ب ه ع ل ی ن ا الل ه م ت ج ع ل بدان خدایا الل ه م اس ق ن ا ل ن ا ب ه

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب ه ع ل ی ن ا الل ه م ت ج ع ل بدان خدایا الل ه م اس ق ن ا ل ن ا ب ه : عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب... خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیستم هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان... گر پس از مردن بیائی بر سر بالین من زنده می گردم به بویت، گر نمی دانی بدان اینکه دل جای دگر غیر از سر کویت نرفت بس. مغنی یک امشب برآواز چنگ خلاصم ده از رنج این راه تنگ مگر چون شود راه بر من فراخ برم رخت بیرون ازین سنگلاخ مغنی بدان ساز غمگین نواز درین سوزش غم مرا چاره ساز مگر کز یک آواز رامش فروز مرا زین شب محنت آری به روز مغنی دلم سیر گشت از نفیر برآور یکی ناله بر بانگ زیر مگر ناله ی زیرم آید به گوش ازین ناله زار گردم خموش مغنی بدان جرعه ی جان نواز ب. غزه در آتش و خون است خدایا مددی
شهر در دست جنون است خدایا مددی
آسمان تیره ز دود است و زمین مات ز درد
حال خورشید نگون است خدایا مددی
مرده در خاطره ها عشق، محبت، ایمان
کینه و بغض فزون است خدایا مددی
آنکه دم می زند از دین تو و مکتب تو
در صف دشمن دون است خدایا مددی
بر لبش ذکر تو و بر دلش آهنگ نفاق
همره خصم زبون است خدایا مددی
قلب مردان تمدن همه سخت است چو سنگ
وز ره مهر برون است خدایا مددی
پر ز خون است دل کرب و بلایی صفتان
غزه در آتش و خون است خدایا مددی دوستت دارم خدایا........ گفتم خدایا از همه دلگیرم گفت حتی از من؟؟ گفتم خدایادلم را ربودند!گفت پیش از من؟؟ گفتم خدایا چقدر دوری؟گفت تو یا من؟؟ گفتم خدایا تنها ترینم!گفت پس من؟؟ گفتم خدایا کمک خواستم!گفت از غیر من؟؟ گفتم خدایا دوستت دارم گفت بیش از من؟؟ گفتم خدایا اینقدر نگو من!گفت من توام تو من!! خدا: بنده ی من شب بخوان و آن یازده رکعت است.. امشب چشم هایم را به یاد تو می بندم
بدان که تنهاترین راهب
کلیسای قلبمی

......من
دیوانه وار دوستت دارم
بدان یادت در قلبم امپراطوری می کند

چشم هایم
م
زندگیم
همه و همه مال تو

فقط تو مال من باش

برایم کافیست...

شبت پر از آرامش و به دور از دلتنگی زندگیم خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایاخدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایاخدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خداااااااااااااااااااااااااااااااااا. خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایاخدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایاخدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خدایا خداااااااااااااااااااااااااااااااااا. +زندگی مجموعه ای از ثانیه های بی تکرار است.آری.ثانیه های بی تکــــرار.ثانیه هایی که هیچگاه تکرار نخواهند شد. ثانیه هایی که هیچ کدام به عقب باز نخواهند گشت. و از دست دادن این ثانیه های بی تکرار تنها افسوس را برایمان خواهند گذاشت. گاهی یک عمر افسوس می خوریم به خاطر از دست دادن ثانیه ای ... پس قدر بدان این ثانیه های بی تکرار زندگیت را. قدر .
خدایا توفیقم ده در آن به سازش نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به… قسم به قلم و آن چه بدان می‏نویسند ** یادداشت- موسی کاظم زاده؛ کارمند تبریز؛ رو مه نگار و کارشناس امور خبرنگاری و رو مه نگاری قوه قضائیه "ن و القلم و ما یسطرون " قسم به قلم و آن چه بدان می‏نویسند.از این آیه قرآن کریم دریافت می شود، برای خبرنگاران، رو مه نگاران و اهل قلم افتخار بس گرانبها و بزرگی است که خداوند متعال در عظمت و شأن قلم ، سو. بار خدایا، مرا در اصلاح خویش به کارى فرمان داده‏ اى که خود به گزاردن آن تواناتر از من هستى و قدرت تو بر آن و بر من از قدرت من بیش است. پس مرا به کارى بر انگیز که تو را از من خشنود مى‏گرداند و خشنودى خود از من بخواه، بدان هنگام که از عافیت برخوردار باشم.

بار خدایا، مرا طاقت رنج نیست و مرا یاراى شکیبایى در بلا نیست و مرا توان درویشى نیست. پس روزى من از من دریغ مدار و مرا به دیگر آفریدگانت وامگذار و تو خود نیاز من برآر و تو خود کفاف من بر عهده دار. بار خدایا، در من بنگر و همه کارهاى من زیر نظر دار، که اگر مرا به خود واگذارى، از گزاردن هر کار ناتوانم و زمام مصلحت خویش از کف بدهم‏.(صحیفه سجادیه-نیایش 22)

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافیت ده، عافیتى کفایت کننده و شفا بخش و عالى و افزاینده، عافیتى که از آن در تن من تندرستى زاید، عافیت این جهانى و آن جهانى. اى خداوند، بر من احسان نماى به اعطاى تندرستى و امنیت و سلامت در دین من و جسم من. و مرا به ارزانى داشتن بصیرت دل و نفاذ امر و خشیت در برابر عظمت تو و خوف از تو بنواز و نیرویم ده بر طاعتى که بدان فرمان داده‏اى و اجتناب از هر معصیت که از آن نهى فرموده‏ اى.(صحیفه سجادیه-نیایش 23) تو بدان، تا به ابد منتظرت می مانم تو نیا، باز ولی در به درت می مانم ای همه هستی من، بی تو هلاک ای به جانم نفست، آب حیات ای همه درد دل زخمی من ای همه باعث سرمستی من تو بدان تا به ابد منتظرت می مانم تو نیا باز ولی در به درت می مانم...       شیما شایسته پور 94.6.3 بدان که مهمترین ادب ها. ادب به خدای تعالی است، که شکر کنی او را در همه حال ها. و بدان هر روز و هر ساعت زندگی نعمتی است بزرگ که به هیچ قیمت نتوان آن را شکر گفت که بسی مرده باشند که از خدای تعالی می خواهند که ساعتی به زندگی باز گردند تا "نیکی" کنند، اما بازگشتی برایشان در کار نیست. پس خدای تعالی به تو این نعمت داده است که زنده ای و می توانی ز. خبرنگار ازمردصدساله ای پرسید:«حالا بااین هزار مارک پولی که شهرداری برای صدمین سال تولدتان به شماداداه است می خواهید چکارکنید؟» پیرمردجواب داد:«آن را برای روزهای پیری نگه میدارم!» فرزانه ژرف نگر بعد از جواب پیرمرد میگوید:اگربادیدن رنگین کمان می ایستی وبه زیبایی آن خیره میشوی،بدان که هنوزامیدواری! اگربارانی که برسقف اتاقت می بارد به توشهدآرامش میبخشاند،بدان که هنوز امیدواری! اگرباپیغام غیرمنتظره ای خوشحال وشگفت زده میشوی ،بدان که هنوزامیدواری! اگر به طلوع وغروب خورشیدبنگری و بخندی،بدان که هنوز امیدواری! اگراز دردو رنج دیگران ناراحت وپردرد می شوی بدان که هنوز امیدواری! اگرزیبایی رنگها گل کوچکی را درک کنی،بدان که هنوزامیدواری! اگربا سختی ها روبه رو میشوی ومی جنگی،بدان که هنوز امیدواری! اگرآرامش بعدازتوفان دریارادیده باشی،بدان که هنوزامیدواری! اگرلبخند کودکی قلبت را شاد میکند،بدان که هنوزامیدواری! اگربانگاهی به گذشته لبخند بزنی،بدان که هنوزامیدواری! اگرلذت پرواز پروانه رادرک کنی،بدان که هنوزامیدواری! اگرخوبیهای دیگران رامیبینی،بدان که هنوزامیدواری! اگربه فکرآرامش هستی،بدان که هنوز امیدواری! اگربه بهار فکرمیکنی،بدان که هنوز امیدواری! وبالا ه اگر کلمهء امید هنوزمفهوم خود را ازنزدتوازدست نداده وبه آن می شی،پس بدان که هنوز امیدواری ووجودت پراززیبایی است وهرجا که بر وی با خود نور و برکت می بری.مقصر ترین مردم انی هستند که روح نا امید دارند.به زندگی امیدوار باش. سلام خدا... منو میشناسی؟ همونیم که شبا صدات میزنه... همونیه که همیشه دلگیری هاشو فقط برای تو میگه... همون که فقط تو بهترین دوستشی... همون که هرشب ماست میکنه اشکاشو پاک کنی... همون که هرشب ماس میکنه بغلش کنی... مگه میشه نشسناسی منو... خداجون یه سوال دارم ازت؟ خدایا من ناتمام آرزو یاتو تا آ به ارزوی من گوش نکردی؟ اونوقت که آرزو خدایا یه عشق بی. شعر/ من را شبیه کفتر صحنت بدان حسین!     شعر/ من را شبیه کفتر صحنت بدان حسین! خبر جدید زیر رو بخونید: اولین همراه:«مهدی فرهادی» شاعر جوان آیینی کشورمان که در مدح و مرثیه اهل بیت علیهم
السلام اشعاری را از خود منتشر کرده است، در تازه ترین اثر خود سروده ای را
به پیشگاه قدسی آقا اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کرده که در ادامه ب. ای حیوان ناطق بدان : برباد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتوان دید جمال احدی را و بدان فرودگاه خودبینی و تکبر است، برای همین است که به عزّت خدا قسم خورد همه را اغوا کند جز مخلَصین را و ویژگی انسان با اخلاص آن است که آنقدر محو جمال و جلال خداست که نه در فکر و نه در عمل هیچ توجهی به خویش ندارد. رابطه ی ع میان توجّه به خدا و تکبر بسیار مهم اس. خدایا سرده این پایین از اون بالا تماشا کن... اگه میشه فقط گاهی خودت قلب منو"ها"کن خدایا سرده این پایین ببین دستامو می لرزه دیگه حتی همه دنیا به این دوری نمی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مون چرا تنها ؟ اگه لیلا دلش گیره بگو مجنون چرا تنها؟!! بگو گاهی که دلتنگم ازاون بالا تو می بینی بگو گاهی که غمگینم تو هم دلتنگ و غمگینی خدایا...م. عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان


سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان


با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب


خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان


مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیستم


هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان...

گر پس از مردن بیائی بر سر بالین من


زنده می گردم به . داره نم نم بارون میاد ... خدایا شکرت ب خاطر مهربونیا و لطفت !بخاطر اینکه بازم با وجود روسیاهى بنده هایی مثل من پرازگناه، داره بارون میاد .خدایا شکرت بخاطر اینکه میبخشی گناهامون و بچگیامون ... دیروز مردم رفتن تو دریاچه خشک شده پریشون دعای بارون ، خدایا شکرت ک هنوز تو این شهر آدمای با قلب پاکی پییدا میشن ک دعاشون اجابت میشه ... خدایا ایما. 2- دوستى نیکان و دشمنى بدان
«حُبُّ الاَْبْرارِ لِلاَْبْرارِ ثَوابٌ لِلاَْبْرارِ، وَ حُبُّ الْفُجّارِ لِلاَْبْرارِ فَضیلَةٌ لِلاَْبْرارِ، وَ بُغْضُ الْفُجّارِ لِلاَْبْرارِ زَیْنٌ لِلاَْبْرارِ، وَ بُغْضُ الاَْبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْىٌ عَلَى الْفُجّارِ.»:
دوستى نیکان به نیکان، ثوابست براى نیکان. و دوستى بدان به نیکان، . عربی *** "اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضم و ازل او ازل و اظلم او اظلم واجهل او یجهل علی اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما و الحمدلله علی کل حال اللهم انی اعوذبک من علم لا ینفع و من قلب لایخشع و من نفس لا تشبع و من دعا لا یسمع" معنا خدایا به تو پناه می برم از این که گمراه کنم و یا گمراه شوم بلغزانم و یا بلغزم ستم کنم و یا س. دعای پایانی سال : خدایا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم ممنون براى تمام اَشکهاى امسالم ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم ممنون از اینکه یادم دادى خودم باشم بیشتر از همیشه ... و خدایا قسم به تمام شکوفه هاى این بهار آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل گریه هایی از سر شوق ,آرامشى به قشنگى رنگین کمان دانایى ، بینایى و مَنِشى به وُسعت هر د. خدایا از تو صبرى زیبنده،و گشایشى نزدیک و گفتارى درست و مزدى بزرگ درخواست میکنم‏ پروردگارا از خیر تمامش را از تو مى‏خواهم،آنچه را از آن دانسته‏ام و آنچه را ندانسته‏ام،خدایا از تو مى‏خواهم بهترین چیزهایى را که‏ بندگان شایسته‏ات از تو خواستند،اى ... خدایا! رفتند و در میدان عشق گوی سبقت ربودند؛ خدایا! خود به نفس خود آگاه ترم و از اعمال زشت و دور از ادبم به درگهت با خبر؛ خدایا! می دانم جسارت و در برابر عظمتت قد علم نمودم؛ خدایا! تو را در بسیاری از موارد فراموش و دنیا مغرورم نمود؛ خدایا! اگر گناهانم را نبخشی و مرا عفو ننمایی متحیرم که کجا روم و در کدام خانه را بزنم که خود از وجودت بی نی. بسم الله الرحمن الرحیم حسن عسکری علیه السلام فرمودند: بدان برای جود و بخشش اندازه ای است پس اگر زیاد شد اسراف است. و بدان برای دور شی و احتیاط اندازه ای است پس اگر زیاد شد ترس است. و بدان برای میانه روی و قناعت اندازه ای است پس اگر زیاد شد بخل است. و بدان که برای شجاعت اندازه ای است پس اگر زیاد شد بی باکی و تهور است. متن حدیث: قال ال عسکری. غزه در آتش و خون است خدایا مددی
شهر در دست جنون است خدایا مددی
آسمان تیره ز دود است و زمین مات ز درد
حال خورشید نگون است خدایا مددی
مرده در خاطره ها عشق، محبت، ایمان
کینه و بغض فزون است خدایا مددی
آنکه دم می زند از دین تو و مکتب تو
در صف دشمن دون است خدایا مددی
بر لبش ذکر تو و بر دلش آهنگ نفاق
همره خصم زبون است خد. پسری که تو را دوست داشته باشد

تنت را نمی کند بانو،بلکه لباس عروس بر تنت میکند...

پسری که تو را بخواهد برایت میجنگد ...

لازم نیست هر روز هفت قلم آرایش کنی

که مبادا خوشگلتر از تو , دلش را ببرد! قدر خودت را بدان...

خلاصه بانو سرت را درد نیاورم اگر عشقت مردانگی داشته باشد

از دوری یکدیگر هم لذت می برید. +میخواهم این بار هم از نعمت هایی که خدا به ما ، به من ، به تو بخشیده است بنویسم. نعمت های بزرگی که گاه به چشم نمی آیند. نعمت های بزرگی که باید هر لحظه بابتشان شاکر خدا باشی.(بهتر است بگویم باشیم) میخواهم از چشمانی بگویم که با آن می توانی دنیا را ببینی ، چشم به آسمان بدوزی و از غروب های دل انگیز لذت ببری ،همان چشم هایی که حال به نوشته های من دوخته شده اند. میخواهم از دستانی بگویم که میتوانی به سوی آسمان خدا بلند کنی ، همین دستانی که من حال با آن ها تایپ می کنم این واژه واژه هارا . میخواهم از پاهایی بگویم که میتوانی با آن ها با تمام سرعتت بدوی ، و در زمین خدا قدم برداری. و ... نعمت هایی که شاید دیگری در آرزوی آن باشد. آرزویش باشد یک بار روی پاهای خود بایستد. با چشمان خود دنیا را ببیند. و دستانش را به سوی اسمان خدا بلند کند. قدر داشته هایت را بدان. قبل از ، از دست دادنشان. قدر این داشته هایی را که خدا به تو داده است. قدر نفس نفس هایت را بدان. و خدا را شکر کن بابت این همه نعمت. خدایا ، شکر بابت اینکه امروز را هم به من اجازه ی زندگی دادی ، شکر ... ... مجموعه: شهر حکایت

حکایات آموزنده از سعدی
پارسایى در مناجات خود مى گفت: خدایا! بر بدان رحمت بفرست، اما نیکان خود رحمتند و آنها را نیک آفریده اى.

از این رو مى گویند: فریدون (شاه باستانى که بر ضحاک ستمگر پیروز شد و خود به جاى او نشست) دستور داد خیمه بزرگ شاهى براى او در زمینى وسیع ساختند. پس از آنکه آن سرا زیبا و عالى تکمیل شد، به نقاشان چنین دستور داد تا این را در اطراف آن خیمه با خط زیبا و درشت بنویسند و رنگ آمیزى کنند:
اى دمند! با بدکاران به نیکى رفتار کن، تا به پیروى از تو راه نیکان را برگزینند.
فریدون گفت : نقاشان چین را
که پیرامون گاهش بدوزند
بدان را نیک دار، اى مرد هشیار
که نیکان خود بزرگ و نیک روزند
منبع: حکایت هایی از سعدی


این ناله هایی است که با زبان های گوناگون با تو سخن می گویند
خدای من!
امشب برای ما مقرر کن
بهره ای از هر خیری که میان بندگانت تقسیم می کنی
و نوری که بدان هدایت می فرمایی
و رحمتی که بر عالم می گستری
و برکتی که بر مخلوقاتت نازل میکنی
و لباس عافیتی که بر اندام ها می پوشانی
روزی ای که توزیع میکنی
ای مهربان ترین مهربانان!
خدایا اینک ما رو پیروزمند گردان و رستگار... پذیرفته شده و بهره مند... از ناامیدان قرارمان مده
و بی نصیب از رحمتت نیز...
و از بزرگواری ات که بدان امید داریم محروم مان مگردان...
و از رحمتت بی بهره مان مگذار...
خدایا امشب همه ی دعاهامان را اجابت کن
و بر هر چه بر آن از تو مدد گرفته ایم کفایتمان کن
که کفایت کننده ای جز تو نیست...


عاشقانه ها 3
دعای عرفه
سید محمدرضا واحدی درس اولپروردگارا، ام را برایم فراخ کن (بگشای ) و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم باز کن تا سخنم را بفهمند.خدایا مرا از تاریکی های پندار خارج کن و مرا با نور فهم گرامی بدار.خدایا درهای رحمتت را برما بگشای.و گنجینه های دانش هایت را برما باز کن. پروردگارا.... پروردگارا آسان بگیر و سخت نگیر.خدایا قلبم را شاد کن.خدایا را. أرزش مرد به خصال مردانگی است، که اینها شامل جوانمردی، همت، مروت، مرام، معرفت، وقار و ... می شود؛ و همت از مردانگی است، که اگر مردی بدان که گر همت کنی به هر آنچه خواهی رسی! و چون همت نباشد، مقصود حاصل نگردد، که خدای تعالی فرمود: لیس للإنسان الا ما سعی، برای انسان نیست جز آنچه که سعی کرده است. قطره آب به سنگ می زند و آن را حفره می کند، مرد . بانوی سرزمینم... ارزش خودت را بدان.. بدان که تو قرار است شیرین، لیلی، پرنسس وتمام هستی یک مرد باشی! قرار است چشمانت گرما بخش مردی باشد! قرار است موهایت نوازشگر بی خو های مردی باشد! شخصیتت اوج غرور مردی باشد! پس لطفا مراقب باش!!!

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
فضل بن یونس مى گوید: کاظم (ع ) به من فرمود؛ این دعا را بسیار خوان :
((اللهم لا تجهلنى من المعارین ، و لات جنى من قصیر))
:((خدایا مرا از انى که ایمان عاریه اى دارند قرار مده ، و مرا از تقصیر بیرون مبر))
عرض : معنى ایمان عاریه (ناپایدار) را دانستم ، ولى معناى ؛ ((مرا از تقصیر بیرون مبر)) . چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا ی که برای امری از امور آ ت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است .
بحارالانوار ، دار احیاء را العربی ، ج 75، ص (166) چشم چرانی متاسفانه یکی از بیماری ها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند. به منظور مبارزه با این عادت ناپسند, اولا لازم است نسبت به مفهوم, آثار و عواقب و زمینه های بروز آن آگاهی بدست آورد و سپس از را ارهای عملی برای کنترل آن سود جست. در نوشته زیر تقریبا تمامی آنچه شما در زمینه کنترل چشم و درمان . گفتم:خدایا از همه دلگیرم
گفت:حتی من؟
گفتم:خدایا دلم را ربودند!
گفت:پیش از من؟
گفتم:خدایا چقدر دوری؟
گفت:تو یا من؟
گفتم:خدایا تنهاترینم!
گفت:پس من؟
گفتم:خدایا کمک خواستم.
گفت:از غیر من؟
گفتم:خدایا دوستت دارم.
گفت:بیش از من؟
گفتم:خدایا انقدر نگو من!
گفت:من توام، تو من.. . . . خدایا یه قدرتى به من عطا کن تا بتونم به همه بفهمونم که من فرق خدایا چطورى به همه به هام به پدرومادرم بگم که من میخوام رشته شرعیات بخونم خدا من چطورى بگم که من نمیخوام بااین نمره هاى بلندم طبابت بخونم آخه خدایا من خودم رنج میکشم رشته میخونم رشته رو من میخونم تصمیم رو اونا بگیرن این دیگه نامردیه خدا من الان قدر این راهى رو که توش قدم گذ.
زن ؛
بوسه هایش ؛
نوازش هایش ،
به آغوشت پناه آوردن هایش ؛
خندیدن هایش ،
گرمای نگاهش ،
حلقه دستانش توی دستانت ،
هر لحظه با تو بودن هایش ؛
و حتی در آغوشت ، خو دن هایش ؛
از سر عشق است ...
زن تا عاشق نشود ،
نمیبوسد ، نمیخندد و دستش را به دستانت نمیدهد ...
اگر نگاهش را برگرداند از زاویه نگاهت ،
اگر دستانش را ید از میان دستانت ؛
اگر خودش را کشید کنار از جلوی چشمانت ؛
اگر فاصله گرفت از قدم هایت ؛
بدان از چیزی نگران است ...
بدان از رابطتتان میترسد ...
از دوامش ؛
و از عاقبتش ...
بدان دلش قرص نیست ...
بدان یک فاصله ای بینتان افتاده ...
بدان یک حرفی سر دلش سنگینی میکند ...
بدان می ترسد ...
بگزار آرام شود....
با اعتماد در گوشش کن ؛ دوستش داری ....کنارش باش ...کمکش کن ...
http://media.fotokade.ir/wp-content/uploads/gafas-tanhaei.jpg
مــا، اهل ولایــت هستیم و همه چیـزمان در گـرو ِهمیـن اهلیت است. «شهید سیّد مرتضی آوینی» پی نوشت: قرارمان 190 هزار سو بود اما قرار آن ها با آن ها چند سو بشود لاکن نامعلوم است. لابد فاصله توافقشان را قرار است از 190 هزار سو، با آبجی اشتون و جانِ کدخدا و اون یارو چینیه و روسیه ایه، سوت بزنند. بعدش انتظار دارند ما سوت بزنیم، مردم سوت بزنند، ب. خدایا یادت هست؟ روزی را که با تمام عشق م به تو و بهشت ت : تمام ذرات وجودم را حتی چشمان م را ... بخشیدم خدایا یادت هست؟ روزی را که عشق به تو را در قلب م زنده و قلب م را هم وقف خدایا به گمان ت زمان ش نرسیده : بخشش های مرا قبول کنی ؟ به گمان ت این شب ها : زمان ش نرسیده مرا به بهشت م برگردانی ؟ من تشنه ی الیه راجعون م خدای من خدایا صدای مرا خوب می ش. سحر خیزی فواید و آثار دنیوی و ا وی فراوانی در پی دارد. طولانی شدن عمر ، طراوت روحی، جسمی و فکری انسان، آرامش اعصاب و وسعت رزق و روزی از این جمله اند. پیش از همه قرآن کریم به سحرخیزی سفارش کرده و از برتری وقت سحر یاد نموده و آن را فضیلتی آسمانی برشمرده است. در برخی روایات آمده است که جبرئیل به حضرت محمد(ص) فرمود: «ای محمد(ص)، هر گونه می خواهی زندگی کن ولی بدان که از این دنیا رخت برمی بندی، هر گونه می خواهی دوست بدار ولی بدان پایان آن ج است، هر گونه می خواهی عمل کن ولی بدان برای کردارهایت جزایی است؛ اما بدان که شرف و بی نیازی مرد در سحرخیزی است.» باور هم نکنم فردا 40 امین روز است مادرم عمل جراحی مختصری داشت کنسل شد بسیار ناراحت است که روند درمانش چه میشود من امروز را قریب به8 ساعت صرف تحلیل یک الگوریتم رمز قطعه ای بماند به یادگار نتیجه نگرفتم به طراح سیستم رمز ایمیل زدم کد decryption را نداد بماند به یادگار خدایا بدان که من مشتاق عشق تو ام...! خدایا سخت فرج میطلبم فرج اصلی فرج رهایی . به نام خداى بخشاینده مهربان
اى که هرگاه بنده اى از او درخواست کند، دَهَدَش و هرگاه چیزى را که نزد او است آرزو کند، بدان آرزو رساندش و چون بدو رو کند به مقام قرب و نزدیکى خویشش ببرد و چون به آشکارى گناه کند بر گناهش کشد و آن را بپوشاند و چون بر او توکل کند، کفایتش کند و بسش باشد خدایا کیست که بر درگاه تو بار اندازد و میهمان نوازیت خوا. «اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ و جَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِک الى دارِ القَرارِ بالهِیّتَک یا إلَهَ العالَمین / خدایا توفیقم ده در آن به سازش نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان» خدایا زمینت لرزید و آسمانت آوار شد روی سر فرشته ها.فرشته هایی با پاهایی کوچک، فرشته هایی با دستهایی که بوی مشق شب میداد. فرشته هایی با موهای کوتاه فرفری و لبخندهای نازک قیطانی. خدایا فرشته هایت خو ده بودند زیر ملحفه های چیت گُلگُلی و خواب میدیدند؛ خو که هیچ وقت تعبیر نخواهد شد. خدایا زمینت لرزید و خواب فرشته ها تکه تکه شد. تُنگ آرزوهای کوچکشان ش ت، بالهایشان زیر دیوار جا ماند و قلبهایشان زیر خشتها خون شد. خدایا فرشته ها دیگر خانه ندارند، خانه شان دیگر نشانی ندارد. نشانی اش را دیگر ی جز تو بلد نیست. خدایا فرشته ها مادر ندارند، فرشته ها خواهر و برادر ندارند، فرشته ها به جز تو ی را ندارند. خدایا فرشته ها میترسند، فرشته ها گریه میکنند، فرشته ها سردشان است. خدایا اشک فرشته هایت را پاک میکنی؟ در آغوششان میگیری و نوازششان میکنی؟ خدایا آیا کمی خورشید توی جیبشان میریزی و قدری آفتاب توی قلبشان؟ خدایا فرشته ها درد دارند، فرشته ها زخمیاند، فرشته ها بالشان ش ته، فرشته ها نفس نمیکشند. خدایا دردشان را دوا میکنی و زخمشان را مداوا؟ خدایا بالهای ش ته شان را میبندی و از نفست کمی به آنها قرض میدهی؟ خدایا فرشته ها بغض کرده اند، فرشته ها اشک میریزند، فرشته ها عزادارند. اما بگو خدایا، دوباره روزی فرشته های کوچکت خواهند خندید؟ آیا دوباره فرفره های امید را فوت خواهند کرد؟ آیا دوباره روزی به دنبال قاصدکهای خوش خبر خواهند دوید؟
عرفان نظرآهاری بندگى چیست؟
صادق (ع) می فرماید: حقیقت عبودیت و بندگى سه چیز است:
اوّل این که بنده در آنچه خدا بر او منّت گذاشته و بخشیده است براى خود مالکیّت نبیند، بدان جهت که بندگان را ملکى نیست، مال را مال خدا مى‏دانند، و آن را در جایى که خدا فرموده است قرار مى‏دهند.. دوم: این که بنده خدا براى خودش مصلحت شى و تدبیر نکند. سوم: این که تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه که خداوند او را بدان امر نموده، یا از آن نهى فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِکَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَکِ یا إلَهَ العالَمین. خدایا توفیقم ده در آن به سازش نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان. خدایا مهمانی که من رو دعوت کردی خیلی زیباست فکر کنم خدایا اما این هم میدونم که هر چی برایم تعیین می کنی به نفع خودم است خیلی زود دانشمندان (حتی خارجی)خودشون این حقیقت رو اثبات می کنند. خدایا کمکم کن بتوانم فواید این فضیلت بزرگ را دریابم.