ب ود ال ل ه ح وزه ای ن براى آی ه ال ل ه خمینى خم ی ن ى ح وزه علمیه آی ه ال ل ه ب روجردى

به نقل از خبرگزاریها در مورد ب ود ال ل ه ح وزه ای ن براى آی ه ال ل ه خمینى خم ی ن ى ح وزه علمیه آی ه ال ل ه ب روجردى : بدان، فرزندم! 1 بى‏تردید، تو را براى آ ت آفریده اند؛ نه براى دنیا 2 براى فنا، نه براى بقا؛‏ 3 براى مرگ؛ نه براى زندگى. 4 جایى فرود آمده‏اى که از آن جا باید رفت؛ برای دیدن اد امه مطلب بر روی فلش کلیک کنید ادامه مطلب این روزها به نظر میاد خدا این سرزمین استوایى رو از یاد برده....یا داره تنبیه میکنه.... الان مدتیه که از بارون خبرى نیست... هر روز یک جایى آتش سوزى میشه و هوا خیلى بد و کثیف شده... در بیشتر مناطق أب سهمیه بندى شده و این هم از سقوط mh 370....براى مردم اینجا دعا کنیم نه فقط براى مسافرین و خانواده هاشون، بلکه براى همه.... براى برطرف شدن این خش الى و ب. خداوند سبحان ، ایمان و اعتقاد را براى طهارت از شرک و نجات از گمراهى ها و شقاوت ها قرار داد. و را براى خضوع و فروتنى و پاکى از هر نوع تکّبر، مقرّر نمود. و زکات (و خمس ) را براى تزکیه نفس و توسعه روزى تعیین نمود. و روزه را براى استقامت و اخلاص در اراده ، لازم دانست . و حجّ را براى استحکام اءساس شریعت و بناء دین واجب نمود.

ریاحین الشّری. محسن مسلمان در تمرین روز گذشته دچار مصدومیت از ناحیه دست شد و کاد زشکى در حال هماهنگى براى تایید آتل او براى جدال مقابل لخویا است. از دختر چادری پرسیدند چه نوع آرایشى استفاده مى کنى ؟ گفت : اینها رو به کار مى برم :
.
.
.
.
.
ﺑراى لبانم ........... رﺍﺳﺘگویى
براى صدایم ........... ذکر الله
براى چشمانم .......... ﭼشم پوشى از حرامات
ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یارى به مستمندان
براى پاهایم ......... ایستادن براى
براى قامتم ........... سجده بردن براى الله
براى . از دختر جوانى پرسیدند: از چه نوع آرایشى استفاده مى کنى؟
گفت اینها رو به کار مى برم:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑراى لبانم ................ رﺍﺳﺘگویى
براى صدایم .............. ذکر الله
براى چشمانم ................ ﭼشم پوشى از حرامات
ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........... کمک و یارى به مستمندان
براى پاهایم ............... ایستادن براى
براى قامتم ............. سجده بردن براى الله
براى قلبم♥................حب الله
ﺑراى عقلم ............... ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ
براى خودمم ............... ایمان به وجود الله
المومنین علیه السلام فرمود:
براى شش گروه ، بهشت را ضمانت مى کنم :
1 شخصى که براى صدقه دادن از خانه خارج مى شود و در این هنگام مرگش فرا مى رسد.
2 ى که براى عیادت بیمار از خانه بیرون مى آید و فوت مى کند.
3 شخصى که براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شهادت مى رسد.
4 ى که براى انجام حج خانه خدا بیرون مى آید و ملک الموت جانش را مى ستاند.
5 آن کى براى بجا آوردن از منزل خارج مى شود و مى میرد.
6 ى که براى تشییع جنازه مسلمانى از خانه خارج شده و فوت مى کند. (68)
براى تمامى ایشان ، بهشت را ضمانت مى کنم . منقول است که حضرت الموءمنین چهارانگشتردردست مى د،انگشتریاقوت براى شرافت وزینتش وفیروزه براى نصرت ویاریش وحدیدصینى براى قوتش وعقیق براى حرزودفع دشمنان وبلاها. ودرحدیث صحیح ازحضرت على ابن موسى الرضا(ع)مروى است که عقیق فقرو درویشى رابرطرف مى کند ودردست عقیق نفاق رازایل مى کند.درحدیث دیگر ازآن حضرت منقول است که هرکه قرعه به انگشتر . المومنین علیه السلام فرمود:
براى شش گروه ، بهشت را ضمانت مى کنم :
1 شخصى که براى صدقه دادن از خانه خارج مى شود و در این هنگام مرگش فرا مى رسد.
2 ى که براى عیادت بیمار از خانه بیرون مى آید و فوت مى کند.
3 شخصى که براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شهادت مى رسد.
4 ى که براى انجام حج خانه خدا بیرون مى آید و ملک الموت جانش را مى ستاند.
5 آن کى براى بجا آوردن از منزل خارج مى شود و مى میرد.
6 ى که براى تشییع جنازه مسلمانى از خانه خارج شده و فوت مى کند. (68)
براى تمامى ایشان ، بهشت را ضمانت مى کنم . وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...
یا مدام براى نبودنت...
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!.. .
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...

اما این روزها فهمیده ام که با آدم ها. پیرى در روستایى هرروز براى صبح از منزل خارج وبه مسجدمى رفت دریک روز بارانى پیر ،صبح براى از خانه بیرون امد چند قدمى که رفت در چاله ای افتاد،خیس وگلى شد به خانه بازگشت لباس راعوض کرد ودوباره برگشت پس از مسافتى براى بار دوم خیس و گلى شد برگشت لباس راعوض کرد ازخانه براى خارج شد.دید در جلوى در جوانى چراغ به دست ایستاده است سلام کرد و راه.
سخن خمینى درباره دعا
تمام عبادات وسیله است . تمام ادعیه وسیله است . همه وسیله ها براى این است که انسان لبابش ظاهر بشود آنکه بالقوه است و لب انسان است به فعلیت برسد، و انسان بشود؛ انسان بالقوه ، انسان بالفعل ، انسان طبیعى ، انسان الهى بشود، به طورى که همه چیزش الهى شود؛ هر چه مى بیند، حق ببیند. انبیا هم براى همین آمده اند.
مردم را . محققان به روشى جدید در طرز ایستادن و نشستن پى بردند که مى توان در محل کار و زمان هاى پشت میز نشینى وزن کم کرد.

وقتى مى‏بینند من روزهاى تعطیل مشغول درس هستم مى‏گویند: به جایى نمى‏رسى، چون باید موقع تفریح، تفریح کنى.این مسئله را به پسر من جدى مى‏گویند. این نقل قول از خود است که در حضور من مکرر به پسر من مى‏گفتند:
«من نه یک ساعت تفریحم را گذاشتم براى درس و نه یک ساعت وقت درسم را براى تفریح گذاشتم»؛ یعنى هر وقت را براى چیز خاصى قرار مى‏دادند و به پسر من این نصیحت را مى‏ د که تفریح داشته باش. اگر تفریح نداشته باشى نمى‏توانى خودت را براى تحصیل آماده کنى .(سیره افتاب، ص 132، به نقل از زهرا مصطفوى: برداشت‏هایى از سیره خمینى‏قدس سره، ج 1، ص 60.)
پیرى در روستایى هرروز براى صبح از منزل خارج وبه مسجد مى رفت دریک روز بارانى پیر ،صبح براى از خانه بیرون امد چند قدمى که رفت در چالــــــــــه ای افتاد،خیس وگلى شد به خانه بازگشت لباس راعوض کرد ودوباره برگشت پس از مسافتى براى بار دوم خیس و گلى شد برگشت لباس راعوض کرد از خانه براى خارج شد.دید در جلوى در جوانى چراغ به دست ایستاده است سـ. مسعود سلطانى فر با تمجید از عملکرد تیم ملى ایران پس از ش ت چین براى شاگردان کى روش آرزوى صعودى شکوهمند کرد. وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...
یا مدام براى نبودنت... براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!...
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کو. از چه زمانى خطوط کلّى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است؟ ترسیم خطوط کلّى براى روز موعود به شروع خلقت بازمى گردد؛ زیرا این روز هدف و غرض اساسى براى خلقت است. براى توضیح این مطلب به نکاتى چند اشاره مى کنیم: ١ -براى ب ایى حکومت عدل جهانى دو شرط اساسى وجود دارد: یکى شناخت کامل عدل به معناى وسیعش و دیگرى آمادگى براى فداکارى در راه پیاده عد. بخش هشتم : معیارهاى روابط اجتماعى
اى پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند، و آنچه را که براى دیگران زشت مى‏دارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى‏پسندى، آنچه نمى‏دانى نگو، گر چه آنچه را مى‏دانى اندک است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در باره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش، و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش، آنگاه که به راه راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع‏تر باش. قالَتْ فاطمه زهرا علیها السلام : جَعَلَ اللّهُ الاْیمانَ تَطْهیرا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیها لَکُمْ مِنَ الْکِبْرِ، وَا َّکاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ، وَ نِماءً فِى الرِّزقِ، وَالصِّیامَ تَثْبیتا لِلاْ خْلاصِ، وَالْحَّجَ تَشْییدا لِلدّینِ خداوند سبحان ، ایمان و اعتقاد را براى طهارت از شرک و نجات از گمراهى ه. اوایل فروردین سال 1360 بود. نیمه شب از خواب بیدار شدم. سالن بزرگى پشت اتاقمان قرار داشت، دیدم که از سالن صداى ناله مى‏آید، جلوتر که رفتم دیدم حاج همت است که ناله مى‏کند. کمى دقت ; دیدم با یک ح عرفانى عجیبى شب مى‏خواند و به درگاه خدا ناله و گریه مى‏کند. این شاید عجیب‏ترین صحنه‏اى بود که در طول عمرم مى‏دیدم. اگر ى یک ساعت سخنرانى حاج هم. معاویه بن عمّار از صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: دعاى مسلمان در غیاب برادر مسلمانش، گشایش روزى را براى دعاکننده به همراه دارد، و بلا را از او دور مى‏گرداند، و فرشتگان به او مى‏گویند: دو برابر آنچه براى برادرت خواستى براى تو است.
پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان، ص: 393

م ع مد نظر استقلالى ها در نظر دارد هفته آینده براى مذاکرات نهایى به تهران بیاید. این طور که از شواهد پیداست ستاره هاى تیم فوتبال استقلال براى تمدید قرارداد فصل آتى شرایطى را خواهند داشت.
مشکل اینجاست
که ما نه براى خودمان
بلکه براى آدمهاى اطرافمان زندگى میکنیم!
لباسى میپوشیم
که مردم خوششان بیاد...
عطرى میزنیم که مردم لذت ببرند...
رشته اى درس میخوانیم
که کلاس داشته باشد...
با ى ازدواج میکنیم
که دهانِ مردم را ببندیم...
بچه دار میشویم
که برایمان حرف در نیاورند...
و این داستان تا آ ِ عمر. م ع باتجربه تیم فوتبال ماشین سازى تبریز گفت: براى بقاء تیم و موفقیت در دیدارتاى آینده هم قسم شده ایم. شاگردان برانکو ایوانکوویچ با حضور در یوم آزادى آ ین تمرین خود براى تقابل با الوحده را پشت سر خواهند گذاشت. نام هایى زیادى براى هدایت تیم استقلال شنیده مى شود که مدیران این باشگاه به دنبال نهایى آن براى تیمشان هستند. حرفم را پس نگرفته ام ،زندگى ارزش دوست داشتن دارد. این نامه را مینویسم و به سمت تو میفرستمش که بیندازیش توى دریا میخواهم حداقل این نوشته ها حس رهایی را تجربه کنند،شاید یک روز آمدم جنوب و یک ساعت تمام تو را و دریا را سیر نگاه و برگشتم،شاید هم نه. دلم براى ساده گى تنگ شده بود،مثل بچگى ها که دلم آدامس سیاه میخواست و قیر آمد همه ى کوچه هاو . سرمربى پرسپولیس شانس تیمش براى صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان را با توجه به دو دیدار خانگى بالا توصیف کرد. در یکى از نشریه ها از قول فرزند خمینى آمده است :
1 - شبى که از پاریس عازم ایران بودیم ، در هواپیما براى شب برخاستند و چنان مى گریستند که خدمه ارفرانس ، تعجّب کرده بودند و شنیدم که پرسیده بودند: آیا از چیزى ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب است .
2 - وقتى را از قم مى بردند براى زندان [در عصر طاغوت ] با ح ى شب خواندند که یکى از همراهیان ب. بسم الله الرّحمن الرّحیم
بعد از عمل جرّاحى،(۱) این اوّلین بارى است که من موفّق شدم بیایم کوه. این هم توصیّه ى آقایان پزشکان بود؛ به من گفتند که خوب است بروید کوه و براى جسم و براى بعد از دوران نقاهت رفتن کوه مفید است؛ و بعد هم من دیدم دیگر هوا دارد سرد میشود، چون الان نیمه ى مهر است - امروز هجدهم مهر است - و نزدیک به هواى سرد و زمستان. مرجع تقلید شیعیان با صدور بیانیه ای با انتقاد از وضع نابه سامان ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى، گفت: باید هر چه زودتر فکرى براى حل این مشکل شود. از دختر چادری پرسیدند چه نوع آرایشى استفاده مى کنى ؟ گفت : اینها رو به کار مى برم : . . . . . ﺑراى لبانم ........... رﺍﺳﺘگویى براى صدایم ........... ذکر الله براى چشمانم .......... ﭼشم پوشى از حرامات ﺑراى ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یارى به مستمندان براى پاهایم ......... ایستادن براى براى قامتم ........... سجده بردن براى الله براى قلبم............حب الله ﺑراى عقلم ......... . روزى روستاییان تصمیم گرفتند براى بارش باران دعا کنند در روزیکه براى دعا جمع شدند تنها یک پسربچه با خود چتر داشت ، این یعنی ایمان
○○○○○○○○○○○○○○○ ○
کودک یک ساله اى را تصور کنید زمانیکه شما اورابه هوا پرت میکنید او میخندد زیرا میداند اورا خواهید گرفت این یعنى اعتماد
○○○○○○○○○○○○○○○ ○
هر شب ما به رختخواب . ⁉️آیا زن مستحاضه می ‏تواند قضا بخواند؟
⁉️آیا براى انجام آن باید کارهایى را که براى ادا لازم شده، انجام دهد؟

آیات عظام ، خامنه ‏اى، سیستانى، فاضل و نورى:
آرى، می تواند قضا بخواند و باید براى هر ، کارهایى را که براى ادا واجب است، به جا آورد.
توضیح‏ المسائل مراجع، م 432 و دفتر: خامنه ‏اى.
~~~~~~~~~~~~~~~~؛

آیات عظام تبریزى و وح. تیم ملى اسکواش ایران براى نخستین بار به مقام سوم آسیا رسید. در شرایطى که باشگاه پرسپولیس قصد داشت از پتانسیل ایرانیان حاضر در دبى براى میزبانى مرحله برگشت نیمه نهایى سود ببرد، اى اف سى با آن مخالفت کرد. یکی از مراجع تقلید گفت: عده اى از طب ى براى منافع خود سوءاستفاده کرده و مشکلاتى براى جهان فراهم کرده اند که وظیفه ما این است از آن جلوگیرى کنیم. تراکتورسازى امروز در حالى براى ب رتبه دوم برابر صبا قرار خواهد گرفت که بازیکنان حریف انگیزه زیادى براى بقاى این تیم دارند. هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: نشست دوستانه اى با شفر داشتم و شرایطم را براى او شرح دادم. این که معظم انقلاب تا این حد به خواسته ها و یادداشت هاى مردمى توجه دارند و به نظراتى که مردم براى ایشان مى فرستند تا حد توان توجه مى کنند، نکته اى مهم و براى سایر مسؤولان کشور نیز الگویى مثال زدنى… واژه «اربعین‏» در متون دینى و مجموعه‏هاى حدیثى از ارزش والایى برخوردار است . آثار حفظ چهل حدیث، اخلاص عمل در چهل روز و دعاى عهد در چهل صبح، کمال عقل در چهل سالگى، دعا براى چهل مؤمن، شهادت چهل مؤمن براى میت، برگزارى عبادت در چهل شب چهارشنبه براى دیدار حضرت ولى عصر علیه السلام، و بعثت غالب انبیاء در چهل سالگى، از جمله مواردى است که ارزش و جایگاه این اصطلاح ى و عرفانى را مشخص مى‏سازد. م ع تیم فوتبال استقلال همچنان وضعیت مشخصى براى حضور در این تیم براى فصل آتى ندارد. ـ یه سوال:وقتی ازمغازه کیکی می یم اگه گوشه ای از اون بازشده باشه حتی اصلا هم دستنخورده باشه ؛ اون رو بر می داریم؟ ـ طبیعتا نه ـ پس چرا وقت همسر گزینی ی رو انتخاب کنیم که بازشده و انی همسر شما خواهند شد خود شون بازشده اند و این کلام وحی است که می فرماید(آیه ی 26 سوره ی نور): الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ و. حضرت رسول صلى الله علیه وآله مى فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه براى جلب محبت پیغمبر خود و براى تقرّب به سوى پروردگار خود روزه بدارید، به حقّ آن خدایى که جان علىّ بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى کنم که از پدرم حسین بن على علیهماالسلام شنیدم که فرمود، شنیدم از المؤمنین علیه السلام که هر که روزه بگیرد در ماه شعبان، براى جلب محبّت پیغمبر خدا و تقرّب به سوى خدا؛ خداوند او را دوست می دارد و در روز قیامت کرامت خود را نصیب او می گرداند و بهشت را براى او واجب می کند. از دیدگاه حضرت خمینى قدّس سرّه=========================
در از هیچ فریضه اى بالاتر نیست . پشتوانه ملت است . سیّد ال ء در همان ظهر عاشورا که جنگ بود، و همه در معرض خطر بودند، وقتى یکى از اصحاب گفت که ظهر شده است فرمود که: یادم آوردید را و خدا تو را از گزاران حساب کند. و ایستاد در همان جا خواند. نگفت که ما مى خواهیم جنگ ، خیر، جنگ را براى د. المؤ منی. دلم مى خواست ازشون تشکر کنم، اما بلد نبودم. دلم مى خواست تو یه نامه ى بى سر و ته، مثل همون نامه ها که بابا از شهر دانشجوییش براى مامانم مى نوشت ازشون تشکر کنم.مثلا بنویسم بانو و مریم عزیز، هدیه ى ارزشمندتان به دستم رسید، از شما و ازچوپان سپاسگزارم که با همکارى هم حال دلم را خوب تر کردید، به نظرم باید برایتان جالب باشد دانستن آنکه من ک. پیام خمینى (ره) به مناسبت شهادت آیت الله مدنى(شهید محراب) بسم الله الرحمن الرحیم، انالله و اناالیه راجعون با شهید نمودن یک تن دیگر از ذریه رسول الله و اولاد روحانى و جسمانى شهید بزرگ المؤمنین (ع)سند جنایت منحرفان و منافقان به ثبت رسید. سید بزرگوار و عالم عادل عالى قدر و معلم اخلاق و معنویات، حجت ال و المسلمین شهید عظیم الشان مرحوم حا. هیس دختر ها فریاد نمیزنند! هیس دختر ها بلند نمیخندند! هیس دختر ها حقى ندارند! دختر ها باید ارام زندگى کنند! دختر ها باید درد را تحمل کنند! دختر ها باید بسوزند و بسازند! دختر ها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند! "فقط به جرم دختر بودنشان"!! دختر ها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند. دختر ها حق این را ندارند که ع شون تو اعلامیه ترهیم خودشون چاپ بشه! هیس دختر ها باید ارام بمیرند! و این داستان ادامه خواهد داشت... حق حضانت براى تو .. درد زایمان براى من... نام خوانوادگى براى تو... زحمت خانه براى من .. چهار عقد براى تو.. حیرت عشق براى من.. هزار براى تو.. حکم سنگسار براى من.. هوس براى تو.. براى من.. این بود ازادى و برابرى حقوق زن و مرد ........ دختر ها حق اعتراض ندارند.. هیییییییسسسسس 868837a42f12cdca3767f5a6b74afcc2-425