برترین زن عالم

به نقل از خبرگزاریها در مورد برترین زن عالم : مستغنی است ز عالم و عالم میسرش

سیمرغ عشق رفته به دام و مس ش

بودند ، جمعی از ملائک به بزم او

دیدند ، پر کشیدگانه به باورش

گفتند راز مگو را مگو و گفت

حلاج ما که بر سر دار است پیکرش

گفتند رمز می و می گساریت زچیست

گفتم ز دست پیر ابات و ساغرش بسم الله الرحمن الرحیمسرانجام پس از قرنها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ هدایتگر انسانها پا به عرصه و جود نهاد. برترین مخلوق خدا ظاهر شد، باران رحمة للعالمین با گرفت، چشمه رافت و هدایت فیضان کرد و نور محمدى عالم ملک و ملکوت را منور نمود و در شهرى که شرافتش را از ولادت او دریافت کرد، چشم به جهان گشود و به راستی که در عالم وجود، میلادى کریم تر از این میلاد رخ نداده است.تعبیر قرآن در آیات ابتداى سوره بلد نشان مى دهد که مکه به خاطر اقامت در این شهر و تولدشان درآن، شرافت یافته و مورد قسم خداوند واقع گشته است. بقیه در ادامه مطلب.... هر دو عالم، یک فروغ روی اوست یکی از رازهایی که عرفا فاش د این بود که "هر دو عالم، یک فروغ روی اوست". حافظ عارف است و طرفدار الهیات تجلی. اما عرفا ناچار بودند در و نیم پنهان و نیم آشکار حرفشان را بزنند: دوستان در می گویم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیز هم عالم غفلت محمدامین مروتی مولانا معتقد است در این عالم نمی توان همواره در حال حضور و حیرانی بود. چرا که در این صورت دنیا کما هو دنیا، بقایی نمی یافت. لازمه وجود دنیا ، مشغول شدن به اشتغالات مادی و دنیوی است که مولانا از آن به "غفلت"، تعبیر می کند و می گوید: اُستُنِ این عالم ای جان، غفلت ست هوشیاری، این جهان را آفت ست هوشیاری زان جهان ست . zar world بدون تردید باید گفت زندگی با بدن مادری، اولین دوران زندگی هر انسانی نیست. هر که در این دنیا زندگی می کند، زندگی های دیگری نیز داشته و خواهد داشت. آنچه همه بدان معتقدیم، زندگی در جهان آ ت است؛ اما بحث فعلی ما در مورد جهان آ ت نیست. بلکه قصد داریم به عوالم قبل از این دنیا نظر کنیم. عالم ذر چیست؟ همۀ انسان ها قبل از ورود به عالم دنیا، حداقل در دو عالم دیگر نیز زندگی کرده اند. این دو عالم عبارت اند از: ۱- عالم ارواح ۲- عالم ذر ...................................... عالم مرگ و حقایق نهفته در آن همیشه برای انسان ها باعث کنجکاوی و وحشت بوده است. ای که اخمت به دلم ریخت غم عالم را خنده ات می بَرَد از دو عالم غم را برق لب های تو یادآور ِشاتوت و چشمه ی اشک ِتو بی قدر کند زمزم را گاه از آن غنچه فقط زخم زبان می ریزی گاه با بوسه شفابخش کنی مرهم را بسته ای غنچه ی سرخی به شب گیسویت کرده ای باز رها من ابریشم را "نرگست عربده جوی و لبت افسوس کنان" با همین هاست که دیوانه کنی آدم را بهمن صباغزا. ای که اخمت به دلم ریخت غم عالم را خنده ات می بَرَد از دو عالم غم را برق لب های تو یادآور ِشاتوت و چشمه ی اشک ِتو بی قدر کند زمزم را گاه از آن غنچه فقط زخم زبان می ریزی گاه با بوسه شفابخش کنی مرهم را بسته ای غنچه ی سرخی به شب گیسویت کرده ای باز رها من ابریشم را "نرگست عربده جوی و لبت افسوس کنان" با همین هاست که دیوانه کنی آدم را بهمن صباغزا. عالم بی عمل به چه ماند؟از زنبور بی عسل خیلی خیلی بدتر است. ی که بهره ای از دانایی، هوش یا د یا استعدادی خاص دارد اما هرگز ذهنیتش به مرحله ی عینیت درنیامده، از زنبور بی عسل هم بدتر است چون توی مغز خودش درد می کشد. اینکه بعد از انجام عمل چقدر موفقیت حاصل کند چیز دیگری است. اما بی شک تا قبل از عمل در برزخی کشنده دست و پا می زند. عالم بی عم. تاجر بغدادی همسایه خود را که عالم شیعی بود برای ناهار دعوت کرد وبرای اینکه او تنها نباشد وهم زبانی داشته باشد دوست دیگرش را که اتفاقا عالمی از اهل سنت بود نیز دعوت کرد.

این دو عالم درخانه میزبان ناگهان با یکدیگر مواجه شدند وتعجب د که چرا تاجر اینگونه مهمان دعوت کرده است.

بالا ه چاره ای نبود.

عالم سنی به عالم شیع. عالم برزخ متوسط بین دنیا و آ ت است و برخی خصوصیات این جهان را داراست. ببر مرا ... به عالم جنون خود حوالی تو المومنین على علیه‏ السلام:
روزى رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم براى ما خطبه‏ اى ایراد کرد و فرمود: اى مردم! همانا ماه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روى آورده است.
این ماه نزد خدا برترین ماه است و روزهایش برترین روزها و ش برترین شبها و ساعت هایش برترین ساعات.
در این ماه شما به میهمانى خدا دعوت شده ‏اید و در زمره بهره ‏مندان از کرامت خداوند قرار گرفته ‏اید.
در این ماه نفس هاى شما تسبیح خداست و خواب شما عبادت است و اعمال شما پذیرفته و دعایتان به اجابت مى‏ رسد...
من برخاستم و عرض : اى رسول خدا ! برترین کارها در این ماه چیست ؟ فرمود : اى اباالحسن! برترین کارها در این ماه خویشتندارى از حرامهاى خداوند عزوجل است. هو
عارف کامل ، آنچه که قرار است حادث شود را می گیرد.
پیر منیر سید محمد محسنی
شرح:
آنچه که می خواهد در این عالم جسمانی پیاده شود باید عوالم طولیه وجودی را در قوس نزول به ترتیب طی کند ( گذر از عالم عقل به عالم مثال و گذر از عالم مثال به عالم جسمانی ) زیرا که طفره ( در طبیعیات فلسفه به معنی از نقطه ای به نقطه ای رسیدن ، بدون پیمودن مسافت فاصله است و در علم لغت پ از روی یک چیزی را می گویند ) محال است؛ آن چه که از حوادث قرار است اتفاق بیافتد، پس از طی عالم عقل ، در عالم مثال منفصل قوس نزول صورتی را متناسب با آن حادثه یا به شکل صورت اصلی آن حادثه ، قبل از اتفاق افتادن در عالم جسمانی پیدا می کند و شخص عارف کامل که در اثر مجاهدات و ریاضات و ذکر و فکر، خیال متصل اش چون آیینه شده است، صور عالم مثال منفصل قوس نزول در خیال متصل اش نقش می ببندد ( که انسان جسمش با عالم جسمانی و خیالش با عالم خیال و عقلش با عالم عقل مرتبط است ) و به کشف مثالی می بیند آن حادثه ای را که قرار است حادث شود ، پس سِرّ سخن پیر منیرمان را دریاب که فرمودند :
"عارف کامل ، آنچه که قرار است حادث شود را می گیرد"
یا علی مدد شرح : ا/ش
آقا حسین بن علی سید شباب اهل الجنه "علیه السلام" آقا مولای دو عالم سرور همه ی کائنات عالم مقدس هستی ست آقا معنای همه ی شورها و شعورهای گنجانده شده در منظومه ی بیکران عالم منور هستی ست آقا تفسیر زیبای "فتبارک الله احسن الخالقین "ست در نزد ملائک آسمانها و انسانهای نیکو سیرت روی زمین !... عد برترین فضلیت جنگ و زن : عد برترین فضلیت انسانی است که تکلیف هر انسان و جامعه ای رسیدن به آن است تا انسانی عادل و جامعه ای عادلانه ای تحقق یابد. عد در میان اه عقلانی و وحیانی، برترین است؛ چرا که انسان عادل و جامعه معتدل همان غایتی است که عقل و وحی می جوید و تحقق آن را خواستار است.(حدید، آیه ۲۵؛ نساء، ایه ۱۳۵؛ مائده، آیات ۸ و ۴۲؛ اعراف، آیه ۲۹؛ یونس، ایات ۴ و ۴۷ و آیات دیگر) سحر از دامن نرجس ، برآمد نوگلى زیبا

گلى کز بوى دلجویش ، جهان پیر شد برنا

زهى سروى که الطافش ، فکنده سایه بر عالم

زهى صبحى که انفاسش ، دمیده روح در اعضا

سپیده دم ز دریاى کرم برخواست امواجى

که عالم غرق رحمت شد، از آن مواج روح افزا

به صبح نیمه شعبان تجلّى کرد خورشیدى

که از نور جبینش شد، منوّر دید. حکمت صلوات : صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال می شود. صلوات : موجب کم. وزارت کشور کویت، یک عالم دینی عراقی را به اتهام توهین به خلفای راشدین و صحابه ا اج کرده است. مولودی زیبای (نور چشم آدم آمد ؛ چلچراغ عالم آمد) با صدای محمود کریمی به مناسبت مبعث اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم). تا فرصت هست باید آدم شد. تا نفسی هست باید مبارزه کرد با نفس. این فقط مستکبران عالم بیرون نیستند که قصد دارند انسان را در غل و زنجیر کنند بلکه قبل از آن این نفس آدمیست که در عالم درون، قصد دارد انسان را به بند بکشد. در بند خود. در بند تعلقات. در بند دنیای فانی. نقطه شروع همه تحولات عالم نیز در همین جاست یعنی در درون انسان. اگر درون اصلاح ش. عضو فرهنگستان علوم ایران گفت: در عالم «أَلَسْت» ازل و ابد جمع است. آنچه در زمان هست نیز در آنجا یکجا جمع است.زبان ما از حرف و صوت و نفس است، اما زبان وجود رساترین است و همه بی درنگ بلی گفتند. بزرگ عزاداران برترین بانوی دو عالم، با قرائت زیارتنامه حضرت زهرا(س) در میدان هفت تیر با حضور پرشور مردم برگزار شد. بعد از پایان این عالم زندگی دیگری شروع می شود و این روند تا روز قیامت ادامه دارد، بسیاری از فلاسفه مانند افلاطون هم این استدلال را کرده اندجریان عالم همیشه تکرار می شود. چرا هیدروژن فراوان ترین عنصر عالم است
همه ما می‌دانیم که هیدروژن به‌عنوان فراوان‌ترین عنصر در عالم شناخته می‌شود؛ اما چرا؟
 هرچند آدمی در عالم ملک یعنی دنیا جای دارد اما همه آنچه به او میرسد از عالم ملکوت است! و همین است رمز عظمت و بزرگیش! و گرنه اگر که او بود و همان ظاهر دنیا و راهی به عالم باطن و ملکوت نداشت از حد حیوان عبور نمیکرد.همچنانکه اگر فقط در عالم ملکوت میبود و ارتباطی با عالم ملک نمیداشت از جمله فرشتگان محسوب میشد.لذا همه اهمیت قضیه در این. آیت الله نوری همدانی با صدور پیامی به مناسبت هشتم شوال 1344هجری قمری سالروز ت یب قبور ائمه(ع) در بقیع توسط آل سعود، گفت: این روز به عنوان روز عزا در عالم محسوب می شود. از حرا امشب می آید بر مشامم عطر ایمان 2 می رسد بر گوش جانم آیه آیه صوت قرآن 2 پیچیده صوت اقرا در عالمی یا احمد تو رسولی و خاتمی 2 هستی غرق شورو نوا شده جشن مبعث مصطفی شده مولا یا رحمت للعالمین ......... ای یتیم مکه دیگر به همه عالم سروری 2 یامحمد از امر حق تو پس از این پیغمبری 2 با نورت ظلمت شب را روشن کن عالم را با وجودت چون گلشن کن مکه پر زعطر . هر آن که می‎خواهد تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت شود باید از اهل‎بیتِ وحی(ع) بهره ببرد و حضرت ابوا الفضل(ع) و علی اکبر(ع) نمونه شیعیانی بودند که در معیّت عالم و آدم(ع) به بالاترین درجات رسیدند. باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
آل عمران آیه: ۱۷۶ و ۱۷۷
انعکاس اعمال انسان در آ ت

جنینی که در رحم مادر قرار دارد.تا زمانی که آنجاست نیازی به استفاده از دست و پا ندارد.خداوند پیشاپیش نیازهای رشد و نمو او را از طریق خون مادر تامین کرده است.اما وقتی به عالم طبیعت آمد،برای ادامه حیات و تامین نیازهای خود ،نیازمند دست و پای . زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد عالم سنی به یک عالم شیعه گفت: اگرشورحسین دارید واوراحق می دانید برویددرمساجد وخانه هایتان عزاداری کنید نیازی به این دسته ها وطبل وشیپور و...نیست این همه سروصدا لازم نیست. عالم شیعه گفت: دوازده روز قبل محرم درغدیر سروصدا نکردیم وعلی راخانه نشین کردید این اشتباه را برای فرزندش نمی کنیم چیزی به محرم نمانده حسینی هاش بسم الله سخنان ÷ناهیان در شب ÷نجم محرم مادر بیان مقام مدیریت کلان عالم می خواهیم ببینیم که امروز با نام و یاد و احساسات و عواطف حسینی چه تحولی را در عالم می توانیم رقم بزنیم؟!، گفت: چرا شما مؤمنین نباید در مورد مدیریت کلان عالم نظر بدهید و بعد فردی مانند خانم رایس، به عنوان خارجۀ بیاید کلان نگری کند و در مورد مفهوم شهادت و اباعبدالله(ع) تحلیل. عالم قاسم اف خواننده مطرح آذربایجانی و نوازنده سازهای کوبه ای با همراهی مایکل گدارد، رئولف اف و سلمان گامبارو اجرای متفاوت داشته است. این اجرای زنده را در «تابناک» می بینید و می شنوید. بدان- اعزک اللهّ فی الدارین- که خداوند تعالى چون موجودات را بیافرید، عالمش نام کرد، از جهت آن که
موجودات علامت است بر وجود او و بر وجود علم و ارادت و قدرت او.
ای درویش! موجودات از وجهی علامت است، و از وجهی نامه است. ازین وجه که علامت است، عالمش نام
کرد، و ازین وجه که نامه است، کتابش نام نهاد. آنگاه فرمود که هر که این کتاب را بخوا. مقام کمپوزیسیا یکی از قطعاتی است که عالم قاسم اف خواننده مطرح آذربایجان خوانده است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می بینید و می شنوید. حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و معلم اخلاق حجت ال حاج سید علی اکبر حسینی را تسلیت گفتند. نوروز یکی از قطعات عالم قاسم اف خواننده و نوازنده برجسته آذربایجانی است که سال 2017 اجرا کرده است. این اجرا را در تابناک می بینید و می شنوید. آواز عالم قاسم اف خواننده برجسته آذربایجانی را با همراهی ار تر آذربایجان در تابناک می بینید و می شنوید. این اجرا به واسطه قدمت از کیفیت بالایی برخوردار نیست. بر همه عالم حجتی به زمین جلوه اسرار پنهان و دین ای مظهر یقین و وفای بعهد ای یار پیمبر با خدا قرین تفسیر کت ، حق به ات گشته شهید ز جه و کین در دل زده خیمه مهر علی در غرب و شرق هم ایران و چین فرمان حق به غدیرش ت است راه نجات بشر راه حبل متین شبکه های سیما در سوگ شهادت بانوی دو عالم؛ حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه برنامه هایی تدارک دیده اند. سومین حرم اهل بیت (ع) در جشن سالروز میلاد باسعادت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود(عجل الله تعالی فرجه الشریف) غرق در سرور است. شهر- تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه انقلاب ی سبب بیداری در عالم شد، گفت: مجاهدت سرنوشت فلسطین را تعیین خواهد کرد که این بیداری در پرتو انقلاب ی است. با توجه به مصادف بودن رحلت جانگداز عالم ربانی حضرت آیت الله میرزا علی اکبر عابدی اندبیلی با ایام محرم تصاویری به یاد ماندنی از حضور عاشقان آن عالم ربانی که توسط برادر بزرگوار جناب آقای علیرضا ملکجاری در تشییع پیکر مطهر آن عالم بزرگ به تصویر کشیده شده که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی آن یار سفرکرده به عظمت و بزرگی آن عالم با مشاهده ی تصاویر که شاید تنها گوشه ای از این عشق مردم ولایی خلخال را به تصویر میکشاند باشیم
تصنیف مخالف را از عالم قاسم اف خواننده برجسته آذربایجانی که در سال 1990 خوانده را در تابناک می بینید و می شنوید. مدیرکل تبلیغات ی هرمزگان گفت:احداث ۷۲ باب خانه عالم در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار در استان ضروری است. فرمانده کل با بیان اینکه اکنون ترین در عالم معاصر ی جنایتکار است، گفت: امروزه هیچ فردی شک ندارد که سرگردنه بگیرترین عالم ی جنایتکار است و در تاریخ سیاه هیچ فرد دقیق و پژوهشگری پیدا نمی شود که به یی ها اعتماد کند چراکه اقدامات پر از ظلم، ستم و فریبکاری است. شبکه های سیما در سوگ شهادت بانوی دو عالم ـ حضرت فاطمه زهرا (س) و هم گام با برگزاری مجالس عزاداری در سراسر کشور ـ ویژه برنامه های متعددی را برای بینندگان تدارک دیده و پخش می کنند. سیمین خلیلی معروف به (زادهٔ ۲۸ تیر ۱۳۰۶ تهران – درگذشتهٔ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ تهران)، نویسنده و شاعر و غزل سرای معاصر ایرانی و از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران بود. در طول زندگی اش بیش از ۶۰۰ غزل سرود که در ۲۰ کتاب منتشر شده اند. ب ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتیشاخ نیلوفر شدی در چشم پر آبم شکفتیای گل وصل از تو عطر آگین نشد آغوش گرممگر. اللهم صل علی محمدا و آل محمد از غافلان حساب دل ما جداست روز و شب حرف دل و کهنه حدیث ما رهاست روز و شب این شبا قدر است و حسابش جداست زمان استغاثه دعاست روز و شب به خلوتگه راز خود با خداست این روز و شب دل ش ته، وقت استجابت است روز و شب در حق همه عالم و حق هم، وقتش هست این روز و شب از خالق این شبها و مولای متقیان عالم، که شکافتنه شده فرق مبار.