تحقیق در مورد تفسیر سوره بقره

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق در مورد تفسیر سوره بقره : برخی از دانستنیهای قرآن عروس قرآن :( سوره الرحمن) قلب قرآن : (سوره یس) بزرگترین سوره :( سوره بقره آیه)286) کوچکترین سوره :( سوره کوثر آیه 3) بزرگترین آیه : (آیه وام (بقره / 282) کوچکترین آیه) : طه) کلمه وسط قرآن : (ولیتلطف (کهف / 19) حرف وسط قرآن) : تا) بزرگترین کلمه قرآن: ( فاسقیناکموه (حجر / 22( کوچکترین کلمه قرآن :( با ) در بسمله) اولین سوره که نازل شد : عل. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. روزه در چندین آیه از قرآن ذکر شده است. دستور روزه گرفتن در ماه رمضان و بسیاری از احکام مربوط به آن در سوره بقره آیات ۱۸۳-۱۸۵ و آیه ۱۸۷ آمده است. به علاوه، آیات دیگری نیز هستند که روزه گرفتن را به عنوان کفّاره برخی گناهان (سوره نسا آیه ۹۲، سوره مائده آیات ۸۹ و ۹۵ و سوره مجادله آیه ۴) و یا جایگزین بعضی از آداب مراسم حج (سوره بقره آیه ۱۹۶) ب. دانستنیهای قران جزءhttp://s4.picofile.com/file/8177254718/quran.jpg2 معرفی سوره بقره 1-سوره بقره ( ماده) نام دیگر فسطاط قران است.دومین سوره قران و به ترتیب نزول هشتادو هفتمین سوره و مدنی است. ایه نوشته شده روی خداوند ایه 186 سوره بقره 2-ایه ای که روی خانه خدا نوشته شده و بسیار انسان را تحت تاثیر قرار می دهد ایه 186 سوره بقره است.و به این ایه اشاره دارد به معرفی خداوند. ایه لیله المبیت در شان المومنین (ع) 3-ایه لیله المبیت در شان المومنین (ع) ایه 207 سوره بقره است. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. 1- سوره دهر نام دیگر کدام سوره است؟1- انسان 2- ناس3- حمد4- بقره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟ 1- آیه 3 2- آیه 6 3- آیه 7 4- آیه 12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در بر. اولین هااااا اولین سوره از سوره هایى که با «انا» آغاز مى شوند: سوره مبارکه فتح.
اولین سوره از سوره هایى که با «قل » آغاز مى شوند:
سوره مبارکه جن. علاوه بر سوره جن، 4 سوره کافرون، توحید، فلق و ناس نیز با «قل» شروع مى شوند که به این 4 سوره اخیر در زبان عامیانه، «4 قل» گفته مى شو«حوامیم»: به مجموعه سوره هایى که با حروف مقطعه «حم» (حا، می. سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چا ایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مری. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. خواندن معنا و تفسیر آیات قرآن کریم، به فهم درست آن و عملی دستورات الهی در زندگی مان کمک می کند. سوره ای که جوانی را کرداى رسول خدا من سوره بقره را مى دانم.مهدویون: در حالات رسول گرامی وارد است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مى خواست گروهى را به جهاد بفرستد، خواست از بین آنان شخصى را لشکر قرار دهد، از یکایک آنان پرسید: که از قرآن چقدر مى دانید؟
هر کدام مقدارى را گفتند: تا نوبت به جوانى که از همه کم سن و سال تر بود رسید. گفت : اى رسول خدا من سوره بقره را مى دانم . حضرت فرمود: تو را لشکر قرار دادم .
گفتند: یا رسول الله صلى الله علیه و آله ، این جوان را بر ما، پیر مردها، مى کنى ؟ حضرت فرمود: ((معه سوره البقره )) او سوره بقره را مى داند و شما نمى دانید.(1) پی نوشت:
تفسیر ابوالفتوح رازى ، ج 1، ص 52 منبع:جام اشتبا هات تایپی موجود در کتاب ضمیمه اهل سنت تهیه شده توسط همکار محترم کوکب رشیدی دهنه دبیر دین و زندگی هنرستان کار دانش رازی شهرستان نیک شهر نام کتاب صفحه اشتباه صحیح 1- ضمیمه دین و زندگی 3 23 سوره بقره آیه 104 سوره آل عمران 104 2-ضمیمه دین و زندگی 3 24 سوره بقره آیه 105 سوره آل عمران 105 3- کتاب دین و زندگی 3 201 مومنان صلی الله علیه و اله و سلم موم. 09962229493483559529.jpg تفسیر آیه 125 سوره بقره وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْعاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ(125) و چون خانه [ کعبه ] را برای مردم محل اجتماع و [ جای ] امنی قرار دادیم ، [ و فرمودیم: ] «در مقام ابراهیم ، گاهی برای خود اختیار کنید» ، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید.»(125)  2.jpg یک عرب بتازگی یک نمودار از قران رسم کرده که عمود آن تعداد آیات سورها و افق آن ترتیب تعداد آیات قران است و بعد از اینکه به ازای هر سوره در تعداد آیاتش در جایگاه خود یک نقطه بگذاریم 114 نقطه ی حاصل شده کاملا کلمه الله را نشان می دهد....برای مثال سوره بقره دوم است و 286 ایه دارد اندازه 286 در نمودار عمود بالا می رویم و چون دومین سوره است 2 خانه از نمودار افق جلو می رویم و نقطه ای بیان گر مشخصات سوره بقره می گذاریم. روزه در چندین آیه از قرآن ذکر شده است. دستور روزه گرفتن در ماه رمضان و بسیاری از احکام مربوط به آن در سوره بقره آیات 183 5، و آیه 187 آمده است. به علاوه، آیات دیگری نیز هستند که روزه گرفتن را به عنوان کفّاره برخی گناهان (سوره نسا آیه 92، سوره مائده آیات 89 و 95، و سوره مجادله آیه 4) و یا جایگزین بعضی از آداب مراسم حج (سوره بقره آیه 196) بیان می کنند. این آیات به همراه احادیث (به عنوان مثال بخاری و یا حرّ عاملی) شاکله قواعد فقهی روزه را تشکیل می دهند. کلمات «صائمون» و «صائمات» (روزه داران مرد و روزه داران زن) در قرآن در سوره احزاب آیه 35 به عنوان دو گروه از انسانها که در زمره گروه های مورد بخشش و بخشایش خداوند هستند آمده اند. در سوره مریم آیه 26، مریم با خود عهد سکوتی بست که قرآن از آن به روزه یاد می کند. به گفته برگ در دانشنامه این آیه یاد آور رسم رعایت سکوت در نزد یان به هنگام روزه است.[4][5][6]آیهٔ 183 بقره که امر به روزه می کند ظاهراً در رمضان سال دوم پس از هجرت فروفرستاده شده است.[7] در پی نزول این آیات و وجوب روزه گرفتن، وجوب روزهٔ عاشوراء از میان رفت یک اعجاز عددی در سوره بقره
ما می دانیم که تعداد ْآیات سوره بقره286است. حال اگر 6 را برداریم 28 میماند که جمع سوره های مدنی است. اما اگر2رابرداریم 86 میماند که جمع سوره های مکی است. اگر دوعدد28و86 را باهم جمع کنیم حاصل جمع 114 است.یعنی تعداد سوره های قرآن کریم.
اما اگر 2و6رابرداریم فقط 8 در وسط می ماند که 286 است.می دانیم وسط286 یعنی آیه 143
اگر به آیه 143 دقت کنیم میبینیم در مورد تعادل و وسط صحبت میکند. {بعضی از آیات تفسیر شده به حضرت مهدی(ع)} 1- اوست آن که فرستاد پیغمبر خود را به هدایت و دین حق تا آن را بر هر دینی غالب کند ، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند.(سوره توبه، آیه 33) 2- انی که ایمان می آورند به غیب و به پا می دارند را و از آنچه به آنان روزی کردیم انفاق می کنند.(سوره بقره آیه 3) 3- و همانا آن علمی است به ساعت پس شک نورزید به دان و مرا پیر. قلبت تند تند میزنه نفست بالا نمیاد میترسی تنهایی خیلی تنها ی نمیفهمه تو چی میگی اونجاست که خدا رو به یاد میاری تادیروز کتاب قرانت یک وجب خاک روش بود اما الان بازش میکنی وچون بندگان من از دور و من پرسند بدانند که من به انها نزدیک خواهم بود هرکه مرا خواند دعای اواجابت کنم پس بایست ....... وایه186 سوره بقره و........... .و اونجاست که دلت اروم میگیره ع های متفاوت و زیبا از قرآن کریم تلاوت مجلسی آیات1-54 سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است. آیت الله مکارم در تفسیر نمونه ذیل آیه 184 سوره مبارکه «بقره» به بیان دستورات الهی برای کاهش سنگینى روزه پرداخته است که در ادامه متن آن را می خوانیم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم الم ﴿١﴾ ذَلِکَ الْکِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴿٢﴾ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُ. به نام آفریننده ی زیبایی ها درود دوستان عزیز. این شب نیز در حسینیه ی صفارشرق دور هم جمع شدیم تا بحث تفسیر سوره ی بقره را ادامه بدهیم. این جلسه موضوع بحث آیه ی 156 سوره ی بقره است که به آیه استرجاع مشهور است. اما پیش از آن شنونده ی مباحث مطرح شده در تفسیر آیت الله جوادی آملی از زبان دوست عزیزم احسان انوریان بودیم. در ادامه سراغ آیه ی 156 سور. آیت الله مکارم در تفسیر نمونه ذیل آیات 183 تا 185 سوره مبارکه «بقره» در بخش نکته ها به امتیاز ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ماه ها اشاره کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم.
چرا سورة بقره، بزرگترین سورة قرآن شده است؟


با توجه به این که هر سوره، هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن، همچون زنجیره ای به هم پیوسته است و سلسله وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می کند، این مطلب به دست می آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره ها از جمله سورة بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگ تر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها بر شمرد مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند به راحتی سور کوچک را می آموختند و حفظ می د.
بنابراین، از آن جا که سوره های طولانی مثل بقره، آل عمران و... در اوا بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند، طولانی تر و مفصل تر هستند.

پی نوشت:
[1] . طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در ، مشهد، انتشارات طلوع، بی تا، ص 183، 186. به گزارش خبرنگار فعالیت های قرآنی خبرگزاری فارس ماه مبارک رمضان میزبان تعدادی از قاریان مصری بود که در محافل مختلف کشور به قرائت قرآن کریم پرداختند. در این گزارش تلاوتی از «سیدمتولی عبد العال» که در مصلای « (ره)» و برنامه نورانی اجرا شده تقدیم علاقه مندان به قرآن کریم می شود. تلاوت آیات 269 تا 274 سوره «بقره» و سوره مبارکه «قریش» و «کوثر» منبع خبر : فارس امیدوارم مورد قبول شما بازدیدکننده گرامی واقع گردد . شماره نام سوره گوش دادن 1 سوره الفاتحة ( mp3 ) ( file ) 2 سوره البقرة ( mp3 ) ( file ) 3 سوره آل عمران ( mp3 ) ( file ) 4 سوره النّساء ( mp3 ) ( file ) 5 سوره المائدة ( mp3 ) ( file ) 6 سوره الانعام ( mp3 ) ( file ) 7 سوره الاعراف ( mp3 ) ( file ) 8 سوره الانفال ( mp3 ) ( file ) 9 سوره ّوبة ( mp3 ) ( file ) 10 سوره یونس ( mp3 ) ( file ) 11 سوره هود ( mp3 ) ( file ) 12 سو. ♥•٠·˙
به حضرت علی (ع) فرمود:
" یا علی ! من سید عربم-مکه سید شهر هاست- کوه سینا سید همه کوه هاست- جبرئیل سید همه فرشتگان است – فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند- قرآن سید همه کتاب هاست – بقره سید همه سوره های قرآن است – ودر بقره یک آیه است که آن آیه 50کلمه دارد و هر کلمه 50 برکت دارد و آن آیت الکرسی است. به حضرت علی (ع) فرمود: " یا علی ! من سید عربم-مکه سید شهر هاست- کوه سینا سید همه کوه هاست- جبرئیل سید همه فرشتگان است - فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند- قرآن سید همه کتاب هاست - بقره سید همه سوره های قرآن است - ودر بقره یک آیه است که آن آیه 50کلمه دارد و هر کلمه 50 برکت دارد و آن آیت الکرسی است. با سلام در ادامه مباحث قبل به اینجا می رسیم که بعد از سوره حمد چه سوره هایی را می توان خواند : 1. به جز سوره های سجده دار که شامل سوره های سجده، نجم، فصلت و علق می باشد، خواندن مابقی سوره ها مانعی ندارد. 2. بعضی از سوره ها را نمی توان تنها خواند که شامل فیل با قریش و ضحی با انشراح است. 3. در صورت تنگی وقت ادای نمی توان سوره های طولانی قرائت کرد و همچنین گاهی نباید سوره را خواند. راز عدد هفت ونوزده در قرآن کریم عدد هفت، 27 بار در قرآن ذکر شده واولین عددی که خداوند در قرآن ذکرکرده، عدد هفت است و میان سوره "بقره" که اولین بار عدد هفت در این سوره آمده وسوره "نباء" که آ ین هفت در آن ذکر شده ، 77 سوره قرار دارد میان آیه 29 سوره بقره که برای اولین بارعدد هفت آمده تا آیه 12 سوره نباء کهآ ین عدد هفت در آن آمده، 5649 آیه وجود دار.

ترجمه و تفسیر سوره تغابن
ترجمه-و-تفسیر-سوره-تغابن ترجمه و تفسیر سوره تغابن، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: در این فایل، ترجمه و تفسیر سوره تغابن به همراه آیات سوره آمده است. فایل

آیت الله ناصر مکارم در تفسیر نمونه ذیل آیات 23 و 24 سوره مبارکه «بقره» به دلایل داشتن معجزات ان و «قرآن کریم» به عنوان معجزه اعظم(ص) اشاره کرده است. یک مقطع از سوره بقره با صدای مصطفی اسماعیل که در اسکندریه در سال 1965 اجرا شده است. ... وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (247) خدا ملک خود را به هر که خواهد بخشد، که خدا به حقیقت توانگر و داناست. لینک
نرم افزار تفسیر نمونه شامل متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه و تفسیر حضرت آیت الله العظمی مکارم (مد ظله العالی) با قابلیت های: قابلیت مرتب سازی سوره های بر اساس ترتیب نزول؛ تعداد آیات؛ شماره سوره و حروف الفبا؛ قابلیت جستجو در عناوین سوره ها برای دسترسی سریع به سوره؛ قابلیت جستجوی پیشرفته در متن، ترجمه و تفسیر قرآن؛ قابلیت جستجوی کلمات در صفحات تفسیر هر آیه؛ نگهداری آ ین مطالعه و قابلیت نشان گذاری آیات؛ امکان رفتن به آیه مورد نظر و حرکت بین سوره ها (سوره بعد و قبل) با کشیدن عنوان سوره به سمت راست و چپ
تغییرات نسخه 1.7: اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 92 باسمه تعالیکار تحقیقیقبض در قرضنگارش: غلامعباس انوریفهرست مطالبعنوانپیش گفتارمقدمهبخش اول قرض و انواع و اهمیت آنالف : معانی لغوی قرضب : انواع قرضج : اهمیت قرض در زندگی روزمرهد : اهمیت قرض در شرعبخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرضالف : عقد قرض در حقوق رمب : عقد قرض در حقوق فرانسهج : عقد قرض در حقوق سوئیسد : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیسبخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض1ـ آیه 245 سوره بقره2ـ آیه 12 سوره مائد3ـ آیه 17 سوره کهف4ـ آیه 11 سوره حدید5ـ آیه 18 سوره حدید6ـ آیه 17 سوره تغابن7ـ آیه 20 سوره مزملبخش چهارم ـ عقد قرضمعانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود1ـ تسلیم (اقباض)2ـ قبض (تسلم)3ـ تصرفبخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرضنظریه اولنظریه دومنظریه سومنظریه چهارمنظریه پنجمنظریه ششمنظریه هفتمنظریه هشتمنقد نظرات چهارم و ششم
با
تحقیق و بررسی در مورد کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص
شنـا سنـا مـه قـرآن قرآن مجید داراى 30 جزء، 114 سوره، 120 حزب، 6236 آیه، 77437 کلمه و 323671 حرف است. اولین سوره اى که نازل شد علق و آ ین سوره نازل شده سوره نصر است. بلندترین سوره آن بقره و کوتاهترین سوره کوثر است. بلندترین آیه آن «آیه 282» سوره بقره و کوتاهترین آن آیه «مُدْهامَّتان» سوره الرحمن است. نامهاى قرآن در قرآن براى قرآن نامهاى متعددى ذکر. به نام آفریننده ی زیبایی ها درود دوستان عزیز. در این جلسه مانند دیگر شب ها در حسینیه ی صفارشرق دور هم جمع شده بودیم. ساعت جلسه از 21:30 دقیقه به 21:00 تغییر یافته است و هفته ی گذشته رضا نجاتیان از دوستان درخواست کرد که چند دقیقه مانده به ساعت 9 شب در حسینیه حضور به هم رسانند تا بتوانیم راس ساعت 9 جلسه را آغاز کنیم. مانند همیشه چند آیه از سوره. ی که پاداش ششصد هزار حج دارد : علی بن محمد ائی حدیث را به صادق علیه السلام می رساند که در قول خداوند که می فرماید : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْءًا فرمود : آن دو رکعت بعد از مغرب است . در رکعت اول بعد از حمد ده آیه از اول سوره بقره با آیات س ه ( ان ربکم الله تا من المحسنین ) و آیه ۱۶۳ و ۱۶۴ سوره بقره وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاح. قرائتی در “تفسیر نور” در بخشی از “سیمای سوره حمد” نوشته: بنا به روایت جابربن عبدالله انصاری از رسول اکرم (ص): این سوره بهترین سوره های قرآن است. و به نقل ابن عباس؛ سوره حمد اساس قرآن است. در حدیث نیز آمده است: اگر هفتاد مرتبه این سوره را بر مرده خو د و زنده شد، تعجب نکنید. چرا به ادامه مطلب یه نگاه نمی کنید تا در این باره یه خاطره بخون. * آنچه را از این کتاب به سوی تو وحی شده تلاوت کن و را بر پا دار. زیرا از گناهان بزرگ و آنچه ناپسند است باز می دارد. البته یاد خدا بودن بزرگ تر است و خدا می داند چه می کنید. (سوره عنکبوت آیه ۴۵) * ای انی که ایمان آورده اید از صبر و کمک بجوئید که همانا خداوند با صابران است. (سوره بقره آیه ۱۵۳) * پس خدا را تسبیح گوئید آنگاه که وارد شامگاه می شوید و آنگاه که وارد صبحگاه می شوید و ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و در وقت عصر و هنگامی که ظهر می کنید. (سوره روم آیه ۱۷-۱۸) * بر همه ها (به ویژه) میانه ( ظهر) محافظت نمائید و (در و هر امری) برای خدا خاضعانه به پا خیرید. (سوره بقره آیه ۲۳۸) * بگو: الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید. اختصاصی از یارا فایل پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره با و پر سرعت .
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 11 اسلاید         oقرآن کتاب هدایتoایمان و عمل در کنار همoجریان رس    در طول تاریخoپارسایی و رستگاریoکفر و لجاجت در برابر حقoویژگیهای قلب ناپاکoویژگیهای قلب سلیمoکیفر کفران ooنکته ها:  شروع 29 سوره از قرآن کریم با حروف مقطَّعه   سخن از قرآن و وحی در 24 سوره پس از حروف مقطعهگویا خداوند می خواهد بفرماید : «قرآن که معجزه جاودان   است  از همین حروف الفبا تشکیل یافته است».  ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقینَ (2)
**********
آن کتاب که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست راهنمای پارسایان است§نکته ها:§§هدایت بودن قرآن§ هدایت بودن برای همه§ هدایت گر متقین به شکل خاص§ تردید ناپذیری قرآن§
با
پاو وینت درباره باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره

تحقیق در مورد تفسیر سوره کوثر لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه12 فهرست مطالب در این سوره منتى بر رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله وسلم ) نهاده به اینکه به آن جناب کوثر داده ، و این بدان منظور است که آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند که آن که به وى زخم زبان مى زند که اولاد ذکور ندارد و اجاق کور است ، خودش اجاق کور است ، و این سوره کوتاه ترین سوره قرآن است ، و روایات در اینکه آیا این سوره در مکه نازل شده و یا در مدینه مختلف است ، و ظاهرش این است که در مکه نا ...
دریافت فایل توجه توجه : مبحث سوره شناسی جزء امتحان پایان ترم می باشد مواردی که باید برای شناخت یک سوره در نظر گرفت می تواند : در مورد نام سوره باشد ، مثلا علت نامگذاری سوره – معانی دیگر سوره – خواصی که برای سوره ذکر کرده اند – بزرگان در مورد سوره چه گفته اند- فضائلی که برای سوره گفته شده - فضای نزول سوره – سبب نزول سوره – غرض سوره – محورهای موضوع. تقوا: راغب اصفهانی می گوید: تقوا از ماده «وقایه» به معنی حفظ چیزی در برابر آفات است. تقوا به معنی محفوظ داشتن روح و نفس است از آن چه بیم می رود و به آن زیان رساند؛ سپس به خوف و ترس نیز تقوا گفته شده است و در لسان شرع آن را به خویشتن داری در برابر گناه و محرّمات اطلاق می کنند و کمال آن به ترک بعضی از مباحات مشکوک است.- راغب اصفهانی، مفردات.