بدترین توشه برای آ ت بخش اول

به نقل از خبرگزاریها در مورد بدترین توشه برای آ ت بخش اول : س ام دل به خدا ، تا که شوم ز غم رها نگفته ام تا به کجا ، تا نشوم ز او جدا شنیده ام ز دوستان ، اگر ز خود شوم رها ز قید و بند من و ما ، گسسته ام دو دست و پا نگار ما چنین بگفت ، اگر بیایی سوی ما ! به یک اشاره آیمت ، قدم نما بچشم ما به خود بگفتم ای دلا ، توشه نداری تو چرا؟ ندای او به جان رسید ، توشه ره دهم تو را گفتمش ای نگار من ، بس خجلم بهر گناه گف. ادامه: بیایید توشه خوبی برداریم(حدیث دشت عشق) پاو وینت درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس ستون دین پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس دهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس دهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پ. پاو وینت درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس افتخار بندگی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس هشتم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس هشتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم م. همه به ازای فرد به فرد محکوم می شویم. اشتباهات و خطاها را جمع و تفریق می کنیم و فرد به فرد سهم می گیریم. دریغ که نه جمعی می بینیم و نه اجتماعی. ناگزیر فرد به فرد توشه ی خطاها را به دوش می کشیم. شاید بارکشی بی م و توشه را به دوش او اندازیم. این روزها حس بارکشی را دارم که توشه ی خویش را به دوش دیگری و دیگری نیز توشه ی خویش را به دوش من می افکن. ماه های سال هر کدام منزل هایی هستند که توشه هائی مخصوص به خود دارند و سالک با عبور از آنها, آن توشه را برای خود بر می دارد و شرافت و ارزش هر منزل به میزان تفضّلات الهی در آن می باشد؛ و از جمله آن منازل شهرالله رجب می باشد که اشرف و افضل آنهاست؛ چراکه خدای سبحان این ماه را به خود اختصاص داد, و شب اول این ماه جزء چهار شبی است که بعد از شب قد. توشه آ ت زهری گوید: شبی تاریک بود. باران هم می آمد. با غلامم در کوچه های مدینه می آمدم، که مولایم حضرت زین العابدین ـ علیه السلام ـ را دیدم از اسب پیاده شدم و خدمت آن حضرت رسیدم و اظهار ارادت . مقداری نان همراه حضرت بود، عرض : کجا تشریف می برید؟ حضرت فرمود: خیال مسافرت دارم و برای سفرم توشه تهیه کرده ام، می خواهم آن را در جای محفوظی نگهدا. می شم که چقدر باعظمت است و چقدر زیبا. قدرت خالق است و آفریننده ما، پس او که ما را یک بار آفرید به فرموده خود در قرآن دگربار بعد از مرگ ما را از نو زنده می کند و زندگی دیگری را برای ما مهیا می سازد. آری بدین ترتیب این زندگی و این عالم تماماً امتحان و آزمایش خداوندی است؛ آزمایشی عظیم برای مخلوقی که خدا او را جانشین خود در زمین قرار داده اس. برای افراد مبتلا به دیابت، انتخاب غذا اهمیت زیادی دارد. برای این که بتوانید بهترین و بدترین موادغذایی برای بیماران دیابتی را از هم تشخیص دهید، از فهرست زیر استفاده کنید.غذاهایی که در این فهرست بدترین انتخاب ها آمده است را می توان هر از گاهی مصرف کرد اما نه همیشه.به یاد داشته باشید اگر غذاهای مناسب را انتخاب کنید، کنترل بیماری دیاب. بخش نهم : تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ات را تا قیامت مى‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى‏باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آ ت وسائلى مهیّا ساز، و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى‏شود، و راه باز گشتى وجود ندارد. بخش نهم : تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ات را تا قیامت مى‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى‏باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آ ت وسائلى مهیّا ساز، و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى‏شود، و راه باز گشتى وجود ندارد. ره توشه محرم لینک متن کتاب http://resalaat.ir/newsdetail.aspx?itemid=10124 این روزها دردها زیاد و فریاد رسی نیست
عشق عاشق زیاد و معشوق رسی نیست

بدبینی و بینامی شده سر لوه ی هر دین
در سجده بنام اوزان نامی به پاک نیست

عمر تو ی انسان شده ناقص زه دنیا
این ناقصی بی فایده و کفن دوز زیاد

ندیدن زه این دنیا به شادی چو نگاهی
چشمان بی سو ء شود از این همه دید گناهی

در جنگ بنام از ره توشه به خزانه
بردند و بگفتند که نگهدار دینند

غافل که شدند عامل هر آه
در توشه گذاشتند چو زهری شکر نام

ای دیده جان ،او دادست به تو نام چو انسان
فرقی بنهاده در توشه ی تو یار کنعان

دل خود را در دامن هر دیده نینداز
چون دست نوازش کشی جز آن یار ی نیست شاعر علیرضا دهقانی انسان مومن همیشه به یاد اندوخته آ ت است همانطور که در ایه 18 سوره امده است :
اى انى که ایمان آورده ‏اید از خدا پروا دارید و هر ى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت‏ خدا به آنچه مى‏ کنید آگاه است همگی برای سفر دنیایی در حال تدارکیم .. آیا برای سفر آ ت خود توشه ای اندوخته ایم ؟ باید ارام آرام بار سفر را بست و مهیا شد برای رفتن.... انسان فضیلتی دارد که وقتی فردی از دنیا رفت، به یاد مرگ می افتند و به اندوخته خود برای سفر آ ت توجه ندارند.پس بیاییم هر روز که از عمر ما می گذرد بر توشه آ ت خود بیفزائیم و همت وتلاشمان را در جهت اعتلای ناب به کار بندیم. روزی می پرسند: چی فروختی؟ چی گرفتی؟ جوانی ات را در چه راه گذاشتی؟ راستی به فکر تکمیل موجودی هستیم؟ گاهی وقتا یک موجودی از حساب اعمال خودمون بگیریم... ابودرداء روایت کرده که:شبی المومنین علی (ع) را دیدم که از مردم کناره گرفته و در مکان خ مشغول مناجات با پروردگار است در حالی که او در محراب عبادت ایستاده بود اشک هایش بر روی صورتش می غلتید مانند مار گزیده به خود می پیچید و مانند مصیبت دیده ها گریه می کرد و می گفت:((آه آه!از توشه اندک و سفر طولانی و انیس وه ن کم!آه از آتش که جگرها را بریان کند و پوست بدن را پر کند،آه از آتشی که من گسترده اند.)) ناگاه دیدم صدا خاموش شد.گفتم حتما حضرت را خواب برده است رفتم تا آن حضرت را بیدار کنم.چون ایشان را حرکت دادم دیدم همچون چوب خشک شده است،گفتم بلکه از دنیا رفته است و به خانه آن حضرت رفتیم و فاطمه (س) را از این امر آگاه ساختم،ایشان فرمودند:((این ح ی است که از ترس خدا هر شب بر او عارض می شود.)) پس وای بر حال ما که این گونه به هعای واجبمان کم توجّهی می کنیم چه رسد به سایر عبادات. وای بر حال ما که هنوز باور نکرده ایم باید توشه ای فراوانی برای راه طولانی برداریم. کتاب: راز دوست اجبار وجبر واژه گانی در مسیرتاریک ومطرود که میتواند رهپویان ارابه ناکجاآباد هدایت نموده وثمره اش بی ثمری وسوغاتش یاس وناامیدی هرچندتیرها به هدف و وامال به ثمر باشد وانتخاب واختیارواژه گانی ، در مسیرروشن ومقصود، که میتواند رهپویان رابه منزل مسعود هدایت نموده و ثمره اش باثمری وسوغاتش لذت کامی آرزوها هرچند تیرها به هدف وامال به ثم. هروقت حالم خیلی اب میشه میرم مطالبیو می خونم که خدا توشه آرامش میده بهم تنها کاری که از دستم برمیاد. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ. انفال آیه 22
بدترین موجودات انی هستند که از گفتن و شنیدن صدای حق عاجزند و اینها انی هستند که تعقل نمی کنند. ترجمه دیگران : بدترین جانوران در نزد خدا این کران و لالان هستند که در نمی یابند
ترجمه فولادوند
قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران . من دست خالی آمده ام توشه دست توست
اذن طواف مرقد شش گوشه دست توست السلام علیک یا علی بن موسی الرضا سلام آقاجان.محرم امسال هم نزدیکه.دیگه نمیخوای تمومش کنی؟۲۳سال دوری بس نیست؟برای تو که سهله منو مجاور کنی.چرا پس نمیکنی؟کاش نگی صلاحت دوریه.تو بخوای صلاحم مجاورشدن هم میشه.توروخداببین من اصلا بد نه بدترین اما تو رو که دوست دازم دلم ک.
چنان جسمی معلق در فضایی بیکران و تاریکم . به هر چه که بدستم آید چنگ در میزنم تا شاید چراغی باشد برای افروختن و بعد شاید راهی یابم برای پیمودن و در آ آن ، شاید مامنی باشد برای به آرامش رسیدنم .طوفانزده ای در دریای مواجم که نمی دانم به کدام سو باید شنا کرد تا در انتهایش ص ه ای باشد برای پناه بردن به آن و آنقدر هراسان و هول کرده ام که شا. على علیه السلام : یاران مهدى(عج) جوان اند و کهن سالان ، در میان آنان ، اندک اند ، مانند سرمه در چشم و نمک در زاد و توشه ، که کمترین قسمت توشه ، نمک است . الإمام علی علیه السلام : أصحابُ المَهدِیِّ شَبابٌ لا کُهولٌ فیهِم إلاّ مِثلَ کُحلِ العَینِ وَالمِلحِ فِی ا ّادِ وَأقَلُّ ا ّادِ المِلحُ . الغیبة للطوسی : ص 476 ح 501 . رحمانی فضلی ، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. چقدر به دلم میشینه آهنگهای آرووووم...بس که تنگه دلمتنگه دلم از خودم،از ایی که آ بی اعتمادی هستن. انی که عقده ای هستن. انی که نامردنواقعا متاسفم که حتی اینجا هم نباید بی حرف بزنم،دیوار موش داره!باز آهنگ باران عشق...وای خدا این آهنگ چقدر خوبه!از وقتی خیلی کوچیک بودم تلویزیون پخشش می کرد حالا هر وقت گوش میدم بهش میرم به همون دوران خوش!گر. صیادان «تخت عد » هر روز صبح به تالاب هامون رفته و شب با توشه پر برمی گشتند اما اکنون تنها کارشان خیره شدن به قایق های به خاک نشسته در کویر هامون است. رسول گرامی (ص) می فرماید: 1- بدانید، دمند ی است که با فکر درست و با پیش بینی ی کامل با کارها روبرو می شود. 2- بدانید، رحلت و مرگ را زده اند و توشه را هم معرفی کرده اند، به اندازه ای که بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه پاک و صحیح بردارید. 3- بدانید، جهاد در راه خدا بهایش بهشت است. 4- بدانید، هر که با نفس خویش جهاد کند مالک نفس خود می شود. 5- . من دست خالی آمده ام توشه دست توست
اذن طواف مرقد شش گوشه دست توست السلام علیک یا علی بن موسی الرضا سلام آقاجان.محرم امسال هم نزدیکه.دیگه نمیخوای تمومش کنی؟۲۳سال دوری بس نیست؟برای تو که سهله منو مجاور کنی.چرا پس نمیکنی؟کاش نگی صلاحت دوریه.تو بخوای صلاحم مجاورشدن هم میشه.توروخداببین من اصلا بد نه بدترین اما تو رو که دوست دازم دلم ک. همشهری دو - روحینا مجیدی: عطا و بخشیدن همیشه فقط برای دریافت کننده شادی آور نیست، گاهی بخشنده بیشتر از به دست آورنده شاد می شود و این شادی برای او هم توشه آ ت است و هم ا یری برای ساختن زندگی آرام برای خودش. خبر بد همینجوری از همه جا سردرمیاره و بدون اینکه توقفی داشته باشه تو گوش همه خونده میشه. راستش دوست ندارم خبر بد بنویسم امابا خودم میگم شاید رسوندن خبر بد یک نوع تلنگر باشه اول برای خودم و بعد برای دیگران. خانم بگیم جان خانکی هم بعد کلی رنج کشیدن از بیماری تسلیم خواست و اراد خداوند شد و عازم سفر آ ت ،خدایش بیامرزد و ببخشد . تسلیت میگی. رحمانی فضلی، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. خارجه فرانسه در حالی به تهران سفر کرده است که با اظهاراتش پیش از ورود به تهران گویا ره توشه ای جز اظهارات تهدیدآمیز علیه کشورمان ندارد. مسلمانان در ماه مبارک رمضان خود را از گناهان پاک کرده و توشه ای مفید برای ادامه مسیر بندگی برداشته اند. آگاه باشید! به کوچ فرمان یافتید و برای جمع آوری توشه آ ت راهنمایی شدید. همانا وحشتناک ترین چیزی که بر شما می ترسم، هواپرستی و آرزوهای دراز است. پس، از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ کنید. علی علیه السلام ـ نهج البلاغه ـ خطبه 28 خلیل توشه از فرماندهان ان هشت سال دفاع مقدس بازنشسته وکارشناس ارشد
رسما شب یکشنبه در جلسه خانگی کوی پریان در حضور هزار و دویست نفر از اهالی آستارا سرما اعلام نمود
من مستقل به میدان انتخاباتی آمدم و وابسته به هیچ گروه و جناح یا شخصی نیستم وب ر حسب وظیفه آمده ام
وی اعلام کرد در دوره نهم من ثبت نام کرد بنابر اصرار داشتم بعنوان ک دا حضور داشته باشم و حتی ستادما آماده فعالیت بود.
بنابر توصیهدوستان به احترام ایشان از ک دای انصراف دادم و اما من مستقل آمده بودم .
این بار نیز به پشتبانی مردم استارا می آیم و نه به خیال یا امید رد صلاحیت فردی یا اشخاصی آروز می کنم تمام فرزندان آستارا صلاحیت بگیریند .
این در هفتم اسفند مردم باشند اصلح را انتخاب کنند باری دیگر اعلام می کنم من با تجربه زیاد و علم و دانش و برنامه و کار گروه متخصص آمده ام و حرف برای گفتن دارم و برنامه های تخصصی دارم برای پیشرفت و ابادانی آستارا انشا االه در زمان قانونی اعلام خواهم نمود.

بیو گرافی خلیل توشه- کارشناس ارشد -متولد دوم شهریور 1340 در شهر آستارا متاهل و دارای دو فرزند.از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس جانباز بیست و پنچ درصد با رتبه هیجده از در سال 1390 بازنشست شده است و از سال 1358 عضو کمیته های مردمی و عضو بسیج و در سال 1360 پاسدار رسمی شده است و تاکنون تالیفات در مسایل و نظامی از وی نشر شده است و یکی از کارشناسان خبره نظامی و در کشور است ....


شهید نسیم محمدیان برادرم اهل مادیات نبود و همین باعث شد به فیض شهادت برسد... قسمتی از خطبه حسین علیه السلام در روز عاشورا درمقابل عمربن سعد : بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود دنیا برای ی باقی بماند و یا یک فرد [برای همیشه] در دنیا بماند، ان برای بقاء سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر . از صداهایی که در روز می شنیدیم
توشه جمع می کردیم
دسته گُلی شاید
برای بعدازظهرها
ی تولدِ ما را جشن نگرفته بود. آن شب، زمان از ما دور شده بود
و از همه چیز می شد حرف زد
همه چیز.
برای آتش گرفتن
چه قدر به هم نزدیک شده بودیم
و حرف هایمان هیمه ها را جمع می کرد
یک جرقه کافی بود
از نگاهی
حرکتِ دستی
حرفی
زود . باز هم سایه تو روی دلم افتاده خانه را نغمه ی تو رنگ بهاری داده باز از پیرهنت بوی خدا می آید باز هم تن شده محراب ودلم سجاده خانه من به نگاه تو صفا می گیرد خانه ای کوچک با نقش و نگاری ساده این نه چشمی ست که من وصف نگاهش دانم جام شوقی است که لبریز کنی از باده هم سفر راه درازی هستیم توشه بردار و کمربسته بیا ، آماده جاده دور است ولی با تو صفای. توشه ای از علی ابن موسی (علیه السلام) در تاریخ نقل شده که رضا (ع) در سال 200 هجری قمری ظاهرا به دعوت مأمون شهر مدینه را بسمت مرو که مرکز خلافت مأمون بود، ترک د. (ع) در زمان تبعید از مدینه به مرو، به شهر نیشابور رسیدند. برخی از شیعیان به خدمت حضرت رسیدند از ایشان خواستند که یادگاری از حضرت داشته باشند. نیز حدیث شریفی را بیان فرمودند که به "حدیث سلسلة الذهب" معروف شد. معنای آن در لغت، سلسله ی طلایی است. در این مطلب به بیان حدیث شریف و تبیین نکاتی پیرامون ان پرداخته شده است . متن کامل را در ادامه مطلب بخوانید ... ..: السلام علیک یا قاسم ابن الحسن :.. دبیر مجمع تشخیص مصلحلت نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان یادداشتی در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: مرحبا به انی که در ماه نزول قرآن با دستگیری نیازمندان از سفره الهی توشه ها بر می گیرند. حیف است که از عشق تو یک توشه نگیریم حیف است که ما دامن شش گوشه نگیریم خوب است که ما مثل تو ارباب بمیریم حیف است از این قافله ره توشه نگیریم زشت است از این قافله با فاصله رفتن از خیمۀ سلطان کَرَم گوشه نگیریم اینجاست که دل کاسۀ صبرش بسر آید حیف است ز گیسوی تو یک خوشه نگیریم خواهیم اگر بر تو شویم آینه، بایست از بار گنه بر دل خود پوشه نگیریم دست من و دامان تو یا قاضی الحاجات ای کاش که در خیمه کنم با تو ملاقات امسال مُرید علی اکبر شَوَم ای کاش من نذر گلوی علی اصغر شوم ای کاش از جان و جهان ی ره خواهم بگریزم جزو سپه ساقی لشگر شوم ای کاش با قاسم و عبداللهِ تو گَعده بگیرم من در بدر آل پیمبر شوم ای کاش مانند غلامِ سیَهَت بر سرِ دستت من هم به دعای تو منور شوم ای کاش نان و نمک سفرة تو باد حلالم من ریزه خور خوان تو دلبر شوم ای کاش هر لحظه به یا لَیتَنی این شعر بخوانم با اهل حرم عهد کنم با تو بمانم پس بهترین راه این است که از همان پله های اول سفر به ب دانایی و آموختن جهان بینی و کاربردی ان، بپردازم تا در اوا سفر اول و در سفر دوم توشه ای کامل و محیا از دانایی به همراه داشته باشم تا بتواند در مسیر درست حرکت کنم. حسن رسولی در رو مه آرمان نوشت: رئیس جمهور اگرچه با موضعگیری های دمندانه و عملکرد قابل قبول چهارساله خود در عرصه های مختلف ثمرات بسیار ارزشمندی برای کشور و جامعه ایران به بار آورده، اما به طور قطع مسیر ت دوازدهم ادامه راه در جهت تحقق مطالبات بر زمین مانده و وعده های انتخاباتی 96 و حرکت در جهت موفقیت های گذشته خواهد بود. دزفول- شهرستان دزفول از سوغات و صنایع دستی متعددی برخوردار است که می توانند ره توشه سفر مسافران و گردشگران نوروزی به این شهر باشند. منچستر یونایتد شب گذشته والنسیا را در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2 بر 1 در ورزشگاه اولدترافورد ش ت داد. [فان خال: این بدترین بازی یونایتد بود] به گزارش "ورزش سه"، وین رونی در نیمه اول و مارون فلایینی در آ ین لحظات بازی گل های یونایتد را به ثمر رساندند. اما لوئیس فان خال می گوید از زمانی که به این باشگاه آمده این بدترین بازی تیمش بوده است. . تقوا بهترین ره توشه آ ت است پس ای دمندان، تقوا پیشه کنید
زاد و توشه برگیرید که حقیقتا بهترین توشه، پرهیزگاری است و ای دمندان از من پروا کنید. «بقره: 197»
تقوا خط نگهداری و مراقبت دائمی از، حفاظت و نگهداری از خط بندگی و مراقبت از حریم و منطقه ممنوعه الهی. از این روست که تقوا بهترین ره توشه آ ت است، زیرا آدمیان برای عبودیت و بندگی خل. در رویا دیدن بار محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود. جابر مغربی می گوید: اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود، دلیل است که در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد. لینک تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ تعبیر خواب بار , رویای بار , خواب دیدن بار , تعبیر بار , خواب بار , تعبیر خواب بنه , رویای بنه .
من اینجا بس دلم تنگ ست
و هر سازی که می بینم بدآهنگ ست.
بیا ره توشه برداریم،
قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمانِ "هر کجا" آیا همین رنگ ست؟ ....بسوی قلب من، این غرفه ی با های تار و می پرسد، صدایش ناله ای بی نور:
- " ی اینجاست؟
هلا! من با شمایم، های! ... می پرسم ی اینجاست؟
ی اینجا پیام آورد؟
نگاهی، یا که لبخندی؟ <. رسول خدا (ص) می فرماید:
یکی از بدترین چیزهایی که درباره امتم هراس دارم پرخو است. (الجامع الصغیر، ج1، ص49)
مومنان (س) می فرماید:
اهل دنیا ی است که خوابش بسیار باشد. (ارشاد القلوب، ص201)

از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی   از دلداده‌ای پرسیدند نشان شیفتگی چیست؟

گفت: چون دوست غایب آمد، توشه‌اش به عنایت پر کنی! من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوش. توشه سفر نشان دهنده شخصیت انسان است که در کنار همسفران در طی سفری می تواند اسرار آدمی را فاش نماید! از صادق(علیه السلام) منقول است که چون به سفر می روید با خود سفره بردارید و همچنین غذاهای نفیس در آن سفره قرار دهید. مسافر آسمان، آدرس نداشت سفرت بخیر! از جمله موضوعات و مباحثی که در طول حیات خود بارها با آن برخورد می کنیم و شاید کمتر ی باشد که حداقل یک بار در عمرش آن را تجربه ننماید، سفر است. سفر روح آدمی را جانی دوباره می بخشد و تجربه ها و آموزه های بسیاری را برای او به ارمغان می آورد. به ویژه آنکه این سفر در راه زیارت آن هم زیارت بزرگان دین و معصومین علیهم السلام باشد. در این نوشتار درصددیم اندکی درباره سفر و توشه راه و به خصوص سفر کربلا با شما سخن بگوییم. سفری که آرزوی هر شیعه مخلصی است که گرد و غبار حرم حسینی(علیه السلام) را سرمه چشمانش کند!