بعد از مرگم

به نقل از خبرگزاریها در مورد بعد از مرگم :
از وقتی رفتم دوستان وبلاگنویس رو از نزدیک دیدم نمیدونم چه مرگم شده که نمیتونم مثل همیشه راحت بنویسم ! احساس میکنم با هر نوشته ای که می نویسم ممکنه با نوشته هام دوستان رو ناراحت کنم ! هر چند آدم مهمی نبودم و نیستم و نوشته هام به درد لای جرز دیوار هم نمیخوره ولی خب واقعا برام نوشتن سخت شدددده !! مثل الان که یه مطلبی در مورد این روزهام . چه دلی دارد این دریا: فقیر و غنی تمیز و کثیف نمیشناسد همه را میبرد شسته و رفته تحویل میدهد عده ای از آدمها زندگی را مثل ماکارونی رشته رشته و عده ای رشته رشته زندگی را مثل کارخانه ماکارونی جمع و در پاکت میکنند ! م م طبیعی باشیم یا صنعتی ؟ یک ساعت به مرگم مانده بود پنجاو نه دقیقه آن را گوشت بره میخوردم بعد از مرگم خودمو نگاه تازه بود که ف. بـــــــعـــــــــدمــــــــرگـــــــــــم روز مرگم اشک را پیدا کنید

روی قلبم عشق را پیدا کنید

روز مرگم خاک را باور کنید

روی قبرم لاله را پ ر کنید

خانه را وقف نیلوفر کنید

پیکرم را غرق در شبنم کنید

روز مرگم دوست را دعوت کنید

بعد مرگم خنده را سر کنید

رفتنم را ای دوستان باور کنید نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟ نمی دانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت و لی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب گان ه را اشفته سازد بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. «تسلیت به خانواده عزیز مرتضی پاشایی» درگذشت جوان ناکام محمود قربانی چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم شان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می کنم روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه ها را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را از سر کنید
رفتنم را دوستان باور کنید. روز مرگم...

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مســت و اب از مــی انــگور کنیـــد

مزد غـسـال مرا سیــــر شــرابـــش بدهید...
مست مست از همه جا حـال ابش بدهید

بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ
پـیــر میخانه بخواند غــزلـی از حـــافـــظ

جای تلقـیـن به بالای سرم دف بــزنیــد
شاهدی کند جمله شما کــف بزنید

روز مرگــم وسط من چـاک زنیـد
اندرون دل مــن یک قـلمه تـاک زنـیــــد

روی قـبـرم بنویـسیـد وفـــادار برفــت
آن جگر سوخته خسته از این دار برفــت

(وحشی بافقی)

درگذشت مرتضی پاشایی چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست این ماتم جانگداز را به خانواده محترم و تمام بچه محل های عزیزم تسلیت می گویم... ع های درگذشت مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. + امشب مرگم حتمی شد با این کاری که !! روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید
روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پ ر کنید
خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید
روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید
رفتنم را ای دوستان باور کنید. ●.●●..●●●.●●..●●اس ام اس تسلیت مرگ●.●●..●●●.●●..●● انگار ملائک تو را میان بوسه ه. بعد از مرگم مرا در دورترین غروب خاطراتت هم نخواهی دید... منی را که هر نفس با یادت شیدم و هر لحظه بی آنکه تو بدانی برایت آرزوی بهترین ها را ... بعد از مرگم نامم را در ذهنت تداعی نخواهی کرد... نامی که برایت بیگانه بود اما در کنارت بود.... بی آنکه خود خواهان آن باشی... بعد از مرگم چشمانم را روی کاغذ نخواهی کشید.. چشمانی که همواره به خاطر غم ها و شادی هایت بارانی بود و می درخشید هنگام دیدن چشمانت.... بعد از مرگم گرمای دستانم را حس نخواهی کرد... دستانی که روز و شب رو به آسمان برای لبخندت دعا می د... بعد از مرگم صدایم را نخواهی شنید.... ص که گرچه از غم پر بود اما شنیده می شد تا بگوید: "دوستت دارم" بعد از مرگم خوابم را نخواهی دید.... خو که شاید دیدنش برای من آرزویم بود و امید چشم بر هم گذاشتنم.... بعد از مرگم رد پایم را پیدا نخواهی کرد.... رد پایی که همواره سکوت شب را می ش ت تا مطمئن شود تو در آرامش خواهی بود.... بعد از مرگم نامه های ناتمامم را نخواهی خواند.... نامه هایی که سراسر شوق از تو نوشتن بود... بعد از مرگم تو حتی قبرم را نخواهی شناخت.... تویی که حتی روی قبرم از تو نوشتم.... نوشتم: "دوستت دارم" و نوشتم:"تو نیز دوستم بدار" بعد از مرگم تو در بی خبری خواهی بود.... روزی به خاک بر می گردم سال هاست مرده ام و فراموش شده ام... روزی که ره گذری غریبه گردنبندی روی زمین پیدا خواهد کرد که نام تو روی آن حک شده است... ناگزیر گردنبند را خاک خواهد کرد... قبر را روی آن قرار خواهد داد... روی تپه ای که دور از شهر است و تو حتی در خی هم آن تپه را تصور نخواهی کرد... آن روز هوا بارانی ست و من می ترسم که مبادا تو در جایی باشی که خیس شوی و چتری در دستانت نباشد.... من که به باران و خیس شدن از آن عادت کرده ام... . به راستی بعد از مرگم فراموش خواهم شد... روز مرگم هرشیون کند از دورو برم دور کنید همه را مست و اب از می انگور کنید مرد غسال مرا سیر ش بدهید مست مست از همه جا حال ابش بدهید بر مزارم مگذارید بیاید واعظ پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ جای تلقین به بالای سرم دف بزنید شاهدی کند جمله شما کف بزنید روز مرگم وسط من چاک زنید اندرون دل من یک قلم تاک زنید روی قبرم بنویسید وفادار برفت آن ج. زیباترین اس ام اس های عاشقانه سال اگر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی ست

وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست
-------------

اس ام اس های عاشقانه
هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو

چه برکتی دارد دوست داشتنت . . .
--------------


فرض کن در آغوشت می مُردم

و مرا همانجا دفن می کردی

چه دلپذیر اگر

فشارِ قبر را بیشتر کنی!
---------------

چایت را تلخ نخور

یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم . . ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ..
ﺍﺯ ﺑﻮﻯ ﮔﻼﺏ ﺑﺪﻡ ﻣﻴﺎﺩ ، ﻫﻤﻮﻥ ﺍٓﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ،
ﻧﮕﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻧﻰ ﻫﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ، ﺳﻨﮓ
ﻗﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻰ
ﺑﺸﻮﺭﻳﻤﺎﺍﺍﺍ ، ﻧﻮﭺ ﻣﻴﺸﻪ !
ﺍٓﻗﺎﻳﻮﻥ ﻓﺎﻣﻴﻞ ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻳﺶ
ﻧﺬﺍﺭﻳﺪ ! ﻣﻦ ﺗﻪ
... ﺭﻳﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﺟﺬﺍﺏ ﺗ. ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق ،

که نامی خوش تر از اینت ندانم .

وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری ،

به غیر از « زهر شیرینت » نخوانم .

تو زهری ، زهر گرم سوزی

تو شیرینی ، که شور هستی از تست .

جام خورشیدی ، که جان را

نشاط از تو ، غم از تو ، مستی از تست

به آسانی ، مرا از من ربودی

درون کوره ی غم آ. «کی روش: امیدوارم قبل از مرگم امکانات فوتبال ایران درست شود!» این اظهار نظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است. گر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی ست

وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست
-------------

اس ام اس های عاشقانه
هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو

چه برکتی دارد دوست داشتنت . . .
--------------


فرض کن در آغوشت می مُردم

و مرا همانجا دفن می کردی

چه دلپذیر اگر

فشارِ قبر را بیشتر کنی!
---------------

چایت را تلخ نخور

یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم . .
----------- دوست داشتم از که میام بوی غذای مامانی از بدو ورود به مشامم برسه... دوست داشتم موقعی که خسته از کتابخونه میام مامانم بیاد تا من یه ماچ آبدارش کنم.. دوست داشتم بابام دوستم داشت.. دوست داشتم وقتی که بچه بودمو 20 میووردم مامانم برام ذوق میکرد... دوست داشتم توی مدرسه رتبه که میووردم مامانم تشویقم میکرد... دوست دارم موقع مرگم مرگم رنگش سفید با. حکایت رحمت بر کفن پیشین !! آورده اند که کفن ی در بستر مرگ افتاده بود،پسر خویش را فراخواند، پسر به نزد پدر رفت گفت: ای پدر امرت چیست؟ پدر گفت:پسرم من تمام عمر به کفن ی مشغول بودم و همواره نفرین خلقی به دنبالم بود .اکنون که در بستر مرگم و فرشتهء مرگ را نزدیک حس می کنم ،بار این نفرین بیش از پیش بردوشم سنگینی می کند. از تو می خواهم بعد از مرگ. مرگم را آرزو می کنم...! وقتی سیاهی و پوچی این دنیا را می بینم...! چه چیزی از من باقی خواهد ماند...؟ وقتی هزاران بار دیگر خورشید بر زمین بتابد...! چقدر روزها شب و شب ها روز شود... که در تاریکی انتظار دیدن یک آشنا را خواهم کشید. مرگم را آرزو می کنم...! وقتی می دانم قرار است به فقدان عزیزانم گرفتارشوم...! چه چیزی مرا آرام خواهد کرد...؟ اگر عزیزی را از دست بدهم...! چقدر خواهم سوخت و چقدر آب خواهم شد... در دردی که درمانی جز مرگ ندارد. مرگم را آرزو می کنم...! وقتی می دانم چه باشم و چه نباشم گردون خواهد چرخید...! چه چیزی مرا به خاطر تاریخ خواهد سپرد...؟ روزگار هیچگاه نگران نبودنم نخواهد بود...! چقدر سیاه است دنیای بی عشق ، دنیای بی حضور احساس... واینک مرگم را آرزو می کنم. من آدم بدی شده ام،به معنی واقعی کلمه بد و نچسب،باور کنید این روز ها با است عسل هم خوردنم سخت است..من دختر نچسبی شده ام این روزها،درست مثل آدامش شیک که بعد از چند ساعت جویده شدن،شل و ول و تنفر انگیز میشود و جایش فقط سطل زباله است...دلم میسوزد،برای اطرافیانم،از مامان و بابا گرفته تا معصومه و شمس و ریحانه و شازده..برای همه انی که این روز ه. بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید
نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید نه پی گورکن و قاری و غسال روید
نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید به که هر عضو مرا از پس مرگم به ی
که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید این دو چشمان قوی را به فلانچشم چران
که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید وین زبان را که خداوند زبان بازی بود
به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است
راست تحویل علی اصغر گچکار دهید وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه
به فلان سنگتراش ته بازار دهید کلیه ام را به فلان رند عرقخوار که شد
از عرق کلیه او پاک لت و پار دهید ریه ام را به جوانی که ز دود و دم بنز
در جوانی ریه او شده بیمار دهید جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت
کمرم را به فلان مردک زن بار دهید چانه ام را به فلان زن که پی وراجیست
معده ام را به فلان مرد شکم خوار دهید گر سر سفره خورَد فاطمه بی دندان غم
به که، دندان مرا نیز به آن یار دهید تا مگر بند به چیزی شده باشد دستش
لااقل تخم مرا هم به طلبکار دهید زنده یاد ابوالقاسم ح ‏بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید نه پی گورکن و قاری و غسال روید نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید به که هر عضو مرا از پس مرگم به ی که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید این دو چشمان قوی را به فلانچشم چران که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید وین زبان را که خداوند زبان بازی بود به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است راست تحویل علی اصغر گچکار دهید وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه به فلان سنگتراش ته بازار دهید کلیه ام را به فلان رند عرقخوار که شد از عرق کلیه او پاک لت و پار دهید ریه ام را به جوانی که ز دود و دم بنز در جوانی ریه او شده بیمار دهید جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت کمرم را به فلان مردک زن بار دهید چانه ام را به فلان زن که پی وراجیست معده ام را به فلان مرد شکم خوار دهید گر سر سفره خورَد فاطمه بی دندان غم به که، دندان مرا نیز به آن یار دهید تا مگر بند به چیزی شده باشد دستش لااقل تخم مرا هم به طلبکار دهید زنده یاد ابوالقاسم ح ‏ میگم:نمیدانم پس از مرگم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟؟؟!!!!میگه:آفتابه:))))ولی خودم دوسدارم ازم یه دیگ بزرگ بسازه ک فقط توم ماکارونی بپزن:دی+آه !!!اینجا چه سوت و کور است... قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه ی: اسد الله بادامچیان در یک برنامه تلویزیونی، موضوعی که در ایام حیات آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح نشده بود را فاش کرد. آیت الله هاشمی گفته بود این موضوع را پس از مرگم رسانه ای کنیدبه گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "اسد الله بادامچیان" قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه ی امروز با حضور در برنامه " فرمول یک " شبکه اول سیما ،ضمن روایت قسمت هایی از فعالیت های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به بیان موضوعی پرداخت که قرار بود تا زمان حیات وی فاش نشود.

اسدالله بادامچیان دوست دیرینه آیت الله هاشمی رفسنجانی در این برنامه یک واقعه مهم تاریخی را افشا کرد و گفت: ادامه مطلب راستش را میخواهید دلم یکمی تنهایی میخواهد از یکمی یکم بیشتر بنشینم ببینم چ مرگم شده :) زمین اینقدر گرد بود و نمی دانستیم ! به همه گفتم که سر قبرم این آهنگ سیاوش رو بزارن >>> آ ین نامه تو هم اگه اومدی همینو بذار ... خییییییییلی خوشحال و ذوق مرگم! بدون این که خبردار شم اسممو رد واسه المپیاد آمار! نمیدونم چرا انقد ذوق مرگ شدم! ولی شدم! با این که میدونمم چیز خاصی نیست!
یه حس خوبی داشت وقتی بچه ها لیستو واسم فرستادن :')
ما خدا را شاکریم که در زمان حیاتم توانستم وصیتنامه ام را بنویسم و تکلیف همه چیز و همه را پس از مرگم معلوم کنم! درطول عمرم سعی همیشه پاک و درست و سالم زندگی کنم به غیردوره مربیگری ام... اوا تابستون یا اوایل مهر بود خواهرم بهم گفته مادر محمد واسه داداشش پیشنهاد دادن، به یه بهونه ای ردش . بدترین و سخت ترین چیزی بود که تا اون لحظه شنیدم. تا ب که آبجیم زنگ زد گفت میدونی ی رو به داداش محمد پیشنهاد دادم؟؟ منم گفتم بسلامتیو از این جور حرفا. نمیدونم حرف رو چی بود گفت محمد که زنگ زده بود میگفت چرا از نزدیکا نه که رفتی دور؟ یعنی. بعد مرگم ،

گریه و زاری نکن...

به مزارم بیا ...

با آن دست هایی که هیچگاه لمس نکرده ام ،

و آن موهای ی که هیچ وقت مال من نبوده،

و آن لبهای قرمز ات که سهم دیگری بوده ،


به مزارم بیا ...


آمدنت ، آرام جان من است

گرچه جانی نمانده است#علی_پورغلام در این ویدئو گفتگوی بی با جواد یساری خواننده قدیمی و سبک کوچه بازاری موسیقی ایران را مشاهده می کنید. اول می خواستم بگم که من آدرس وبلاگ شخصیمُ کجا نوشتم که بعد از مرگم برید بخونیدش. ولی بعد دیدم بعضی آدما حقشون نیست این همه فکت راجبه خودشون بخونن. شاید غرورشون له شه. و شایدم بعضیا، زیادی خوشیشون شه. معشوقم
به من گفته
که مرا می خواهد
ازین رو
به خوبی از خودم مراقبت می کنم
حواسم هست به کجا می روم
و می ترسم
هر قطره ی باران که بر من می افتد
باعث مرگم شود

برتولت برشت
ترجمه : محمدرضا مهرزاد

وصیت نامه []بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید
نه به من برسر گور و کفن آزار دهید

نه پی گورکن و قاری و غسال روید
نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید

به که هر عضو مرا از پس مرگم به ی
که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید

این دو چشمان قوی را به فلان چشم چران
که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید

وی. لعنت به این زندگی وقتی که ع پروفایلش میشه مراسم نامز دیگه واقعا نای هیچی ندارم. زندگیم تباه شد همه آرزوهام برباد رفت اخه چرا مگه من چه مرگم بود؟؟؟؟ اگه دلش با من بود به اون بله نمی گفت هر روز و هر شب بیادشم هعی خدا
سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران با اشاره به دیدارش برابر شهرداری اراک اظهار کرد امیدوارم قبل از مرگم یک اشتباه داوری به سود من باشد. یک پست ناگهانی از شادمهر عقیلی، خواننده ایرانی که یک دهه قبل به مهاجرت کرده، خبرساز شد. او که همین سال قبل تلاش های زیادی کرد تا به ایران برگردد، نوشته بود: «به م گفتم بعد از مرگم جنازه ام را بسوزانند و خا ترم را به اقیانوس بریزند. لطفا دیگر درباره برگشتم سوال نکنید.» رکنا: «دو ماه بود که متوجه شده بودم به بیماری سرطان مبتلا شده ام. دیر یا زود جان خود را ازدست می دادم. می ترسیدم این راز برملا شود. نمی خواستم بعد از مرگم، فرزندانم عذاب بکشند، آنها را کشتم. می خواستم… رس ش این بود که مرا به دنیا بیاورد. درد به من هدیه کند. باعث همه ی قرص های شبانه و روزانه ام باشد. دلیل جوش های صورتم حتی در انتهای جاده ی 24 سالگی. دلیل قرص های اشتباهی که تا چهار سال ها نمی دانستند چه مرگم هست. دلیل هرچه که هستم. و در نهایت ترکم کرد. یک پست ناگهانی از شادمهر عقیلی، خواننده ایرانی که یک دهه قبل به مهاجرت کرده، خبرساز شد. او که همین سال قبل تلاش های زیادی کرد تا به ایران برگردد، نوشته بود: «به م گفتم بعد از مرگم جنازه ام را بسوزانند و خا ترم را به اقیانوس بریزند. لطفا دیگر درباره برگشتم سوال نکنید.» :
وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من
دوتا فنجان چای هم دفن کنند!!
شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...
بهرحال دلخوریها کم نیست ازبندگانش ...
همانهایی که بی اجازه واردشدند
خودخواهانه قضاوت د
بی مقدمه ش تند
وبی خداحافظی رفتند! به هنگام مرگم مرا نه یکبار ...ده هابار بشوییدبه پاس هم اغوشی بااشک های شبانه امکه قطره قطره اش بوسه بربالین مرگ میزندبه پاس لحظاتی که مردمو زیر آوارِ ٍ خاطراتم گور می شدممرا ده ها بار غسل دهید میتم راچندین بار بخوانیدودر اعلامیه ام بنویسیدتاریخ فوت گم شده ...مرحومه ازمدت ها پیش مرده بود... «جواد خیابانی: وصیت کرده ام پس از مرگم مصاحبه ام با «مارادونا» پخش شود!» این خبر سوژه کارتون امروز محمدرضا میر شاه ولد در خبر ورزشی شده است. چنان تنهایی وحشتناکی احساس می که خیال خودکشی به سرم زد. چیزی که جلویم را گرفت این بود که هیچ ، مطلقا هیچ ، از مرگم متاثر نخواهد شد و من در مرگ خیلی تنهاتر از زندگی خواهم بود . بعد از مرگم هیـــــچ اتفاقــــی نخـــواهــد افتـــاد !
نــــــه جـــایی بــه خاطـــرم تعطیـــل میـشــود !
نــــــه در اخبـــار حرفـــــی زده میـشــود !
نــــــه خیــابــانــی بستــــه میــشــود !
نــــــه در تقـــویــم خطــی بــه اسمــم نوشتـــه میــشود...
خواهرم مدتی بعد مرا در ویترین طلافروشی گم میکند!
دوست. چند سالی است وقتی به شاه عبدالعظیم میرم بعد از اون سری به مزار خودم میزنم قبری که منتظر صاحبش است از آن رزروی ها یک سنگ سفید که تنها نام کوچک من بر آن نقش بسته است امیدوارم این مزار صاحب دیگری برای خود بیابد چرا که نذر کرده ام در مرگم اثر و نشانی از او باشد و این اثر در مزار نمی گنجد خیلی دوست دارم بعد مرگم به هر که دلم خواست یک جمله بگم
به پدرم که سرخاکم امده میگفتم :گریه نکن مرد گریه نمی کنه ....
به مادرمی گفتم :فدای اشکات پاشو برو به زندگیت برس هنوزهم بچه
دیگر هم داری .........
به دوستامم میگفتم :گریه نکنید رفیقتون راحت شد ......
ولی به عشقم ................................
بهش میگفتم :هیچ اندازه توازارم ندادهیچ اندازه تو دلمو
نش ت .......
بیخودی اشک نریزنمیبخشمت پاشو برو بدو
عشقت منتظرته ....................... خوابم میاد
خوابم میاد
خوابم میاد
خوابم میاد
بذار کپه ی مرگمو بذارم
صبح زود خبر مرگم میخوام برم سرکار
بذار بخوابم جون اون عموی ت
خوابمممم میاااااد به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن
منسوب به ویلیام ش پیر تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر هر لحظه رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرینت نخوانم تو زهری زهر گرم سوزی تو شیرینی که شور هستی از توست جان خورشیدی ،که جان را نشاط از تو،غم از تو ،مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سر گردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند:«دل از ع.