بخاطر خودم

به نقل از خبرگزاریها در مورد بخاطر خودم : دارنده مدال نقره کشتی فرنگی بازی های داخل سالن آسیا گفت: از مدالم راضی نیستم و باید زودتر به خودم می آمدم و می جنگیدم. بخاطر میخی، نعلی افتاد بخاطر نعلی، اسبی افتاد بخاطر اسبی، سواری افتاد بخاطر سواری، جنگی ش ت خورد بخاطر ش تی، مملکتی نابود شد و همه این بخاطر ی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. ضرب المثل ژاپنی داشتم با خودم فکر می اینهایی که برای سفر بی بازگشت به مریخ ثبت نام کرده اند دنیایشان چه شکلی ست؟! اصلا چطور می شود یک آدم هیچ وابستگی و دلبستگی به این دنیا نداشته باشد که داوطلب بشود برای یک راه بی بازگشت؟! با خودم گفتم شاید یکی شان تمام خانواده اش بخاطر ز له از دنیا رفته اند. یا مثلا فقط آن یک نفر از تصادف شان زنده مانده است. شاید یکی ا. شب تا صبح بخاطر آرامش تو، بیدارم
صبح تا عصر بخاطر اسایش تو سرکارم
عصر تا شب بخاطر دلتنگی تو، کنارتم
فکر نمیکنی از پا درمیام؟! یک دقیقه سکوت!
بخاطر تمام آرزوهایی که
در حد یک فــــــــــــــــــکر ماندند!!!
بخاطر شبــــــــــ هایی که با
اندوه سپری کردیم...
بخاطر قلبــــی که زیر پای انی
که دوستشان داریم له شد!
بخاطر چشمانی که همیشه
بارانی ماندند!!!
یکـــــــ دقیقه سکوت !
بخاطر حرفهایی کههیچ وقت گفته نشد..
از روزی که لباس فرم پوشیده تو را ندیده!بخاطر تمام انتظارهایی که در محل ملاقات کشیده و تو نیامدی و فکر کرده خطایی کرده که نمی آیی..برای روزی که علی گفته عصر با باباش است می ره و ش ت را در چشم هایش دیدم.بخاطر صبحی که در مدرسه گریه می کرد و با دیدن دوستش و پدرش که دست در دست هم می آمدند کلاهش را روی چشمهایش کشید تا اشکهایش را نبینند.بخاطر ت. آهای مخاطب خاص قدیم خوب بخونبه سلامتی خودم که به خاطرتو قید بهتر از تو رو زدم...به سلامتی خودم که خواستم تک پر باشم ولی پری نذاشتی واسه پ م ....به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود...به سلامتی خودم که درمورد احساسم دروغ نگفتم ...به سلام. چه استراحت خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم با خودم کنار خودم همین دقیقه که این شعر را تمام کنم از این شلوغ ِ شما می روم به غار خودم به سمت هیچ تنم را اشاعه خواهم داد به گوش او برسانید رهسپار خودم چه لذتی است که یک صبح سرد پاییزی کنار پنجره باشم در انتظار خودم گلی نزد به سرم زندگی اجازه دهید خودم گلی بگُذارم سر مزار خودم اگرچه این . بخاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فــــــــــــــــــکر ماندند!!! بخاطر شبــــــــــ هایی که با اندوه سپری کردیم... بخاطر قلبــــی که زیر پای انی که دوستشان داریم له شد! بخاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند!!! یکـــــــ دقیقه سکوت ! بخاطر حرفهایی که هیچ وقت گفته نشد... دلم هوای خودم را کرده است
این روزها
بیشتر از هر زمانی
دوست دارم خودم باشم
دیگر نـــــــــــــــــــــــــــــــه حرص بـــــــــــــــــــــــــدست اوردن را دارم
و نـــــــــــــــــــــــــــــــه هراس از دســــــــــــــــــــــــــــــــت دادن را
هر مرا میخواهد بخاطر خــــــــودم بخواهد
دلم هوای خو. دلم گرفته از خودم و از این جوونهایی که بعضی ها می دونند دارند بیراهه میرند و میرند و بعضی های دیگر با سادگی تمام دارند تو جاده هیچ و پوچ می گازند و من به سادگی تموم این جوونها قسم . نمی دونم چه کنم برم جلو و فریاد بکشم یا بکشم کنار و نظاره گر باشم یا نامحسوس کمی اشاراتی کنم و بگذرم و باز هر روز باز و باز هر روز باز .... البته این به این معن. دیروز گریســـــــــــتم برای تمامی روزهایی که گرفتار , خسته و یا عصبانی بودم برای تمامی روزها و تمامی نگرش هایم برای تمامی لحظاتی که سبب بی حرمتی , بی احترامی و ج از خودم شده و موجب شده بود, انعکاس رفتار دیگران در من چنان باشد که, خود نیز همان رفتار را با خود داشته باشم دیروز برای تمام تلاش هایی که کرده بودم تا دیگران دوستم بدارند گری. هر وقت اومدم اینجا از احساساتم نوشتم و حتی هدفم از ایجاد این وبلاگ همین بوده. ولی شاید بهتر باشه که آدم به احساساتش زیاد بها نده و به قول اون جمله معروف feelings are just visitors, let them come and go. دلم میخواد عاقلانه و اصولمند زندگی کنم. ناراحتم و نگران بخاطر آبروریزی مفتضحانه در ب. نگرانم بخاطر پروژه ح. کمی امیدوارم بخاطر مقاله م. خدا کنه بدون الگور. آهای مخاطب خاص قدیم خوب بخون:

به سلامتی خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم....

به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود...

به سلامتی خودم که در مورد احساسم دروغ نگفتم...

به سلامتی خودم که با وجوداینکه میدونستم
ی روزی بی تفاوت میشی بهم ولی بازم"ذوست داشتم و دارم"... به سلامتی خودم که هیچ اندازه من دوست نداره... به سلامتی خودم که چیزایی در موردت شنیدم که تحملش خیلی برام سخت بود ولی نذاشتم تو روحتم باخیر شه چون باور نداشتم.... ولی الان با وجود اینکه هنوز" دوســــت دارم" حاضر نیستم احساسمو حتی بهت قرض بدم!!!! خدایا شکر.... خدایا مرسی مرسی بخاطر عشق دوطرفه ای که هیچ وقت تجربش ن مرسی بخاطر این دوست داشتن ی طرفه که پاش وامیستم تا آ ش مرسی بخاطر همه چیز اما..... اما ...... اما ........ ولی واقعا مرسی بخاطر این مرض لاعلاج مرسی که داری میبریتم پیش خودت مرسی که داری راحتم میکنی از این دنیای مز ف مرررررررسی خدا ولی سه چهار ما زیاد همین الان خلاصم کنم از این .

lovemelody.ir 155 300x300 نمی بخشمت تو را نمی بخشم.. تو را نمی بخشم نه بخاطر اشکهایی که برایت می ریزم. نمی بخشم نه بخاطر روزها و شبهایی که از تنهاییلرزیدم و فرو افتادم. نمی بخشم ات نه بخاطر دلی که روزهاست از دلتنگی جان می دهد. نمی بخشم ات نه بخاطر اینکه رهایم کردی و رفتی. نمی بخشم ات بخاطر همه ی آنچه را که با بی صاحب دلم باعث شدی مثل سرب داغ فرو دهم. نمی بخشم ات بخاطر اینکه کمی مانده به پایان آن سفر طولانی چنان رهایم کردی که هیچ هم سفری این چنین همراهش را در سیاهی و ظلمت ناکجا آباد رها نمی کرد. نمی بخشم ات بخاطر اینکه ساده از من گذشتی از ی که از تو هرگز ساده نگذشت. نمی بخشم ات بخاطر اینکه ترس را اولین بار بعد از رفتنت به من فهم چه هولناک بود و هست! نمی بخشم ات، تو شمه ای از بهشت بر من نمای و کلید و بهشت را با خود بردی و مرا در برزخی رها کردی که در بلا تکلیفی اش حیرانم. نمی بخشم ات بخاطر اینکه در ظلمت آن شب لعنتی خنده و امید و آرزوهایم را به جهنم فرستادی. نمی بخشم ات بخاطر اینکه رفتنت سرمایی را درونم دمید که شعله ی فروزان هیچ آتشی قطره ای از یخ اش را ذوب نمی کند. نمی بخشم ات، تو دوست داشتنم ،تمام احساسم را ساده و کوچک پنداشتی .صدای قلبم که ضجه می زد شنیدی، گریه سر دادی که صدای قلبم را که ماست می کرد نشنوی. نمی بخشم ات بخاطر اینکه به شعورم در شناختن ات توهین کردی. نمی بخشم ات چون مرا معتاد بودن ات کرده بودی. امروز و حالا دلم از تمام حرفهای زیبا نمای، بد سیرت بهم می خورد. از این بدسگالی که برای عشقم رقم زدی بی زارم. از خودم از تو بیزارم. از صدای خودم، از صدای تو در گوشم بیزارم. از نگاهم یخ زده ام که به دنبال چشمان بی روحت دودو می زند. از دستانم که روزی فکر می که دیگر هرگز فاصله انگشتانش خالی نخواهد ماند از دستان تو که دستانم را واحد کرده بود. چه پاداش گران بهایی در ازای همه ی عمر عشقم پیشکش ام کردی، دست دلت درد نکند.  ببخش بخاطر حال آشفته درونم... ببخش برای اضطراب از دست دادنت... ببخش بخاطر آرامشی که ندارم... راحت نبود سالهای زندگی بی تو... سخت است حتی فکر نبودنت... نمیتوانم تو را نداشته باشم... نمی خواهم عشقت را دیگری صاحب شود میخواهم تنها عشق تو باشم محبتت را فقط برای خودم میخواهم طاقت دیدن تو را کنار هیچ دیگری ندارم نمیتوانم ببینم هم از خودم با تو. ستایش خداوندی را سزاست که ی از رحمت او مایوس نگرددو از نعمت های فراوان او بیرون نتوان رفت،خداوندی که از آمرزش او هیچ گنا اری ناامید نگردد،و از پرستش او نباید س یچی کرد.خ که رحمتش قطع نمی گردد و نعمت های او پایان نمی پذیرد. ( علی (ع)نهج البلاغه خطبه 45)
خدایا ممنونم بخاطر همه ی نعمت هایی که بهم دادیبخاطر همه ی مهربونی هایی که در حقم کر. خدایا: نگاهم به توست مثل همیشه با تو بودن لذتی برایم دارد که با هیچ این لذت را احساس نمیکنم. خیلی راحت بهت میگم، از خودم، از همه چیز... می خوام یه قراری با هم بزاریم.می خوام از تو یه قولی بگیرم. می خوام مواظبم باشی می خوام جا پاهامو یه جا نذاری که باد و بارون اونو پاک کنه. نمی خوام تو این هیاهو گمت کنم. می خوام پامو تو جا پای تو بذارم. میدونم قد این حرفها نیستم میدونم جا پات خیلی بزرگه و من مثل قطره ای تو دریا هستم.ولی می خوام باشم.می خوام بودنم را هم با تو به پایان برسانم. به من این اجازه رو بده و درهای آسمان را برایم بگشا..... در پایان از تو می خوام : همه آدمها رو بخاطر خودشون دوست داشته باشم نه بخاطر زیبایی نه بخاطر مال و مکنتشان آدمها رو بخاطر آدمیت، بخاطر عشق و بخاطر دوست داشتنشون بخوام. خدایا کمکم کن شرافتم را برای چیز های بی اهمیت دنیا از دست ندهم. خدایا کمکم کن برای رسیدن به اوج، انسانها را لگد نکنم . یادم باشه آدمهای دورو برم درونشان قلبی می تپد که این قلب جنسش از ف نیست. یادم باشه تکه ای از خدا در درون انسان ها می تپد. یادم باشد دل خدا رو نیازارم. خدایا ارزش راستگویی را در وجودم بپروران تا برای چیزهای کوچیک حتی برای خندیدن دروغ نگم خدایا برای لحظه ای کوتاه ،حتی به اندازه چشم بهم زدن منو به حال خودم وانگذار... که من بسیار به وجودت نیازمندم. خدایا آبرویم را حفظ کن . تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست پاییز را دوست دارم . . . بخاطر غریب و بی صدا امدنش بخاطر رنگ زرد زیبا و دیوانه کننده اش بخاطر خش خش گوش نواز برگ هایش بخاطر صدای نم نم باران های عاشقانه اش بخاطر رفتن و رفتن ..وخیس شدن زیر باران های پاییزی بخاطر بوی مست کننده خاک باران خورده کوچه ها بخاطر غروب های نارنجی و دلگیرش بخاطر سرد و طولانی اش بخاطر تنهایی و دلتنگی های پاییزی ام بخاطر پیاده روی های شبانه ام بخاطر بغض های سنگین انتظار بخاطر اشک های بی صدایم بخاطر سالها خاطرات پاییزی ام بخاطر معصومیت کودکی ام بخاطر نشاطجوانی ام بخاطر تنهایی جوانی ام بخاطر اولین نفس هایم بخاطر اولین گریه هایم بخاطر اولین خنده هایم بخاطر دوباره متولد شدن بخاطر رسیدن به نقطه شروع سفر بخاطر یک سال دورتر شدن از اغاز راه بخاطر یک سال نزدیکتر شدن به پایان راه بخاطر غریبانه و بی صدا رفتنش پاییز را دوست دارم,بخاطر خود پاییز و من عاشقانه پاییز را دوست دارم. سلام
نه بخاطر طرفداری از گروه خاصی ، نه
بخاطر اشتغال جوانان ایرانی، بخاطر خلاصی از بیکاری، بخاطر مبارزه با ی و فساد، بخاطر تمام شدن پارتی بازی....البته بخاطر کشور و م
حتما به سید ابراهیم رییسی رای می دهم.
جناب شما که تمام فامیلت رو دور و بر خودت آوردی فکر اون جوان بیکار و نکردی که با فوق لیسانس نه کاری داره نه ازدواج کرده...
 . من چهره ای در آینه دیدم از خودم این بار هفتم است است که ترسیدم از خودم *** شش بار پیش هم که در آئینه زل زدم از خاطرم نرفته که گرخیدم از خودم *** در پنجمین نگاه که به آینه جز سایه هیچ چیز نمیدیدم از خودم *** گفتم جکی برای خودم، پر بدک نبود از خنده پیش آینه ، ترکیدم از خودم *** وقتی که چشم های من از خنده شد پر آب خود را در این مکاشفه با از خودم *** . اهای مخاطب خاص قدیم خوب بخون: به سلامتی خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم به سلامتی خودم که بخاطرت خواستم تک پر باشم اما پری نذاشتی واسه پ م. به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود به سلامتی خودم که در مورد احساسم دروغ نگفتم به سلامتی خودم که خیلی از همون ایی که مثل چشمت بهشون اعتماد داری بهم نخ دادن و خوا. فاطمه من بخاطر همه سختیهایی که در کنا. من کشیدی شرمندتم فاطمه من امید من بخاطر همه توهین ها و طعنه هایی که بخاطر من شنیدی شرمندتم اگر توهینی. ببخشید بخاطر جسارتهای به بابا شرمندم ببخشید بخاطر جواب ندانهات شرمندم قدرتو.ندونستم شرمندم فاطمه من امیدم ببخشید حلالم کن حلالم کن امیدوارم هر.چه من.کوتاهی هرچه مندسختیت دادم در زندگی جدید ج. شدیدا عصبیم جان احمق اینقدر زنگ زده به مامان من که پاشو بیا بریم محضر امضا کن برای کارهایی انحصارورثه مادربزرگ مامان هول هولکی بخاطر این که خواهر برادر ش نگند این کارو عقب انداخته پاشوده بلیط اتوبوس گرفته اومده با این وضعیت کمر و پاش،این احمق و نفهم من یک ماه اینجا ول بود و فرصت داشت به مامان من می گفت مهری بیاید ،مامات من نیمود هفت. آهای مخاطب خاص قدیم بخون: به سلامتی خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم. به سلامتی خودم که بخاطرت خواستم تک پر باشم اما پری نذاشتی واسه پ م. به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود... به سلامتی خودم که در مورد احساسم دروغ نگفتم. به سلامتی خودم که خیلی از همون ایی که مثل چشمت بهشون اعتماد داری بهم نخ دادن و خواس. «این گریم است ولی من خودم دوست دارم این مدل مو را و اصلا دوست دارم با بقیه فرق کنم. باید دید در اینستاگرام چه اتفاقی می افتد و حمله می کنند یا نه. من خودم را نماد آنهایی می دانم که در اینستاگرام حمله می کنند» به خودم قول میدهم تورا فراموش کنم به خودم قول میدهم خاطرات روزهای با تو بودن را فراموش کنم به خودم قول میدهم جمله های عاشقانه ات رافراموش کنم به خودم قول میدهم نگاه معصومانه ات را فراموش کنم به خودم قول میدهم لبخندهای شیرینت را فراموش کنم به خودم قول میدهم تصویر زیبای چهره ات را ازذهنم پاک کنم به خودم قول میدهم دیگر نامه هایت را . دیروز گریســ ــ ــ ـــــتم
برای تمامی روزهایی که گرفتار , خسته و یا عصبانی بودم
برای تمامی روزها و تمامی نگرش هایم
برای تمامی لحظاتی که سبب بی حرمتی , بی احترامی و ج از خودم شده و موجب شده بود, انعکاس رفتار دیگران در من چنان باشد که, خود نیز همان رفتار را با خود داشته باشم

دیروز برای تمام تلاش هایی که کرده بودم تا دیگران دوستم بدارند گریستم,
برای تمامی خواسته هایی که میسر نشد و برای تمامی کارهایی که فقط بخاطر خشنودی اطرافیانم انجام دادم و بازتاب آن در خودم جز خلا روحی , درد جسمی و خستگی بی حد چیزی نبود.

دیروز گریستم
چـون گاهـــــــــــــــــی جز گریـــــــــــــــــه کاری نمـــــــــــــــــیتوان کرد

دیروز گریستم به این خاطر که رنجیده بودم , به این خاطر که مرا رنجانده بودند و به این خاطر که من رنجور راهی نداشتم
جز اینکه در , دردی عمیق فرو روم
زمانی که در این درد فرو می روی, رنج تو را بیدار می کند

دیروز گریستم
بخاطر این که خیلی دیر شده بود و بخاطر این که وقتش رسیده بود

دیروز گریستم
به این خاطر که روحم به تمامی چیزهایی که نیاز بود بدانم واقف بود
دیروز با تمامی روحم گریستم و او را راضی
حال بسیار بدی داشتم
اما در میان گریه هایم احساس رهایی می
چرا که
دیروز بخاطر همه چیز گریستم...! شعری از مدیر وبلاگ ظفرمند در مدح المومنین علی (ع) او بخاطر ما
هوای عشق به پا کرد او بخاطر ما
خدای عشق صدا کرد او بخاطر ما
برای روشنی راه ما ز ظلمت و جور
چه خالصانه دعا کرد او بخاطر ما
به سعی و همّت خود عشق را ز زشتی ها
چه عاشقانه جدا کرد او بخاطر ما
تمام دین خدا یکطرف علی ی و
صدای خویش رسا کرد او بخاطر ما
علی نه اینکه فقط رهنمای انسان بود
حصار عدل بنا کرد او بخاطر ما
عشق و هوادار هر چه
ببین که باز چه ها کرد او بخاطر ما
به پای سجده سر خویش با تمام عشق
نشان تیغ بلا کرد او بخاطر ما
سر آ از همه جا خسته با شکیبایی
تمام خویش فدا کرد او بخاطر ما
وفا ببین که سرانجام قلب پاکش را
شفیع روز جزا کرد او بخاطر ما
به ماست اینکه ره عشق را بپیماییم
رهی که رفع بلا کرد او بخاطر ما
شاعر : نقی اصغری ( فرهاد )
برای مطالعه شعر های بیشتر از این شاعر بر روی سایت ظفرمند کلیک کنید ! هزاران کشته، بخاطر نداشتن فرهنگ موتور سواری ... هزاران کشته، بخاطر نداشتن فرهنگ کمربند نبستن در رانندگی ... هزاران مجروح و مضطرب و دروغگو، بخاطر نداشتن فرهنگ دنیای مجازی ...هر چه را می بینیم و می خوانیم و کمی جذ ت دارد، کپی می کنیم... برای دروغ گو بودن همین بس است که هر چه می شنود و می خواند کپی کند. کشور بخاطر نداشتن این فرهنگ و باور چند . من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر فعالیت و فداکاریم در راه قرض الحسنه و خیریه درراه فرهنگ و ورزش عاشق من شده اند من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر علم و ادب و عرفان عاشق من شده اند اینها ماندگار و جاوید خواهند بود من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر چراغ صخا عاشق من شده اند و با سردی و گرمی هایش سوخته و ساخته اند در کمبودها و در نقاط ضعف و قوتش یارو یاور من بوده اند و بخاطر خداوند صبر و شکر جمیل داشته اند و می دانستند و مطمئن بودند که خداوند یارویاور نیکوکاران و فداکاران می باشد من بخاطر همین عاشقان در جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها بی نهایت همت و تلاش اصرار و پافشاری همه آنهائی که مرا عاشقانه دوست دارند انی هستند که عاشق فعالیت و فداکاری هستند عاشق صلح و دوستی هستند عاشق خداوند می باشند و فقط به خاطر خدا دوستم دارند و عاشق من هستند چون مرا در راه خدا از همه پرتلاش تر دیده اند مرا از همه بیشتر و بهتر عاشق خدا دیده اند عشق فراوان من به فرهنگ و ورزش آنها را عاشق من کرده است عشق به قرض الحسنه و خیریه آنها را عاشق من کرده است عشق به صداقت و ایمان آنها را عاشق من کرده است و این همیشگی و جاوید خواهد ماند برای خشنودی عاشقان خودم سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو دم تا سربلند شوم و همه را خوشحال کنم
ujq0_11.jpg دیروز گریســـــــــــتم
برای تمامی روزهایی که گرفتار , خسته و یا عصبانی بودم
برای تمامی روزها و تمامی نگرش هایم
برای تمامی لحظاتی که سبب بی حرمتی , بی احترامی و ج از خودم شده و موجب شده بود, انعکاس رفتار دیگران در من چنان باشد که, خود نیز همان رفتار را با خود داشته باشم دیروز برای تمام تلاش هایی که کرده بودم تا دیگران دوستم بد. امروز بعد از مدتها بالا ه وقت به خودم فکر کنم تا به اتفاقات و کم و کاستی ها. خستگی ناشی از کار زیاد باعث میشه که نتونم برای خودم وقت بزارم. ولی خب چه میشه کرد خداروشکر بهتر از بیکاریه. پس اندازی ب میکنم و از پس ج خودم بر میام. احساس می که یک نفر باید راهنماییم کنه که دارم راه رو درست میرم یا نه. بخاطر همین رفتم و توی همایش معرفی دوره های ع. 9 تیر چرا من؟ قبل از اینکه به نارانان بیایم خودم را《زن ترحم انگیز》نام گذاشته بودم. بخاطر نگرانی ، ترس ، اجبار و احساس گناه خیلی وسواسی بودم. بخاطر مقابله با رفتار معتاد نمیتوانستم روی خودم تمرکز کنم. نمیدانستم چه کار اشتباهی انجام داده ام. ی هست که احساس می کنم دوست ندارم به جلسه بروم اما دریافته ام زمان هایی هست که من بیشترین تجربه. تجربه کاری حدودا ۲ سالم و کار تو محیطای مختلف و پستای مختلف و با عادمای مختلف بهم یه چیز ثابتو یاد داد! اینکه همیشه حرفای همه رو بشنوم ولی خودم حرف نزنم! متاسفانه چه تو ایران چه تو ترکیه فرهنگ زنک بازی حتی بین مدیرای سطح بالا هم خیلی مشهوده و کاملا مستقل از کارت؛ هرچقدم که موفق باشی؛ بیشتر ا اج از کارا بخاطر زبون سرخه نه عدم شایستگی ت. ب ﺳﻼ ﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻪِ ﺗﻪِ ﻣﻌﺮﻓـــــــــــــــــﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ، ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻢ

ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﺏ ﺳﻼ ﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻻ ﺍﻗﻞ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

ﺏ ﺳﻼ ﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺏ ﻫﺮﮐﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭ

ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﺸﻮ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺩﻭﺭ!!!

ﺏ ﺳ. می گویند می توانم بیرون از ل هم کار کنم....و حالا نمی دانم باید بخاطر بسپارم روزهایی را که بیقراری می و دلم نمی خواست ثانیه ای در ل بمان و دلم میخواست جاده برفی شود و راهمان بسته باشد برای رفتن به ل....یا باید بخاطر بسپارم روزی را دیدم گوش بیمار چه زیبا گرفته است و از لطف خداوند شادمان شدم...یا لبخند آن زن جوان را پس از عمل که گویا هم سنم ب. بزن بسلامتیه اینکه ارزوی خیلیا بودم ولی اسیر بی معرفتیای ی نفر شدم بزن بسلامتی اینکه ارزوی خیلیا بودم ولی عاشق ی بی معرفت شدم بزن بسلامتی قربانیای اعتماد بزن بسلامتی تموم نامردا نه بخاطر نامرد بودنشون بخاطر اینکه اگه اونا نبودن مردا مشخص نمیشدن بزن بسلامتی خودم که حرفام تو گلوم بغض میشن وبجای اینکه از دهنم بیرون بیان اشک میشن واز. ناگفته های جنجالی مهراب قاسم خانی درباره مهران مدیری: پول خودم را هم با زور تهدید گرفتم/توقع داشتم از من حمایت می کردید/یک تشکر خشک و خالی هم کارم را راه انداخت/دستمزد همسرم را بخاطر حمایت از من کم د/قسمت… فکر کنم دیگه وقتشه

وقتشه رفیقاتو بشناسی

وقتشه بدخواهاتو بشناسی

وقتشه اونایی که از صمیم قلب دوست دارن رو بشناسی

وقتشه اونایی که واسه بالا رفتن خودشون از تو استفاده میکنن رو بشناسی

وقتشه آدمای خوب رو از از آدمای بد جدا کنی

وقتشه بفهمی کیا کنارتن و دلیل اصلی وجودشون چیه

دیگه وقتش رسیده خودت تصمیم بگیری و . بعضی ها یک جوری رفتار می کنند که انگار از آدم انتظار دارند که برود بهشان بگوید : آه عزیزم ! خیلی معذرت میخواهم بخاطر موفقیت های زندگیم ! بخاطر نکات مثبت زندگیم و اتفاق های خوبش ... بخاطر نعمت ها و قسمت هایی که به من داده شده و بخاطر همه ی همه ی شادی ها و لبخندهایم ... از صمیم قلب عذرم را بپذیر وگرنه ناراحت می شوم میروم یک کار ناجوری میکنم ی. بخاطر میخی نعلی افتاد
بخاطر نعلی ، اسبی افتاد
بخاطر اسبی ، سواری افتاد
بخاطر سواری ، جنگی ش ت خورد
بخاطر ش تی ، مملکتی نابود شد
و همه اینها بخاطر ی بود که میخ را خوب نکوبیده بود....دنیا مجموعه ای از انسانهای کوچک و بزرگ است. برخی توان بزرگ بودن را دارند و از همان ابتدا بزرگی می کنند و برخی کوچک می آیند و کارهای بزرگ می ک. سلام شایسته... خوبی...؟ شایسته نمیدونم چطوری ازت معذرت بخوام... بخاطر بی توجهی های این چندوقتم بهت... بخاطر... حقت نبود اینکه دلتو خوش کنن و بعد خودشونو بزنن به اون راه و منم بعدش به تو بی توجهی کنم و تنهات بذارم ، واقعا حقت نبود... میدونم این چند وقت بخاطر من بود که چندان خوب نبودی جبران میکنم ... یعنی قول میدم ... واقعا دوست دارم آشتی؟ الان میفهمم ملت براچی میگفتن مچکریم...
مچکریم بخاطر مسکن مهری که تعطیلش کردی
مچکریم بخاطر تورمی که فقط تو آمارها مهار کردی
مچکریم بخاطر آب و برق و گازی که ۲۵ درصد گرون تر میکنی
مچکریم بخاطر بنزین بی کیفیتی که تا دو هفته دیگه گرون تر بهمون میدی
مچکریم بخاطر رو مه اى که سیاست هاى ت رو به حق به نقد کشید بستى
مچکریم بخاطر ابنکه هر ازت انتقاد کنه رو بیسواد میخونی
مچکریم بخاطر اینکه آبرومون رو جلوی بردی و تحقیرمون کردی
مچکریم بخاطر اینکه تمام مشکلات رو ول کردی و چسبیدی به مذاکرات
مچکریم بخاطر اینکه قرار شده هرکى یارانه بگیره,بانک ها بهش وام ندن
مچکریم بخاطر اینکه هر جا کم میاری تقصیر ها رو گردن ت قبل میندازی
مچکریم بخاطر اینکه ما رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی
مچکریم بخاطر اینکه برنامه هسته اى رو که ایــــــــن همه بابتش سختی کشیدیم رو تعلیق کردی
مچکریم بخاطر شعار امیدی که دادى ولى ملت رو نامید و رو (طبق گفته خودشان) امیدوار کردى
مچکریم بخاطر اینکه ت قبل رو گدا پرور نامیدید ولى الان خودتون به گ چندتومان پول یارانه ملت افتادى
مچکریم بخاطر اینکه براى ندادن 45 تومان پولى که احمدى نژاد,با عزت میریخت تو کارت بانکى,ملت رو مجبور میکنى تو فرمها اعلام گ ن
واقعا بخاطر اینا تو خیابونا میگفتن مچکریم...!!! یه جورایی دیوارایی که دور خودم کشیدم بخاطر کنکورو دوس دارم. حسّ خوبی ندارم از حذف شون ! کنکور یه روی زندگی رو بم نشون داد که نسبتا تازه و جالب بود برام !

× پُر از خلا، پُر از معلّق بودن، پُر از خالی ... من سالهاست برای خودم زندگی میکنم؛  برای خودم گل می م. خودم را به کافی دعوت میکنم. در آینه به چشمانم خیره میشوم و چند بار میگویم دوستت دارم. به خودم میگویم زیبا شدی امروز. خودم را در آغوش میکشم؛  برای خودم هدیه می م.لبخند میزنم،  مهربانم. من دهه هاست با خودم زندگی میکنم. با اینحال بین شانه هایم درد ناک است. انگار خالیست. پشت. میگه سعی کن سرت تو زندگیت باشه خودتو بخاطر من اذیت نکن تکلیفم معلوم نیست میخوام از زندگیت لذت ببری نمیخوام اذیت شی چقد حرفاش منطقی هستش واقعا م راست میگه ی مدت ذهنمو بد جوری درگیر کرده بود..... بعضی وقتا دلم میگیره ب رضا فکر میکنم باورم نمیشه اونقد راحت عاشق آوا شد اونم ب اون شدت که براش پست بذاره ولی بیخیال آدم است دیگر.....حالا آوام از. به سلامتی خودم آهای مخاطب خاصم.....................
*به سلامتی خودم آهای مخاطب خاصم*آره باتوام میدونم بعضی وقتا حسرت میخوری که کنارت نیستم... حالا گوش کن....*به سلامتی خودم که بخاطر تو قیدبهتر از تورو زدم...*به سلامتی خودم که خواستم تک پرت باشم اما پری واسم نذاشتی....*به سلامتی خودم که با وجود چیزایی که درموردت شنیدم که خیلی برام سخت بود اما باو. نائب جماعت مکه که به مناسبت سالگرد تاسیس حزب افراط گرای پا تانی به این کشور سفر کرده در ادعای مضحکی اعلام کرد که پول عربستان به خاطر نفتش نیست بلکه بخاطر اجرای اصیل است.