بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد ج

به نقل از خبرگزاریها در مورد بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد ج : بدهی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان آبان ماه امسال به 100 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده که در این بین بانک های تجاری غیر تی با 82.7 درصد افزایش، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را به ثبت رسانده اند. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است. سیف در واکنش به رقم رشد 55 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری، تی و خصوصی به نقل از نماگرهای همین بانک، گفت: رقمی که ما داریم بدهی بانک ها به بانک مرکزی 25 تا 26 هزار میلیارد تومان است. رقم بدهی های بانک های غیر تی به بانک مرکزی به 56 هزار و 610 میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل 6 هزار میلیارد تومان، در 8 ماهه امسال 48.1 درصد و در 12 ماه منتهی به آبان ماه 148.5 درصد رشد داشته است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در تصمیم مهمی برای حل معادله چند مجهولی بدهی متقابل پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی که ناشی از بدهی ت بود، را اری تصویب کرد تا 110 هزار میلیارد تومان آن را تسویه کند. بدهی بانک های غیر تی و مؤسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. ایسنا نوشت:بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل برانگیز در مورد بانک های خصوصی رقم می خورد.

بدهی بانک های غیر تی و مؤسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. آ ین خبر/ همانطور که در گزارش دیگر امروز به رشد 25 هزار و 570 میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال اشاره شد، بررسی جزئیات این اعداد و ارقام نشان دهنده بیشترین افزایش بدهی مربوط به بانک های غیر تی است. بر اساس این گزارش بدهی بانک های غیر تی و موسسات اعتباری به رقم بی سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 173.7 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است. این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک های تی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال فقط 3 هزار و 910 میلیارد تومان بوده است.
ادامه خبر
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به 104 هزار و 790 میلیارد تومان بالغ شده است که نسبت به اسفند سال گذشته 21 هزار و 160 میلیارد تومان (25.3) افزایش نشان می دهد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که این رقم در یک سال منتهی به تیرماه ۱۸.۷ درصد و در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸.۲ درصد رشد داشته است. در سال 95 بدهی بانک های تجاری تی 13.4 درصد و بانک های تخصصی تی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک ها و موسسات غیر تی و خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن پارسال با 225 درصد افزایش به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسید در حالی که بدهی بانک های تی افزایش تک رقمی داشته است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل برانگیز در مورد بانک های خصوصی رقم می خورد. بدهی بانک های خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان 50 هزار و 670 میلیارد تومان است و معلوم نیست برخی بانک های خصوصی تا چه زمانی به روند بی انضباطی مالی خود ادامه می دهند. حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آبان ماه 95 به 100 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده که با توجه به مانده 917 هزار و 94 میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی در پایان این ماه سهم بانک مرکزی از کل تسهیلات بانکی به 11 درصد می رسد. براساس صورت های مالی بانک مرکزی در سال 93 این بانک 3955 میلیارد تومان سود ب کرده که علاوه بر ر 988 میلیارد تومان مالیات بر درآمد، 2 هزار و 510 میلیارد تومان از سود به دست آمده به ت اختصاص یافته است. اقتصاد اخیرا نه تنها بدهی 700 هزار میلیارد تومانی ت را تکذیب کرد که تلویحا اعلام کرد ت یازدهم بدهی ندارد، این در حالی است که بانک مرکزی فقط رشد بدهی ت به سیستم بانکی در 4 سال اخیر را 99 هزار میلیارد تومان گزارش کرد. مهر نوشت: بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بخش تی به بانک مرکزی در بهمن ماه سال قبل، ۲۱۰هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵.۸درصد افزایش داشته، همچنین بدهی بانکها به این نهاد هم به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. آمارها نشان می دهد از داد ۹۴ که برای اولین بار بانک مرکزی اضافه برداشت های بانک ها را به خط اعتبار تبدیل کرد، بدهی بانک های تی به بانک مرکزی کاهش یافته است، این در حالی است که بدهی بانک های غیر تی ۱۸۸ درصد رشد داشته و تصمیم اخیر بانک مرکزی، ترا مه بانک های غیر تی را به شدت متاثر خواهد کرد. میزان نوشت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی از داد تا تیرماه سال جاری با رشد ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی همراه بوده است. اقتصاد اخیراً نه تنها بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ت را تکذیب کرد بلکه به طور تلویحی اعلام کرد ت یازدهم بدهی ندارد، این در حالیست که بانک مرکزی فقط رشد بدهی ت به سیستم بانکی در ۴ سال اخیر را ۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از رقم 9 هزار میلیارد تومان بدهی بابک زنجانی که در روز اول بود حدود هزار و 300 میلیارد تومان از محل تملیک اموال وی در داخل کشور وصول شده است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: از ۲۱ اسفند برای تامین نیاز مردم ، ۷۰۰ میلیارد تومان در تهران و ۹۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو در شهرستان ها و در شعب منتخب بانک های ملی، صادرات ، سپه، انصار، پست بانک و بانک اقتصاد نوین توزیع می شود. ایسنا نوشت: پرونده س های بانک ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد. ت از محل درآمد کاغذی و صوری تسعیر دارایی های ارزی و بدون توجه به متن مصوبه مجلس بیش از 24 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک های تی و 13 هزار و 130 میلیارد تومان تسویه بدهی خود به بانک های تی کرد. همشهری آنلاین: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: از ۲۱ اسفند برای تامین نیاز مردم ۷۰۰ میلیارد تومان در تهران و ۹۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو در شهرستان ها و در شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، سپه، انصار، پست بانک و بانک اقتصاد نوین توزیع می شود. با حذف برخی اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در صورت های مالی سال 94 بانک های ملت و تجارت، زیان 1844 میلیارد تومانی بانک ملت به سود بیش از 38 میلیارد تومانی و زیان 3007 میلیارد تومانی بانک تجارت به زیان 473 میلیارد تومان تبدیل شده است. تجدید نظری که پیش تر نیز شامل بانک صادرات شده بود. بر اساس آ ین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم س قانونی بانک های تجاری تا آ داد ماه 63 هزار و 783 میلیارد تومان بوده است. بانک های تخصصی به دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون 10 درصد است از بررسی خارج شده اند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد با فرض نرخ اسمی 5/ 13 درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به 10 درصد، حدود 2 هزار و 232 . سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری فردی خبر داد که از ۱۴ بانک تسهیلات گرفته و بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد. روز گذشته یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی ت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157.3 درصد نسبت به پایان سال 91 به 33 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی در 3 بخش، اقدامات ت و بانک مرکزی را در تامین مالی شرکت ها برای اشتغا ایی توضیح داده است. بانک ها امسال 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های تولیدی پرداخت می کنند. در سال 95 بدهی بانک های تجاری تی 13.4 درصد و بانک های تخصصی تی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک ها و مؤسسات غیر تی و خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید. هیات ان افزایش سرمایه بانک مسکن از 5 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان (از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی) را تصویب کرد. اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 35 و 36 قانون بودجه 95، افزایش 24 هزار و 250 میلیارد تومانی برای سرمایه 7 بانک تی در نظر گرفته و همچنین 13 هزار و 120 میلیارد تومان هم برای تسویه بدهی خود به 8 بانک اختصاص داده است. شبکه بانکی طی ۱۰ ماهه ابت امسال تا پیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده این در حالی است که تا پیش بینی ۴۶۰ هزار میلیاردی رییس بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی سال جاری تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ت های نهم و دهم 450 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای ی گفت: صندوق های ملی و بانک ها ناچار هستند ری بودجه ت را جبران کنند زیرا گاهی ت مجبور می شود بودجه ماه های بعد را ج کند و اکنون ت 105 هزار میلیارد تومان به بانک ها بد ار است. مانده تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در پایان 9 ماهه امسال به بیش از 554 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، با هدفگذاری بانک مرکزی برای پرداخت 285 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال جاری، در حالی تا آبان ماه بیش از 206 هزار میلیارد تومان از این وعده محقق شده که مانده تسهیلات اعط. در پی کنترل های آنلاین و سیستماتیک سامانه های نظارتی بانک ملی ایران، عملیات برنامه ریزی شده برای وج حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در یکی از واحدهای بانک در استان گیلان ناکام ماند. در حالی که معاون اول رئیس جمهور بانک ها را قلک ت قبل عنوان کرده است، بررسی ارقام بدهی ت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد، هم بانک ها و هم بانک مرکزی قلک ت یازدهم در این سال ها بوده ا ند. بانک ملی ایران 3299 بانک صادرات ایران 3149 بانک تجارت 2371 بانک کشاورزی 2000 بانک سپه 1867 بانک ملت 1811 بانک مسکن 1200 بانک رفاه کارگران 1080 بانک انصار 579 بانک قرض الحسنه مهر ایران 425 بانک توسعه تعاون 380 بانک پست بانک 374 بانک پاسارگاد 295 بانک پارسیان 288 بانک سینا 274 بانک اقتصاد نوین 265 بانک حکمت ایرانیان 200 بانک شهر 170 بانک سرمایه 154 بانک سامان 153 بانک . روز گذشته یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی ت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157.3 درصد نسبت به پایان سال 91 به 33 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها در تیرماه سال 92 که پایان کار ت دهم بوده، 64.5 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین طی 40 ماه گذشته بیش از 70 درصد بر مطالبات معوق بانک ها افزوده شده است. در حالی که معاون اول رئیس جمهور بانک ها را قلک ت قبل عنوان کرده است، بررسی ارقام بدهی ت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد، هم بانک ها و هم بانک مرکزی قلک ت یازدهم در این سال ها بوده ا ند. ایسنا نوشت: آ ین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود. سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات ان اجازه یافت تا از محل حساب مازاد بانک مرکزی بخشی از بدهی های مسجل ت به بانک های عامل حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال را تسویه کند. با حذف برخی اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در صورت های مالی سال 94 بانک های ملت و تجارت، زیان 1844 میلیارد تومانی بانک ملت به سود بیش از 38 میلیارد تومانی و زیان 3007 میلیارد تومانی بانک تجارت به زیان 473 میلیارد تومان تبدیل شده است. تجدید نظری که پیش تر نیز شامل بانک صادرات شده بود. در صورت تصویب نهایی و اجرای مصوبه تهاتر بدهی ت به پیمانکاران و ت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موجب بهبود نرخ کفایت سرمایه، افزایش قدرت تسهیلات دهی و کاهش نرخ سود خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال 92 حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات 15 درصد و نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان می شد ولی اکنون این نسبت به 11 درصد رسیده که نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان است.