بدترین توشه آ ت چیست

به نقل از خبرگزاریها در مورد بدترین توشه آ ت چیست : س ام دل به خدا ، تا که شوم ز غم رها نگفته ام تا به کجا ، تا نشوم ز او جدا شنیده ام ز دوستان ، اگر ز خود شوم رها ز قید و بند من و ما ، گسسته ام دو دست و پا نگار ما چنین بگفت ، اگر بیایی سوی ما ! به یک اشاره آیمت ، قدم نما بچشم ما به خود بگفتم ای دلا ، توشه نداری تو چرا؟ ندای او به جان رسید ، توشه ره دهم تو را گفتمش ای نگار من ، بس خجلم بهر گناه گف. ادامه: ره توشه هایی ناب از شه بلند شهید مطهری پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس به سوی پاکی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس نهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل چهارم درس ن. رسول خدا (ص) می فرماید:
یکی از بدترین چیزهایی که درباره امتم هراس دارم پرخو است. (الجامع الصغیر، ج1، ص49)
مومنان (س) می فرماید:
اهل دنیا ی است که خوابش بسیار باشد. (ارشاد القلوب، ص201)

از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی پاو وینت درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس افتخار بندگی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس هشتم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس هشتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم م. مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:
1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...
همه به ازای فرد به فرد محکوم می شویم. اشتباهات و خطاها را جمع و تفریق می کنیم و فرد به فرد سهم می گیریم. دریغ که نه جمعی می بینیم و نه اجتماعی. ناگزیر فرد به فرد توشه ی خطاها را به دوش می کشیم. شاید بارکشی بی م و توشه را به دوش او اندازیم. این روزها حس بارکشی را دارم که توشه ی خویش را به دوش دیگری و دیگری نیز توشه ی خویش را به دوش من می افکن. درس اخلاق المومنین (ع) المؤمنین على علیه السلام در بازگشت از صفّین و هنگام نزدیک شدن به گورستان کوفه فرمودند :
اى گان خانه های تنهایى، و جاهاى خشک وخالی، و گورهاى ظلمانى! اى خاک نشینان، اى نان دیار غربت، اى تنهایان، اى بى همدمان!
شما پیشروان مایید که جلوتر از ما رفتید و ما نیز در پى شما آمده به شما خواهیم پیوست. در خانه های شما، ا. یک قدمی بیش به ان و معصومین نزدیک شویم . کمی بیشتر عمل نیک کنیم عیچ ی تا ابد در این دارالفانی نمانده است و نخواهد ماندپس به جای افزودن به توشه گناه به توشه باقیات الصالحات خود بیافزائیم شهادت جعفر صادق (ع) تسلیت باد . از حضرت علی (ع) پرسیدند:
1:واجب چیست و واجب تر از آن چیست؟

2:نزدیک چیست و نزدیک تر از آن چیست؟

3:عجیب چیست و عجیب تر از آن چیست؟

4:سخت چیست و سخت تر از آن چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

واجب اطاعت خداست و واجب تر ترک گناه.

نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ.

عجیب دنیاست و عجیب تر از آن دل بستن به دنیا.
بخش نهم : تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ات را تا قیامت مى‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى‏باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آ ت وسائلى مهیّا ساز، و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى‏شود، و راه باز گشتى وجود ندارد.   از دلداده‌ای پرسیدند نشان شیفتگی چیست؟

گفت: چون دوست غایب آمد، توشه‌اش به عنایت پر کنی! ره توشه محرم لینک متن کتاب http://resalaat.ir/newsdetail.aspx?itemid=10124 یا علىّ: بدترین مردم ى است که مردم براى احتراز از زخم زبان و آزارش او را گرامى دارند. یا علىّ: بدترین مردم ى است که آ تش را بدنیایش بفروشد، و بدتر از او ى است که آ تش را بدنیاى غیر خود بفروشد. یا علىّ: ى که عذر معتذرى را- چه راستگو باشد و چه دروغگو- نپذیرد.بشفاعت من نخواهد رسید. شرح: «چون ندامت طرف براى قبول عذر کافى است، لذا چه عذر او درست . توشه ای از رمضان توشه ای از رمضان، مجموعه ای است که به تناسب سی روز ماه مبارک رمضان، سی گفتار گوتاه و یک دقیقه ای از آیت الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ را در خود جای داده است. در این مجموعه سعی شده است آیات، روایات و منابع مباحث مطرح شده در پاورقی آورده شود و این ویژگی برای مبلغین و وعاظ محترم بسیار قابل توجه خواهد بود. برای دریافت فایل این مجموعه از لینک ذیل اقدام کنید. فایل چهار پرسشی که حضرت علی(ع) جواب فرمودند: مردی به حضور مبارک المؤمنین علی(ع) رسید عرض کرد یا المؤمنین چهار سؤال دارم. فرمودند بپرس گرچه چهل سؤال باشد. عرض کرد: واجب چیست و از واجب واجبتر کدام است؟ نزدیک چیست و نزدیکتر کدام است؟ عجیب چیست و عجیب تر کدام است؟ سخت چیست و سخت تر کدام است؟ فرمودند: واجب اطاعت از خدای متعال و انجام واجبات است، واجب تر ترک گناهان و محرمات است. نزدیک قیام قیامت است و نزدیک تر مرگ است، عجیب دنیا (با تغییرات و دگرگونی هائی که در اوست) عجیب تر علاقه و محبت به دنیا است، سخت ساعت ورود در قبر است، سخت تر از آن در قبر بدون زاد و توشه است. «کتاب مجموعه الاخبار»
مسافر پروازرمضان پروازت بی خطر....امیدوارم توشه ات فروان باشدوسهم سوغات من دعای قدرت...عاجزانه ماس دعا... تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ فرشته ها برای انسان ها از دستان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده خدا هست. ای بشر عاقبت عمر بسی دشوار است
چون اجل سر برسد محکمه و اقرار است
پس چرا روز وشب خویش تباه و لجن است
وقت کم باشد و ره توشه کم و اجبار است بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ ات را تا قیامت مى ‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏ نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏ هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است. بخشی از نامه 31 نهج البلاغه(به حسن مجتبی) چقدر به دلم میشینه آهنگهای آرووووم...بس که تنگه دلمتنگه دلم از خودم،از ایی که آ بی اعتمادی هستن. انی که عقده ای هستن. انی که نامردنواقعا متاسفم که حتی اینجا هم نباید بی حرف بزنم،دیوار موش داره!باز آهنگ باران عشق...وای خدا این آهنگ چقدر خوبه!از وقتی خیلی کوچیک بودم تلویزیون پخشش می کرد حالا هر وقت گوش میدم بهش میرم به همون دوران خوش!گر. بهترین بهداشت است؟قاضی زاده هاشمی؟؟چرا؟ ایا زنگنه را می شود جز بخش وزرای خوب ک نه لحاظ گرد؟ طریف چطور است جایگاهش؟؟

بدترین ک نه یک نفر نیستند /می تواند" نعمت زاده" صنعت را بدترین ک نه و بعد ی راه را نام برد که در قعر ج هستند
هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت بخوانید. علی (ع):تقوا را چراغی در دل قبر و آرامشی برای وحشت بی پایان و راه فراخی برای مواضع غم و اندوه خویش قرار دهید. رسول گرامی (ص) می فرماید: 1- بدانید، دمند ی است که با فکر درست و با پیش بینی ی کامل با کارها روبرو می شود. 2- بدانید، رحلت و مرگ را زده اند و توشه را هم معرفی کرده اند، به اندازه ای که بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه پاک و صحیح بردارید. 3- بدانید، جهاد در راه خدا بهایش بهشت است. 4- بدانید، هر که با نفس خویش جهاد کند مالک نفس خود می شود. 5- .
چنان جسمی معلق در فضایی بیکران و تاریکم . به هر چه که بدستم آید چنگ در میزنم تا شاید چراغی باشد برای افروختن و بعد شاید راهی یابم برای پیمودن و در آ آن ، شاید مامنی باشد برای به آرامش رسیدنم .طوفانزده ای در دریای مواجم که نمی دانم به کدام سو باید شنا کرد تا در انتهایش ص ه ای باشد برای پناه بردن به آن و آنقدر هراسان و هول کرده ام که شا. من دست خالی آمده ام توشه دست توست
اذن طواف مرقد شش گوشه دست توست السلام علیک یا علی بن موسی الرضا سلام آقاجان.محرم امسال هم نزدیکه.دیگه نمیخوای تمومش کنی؟۲۳سال دوری بس نیست؟برای تو که سهله منو مجاور کنی.چرا پس نمیکنی؟کاش نگی صلاحت دوریه.تو بخوای صلاحم مجاورشدن هم میشه.توروخداببین من اصلا بد نه بدترین اما تو رو که دوست دازم دلم ک.

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:

1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟

2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟

3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟


4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه

نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ

عجیب دنی. پای سخنان ابوذر در روایت آمده: وقتی ابو ذر به مکه مکرمه آمد کنار درب بیت اللّه ایستاد و از مردمی که از اطراف ممالک ی به حج آمده بودند دعوت کرد برای شنیدن سخنان او اجتماع کنند. پس از اجتماع مردم فرمود: ای مردم! می دانید که من جُندبِ هستم و نسبت به شما خیرخواه و مهربانم. ای مردم! هرگاه یکی از شما اراده سفر کند، همانا از زاد و توشه آن قدر بردارد که در آن سفر به آن محتاج و نیازمند است و از برداشتن زاد و راحله و بردن با خود هیچ چاره ای ندارد، هرگاه امر سفر دنیا که خیلی معمولی است چنین باشد، پس برداشتن زاد و توشه برای سفر آ ت سزاوارتر است! مردی در میان جمعیت گفت: ابو ذر! ما را به زاد و توشه سفر آ ت راهنمایی کن. فرمود: برای دفع رنج روز نشور، روزه بگیرید و برای عظائم امور، حج واقعی گذارید و برای برطرف وحشت قبر، در دل شب دو رکعت خالص برای حضرت رب به جای آورید[1]. ادامه مطلب رحمانی فضلی ، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. خبر بد همینجوری از همه جا سردرمیاره و بدون اینکه توقفی داشته باشه تو گوش همه خونده میشه. راستش دوست ندارم خبر بد بنویسم امابا خودم میگم شاید رسوندن خبر بد یک نوع تلنگر باشه اول برای خودم و بعد برای دیگران. خانم بگیم جان خانکی هم بعد کلی رنج کشیدن از بیماری تسلیم خواست و اراد خداوند شد و عازم سفر آ ت ،خدایش بیامرزد و ببخشد . تسلیت میگی. مسلمانان در ماه مبارک رمضان خود را از گناهان پاک کرده و توشه ای مفید برای ادامه مسیر بندگی برداشته اند. من این شعر اخوان رو خیلی دوست دارم :) همیشه پیش خودم می خونمش..
و فِک می کنم که یه روزی انجامش هم میدم :) هیچوقت کاملش رو نخونده بودم تا اینکه امروز
یکی از دوستام توی کاملش رو گذاشت. قسمت های خیلی قشنگ دیگه ای هم داره این شعر. من فکر میکنم این شعر شا ار اخوان و بهترین شعرش بوده. می تونی بخونیش اما غرقش نشی؟ :) من اینجا بَس دلم تنگ است
این کلمه نام یک پرنده است. مهمترین مشخصه این پرنده آن است که تمام بهار را به جمع آوری و توشه جمع دان و غذا سپری می کند برای سرمای زمستان.

اما زمستان که فرامی رسد، توشه گاه و محل آذوقه های جمع شده را گم می کند. و این جاست آ ین خانه ی ما ... به گمانم جای تنگیست... تاریک ... و گویی وحشتناک... قبر را می گویم. برای ان روز توشه جمع کرده ایم ؟؟ . . . ------------------------------- دلم برای روزهای با تو بودن تنگ شده ... و از روزهای بی تو بودن خسته ... از دست دادن عزیزترین انت چه قدر سخت است ... دبیر مجمع تشخیص مصلحلت نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان یادداشتی در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: مرحبا به انی که در ماه نزول قرآن با دستگیری نیازمندان از سفره الهی توشه ها بر می گیرند. پس بهترین راه این است که از همان پله های اول سفر به ب دانایی و آموختن جهان بینی و کاربردی ان، بپردازم تا در اوا سفر اول و در سفر دوم توشه ای کامل و محیا از دانایی به همراه داشته باشم تا بتواند در مسیر درست حرکت کنم. رهزن ایمان تو اعمال توست
همره روز جزا افعال توست
آنچه کشتی ،می کنی آنرا درو
گر نباشد توشه ای،اشکال توستدبیر مجمع تشخیص مصلحلت نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان یادداشتی در کانال تلگرامش منتشر کرد و نوشت: مرحبا به انی که در ماه نزول قرآن با دستگیری نیازمندان از سفره الهی توشه ها بر می گیرند. دزفول- شهرستان دزفول از سوغات و صنایع دستی متعددی برخوردار است که می توانند ره توشه سفر مسافران و گردشگران نوروزی به این شهر باشند. منچستر یونایتد شب گذشته والنسیا را در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2 بر 1 در ورزشگاه اولدترافورد ش ت داد. [فان خال: این بدترین بازی یونایتد بود] به گزارش "ورزش سه"، وین رونی در نیمه اول و مارون فلایینی در آ ین لحظات بازی گل های یونایتد را به ثمر رساندند. اما لوئیس فان خال می گوید از زمانی که به این باشگاه آمده این بدترین بازی تیمش بوده است. . انسان مومن همیشه به یاد اندوخته آ ت است همانطور که در ایه 18 سوره امده است :
اى انى که ایمان آورده ‏اید از خدا پروا دارید و هر ى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت‏ خدا به آنچه مى‏ کنید آگاه است همگی برای سفر دنیایی در حال تدارکیم .. آیا برای سفر آ ت خود توشه ای اندوخته ایم ؟ باید ارام آرام بار سفر را بست و مهیا شد برای رفتن.... انسان فضیلتی دارد که وقتی فردی از دنیا رفت، به یاد مرگ می افتند و به اندوخته خود برای سفر آ ت توجه ندارند.پس بیاییم هر روز که از عمر ما می گذرد بر توشه آ ت خود بیفزائیم و همت وتلاشمان را در جهت اعتلای ناب به کار بندیم. روزی می پرسند: چی فروختی؟ چی گرفتی؟ جوانی ات را در چه راه گذاشتی؟ راستی به فکر تکمیل موجودی هستیم؟ گاهی وقتا یک موجودی از حساب اعمال خودمون بگیریم... شهادت المومنین حضرت علی علیه السلام بر همه رهروان راه پاکش تسلیت باد. امید اینکه در شب شهادت مولا که اتفاقا و احتمالا شب قدر می تواند باشد، توانسته باشیم از دریای محبت بی پایان الهی ره توشه ای پربار ب نمائیم. ان شاءالله من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور ازین بی خبری رنج مبر ه.
من اینجا بس دلم تنگ ست
و هر سازی که می بینم بدآهنگ ست.
بیا ره توشه برداریم،
قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمانِ "هر کجا" آیا همین رنگ ست؟ ....بسوی قلب من، این غرفه ی با های تار و می پرسد، صدایش ناله ای بی نور:
- " ی اینجاست؟
هلا! من با شمایم، های! ... می پرسم ی اینجاست؟
ی اینجا پیام آورد؟
نگاهی، یا که لبخندی؟ <. اندرزهاى دهگانه:
مردى از صادق (ع) اندرزى درخواست نمود! آن حضرت به او فرمودند:
1- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!
2- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!
3- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!
4- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!
5- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!
6- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!
7- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏ شود، پس فریب براى چیست؟!
8- و اگر گذر بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!
9- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!
10- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟! ماس دعا .صلوات.

شهید نسیم محمدیان برادرم اهل مادیات نبود و همین باعث شد به فیض شهادت برسد... قسمتی از خطبه حسین علیه السلام در روز عاشورا درمقابل عمربن سعد : بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود دنیا برای ی باقی بماند و یا یک فرد [برای همیشه] در دنیا بماند، ان برای بقاء سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر . من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوش. میدونی از چی خسته ام؟ از انتطارایی که فقط شیش ماه اولش خوب بود... میدونی از چی میترسم؟ از انتخاب راهی که نمیدونم ایرادش کجاست ... میخواستم بنویسم و بنویسم، ولی از نوشتنم خسته م حتی دیگه اون دفترچه قرمز با ورقای کاهی ام برام چشمک نمیزنه ... هوف هوف اقا هوف اگه ی بفهمه هوف چقد حرف توشه... إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ. انفال آیه 22
ترجمه : بدترین جانوران در نزد خدا این کران و لالان هستند که در نمی یابند
ترجمه فولادوند
قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانى‏اند که نمى‏ شند.
ترجمه مجتبوی
همانا بدترین جنبندگان به نزد خداوند، کران و گنگانند- ا. خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دوردست ها خیره شده اند و برای فرداها مردان و نی می پرورانند تا در زمین، این امانت الهی جانشینی آسمانی باشند. دامان تربیت مادران مهد پرورش انسان های پاک و خ است و ما با نگاهی درس آموز از زندگانی این مادران توشه معرفت برمی چینیم.