ب عض ے و قتها

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب عض ے و قتها :
لطفا" روی هر جمله 1 دقیقه فکر کنید، می ارزه


1. prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel", that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که تو را به راه درست هدایت می کند.


2. know why a car's windshield is so large
& the rear view mirror is so small?
because our past is not as important as our future. so, look ahead and move on.

می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین اونقدر بزرگه ولی آینه عقب اونقدر کوچیکه؟!
چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.


3. friendship is like a book. it takes few seconds to burn, but it takes years to write.
دوستی مثل یک کتابه.
چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه


4. all things in life are temporary. if going well enjoy it, they will not last forever. if going wrong don't worry, they can't last long either.
تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.
اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت


5. old friends are gold! new friends are diamond! if you get a diamond, don't forget the gold! because to hold a diamond, you always need a base of gold!
دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.


6. often when we lose hope and think this is the end,
god smiles from above and says, "relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!
اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این ا خطه،
خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان...


7. when god solves your problems, you have faith in his abilities;
when god doesn't solve your problems he has faith in your abilities.
وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره...


8. a blind person asked st. anthony: "can there be anything worse than losing eye sight?" he replied: "yes, losing your vision!"
شخص ن نایی از سنت آنتونی پرسید:
ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.


9. when you pray for others, god ens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.
وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و
بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که ی برای شما دعا کرده است


10. worrying does not take away tomorrow's trouble,
it takes away today's peace.
نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند حسادت
- یک وقت هزا ایی بود که به خوبی می توانست با هزارتا پای خود ب د.
وقتی به می پرداخت تمام جانوران جنگل از هر سو به گرد او جمع می شدند
تا او را تحسین کنند؛ همه،
به استثنای یکی که ابداً هزا ا را دوست نداشت: یک لاک پشت...

- خوب، لاک پشت حسود بوده است.

- از خود می پرسید چکار کند تا هزا ا دیگر به نپردازد. کافی نبود که همه جا اعلام کند که هزا ا را دوست ندارد.
و از طرفی نمی توانست ادعا کند که بهتر از هزا ا می د، چنین ادعایی خنده آور بود. بنابراین به طرح یک نقشه ی پرداخت.- یک نامه به هزا ا نوشت به این مضمون: آه، ای هزا ای بی نظیر! من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط شماهستم.
و می خواهم ازشما بپرسم چگونه به این می پردازید و چه روشی بکار می برید.
آیا اول پای ۲۲۸ را بلند می کنید و بعد پای شماره ۵۹ را؟ یا را ابتدا با بلند پای شماره ۴۹۹ آغاز می کنید؟ بی صبرانه در انتظار پاسخ شما هستم. با احترام تمام، لاک پشت.

- خوب بعد!

- هزار پا پس از دریافت نامه در این شه فرو رفت که بداند واقعا هنگام یدن چه می کند؟ و کدام یک از پاهای خود را قبل از همه بلند می کند؟ و بعد از آن کدام پا را؟ به عقیده تو چه اتفاقی روی داد؟

- من گمان می کنم که هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگر هرگز موفق به یدن نشد.

- آری، ماجرا به همین ترتیب پایان یافت.
این مثال نشان می دهد که سخنان بیهوده دیگران که
ازروی بدخواهی وحسادت بیان میشود می توانند بر نیروی تخیل ماغلبه کرده ومانع پیشرفت وبلند پروازی ما شوند . image result for ‫آدم سالم کیست‬‎