تحقیق در مورد تجلی وحدت و کثرت در هنر ی

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق در مورد تجلی وحدت و کثرت در هنر ی : فانوس معرفت وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت است. از وحدت کثرت بوجود می آید و از کثرت وحدت بوجود می آید. روح آدمی فانوسی است که خداوند آنرا روشن نموده است البته با نور خود و این فانوس همواره فراروی انسان را روشن مینماید. هم درون وهم بیرون انسان را هدایتگر است برای انتقال از بعدی به بعد دیگر باید پرواز نمود و پرواز سیری است صعودی که برای انجام این کار انسان نباید نگاهش از حق سلب گردد بلکه باید نگاهش به حق وصل باشد. برای وصل شدن به حق باید از غیر حق برید. متن کامل در ادامه مطلب... اختصاصی از اینو دیدی تجلی وحدت و کثرت در هنر ی با و پر سرعت .
فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )   قسمتی از محتوای متن
 تعداد صفحات : 45 صفحهتجلی وحدت و کثرت در هنر ی «هنر ی نمودار همان مفهومی است که از نامش برمی آید، بدون هیچ ابهام و تردیدی.
هنر ی بیرونی ترین و ملموسترین چهره است».
(بروکهارت، 1365، 16) شه ی بعد از گذشته دو سده، هنری با خصوصیات ویژه و منحصر به فرد به جهان عرضه کرده که خصوصیات آن برای قرنها پایدار مانده و روز به روز شکوفاتر و درخشانتر شده است.
این خصوصیات تا زمانی که وحدت وجود داشت تداوم یافت.
این هنر وحدت را در هماهنگی جستجو می کرد و هماهنگی چیزی جز کثرت در وحدت نبود.
وحدت زیربنای همه چیز بود و وحدت و هماهنگی به کمک هندسه، وزن و نور جلوه گر می شد.
در روند چنین شه ای بود که هنر ی از سده های 13-12 ق در تمامی سرزمینهای ی، از نظر ساختار و تزیین، از الگوی واحدی پیروی کرد و آن را تداوم بخشید.
ویلسون، 1377، ص 4 نکته اساسی در هنر ی که باید بدان توجه کرد عبارت است از توحید.
هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید.
انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و خیالی و کمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه، تاکیدی بر این اساس است: ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه (مددپور، 1377، 196) جهان در تفکر ی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است.
(همو، 1374، 133) به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفکر ی، عالم غیب و حق است، به عبارت دیگر، حقیقت از عالن غیب برای هنرمند متجلی است، و همین جهت، هنر ی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می کند.
او در نقش قالی – کاشی و تذهیب و حتی نقاشی که به نحوی مانع حضور و قرب به جهت جاذبه خاص است، نمایش عالم ملکوت و مثال را که عاری از خصوصیات زمان و مکان و فضای طبیعی است می بیند.
با
تجلی وحدت و کثرت در هنر ی
جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم اندم که أمد باز پس شد ولی انجایگه أمد شدن نیست شدن چون بنگری جز امدن نیست باصل خویش راجع گشت آشیا. همه یک چیز شد پنهان و پیدا تعالی الله قدیمی کو بیکدم کند آغاز و انجام دو عالم جهان خلق و امر انجا یکی شد یکی بسیار و بسیار اندکی شد همه از وهم توست این صورت غیر. که نقطه دایره ست از سرعت سیر جهان افرینش و نظا. جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم اندم که أمد باز پس شد ولی انجایگه أمد شدن نیست شدن چون بنگری جز امدن نیست باصل خویش راجع گشت آشیا. همه یک چیز شد پنهان و پیدا تعالی الله قدیمی کو بیکدم کند آغاز و انجام دو عالم جهان خلق و امر انجا یکی شد یکی بسیار و بسیار اندکی شد همه از وهم توست این صورت غیر. که نقطه دایره ست از سرعت سیر جهان افرینش و نظا. وحدت با وجود مساوق است .(2) وحدت، از جمله امورى است که مساوق با وجود مى‏باشد. مساوق به معناى هم سیاق و همراه است و در جایى به کار مى‏رود که دو مفهوم، هم ازجهت مصداق برابر باشند و هم حیثیت صدقشان یکى باشد. از این روى، «مساوق» اخص از «مساوى» است. دو مفهوم ممکن است مساوى باشند، یعنى همه مصادیقشان مشترک باشد، اما مساوق نباشند، یعنى جهت و ح.
همه آمده بودند این چند جمله را ظهر روز 22 بهمن موقعی که از راهپیمائی برگشتم به نوک قلم آوردم ، " همه آمده بودند " تنها جمله ای است که می توان در توصیف حضور مردم بر کف خیابان ها در این روز بیان کرد همه بودند ، چپ ، راست ، میانه ، اصلاح طلب ، اصولگرا و خلاصه هر ی که دل در گرو عظمت ایران و انقلاب داشت در این صحنه حاضر بود این حضور تجلی هما. بی احترامی ها به جامعه رسانه و اهالی خبر از بین نمی رود مگر آنکه عینک های جناحی را از چشمانمان برداریم و وحدت خود را در عین کثرت و تضارب آرا حفظ کنیم. وحدت شخصی وجود مراد وحدت وجود چیست ؟ برای وحدت وجود معانی متصور است که با بیان آن جایگاه آن روشن می گردد. ۱-یکی از وجوه وحدت وجود آن است که وجود شخص واحد منحصر به فرد است که همان واجب الوجود است . و مفهوم وجود را همین یک مصداق است و غیر از این فرد مصداق دیگری ندارد . و آنچه که غیر از این مصداق همانند آسمان ، زمین ، ملک ، و غیره است خیالات . مدرس حوزه و در بجنورد گفت: حماسه نهم دی ماه تجلی وحدت ، همدلی و یک رنگی ملت انقلاب ی ایران است. ارومیه- ایرنا- علمای سنی و شیعه آذربایجان غربی با دعوت از مردم برای حضور پرشور در روز جهانی قدس معتقدند که قدس روز تجلی وحدت و همبستگی مسلمانان برای تحقق یک حقیقت است. رویت خدا در جلوه های مختلف علامه حسن زاده آملی در شرح فص62 فصوص الحکم فار گوید: چون تعلق نفس از بدن عنصری گرفته شود، به حکم لقد کنت فی غفلة عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید[ق/23] تیز بین گردد. بلکه این معنی برای کاملان در مراقبت و حضور، مرزوقان به مقام شهود، در همین نشئه نیز دست دهد. و به تعبیر ثقة ال کلینی-قدس سره- در کافی در بیان . مقصود عارفان و حکیمان از وحدت وجود این نیست که مجموعۀ جهان هستی خداست؛ زیرا مجموع، وجود و وحدت حقیقی ندارد، همچنین مقصود اتحاد خداوند با موجودات نیست چون اتحاد (به این معنا که دو چیز بدون از دست دادن شیئیت و دوئیت خود تبدیل به یک چیز گردند) محال است، چنان که مراد تجافی از یک مقام و تلبس به مقام دیگر نیست؛ بلکه منظور این است که هستی م. بحث درباره اَحَدیّت و واحِدیّتِ حضرت حق و مباحثی که پیرو این دو موضوع مطرح می شود از مباحث اصلیِ فصِ اسماعیلی است. بر اساس عرفان وحدت وجودی، ذاتِ حضرت حق کثرت ندارد؛ و به این اعتبار گفته می شود که ذاتِ حضرت حق "اَحَدی"[1] است. مقام اَحَدیّت" در برابر "مقام واحِدیّت" قرار دارد. احدیّت ساحتی است که در آن اسماء و صفات الهی ملاحظه نمی شود و . وحدت بدون اصلح ممکن نیست و هیچ نامزدی هم جز با وحدت، موفق نمی شود. بنابراین نباید با شعار اصلح، وحدت نیروهای انقلاب را کم ارزش کرد ؛ همچنان که با شعار وحدت هم نباید اصلح بودن نامزدها را نادیده گرفت. م آباد- ایرنا- الشتر گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام و تجلی وحدت در نظام است. صداوسیما مجموعه واحدی است و مصداقی از مفهوم وحدت در عین کثرت است و امروزه شاهد آن هستیم که با وجود بیش از 150 رسانه متنوع و متکثر سازمان صداوسیما به صورت یک پدیده واحدی عمل می کند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر وم رعایت اصول اخلاقی در رقابت های انتخاباتی، کثرت تعداد ثبت نام کنندگان فاقد صلاحیت ک داتوری انتخابات ریاست جمهوری را موجب وهن دانست. رئیس عقیدتی لشکر ۳۰ گرگان درباره فرا رسیدن هفته وحدت گفت:وحدت مهمترین سلاح مقابل دشمنان است. رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: کثرت گرایی در انتخابات سبب عملکرد قوی تر منتخبان برای انجام امور می شود. امید صفی دوک امریکا با بیان اینکه ناسیونالیسم چالشی جدی در راه وحدت ی است، گفت: وحدت به معنی ی ان سازی نیست و تنوع در تفسیر و کنش بین مسلمانان به خودی خود مشکلی ندارد. بذ اش گفت: وحدت، ضرورت کار است و هر چه خدا بخواهد اتفاق خواهد افتاد؛در امر وحدت باید توجه داشت که وحدت شرط لازم است اما شرط کافی، پاسخگویی به نیازهای جامعه است. مفاهیم وحدت و کثرت از مفاهیم بدیهی اند . الحق‏ أن‏ مفهومی‏ الوحدة و الکثرة- من المفاهیم العامة ی تنتقش فی النفس انتقاشا أولیا- کمفهوم الوجود و مفهوم الإمکان و نظائرهما- و لذا کان تعریفهما بأن- الواحد ما لا ینقسم من حیث إنه لا ینقسم- و الکثیر ما ینقسم من حیث إنه ینقسم تعریفا لفظیا- و لو کانا تعریفین حقیقیین- لم یخلوا من فساد- لتوقف تص.
اگر کوه گناه ما به م سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را
مرا گمنامی از وحدت به کثرت می‌کشد صائب
و گرنه گوشهٔ عزلت، کمینگاهی است شهرت را محمدرضا ورزی، کارگردان سینما و تلویزیون، وحدت را لازمه یک جامعه ی دانست و بر ساخت آثار هنری با موضوع وحدت برای آموزش به مردم تاکید کرد. اهل سنت تربت جام گفت:حضور اقشار مذهبی در هفته وحدت می تواند باعث تحیکم و حفظ وحدت در جامعه شود و به افراد تفرقه انگیز میدان نخواهیم داد. "من شاعرم و شاعر انگور پرستم" حق باده به دستان علی داد به دستم من سابقه دارم که به بند تو بنشستم پس مشتری عشق تو از روز الستم با طرفه العینی همه را خلق نمودی شد با خبر از فتنه ی چشمان تو شصتم وقتی که شدم معتقد کثرت وحدت در اینه کاری حریم تو ش تم یده دلم دست پر از لطف نگاهت "لا تقطع" دستی که دهد کار به دستم محسن فریدونی ضمن گرامی داشت هفته وحدت به دوستای گلم به اطلاع میرساندکتابخانه عمومی نصر مسابقه نقاشی وقصه گویی نمایشگاه کتاب ونشست کتابخوانبه باموضوع هفته وحدت برگزار میکندimage result for ‫هفته وحدت‬‎ 12 ربیع الاول آغاز هفته وحدت نامیده شده است، نامگذاری 12 تا 17 ربیع الاول به نام « هفته وحدت » بیش از هر چیز نشان از دمندی، فرزانگی و دور شی راحل و ی دارد. - ایران با درک موقعیت مسلمانان و آگاهی از پیامدهای وحدت و انسجام میان آن ها، هر دو روایت میلاد (ص) و صلح و وحدت را به رسمیت شناخت و 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامید. - وحدت یک نوع ح عاطف. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وحدت بدون اصلح ممکن نیست و هیچ نامزدی هم جز با وحدت موفق نمی شود، گفت: اصلح ی است که وحدت و ارزش های انقلاب را تؤامان تحقق بخشد. روز قدس روز است. این را راحل به ما یاد داد. پیش از عروجش به آسمان ، خیلی چیزهای مهم دیگر هم به ما آموخت. به ما یاد داد که شریک غم همه مظلومان عالم باشیم، به ما یاد داد که در برابر دشمن ، وحدت کلمه داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-صدای امریکا به زبت فارسی بخوبی روشن ا - ساسلست- که هژمونی( یک پارچگی) ایران که توسط سیستم سلسله مدار ی درایران ودرمنطقه درحال شگل گیری است  وبه یکقدرت بدون منازعه دارد تبیدل میشود- که باوجود انکه امریکا باتمام توان درمنطقه حضور دارد به پرتگاه- میفرستد- مورد خدشه قرار دهد ولذا انتخابات- را . تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی منبع: سرمد، حجازی و بازرگان (1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، . محمدرضایی گفت: شرط تحقق وحدت حوزه و داشتن یک ملاک سوم است و به همان اندازه ای که به عمل کنیم، وحدت بین حوزه و محقق می شود. مدیرکل تبلیغات ی آذربایجان غربی گفت: برادران شیعه و سنی در کنار یکدیگر هفته وحدت را با شعار "وحدت شاهرگ جهان " جشن خواهند گرفت. تاریخ هفته وحدت دوازده تا بیست ودو ربیع الاول هفته وحدت امت ی دلیل نام گذاری هفته وحدت چیست؟ ۱-به دلیل این که دین دین کامل و تحریف نشده یکتاپرستی است. ۲-برای حفظ وحدت میان اهل سنت وشیعه که در زادروز رسول ا… اتفاق نظرندارند. ۳-برای این که قرآن کت است آسمانی و جامع که برای راهنمایی همه بشریت نازل شده. ۴-به دلیل پیروزی انقلاب ی که مدیون و. دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: مسئله وحدت، مسئله ای تاکتیکی و موقتی مبتنی بر مصلحت های وحدت نیست بلکه هویت جامعه ی به مسئله وحدت گره خورده است. جشن وحدت و همدلی به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم (ص)، جعفر صادق (ع) و هفته وحدت امروز در هیئت فاطمیه (س) ایرانشهر برگزار شد. عضو هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه گفت: ۲۲ بهمن نماد وحدت، همدلی و انسجام ملت و ت است که با حفظ این وحدت بر تمامی مشکلات پیروز خواهیم شد. عضو هیئت علمی پژوهشکده کانون شه ی گفت: وحدت علوم و دین بستر ساز وحدت حوزه و است. علمای ی در همایش تقریب مذاهب و وحدت ی بر دفع تندروی ها وتقویت وحدت ی تاکید د. همایش اخوت بین سران طوایف شیعه و سنی جنوب شرق کشور در هفته وحدت برگزار می شود. وحدت ی و اکرم (ص) وحدت ی و اکرم (ص)
توضیحات  ید برچسب ها : وحدت ی و اکرم (ص) , وحدت ی و اکرم (ص) , وحدت ی و اکرم (ص) , وحدت ی , اکرم (ص) , سیره ‏شناسی , سیره , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وحدت حوزه و یک وحدت تشکیکی است و این وحدت مراتب مختلفی می تواند داشته باشد که امروز سقفش در حد خوش وبش است در حالی که این حوزه و امروز مسؤولیت تمدن سازی دارند. چرا عاقلان را نصیحت کنیم ؟ بیایید از عشق صحبت کنیم تمام عبادات ما عادت است به بی عادتی کاش عادت کنیم چه اشکال دارد پس از هر دو رکعت گلی را عبادت کنیم به هنگام نیت برای به آلاله ها قصد قربت کنیم چه اشکال دارد که در هر قنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم چه اشکال دارد که در آئینه ها جمال خدا را زیارت کنیم مگر موج دریا ز دریا جداست ؟ چرا بر یکی . یک حوزه علمیه قم درخصوص حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی کشور گفت: متاسفانه سیاست زدگی، هوای نفس و رقابت های نادرست بین گروه های مختلف باعث شده که ما فقط دم از وحدت بزنیم، اما در عمل همدیگر را ت یب و به یکدیگر توهین می کنیم که حاصلش همین وضعیت نابه سامان است که به وجود آمده است. در انتخابات که افراد مسائلی را مطرح می کنند باید به مسئله وحدت نیز در نهایت توجه داشته باشند. این وحدت در کلام گرامی نیز وجود دارد که فرمودند که به هم عصبانی نشوید و از هم دور نشوید و به هم حسد نورزید که این حدیث معتبری است. اختصاصی از یارا فایل مقاله و تحقیق تجلی وحدت و کثرت در هنر ی 47 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 45 تجلی وحدت و کثرت در هنر ی«هنر ی نمودار همان مفهومی است که از نامش برمی آید، بدون هیچ ابهام و تردیدی. هنر ی بیرونی ترین و ملموسترین چهره است». (بروکهارت، 1365، 16) شه ی بعد از گذشته دو سده، هنری با خصوصیات ویژه و منحصر به فرد به جهان عرضه کرده که خصوصیات آن برای قرنها پایدار مانده و روز به روز شکوفاتر و درخشانتر شده است. این خصوصیات تا زمانی که وحدت وجود داشت تداوم یافت. این هنر وحدت را در هماهنگی جستجو می کرد و هماهنگی چیزی جز کثرت در وحدت نبود. وحدت زیربنای همه چیز بود و وحدت و هماهنگی به کمک هندسه، وزن و نور جلوه گر می شد. در روند چنین شه ای بود که هنر ی از سده های 13-12 ق در تمامی سرزمینهای ی، از نظر ساختار و تزیین، از الگوی واحدی پیروی کرد و آن را تداوم بخشید. ویلسون، 1377، ص 4نکته اساسی در هنر ی که باید بدان توجه کرد عبارت است از توحید. هنرمند مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید. انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و خیالی و کمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه، تاکیدی بر این اساس است:ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه(مددپور، 1377، 196)جهان در تفکر ی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. (همو، 1374، 133)به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفکر ی، عالم غیب و حق است، به عبارت دیگر، حقیقت از عالن غیب برای هنرمند متجلی است، و همین جهت، هنر ی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می کند. او در نقش قالی – کاشی و تذهیب و حتی نقاشی که به نحوی مانع حضور و قرب به جهت جاذبه خاص است، نمایش عالم ملکوت و مثال را که عاری از خصوصیات زمان و مکان و فضای طبیعی است می بیند. در این نمایش کوششی برای تجسم بعد سوم و پرسپکتیو دید انسانی نیست. تکرار مضامین و صورتها همان رفتن به اصل است. هنرمند در این مضامین از الگوی ازلی نه از صور محسوس بهره می جوید، به نحوی که گویا صور خیالی او به صور مثالی عالم ملکوت می پیوندد. (همو، 1377، 196)از دیدگاه یک هنرمند مسلمان یا هنرمندی در جهان ، و یا پیشه وری که بر آن بود تا سطحی را تزیین کند، پیچاپیچی هندسی بی گمان عقلانی ترین راه شمرده می شد. زیرا که این نقش اشاره بسیار آشکاری است بر شة) اینکه یگانگی الاهی یا وحدت الوهیت زمینه و پایة گوناگونیهای بی کران جهان است. در واقع وحدت الوهیت در ورای همة مظاهر است، زیرا که سرشت آن مجموع و کل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همه را فرا می گیرد و «وجود دومی» بر جای نمی گذارد. با این همه، از طریق هماهنگی ت ده بر جهان است که وحدت الوهیت در جهان نمودار می شود و هماهنگی هم چیزی نیست جز «وحدت در کثرت» (الوحده فی الکثره) به همان گونه که «کثرت در وحدت» (الکثره فی الوهده) است. در هم گره خوردگی بیانگر یک جنبه و جنبه های دیگر است. ولی باز هم این مطلب به یاد می رسد که وحدت زیربنای همه چیز است، یعنی آنکه جهان از عامل واحدی پی ریزی شده است مانند یک طناب یا یک خط که در سیری بی کران پیوسته به خویشتن بازمی گردد و دور می شود. (بورکهات، 1365، 75)خطوط یک سلسله معانی در ذهن ایجاد می کنند، یک خط عمودی در حقیقت سمبلی است از متعالی شدن و بالا رفتن، یک خط افقی سمبلی است از س و به اصطلاح بی حرکت بودن. مقدار این خطوط به اضافه خطوط مایل که عبارت از حرکاتی است که به حقیقت به یکی از این سوها باید برود، با هم در هنر ی تبادل دارند.اگر یک خطی از چهل و پنج درجه، رو با پائین بیاید حرکت افولی است، و اگر از چهل و پنچ درجه بیشتر باشد و رو با بالا برود، حرکتی است که می خواهد به جهت صعود برگردد.مجموعة این ها دریک هنر ی به اضافةخطوط مدور و متحرکت، به صورت بسیار متعالی ترکیب شده است. روزنه ای به باغ بهشت صهنرمندان یا پیشه وران ی که به کار تزیینات هندسی می پرداختند – مثلاً شبکه ای از درهم رفتگی غنچه ها در پوشاندن سطحهای مختلف می ساختند – دایره ای را که اساس کار خویش قرار می دادند و بر آن مبنا تزیینات خود را می نگاشتند محو می د و این دایرة مجازی انگاشته شده و نهانی باعث می شد خطوط راست چون اشعة دوایری نامرئی جلوه کنند و از این جهان بلورها و تکه های برف و جهان پر لذت دوردست پر ستاره نمایان گردد.بورکهایرت، 1365 ص 75تعالیم و عقاید ی بر کل شئون و صور هنری رایج در تمدن ی تأثیر گذاشته است و صورتی وحدانی به این هنر داده است. مثلاً گرچه مساجد به جهاتی شکل و صورت معماری خاصی پیدا کرده اند ولی بسیاری از اصول معماری و تزئینات آنها درست مطابق قواعد و اصولی بوده که در مورد ابنیه غیردینی هم رعایت شده است. از این رو ت هنر ی نه در تزئین قرآن یا معماری مساجد بلکه در تمام شئون حیات هنری مسلمین تسری پیدا کرده و هر یک بنا بر قرب و بعد به حق صورت تر یا مادی تری یافته اند. از ممیزات هنر ی کاهش تعینات است. ارنست ل هنرشناس غربی در بارة این ممیزه چنین می گوید:«تقوایی هراس آلود» مانع گردید که علاقه به واقعیات و گرایش به سوی کثرات بتواند موانع را از پیش پا بردارد و این موضوع باعث به کار بردن طرحهایی تزئینی گردید که خود ملهم از واقعیت بود. مخالفت با گروندگان به سوی طبیعت آن چنان در طبع فردفرد مسلمانان رسوخ کرده بود که حتی بدون تذکرات مؤکد (ص) هم می توانست پابرجا بماند. به این علت فعالیت ان هنر ی فقط محدود به کارهای معماری و صنایع مستطرفه می شود.»به هر تقدیر دوری از طبیعت محسوس و رفتن به جهانی ورای آن با صور تمثیلی از اشکالی نباتی و اسلیمی و خطایی و گره ها به وضوح بچشم می آید. وجود مرغان و حیوانات اساطیری بر این ح ماوراء طبیعی در نقوش افزوده است. وجود چنین تزئیناتی با دیگر عناصر از نور و حجم و صورت فضایی به هنر ی می بخشد. روح هنر ی سیر از ظاهر به باطن اشیاء و امور است.هنرمندان ی در نقش و نگاری که در صورتهای خیالی خویش از عالم کثرت می بینند، هرکدام جلوة حسن و جمال و جلال الهی را می نمایند. بدین معنی هنرمند همة موجودات را چون مظهری از اسماءا…… می بیند و بر این اساس اثر هنری او به مثابه محاکات و ابداع اسماءالله است. جهان در تفکر ی جلوه و مشکات انوار الهی است.
با
مقاله و تحقیق تجلی وحدت و کثرت در هنر ی 47 ص
تسنیم نوشت: دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود با اشاره به وم وحدت نوشت:وحدت بدون اصلح ممکن نیست و هیچ نامزدی هم جز با وحدت، موفق نمی شود. ضمن تبریک ایام هفته وحدت و میلاد باسعادت اعظم(ص)، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و معزز نهاد،جرایم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه تا پایان هفته وحدت (5 الی 10 دی ماه) اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار می گیرد. رئیس فرا یون اهل سنت مجلس گفت: وحدت نباید به یک هفته خلاصه شود و باید برای حفظ آن علمای اهل سنت و تشیع مشترکات میان ما را پررنگ کنند.