تحقیق در مورد تفسیر سوره بقره

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق در مورد تفسیر سوره بقره : برخی از دانستنیهای قرآن عروس قرآن :( سوره الرحمن) قلب قرآن : (سوره یس) بزرگترین سوره :( سوره بقره آیه)286) کوچکترین سوره :( سوره کوثر آیه 3) بزرگترین آیه : (آیه وام (بقره / 282) کوچکترین آیه) : طه) کلمه وسط قرآن : (ولیتلطف (کهف / 19) حرف وسط قرآن) : تا) بزرگترین کلمه قرآن: ( فاسقیناکموه (حجر / 22( کوچکترین کلمه قرآن :( با ) در بسمله) اولین سوره که نازل شد : عل. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. روزه در چندین آیه از قرآن ذکر شده است. دستور روزه گرفتن در ماه رمضان و بسیاری از احکام مربوط به آن در سوره بقره آیات ۱۸۳-۱۸۵ و آیه ۱۸۷ آمده است. به علاوه، آیات دیگری نیز هستند که روزه گرفتن را به عنوان کفّاره برخی گناهان (سوره نسا آیه ۹۲، سوره مائده آیات ۸۹ و ۹۵ و سوره مجادله آیه ۴) و یا جایگزین بعضی از آداب مراسم حج (سوره بقره آیه ۱۹۶) ب. دانستنیهای قران جزءhttp://s4.picofile.com/file/8177254718/quran.jpg2 معرفی سوره بقره 1-سوره بقره ( ماده) نام دیگر فسطاط قران است.دومین سوره قران و به ترتیب نزول هشتادو هفتمین سوره و مدنی است. ایه نوشته شده روی خداوند ایه 186 سوره بقره 2-ایه ای که روی خانه خدا نوشته شده و بسیار انسان را تحت تاثیر قرار می دهد ایه 186 سوره بقره است.و به این ایه اشاره دارد به معرفی خداوند. ایه لیله المبیت در شان المومنین (ع) 3-ایه لیله المبیت در شان المومنین (ع) ایه 207 سوره بقره است. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. 1- سوره دهر نام دیگر کدام سوره است؟1- انسان 2- ناس3- حمد4- بقره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟ 1- آیه 3 2- آیه 6 3- آیه 7 4- آیه 12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در بر. اولین هااااا اولین سوره از سوره هایى که با «انا» آغاز مى شوند: سوره مبارکه فتح.
اولین سوره از سوره هایى که با «قل » آغاز مى شوند:
سوره مبارکه جن. علاوه بر سوره جن، 4 سوره کافرون، توحید، فلق و ناس نیز با «قل» شروع مى شوند که به این 4 سوره اخیر در زبان عامیانه، «4 قل» گفته مى شو«حوامیم»: به مجموعه سوره هایى که با حروف مقطعه «حم» (حا، می. سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چا ایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مری. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. سوره ای که جوانی را کرداى رسول خدا من سوره بقره را مى دانم.مهدویون: در حالات رسول گرامی وارد است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مى خواست گروهى را به جهاد بفرستد، خواست از بین آنان شخصى را لشکر قرار دهد، از یکایک آنان پرسید: که از قرآن چقدر مى دانید؟
هر کدام مقدارى را گفتند: تا نوبت به جوانى که از همه کم سن و سال تر بود رسید. گفت : اى رسول خدا من سوره بقره را مى دانم . حضرت فرمود: تو را لشکر قرار دادم .
گفتند: یا رسول الله صلى الله علیه و آله ، این جوان را بر ما، پیر مردها، مى کنى ؟ حضرت فرمود: ((معه سوره البقره )) او سوره بقره را مى داند و شما نمى دانید.(1) پی نوشت:
تفسیر ابوالفتوح رازى ، ج 1، ص 52 منبع:جام اشتبا هات تایپی موجود در کتاب ضمیمه اهل سنت تهیه شده توسط همکار محترم کوکب رشیدی دهنه دبیر دین و زندگی هنرستان کار دانش رازی شهرستان نیک شهر نام کتاب صفحه اشتباه صحیح 1- ضمیمه دین و زندگی 3 23 سوره بقره آیه 104 سوره آل عمران 104 2-ضمیمه دین و زندگی 3 24 سوره بقره آیه 105 سوره آل عمران 105 3- کتاب دین و زندگی 3 201 مومنان صلی الله علیه و اله و سلم موم. 09962229493483559529.jpg تفسیر آیه 125 سوره بقره وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْعاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ(125) و چون خانه [ کعبه ] را برای مردم محل اجتماع و [ جای ] امنی قرار دادیم ، [ و فرمودیم: ] «در مقام ابراهیم ، گاهی برای خود اختیار کنید» ، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید.»(125)  2.jpg یک عرب بتازگی یک نمودار از قران رسم کرده که عمود آن تعداد آیات سورها و افق آن ترتیب تعداد آیات قران است و بعد از اینکه به ازای هر سوره در تعداد آیاتش در جایگاه خود یک نقطه بگذاریم 114 نقطه ی حاصل شده کاملا کلمه الله را نشان می دهد....برای مثال سوره بقره دوم است و 286 ایه دارد اندازه 286 در نمودار عمود بالا می رویم و چون دومین سوره است 2 خانه از نمودار افق جلو می رویم و نقطه ای بیان گر مشخصات سوره بقره می گذاریم. روزه در چندین آیه از قرآن ذکر شده است. دستور روزه گرفتن در ماه رمضان و بسیاری از احکام مربوط به آن در سوره بقره آیات 183 5، و آیه 187 آمده است. به علاوه، آیات دیگری نیز هستند که روزه گرفتن را به عنوان کفّاره برخی گناهان (سوره نسا آیه 92، سوره مائده آیات 89 و 95، و سوره مجادله آیه 4) و یا جایگزین بعضی از آداب مراسم حج (سوره بقره آیه 196) بیان می کنند. این آیات به همراه احادیث (به عنوان مثال بخاری و یا حرّ عاملی) شاکله قواعد فقهی روزه را تشکیل می دهند. کلمات «صائمون» و «صائمات» (روزه داران مرد و روزه داران زن) در قرآن در سوره احزاب آیه 35 به عنوان دو گروه از انسانها که در زمره گروه های مورد بخشش و بخشایش خداوند هستند آمده اند. در سوره مریم آیه 26، مریم با خود عهد سکوتی بست که قرآن از آن به روزه یاد می کند. به گفته برگ در دانشنامه این آیه یاد آور رسم رعایت سکوت در نزد یان به هنگام روزه است.[4][5][6]آیهٔ 183 بقره که امر به روزه می کند ظاهراً در رمضان سال دوم پس از هجرت فروفرستاده شده است.[7] در پی نزول این آیات و وجوب روزه گرفتن، وجوب روزهٔ عاشوراء از میان رفت یک اعجاز عددی در سوره بقره
ما می دانیم که تعداد ْآیات سوره بقره286است. حال اگر 6 را برداریم 28 میماند که جمع سوره های مدنی است. اما اگر2رابرداریم 86 میماند که جمع سوره های مکی است. اگر دوعدد28و86 را باهم جمع کنیم حاصل جمع 114 است.یعنی تعداد سوره های قرآن کریم.
اما اگر 2و6رابرداریم فقط 8 در وسط می ماند که 286 است.می دانیم وسط286 یعنی آیه 143
اگر به آیه 143 دقت کنیم میبینیم در مورد تعادل و وسط صحبت میکند. {بعضی از آیات تفسیر شده به حضرت مهدی(ع)} 1- اوست آن که فرستاد پیغمبر خود را به هدایت و دین حق تا آن را بر هر دینی غالب کند ، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند.(سوره توبه، آیه 33) 2- انی که ایمان می آورند به غیب و به پا می دارند را و از آنچه به آنان روزی کردیم انفاق می کنند.(سوره بقره آیه 3) 3- و همانا آن علمی است به ساعت پس شک نورزید به دان و مرا پیر. قلبت تند تند میزنه نفست بالا نمیاد میترسی تنهایی خیلی تنها ی نمیفهمه تو چی میگی اونجاست که خدا رو به یاد میاری تادیروز کتاب قرانت یک وجب خاک روش بود اما الان بازش میکنی وچون بندگان من از دور و من پرسند بدانند که من به انها نزدیک خواهم بود هرکه مرا خواند دعای اواجابت کنم پس بایست ....... وایه186 سوره بقره و........... .و اونجاست که دلت اروم میگیره ع های متفاوت و زیبا از قرآن کریم تلاوت مجلسی آیات1-54 سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است. آیت الله مکارم در تفسیر نمونه ذیل آیه 184 سوره مبارکه «بقره» به بیان دستورات الهی برای کاهش سنگینى روزه پرداخته است که در ادامه متن آن را می خوانیم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم الم ﴿١﴾ ذَلِکَ الْکِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿٢﴾ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُ. به نام آفریننده ی زیبایی ها درود دوستان عزیز. این شب نیز در حسینیه ی صفارشرق دور هم جمع شدیم تا بحث تفسیر سوره ی بقره را ادامه بدهیم. این جلسه موضوع بحث آیه ی 156 سوره ی بقره است که به آیه استرجاع مشهور است. اما پیش از آن شنونده ی مباحث مطرح شده در تفسیر آیت الله جوادی آملی از زبان دوست عزیزم احسان انوریان بودیم. در ادامه سراغ آیه ی 156 سور. آیت الله مکارم در تفسیر نمونه ذیل آیات 183 تا 185 سوره مبارکه «بقره» در بخش نکته ها به امتیاز ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ماه ها اشاره کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم.
چرا سورة بقره، بزرگترین سورة قرآن شده است؟


با توجه به این که هر سوره، هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن، همچون زنجیره ای به هم پیوسته است و سلسله وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می کند، این مطلب به دست می آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره ها از جمله سورة بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگ تر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها بر شمرد مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند به راحتی سور کوچک را می آموختند و حفظ می د.
بنابراین، از آن جا که سوره های طولانی مثل بقره، آل عمران و... در اوا بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند، طولانی تر و مفصل تر هستند.

پی نوشت:
[1] . طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در ، مشهد، انتشارات طلوع، بی تا، ص 183، 186. به گزارش خبرنگار فعالیت های قرآنی خبرگزاری فارس ماه مبارک رمضان میزبان تعدادی از قاریان مصری بود که در محافل مختلف کشور به قرائت قرآن کریم پرداختند. در این گزارش تلاوتی از «سیدمتولی عبد العال» که در مصلای « (ره)» و برنامه نورانی اجرا شده تقدیم علاقه مندان به قرآن کریم می شود. تلاوت آیات 269 تا 274 سوره «بقره» و سوره مبارکه «قریش» و «کوثر» منبع خبر : فارس امیدوارم مورد قبول شما بازدیدکننده گرامی واقع گردد . شماره نام سوره گوش دادن 1 سوره الفاتحة ( mp3 ) ( file ) 2 سوره البقرة ( mp3 ) ( file ) 3 سوره آل عمران ( mp3 ) ( file ) 4 سوره النّساء ( mp3 ) ( file ) 5 سوره المائدة ( mp3 ) ( file ) 6 سوره الانعام ( mp3 ) ( file ) 7 سوره الاعراف ( mp3 ) ( file ) 8 سوره الانفال ( mp3 ) ( file ) 9 سوره ّوبة ( mp3 ) ( file ) 10 سوره یونس ( mp3 ) ( file ) 11 سوره هود ( mp3 ) ( file ) 12 سو. شناسه قرآن مجید

نام: قرآن اولین سوره نازل شده: سوره علق شهرت: فرقان،تنزیل،... آ ین سوره نازل شده: سوره فتح محل تولد: مکه-غار حرا بزرگترین سوره: سوره بقره سن 1445سال کوچک ترین سوره: سوره کوثر شماره شناسنامه: 1 قلب قرآن: سوره یاس فرستنده: خدا عروس قرآن: سوره الرحمن گیرنده: محمد امین(ص) تعداد سوره های مکی : 86سوره
ملکه وحی: جبرئیل تعداد . تعداد سوره های قرآن : 114 سوره سوره ای که «بسم الله » ندارد و علت این موضوع : سوره نهم : توبه «برائت» چون «بسم الله» نشان امان و رأفت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین و برداشتن امان است و در آن شمشیر است . سوره ای که دو «بسم الله » دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه 30 آغاز نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبأ م.  کوتاه و خواندنی درباره ی سوره های قرآن سوره های قرآن، از نظر کوتاهی و بلندی، به سه دسته تقسیم می شوند: 1. «سبع الطول» : (هفت سوره ی بلند) در قرآن کریم هفت سوره با نام های: 1. بقره 2. آل عمران 3. نساء 4. مائده 5. اعراف 6. انعام 7. انفال، بلند ترین سوره های قرآن را تشکیل می دهند. 2. «سور المثانی» : (سوره های نه بلند و نه کوتاه) این سوره ها نه مثل بقره و آل عمران و ... بسیار بلند و نه مانند سوره های کوثر، والعصر، نصر و ... کوتاه هستند، بلکه از حد وسط و میانه برخوردار می باشند و مردم عرب، آنها را، در هایشان تلاوت می د و در قرآن به سوره ی 49 (حجرات) خاتمه می یابد. 3. «سور المفصلات» : (سوره های کوتاه و سوره های فصل) این قبیل سوره های قرآن، به صورت فصل ، فصل و کوتاه بوده و در بین آنها (بسم الله) زیاد دیده می شود. گروهی از سوره های قرآن هم با «حم» آغاز شده اند به «سور حوامیم» مشهورند. سوره هایی که با «الم» آغاز شده اند، روی هم سوره های (الف _ لام _ میم) خوانده می شوند که عبارتند از: 1. بقره، 2. آل عمران، 3. اعراف، 4. عنکبوت، 5. روم، 6. لقمان، 7. سجده. بعضی سوره ها با کلمه ی «سبّح» و یا «یسبح» آغاز شده اند، روی هم، «مسبّحات» لقب گرفته اند که این سوره ها عبارتند از: 1. اسراء، 2. حدید، 3. ، 4. صف، 5. ، 6. تغابن، 7. اعلی. گروهی نیز با «الر» شروع می شوند و روی هم، سوره های (الف _ لام _ راء) نام دارند. که این سوره ها عبارتند از: 1. یونس، 2. هود، 3. یوسف، 4. رعد، 5. ابراهیم، 6. حجر. سوره هایی که دارای سجده ی واجب هستند ، «سور عزائم» نام دارند که عبارتند از: 1. سجده، 2. فصلت، 3. علق، 4. نجم در قرآن، چهار سوره ی کوتاه وجود دارد که با «قل» شروع می شود و روی هم رفته، آنها را «چهار قل» می گویند که عبارتند از: 1. کافرون، 2. توحید، 3. فلق، 4. ناس. سوره هایی که در اول آنها «طس» و یا «طسم» آمده است، «طواسین» نام دارند که عبارتند از: 1. شعراء، 2. نحل، 3. قصص. دو سوره ی فلق و ناس که هر دو با «قل اعوذ» شروع می شوند و انسان، با خواندن آنها به خدا پناه می برد «معوذتین» نامیده می شوند. منبع: مجله ی بشارت شماره 61 /خ
(( دین و شه)) راز عدد هفت ونوزده در قرآن کریم عدد هفت، 27 بار در قرآن ذکر شده واولین عددی که خداوند در قرآن ذکرکرده، عدد هفت است و میان سوره "بقره" که اولین بار عدد هفت در این سوره آمده وسوره "نباء" که آ ین هفت در آن ذکر شده ، 77 سوره قرار دارد میان آیه 29 سوره بقره که برای اولین بارعدد هفت آمده تا آیه 12 سوره نباء کهآ ین عدد هفت در آن آمده، 5649 آیه وجود دار. حتما می دانید قرآن 6236 آیه دارد که در 114 سوره جمع آوری شده اند. و این را هم می دانید که اگر اعداد 1 تا 114 (عدد سوره های قرآن) را با هم جمع کنید عدد 6555 بدست می آورید. حالا اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات همان سوره بصورت زیر جمع کنید، مشاهده خواهید کرد که تعداد زوج ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد می باشد: زوج 8 = 7 + 1 سوره حمد زوج 2. اولین ها در سوره ها
اولین سوره از سوره هایى که با «انا» آغاز مى شوند:
سوره مبارکه فتح.

اولین سوره از سوره هایى که با «قل » آغاز مى شوند:
سوره مبارکه جن. علاوه بر سوره جن، 4 سوره کافرون، توحید، فلق و ناس نیز با «قل» شروع مى شوند که به این 4 سوره اخیر در زبان عامیانه، «4 قل» گفته مى شود.

اولین سوره از سوره هاى «حوامیم»:

به مجموعه سوره هایى که با حروف مقطعه «حم» (حا، میم) شروع مى شوند، سوره هایى «حوامیم» گفته مى شود. اولین سوره از این سوره ها، سوره مبارکه غافر است. نام دیگر سوره غافر، مؤمن است و منظور از مؤمن ، مؤمن آل فرغون بوده که در آیه 28 این سوره و چند آیه بعد از آن، به او اشاره شده است، وى از نزدیکان فرعون بود، ولى مخفیانه دعوت حضرت موسی(ع) را پذیرفته و به خدا و دین آن حضرت ایمان آورده بود و در آیات این سوره آمده است که «مؤمن آل فرعون» با سخنان مؤثر خود، مانع قتل حضرت موسی(ع) به دست فرعون شد.
از آنجا که سوره غافر نخستین سوره از سوره هاى حوامیم است، به آن «حم اولى » نیز مى گویند.

اولین سوره از سوره هاى «طواسین»:

به سوره هایى که با حروف مقطعه «طس» (طا، سین) و یا «طسم» (طا، سین ، میم) آغاز مى شوند، سوره هاى «طواسین» مى گویند. اولین سوره از سوره هاى طواسین، سوره شعرا ست.

اولین سوره از سوره هاى «حمد» یا «حامدات»:

پنج سوره در قرآن با عبارت «الحمدلله » شروع مى شوند که به این سوره ها، «حمد» یا «حامدات» مى گویند و نخستین آنها سوره فاتحه الکتاب است.
اولین سوره از سوره هایى که با «سوگند و «قسم» آغاز مى گردند:
بیست سوره با «قسم» شروع مى شوند که اولین سوره از این سوره ها، سوره مبارکه صافات است.

اولین سوره از سوره هاى «ال»:

سوره بقره. این سوره با حروف مقطعه «الم» (الف ، لام ، میم) شروع مى شود.

اولین سوره از سوره هاى «معوذتین» :

دو سوره پایانى قرآن یعنى سوره هاى «فلق» و «ناس» را که با عبارت «قل اعوذ» (بگو پناه مى برم) آغاز مى شوند، معوذتین نامیده اند. به همین جهت اولین سوره از سوره هاى معوذتین، سوره فلق است.

اولین سوره از سوره هاى «قرینتین»:

سوره مبارکه «انفال» . به 2 سوره انفال و برائت که بین آنها «بسم الله الرحمن الرحیم» وجود ندارد، قرینتین مى گویند. نام دیگر سوره برائت، توبه است. سوره توبه بدون «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع شده است.

اولین سوره از سوره هاى «زهروان»:

به دو سوره بقره و آل عمران، سوره هاى «زهروان» مى گویند. پس سوره بقره اولین سوره از سوره هاى زهروان است.

اولین سوره از سوره هاى «عتاق»:

سوره اسراء اولین سوره از سوره هاى عتاق است. به 5 سوره اسراء، کهف، مریم، طه و انبیاء سوره هاى عتاق مى گویند.

اولین سوره از سوره هاى «ممتحنات»:

به 16 سوره از سوره هاى قرآن کریم، سوره هاى «ممتحنات » گفته مى شود که اولین سوره از سوره هاى ممتحنات، سوره مبارکه سجده است.   چرا سورة بقره، بزرگترین سورة قرآن شده است؟  
 با توجه به این که هر سوره، هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن، همچون زنجیره ای به هم پیوسته است و سلسله وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می کند، این مطلب به دست می آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره ها از جمله سورة بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگ تر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها بر شمرد مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند به راحتی سور کوچک را می آموختند و حفظ می د.
بنابراین، از آن جا که سوره های طولانی مثل بقره، آل عمران و... در اوا بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند، طولانی تر و مفصل تر هستند.   فضیلت تلاوت سوره ها ی قرآن 1-سوره ی فاتحه: در زمان خاص اگر شخصی آن را بخواند خداوند او را به آرزوی مادی و معنوی می رساند .از بسیاری بلایا و مصائب نجات می یابد. و اگر ی موقع خواب 7 بار بخواند، غیرازمرگ همه چیزاومحافظت می شود. صادق (ع) فرمودند : اسم اعظم خداوند در سوره حمد است.در چند حدیث معتبر منقول است که بر هیچ بیماری و صاحب دردی هفتاد مر. اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 92 باسمه تعالیکار تحقیقیقبض در قرضنگارش: غلامعباس انوریفهرست مطالبعنوانپیش گفتارمقدمهبخش اول قرض و انواع و اهمیت آنالف : معانی لغوی قرضب : انواع قرضج : اهمیت قرض در زندگی روزمرهد : اهمیت قرض در شرعبخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرضالف : عقد قرض در حقوق رمب : عقد قرض در حقوق فرانسهج : عقد قرض در حقوق سوئیسد : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیسبخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض1ـ آیه 245 سوره بقره2ـ آیه 12 سوره مائد3ـ آیه 17 سوره کهف4ـ آیه 11 سوره حدید5ـ آیه 18 سوره حدید6ـ آیه 17 سوره تغابن7ـ آیه 20 سوره مزملبخش چهارم ـ عقد قرضمعانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود1ـ تسلیم (اقباض)2ـ قبض (تسلم)3ـ تصرفبخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرضنظریه اولنظریه دومنظریه سومنظریه چهارمنظریه پنجمنظریه ششمنظریه هفتمنظریه هشتمنقد نظرات چهارم و ششم
با
تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص
فضائل سوره بقره
عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم: من قرأها فصلوات الله علیه و رحمته و اعطی من الاجر کالمرابط فی سبیل الله سنة لا تسکن روعته.
هر سوره بقره را بخواند درود و رحمت خدا بر اوست و خدا پاداش ی را به او می دهد که یک سال در راه خدا جنگیده باشد و از دفاع کرده باشد.
مجمع البیان،ج1،ص67 قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: م. در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق 224 نقل شده است :
سجاد(ع) فرمود که رسول خدا (ص) فرموده است , هر چهار آیه از اول سوره بقره و آیة الکرسی را با دو آیه بعد از آن و سه آیه ا سوره بقره را تلاوت کند هیچ گونه بدی و ناراحتی در جان و مال خود نمی بیند و دیو لعین بوی نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند. منبع : کتاب آیة الکرسی کلید حل مشکلات ایا می دانید قران چند اسم دارد؟بعضی از دانشمندان بیش از 90 نام برای قران ذکر کرده اند .سیوطی به نقل از کتاب « البرهان » زرکشی می نویسد: قاضی شیذله پنجاه و پنج نام برای قران یاد کرده است که عبارتند از : کتاب ، مبین ، قران ، کریم ، نور ، هدی ، رحمه ، فرقان ، شفا ، موعظه ، ذکر ، مبارک ، ...
ایا می دانید که اولین و ا ین سوره قران چیست ؟سوره « ا. واژه «ماء» در قرآن کریم 59 بار به مفرد و 4 بار با متصل شدن به ضمائر به کار رفته است. ماء به مفرد در موضوعات گوناگون کاربرد داشته است:
1) ماء به معنای باران: در آیات سوره های بقره (آیات 23 و 164)، انعام (آیه 99)، اعراف (آیات 50 و 57)، انفال (آیه 11)، یونس (آیه 24)، رعد (آیه 17)، ابراهیم (آیه 32)، حجر (آیه 22)، نحل (آیات 10 و 65)، کهف (آیه 45)، طه (آیه 53)، حج (آیات .
یکی از تقسیمات قرآن که برخلاف سایر تقسیم بندی های آن، طول و اندازه مساوی و معین ندارد رکوعات است. هر رکوع متشکل از چند آیه است که درباره یک موضوع سخن می گوید. رکوعات بیشتر در سوره های بزرگ قرآن اند؛ برای نمونه سوره بقره 40 رکوع دارد؛ اما سورههای کوچک که درباره یک موضوع سخن می گویند یک رکوع دارند؛ مانند سوره های عبس تا ناس که فقط شام. هویت قرآن مجید سوره فاتحه مادر قرآن بسم الله الرحمن الرحیم سر قرآن سوره توحید نقل قرآن قرآن نام تشدید قرآن فرقان-تنزیل شهرت آیت الکرسی حصار قرآن خدا فرستنده بقره با 286 آیه بزرگترین سوره محمد(ص)امین گیرنده کوثر با 4 آیه کوچکترین سوره یک شماره شناسنامه سوره علق اولین سوره نازل شده 1430 سن سوره فتح آ ین سوره نازل شده مکه-غار حرا محل تولد . اختصاصی از یارا فایل پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره با و پر سرعت .
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 11 اسلاید         oقرآن کتاب هدایتoایمان و عمل در کنار همoجریان رس    در طول تاریخoپارسایی و رستگاریoکفر و لجاجت در برابر حقoویژگیهای قلب ناپاکoویژگیهای قلب سلیمoکیفر کفران ooنکته ها:  شروع 29 سوره از قرآن کریم با حروف مقطَّعه   سخن از قرآن و وحی در 24 سوره پس از حروف مقطعهگویا خداوند می خواهد بفرماید : «قرآن که معجزه جاودان   است  از همین حروف الفبا تشکیل یافته است».  ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقینَ (2)
**********
آن کتاب که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست راهنمای پارسایان است§نکته ها:§§هدایت بودن قرآن§ هدایت بودن برای همه§ هدایت گر متقین به شکل خاص§ تردید ناپذیری قرآن§
با
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره
توجه توجه : مبحث سوره شناسی جزء امتحان پایان ترم می باشد مواردی که باید برای شناخت یک سوره در نظر گرفت می تواند : در مورد نام سوره باشد ، مثلا علت نامگذاری سوره – معانی دیگر سوره – خواصی که برای سوره ذکر کرده اند – بزرگان در مورد سوره چه گفته اند- فضائلی که برای سوره گفته شده - فضای نزول سوره – سبب نزول سوره – غرض سوره – محورهای موضوع. تقوا: راغب اصفهانی می گوید: تقوا از ماده «وقایه» به معنی حفظ چیزی در برابر آفات است. تقوا به معنی محفوظ داشتن روح و نفس است از آن چه بیم می رود و به آن زیان رساند؛ سپس به خوف و ترس نیز تقوا گفته شده است و در لسان شرع آن را به خویشتن داری در برابر گناه و محرّمات اطلاق می کنند و کمال آن به ترک بعضی از مباحات مشکوک است.- راغب اصفهانی، مفردات.