ب ه اعمال ب ها م ن دعای سوره اعمال مخصوص ع ن ی ک ل مرتبه سوره ع ن ک ل ب ه ک ل سوره توحید خوانده

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب ه اعمال ب ها م ن دعای سوره اعمال مخصوص ع ن ی ک ل مرتبه سوره ع ن ک ل ب ه ک ل سوره توحید خوانده : اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است اعمال مشترک:۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گ. اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است.
اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود:اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.
۳) قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید. شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتراز عمل در هزار ماه است. در این شب برنامه های یک سال هر مقدر می گردد. در شب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال م. اعمال شبهای قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتراز عمل در هزار ماه است. در این شب برنامه های یک سال هر مقدر می گردد. در شب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اعمال مشترک شبهای قدر 1- غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود. 2- خواندن 2 رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ. 3- قرآن به سر گرفتن و خدا را به چهارده معصوم سوگند دادن . 4- زیارت حسین علیه السلام . 5- احیا داشتن (بیدار ماندن و عبادت ) در این شب ها. در روایات بسیاری از (صلی الله علیه و آله) و معصومین(علیهم السلام) نقل شده است هر شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود. 6- فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارک حمد، ده مرتبه سوره ی توحید خوانده شود. 7- دعایی از زین العابدین علیه السلام که در مفاتیح الجنان آمده است . اللهم انی امسیت لک عبداً... 8- قرائت دعای جوشن کبیر. 9- طلب آمرزش از خدای متعال و درخواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آ ت . 10- ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السلام. بسمه تعالی
والارض بعد ذالک دحاها (سوره نباءآیه 30)

روز دحو الارض یا گسترده شدن زمین
25 ذی القعده مطابق با 7 شهریور 95 (درصبح قبل ازظهر )
اعمال
1-درصورت توان غسل وسپس وضو
2-دورکعت (همانند صبح ) درهررکعت یک مرتبه سوره حمد وپنج مرتبه سوره شمس
3-بعداز یک مرتبه بگویید (لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم )
4-درصورت توا. dim6_شب_قدر2.jpg

اعمال قدر بر دو نوع است:

اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است.

اعمال مشترک شبهای قدر

1- غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.

2- خواندن 2 رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، 7 مرتبه سوره توحید را خوانده و بعد از 70 مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.

3- قرآن به سر گرفتن و خدا را به 14 معصوم(ع) سوگند دادن.

4- زیارت حسین(ع) .

5- احیا داشتن (بیدار ماندن و عبادت ) در این شب ها. در روایات بسیاری از (ص) و معصومین(ع) نقل شده است هر شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود.

6- فضیلت و پاداش بسیار دارد که 100 رکعت خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره مبارک حمد، 10 مرتبه سوره توحید خوانده شود.

7- دعایی از زین العابدین (ع) که در مفاتیح الجنان آمده است . اللهم انی امسیت لک عبداً...

8- قرائت دعای جوشن کبیر.

9- طلب آمرزش از خدای متعال و درخواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آ ت .

10- ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها، دو رکعت است؛ که در رکعت اول بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه سوره توحید خوانده مى‏شود. شب یازدهم دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره کوثر. شب دوازدهم هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره قدر. شب سیزدهم چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید. شب چهاردهم شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره ز ال. شب پانزدهم چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دیگر بعد از حمد پنجاه مرتب. - سوره هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره ها مرا پیر کرد، چیست؟ 2- کدام سوره قرآن به نام یکی از ف ات است؟ 3- نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است؟ 4- سوره ای که نام میوه ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟ 5- نام سوره ای که به معنای روزگار است، چیست؟ 6- کدام سوره ها نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز هست. اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.
۳) قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید. مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آ از اعمال ماه رمضان در کتاب «زادالمعاد»، شب هاى ماه رمضان را چنین بیان مى کند: (و با توجّه به این که بهترین اعمال، در ماه مبارک، و قرآن است و این ها در بردارنده بسیارى از سوره هاى قرآن است، هر هر چند شب را بخواند غنیمت است). شب اوّل: چهار رکعت; هر رکعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحید. شب دوم: چهار رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه. شب سوم: ده رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحید. شب چهارم: هشت رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنّا أنزلناه. شب پنجم: دو رکعت; در هر رکعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید; بعد از سلامِ ، صد مرتبه بگوید: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد. شب ششم: چهار رکعت و در هر رکعت سوره حمد و سوره ملک. شب هفتم: چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد و سیزده مرتبه سوره إنّا أنزلناه. شب هشتم: دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحید و پس از سلام ، هزار مرتبه بگوید: سبحان اللّه. شب نهم: شش رکعت میان مغرب و عشا; در هر رکعت سوره حمد و هفت مرتبه آیة الکرسى و پس از اتمام ، پنجاه مرتبه بگوید: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد. شب دهم: بیست رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره توحید. شب یازدهم: دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره کوثر. شب دوازدهم: هشت رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إنّا أنزلناه. شب سیزدهم: چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره توحید. شب چهاردهم: شش رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إذا زُ ِلَت. شب پانزدهم: چهار رکعت; در دو رکعت اوّل بعد از سوره حمد، صد مرتبه سوره توحید، و در دو رکعت دیگر، بعد از سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید. شب شانزدهم: دوازده رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و دوازده مرتبه سوره تکاثر. شب هفدهم: دو رکعت; در رکعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى که خواست بخواند و در رکعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام نیز صد مرتبه بگوید: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ. شب هیجدهم: چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره کوثر. شب نوزدهم: پنجاه رکعت; با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره إذا ز لت. مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گوید: ظاهراً مراد آن است که در هر رکعت یک مرتبه این سوره را بخواند; زیرا در یک شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا ز لت» دشوار خواهد بود. شبهاى بیستم تا بیست و چهارم: در هر یک از این شب ها، هشت رکعت بخواند که پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند. شب بیست و پنجم: هشت رکعت ; در هر رکعت سوره حمد، و ده مرتبه سوره توحید را بخواند. شب بیست و ششم: هشت رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و صد مرتبه سوره توحید را بخواند. شب بیست و هفتم: چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سوره ملک را بخواند و اگر نتوانست، بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند. شب بیست و هشتم: شش رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و صد مرتبه آیة الکرسى، صد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره کوثر را بخواند و پس از پایان ، صد مرتبه صلوات بفرستد. مرحوم حاج شیخ عباس قمى مى نویسد: مطابق آنچه که من یافتم بجاى صد مرتبه، ده مرتبه آمده است(1) (که همین مناسب تر به نظر مى رسد). شب بیست و نهم: دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند. شب سى ام: دوازده رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند و پس از پایان ، صد مرتبه صلوات بفرستد. یادآورى: این ها هر دو رکعت به یک سلام است.(2) و همان گونه که گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد، هر مقدار که مى تواند بجا آورد، خوب است. اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.
۳) قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید. ۴) مصحف شریف (قرآن کریم) را بر سر گرفته و مناجات زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید:
۵) زیارت بارگاه حسین(ع) و خواندن زیارت آن حضرت:
۶) احیا داشتن (بیدار ماندن و عبادت ) در این شب ها. در روایات بسیاری از (ص) و معصومین(ع) نقل شده است هر شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود.
۷) فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارک حمد، ده مرتبه سوره ی توحید خوانده شود.
۸) خواندن دعای زیر و طلب بخشش و رحمت از خدا برای گشایش امور مسلمین و خلق خدا: در این مبارک، اعمال زیر نیز سفارش شده است:
۱) خواندن ۲ رکعت برای سلامتی زمان (عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت
۲) خواندن ۲ رکعت برای شادی روح همه ی درگذشتگان و اسیران خاک و ۲۵ بار گفتن ذکر "اللهم اغفرلی لجمیع المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات"
۳) خواندن ۲ رکعت تقدیم به اهل بیت (ص) و خواندن دعای توسل
۴) خواندن ۲ رکعت حضرت زهرا(س): در رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید
۵) خواندن سوره های مبارک دخان و قدر بقیه در ادامه مطلب اعمال قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود. ۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ. 3) قرآن به سر گرفتن در این مبارک، اعمال زیر نیز سفارش شده است: ۱) خواندن ۲ رکعت برای سلامتی زمان (عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت ۲) خواندن ۲ رکعت برای شادی روح همه ی درگذشتگان و اسیران خاک و ۲۵ بار گفتن ذکر "اللهم اغفرلی لجمیع المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات" ۳) خواندن ۲ رکعت تقدیم به اهل بیت (ص) و خواندن دعای توسل ۴) خواندن ۲ رکعت حضرت زهرا(س): در رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید ۵) خواندن سوره های مبارک دخان و قدر اعمال شب نوزدهم: ۱) صد مرتبه گفته شود: "اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَ اَتوبُ اِلَیه" ۲) صد مرتبه گفته شود: "اَللّهُمَّ العَن قَتَلَةَ اَمیرَالمومنینَ" برخی سوره های قرآن کریم اساساً در شأن اکرم (ص) است و این غیر از سوره هایی است که به وجود مبارک آن حضرت تأویل شده است. یس که قلب قرآن کریم است وسرچشمه هایی از معرفت و حکمت از آن جاری است، به اکرم (ص) منسوب است. سوره 47 قرآن کریم به نام نامی آن بزرگوار نام نهاده شده است: "محمد" (ص)، علاوه براین سوره فتح، سوره حجرات، سوره نجم، سوره مجادله، سور. اعمال ماه رمضان و فضیلت سوره قدر اعمال ماه رمضان ، اعمال مشترک ماه رمضان “اعمال ماه رمضان” در دو بخش اعمال مشترک ماه مبارک رمضان و اعمال اختصاصی روزها و شبهای این ماه پرفضیلت بخش بندی می شود که در رسی ابت دعاها و بهترین اعمال مشترک ماه رمضان را شرح می دهیم. ادامه مطلب حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ حضرت دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره قدر، و در هر یک از رکوع و بعد از سر برداشتن از آن و در سجود و بعد از سر برداشتن از آن و در سجده دوم و بعد از سر برداشتن از آن پانزده مرتبه سوره قدر را بخواند، بعد از آن رکعت دوم را مثل رکعت اولی انجام دهد. اگر چنین کند منصرف شود، در حالی که م ن او و .

[معرفى سوره]سوره کهف هجدهمین سوره قرآن و از نظر ترتیب نزول، شصت و نهمین سوره است. این سوره داراى 110 آیه و 1589 کلمه و 6550 حرف و از جمله سوره هاى مکى است.نام دیگر این سوره «حائله » است ، زیرا مانع وحایل بین آتش جهنم وقارى وعامل قرآن است . این سوره از نظر حجم از سوره هاى «مئون » ومتوسط است .کلمه «کهف » 6 بار در قرآن وهمه آن ها در همین سور.

سیری در درمان قرانی
سوره برای پیدا شدن مال سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال سوره حجر برای برکت مال سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی سوره تغابن برای ادای قرض سوره حج برای کامل شدن دین سوره مریم برای هدایت دختران سوره احزاب برای گشایش بخت سوره یونس برای بچه دار شدن سو. با سلام در ادامه مباحث قبل به اینجا می رسیم که بعد از سوره حمد چه سوره هایی را می توان خواند : 1. به جز سوره های سجده دار که شامل سوره های سجده، نجم، فصلت و علق می باشد، خواندن مابقی سوره ها مانعی ندارد. 2. بعضی از سوره ها را نمی توان تنها خواند که شامل فیل با قریش و ضحی با انشراح است. 3. در صورت تنگی وقت ادای نمی توان سوره های طولانی قرائت کرد و همچنین گاهی نباید سوره را خواند. شب اول چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره توحید. شب دوم چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره قدر. شب سوم ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید. شب چهارم هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر. شب پنجم دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات. شب ششم چهار رکعت در هر رک. اعمال قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتراز عمل در هزار ماه است. دراین شب برنامه های یک سال هر مقدر می گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند.

اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقس. قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز عمل در هزار ماه است. در شب قدر برنامه های یک سال هر مقدر می گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسیم می شود. اعمال مشترک قدر 1- مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود. 2- در شب قدر دورکعت اقامه شود، در هر رکعت بعد از حمد ، هفت مرتبه سوره توحید خوانده شود. بعد از هفتاد بارذکر " استغفرالله و اتوب الیه" گفته شود. 3- قرآن به سرگرفتن در شب قدر و خدا را به چهارده مصوم سوگند دادن . 4- خواندن زیارت حسین علیه السلام در شب قدر. 5- احیای این شبها. 6- یکی دیگر از اعمال شب قدر اقامه صد رکعت به صورت دورکعتی وافضل آن است که درهر رکعت بعد از حمد ، ده مرتبه سوره توحید خوانده شود. 7- یکی دیگر از اعمال شب قدر خواندن دعایی از زین العابدین علیه السلام که درمفاتیح الجنان آمده است.اللهم انی امسیت لک عبداً... 8- قرائت دعای جوشن کبیر در شب قدر. 9- طلب آمرزش از خدای متعال . و در خواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آ ت. 10- ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السلام. اعمال مخصوص شب نوزدهم 1- صد بار ذکر " استغفرالله ربی واتوب الیه ". 2- صد بار ذکر " اللهم العن قتلة المومنین" 3- دعای اللهم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم ... اعمال مخصوص بیست ویکم 1- دعای اللهم صل علی محمد وال محمد و اقسم لی حلما یسد عنی باب الجهل ... . 2- لعن بر قاتل المومنین. 3- زیارت حضرت علی علیه السلام. اعمال مخصوص شب بیست وسوم 1- تلاوت سوره های عنکوبت و روم که صادق علیه السلام فرمود: که تلاوت کنند که این دو سوره دراین شب از اهل بهشت است. 2- قرائت سوره های ... . 3- هزار مرتبه سوره قدر. 4- خواندن و تکرار دعای اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن ... . 5- دعای اللهم امددلی فی عمری واوسع لی فی رزقی ... . 6- تلاوت قرآن کریم به هر مقدار که توانستی . 7- دعاوی " یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهراً فی بطونه... . به امید آمرزش گناهانمون در این عزیز

خواص سوره های قران در بارداری(صلی الله علیه وآله) فرمود: هر که سورة حجرات را بخواند، برای حفظ جنینش از خطرها و سقط، موثر است.

ماه اول

روزهای پنج شنبه و سوره یس و الصافات بخواند وبه شکم بدمد .و روزهای از قبل از صبحانه انار میل کند و قبل از طلوع آفتاب ،و هر روز بر 2 عدد ما سوره قدر بخواند و آن را ناشتا بخورد .
. اکرم (ص): قرائت سه مرتبه سوره توحید برابر یک ختم کامل قرآن ثواب دارد شب هاى ماه شعبان
1. شب اول :
دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره توحید خوانده مى شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: خدا عطا مى فرماید به او ثواب دوازده هزار شهید، و براى او ثواب عبادت دوازده سال را مى نویسد، و خارج مى شود از گناهان ، مثل روزى که از مادر زاده شده است .
2. شب دوم :
پنجاه رکعت مى باشد؛ . مدرسه قرآنی حسن(ع) – دی ماه 1393 1- اولین سوره ای که از قرآن کریم نازل شد چه نام دارد؟ علق 2- نام کدام سوره یکی از اسامی خداوند است؟ الرحمن 3- نام کدام سوره به یکی از فروع دین اختصاص دارد؟ حج 4- کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟ کوثر 5- کدام سوره آیه «بسم الله الرحمن الرحیم» را ندارد؟ توبه 6- سوره ای که به احسن القصص معروف است چه نام دارد ؟ یوسف . اعمال قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز عمل در هزار ماه است. در شب قدر برنامه های یک سال هر مقدر می گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسیم . اعمال قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز عمل در هزار ماه است. در شب قدر برنامه های یک سال هر مقدر می گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسیم. رمضان,ماه رمضان,ماه مبارک رمضان,اس ام اس ماه رمضان,دعای ماه رمضان,شب قدر,سریال ماه رمضان,اعمال ماه رمضان,اعمال شب قدر,سفره افطار,رمضان 92,اس ام اس شب قدر,اس ام اس شهادت حضرت علی,عید فطر,اس ام اس عید فطر,تغذیه ماه رمضان
اعمال قدر شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز عمل در هزار ماه است. در شب قدر برنامه های یک سال هر مقدر می گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر را به عرضه می دارند. اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسیم می شود. اعمال مشترک قدر ۱- مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود. ۲- در شب قدر دورکعت اقامه شود، در هر رکعت بعد از حمد ، هفت مرتبه سوره توحید خوانده شود. بعد از هفتاد بارذکر ” استغفرالله و اتوب الیه” گفته شود. ۳- قرآن به سرگرفتن در شب قدر و خدا را به چهارده مصوم سوگند دادن . ۴- خواندن زیارت حسین علیه السلام در شب قدر. ۵- احیای این شبها. ۶- یکی دیگر از اعمال شب قدر اقامه صد رکعت به صورت دورکعتی وافضل آن است که درهر رکعت بعد از حمد ، ده مرتبه سوره توحید خوانده شود. 7- یکی دیگر از اعمال شب قدر خواندن دعایی از زین العابدین علیه السلام که درمفاتیح الجنان آمده است.اللهم انی امسیت لک عبداً… 8- قرائت دعای جوشن کبیر در شب قدر. ۹- طلب آمرزش از خدای متعال . و در خواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آ ت. ۱۰- ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السلام. اعمال مخصوص شب نوزدهم ۱- صد بار ذکر ” استغفرالله ربی واتوب الیه “. ۲- صد بار ذکر ” اللهم العن قتلة المومنین” ۳- دعای اللهم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم … اعمال مخصوص شب بیست و یکم 1- دعای اللهم صل علی محمد وال محمد و اقسم لی حلما یسد عنی باب الجهل … . ۲- لعن بر قاتل المومنین. ۳- زیارت حضرت علی علیه السلام. اعمال مخصوص شب بیست و سوم 1- تلاوت سوره های عنکوبت و روم که صادق علیه السلام فرمود: که تلاوت کنند که این دو سوره دراین شب از اهل بهشت است. ۲- قرائت سوره های … . ۳- هزار مرتبه سوره قدر. ۴- خواندن و تکرار دعای اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن … . ۵- دعای اللهم امددلی فی عمری واوسع لی فی رزقی … . ۶- تلاوت قرآن کریم به هر مقدار که توانستی . ۷- دعاوی ” یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهراً فی بطونه… .
اعمال قدر منبع:khabaronline.ir ماس دعا
هر با نیت پاک در ماه رجب، ۱۰ هزار مرتبه سوره توحید را بخواند، وارد عرصه قیامت شود در حالى که از گناه پاک باشد مانند روزى که از مادر متولد شده است.
آگاه باش که این ماه،ماه حزن و اندوه اهل بیت علیهم السّلام و شیعیان ایشان است.از حضرت رضا علیه السّلام روایت شده:چون‏ ماه محرّم فرا مى‏رسید، ى پدرم را خندان نمى‏دید،و پیوسته تا روز دهم اندوه و حزن بر او غالب بود،چون روز عاشورا میشد روز مصیبت و حزن و گریه،ایشان بود،و مى‏فرمودند:امروز روزى است که حسین علیه السّلام شهید شد. شب اول. اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است.

اعمال مشترک:
۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.
۳) قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید. ۵) زیارت بارگاه حسین(ع) و خواندن زیارت آن حضرت: ۶) احیا داشتن (بیدار ماندن و عبادت ) در این شب ها. در روایات بسیاری از (ص) و معصومین(ع) نقل شده است هر شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود.
۷) فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارک حمد، ده مرتبه سوره ی توحید خوانده شود.
۸) خواندن دعای زیر و طلب بخشش و رحمت از خدا برای گشایش امور مسلمین و خلق خدا: در این مبارک، اعمال زیر نیز سفارش شده است:

۱) خواندن ۲ رکعت برای سلامتی زمان (عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت
۲) خواندن ۲ رکعت برای شادی روح همه ی درگذشتگان و اسیران خاک و ۲۵ بار گفتن ذکر "اللهم اغفرلی لجمیع المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات"
۳) خواندن ۲ رکعت تقدیم به اهل بیت (ص) و خواندن دعای توسل
۴) خواندن ۲ رکعت حضرت زهرا(س): در رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید
۵) خواندن سوره های مبارک دخان و قدر

اعمال شب نوزدهم:
۱) صد مرتبه گفته شود: "اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَ اَتوبُ اِلَیه"
۲) صد مرتبه گفته شود: "اَللّهُمَّ العَن قَتَلَةَ اَمیرَالمومنینَ"
۳) خواندن دعاهای زیر: اعمال شب بیست و یکم:
۱) خواندن دعای جوشن کبیر
۲) خواندن دعای زیر: اعمال شب بیست و سوم:
۱) خواندن سوره های مبارک عنکبوت، روم و دخان
۲) هزار مرتبه خواندن سوره ی قدر
۳) خواندن دعاهای جوشن کبیر، مکارم الاخلاق و افتتاح
۴) خواندن دعای فرج
"أَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنْ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فِی هذِهِ السَّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَة وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیها طَوِیلاً َ"

۵) خواندن ۸ رکعت و طلب استغفار و دعا برای خلق خدا وقایع ماه ربیع‏ الاول
خارج شدن اعظم از مکه و مخفی شدن آن حضرت در غار ثور در آغاز ربیع الاول
رهسپار شدن (ص) به سوی مدینه و آغاز هجرت آن بزرگوار به آن شهر
ارتحال حسن عسگری در سن 28 سالگی در سال 260 ه.ق‏
آغاز ت حضرت بقیة اللَّه اعظم در نهم ربیع الاول سال 260 ه.ق‏
ازدواج (ص) با حضرت خدیجه «ام المومنین» در دهم ربیع الاول
وفات . دستورالعملی از حضرت آیت الله وحید اسانی درباره سوره توحید
"به دیگران هم سفارش کنید، صبح را که خو د، یازده بار سوره (قل هو الله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بیکارید، راه می روید، این سوره را بخوانید،
شما جوانها از حالا شروع کنید، بعد روحتان می شود ا یر احمر، یک روز می بینی شب شده صد تا س. عمل امّ داود که عمده اعمال این روز است و براى برآمدن حاجات و برطرف شدن غصه ها و دفع ظلم ظالمان مؤثّر است و کیفیت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آنست که وقتی که فردی بخواهد این عمل را بجا آورد، روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیرد. و در روز پانزدهم نزدیک ظهر غسل کند و وقت زوال ظهر، ظهر و عصر را بجا آورد در ح ی که رکوع و سجودشان را. وی ژه نامه شبهای قدر ۱-غسل.
۲-دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواندوبعد از هفناد مرتبه((استغفرالله و اتوب الیه))بگوید.
۳-قرآن سر گرفتن طبق دستور مفاتیح الجنان.
۴-زیارت حسین(ع).
۵-احیاء این شبها.
۶-صد رکعت بخواند و افضل آنست که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند.
۷-بخواند:اللّهم انیّ امسیت لک عبداً دا ًا…م. رجبیون "رجب"، ماه خداست؛ ماه پر برکتی است که اعمال بسیاری برای آن ذکر شده است.

اکرم صلوات الله علیه فرمود: هر یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، مستوجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او دور می گردد و دری از درهای جهنم بر روی او بسته می شود.
اعمال ماه های رجب و شعبان، جهت آماده ساختن روح برای شرکت در میهمانی ماه مبارک رمضان می باشد. برای درک عظمت ماه رمضان باید از قبل خود را آماده نمائیم.
اکرم صلوات الله علیه فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.
اولین شب ماه رجب را لیلة الرغائب نامند. در این شب ملائک بر زمین نزول می کنند. برای این شب عملی از رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر شده است که فضیلت بسیاری دارد و بدین قرار است:
روز پنج شنبه اول آن ماه - در صورت امکان و بلا مانع بودن - روزه گرفته شود. چون شب شد؛ ما بین مغرب و عشاءدوازده رکعت اقامه شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم می شود و درهر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده شود. و چون دوازده رکعت به اتمام رسید، هفتاد بار ذکر" اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله" گفته شود. معجزات ختم سوره مبارکه سوره مبارکه از جمله سوره های بسیار زیبا و مفهومی قرآن کریم است که سه آیه انتهایی آن اسما جلاله خداست. با معجزات ختم سوره مبارکه آشنا شوید : معجزات ختم سوره مبارکه      معجزات ختم سوره مبارکه از نبی مکرم (ص) روایت شده است: هر سوره را قرائت کند بهشت و جهنم و عرشو کرسی و حجاب های آن و آسمان های هفتگانه. اعمال قدر بر دو نوع است:
اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است.
اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود.
۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و بعد از هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.
۳) قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید.

۴) مصحف شریف (قرآن کریم) را بر سر گرفته و مناجات زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید:

۵) زیارت بارگاه حسین(ع) و خواندن زیارت آن حضرت:

۶) احیا داشتن (بیدار ماندن و عبادت ) در این شب ها. در روایات بسیاری از (ص) و معصومین(ع) نقل شده است هر شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود.
۷) فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت خوانده شود و بهتر است که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارک حمد، ده مرتبه سوره ی توحید خوانده شود.
۸) خواندن دعای زیر و طلب بخشش و رحمت از خدا برای گشایش امور مسلمین و خلق خدا:

در این مبارک، اعمال زیر نیز سفارش شده است:
۱) خواندن ۲ رکعت برای سلامتی زمان (عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت
۲) خواندن ۲ رکعت برای شادی روح همه ی درگذشتگان و اسیران خاک و ۲۵ بار گفتن ذکر "اللهم اغفرلی لجمیع المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات"
۳) خواندن ۲ رکعت تقدیم به اهل بیت (ص) و خواندن دعای توسل
۴) خواندن ۲ رکعت حضرت زهرا(س): در رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید
۵) خواندن سوره های مبارک دخان و قدر
اعمال شب نوزدهم: ۱) صد مرتبه گفته شود: "اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَ اَتوبُ اِلَیه"
۲) صد مرتبه گفته شود: "اَللّهُمَّ العَن قَتَلَةَ اَمیرَالمومنینَ"
۳) خواندن دعاهای زیر:


اعمال شب بیست و یکم: ۱) خواندن دعای جوشن کبیر
۲) خواندن دعای زیر:

اعمال شب بیست و سوم: ۱) خواندن سوره های مبارک عنکبوت، روم و دخان
۲) هزار مرتبه خواندن سوره ی قدر
۳) خواندن دعاهای جوشن کبیر، مکارم الاخلاق و افتتاح
۴) خواندن دعای فرج
"أَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنْ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فِی هذِهِ السَّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَة وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیها طَوِیلاً َ"
۵) خواندن ۸ رکعت و طلب استغفار و دعا برای خلق خدا برخی سوره های قرآن شأن نزول خاصی ندارند و می توان گفت هدف از نزول آن ها تبیین و توضیح محتوای سوره برای مردم است . سوره مبارکه لقمان دارای 34 آیه و براساس ترتیب کتاب قرآن کریم سی و یکمین سوره می باشد. این سوره را به آن جهت لقمان می گویند که نام حضرت لقمان در تمام قرآن دو بار آن هم در همین سوره آمده و خداوند در این سوره موعظه ها و نصیحت های لقمان به فرزندش را با سبک و شیوه زیبایی بیان کرده است .
شفای هر بیماری مرحوم محدث نوری می گوید : از اکرم برای شفای هر بیماری این عمل نقل شده است در ظرفی تمیز با زعفران نوشته شود سپس شسته و آشامیده گردد کلمات این است اعوذ بکلمات الله امات و اسمائه ( الحسنی ) کلها عامة من شر السامة و الهامة و ( من شر ) العین الامة و من شر حاسد اذا حسد سپس سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آیات زیر : بقره ۱۶۳ - بقره . سوره ای از قران که بسم الله ندارد سوره توبه است دلیل این که بسم الله ندارد در معنی این سوره است چون این سوره با اعلان جنگ وپیمان شکنی وبیزاری شروع شده است وبسم الله یعنی رحمت ورحیم بودن خداست که این دو 2معنای مخالف دارند به همین دلیل بسم الله در اول این سوره نمی اید سوره ای که دو بسم الله دارد سوره نمل است
prayer-first-every-month اعمال هر ماه نو چند عمل است که در این بخش به بررسی آن پرداخته ایم : اوّل : خواندن دعاهاى نقل شده در وقت دیدن هلال،که بهترین آنها دعاى چهل‏ وسوّم صحیفه کامله است،که همراه با اعمال اول ماه رمضان ذکر شد. دوم : خواندن هفت مرتبه سوره حمد براى دفع‏ درد چشم. سوم : اندکى پنیر خوردن،چه روایت شده:هرکه خود را به خوردن آن در اول هر ماه مقیّد کند،امید است در آن ماه حاجتش ردّ نشود. چهارم : در شب اوّل دو رکعت بجا آورد،در هر رکعت پس از سوره حمد سوره انعام‏ را بخواند،و از خدا بخواهد او را از هر ترس و دردى ایمن گرداند،و در آن ماه حادثه‏اى را نبیند که ناپسند او باشد. پنجم : در روز اوّل دو رکعت بجا آورد،در رکعت اول پس از سوره حمد سى ‏مرتبه سوره توحید،و در رکعت دوم بعد از سوره حمد سى مرتبه سوره قدر بخواند و پس از صدقه بدهد،چون چنین کند،سلامتى ‏اش را در آن ماه‏ از خدا یده است. و از بعضى روایات استفاده مى ‏شود،که پس از بخواند : آیاتی از قرآن که به سفر و مسافرت اشاره دارد: سوره کهف: آیات 86، 90 و 93 که اشاره به سفر ذوالقرنین در زمین دارد.
سوره نساء آیه 101 که اشاره به ش ته شدن در سفر دارد.
سوره مائده آیه 106 که اشاره به وصیت در حال مرگ در هنگام سفر دارد.
سوره انعام آیه 11 و سوره نمل آیه 69 و سوره روم آیه 42 که خدا امر به سفر می کند برای دیدن عاقبت مجرمان.
سوره. پنجاهمین سوره قرآن کریم سوره مبارکه ی ق ( قاف ) : سوره مبارکه ی ق از حروف مقطعه قرآن است . مآخذ نام گذاری آیه اول سوره است . محل نزول : مکه قرارگرفتن در جزء: اوا جزء 26 تعداد آیات : 45 آیه تعداد کلمات : 357 کلمه تعداد حروف : 1494 حرف محتوای سوره مبارکه ق : تقریباً تمام آیات این سوره بر محور معاد دور می زند و مباحثی چون ثبت اعمال و اقوال ، مرگ و انفا. مهر: "ذو" به معنى صاحب و "القعدة" به معنى نشستن است، ذوالقعده از ماههاى حرام است و اعراب در این ماه از قتال مى نشستند، یعنى آن را ترک مى د، به این جهت این ماه "ذوالقعدة" نامیده شده که در تلفظ فارسی "ذیقعده" یا "ذی القعده" گفته می شود. ادعیه، ها و اذکار مستحبی برای این ماه ذکر شده است. اعمال مشترک اول هر ماه ۱ـ دعا در زمان دیدن هلال خواندن د. اعمال قدر بر دو نوع است اعمال قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اعمال مشترک: ۱) غسل که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسل کرده و عشا با غسل خوانده شود. ۲) خواندن ۲ رکعت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره ی توحید را خوانده و ب. سوره مبارکه «حمد» که با نام هاى؛ الحمد، الفاتحه، فاتحة الکتاب، سبع المثانى، امّ الکتاب و… خوانده مى شود از زیباترین و پرمحتواترین سوره هاى قرآنى است به گونه اى که رضا(علیه السلام) فرموده اند: خیر و حکمتى که در سوره حمد جمع آمده است. در جاى دیگر قرآن نیست 1 و گرانقدر آن را برترین سوره کتاب خدا 2 و شریفترین گنج عرشی3 دانسته اند. براى قرا. حضرت آدم (ع) در عرفات مطابق روایتی از صادق(ع)، وقتی جد اعلای ما حضرت آدم (ع) از باغ بهشتی به زمین فرود آمد، چهل روز هر بامداد بر فراز کوه صفا با چشم گریان در حال سجده بود. جبرئیل (ع)، فرود آمد و پرسید برخی از اعمال شب و روز عرفه 1.احیا و و عبادت در شب عرفه 2. دعا در شب عرفه (که گفته شده است مستجاب می گردد) . 3. زیارت حسین (ع) در شب عرفه. 4. غسل. 5. روزه روز عرفه (اگر سبب ضعف و مانع از دعا و مناجات نشود) . 6. قرائت دعای عرفه حسین علیه السلام (که بهتر است بعد از عصر باشد) . 7. قرائت دعای عرفه سجاد علیه السلام (که در صحیفه سجادیه موجود است). 8. زیارت حسین (ع) در روز عرفه. 9. زیارت حضرت اباالفضل العباس (س) در روز عرفه . 10. اعتراف و اقرار به گناهان. 11. دو رکعت که در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره کافرون خوانده می شود. سپس چهار رکعت که در هر رکعت بعد از حمد،پنجاه مرتبه سوره توحید (این در واقع همان حضرت المؤمنین علیه السلام است) . تذکر : از مشاهده فهرست بالا نترسید. هر کدام را که حال و حوصله دارید انجام دهید. انجام غسل کارساده ای است که جزو کارهای روزمره ماست؛ فقط باید نیت غسل عرفه کرد. دو رکعت و بعد خلوت با خدا بیش از 10 دقیقه وقت نمی گیرد ولی به دل های ما صفا و جلا می دهد. فقط بدانیم که: خداوند بزرگ و کریم است. کیفیت هم معمولا از کمیت مهم تر است.

شب بیست و هفتم رجب از نگاه معصومان بسیار اهمیت دارد. خبرآنلاین/ حضرت جواد(ع) درباره اهمیت شب عید مبعث فرمود: «همانا در رجب، شبى است بهتر از آنچه بر آن آفتاب می تابد ... و به درستى که براى احیای این شب از سوی شیعه اجر عمل ۶۰ سال حساب می شود». شیخ طوسی در کتاب «مصباح» خود از حضرت جوادالائمه(ع) روایت می کند که فرمود: «همانا در رجب شبى است که بهتر است از آنچه که بر آن آفتاب می تابد و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبر خدا(ص) به رس مبعوث شد و به درستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است». در ادامه روایت محمدتقی(ع) به اعمال مستحبی این شب اشاره می کنند و می فرمایند: چون عشا را به جا آوردى و به رختخواب رفتى، پس هر ساعتى از شب تا نیمه شب که خواستى، بیدار می شوی و 12 رکعت به جا مى آورى و در هر رکعتى سوره «حمد» و سوره اى از سوره هاى کوچک مفصّل (از سوره محمد تا پایان قرآن) را می خوانی، پس چون در هر دو رکعتى سلام دادی و از ها فارغ شدى، بعد از سلام می نشینی و سوره «حمد» را 7 مرتبه و مُعَوَّذَتَیْن(ناس و فلق) را 7 مرتبه و سوره «توحید» و سوره «کافرون» هرکدام را 7 مرتبه و سوره «قدر» و «آیة الکرسى» را هر کدام 7 مرتبه می خوانی و در عقب همه این دعا را بخوان:
ادامه خبر