به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم

به نقل از خبرگزاریها در مورد به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم : به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.
پشت هیچستان جایی است.
پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است که خبر می آرند، از گل واشده ى دورترین بوته ى خاک
روی شن ها هم، نقش های سُم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه معراج شقایق رفتند.
پشت هیچستان، چتر خواهش باز است
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می آ. سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.
پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است
که خبر می آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شن ها هم، نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می آید. آد. به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا ،
پر قاصد ها ییست که خبر می آرند،
از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک . روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است
که صبح،به سر تپهی معراج شقایق رفتم پشت هیچستان ، چتر خواهش باز است:
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می آید. آد. به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.

پشت هیچستان جایی است.
پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است
که خبر می آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک.
روی شن ها هم، نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه معراج شقایق رفتند.
پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می آید.
آدم این جا تنهاست
و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است.

به سراغ من اگر می آیید،
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من. سهراب سپهری دوستای خوبم از این به بعد میخوام شعرای سهراب رو تو وبم قرار بدم.اگه شما هم شعر خاصی از سهراب یا هر شاعر دیگه ای رو مد نظر دارین بگین تا براتون درج کنم. این شعر یکی از شعرای مورد علاقه ی من از هشت کتاب سهرابه به اسم «واحه ای در لحظه».امیدوارم خوشتون بیاد... به سراغ من اگر می آئید پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا،پر قاصدهایی است که خبر می آرند،از گل وا شده در دور ترین نقطه ی خاک روی شن ها هم،نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه ی معراج شقایق رفتند پشت هیچستان،چتر خواهش باز است. تا نسیم طپشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست. و در این تنهایی،سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. دوستای خوبم از این به بعد میخوام شعرای سهراب رو تو وبم قرار بدم.اگه شما هم شعر خاصی از سهراب یا هر شاعر دیگه ای رو مد نظر دارین بگین تا براتون درج کنم. این شعر یکی از شعرای مورد علاقه ی من از هشت کتاب سهرابه به اسم «واحه ای در لحظه».امیدوارم خوشتون بیاد... به سراغ من اگر می آئید پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا،پر قاصدهایی است که خبر می آرند،از گل وا شده در دور ترین نقطه ی خاک روی شن ها هم،نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه ی معراج شقایق رفتند پشت هیچستان،چتر خواهش باز است. تا نسیم طپشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست. و در این تنهایی،سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: سراغ ی نروید که عاشق لبخند باشد، 70 سال است که منابع ما را برده و ما را به ضعف کشانده و نمی شود شیفته شد. شعر به سراغ من آمده
اما من بلد نیستم که شعر بگویم راستش. اما دلم خواست حالِ شعر را
می دانم که اگر ترتیب کلمات را به هم بزنم نمی شود که شعر.اما من دلم شعر می خواهد. این که شعر به سراغ من آمده نشانه خیلی خوبی است.
به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است پشت هیچستان رگ های هوا،پر قاصد هایی ست که خبر می آرند از گل واشده ی دورترین بوته ی خاک روی شن ها هم، نقش های سم اسبان ظریفی ست که صبح بر سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان ،چتر خواهش باز است: یا نسیم عطشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی . حسن کامران در نطق امروز خود بخشی از وصیت نامه حضرت علی(ع) را قرائت کرد و به نقل از المومنین گفت: ایشان فرموه‎اند که جذ ت‎های دنیوی سراغ حاکمان و دانه درشت‎ها می‎رود. دنیا سراغ خادم مجلس و دشتبان ده نمی رود، سراغ صاحب منصبانی می رود که سراتو و سفر خارج برایشان جاذبه دارد. فدراسیون فوتبال به درستی پای حرفش ایستاده و اجازه نمی دهد تیم های بد ار سراغ بازیکنان جدید خارجی بروند. به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است که خبر می آرند از گل واشده ی بوته ی خاک. روی شن ها هم نقش سم اسبان ظریفی است که صبح به سر تپه ی معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است: تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم و اهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من گاهی سراغ من بی بهانهبی هوا!!!گاهی به من نگاه کنگاهی حالم را بپرسگاهی خوبی کنگاهی گاهی گاهی سراغ من بیامن همیشه دلتنگ توام اما تو گاهی لااقل میهمان دلم باشمن به گهگاه تو راضیم
گاهی سراغ من بی بهانهبی هوا!!!گاهی به من نگاه کن.....
رئیس نهاد نمایندگی ی در ها با اشاره به بدعهدی در ، گفت: قرار بود اگر را کند ت ما آن را آتش بزند، اما متاسفانه دوباره سراغ اروپا رفتند و به آنها ماس د. در زنجان در یک خانواده پرجمعیت، متولد و بعدا به خاطر شغل پدر که کارمند اداره برق بود، راهی تهران شد. 39 سال پیش در شهید بهشتی، سراغ روان شناسی رفت. انرژی ای در خودش سراغ داشت که او را به سمت بازیگری در آن طرف مرز کشاند. مردم تهران در مجلس شورای ی گفت: قوه قضائیه که می بایست به سراغ مفسدان برود به سراغ جوان هایی می روند که تنها حرف میزنند و مبارزه می کنند. فوتبالیستی که سراغ این مسائل می رود خانواده و پدر و مادر درست حس نداشته است. اگر خانواده درستی بالای سر آدم باشد ی سراغ این مسائل نمی رود. (ره) به گرو منافقین که خواسته بودند بیایند با ایشان ملاقات کنند، پیغام دادند که اگر شما به حق عمل کنید، من می آیم سراغ شما! اگر دست از این کارهای خلاف بردارید، خود من می آیم سراغ شما! عصر خودرو- مرسدس amg در حال رفتن به سراغ خودروهای هیبردی و الکتریکی در آینده هستند. استیو مک منمن، در مصاحبه با مارکا و در مورد هری کین گفت:« اگر پرز از من سوال کند، به وی خواهم گفت که به سراغ کین نرود، چون او 200 میلیون یورو ارزش دارد و به جای پرداخت این رقم گزاف که از نظر من کاملا هم غیرمنطقی است، بهتر است به سراغ استعدادهای جوان و ارزان تر برود. اظهار نظر جالب روی کین سوژه سایت گل شده است، او گفته فوتبالیست هایی که از صدمه دیدن می ترسند، فوتبال را کنار بگذارند و بروند سراغ شطرنج! اظهار نظر جالب روی کین سوژه سایت گل شده است، او گفته فوتبالیست هایی که از صدمه دیدن می ترسند، فوتبال را کنار بگذارند و بروند سراغ شطرنج! ت در لایحه بودجه سال ۹۷ به سراغ یک بدهی قدیمی از مخابرات رفت که رقم آن را ۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده و از وزارت ارتباطات خواسته تا مطالبات مخابرات را از این محل تسویه کند. سرمربی تیم پرسپولیس گفت: اگر می گویید که ما شانس داشتیم باید بگویم شانس سراغ افرادی می آید که شجاع هستند. زنی را دیده ای آیا به عـمرت تشنه اش باشد و در وقت تعارف بشنوی آبی نمی نوشد ز فـــرط یک عطـش می گرید اما مــوقع گریه رخش را فوری از پژواک چشمان تو می پوشد ............................ شده بعــضی مواقــع درد هـائی در دلـت باشد و تــو دور و برَت همراز و هــمدردی نمی جوئی به مثل بغض داغی می خوری آن را و با هم به رغـــم داغــی بی حد آن چــیزی نمی گوئی ..... محسن تنابنده می گوید: «فقر تلویزیون باعث شد ما سراغ دیگران برویم ولی انصاف را رعایت کنید و ببینید سریالی با این وسعت جلوه های ویژه، کروماکی و اصلا تعدد لوکیشن جز با سرمایه هنگفت جایی مثل اوج قابل تولید بود؟» در راستای ستایش از عملکرد شاگردان از سوی برانکو ایوانکوویچ در روزهای پایانی فصل، سرمربی کروات سرخپوشان اینبار به سراغ هافبک های تیمش رفت. گیلمو دل تورو کارگردان مطرح سینمای هالیوود که سابقه کارگردانی آثاری پرفروش همچون "پسر جهنمی" را در کارنامه دارد، به سراغ افسانه پینوکیو می رود. قرار شد این هفته برویم سراغ تعمیر موبایل؛ یک حرفه باکلاس، پرطرفدار و ظاهرا نون و آب دار! با توجه به اینکه مخاطبان اینگونه مشاغل خیلی وقت و حوصله برای مقدمه چینی ندارند، مستقیم برویم سراغ سوالات اصلی! سرمربی سرخپوشان در آ ین مرحله ستایش از عملکرد شاگردانش اینبار به سراغ جوانان تیمش رفت.
نه من سراغ شعر می روم..نه شعر سراغی از من گرفته است..تنها در تو به حیرت می نگرم..ری را..هرگز تا بدین پایه عاشق نبوده امپس اگر این سکوتتکوین خواناترین ترانه ی من استتنها مرا کن ای ساده..ای صبور!حالا از همه ی این ها گذشته بگو: راستی در آن دور دست گمشدهآیا هنوز کودکی با دو چشم خیس و درشتمرا می نگرد؟!سید علی صالحی سراغ دلم میروم لای کتابهای دبستان جا مانده است چرا من بزرگ نمیشوم و در کودکیم جا مانده ام از بزرگی شرمسارم و دلم اسیر صفای کودکیست من در خیابان تمدن دلتنگ کوچه های خاکیم، میدانی چرا چون این بزرگ نه آن کودک ساده است که روزگار رشیدش کرده است ... نیلوفر نیک بنیاد: کلاغ کاغذی دلش می خواهد از تمام کتاب های ایرانی و غیرایرانی خبر داشته باشد. برای همین بعضی وقت ها خ ر و کاغذش را برمی دارد و سراغ مترجم ها می رود. این بار هم سراغ «شقایق قندهاری» رفته تا از آ ین کتاب های ترجمه شده ی او برای نوجوانان خبر بگیرد.
 باوئر:” رئال به سراغ رویس می رود” فرانس باوئر، مدیر افتخاری بایرن مونیخ حتم داد که رئال در سال ۲۰۱۵ به سراغ ید مارکو رویس خواهد رفت.وی گفت :” مطمئنم که پرز در سال ۲۰۱۵ برای ید او تلاش خواهد کرد. بازیکنی است که می تواند در باشگاه های بزرگ اروپایی مثل رئال و منچستر بازی کند.”در حال حاضر رویس تازه از کمند مصدومیت رها شده و شایعات در مورد پیوستنش به اتلتیکو نیز فعلا تکذیب شده است. تار و پودهای که برند ایران در جهان هستند؛ کمتر گردشگری می توان سراغ گرفت که نام ایران را بشنود و سراغ چند کالای مهم ایرانی را نگیرد، یکی از مهمترین این کالاها فرش ایرانی است، اما فرش تهران که اثر مهمی… "همه چی آرومه"
اول به سراغ ... رفتند !
اول به سراغ بی حجاب ها رفتند و شعار دادند : یا روسری ٬ یا تو سری ! چون مادرم چادری بود من اعتراضی ن . بعد به سراغ مانتوی خانم ها در ادارات و ها رفتند ٬ من چون خانم نبودم اعتراض ن . بعد شعار دادند : مرد غیرتت کو حجاب همسرت کو ؟ من چون آن موقع مجرد بودم اعتراضی ن . بعد به سراغ خانم ها در خیابان رفتند چو. اقتصاد تهران گفت: ت مسؤول رفع تحریم ها بود و امروز نیز باید با کنترل تورم سراغ اشتغال و تولید برود. بعد از موفقیت کتاب " پاریس جشن بی کران: انتشارات کتاب خورشید باز هم سراغ همینگوی رفت. این بار کت درباره زندگی این نویسنده محبوب یی به نام " همینگوی". رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع ۵۵۲ سیل طی ۴ سال در کشور گفت: سیل در آینده بیشتر سراغ ایران می آید؛ بنابراین بسیج مردمی و آشنایی مردم درباره چگونگی مقابله با سیل امری ضروری است. هنوز اینجا برایم بوی خاطرات می دهد نمی دانم باز بنویسم یا نه ولی اگر هنوز از سایه ناامید نشده اید دلنوشته هایم را اینجا خواهم نوشت https://t.me/private_note خیلی شخصی طور خیلی پراکنده و شاید با تاخیر اینجا را نمی دانم آپدیت خواهم کرد یا نه ولی سعی می کنم بیشتر بنویسم سایه را فراموش نکنید من در هاله ای از غم و خستگی و عشق گم شده ام جام خانواده:
یکی از قضات دادگستری نقل می کند:
در یوسف آباد تهران، خانواده ای بود که مرد خانواده، کارمند اداره بود، و همسرش رعایت حجاب و شئون ی را نمی کرد. روزی طبق معمول، مرد به اداره می رود و زن نیز پس از دادن صبحانة بچه ها به قصد ید گوشت، از خانه بیرون می رود.
پس از گذشت چند ساعت، بچه ها از بازی خسته شده و شروع به گریه می کنند . قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه علاوه بر حمایت از ت، در جایی که لازم باشد، صریحاً انتقاد می کنیم، گفت: در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بارها گفته ایم که به ی چک سفید امضا نمی دهیم اما از سوی دیگر هر چه هم نگاه می کنیم، شخصی بهتر از آقای در شرایط موجود سراغ نداریم. وقتی زن از مصلحتی بودن دست بر می دارد وقتی دروغهای مرد دل زنش را به دست او نمی دهد وقتی عصیان برای رهایی بر هر مصلحت و ایده و آرمان پلاستیکی دیکته شده ای می شورد آن وقت دیگر بچه ها هم در امان نیستند چون زن فهمیده است که وجود دارد خودش به تنهایی خودش به می تواند از "همسر بودن" و از "مادر بودن" فاصله بگیرد..توی هوای آزاد تنهایی چون آن روز ا. مدیر شبکه مستند سیما معتقد است که اگر ساز به جامعه و اطراف خودش از منظر دینی نگاه کند، به سراغ هر موضوعی که برود همان منظر دینی در آن ظهور خواهد کرد. یعنی اگر به سراغ مسائل اجتماعی هم برود می شد… اقتصاد تهران گفت: ت مسؤول رفع تحریم ها بود و امروز نیز باید با کنترل تورم سراغ اشتغال و تولید برود. مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: وقتی بحث بلیت فروشی به میان می آید مدعی می شوند که باشگاه نباید وارد این مسائل شود چرا که می داند بعد از گرفتن حق بلیت فروشی به سراغ گرفتن حق پخش مسابقات فوتبال خواهیم رفت. یک بازیگر رادیو و تلویزیون از مناسباتی که در سینما و تلویزیون وجود دارد انتقاد و بیان کرد که در حوزه بازیگری در تلویزیون بیشتر سراغ خودی ها می روند. کافه ای سراغ دارید که بشود رفت آنجا... که صرفا بوی هیچ دودی از آنجا نیاید و هیچ آهنگ هتل کالیفرنیا یا چه میدانم حتی لئونارد کوهن هم نگذارد و هیچ دو کبوتر عاشقی هم آنجا نیاید که مبادا حسودیت گل د و دلت بگیرد که چرا رفتم به جایی که نباید میرفتم... که بشود فقط یک فنجان آرامش سفارش داد و چشمها را بست و آهسته گریه کرد طوری که هیچ به تو زل نزند.. فرمانده سابق پاسداران گفت: با روحیاتی که از ایشان سراغ دارم بعید می دانم اکنون در قید حیات باشد. ایسنا نوشت:قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه علاوه بر حمایت از ت، در جایی که لازم باشد، صریحاً انتقاد می کنیم، گفت: در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بارها گفته ایم که به ی چک سفید امضا نمی دهیم اما از سوی دیگر هر چه هم نگاه می کنیم، شخصی بهتر از آقای در شرایط موجود سراغ نداریم.