برش وحکاکی بالیزر

به نقل از خبرگزاریها در مورد برش وحکاکی بالیزر : ایمپلنت دندان با لیزربازسازی استخوان اصطلاحی است که به انواع عمل هایی اشاره دارد که برای ساخت و تقویت استخوان استفاده می شوند تا ایمپلنت دندانی را بتوان جای گذاری کرد. در صورتی که استخوان فک بیمار به  اندازه کافی ضخامت نداشته باشد یا بیش از حد نرم باشد، ممکن است پیش از جراحی جای گذاری ایمپلنت، نیاز به پیوند استخوان وجود داشته باشد. علت این است که عملکرد قدرتمند جویدن در دهان، نیروی زیادی بر استخوانها وارد می کند و در صورتی که استخوان فک به اندازه کافی از ایمپلنت پشتیبانی نکند، درمان ایمپلنت به ش ت می انجامد. پیوند استخوان قاعده محکم تر و بیشتری برای ایمپلنت ایجاد می کند. این عمل ها معمولا شامل پیوند استخوان یا مواد شبه استخوان به قک است. پیوند می تواند از استخوان خود شما باشد یا استخوان فرآوری شده و آماده یا به دست آمده از شخصی دیگر (بانک، استخوان).

نتایج درمان ایمپلنت با لیزر بهتر می شود
استفاده از لیزر بهتر می شود کاربردهای دیگر لیزر در ایمپلنت عبارتند از: تراشیدن بافت نرم، برداشتن بافت بسیار متورم و ملتهاب، ب بافت هایی که در جای نامناسبی رشد کردهاند و موارد دیگر بالیزر امکان بسیاری از عمل ها فراهم می شود. با لیزر کارایی درمان بالارفته و هزینه در بلندمدت کاهشی می یابد. درخواست استفاده از لیزر برای درمان ایمپلنت و اوردنچر روزبه روز افزایش پیدا می کند.

دلایل ش ت درمان ایمپلنت
برخلاف درمان لثه، ش ت درمان ایمپلنت دندانی به خوبی شناخته شده است. موفقیت آمیز بودن یکپارچگی ایمپلنت و استراکچر مشکلات بیمار در حوزه عملکرد زیبایی و اعتماد به نفس را حل می کند. ش ت درمان ایمپلنت ممکن است در یک یا همه این حوزه ها اتفاق بی افتد.

حداقل سن برای دریافت ایمپلنت چقدر است؟
پسرها: حداقل ۱۷ ساله دخترها: حداقل ۱۴ تا ۱۵ ساله

در این سنین فک تا جایی رشد کرده که ایمپلنت تاثیری بر رشد آتی آن نخواهد گذاشت. چگونه جای دندانی که افتاده را تا زمان آمادگی برای دریافت ایمپلنت، حفظ کنیم؟ معمولا دندانپزشک می تواند دندان متشکل از یک دندان درست کند که جای دندان افتاده را پر کند. سپس همین که رشد فک کامل شد، دندانپزشک برای ایمپلنت فضا ایجاد کرده و آن را جایگزین دندان از دست رفته می کند.


انواع ایمپلنت ها :
 ایمپلنت ها براساس انواع دسته بندی عبارتند از
 ایمپلنت های ساب پریواستیل، ایمپلنت های اندواستیل
ایمپلنت های دندانی دو مرحله ای و ایمپلنت های دندانی تک مرحله ای متصل کننده ها
ایمپلنت ساب پریواساتیل: داربست ف ی روی استخوان فک قرار می گیرد و لثه روی ان را میپوشاند و تنها پست ها از بافت لثه بیرون میزنند تا دندان (تاج یا اباتمنت) را نگه دارند.
.

ایمپلنت اندواسـتیل:
ایمپلنت هادرداخل استخوان فک فرو میروند و محکم به آن متصل می شوند. این ایمپلنتهای دندانی برای عمل های دو مرحلهای، متداول هستند. این ایمپلنت را به روش جراحی مستقیما داخل استخوان فک قرار میدهند و جایگزین بریج یا دندان متحرک هستند. این ایمپلنت ها چند نوع دارند از جمله پیچی-رزوه دار، استوانهای - صاف و تیغه دار.

ایمپلنت های دندانی دو مرحله ای 
عمل دو مرحله ای رایج ترین روش ایمپلنت است. ایمپلنت از طریق جراحی داخلی استخوان فک جای گذاری میشود به طوری که در استخوان زیر لثه قرار می گیرد. سپس بافت لثه با بخیه بسته میشود تا از ایمپلنت در مقابل فشار حین یام استخوا نهای پیرامون و آمیخته شدن با آن، محافظت کند. پس از اسپری شدن دوره یام، جراحی دوم انجام می شود و سطح روی ایمپلنت باز میشود تا اباتمنت و ترمیم متصل شوند.

ایمپلنت های تک مرحله ای
این روش شامل ایمپلنت یک قطعه ای بلندتر است که پس از جای گذاری در داخل استخوان فک، از لثه بیرون میزند بنابراین پس از سپری شدن دوره یام، اباتمنت و تاج را می توان بدون جراحی دیگری برای باز روی ایمپلنت،جای گذاری کرد. گزینه دیگر این است که یک ایمپلنت دو ایمپلنت های اندواستیل قطعه ای مانند آنچه در عمل دو مرحلهای استفاده می شد،دجای گذاری شود. ایمپلنت و اباتمنت بلافاصله در طول جراحی اولیه، متصل می شوند. اشکال این روش این است که ایمپلنت در مقابل نیروهای داخلی آسیب پذیر بوده و احتیاط بسیار زیادی باید انجام داد تا مطمئن شد اخلالی در فرآیند جوش خوردن ایجاد نمی شود.مطالب مرتبط:قیمت ایمپلنتایمپلنت تهرانکاشت دندان سکه های آغازین سکه باستانی سکه عبارت از یک قطعه ف به وزن معین است که روی ان علامت رسمی ت یا حکومتی که عیار و وزن آن را نشان میدهد ، نقش گردیده است . سکه از ف ات مختلف ، مانند طلا، نقره وآلیاژهایی مانند برنز ساخته شده که اصول اولیه آن هنوز پس از بیست وهفت قرن همچنان برجای و استوار است، به طوری که مشهور است، هرودت ، مورخ بزرگ یونانی ، می گوید: لیدیها اولین مردمی هستند که سکه نقره وطلا ضرب زده اند دانشمندان سکه شناس بیشتر نظر هرودت را قبول دارند .کثرت ثروت وتمول بی حساب و فراوانی نقره وطلای پادشاهان لیدی نیز ممکن است عامل مهم اختراع سکه باشد . قدیمترین سکه های لیدی به شکل قطعه پهن نامنظمی است از مخلوط طلا و نقره (الکتروم) که در روی ان شیار های موازی و پشت سکه چند فرورفتگی حک شده ، گاهی در بعضی ازاین فرورفتگیها نقش حیوانی که شبیه روباه است دیده میشود : زیرا در لیدی روباه مظهر با ، یکی از ارباب انواع مورد پرستش مردم ، بوده است و در اِژین ، یکی از جزایر یونانی ، ضرابخانه ای دایر وسکه هایی با نقش لاک پشت دریایی که مظهر آرتمیس ، الهه یونان بود ضرب گرید . سکه های 546 ق . م ( آ ین پادشاه آن سرزمین که به سکه های - کرزوس، که به کرزئید مشهورند ) ، دارای خصوصیات سکه های استاندارد و واقعی بودند . این سکه ها از لحاظ وزن ، نقش ، نوع ف وشکل مانند یکدیگر بوده ،نقش آن درنهایت هنرمندی وزیبایی است . در روی سکه نقش نیم تنه میش وشیر در حال حمله به یکدیگر ودر پشت سکه دو مربع فرورفته ، مشاهده میشود. سکه یکی از اختراعات بزرگ ومهم بشر است که بدون وقفه ادامه پیدا کرد و علی رغم فتوحات بسرعت به راه خو ادامه داد .کوروش درسال 546 ق . م پس از پیروزی برکرزوس به علت داشتن افکار بلند نخواست چنین اختراع مفید وگرانبهایی را که وضع اقتصادی آن نواحی را تغییر داده بود از میان بردارد و حتی به نظر میرسد در نشر ان سعی نموده است . ضرب سکه های محلی در ای آسیای صغیر در تمام دوران سلطنت کوروش و کمبوجیه ، مانند گذشته ادامه یافت اما سکه هایی که در ضرابخانه سارد ضرب میشد ، سکه های سلطنتی بود ، بنابراین طبیعی است که با برکناری کرزوس ، ضرب آن سکه ها متوقف شده باشند . دراواسط قرن ششم قبل از میلاد برای اولین بار برروی سکه تصویر انسان ظاهر شد وحکاکی نیز مانند مجسمه سازی و نقاشی مجذوب زیبایی انسان گردید ، مثلا دریک طرف در همهای اِژینی کنید ، سرشیر وطرف دیگر آن سر آفرودیت (الهه زیبایی) است . چگونگی ضرب سکه : سکه باستانی با اختراع سکه حوزه ارتباطی محکمی ایجاد شد ومردم از معیارهای واحد ومشترکی برای ارزی داراییها سود و زیان و بدهی هایشان استفاده د . میزان اج مالیات ، معاملات ومبادلات درون مرزی وبرون مرزی براساس سکه ها محاسبه میشد .معمولا سکه را با چکش ضرب می زدند و طریقه ضرب این گونه مسکوکات آسان بود . قرنها به این ترتیب عمل می د که ابتدا نقش پشت سکه را روی ف محکمی که معمولااز فولاد بود به طور مع ومنفی حکاکی می د وآن را در وسط سندان کار می گذاشتند وبه همان طرز عینا نقش روی سکه را نیز در سرسنبه ای از فولاد حکاکی می د پس از تعیین عیار مناسب ف ات وذوب وشمش نمودن انها را د کده به قطر و وزن لازم به صورت قطعاتی می ب د وآنرا گداخته ، به ضرب فشار چکش به صورت مسکوک در می اوردند . این نوع سکه زدن منحصر به کشور ما نبود تقریبا درهمه جای دنیا به همین شیوه عمل می شد بعدها به صورت بسیار ابت از منگنه ها استفاده می د. پس از سال 1561 م با اختراع ماشین ضرب سکه در اروپا سکه های استاندارد رواج یافت . براساس نوشته ها ومدارک موجود در ایران ، درزمان صفویه نظم وترتیب خاصی برای ضرب سکه وجود داشت وضرابخانه ، سازمان اداری گسترده ای داری مشاغل متنوع بود که تحت نظر معیرالممالک اداره می شد. عزل و نصب حکاکان ، زرکشان ، ضر باشی ، ضابطان ، صنعتگران ، کارکنان وکارمندان با وی بود وهیچ یک از عاملین دیگر حق دخ نداشتند. سکه باستانی دستگاههای مهم ضرابخانه عبارت از:
1 - دستگاه سباکی ( گدازنده) برای ذوب و خالص طلا و نقره 2 - دستگاه قرص کوبی که ف ات را به شکل قرص درمی آورد. 3 - دستگاه آهنگری برای شمش ف ات 4 - دستگاه چرخ کشی برای نوار شمشها به ضخامت معین 5 - دستگاه قطاعی برای قطعه قطعه نوار ف ات 6 - دستگاه کهله کوبی ، ف ات قطعه شده را پهن کرده . به اندازه سکه درمی آورد . 7 - دستگاه سفید گری ، قرصهای زر و سیم را پاک می کرد. 8 - دستگاه تخش کنی ، قرصهای کم وزن را جدا کرده ، مجددا با وزن صحیح آماده می کرد . 9 - دستگاه سکه کنی ، قرصها را سکه می کند . در دوران افشاریه و زندیه تا اواسط قاجاریه وضع ضرب سکه کم و بیش به همان صورت بود تا در سال 1282 هجری، ناصر الدین شاه دستور داد ضرابخانه ای باروش جدید از فرانسه یداری وبه ایران وارد شود پس از وقفه ای دوازده ساله ، ضرابخانه جدیددرسال 1294 هجری به دستیاری پشان ، مستشار اتریشی ، کار خودرا آغاز نمود.
به روش کاملا طبیعی از شر کک و مک خلاص شوید قیمت: 48,000 تومان سوال: با ید این محصول من دقیقا صاحب چه چیزی می شوم؟
جواب: با ید این محصول شما یک فایل پی دی اف سه صفحه ای را می کنید که در آن نحوه محو کک و مک صورت با هومیوپاتی را یاد می گیرید.


سوال: این آموزش توسط چه ی ارائه شده است.

جواب: این آموزش توسط عادل حیدری نژاد معروف ترین پزشک متخصص هومیوپاتی اطفال ایران و عضو دپارتمان اطفال بیمارستان فوق تخصصی تریتا ارائه شده است.

اگر کک و مک دارید، بهتر از هر ی می دانید کک و مک های تان در تابستان بیشتر و پررنگ تر از فصل های دیگر است، بنابراین احتمالا به دنبال راه حلی موثر می گردید. معمولا افرادی که کک و مک دارند در همه جا به دنبال یافتن راه هایی برای از بین بردن آن ها هستند. البته کک و مک هیچ گاه خطرناک نیست و حتی هستند افرادی که عقیده دارند کک و مکی ها صورت های بامزه ای دارند و همین، زیبایی متفاوتی به آن ها بخشیده است، اما این امر کاملا سلیقه ای است و بستگی به شخص دارد.

اگر شما هم جزو افرادی هستید که چندان کک و مک های صورت تان را دوست ندارید اول از همه باید بدانید درمان قطعی برای این کک و مک ها وجود ندارد، ولی می توان با ملاحظاتی خاص و به کار بردن راه حل هایی ویژه آن ها را تا حد زیادی کمرنگ کرد تا دیگر نخستین چیزی که روی پوست شما خودنمایی می کند کک و مک نباشد.
به وجود آمدن کک و مک می تواند دو علت داشته باشد یا ژنتیک است یا به دلیل قرار گرفتن زیاد در مقابل آفتاب. بعضی از افراد به طور ارثی مستعد کک و مک هستند و معمولا همین افراد بعد از قرار گرفتن در آفتاب به راحتی صورت شان پر از کک و مک می شود و این دقیقا همان دلیلی است که همه جا، استفاده از ضدآفتاب تاکید می شود.

کک و مک های ناشی از آفتاب معمولا روی کمر و شانه های افرادی به وجود می آید که بیشتر اهل آفتاب گرفتن هستند. هر چند درمان قطعی برای این عارضه وجود ندارد، اما استفاده از ضد آفتاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید و ایجاد پوشش مناسب پوست مثل از انواع حفاظ ها (کلاه و عینک) کرم ضد آفتاب و. . . می تواند در کاهش آن نقش داشته باشد.

اگر به دنبال موثرترین راه هستید
اگر به دنبال این هستید که کک و مک های تان را تا حد امکان کمرنگ کنید یا حتی از بین ببرید، باید از تکنولوژی های جدید مثل لیزر استفاده کنید. هیچ درمان دارویی برای از بین بردن کک و مک آن هم برای مدت طولانی وجود ندارد و تمام لک بر هایی که در بازار دارویی وجود دارند، حتی بهترین آن ها فقط می توانند باعث کم رنگ شدن کک ومک ها و گاها از بین رفتن موقت آن ها چند ماهه شوند. البته از آن جا که لیزر سطح رویی پوست را می سوزاند احتمالا روزهای اول پوست ملتهب خواهد شد.


دیدگاه هومیوپاتی به مساله کک و مک
در هومیوپاتی به کک و مک به عنوان مشکلی بیرونی نگاه نمی شود. شاید مهمترین دلیل توانایی روش های هومیوپاتی در درمان کک و مک هم همین تفاوت دیدگاه باشد.
در هومیوپاتی ، کک و مک – به مانند بسیاری دیگر از مشکلات پوستی از جمله کهیر، اگزما و ... حاصل عدم تعادل در کارکرد کبد و عدم توانایی این عضو حیاتی برای تجزیه تحلیل و دفع موادّ نامطلوب و اضافی بدن از راه های معمول و منطقی است.
در ضمن سرکوب کک و مک بالیزر های پوستی و یا روش های شیمیایی باعث درونی شدن و سرکوب بیماری می شود و عوارض جبران ناپذیری در آینده منتظر فرد مصرف کننده خواهد بود.علاوه بر این در کشوری مانند ایران که بیمه ها کامل نیستند و مردم هزینه فراوانی برای درمان می پردازند استفاده از چنین روش هایی می تواند تا حدودی از هزینه ها بکاهد. ضمن اینکه این روش باعث تحریک سیستم ایمنی بدن و کمتر بیمار شدن فرد می شود به این ترتیب طول عمر افزایش می یابد. به همین دلیل است که در کشورهایی مانند چین و آلمان که خود پایه گذار این طب است مردم بیشتر عمر می کنند و کمتر بیمار می شوند
نکته بسیار مهم :ففط یادتان باشد حتما حداقل تا یک ماه قبل از این آموزش از هیچ داروی هومیوپاتیی استفاده نکرده باشید.
پرهیز غذایی: در طی مدت درمان جدا از مصرف قهوه نسکافه سیر موسیر و داروهای گیاهی و ترشی پرهیز کنید.
سلب مسئولیت
ما همین جا اعلام می داریم هدف اصلی ما ارتقا سطح سلامت افراد جامعه با استفاده از اصول کاملا علمی و تایید شده طب هومیوپاتی تحت نظارت اداره طب مکمل وزارت بهداشت کشور ایران است ولی هیچ ادعایی در اثبات خودمان و رد سایرین نداریم.ما فایل های آموزشی زیادی را در وب سایت مان قرار داده و می دهیم که روش طب مکمل هومیوپاتی را در درمان بیماری های پزشکی رایج ارائه می دهد ولی هیچ اصراری در قانع جامعه برای استفاده از آن ها نداریم و معتقد هستیم خود افراد با مطالعه و تحقیق متوجه صلاح خود می شوند.بر همین اساس و در همین جا اعلام می داریم که مسئولیت استفاده از فایل های آموزشی ما صرفا برعهده متقاضی و یدار آن ها می باشد و فرض را بر این می دانیم که بیماران ما با اطلاع و شناخت کافی و لازم از نحوه درمان هومیوپاتی و توانایی ها و محدودیت های درمانی آن و با اعتماد کامل نسبت به عادل حیدری نژاد این آموزش ها را یداری کرده مسئولیت همه چیز را بطور کامل می پذیرند.  ید