ب رف باشی

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب رف باشی : لقمان به پسرش گفت پسرم:ه ن را از روی بصیرت انتخاب کن اگر دیدی گروهی خدای عزوجل را یاد می کنند با ایشان بنشین که اگر تو عالم باشی به علمت سودت بخشد واگر جاهل باشی تو را بیا موزند وشاید خدا بر انها سایه رحمت اندازد وتو را هم فرا گیرد و چون دیدی گروهی به یاد خدا نیستند با انها ن زیرا اگر تو عالم باشی علمت سودت نبخشد واگر جاهل باشی نادانتر. باید دختر باشی تا بفهمی دوست داشتم یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی اتخاب لباس در سخته باید دختر باشی تا بفهمی دستای کرم بابا یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی ست یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی درک ن ت یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی حرفای ادما در واست واقعیه و بهش دل می بندی باید دختر باشی تا بفهمی ید با بابا یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی وقتی میکم دوست دارم از ته قلبمه باید دختر باشی تا بفهمی کریه زیر بتو وقت خواب یعنی جه باید دختر باشی تا بفهمی عروسک هیج وقت واست ک نه نیست باید دختر باشی تا بفهمی ... زن که باشی گاهی کم می آوری دست هایی را که مردانگی شان امنیت می آورد
و شانه هایی را که استحکام آغوششان لمس آرامش را به همراه دارد.
دست خودت نیست زن که باشی گاهی دوست داری
تکیه بدهی… پناه ببری… ضعیف باشی…
دست خودت نیست زن که باشی گهگاه حریصانه بو میکنی دستهایت را
شاید عطر تلخ و گس مردانه اش لا به لای انگشتانت باقی مانده ب. دوستمتو زندگیت یاد بگیر بی هیچ چشم داشتی به اطرافیانت توجه کنی حتی اگه همه بهت بی توجه باشن!یاد بگیر آسون ببخشی بدون اینکه انتظار بخشش داشته باشی!براشون گریه کنیتو سختی ها کنارشون باشی حتی اگه مجبور باشی تو سختی هات تنهایی گریه کنی!حتی اگه تو خوشی هاشون تو رو یادشون بره!حتی اگه اونا هیچ وقت به خاطر بودنت ازت تشکر نکنن!خوشبختی اینه . شبی ای فتنه گر مهمان من باشی چه خواهد شد ؟
روح سرگردان من بـاشی چه خواهد شد ؟

اگر یک شب غرور حسن روز افزون نهی از سر
به فکر درد بی درمان من بـاشی چه خواهد شد ؟

سراپا آنی و از هر چه گویم خوشتر از آنی
شبی ، روزی ، بتاگر زان من باشی چه خواهد شد ؟

گر ای شیرین تـر از عُمر ، این دل دیوانه بنوازی
گر ای خوشتر زجان ، جانان من باشی چه خواهد شد ؟

غمت ناخوانده مهمانی ست هر شب در سرای من
اگر یک شب تو خود مهمان من باشی چه خواهد شد ؟

به تاریکی سرآمد عمر من ، ای ماه اگر یکشب
چراغ کلبه احزان من باشی ، چه خواهد شد ؟

به دامـان ریختم شب ها ، ز هجران تو کوکب ها
شبی چون اشک بر دامان من باشی چه خواهد شد ؟ عماد اسانی چرا واقعا" ؟؟ هر چی صادق تر باشی ، بیشتر بهت شک می کنند !!!!!!! هر چه دلسوز تر باشی ، بیشتر دلتو می شکنن !!!!!! هر چه قلبت رو آسون تر در اختیار بذاری ، راحت تر لهش می کنن !!!!! هر چه آروم تر باشی ، فکر می کنن آدم ضعیفی هستی !!!! هر چه بیشتر به فکر دیگران باشی ، بیشتر حقت رو می خورن !!! و هر چی خودت رو خاکی تر نشون بدی ، واست کمتر ارزش قائلند !! هر چی وفادارتر بمونی، تنهاتر میشی !
و این حقیقت زندگیست ....! ♡♥♡ برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید معمار که باشی
برای روزهای خوش صبر نمی کنی خلق می کنی
معمار که باشی درد رو به تصویر نمی کشی حس می کنی
معمار که باشی کاخ آرزو را اب نمی کنی می سازی
معمار که باشی تنهایی ات هم پر از حس است
معمار که باشی تعهدت یک سند است
معمار که باشی پری از حس زندگی
پری از حس نو شدن
معمار که باشی پر هم نداشته باشی پر میسازی برای پرواز
پری از خلق
پری از بهار
پری از ...
پری از ساختن کاخ آرزوهای دیگران
با دل دیوانه من یار باشی م است
من بیایم خانه ات بیدار باشی م است
کرده باشی خویش را پنهان کنار پنجره
وای اگر مشتاق این دیدار باشی م است
بوسه هی از من بگیری از سر شب تا سحر
بشمری و غرق استغفار باشی م است
پیش از این گیلاسی لبهات را بوسیده ام
باز در شه انکار باشی م است
چشم های تو جهنم بوسه های تو بهشت
دوزخ آغوش من را یار باشی م است
دوست دارم مثل پروانه بگردم دور تو
تو شبیه مرکز پرگار باشی م است
من به قصد فتح چشمانت بیایم سخت نیست
ص ه ای ناممکن و دشوار باشی م است
با تو من فهمیده بودم خانه داری مشکل است
تو پرستار من بیمار باشی م است منتظر نباش زندگی به تو معنا بده
بلند شو و زندگی را
معنا کن......

از قوی ترین بهونت قوی تر باش
برای اینکه تکیه گاه ی باشی
برای اینکه با قدرت از جات بلند بشی

برای اینکه به هدفت برسی
برای اینکه مفید باشی حداقل واسه خودت

فردای تو نهفته در امروز تو است
پس امروز رو خوب بساز تا
فر عالی داشته باشی. خواهر که داشته باشی اگه یه دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته... خواهر که داشته باشی ینی پناه گاه همیشگی داری... خواهر که داشته باشی دل گیری نداری..... خواهر که داشته باشی اصلا غم نداری.... خواهر که داشته باشی یکی هست اشکو ازصورتت پاک کنه... خواهر که داشته باشی سر مزارت مطمئن هستی نفر گریه کن داری... خواهر که داشته باشی انگاری دنیار داری..... سلام. از خدا پرسیدم:

خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،

با اعتماد زمان ح را بگذران

و

بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است

خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،

با اعتماد زمان ح را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

·مهم این ن. عشقته? √√ خانومته? دوسش داری? √√√ باید اونقد مرد باشی ک هیچ وقت چشماش خیس نشه√√• باید اونقد مرد باشی وقتی همرات نیس سرتو بنذاری پایین بگی بهتر از اون تو دنیا نیست•••°√ باید اونقد مرد باشی ک چشمش هیچ وقت نجنبه√‘’ باید اونقد مرد باشی ک هیچ وقت فک نکنه بهتر از تو هم هست••° باید اونقد مرد باشی ک نزاری ی نگاش کنه°°•” باید اونقدر. میتوانی باشیمیتوانی،همۀ قلب مرا فتح کنیمیتوانی،ضربان تر خون و هجومش باشیبه همه پیکر منمیتوانی باشیمیتوانی،مثل یک شعر قشنگ،جریان داشته باشیبه همه وسعت منمیتوانی، به یک دستنویسحکمرانی یو بدانی:رام خواهم شد اگرفرصت سبز شکفتن باشیمیتوانی باشیو تراویدن احساس مرا درک کنیو ببینی بودن،شکل ادراک تنی در بارانمیتواند غزل ناب شودمیتوانی باشیو همه سطح مرا کشف کنیمیتوانی، تو فقط،باید عاشق باشی ...

شبی ای فتنه گر مهمان من باشی چه خواهد شد ؟
روح سرگردان من بـاشی چه خواهد شد ؟
اگر یک شب غرور حسن روز افزون نهی از سر
به فکر درد بی درمان من بـاشی چه خواه...د شد ؟
سراپا آنی و از هر چه گویم خوشتر از آنی
شبی ، روزی ، بتاگر زان من باشی چه خواهد شد ؟
گر ای شیرین تـر از عُمر ، این دل دیوانه بنوازی
گر ای خوشتر زجان ، جانان من باشی چه. دختر که باشی اگه زیبا باشی عطسه تو هزار نفر لایک میکنند * قیافه که نداشته باشی عاشقانه ترین احساساتت یدار نداره @@*پسر ک باشی پولدار که باشی قیافه زشتت از دیکاپریو زیباتر دیده میشود بی پول باشی فقط کامنت آگهی ترحمیت لایک میخوره (و این حقیقت جامعه ی ماست)* مثلا تو باشی باشی وسط این حال بدم باشی وسط این گندزاری که توشم باشی و تو بغلت تنها جایی باشه برای آرامش...
علی نیازدارم بهت:( اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند
ولی مهربان باش
اگر شریف و درست کار باشی فریبت می دهند
ولی شریف باش
نیکی های امروزت را فراموش می کنند
ولی نیکو کار باش
بهترین هایت را به دنیا ببخش حتی اگر کافی نباشد
و در نهایت می بینی...
...هر آنچه که هست
همواره میان تو و خداوند است
نه میان تو و مردم ترجیح می دادم کمی بیگانه تر باشیتا از تمام دردهایم باخبر باشی
حس قشنگی نیست، میدانم،ولی بانوباید بمانی روی زخم من " شکر " باشی
تا جبهه میگیری به سمتم دشنه می بارددشمن شدی اما خودت باید سپر باشی
واحیرتا... از چشم هایت آیه می ریزیپیغمبری یا... می شود اصلا بشر باشی؟
طغیان کن از جایت، زمین را درخودت حل کنآتش فشانم! باید از . مثل صفر قبل عدد میمانم بدون تو.تو که پشتم باشی معنا می یابم.تو که باشی دیگر دلم از زمینو زمان نمیگیرد،تو که باشی دیگر بغضم را داد نمیکشم سر احساسم،تو که باشی کلمات به درنمی ایند تا به رخ بکشند وسعت نبودنت را،تو که باشی نشانشان میدهم با کی طرفند،اصلا ولش کن تو فقط باش!
نمی خواهم تو را دربند ، می خواهم رها باشی تمامت میکنم تا در دلم بی انتها باشی میان عقل تو تا این جنون فرسنگها راه ست تو با منطق تر از آنی که مرد ماجرا باشی! مکن با آتشم یازی، که می سوزی ،که می بازی نداری تاب راهی را ،که با من پابه پا باشی من اهل عشقم و در عالمت هرگز نمی گنجم تویی که عاشق آنی که اهل ادعا باشی چه می بینند و می بندند بر من...؟!. دلت گرفته... الهی که غم نداشته باشی
فدای چشمت اگر دوستم نداشته باشی

دم غروب مرا در خودت ببار که چیزی
در آن هوای غریبانه کم نداشته باشی

عجیب نیست... من آنقدر د و خسته ام از خود...
که حال و حوصله ام را تو هم نداشته باشی

"دچار آبی دریای بیکرانم و تنها"
اگر هوای مرا دم به دم نداشته باشی

به جرم کشتن این خنده ها در آینه سخت ا. وحشی نبودم تا تو رامم کرده باشی آهو نه ! تا پابند دامم کرده باشی من پخته بودم ، پخته بودم ، پخته بودم جز این که با یک عشوه خامم کرده باشی محتاج قدری آب و مشتی دانه یک روز مثل کبوترهای بامم کرده باشی یادم نمی آید جوابم داده باشی یادم نمی آید سلامم کرده باشی با تو همین اندازه شیرین بود اگر بود - زهری که با حرفی به کامم کرده باشی می سوزم و د. پسر که باشی غمات اشک نمیشن که از چشمات بریزن ؛ میشن یه غده گنده تو دلت پسر که باشی روت نمیشه خودتو واسه ی لوس کنی که مبادا بگن بچه ننه اس پسر که باشی عشقت اینه که یکی بهت اعتماد داشته باشه و بهت تکیه کنه پسر که باشی ... باید پسر باشی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقدر سخته باید پسر باشی تا بفهمی 2 سال تنهای تنها غربت سربازی کشیدن چقدر سخته با. ته تغاریـــــــــــ میگن بچه آ که باشی لوسی بچه ا که باشی میشی عزیز دل همه بچه ا که باشی لپتومیکشن میگن ته تقاریووووووووووووووو درسته... ولی بچه ا که باشی باید بشینی و رفتن بقیه رو نگاه کنی بچه ا که باشی باید ش ته شدن و پیرشدن پدرومادرتو میبینی وخودتم باهاشون پیرمیشی بچه ا که باشی همه تنهاییا.بی حوصلگی ها میشه سهم تو... به سلامتی همه ته تقاری ها    زن که باشیتمام حس ها وعشق های دنیابرای تو ممنوعه استتمام خواستنی ها باتوانستنت هم مسیر نمی شوند...زن که باشیمحکوم میشوی به تحملحکم میکنند بدون انکه جرمت معلوم باشدزن که باشیرها می شویمیان دنیایی از نشدن ها و بایدهازن که باشیرانده میشوی از بهشتآن هم فقط بخاطر وسوسه ی آدمت...! چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که برات غیرتی بشه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که بهت ابراز عشق و علاقه کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که ساعت ها نگاهت کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که سرت رو بزاری رو شونه اش چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که با ا. کاش امشب فاصله ای نباشد میان من با تو کاش امشب تو من باشی و من تو.... کاش امشب اشک امانم بدهد در دامانت کاش امشب نزدیکتر باشی و پناه ِ من.... کاش امشب تمامی نیابد... صبح نمی خواهم در شبی که تو باشی و تنها تو باشی و تو باشی و تو... . ... "لیله القدر" ... سخت ترین درد عالم این است :
مدام نامش مثل ذکر تسبیح بر لبانت جاری باشد
بغض کنی وقتی حتی اسمش را از دهان خودت بشنوی
نگاه کنی و ببینی که هست
جلوی چشمات online بودنش را میبینی
ولی از ترس اینکه بی جواب بمانی
حتی نتوانی سلامی برایش بفرستی
حتی نتوانی عید را تبریک گویش باشی
درد دارد
به خدا تمام قلبت درد میگیرد. dehnamaky.
بوته ای در دامنه ای باش
ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید
(( اگر نمی توانی درخت باشی ،بوته باش )) اگر نمی توانی بوته ای باشی، علف کوچکی باش
و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن
اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش
-ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه! همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می توان بود
در این دنیا برای همه ما کاری هست
کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر
و آنچه که وظیفه ماست ، چندان دور از دسترس نیست اگرنمی توانی شاه راه باشی ، کوره راه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی، بهترینش باش ! (( داگلاس مالوچ ))
ﺑﺪ ﺷـــــــــــــﺪم!
ﭼـــــﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧـــــــــــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤﻮ ﻧﺪﺍﺷت!! مغرور شدم چون نفهمید اگه خوبمو مهربون از عشقه...!!
زمونه زمونه ی گرگاست گرگ نباشی و آدم باشی نمیفهمن از خوبیته فکر میکن احتیاج داری و ی...!!
منم دیگه ترجیح میدم گرگ باشم تا دیگه دلم نشکنه.....!!
دیگه هرچی گرگتر باشی بیشتر واست ارزش قائلن. دختر باید باشی تا بفهمی حق انجام کارای مورد علاقه تو نداشتن چقد سخته...دختر باید باشی تا بفهمی خیانت عشقت برای خوشگلیه یکی دیگه چقد سخته...دختر باید باشی تا بفهمی بودن کنار این همه مرد و امنیت نداشتن چقد سخته..دخترباید باشی تابفهمی چقد سخته نگاهای پسرای الاف رو توخیابون تحمل کنی وچیزی نگی چون زورت نمیرسه...دخترباید باشی وبفهمی چقدسخ. پسر که باشی غمات اشک نمیشن که از چشمات بریزن ؛ میشن یه غده گنده تو دلت پسر که باشی روت نمیشه خودتو واسه ی لوس کنی که مبادا بگن بچه ننه اس پسر که باشی عشقت اینه که یکی بهت اعتماد داشته باشه و بهت تکیه کنه پسر که باشی ... باید پسر باشی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقدر سخته باید پسر باشی تا بفهمی 2 سال تنهای تنها غربت سربازی کشیدن چقدر سخته با. * شادی خود را به هیچ چیز و هیچ وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی.
* انتظار نداشته باش ، همیشه آن چه در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل و خواسته ات باشد .
* هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.
* از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده .
* اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را اب کند .
* با بحث. صب که از خواب بیدار شدم دیدم توی اینستا یه کامنت دارم از سالار زیر یه پست خیلی قدیمیم که مخاطبش ی بود که هیچ وقت براش خاص نبودم ... متن پستم راجع به معمولی بودنم بود ... به اضافه ی یه پی نوشت ... + من از اون دسته آدمام که درمون درد ی نیستم ... که برام بنویسن خوشا دردی که درمانش تو باشی ! برام کامنت گذاشته بود : خوشا دردی که درمانش تو باشی :قلب چ. میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین لشکر حیدر و غریب شهر تهنیت باد. ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی اش محتاجیم. می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی بعد از علی میراث دار مصطفی باشی مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی می خوام باشی تو لحظه به لحظه زندگیم توی تمام ثانیه های زندگیم می خوام باشی می خوام محبت و عشقت تو کلامت تو رفتارت تو نامه هات تو هدیه هات و... همیشه بهم برسه حتی زمانی که با تمام وجودم باور دارم که دوستم داری می خوام محبت و دوست داشتنتو هر روز بیشتر و بیشتر نشونم بدی می خوام باشی توی قلبم با هرچی انرژی که داری با تمام وجودت می خوام کنارم باشی دستامو بگیری و نوازشم کنی می خوام نگرانم بشی ، دلتنگم بشی و برای دیدنم ثانیه شماری کنی می خوام تو چشمام نگاه کنی و قلبت هر لحظه با نگاهم تندتر بزنه می خوام اینقدر دوستم داشته باشی که برای خوشحال م هر کاری ی می خوام بغلم کنی و بهم بگی هوامو داری و تنهام نمی ذاری می خوام از خدا منو بخوای و از خودش بخوای برای خوشبخت م بهت نیرو بده می خوام منو به همه نشون بدی و با افتخار بگی این همون یه که می خوام باهاش ازدواج کنم می خوام به داشتنم افتخار کنی و از اینکه منو داری خداروشکر کنی می خوام قدرمو بدونی ، قدر تمام محبت هایی که قراره با باور و دوست داشتنم به پات بریزم می خوام بهم گل هدیه بدی می خوام از پشت یواشکی بیای و یکدفعه چشمامو بگیری و در گوشم بگی دوستم داری می خوام برای تنوع زندگیمون عاشق سفر باشی و دستمو بگیری و منو ببری به هرجا که عشق هست می خوام تمام علایق منو بدونی و با دونستنشون منو سو رایز کنی می خوام جلوی جمع بهم لبخند بزنی و با مهربونی صدام بزنی و همیشه مثل یک دوست پا به پام بیای ازت اینارو می خوام چون می خوام قلبمو وجودمو و تمام هستیم برای تو باشه می خوام تو زندگی باعث خوشبختیت بشم می خوام بهت عشق بدم جوری که عاشق زندگیت باشی می خوام باشی صادقانه تا بشیم ما خالصانه اینارو گفتم تا بگم این روزا فقط می خوام باشیییییییییی کنارم انگار بنا نیست سری داشته باشیسر داشته باشی ، جگری داشته باشیانگار بنا نیست که از میوه ی باغتاندازه کافی ثمری داشته باشیانگار بنا نیست که ای پیر محاسناین آ عمری پسری داشته باشیای باد به زلف علیِّ اکبر ِ لیلامدیون حسینی نظری داشته باشیمیمیرم اگر بیش از این ناز بریزیبگذار که چندی پدری داشته باشیتو از همه ی آینه ها پیش ترینیتکثیر شدی . فرض کن،
خاطره ای باشی و مبهم باشی
فرض کن،
از همه ی خاطره ها کَم باشی
فرض کن دوست نداری که ب ی،
شاید،
دوست داری دهه ی ... محرم باشی
یا به یک کوچه بپیچی و کمر راست کُنی
یا که مجبور شَوی تا کَمَرَت خم باشی!
خم شوی تا کمر و درد بریزد در تو
تووی یک رعشه ی ناخواسته محکم باشی
نرخ روزانه ی نان را بنویسی
اصلا"،
ب. تراختوری که باشی.... تراختوری که باشی...چه 80سال داشته باشی چه 8،وقتی گل زد میپری هوا...

تراختوری که باشی...عضلاتت میگیره...گلوت میگیره...اما بازم ناراحت نیستی و احساس نمی کنی...

تراختوری که باشی...تموم پول جیبتُ ج میکنی تا خودتُ برسونی یوم...

تراختوری که باشی...با کلاسی...با غیرتی..

تراختوری که باشی... موقع مسافرت اولین چیزی که بر میداری شال تراختورِ... تراختوری بودن پر از حرف های نگفته اس که فقط خودمون درک میکنیم... سیگاری که باشی، " تلخ " طعم دلخواهت می شود . . . چای تلخ . . . قهوه ی تلخ . . . شکلات تلخ . . . سیگاری که باشی، با تلخی اُنس می گیری . . . خاطرات تلخ . . . روزهای تلخ . . . زندگی تلخ . . . سیگاری که باشی، تلخی ها را بهتر می فهمی . . . مردم تلخ . . . سرنوشت تلخ . . . روزگار تلخ . . .
تو اگر شوئنبرگ باشی، جان کیج باشی، مالرِ زمانه مان باشی. تو اگر همه یِ اینها باشی و قابلِ ستایش و آزاد برایِ دوست داشتن، نداشتن. حتا اگر گُلِ پفیوزی باشی. قابلِ بخششی. قابلِ رهایی.
ولی وقتی دهان باز می کنی و در یک خط برایم می نویسی: " حس می کنم نفرین ت پشتِ سرمه!" نع تنها نشان می دهد، تو ابلهی ، هرچقدر هم که نابغه باشی. این نع تنها حالِ . انسان هایی هستند
که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رویت رد شوند ...!
مراقب باش !
دست روزگار هلت میدهد ؛
ولی قرار نیست تو بیفتی ،
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ،
اوج می گیری ...
به همین سادگی ...

تو. پرسیدم... چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ .... ، و او بدون اینکه متوجه . پرسیدم... چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان ح را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی . پرسیدم ، آ .... ، و او بدون اینکه متوجه . چه میشه ای غزل گر یک شبی مهمان من باشی ؟
سرود آ ینی دفتــــــــــــــرو دیوان من باشی خیالات عجیب ذهن وگرما شاهد حال است هجومش رخت خواهد بست که شیفت جان من باشی

به جانت عهد میبندم تورا چیزی نخواهد شد
چه میشه شاهد امضای این پیمان من باشی درامواج خیالم جای یک همراز خالی است
موافقی ؟ ستاره روشن کیهان من باشی؟ ترازوی ر. هی لاشی الان کجاهاشی؟ باهاشی . . . رو پاشی . . . تو جاشی . . . هی لاشی نمی خواد بگی من به عشقم رسیدم تو خوش باشی . . . ولی این رو بدون لیاقتش رو نداشتی با من باشی . . . هی لاشی به اونم میگی دوست داری همیشه باهاش باشی . . . برو . . . ولی هنوز آرزو می کنم خوشبخت باشی . . . فراموش ت با ما لاشی . . . تو قاطی بهترینام که باشی بزرگترین حسرتت اینه که با ما باشی . . . . دخـــــتر که باشی میدونی اولین عشق زندگیت پــــــــــدرته... دخـــــتر که باشی میدونی محکم ترین پناهگاه دنیا آغوش گرم پــــــــــدرته.... دخـــــتر که باشی میدونی مردانه ترین دستی که میتونی تو دستات بگیری و بعدش دیگه از هیچی نترسی دستای مهربون و گرم پــــــــــدرته.... دخـــــتر که باشی میدونی همه دنیا پــــــــــدرته... دخـــــت. تو باشی من قدم به قدم فدایت میشوم ُتو باشی از لحظه های دلتنگی جلو می زنم به تمام درهای بسته دهن کجی میکنم به بن بستها به خیابانهایی همه به یک نام دوست دارم تو باشی و من نشانی ها راگم کنم راه خانه را هم ندانم تا همه بفهمند برای من کم حواس خانه انجاست که تو باشی و من قدم به قدم فدایت شوم عمر مامانننننننننننننننننننننننننننننننننننننن.