازروسا واعضای هیاتهای ورزشی مهربان راس ساعت 11 صبح تاریخ93.7.29 با عیاری بخشدار بخش مهربان دیدار د. بخشدارمهربان دراین نشست صمیمی که حیدری شهردارمهربان نیز حضورداشت به روند توسعه وگسترش ورزش مهربان درمدیریت فعلی اداره ورزش وجوانان بخش مهربان اشاره کرده ،تاکیدنمود رشد چشمگیرورزش بخش درهمه ابعاد درچهارماه اخیر بابرنامه ریزی دقیق وتلاش عباسقلی پوروهیاتهای ورزشی وتعامل وهمدلی با مردم وورزشکاران ومسئولین بخش وشهرستان واستان زبانزد همگان بوده وبرگزاری 5 همایش وسایربرنامه های دیگر وآغازفعالیت ورزش بانوان دراین مدت نشاط وشادی را برای مردم بخش مهربان به ارمغان آورده است.سپس رئیس اداره ورزش وجوانان مهربان به نمایندگی ازجامعه ورزش بخش مهربان ازعنایات وتوجهات بخشدار به ورزش بخش مهربان تشکر وقدردانی کرد.
یـــاد یـــار مهربان یـــاد یـــار مهربان آید همی……. یـــاد مــاه زاهـــدان آید همی
یــاد آن دلبر که ما را چون پدر……. بـــود یـاری مــهربان آید همی یاد آن شیرین سخن، نیکو بیان ……. همچو سَیلی بی امان آید همی
درّ و گــوهــر بـود هر گفتـار او…….یـــــاد آن درّ گــران آید همی
چــونکه او یــار صَدیق دین بود……. نـــام نیـکش بر زبان آید همی
بر دل ما داغ هجرانش چو رعــد……. از میــان آسمـــــان آید همی
رفــت و قلبــم تا هنوز از هجر او …….بی قرار و خون فشان آید همی
یــاد آن خنـدان دلِ شادان، بخیر…….خنــده اش آرام جان آید همی
رفــت بـــا خنـده از این دیر فنا…….عــاقبـت خنده زنــان آیدهمی
شـاهـــد بلـــــــــــــوچ ..... روحش شاد وراهش پر رهرو باد . چارلی چاپلین در سال های متمادی شمایل یک «ولگرد» را از خودش به وجود آورد. با آن لباس و کلاه و عصا در مهاجر (۱۹۱۷)، پسربچه (۱۹۲۱)، جویندگان طلا (۱۹۲۵)، سیرک (۱۹۲۸)، روشنایی های شهر (۱۹۳۱) و... ظاهر شد و توانست این شمایل را برای همیشه از آنِ خود کند. چارلی چاپلین، ولگرد مهربان معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان، از برگزاری سومین دوره طرح «دست های مهربان» به مناسبت هفته ملی کودک در کرمان خبر داد.
نهمین کوهروی هفتگی مسئولین،کارکنان ادارات ،مردم شریف مهربان به مزار ی گمنام حاج علمدار (روزپنجشنبه راس ساعت 6 صبح تاریخ 93.8.15) باشرکت : حضرت حجت ال والمسلمین حاج آقا جلیل جلیلی بخش مهربان، محسن عیاری بخشداربخش مهربان، سعیدحیدری شهردارمهربان ،جناب سروان علی مقصودی فرماندهی انتظامی بخش مهربان، علی مقدم مدیرمجتمع تجاری -اداری حض. سعید راد بازیگر مطرح سینما از علی معلم به عنوان یکی از مهربان ترین افراد سینمای ایران نام برد. سعید راد بازیگر مطرح سینما از علی معلم به عنوان یکی از مهربان ترین افراد سینمای ایران نام برد. طرح همسفر مهربان در مینی بوس های مسیر رفت و آمد لاسجرد و افتر از توابع شهرستان سرخه اجرا شد. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که داوران با تیم او و بازیکنانش خیلی مهربان نیستند. بلا ه به همت بخشدار پرتلاش مهربان احداث جاده استراتژیک مهربان به مشکین شهر که آرزوی دیرینه مردم بود به تحقق می انجامد . با حضور بخشدار بخش قصابه وبخشدار مهربان در جلسه کارگروه احداث جاده مهربان به مشکین شهر نشان از همت مسیولین این دومنطقه برای احداث این جاده است ،بخشدار بخش قصابه وهئت همراه از شهرستان مشکین شهر امروز برای اولین بار پس از طی این جاده با حضور در بخشداری مهربان نشان از این است که استارت شروع کار بزودی زده خواهد شد . خب با پایان ترم ما هم نفس راحتی کشیدیم و جمع کردیم و برگشتیم شهرمون. تو این مدتی که بین بچه ها تو خوابگاه بودم از هر رنگ و قوم بودیم که از هیچکدوم بی مهری ندیدم و این شعور بالای بچه هارو می رسونه و تنها چیزی که میشد کمبودشو حس کرد عدم شناخت یکدیگر بود که به یک سری سو تفاهم ها دامن میزد. هی همه تو این عدم شناخت ها بی تقصیر بودیم چون کمتر ا. مدیر شعبه استان قم بنیاد نیکوکاری دست های مهربان، با اعلام خبر تأسیس شعبه استانی این بنیاد در قم، گفت: بنیاد خیریه دست های مهربان برای ارائه خدمت به ن س رست خانوار در قم آمادگی کامل دارد. «غول بزرگ مهربان» به کارگردانی مریم کاظمی و با حضور حسین محب اهری و عموهای فیتیله ای از ششم فروردین ۹۷ در تالار آسمانِ تهران روی صحنه می رود. شهر مهربان: تاخیر در ایجاد شهرک صنعتی در مهربان جایز نیست مهربان گفت: تاخیر بیش از این در ایجاد شهرک صنعتی در مهربان جایز نیست و مسئولان در خصوص آ ین وضعیت احداث شهرک صنعتی در مهربان باید به افکار عمومی پاسخگو باشند. rwsg_dsc00090==90.jpg جلسه پیگیری مصوبات دومین جلسه شورای ورزش مهربان جلسه پیگیری مصوبات دومین جلسه شورای ورزش مهربان در مورخه 16/05/93 با حضور بخشدار مهربان راس ساعت 10صبح در محل شهرداری مهربان تشکیل گردید. بخشدار مهربان در ابتدای جلسه درخصوص احداث ورزشگاه در شهر مهربان و وم ایجاد آن در منطقه مطالبی ارائه فرمودند واحداث آن را نیاز منطقه خوانده ودرخواست تلاش جدی همه متولیان ورزش دراین خصوص شدند .درادامه شهردار مهربان ضمن تشکر از حضور حاضرین درجلسه، آمادگی شهرداری را جهت هرگونه همکاری با پیشرفت ورزش در منطقه اعلام ونظرات خود را دراین خصوص بیان نمودند. رئیس شورای ی شهر مهربان ،رئیس اداره ورزش وجوانان بخش مهربان و رئیس هیئت فوتبال شهر مهربان از دیگر اعضا حاضر در جلسه پیشنهادات ونظرات سازنده خود را دراین خصوص اعلام ودرادامه بحث کارشناسی میان اعضاء حاضر ، مصوباتی جهت اجرا به تصویب رسید. آدم ها همیشه مهربان نمی مانند ،
روزی خسته خواهند شد
و سر به طغیان بر می دارند!
و چقدر شنیدن دارد حرفهای دلی که می شکند !
دلی که با لبخندی روی لب می گرید!!!
و آن روز بی من هوایت سرد خواهد شد ...
اما آن روز هم باز... غرورِ بی دلیلت تو را گرم می کند و
نمی فهمی...!!! هشتمین کوهروی هفتگی
مسئولین،کارکنان ادارات ،مردم شریف مهربان به مزار ی گمنام حاج علمدار
(روزپنجشنبه راس ساعت 6 صبح تاریخ 93.8.8) باشرکت : حضرت حجت ال والمسلمین حاج آقا جلیل جلیلی بخش مهربان، محسن عیاری بخشداربخش مهربان، سعیدحیدری شهردارمهربان ،جناب سروان علی مقصودی فرماندهی انتظامی بخش مهربان، علی مقدم مدیرمجتمع تجاری -اداری حضرت رضا(ع) مهربان ،محمدباقرثابت قدم رئیس کمیته حضرت ره بخش مهربان ، محمدمحمدی رئیس اداره آب وفاضلاب بخش مهربان ،محمدحمیدی وقاسم وفادار شورای ی مهربان ، اکبرعبدالهی رئیس جهادکشاورزی بخش مهربان یوسف هونان رئیس هیات کوهنوردی مهربان،علی اشرف مهربانی،محمدرضاقهرمانی ،جعفر ی ،رجب صدری،مهدی حمیدی ،محمدرضاغفارنژاد،کریم ی، حسن احساسی،حسین خدایاری(کارمندشهرداری مهربان)،کریم عباسقلی پوررئیس اداره ورزش وجوانان بخش مهربان مهربان از روند پیشرفت کند احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی مهربان انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه مهربان از حداقل امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار است، مسئولان جواب های قانع کننده ای به مردم منطقه داشته باشند.خبرگزاری فارس: انتقاد از روند کند احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی مهربان مکالمات من و دوست مهربانم:دوست مهربان: الی ع ووو که برات فرستادم دیدی؟من: نهدوست مهربان:برو ببین دلت آب شه بدبخت بیچاره بی نوای فلک زده (بوووووووووووووووووووووووق)من: خب الان رفتم دیدم، حالا که چی مثلا این چیه؟دوست مهربان: ببین یه عالمه توت فرنگی یدم دارم میلمبانم. الان همه جات سوخت؟من: نه!!! عالم و آدم میدونن من توت فرنگی دوست ندارم. مسابقه طناب کشی آقایان بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی وورزش طبق برنامه هفته تربیت بدنی اداره ورزش وجوانان بخش مهربان ،مسابقه طناب کشی آقایان بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی وورزش باشرکت تیمهای انتظامی،حوزه قضایی بخش مهربان،جوانان مهربان،روستای آلان ،روستای اسنق، روستای قیصریه راس ساعت 10 صبح مورخه 93.7.27 درسالن تختی مهربان توسط حسین سیدی نسب رئیس هیات روستایی وبازیهای بومی محلی مهربان برگزارگردید.که تیمهای جوانان مهربان وروستای آلان به مقامهای اول ودوم دست یافتند. بهار می رسد زراه....پر از شکفتن امید ....پر از سرود ابر وآبپر از نگاه مهربان افتاب..بهار می رسد زراه...دلم شکفته می شود زبوی عشقتو با بهار میرسی.....تو با شکو فه های بی قرار می رسیبه دور از نگاه تنگ حاسدانمیان نغمه های عاشقا ن...تو می رسی ز را دام....نگاه عاشقی ؟بهار را برای ما حرام کرده استنه.... ان نگاه مهربانسجود عشق را همیشه در بهار...مستدام . بازدید جمعی از مسئولین شهرستان سراب و مهربان از نمایشگاه کتاب در مهربان جمعی از مدیران فرهنگی شهرستان سراب در حاشیه جلسه هم شی فرهنگی که در دفتر بخشدار مهربان برگزار گردید ، به اتفاق و بخشدار مهربان از نمایشگاه کتاب مستقر در روبروی ساختمان شهرداری مهربان بازدید د. روستای گوشه یکی از زیباترین روستا های ایران است است . با مردمانی سخت کوش و مهربان معروف بودن گوشه بیشتر به خاطر مردم خوب آن است . همه با هم و با روستا های هم جوار بسیار خوش برخورد و مهربان هستند . البته این خصلت اکثریت روستا نشینان منطقه ملایر می باشد . و دیگر خصلت این مردمان سخت کوش بودن انهاست . مردمانی زحمت کش و کوشا همین خصلت های خوب. اختصاصی از رزفایل پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 1 ( بینای مهربان ) با و پر سرعت .
پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 1 ( بینای مهربان )
پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 1 ( بینای مهربان ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 13 اسلاید قابل ویرایش
با
پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 1 ( بینای مهربان )
هالک سگ غول پیکر مهربان، پدر هشت توله سگ است و اگرچه صاحبان او می گویند که گاز او می تواند بازوی انسان را مثل یک خلال دندان د کند اما در اینجا او جنبه لطافت و مهربانی خود را با نوازش و توله هایش نشان می دهد. سلام. صبح بخیر. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] بازدیداززمین چمن فوتبال روستای آلان روز پنجشنبه راس ساعت 9صبح مورخ 94/01/27 عیاری بخشدار مهربان بهمراه جناب سروان مقصودی فرمانده انتظامی مهربان ،عباسقلی پور رئیس اداره ورزش مهربان وفرهمندرئیس هیات فوتبال مهربان جهت برگزاری مسابقات فوتبال بین روستاهای بخش مهربان اززمین چمن فوتبال روستای آلان بازدید د دراین برنامه که اعضای شورای ی روستاهای آلان وبرآغوش ،باقرزاده دهیارآلان وجمعی ازجوانان علاقمند به ورزش هم حضورداشتندتعداد یکصد اصله نهال درخت درچهارسمت میدان فوتبال کاشته شد. شهر مهربان: اجرای حکم محکومیت آیت الله شیخ نمر عواقب خطرناکی خواهد داشت شهر مهربان با اشاره به حکم محکومیت آیت الله شیخ نمر عالم شیعی عربستان به گفت: این حکم کاملاً است و باید شاهد عواقب خطرناک این حکم در خود عربستان و سایر کشورها باشیم، ضمن آنکه اعتراضات در داخل عربستان، یمن و بحرین آغاز شده است. f2i_0_(23)===23.jpg نتیجه دیداردوستانه بمناسبت عیدقربان
دیدار دوستانه بین تیمهای بخشداری مهربان وسهند ائل گلی تبریز که در زمین چمن گلک مهربان برگزار شد درنهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت که هردو گل از روی نقطه پن ی به ثمر رسید ضمنا زننده گل تیم بخشداری مهربان مهدی نوروزی بود. لازم به ذکر است آقایان اصغر محمدی فرد ،میثم فریدونی و جواد شوری قضاوت . شمس الشموس من مهربان ترینم روحم زخمی آدم هاست به اشتباه دستشان افتاد خش انداختند و بعد گفتند سوتفاهم بود بعضی هم هیچ نگفتند غلط از من بود که روحم را بیخود دادم به این و آن اینجا دلی می ترسد نباشی... که بمیرد... که دق کند... مهربان ترینم مرا ببر و نیاور فقط همین ......
ما در اینجا سعی کرده ایم با انتخاب گزیده هایی متفاوت و زیبا از کتاب های مختلف آثار نویسندگان بزرگ، شما را با این کتاب ها آشنا کرده باشیم، شاید گام کوچکی در جهت آشتی با یار مهربان کودکی مان برداشته باشیم. ما در اینجا سعی کرده ایم با انتخاب گزیده هایی متفاوت و زیبا از کتاب های مختلف آثار نویسندگان بزرگ، شما را با این کتاب ها آشنا کرده باشیم، شاید گام کوچکی در جهت آشتی با یار مهربان کودکی مان برداشته باشیم.