ب راى براى

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب راى براى : محسن مسلمان در تمرین روز گذشته دچار مصدومیت از ناحیه دست شد و کاد زشکى در حال هماهنگى براى تایید آتل او براى جدال مقابل لخویا است. از دختر چادری پرسیدند چه نوع آرایشى استفاده مى کنى ؟ گفت : اینها رو به کار مى برم :
.
.
.
.
.
ﺑراى لبانم ........... رﺍﺳﺘگویى
براى صدایم ........... ذکر الله
براى چشمانم .......... ﭼشم پوشى از حرامات
ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یارى به مستمندان
براى پاهایم ......... ایستادن براى
براى قامتم ........... سجده بردن براى الله
براى . از دختر جوانى پرسیدند: از چه نوع آرایشى استفاده مى کنى؟
گفت اینها رو به کار مى برم:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑراى لبانم ................ رﺍﺳﺘگویى
براى صدایم .............. ذکر الله
براى چشمانم ................ ﭼشم پوشى از حرامات
ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........... کمک و یارى به مستمندان
براى پاهایم ............... ایستادن براى
براى قامتم ............. سجده بردن براى الله
براى قلبم♥................حب الله
ﺑراى عقلم ............... ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ
براى خودمم ............... ایمان به وجود الله
المومنین علیه السلام فرمود:
براى شش گروه ، بهشت را ضمانت مى کنم :
1 شخصى که براى صدقه دادن از خانه خارج مى شود و در این هنگام مرگش فرا مى رسد.
2 ى که براى عیادت بیمار از خانه بیرون مى آید و فوت مى کند.
3 شخصى که براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شهادت مى رسد.
4 ى که براى انجام حج خانه خدا بیرون مى آید و ملک الموت جانش را مى ستاند.
5 آن کى براى بجا آوردن از منزل خارج مى شود و مى میرد.
6 ى که براى تشییع جنازه مسلمانى از خانه خارج شده و فوت مى کند. (68)
براى تمامى ایشان ، بهشت را ضمانت مى کنم . المومنین علیه السلام فرمود:
براى شش گروه ، بهشت را ضمانت مى کنم :
1 شخصى که براى صدقه دادن از خانه خارج مى شود و در این هنگام مرگش فرا مى رسد.
2 ى که براى عیادت بیمار از خانه بیرون مى آید و فوت مى کند.
3 شخصى که براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شهادت مى رسد.
4 ى که براى انجام حج خانه خدا بیرون مى آید و ملک الموت جانش را مى ستاند.
5 آن کى براى بجا آوردن از منزل خارج مى شود و مى میرد.
6 ى که براى تشییع جنازه مسلمانى از خانه خارج شده و فوت مى کند. (68)
براى تمامى ایشان ، بهشت را ضمانت مى کنم . بسمه تعالی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: شش چیز را از طرف خود براى من تعـــهد کنید تا من بهشت را براى شما تعهد کنم : 1- وقتى سخنى مى گوییـــد راست بگویید، 2- وقتى وعده اى مى دهید وفا کنید 3- وقتى امانتى به شمـــا سپردند بازگردانید 4- خویشتن را از هاى ناپاک حفظ کنید 5- چشم هاى خـــود را از نگاه هاى ناروا ببندید 6- دست خویش را از اع. خمینى(ره) نه تنها ى بزرگ براى ایران بود، بلکه ى براى تمامى نهضت هاى بخش جهان به شمار مى رفت. پیرى در روستایى هرروز براى صبح از منزل خارج وبه مسجدمى رفت دریک روز بارانى پیر ،صبح براى از خانه بیرون امد چند قدمى که رفت در چاله ای افتاد،خیس وگلى شد به خانه بازگشت لباس راعوض کرد ودوباره برگشت پس از مسافتى براى بار دوم خیس و گلى شد برگشت لباس راعوض کرد ازخانه براى خارج شد.دید در جلوى در جوانى چراغ به دست ایستاده است سلام کرد و راه. محققان به روشى جدید در طرز ایستادن و نشستن پى بردند که مى توان در محل کار و زمان هاى پشت میز نشینى وزن کم کرد. رموز اسرار آمیز عدد 10: کلیات: گفتن ده مرتبه این ذکر جهت شفا گفتن ده مرتبه این ذکر جهت شفا گفتن ده مرتبه این ذکر براى ادا قرض گفتن ده مرتبه این ذکر براى آمرزش گناهان کبیره گفتن ده مرتبه این ذکر براى ایمنى از وحشت در شب گفتن ده مرتبه این ذکر براى رهایى از فلج وفات آدم پس از ده روز حق تعالى هفت چیز را دوست دارد ثواب ده بار فرستادن صلوات ثو. عالَم علم انباشته روى هم است و را براى ابد آفریده اند که از این سفره بى انتها لقمه ها گیریم و خود را براى حیات انسانى در عوالمى که هیچ پا یانى ندارد آماده سازیم .
پس دائما ملازم با طهارت باش و درحفظ سلامت، قابلیت و ظرفیت خود براى ادراک علوم و حقایق, نهایت سعى وتلاش را که در این طریق, هر چه عمر نازنینت را صرف کنى و هر چه رنج, سختى, مشقت. سیاه جامگان براى حفظ شانس بقاى خود چشم به دیدار پایانى و جدال برابر پرسپولیس دوخته است. از چه زمانى خطوط کلّى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است؟ ترسیم خطوط کلّى براى روز موعود به شروع خلقت بازمى گردد؛ زیرا این روز هدف و غرض اساسى براى خلقت است. براى توضیح این مطلب به نکاتى چند اشاره مى کنیم: ١ -براى ب ایى حکومت عدل جهانى دو شرط اساسى وجود دارد: یکى شناخت کامل عدل به معناى وسیعش و دیگرى آمادگى براى فداکارى در راه پیاده عد. بخش هشتم : معیارهاى روابط اجتماعى
اى پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند، و آنچه را که براى دیگران زشت مى‏دارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى‏پسندى، آنچه نمى‏دانى نگو، گر چه آنچه را مى‏دانى اندک است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در باره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش، و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش، آنگاه که به راه راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع‏تر باش. بخش هشتم : معیارهاى روابط اجتماعى
اى پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند، و آنچه را که براى دیگران زشت مى‏دارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى‏پسندى، آنچه نمى‏دانى نگو، گر چه آنچه را مى‏دانى اندک است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در باره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش، و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش، آنگاه که به راه راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع‏تر باش. اوایل فروردین سال 1360 بود. نیمه شب از خواب بیدار شدم. سالن بزرگى پشت اتاقمان قرار داشت، دیدم که از سالن صداى ناله مى‏آید، جلوتر که رفتم دیدم حاج همت است که ناله مى‏کند. کمى دقت ; دیدم با یک ح عرفانى عجیبى شب مى‏خواند و به درگاه خدا ناله و گریه مى‏کند. این شاید عجیب‏ترین صحنه‏اى بود که در طول عمرم مى‏دیدم. اگر ى یک ساعت سخنرانى حاج هم. از دختر جوان و چادری پرسیدند : از چه نوع آرایشى استفاده مى کنى ؟ گفت : اینها رو به کار مى برم :
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑراى لبانم ........... رﺍﺳﺘگویى براى صدایم ........... ذکر الله براى چشمانم .......... ﭼشم پوشى از حرامات ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یارى به مستمندان براى پاهایم ......... ایستادن براى براى قامتم ........... سجده بردن براى الله براى قلبم............حب الله ﺑراى عقلم ......... ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ براى خودمم .......... ایمان به وجود الله این طور که از شواهد پیداست ستاره هاى تیم فوتبال استقلال براى تمدید قرارداد فصل آتى شرایطى را خواهند داشت. سرمربى تیم فوتبال استقلال جریمه اى را براى بازیکنان تیمش در نظر نگرفته است. مدیران استقلال در نظر دارند در روزهاى آتى منزلى را براى سرمربى جدید تیم تهیه کنند. از خداوند سلامتى و عشق و آرامش میخوام براى همه ️٧... - پیستون پمپ موزیک و خبر     از خداوند سلامتى و عشق و آرامش میخوام براى همه ️٧... - پیستون پمپ موزیک و خبر amirtatalooi توضیحات :
از خداوند سلامتى و عشق و آرامش میخوام براى همه مرگ در نظر ائمه درباره ((مرگ )) و حقیقت آن : ائمه معصوم علیهم السلام نظراتى داده و هر کدام براى فهم مردم و تقریب ذهن به نحوى ((مرگ )) را تعریف کرده اند.
به صادق گفتند که : ((مرگ )) را براى ما توصیف کن . فرمود: ((مرگ )) براى مؤ من بهترین بوى خوش است که آن را جلوى بینى خود برده و کشد. لذتى تمام برده و به دنبال آن به خواب مى رود و تمام درد و رنج و نار. معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنى با استاندار چهار محال و بختیارى بر بسیج همه امکانات براى کمک رسانى به حادثه دیدگان سیل در استان تاکید کرد. پاسخ از حضرت آیت الله العظمی مکارم (دامت برکاته) : باید نذر کنند که براى رضاى خدا به مراسم حسینى، فلان کمک را مى کنند. و نذر براى پرچم و امثال آن صحیح نیست; بلکه باید براى خدا و به قصد کمک به عزاى صاحب پرچم یعنى حسین(علیه السلام) و یارانش باشد. تیام براى ماندن در استقلال براى فصل آتى تا روز یکشنبه صحبت هایى را با مدیران استقلال انجام مى دهد. مرجع تقلید شیعیان با صدور بیانیه ای با انتقاد از وضع نابه سامان ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى، گفت: باید هر چه زودتر فکرى براى حل این مشکل شود. از دختر چادری پرسیدند چه نوع آرایشى استفاده مى کنى ؟ گفت : اینها رو به کار مى برم : . . . . . ﺑراى لبانم ........... رﺍﺳﺘگویى براى صدایم ........... ذکر الله براى چشمانم .......... ﭼشم پوشى از حرامات ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یارى به مستمندان براى پاهایم ......... ایستادن براى براى قامتم ........... سجده بردن براى الله براى قلبم............حب الله ﺑراى عقلم ......... . .
.
. خدا صلى الله علیه و آله:


دُعاءُ الوَلَدِ لِلوالِدِ کَالأَخذِ بِالیَدِ؛

دعاى فرزند براى پدر و مادر، مانند( یارى ) گرفتن دست آنان است.

الفردوس: ج ۲ ص ۲۱۳ ح ۳۰۳۸ / گزیده حکمتنامه اعظم (ص)، ص734 محسن مسلمان در تمرین روز گذشته دچار مصدومیت از ناحیه دست شد و کاد زشکى در حال هماهنگى براى تایید آتل او براى جدال مقابل لخویا است. شاگردان برانکو ایوانکوویچ بعد از تعطیلى ٤٨ ساعته از امروز خود را براى تقابل با شاگردان قلعه نویى آماده د. بالاترین رقم پیشنهادى براى استوک هاى مرحوم ناصر حجازى براى کمک به ز له زدگان مشخص شد. عصبانیت پرستو صالحى از سوءاستفاده از ع ش براى تبلیغ یک برند سیگار! یکی از مراجع تقلید گفت: عده اى از طب ى براى منافع خود سوءاستفاده کرده و مشکلاتى براى جهان فراهم کرده اند که وظیفه ما این است از آن جلوگیرى کنیم. رجب، ماه ماه خودسازی است

رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است؛ ماه توسل، خشوع، ذکر، توبه، خودسازى و پرداختن به زنگارهاى دل و زدودن سیاهى ها و تلخى ها از جان است. دعاى ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، ماه رجب، همه وسیله اى است براى این که ما بتوانیم دل و جان خود را صفا و طراوتى ببخشیم؛ سیاهى ها، تاریکى ها و گرفتارى ها را از خود دور کنیم و خودمان را روشن سازیم. این فرصت بزرگى است براى ما؛ به خصوص براى انى که توفیق پیدا مى کنند در این ایام اعتکاف کنند.

خطبه هاى ى تهران 28/5/1384 خدا صلى الله علیه و آله:
لِیَتَزَوَّدِ العَبدُ مِن دُنیاهُ لآخِرَتِهِ، ومِن حَیاتِهِ لِمَوتِهِ، ومِن شَبابِهِ لِهَرَمِهِ، فَإِنَّ الدُّنیا خُلِقَت لَکُم وأنتُم خُلِقتُم لِلآخِرَةِ؛
بنده باید براى سراى آ تش از دنیا، و براى مرگش از زندگى، و براى پیری اش از جوانى توشه برگیرد؛ زیرا دنیا براى شما آفریده شده و شما براى آ ت آفری. تفسیر به روز
در اردبیل جلسه تفسیر براى جوانان برگزار نمودم ، عدّه اى از جوانها آمدند گفتند: حاج آقا! تفسیر براى پیرمردهاست ، براى ما مطالب روز را بگوئید. من فهمیدم که آنهایى که قبلاً تفسیر گفته اند، بدون رعایت حال مستمعین بوده والاّ قرآن معجزه و ((بیان للناس )) است و باید جورى باشد که هر به حدّ ظرفیت و کشش خود بتواند استفاده کند، حت. سرمربى تیم فوتبال استقلال گفت :بازیکنان تیمش بین دو نیمه براى جبران اشتباه رحمتى متحد شده بودند. براى قرار دادن لینک پست خود در شبکه هاى اجتماعى، از کوتاه کننده هاى لینک بهره ببرید: اکثر وبلاگ نویسان پس از انتشار مطالب خود، آنها را در شبکه هاى اجتماعى به اشتراک مى گذارند. لینک هاى بلند، به خودى خود باعث عدم جذب مخاطب مى گردند و لازم است براى کوتاه سازى آنها از ابزارى چون bitly استفاده شود. این ابزار تحت وب به شما این امکان را مى دهد. 1. وصیت به زید شحام:
زید شحام مى‏ گوید: ابوعبدالله (ع) به من فرمود: به همه انى که به نظر تو، مطیع ما هستند و از ما حرف مى‏ شنوند، سلام برسان.
من همه شما را به تقواى الهى و ورع دینى فرا مى‏ خوانم، و اینکه براى خدا کوشش کنید، راستگو باشید، اداى امانت کنید و سجده ‏هاى طولانى داشته باشید و براى همسایگان خوبى باشید که محمد(ص) ، با این تعال. بسم الله الرحمن الرحیم کاظم (علیه السلام) درباره نحوه ی گذراندن اوقات می فرمایند:
«بکوشید که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت براى مناجات با خدا، یک ساعت براى کار، زندگانى و معاش، و یک ساعت براى ارتباط با برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوب شما را به شما می فهمانند و از دل به شما اخلاص دارند، و یک ساعت هم خلوت کنید براى درک لذتهاى حلال، و به وسیله ی این ساعت بر انجام وظائف آن سه ساعت دیگر توانا می شوید. به خود فقر و طول عمر تلقین نکنید، زیرا هر که به خود تلقین فقر کند بخیل مى شود و هر که طول عمر در نظر گیرد حریص مى شود. براى خود بهره اى از دنیا بگیرید و آنچه خواهش حلال باشد و به مردانگى رخنه نکند و اسراف نباشد منظور دارید و به این وسیله براى انجام امور دین یارى جوئید؛ زیرا روایتست که از ما نیست ى که دنیایش را براى دینش وانهد یا دینش را براى دنیا از دست بدهد.»

منبع:
تحف العقول، ترجمه کمره‏اى، انتشارات کتابچی، ص: 434، به نقل از نرم افزار جامع الاحادیث نور 3/5. " ازخود گذشتگان " نوشته:محسن پیش آهنگ دیروز با خودم فکر مى اگر یک روز بیمارستان و سفیدلباسان را از جامعه مان حذف کنیم چه اتفاقی براى انسانیت ما خواهد افتاد!
درست است بیمارستان ها براى خیلی ها نوید مرگ و حادثه هاى ناگوار است ولى براى خیلی ها هم طلوعِ تولدى زیباست!
و اگر قرار باشد ی شب و صبح را تشخیص ندهد و برایش مهم نباشد این گذره. هیس دختر ها فریاد نمیزنند! هیس دختر ها بلند نمیخندند! هیس دختر ها حقى ندارند! دختر ها باید ارام زندگى کنند! دختر ها باید درد را تحمل کنند! دختر ها باید بسوزند و بسازند! دختر ها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند! "فقط به جرم دختر بودنشان"!! دختر ها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند. دختر ها حق این را ندارند که ع شون تو اعلامیه ترهیم خودشون چاپ بشه! هیس دختر ها باید ارام بمیرند! و این داستان ادامه خواهد داشت... حق حضانت براى تو .. درد زایمان براى من... نام خوانوادگى براى تو... زحمت خانه براى من .. چهار عقد براى تو.. حیرت عشق براى من.. هزار براى تو.. حکم سنگسار براى من.. هوس براى تو.. براى من.. این بود ازادى و برابرى حقوق زن و مرد ........ دختر ها حق اعتراض ندارند.. هیییییییسسسسس 868837a42f12cdca3767f5a6b74afcc2-425 از چه زمانى خطوط کلّى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است؟ ترسیم خطوط کلّى براى روز موعود به شروع خلقت بازمى گردد؛ زیرا این روز هدف و غرض اساسى براى خلقت است. براى توضیح این مطلب به نکاتى چند اشاره مى کنیم: ١ -براى ب ایى حکومت عدل جهانى دو شرط اساسى وجود دارد: یکى شناخت کامل عدل به معناى وسیعش و دیگرى آمادگى براى فداکارى در راه پیاده عد در سطح جهان، بعد از علم و شناخت عدل. بشر این دو شرط اساسى را از ابتداى خلقت نداشته است، بلکه انبیا متکفّل این دو امر مهم شده و درصدد تربیت بشر براى رسیدن به آن دو بوده اند. گرچه انبیا در شرط اوّل به موفقیّت رسیده و عدل را به معناى وسیع و همه جانبه اش براى مردم تبیین نموده اند ولى در طول تاریخ خود نتوانستند شرط دوم را به طور کامل محقق سازند، و این نه به جهت قصور در انجام وظیفۀ آنان بوده، بلکه به خاطر قصور یا تقصیراز جانب مردم بوده است. الهم عجل لولیک الفرج (( امین )) سه داستان کوتاه زیبا 3 ثانیه وقت میگیره : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ روزى روستاییان تصمیم گرفتند براى بارش باران دعا کنند در روزیکه براى دعا جمع شدند تنها یک پسربچه با خود چتر داشت ، این یعنی ایمان... ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ کودک یک ساله اى را تصور کنید زمانیکه شما اورابه هوا پرت میکنید او میخندد زیرا میداند اورا خواه. به گمانم باید براى آرامش مادرم دعاى گریه و گیسو بران باران را به یاد آورم دلم مى خواست بهتر از اینى که هست سخن مى گفتم. وقتى که دور از همگان بخواهى خواب عزیزت را براى آینه تعبیر کنى معلوم است که سکوت علامت آرامش نیست. "سید على صالحى" بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: براى شرایط این روزهاى استقلال ناراحتم و از هواداران این تیم مى خواهم صبورى کنند. استقلالى ها درصدد این هستند تا براى فصل پیش رو زمین تمرین مناسبى را جدا از کمپ و آزادى براى تمرینات آبى پوشان پیدا کنند.
براى ادامه زندگى راه جالبى براى خودم پیدا کرده ام.
" نی شیدن و سکوت "
فکر ن به هیچ چیز! بخصوص دردها...
و سکوت در مقابل همه ...
دیگر بس است! قلبم پر است از ضربه هاى که از دوست خوردمو با خود پنداشتم,
هر چه از دوست رسد نی ت.!

سه داستان کوتاه زیبا 3 ثانیه وقت میگیره : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ روزى روستاییان تصمیم گرفتند براى بارش باران دعا کنند در روزیکه براى دعا جمع شدند تنها یک پسربچه با خود چتر داشت ، این یعنی ایمان... ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ کودک یک ساله اى را تصور کنید زمانیکه شما اورابه هوا پرت میکنید او میخندد زیرا میداند اورا خواه. صادق (ع) در بیان اهمیت قرض الحسنه فرمود: ى که مالى را به ى وام دهد و مدتى براى پرداخت آن معین کند و آن قرض در مدت معین وصول نشود خداوند به ازاى هر روز تأخیر، ثواب یک دینار صدقه را براى او ثبت می کند.