بدترین توشه برای آ ت بخش اول

به نقل از خبرگزاریها در مورد بدترین توشه برای آ ت بخش اول : س ام دل به خدا ، تا که شوم ز غم رها نگفته ام تا به کجا ، تا نشوم ز او جدا شنیده ام ز دوستان ، اگر ز خود شوم رها ز قید و بند من و ما ، گسسته ام دو دست و پا نگار ما چنین بگفت ، اگر بیایی سوی ما ! به یک اشاره آیمت ، قدم نما بچشم ما به خود بگفتم ای دلا ، توشه نداری تو چرا؟ ندای او به جان رسید ، توشه ره دهم تو را گفتمش ای نگار من ، بس خجلم بهر گناه گف. ادامه: بیایید توشه خوبی برداریم(حدیث دشت عشق) پاو وینت درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس ستون دین پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس دهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس دهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پ. پاو وینت درس هشتم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس افتخار بندگی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس هشتم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس هشتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم م. همه به ازای فرد به فرد محکوم می شویم. اشتباهات و خطاها را جمع و تفریق می کنیم و فرد به فرد سهم می گیریم. دریغ که نه جمعی می بینیم و نه اجتماعی. ناگزیر فرد به فرد توشه ی خطاها را به دوش می کشیم. شاید بارکشی بی م و توشه را به دوش او اندازیم. این روزها حس بارکشی را دارم که توشه ی خویش را به دوش دیگری و دیگری نیز توشه ی خویش را به دوش من می افکن. ماه های سال هر کدام منزل هایی هستند که توشه هائی مخصوص به خود دارند و سالک با عبور از آنها, آن توشه را برای خود بر می دارد و شرافت و ارزش هر منزل به میزان تفضّلات الهی در آن می باشد؛ و از جمله آن منازل شهرالله رجب می باشد که اشرف و افضل آنهاست؛ چراکه خدای سبحان این ماه را به خود اختصاص داد, و شب اول این ماه جزء چهار شبی است که بعد از شب قد. توشه آ ت زهری گوید: شبی تاریک بود. باران هم می آمد. با غلامم در کوچه های مدینه می آمدم، که مولایم حضرت زین العابدین ـ علیه السلام ـ را دیدم از اسب پیاده شدم و خدمت آن حضرت رسیدم و اظهار ارادت . مقداری نان همراه حضرت بود، عرض : کجا تشریف می برید؟ حضرت فرمود: خیال مسافرت دارم و برای سفرم توشه تهیه کرده ام، می خواهم آن را در جای محفوظی نگهدا. می شم که چقدر باعظمت است و چقدر زیبا. قدرت خالق است و آفریننده ما، پس او که ما را یک بار آفرید به فرموده خود در قرآن دگربار بعد از مرگ ما را از نو زنده می کند و زندگی دیگری را برای ما مهیا می سازد. آری بدین ترتیب این زندگی و این عالم تماماً امتحان و آزمایش خداوندی است؛ آزمایشی عظیم برای مخلوقی که خدا او را جانشین خود در زمین قرار داده اس. برای افراد مبتلا به دیابت، انتخاب غذا اهمیت زیادی دارد. برای این که بتوانید بهترین و بدترین موادغذایی برای بیماران دیابتی را از هم تشخیص دهید، از فهرست زیر استفاده کنید.غذاهایی که در این فهرست بدترین انتخاب ها آمده است را می توان هر از گاهی مصرف کرد اما نه همیشه.به یاد داشته باشید اگر غذاهای مناسب را انتخاب کنید، کنترل بیماری دیاب. بخش نهم : تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ات را تا قیامت مى‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى‏باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آ ت وسائلى مهیّا ساز، و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى‏شود، و راه باز گشتى وجود ندارد. بخش نهم : تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشه، و سبک بار گناه، موفّق نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیّت‏ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را دیدى که توشه‏ات را تا قیامت مى‏برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى‏گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى‏نیازى، اگر ى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنه‏هاى صعب العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آن که کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده مى‏باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آ ت وسائلى مهیّا ساز، و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمى‏شود، و راه باز گشتى وجود ندارد. ره توشه محرم لینک متن کتاب http://resalaat.ir/newsdetail.aspx?itemid=10124 این روزها دردها زیاد و فریاد رسی نیست
عشق عاشق زیاد و معشوق رسی نیست

بدبینی و بینامی شده سر لوه ی هر دین
در سجده بنام اوزان نامی به پاک نیست

عمر تو ی انسان شده ناقص زه دنیا
این ناقصی بی فایده و کفن دوز زیاد

ندیدن زه این دنیا به شادی چو نگاهی
چشمان بی سو ء شود از این همه دید گناهی

در جنگ بنام از ره توشه به خزانه
بردند و بگفتند که نگهدار دینند

غافل که شدند عامل هر آه
در توشه گذاشتند چو زهری شکر نام

ای دیده جان ،او دادست به تو نام چو انسان
فرقی بنهاده در توشه ی تو یار کنعان

دل خود را در دامن هر دیده نینداز
چون دست نوازش کشی جز آن یار ی نیست شاعر علیرضا دهقانی انسان مومن همیشه به یاد اندوخته آ ت است همانطور که در ایه 18 سوره امده است :
اى انى که ایمان آورده ‏اید از خدا پروا دارید و هر ى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت‏ خدا به آنچه مى‏ کنید آگاه است همگی برای سفر دنیایی در حال تدارکیم .. آیا برای سفر آ ت خود توشه ای اندوخته ایم ؟ باید ارام آرام بار سفر را بست و مهیا شد برای رفتن.... انسان فضیلتی دارد که وقتی فردی از دنیا رفت، به یاد مرگ می افتند و به اندوخته خود برای سفر آ ت توجه ندارند.پس بیاییم هر روز که از عمر ما می گذرد بر توشه آ ت خود بیفزائیم و همت وتلاشمان را در جهت اعتلای ناب به کار بندیم. روزی می پرسند: چی فروختی؟ چی گرفتی؟ جوانی ات را در چه راه گذاشتی؟ راستی به فکر تکمیل موجودی هستیم؟ گاهی وقتا یک موجودی از حساب اعمال خودمون بگیریم... به نام نور گاهی باید از ریشه، دل کند. تنها راه باقیمانده برای ادامه ی حیات همین است. پژمرده می شوى، جای تیغ مدت ها بر تنت می ماند؛ اما نگران این دل کندن ها نباش، در آب زلال ریشه بدوان و آماده شو برای خاکی که تو را به افلاک می برد. قدری صبر و قدری نور، توشه ی راهت باد. اجبار وجبر واژه گانی در مسیرتاریک ومطرود که میتواند رهپویان ارابه ناکجاآباد هدایت نموده وثمره اش بی ثمری وسوغاتش یاس وناامیدی هرچندتیرها به هدف و وامال به ثمر باشد وانتخاب واختیارواژه گانی ، در مسیرروشن ومقصود، که میتواند رهپویان رابه منزل مسعود هدایت نموده و ثمره اش باثمری وسوغاتش لذت کامی آرزوها هرچند تیرها به هدف وامال به ثم.
مسافر پروازرمضان پروازت بی خطر....امیدوارم توشه ات فروان باشدوسهم سوغات من دعای قدرت...عاجزانه ماس دعا... إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ. انفال آیه 22
بدترین موجودات انی هستند که از گفتن و شنیدن صدای حق عاجزند و اینها انی هستند که تعقل نمی کنند. ترجمه دیگران : بدترین جانوران در نزد خدا این کران و لالان هستند که در نمی یابند
ترجمه فولادوند
قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران . من دست خالی آمده ام توشه دست توست
اذن طواف مرقد شش گوشه دست توست السلام علیک یا علی بن موسی الرضا سلام آقاجان.محرم امسال هم نزدیکه.دیگه نمیخوای تمومش کنی؟۲۳سال دوری بس نیست؟برای تو که سهله منو مجاور کنی.چرا پس نمیکنی؟کاش نگی صلاحت دوریه.تو بخوای صلاحم مجاورشدن هم میشه.توروخداببین من اصلا بد نه بدترین اما تو رو که دوست دازم دلم ک.
چنان جسمی معلق در فضایی بیکران و تاریکم . به هر چه که بدستم آید چنگ در میزنم تا شاید چراغی باشد برای افروختن و بعد شاید راهی یابم برای پیمودن و در آ آن ، شاید مامنی باشد برای به آرامش رسیدنم .طوفانزده ای در دریای مواجم که نمی دانم به کدام سو باید شنا کرد تا در انتهایش ص ه ای باشد برای پناه بردن به آن و آنقدر هراسان و هول کرده ام که شا. على علیه السلام : یاران مهدى(عج) جوان اند و کهن سالان ، در میان آنان ، اندک اند ، مانند سرمه در چشم و نمک در زاد و توشه ، که کمترین قسمت توشه ، نمک است . الإمام علی علیه السلام : أصحابُ المَهدِیِّ شَبابٌ لا کُهولٌ فیهِم إلاّ مِثلَ کُحلِ العَینِ وَالمِلحِ فِی ا ّادِ وَأقَلُّ ا ّادِ المِلحُ . الغیبة للطوسی : ص 476 ح 501 . رحمانی فضلی ، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. چقدر به دلم میشینه آهنگهای آرووووم...بس که تنگه دلمتنگه دلم از خودم،از ایی که آ بی اعتمادی هستن. انی که عقده ای هستن. انی که نامردنواقعا متاسفم که حتی اینجا هم نباید بی حرف بزنم،دیوار موش داره!باز آهنگ باران عشق...وای خدا این آهنگ چقدر خوبه!از وقتی خیلی کوچیک بودم تلویزیون پخشش می کرد حالا هر وقت گوش میدم بهش میرم به همون دوران خوش!گر. صیادان «تخت عد » هر روز صبح به تالاب هامون رفته و شب با توشه پر برمی گشتند اما اکنون تنها کارشان خیره شدن به قایق های به خاک نشسته در کویر هامون است. رسول گرامی (ص) می فرماید: 1- بدانید، دمند ی است که با فکر درست و با پیش بینی ی کامل با کارها روبرو می شود. 2- بدانید، رحلت و مرگ را زده اند و توشه را هم معرفی کرده اند، به اندازه ای که بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید توشه پاک و صحیح بردارید. 3- بدانید، جهاد در راه خدا بهایش بهشت است. 4- بدانید، هر که با نفس خویش جهاد کند مالک نفس خود می شود. 5- . این را برای سنگ قبر خود نوشته ام " توشه " این خاک که بر سر آنی بوده عمری خدوم مجانی نام او خلیل و خلیل همه در تعاون همیشه او بانی هم معلم بده و هم شورا در فنون هم به حد کاردانی گر چه از بهر مال شماتتش د چه رفیق یا که او توکل نموده بر ایزد چشم او بده به لطف ربانی حق تعالی نظر نمود بر او بین عزیز جز کفن نبرده مهمانی چون تو را گذر فتاده به او ی. و این جاست آ ین خانه ی ما ... به گمانم جای تنگیست... تاریک ... و گویی وحشتناک... قبر را می گویم. برای ان روز توشه جمع کرده ایم ؟؟ . . . ------------------------------- دلم برای روزهای با تو بودن تنگ شده ... و از روزهای بی تو بودن خسته ... از دست دادن عزیزترین انت چه قدر سخت است ... هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت بخوانید. رحمانی فضلی ، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. رامبد جوان با انتشار این ع در اینستاگرامش نوشت: خیر، برکت، سندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آ ت، توشه شب قدرتان باد. [ ع خوب پیدا ن ] +و این جاست آ ین خانه ی ما ... به گمانم جای تنگیست... تاریک ... و گویی وحشتناک... قبر را می گویم. برای ان روز توشه جمع کرده ایم ؟؟ . . . ------------------------------- دلم برای روزهای با تو بودن تنگ شده ... و از روزهای بی تو بودن خسته ... از دست دادن عزیزترین انت چه قدر سخت است ... خلیل توشه از فرماندهان ان هشت سال دفاع مقدس بازنشسته وکارشناس ارشد
رسما شب یکشنبه در جلسه خانگی کوی پریان در حضور هزار و دویست نفر از اهالی آستارا سرما اعلام نمود
من مستقل به میدان انتخاباتی آمدم و وابسته به هیچ گروه و جناح یا شخصی نیستم وب ر حسب وظیفه آمده ام
وی اعلام کرد در دوره نهم من ثبت نام کرد بنابر اصرار داشتم بعنوان ک دا حضور داشته باشم و حتی ستادما آماده فعالیت بود.
بنابر توصیهدوستان به احترام ایشان از ک دای انصراف دادم و اما من مستقل آمده بودم .
این بار نیز به پشتبانی مردم استارا می آیم و نه به خیال یا امید رد صلاحیت فردی یا اشخاصی آروز می کنم تمام فرزندان آستارا صلاحیت بگیریند .
این در هفتم اسفند مردم باشند اصلح را انتخاب کنند باری دیگر اعلام می کنم من با تجربه زیاد و علم و دانش و برنامه و کار گروه متخصص آمده ام و حرف برای گفتن دارم و برنامه های تخصصی دارم برای پیشرفت و ابادانی آستارا انشا االه در زمان قانونی اعلام خواهم نمود.

بیو گرافی خلیل توشه- کارشناس ارشد -متولد دوم شهریور 1340 در شهر آستارا متاهل و دارای دو فرزند.از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس جانباز بیست و پنچ درصد با رتبه هیجده از در سال 1390 بازنشست شده است و از سال 1358 عضو کمیته های مردمی و عضو بسیج و در سال 1360 پاسدار رسمی شده است و تاکنون تالیفات در مسایل و نظامی از وی نشر شده است و یکی از کارشناسان خبره نظامی و در کشور است ....

میدونستی اسکول نیست بلکه اسم یه پرنده است کلمه "اوسکل" را اگر بارها نگفته باشید، لااقل بارها شنیده اید.

این کلمه نام یک پرنده است. مهمترین مشخصه این پرنده آن است که تمام بهار را به جمع آوری و توشه جمع دان و غذا سپری می کند برای سرمای زمستان.

اما زمستان که فرامی رسد، توشه گاه و محل آذوقه های جمع شده را گم می کند. ایسنا نوشت:رحمانی فضلی ، کشور در آ ین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: مردم به گردن ما حق دارند و چه حقی بالاتر از اینکه توفیق خدمت به خود را برای توشه آ ت ما فراهم ساخته اند. ره توشه زائران اربعین با نوای حاج میثم مطیعی کم کم کاروان میلیونی عاشقان اباعبدالله آماده می شوند تا حرکت خود را از بارگاه نورانی المومنین آغاز کرده و هم قدم با قدم های جابر، مسیر نجف اشرف تا کربلای معلی را طی نموده و در جوار مضجع شریف حسین (ع) زیارت اربعین آن حضرت را بخوانند. در این میان مادحین اهل بیت هم تلاش کرده اند تا آثاری را با مناسب با حال و هوا و مضامین زیارت اربعین ارائه دهند. حاج میثم مطیعی نیز در این میان جلودار بوده و در هفته های اخیر چند اثر زیبا و پرمغز را در دو هیئت میثاق با صادق(ع) و هیات ی گمنام خوانده است. 806421 714 ره توشه زائران اربعین با نوای حاج میثم مطیعی عمده این آثار دو زبانه بوده و بخشی از آن به زبان فارسی و بخش دیگر به زبان عربی است که با توجه به حضور هموطنانان ایرانی در میان خیل زیاد زائران عرب زبان اربعین در مسیر نجف تا کربلا، فرصت مناسی برای پخش و نشر این آثار فراهم است. خصوصا که حاج میثم مطیعی در عمده آثارش تلاش می کند پیوندی میان حادثه عظیم عاشورا و مسائل روز جهان برقرار کند. برای تمامی آثار لطفا اینجا کلیک کنید و یا به ادامه مطلب مراجعه نمائید من این شعر اخوان رو خیلی دوست دارم :) همیشه پیش خودم می خونمش..
و فِک می کنم که یه روزی انجامش هم میدم :) هیچوقت کاملش رو نخونده بودم تا اینکه امروز
یکی از دوستام توی کاملش رو گذاشت. قسمت های خیلی قشنگ دیگه ای هم داره این شعر. من فکر میکنم این شعر شا ار اخوان و بهترین شعرش بوده. می تونی بخونیش اما غرقش نشی؟ :) من اینجا بَس دلم تنگ است همره روز جزا افعال توست
آنچه کشتی ،می کنی آنرا درو
گر نباشد توشه ای،اشکال توستدبیر مجمع تشخیص مصلحلت نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان یادداشتی در کانال تلگرامش منتشر کرد و نوشت: مرحبا به انی که در ماه نزول قرآن با دستگیری نیازمندان از سفره الهی توشه ها بر می گیرند. آمده ام ای خوبترین ای بهترین ای مهربان ترین تا در میهمانی بندگانت مرا نیز بپذیری و بخشش گناهان را بدرقه ی راهم کنی الهی العفو العفو العفو تقدیری سراسر خیر ، برکت ، سندی ، سلامتی ، خوشبختی و سعادت دنیا و آ ت توشه شب قدرتان باد 9- تقوا بهترین توشه است. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ ا َّادِ َّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ [البقرة: 197] «و توشه برگیرید (هم برای سفر حجّ و هم برای سرای دیگرتان و بدانید) که بهترین توشه پرهیزگاری است، و ای دمندان! از (خشم و کیفر) من بپر د». ادامه موضوع ط: فوائد تقوا و پرهیزگاری در پست آینده تقوا بهترین ره توشه آ ت است پس ای دمندان، تقوا پیشه کنید
زاد و توشه برگیرید که حقیقتا بهترین توشه، پرهیزگاری است و ای دمندان از من پروا کنید. «بقره: 197»
تقوا خط نگهداری و مراقبت دائمی از، حفاظت و نگهداری از خط بندگی و مراقبت از حریم و منطقه ممنوعه الهی. از این روست که تقوا بهترین ره توشه آ ت است، زیرا آدمیان برای عبودیت و بندگی خل.
من اینجا بس دلم تنگ ست
و هر سازی که می بینم بدآهنگ ست.
بیا ره توشه برداریم،
قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمانِ "هر کجا" آیا همین رنگ ست؟ ....بسوی قلب من، این غرفه ی با های تار و می پرسد، صدایش ناله ای بی نور:
- " ی اینجاست؟
هلا! من با شمایم، های! ... می پرسم ی اینجاست؟
ی اینجا پیام آورد؟
نگاهی، یا که لبخندی؟ <. رئیس تحقیقات فرماندهی انتظامی خوزستان از توزیع 30 هزار کتاب حریم عشق (ره توشه زیارت) بین زائران اربعین حسینی در مرز چذابه و شلمچه خبر داد. رسول خدا (ص) می فرماید:
یکی از بدترین چیزهایی که درباره امتم هراس دارم پرخو است. (الجامع الصغیر، ج1، ص49)
مومنان (س) می فرماید:
اهل دنیا ی است که خوابش بسیار باشد. (ارشاد القلوب، ص201)

از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی وقتی سر از کار افراد موفق در بیاوریم، و به توصیه های انان گوش کنیم، تقریبا نیمی از راه موفقیت مان را پشت سر نهاده ایم. افراد تاثیر گذاری در حوزه تجارت و ب و کار بوده اند که توشه ی بزرگ موفقیت شان را در اختیار دیگران قرار داده اند تا از این فرصت […] یکی از اساتید حوزه و گفت: هر انسان نیازمند تهیه توشه برای عالم پس از مرگ است و این توشه سبب آرامش پس از مرگ انسان در قبر است.

به گزارش ایسنا حجت ال والمسلمین رمضان علیزاده در مراسم معنوی دعای کمیل مسجد مقدس جمکران این هفته در جمع گزاران با بیان این که « قرآن کریم به ما دستور داده برای قیامت خود توشه ای مهیا کنیم» گفت: این توشه ب. این بارها به عرضتان رسید که انسان زاد و توشه که می‌خواهد برای اینکه به مقصد و منزل برسد.

این «تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ ا َّادِ َّقْوَی»، این عبادات، این اعمال، اینها برای آن است که ما را به مقصد برساند.

اما وقتی به مقصد رسیدیم با مقصود چه کار ؟ با او چگونه برخورد کنیم؟ او به ما چه می‌دهد؟

آن دیگر با این اعمال ع.