تحقیق در مورد سبب و شان نزول برخی از آیات قرآن مجید و آیات ی

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق در مورد سبب و شان نزول برخی از آیات قرآن مجید و آیات ی : خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر ی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خوانندهی آیات قرآن زنده باشد یا  آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار. عضو هیأت علمی جامعةالمصطفی با اشاره به عنوان مقاله خود با نام «نزول قرآن» درباره نحوه نزول قرآن سخن گفت. محمد علی ندائی- در رساله های عملیه آمده است که دست زدن به آیات شریفه قرآن و اسماء الهی بدون وضو جایز نیست. حال ممکن است ی تصور کند دست زدن به آیات قرآن و یا اسامی خداوند در صورتی حرام است که در قرآن کریم باشد. حضرت آیت ا... در پاسخ به استفتایی دست زدن به اسامی مقدس و آیات قرآن را که در ادبیات فقهی ازآن با تعبیر «مس» یاد می شود، در هر جا و ه. آیا در باره حسین (ع) آیاتی از قرآن نازل گردیده است؟ پاسخ: در شأن اهل بیت (علیهم السلام) از جمله در باره حسین علیه السلام آیات فراوان نازل شده است و در این باره کتابهای مستقلی نیز به رشته تحریر آمده و آیات را جمع آوری کرده است؛ اما در این جا با رعایت اختصار به برخی از آیات که با سند صحیح ثابت شده، اشاره می کنیم: مقدمه قرآن کریم، بهترین و زیباترین کلامی است که خداوند حکیم نازل کرده است. قرآن، ماندگارترین اثر وحیانی است که از ملکوتِ آسمان بر زمین فرود آمده و عظیم ترین و کامل ترین، دین را برایِ بشریّت به ارمغان آورده است. یکی از محورهای مهمِ مباحث علوم قرآنی، بحث نزول قرآن، چگونگی آن، زمان و مدّت نزول، انواع و مراتب نزول قرآن است. بعد از بیان . برخی سوره های قرآن شأن نزول خاصی ندارند و می توان گفت هدف از نزول آن ها تبیین و توضیح محتوای سوره برای مردم است . سوره مبارکه لقمان دارای 34 آیه و براساس ترتیب کتاب قرآن کریم سی و یکمین سوره می باشد. این سوره را به آن جهت لقمان می گویند که نام حضرت لقمان در تمام قرآن دو بار آن هم در همین سوره آمده و خداوند در این سوره موعظه ها و نصیحت های لقمان به فرزندش را با سبک و شیوه زیبایی بیان کرده است . وقایع شب قدر 1 ـ نزول قرآن:
ظاهر آیه شریفه «انّا انزلناه فی لیلة القدر» این است که همه قرآن در شب قدر نازل شده است و چون تعبیر به کرده که ظهور در یکپارچگی و دفعی بودن دارد نه تنزیل که ظاهر در نزول تدریجی است. وقایع شب قدر قرآن کریم به دو گونه نازل شده است:
1 ـ نزول یکباره در یک شب معین.
2 ـ نزول تدریجی در طول بیست و سه سال نبوّت اکرم(ص).
آیاتی چون «قرانا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث ونزلناه تنزیلا»(11) نزول تدریجی قرآن را بیان می‏کند.
در نزول دفعی (و یکپارچه)، قرآن کریم که مرکب از سوره‏ها و آیات است یک دفعه نازل نشده است بلکه بصورت اجمال همه قرآن نازل شده است چون آیاتی که درباره وقایع شخصی و حوادث جزیی نازل شده ارتباط کامل با زمان و مکان و اشخاص و احوال خاصه‏ای دارد که درباره آن اشخاص و آن احوال و در آن زمان و مکان نازل شده و معلوم است که چنین آیاتی درست در نمی‏آید مگر اینکه زمان و مکانش و واقعه‏ای که درباره‏اش نازل شده رخ دهد به طوری که اگر از آن زمان‏ها و مکان‏ها و وقایع خاصه صرف نظر شود و فرض شود که قرآن یک باره نازل شده، قهرا موارد آن آیات حذف می‏شود و دیگر بر آنها تطبیق نمی‏کنند،
لیلة القدر شب نزول کاملترین کتاب آسمانی یعنی قرآن است پس باید آن شب را احیاء نمود تا از فیض و برکات معنوی و بی حد و حصر نزول کلام خدا بر آسمان دنیا برخوردار شویم و آن را بر سر نهیم و زیر سایه قرآن با توسل به ائمه (س) از خدا طلب آمرزش و مغفرت نموده و آیات نورانی آن را دائما در شه و فکر خود داشته و در آن شب عزیز با ح خضوع و خشوع تصمیم بگیریم . آیت الله علوی گرگانی گفت:تدبر در آیات این کتاب الهی سبب رشد علم و معلومات انسان می شود.
1 تعدادسوره ها ئی که همواره نیمه اولی اند. (در هر دو فهرست جمع آوری و ترتیب نزول) 23 2 تعدادسوره ها ئی که همواره نیمه دومی اند. (در هر دو فهرست جمع آوری و ترتیب نزول) 23 3 اندازه زاویه هدایت نیم کره فوقانی زمین (که اشتباها" زاویه انحراف نامیده شده). 23 4 اندازه زاویه هدایت نیم کره تحتانی زمین (که اشتباها" زاویه انحراف نامیده شده) 23 5 تعداد کروموزمهای بدن انسان(dna ) 23 6 راس السرطان (زاویه تابش قائم آفتاب برنیمکره شمالی زمین) 23 7 راس الجدّی (زاویه تابش قائم آفتاب بر نیمکره جنوبی) 23 8 تعداد سوره های زوج آیه مختومه به نون 23 9 تعداد سوره های شماره فرد مختومه به نون 23 10 تعداد سوره های شماره زوج دارای آیه همشماره با سوره 23 11 تعداد سوره های زوج آیه مختومه به حرفی غیر از نون در نیمه دوم قرآن کریم 23 12 در 23 سوره ابتدای قرآن ( برحسب نزول) لفظ جلاله " الله " تعالی چند بار تکرار شده؟ 23 13 تعداد تکرار "الله " در آیات شماره 34 قرآن 23 14 تعداد سوره های نیمه اولی فاقد آیه همشماره با ابجد "الله " تعالی 23 15 تعداد سوره های شماره زوج دارای آیات همشماره با سوره 23 16 تعداد تکرار " اوّل" در قرآن 23 17 تعداد تکرار " ا ی" در قرآن 23 18 در نیمه اول قرآن کریم دقیقا" چند سوره کمتر از 66 آیه دارند؟(ابجد الله) 23 19 برحسب ترتیب جمع آوری از 46 سوره ابتدای قرآن کریم ،چند سوره رتبه نزول فرد دارند. (علاوه بر 23 سوره فرد در جمع آوری) 23 20 برحسب ترتیب جمع آوری از 46 سوره ابتدای قرآن کریم ،چند سوره رتبه نزول زوج دارند. (علاوه بر 23 سوره زوج در جمع آوری) 23 21 بیست وسومین آیه آغاز با لفظ جلاله "الله" تعالی در کدام آیه از سوره زمر آمده است؟ 23 22 تعداد تکرارلفظ طیبه " الله" تعالی درآیات زوج سوره یوسف (ع) (تذکر: لفظ جلاله "الله" تعالی در سوره یوسف (ع) 44 بار تکرار شده است). 23 23 حرف "ص" جمعا" در بیست و سومین سوره نازله و بیست . سومین سوره جمع آوری 23 بار تکرار ده است.( نجم و مومنون: 23=20+3) 23 24 اولین سوره ای که رتبه جمع آوری آن بزرگتر از رتبه نزولش است " ق" یا همان سی وچهارمین سوره نازله است. با این شرط رتبه نزول دومین سوره چنداست؟(نجم) 23 25 نزول تدریجی قرآن کریم چند سال به طول انجامید؟ 23 26 مدّت ی عظیم الشان چند سال به طول انجامید؟ 23 27 بنا به روایات چند مین شب از ماه رمضان به احتمال قوی تر ، لیله القدر است؟ 23 28 "لیل" چند سوره به آ مانده قرآن کریم محسوب می شود؟ 23 29 تعداد آیات قرآن کریم چند واحد از یکصد ونهمین مضرب عدد 57 بیشتر است؟ 23 30 نکته: در قرآن کریم تعداد سوره های دارای آیات همشماره با ابجد "الله "34 تاست و تعداد سوره های دارای آیات همشماره با سوره 48 تاست. در حالیکه تعداد سوره های فاقد آیات همشماره با ابجد " الله " 80 مورد و تعداد سوره های فاقد آیه همشماره با سوره هم 66 تاست(درست برابر با ابجد "الله "). نکته: حرف "ص" که یکی از پارافهای قرآنی ستدر سوره نمل 34 بار تکرار شده در حالیکه در سوره ماقبل آن 23 بار تکرار شده است. نکته: یر حسب ترتیب بندی نزول هم سوره های شماره 23 و مضارب آن( 46 و 69 و 92) جمعا" دارای 444 آیه هستند، که 222 تا زوج و 222 تا فردند. .................................................................... و همچنین بنا به تحقیقات ارزنده خواننده محترم وبلاگم
جناب آقای محمد امین احمدی فقیه : تنها حروف مقطّعه ی «عسق» در آیه ی2 قرآن مجید قرار دارد و در سوره ی شورا است. ترتیب این سوره در بین 29 سوره مقطّعه دار برابر مدّت زمان نزول قرآن حکیم (23) است و ارزش ابجدی «عسق» 230 است: 230=23×10.

مجموع کلّ آیات شماره دار قرآن حکیم برابر 6236 آیه است. رقم اوّل و آ یک سان بوده و عدد 66 را نشان می دهند که معادل ارزش ابجدی ﴿الله﴾ جلّ جلاله، است. دو رقم میانی هم، عدد 23 را مشخّص می کند که تعداد سال های نزول آیات قرآن مجید را بر گرامی ، صلّی الله علیه و آله و سلّم، نشان می دهد.

قرآن مجید 114 سوره و 6236 آیه دارد که جمع ارقام آن ها برابر 23 است که مدّت زمان نزول می باشد: 4+1+1+6+3+2+6=23

یکی از اسامی قرآن مبین، ﴿ذکر﴾ است و ارزش ابجدی آن برابر 920 می باشد (ذ: 700+ ک: 20+ ر: 200=920). رسول خدا، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در 40 سالگی به ی مبعوث شد و قرآن عظیم نیز در 23 سال نازل گردید: 920=40×23. 23 مشروط به ذکر منبع (رفرنس) هرگونه استفاده بلامانع است.
31 قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ ا 32 قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْکافِرینَ
بگو: «اگر خدا را دوست مى دارید، از من پیروى کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است».
بگو: «از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید! و اگر س یچى کنید، خداوند کافران را دوست نمى دارد».
شأن نزول:
تعبیّت، دلیل محبّت
درباره آیات فوق، دو شأن نزول در «تفسیر مجمع البیان» و «المنار»، آمده است:
نخست این که جمعى در حضور پیغمبر صلى الله علیه و آله ادّعاى محبّت پروردگار د، در حالى که «عمل» به برنامه هاى الهى در آنها کمتر دیده مى شد، آیات فوق نازل گردید و به آنها پاسخ گفت. «2»
دیگر این که: جمعى از یان «نجران» در «مدینه» به حضور صلى الله علیه و آله آمدند و ضمن سخنان خود، اظهار داشتند ما اگر علیه السلام را فوق العاده احترام مى گذاریم، به خاطر محبّتى است که به خدا داریم، آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. «3» برخی سوره های قرآن شأن نزول خاصی ندارند و می توان گفت هدف از نزول آن ها تبیین و توضیح محتوای سوره برای مردم است . سوره مبارکه لقمان دارای 34 آیه و براساس ترتیب کتاب قرآن کریم سی و یکمین سوره می باشد. این سوره را به آن جهت لقمان می گویند که نام حضرت لقمان در تمام قرآن دو بار آن هم در همین سوره آمده و خداوند در این سوره موعظه ها و نصیحت های لقمان به فرزندش را با سبک و شیوه زیبایی بیان کرده است . اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت در مورد نزول قرآن با و پر سرعت .
پاو وینت در مورد نزول قرآن
پاو وینت در مورد نزول قرآن فرمت فایل :powerpoint (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 11 صفحه  معنی نزول قرآنچنانکه اصفهانی گفته :"اهل سنت وجماعت معتقدند که کلام خداوندی منزل است ولی در معنی اختلاف دارند"در کتاب سنت فراوان پیش آمده که از قران به کلمات نزول و وتنزیل تعبیر شده باشد.در لغت "نزول"به دو معنی آمده است: وارد شدن و جای گیر شدن در جایی که متعدی آن می شود مثل:"وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر منزلین وبگوخدای من فرود آور مرا فرودی مبارک که تو بهتر فرود آورندگانی "اما در قرآن مجید جز آن دو معنای لغوی که گذشت نزول به معنای دیگر نیز به کار رفته است:مهیا و آماده گردانیدن. بی گفتگو هیچیک از معانی لغوی در خور سزاوار نزول قرآن نیست.چه لازمه این معانی جسم بودن و جای گرفتن در مکانی است و قرآن جسم نیست در مکانی قرار گیرد ویا از بالا به پایین فرو فرستاده شود.معنی نزول آن نیست که فرشته با بالهایی چون پرندگان نامه بر از آسمان فرود آید ونامه ای همراه آورد وتقدیم کند.منظور از نزول نزول وحی است در .یعنی نزولی معنوی که تنها آنرا ادراک داشته وحقیقت آن را میدانسته است.
با
پاو وینت در مورد نزول قرآن
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، جناب آقای کمایی س رست اداره کتابخانه های بندر ماهشهر از برگزاری همایش کتابت آیات وحی توسط خوشنویسان برجسته ماهشهری در ماه مبارک رمضان در کتابخانه عمومی کبیر بندر ماهشهر با همکاری انجمن خوشنویسان ماهشهر و اداره فرهنگ ارشاد ی و اداره کتابخانه های شهرستان ماهشهر خبر داد. آقای کمایی در این رابطه اظهار کرد: دهها تن از خوشنویسان برجسته ماهشهری روز مورخ 11/04/95 در قالب همایش کتابت وحی که با حضور فرماندار ماهشهر و معاون فرماندار و اعضای شورای شهرستان بندر ماهشهر و شخصیتهای برجسته دیگر فرهنگی در کتابخانه کبیر برگزار شد، آیات مبارک قرآن کریم را در ماه نزول قرآن کتابت نمودند. کمایی افزود: خلق آثاری برگرفته از قرآن کریم و آیات الهی این مصحف شریف می تواند موجبات پیوند بین فرهنگ، هنر و معنویت را تعمیق بیشتری ببخشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین به نقل از “احناف خواف”،جناب مولانا شهاب الدین شهیدی – مدرس محترم حوزه علمیه احناف خواف – در (۱۳ تیرماه۹۳) اهل سنت خواف، با تلاوت آیه «شَهْرُ رَ مَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْ آنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْ قَانِ»(بقره/۱۸۵) پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضا. (ره) می فرماید: در ماه مبارک رمضان قضیه ای اتفاق افتاد که ابعاد و ماهیت آن تا ابد برای امثال ما در ابهام مانده و آن نزول قرآن است، نزول قرآن بر قلب رسول الله(ص) در لیلةالقدر. اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد سبب و شان نزول برخی از آیات قرآن مجید و آیات ی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 43 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمهسوره سجده آیه 18 3سوره انفاق آیه 62 7-4سوره انفاق آیه 62 10-7سوره انفاق آیه 64 12-10سوره احزاب آیه 23 15-10سوره مائده آیه 55 18-15سوره توبه آیه 19 21 سوره مریم آیه 96 25-21سوره بنیه آیه 7سوره بقره آیه 207سوره آل عمران آیه 61سوره نساء ایه 65سوره های نجم و حج (نجم: آیه ی 20 و 19)(حج: آیه های 53 و 52 )داستان غرانیق و کتاب آیات ی(چرا سلمان رشدی عنوان آیات ی را به کتاب خود داده است؟)بررسی این چهار آیه 20 و 19 سوره نجم – 53 و 52 سوره حج و نتیجه گیریکتابنامه (منابع و مآخذ)مقدمه«اول العلم معرفه الجبار» آغاز دیانت از خداشناسی است و بنیاد معرفت نیز بر همین منوال استوار است، سخن از خدا کهنگی ندارد، همان سان که آب هرگز کهنه نمی شود مادامیکه عطش هست، جهان معاصر در عطش خدا خواهی می سوزد، هر چند خود نمی داند.شکر و سپاس خدای منان که توفیق تحقیق و مروری در دریای بی کران این آیات مبارکه شامل حالم شد.سوره سجده آیه 18افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقا لایستونترجمه : آیا ی که مؤمن است همانند ی است که فاسق است؟ نه هرگز این دو برابر نیستند.نمونه: جمله به صورت استفهام انکاری مطرح شده، استفهامی که پاسخ آن از عقل و فطرت هر انسانی می جوشد که این دو هرگز برابر نیستند، در عین حال برای تاکید، با ذکر جملۀ «لایستوون» این نابرابری را مشخص تر می کند.در این آیه «فاسق» در مقابل «مومن» قرار گرفته و این دلیل بر آن دارد که فسق مفهوم گسترده ای دارد که هم کفر را شامل می شود و هم گناهان دیگر را،چرا این کلمه از جمله «فسقت الثمره» (یعنی میوه از پوستش خارج شد و یا در موردی که هستۀ ما از گوشت آن جدا می شود و به بیرون می افتد ) گرفته شده، سپس به خارج شدن از اطاعت فرمان خدا و عقل، اطلاق گردیده است، و می دانیم هر کفر می ورزد و یا مرتکب گناهانی می شود از فرمان پروردگار خود، خارج شده است این نکته نیز قابل توجه است، که میوه مادامی که در پوست خود قرار دارد سالم است، همینکه از پوست خارج شد، فاسد می شود، و بنابراین فاسق شدنش همان و فاسد شدنش همان.جمعی از مفسران بزرگ در ذیل این آیه نقل کرده اند که روزی «ولید بن عقبه» به «علی (ع) » عرض کرد من از تو با زبانی گسترده تر و فصیحتر و نیزه ای تیزتر دارم (اشاره به اینکه به پندار خودش هم در سخنوری و هم در جنگ جوئی پیشتاز تر است).علی (ع) در پاسخ او فرمود: لیس کما تقول یا فاسق! «این چنین نیست که تو می گوئی ای فاسق» اشاره به اینکه تو همان ی هستی که در داستان جمع آوری زکات از طایفه «بنی المصطلق» آنها را متهم به قیام بر ضد کردی و خداوند در سوره حجرات در آیه 6 یا ایها الذین آمنوا آن جائکم فاسق بنبا فتبینوا ... تو را تکذیب و فاسق خواند .بعضی در اینجا افزوده اند که آیه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً بعد ازاین گفتگو نازل شده اما با توجه به اینکه سوره مورد بحث (سوره سجده ) در مکه نازل گردیده و داستان «ولید» و در بنی المصطلق» در مدینه اتفاق افتاد به نظر می رسد که این از قبیل آیه بر یک مصداق روشن باشد.ولی بنا بر قول بعضی از مفسران که آیه فوق و دو آیۀ بعد از آن را مدنی می دانند، مشکلی از این نظر باقی نمی ماند و مانعی ندارد که این سه آیه بعد از گفتگوی فوق نازل شده باشد.
با
تحقیق در مورد سبب و شان نزول برخی از آیات قرآن مجید و آیات ی
قرآن شرط ارتباط با خودش را تدبّر قرار داده و می فرماید:
« اَفَلا یَتَدَبَّروُن الْقُران، وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدوُا فِیهِ اخْتِلافاً کَثیراً » یعنی آیا این ها که به حقایق قرآن شک دارند، در قرآن تدبّر و تعمّق کرده اند؟ آیا اگر از طرف غیر خدا نازل شده بود، جز این بود که در آن اختلافات کثیری می یافتند؟
یا د. قرآن شرط ارتباط با خودش را تدبّر قرار داده و می فرماید:
« اَفَلا یَتَدَبَّروُن الْقُران، وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدوُا فِیهِ اخْتِلافاً کَثیراً » یعنی آیا این ها که به حقایق قرآن شک دارند، در قرآن تدبّر و تعمّق کرده اند؟ آیا اگر از طرف غیر خدا نازل شده بود، جز این بود که در آن اختلافات کثیری می یافتند؟
یا د. اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اماع علی 70 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 69 مقـدّمــهپژوهش گر جویای رابطه میان علی(ع) و قرآن کریم ، گاهی نوشتن و جمع آوری قرآن به اهتمام علی(ع) را می کاود ، و گاهی به تفسیر (ع) درباره شأن نزول و تأویل آیات قرآن می پردازد، که آن حضرت ، خود ، فرمودند :«سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیه الا انا اعلم ابلیل نزلت ام بنهار، ام فی سهل ام فی جبل » [1[«از من درباره کتاب خدا بپرسید که به خدا سوگند هیچ آیتی نیست ، مگر آنکه می دانم در شب نازل گشته است یا در روز، در دشت فرود آمده یا در کوه. »گاهی نیز محقق، موضوع تجسم قرآن در علی (ع) را از بعد عقیده و رفتار بررسی می کند، که اکرم(ص) فرمودند :«علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض » [2[«علی با قرآن است وقرآن باعلی، هرگز از هم جدا نشوند تا در حوض کوثر نزد من آیند. »در بحث حاضر تنها به برخی از آیات نازل شده درباره آن حضرت (ع) ، که ما به آنها دست یافته ایم ، اشاره می کنیم ؛ زیرا خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابن عباسروایت کرده که سیصد آیه درباره علی(ع) نازل شده است. [3[همچنین شبلنجی از ابن عباس نقل می کند که آن مقدار از کتاب خدای متعال که درباره علی(ع) نازل شده ، درباره هیچ نازل نشده است. [4[در مجموعه حاضر ، آیاتی را که به گونه ای در ذیل عنوان علی (ع) در قرآن قرار می گرفتند ، در8 بخش دسته طبقه بندی کرده ایم . در ذیل هر دسته به آیاتی اشاره کرده ایم و آن گاه شأن نزول یا ماجرایی را آورده ایم که به مؤمنان(ع) مربوط می شده است. مدارک ما در این بحث، مهم ترین مصادر تفسیری و روایی مکتب خلفا و اهل بیت(ع) است.حضرت علی در قرآن2- آیات قرآن کریم درباره علی (ع)3- آیات قرآن درباره پیشگامی علی(ع) در 4- حضرت علی(ع) از نگاه قرآن، (ص)، ائمه(ع) و شخصیتها5- آیات قرآن درباره جهاد المؤمنین علی (ع)6- فضائل حضرت علی(ع) از منظر آیات و روایات7- آیات قرآن درباره دشمنان علی (ع)8- آیات قرآن درباره مقام المؤمنین علی (ع) در قیامت[1] . متقی هندی، علی، کنزالعمال، ج 2، ص 258-257.[2] . حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص124.[3] . خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 6، ص 221.[4] . شبلنجی حنفی، نورالابصار، ص 73.
با
تحقیق در مورد اماع علی 70 ص
در قرآن آیه ای که بر وقف و احکام آن صریحا دل کند، وجود ندارد. ولی دانشمندان مسلمان و مفسران قرآن کریم از کلیت برخی مفاهیم اخلاقی که در قرآن ذکر شده است، چنین دریافته اند که وقف مورد تایید قرآن کریم است. چرا که اعمال خیر و صالح همواره در آیات این کتاب شریف و نورانی ستوده شده وبه طور عموم هر آنچه که بر انجام کارهای نیکو و تشویق بدان دل داشته باشد، بر وقف نیز دل می کند. به تعبیر دیگر می توان گفت که روح وقف مورد تایید قرآن کریم قرار گرفته است.

جلسه نهم 93/8/26 درخصوص مکی و مدنی بودن ایات ، چهار معیاروجود دارد : زمان ، مکان ، خطاب ( اشخاص ) ، موضوع در بین این چهار معیار ، معیار زمان از همگی کارآمدتر است این معیار با فرهنگ زمانه مرتبط است . دقیق ترین تعریف برای آیات مکی و مدنی اینست که : آیاتی که پس از هجرت تا قبل از ورود به مدینه به ایشان نازل شد مکی و پس از ورود به مدینه مدنی است مع. آیا آیات قرآن کریم برابر با سلایق صحابه گرد آوری شده است؟ یا کاملا منطبق با خواست اعظم (صلی الله علیه و آله) تدوین گردیده است؟ آیا عثمان در اقدامی آیات خلافت را در لابلای آیات الاحکام فقهی قرار نداده است؟ آیا انتشار قرآن بر اساس ترتیب نزول بدعت است یا نه؟ اگر بدعت نیست؛ چرا اقدام به نشر قرآن کریم دقیقا براساس نزول آن نمی نماید؟ آیا وقت آن نرسیده است که با توجه به انفجار اطلاعات و به حداقل رسیدن امکان جه افراد در مسائل مذهبی نظام ملاحظات پیشینیان را کنار نهد و با اقدامی جسورانه عملکرد صحابه جائر را با استناد به تاریخ شأن نزول و قرائن و شواهد تحت الشعاع قرار داده قرآن و مصحفی جدید که با دوران همخوانی دارد ارائه دهد؟ ادامه مطلب آیات قرآن درباره مهدی(عج)- آیه بقیة الله خیر لکم ان کنتم مومنین در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که موضوع اولیه آیه در زمان انبیای گذشته بوده است اما مصداقی از آن نیز در زمان رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم محقق می شود . تمامی ماجراهایی که از انبیای کرام نقل شده است به این دلیل بوده است که آن ماجرا ربطی به عصر رسول گرامی و وقائع زمان . یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به کشف حجاب توسط برخی دختران اظهار داشت: این افراد ناآگاه نمی دانند که بی حج مبارزه با آیات قرآن است. ترتیب سوره هاى قرآن
تشکیل سوره هاى قرآن کریم و تعیین ابتدا و انتهاى آنها توسط رسول خدا- صلى الله علیه و آله - بوده است . اما در ترتیب فعلى قرآن مجید - سوره هاى مفصل در اوایل و سوره هاى کوچک در اوا قرآن ، واقع شده - در آن دو قول وجود دارد:
قول اول آنکه : این ترتیب ، در زمان رسول خدا نبوده بلکه بعد از رحلت ایشان ، به دستور ابوبکر و توسط زید بن ثابت به وجود آمده است . جان نثار
قول دوم آنکه : این ترتیب ، در اوا عمر آن حضرت ، به دستور وى بوده است . و اینک به تفصیل این دو قول مى پردازیم :
تفصیل قول اول : بنابراین قول ، قرآن کریم در زمان آن حضرت به این ترتیب نوشته نشده ، بلکه شخصى که پس از رحلت ، قرآن را جمع آورى .... نزول دفعى و تدریجى قرآن
شکى نیست که قرآن مجید، در عرض 23 سال به نحو تدریجى نازل شده است . و از سوى دیگر مى خوانیم که : قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و در یک شب نازل گردیده است . به عبارت دیگر، آیه : (( شهر رمضان الذى انزل ... درادامه مطلب 1. مقدمه در طول تاریخ برای همه انسان ها این سؤال مطرح بوده است که هدف زندگی چیست و انسان برای چه زندگی می کند و در واقع هدف انسان از زندگی و در زندگی چه باید باشد. آفریدگار این نظام هستی، جهان و انسان را به چه هدفی آفرید. هدف خلقت جهان و انسان چیست. باید توجه داشت، منظور از سؤال یاد شده این نیست که بدانیم غایت این آفرینش چیست، بلکه منظور. 830 تحقیق: آشنایی با جایگاه و اعجاز و نزول و اهمیت و قرائت قرآن 17 صفحه فایل ورد 830 تحقیق: آشنایی با جایگاه و اعجاز و نزول و اهمیت و قرائت قرآن 17 صفحه فایل ورد فهرست مطالب مقدمه جایگاه و عظمت قرآن شفاعت قرآن عمومی بودن فهم قرآن قرآن مصون از دستبرد و تحریف اعجاز قرآن در بلاغت روش های ویژه قرآن در بیان معارف کیفیت نزول قرآن اولین و آ ین آیات و سوره های نازل شده & ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] غسل در قرآن.. 47 چیزهایی که برای آنها باید غسل کرد در قرآن.. 50 شرایط و واجبات غسل در قرآن.. 52 غسل حیض در قرآن.. 57 احکام حیض در قرآن.. 62 غسلهای واجب دیگر در قرآن.. 65 غسل استحاضه. 65 غسل نفاس.... 67 غسل میت... 69 تکفین میت... 72 بر میت و دفن میت در قرآن.. 74 دفن میت... 77 غسل مس میت... 79 غسل های مستحب... 81 بعضی افرادی که دارند قرآن حفظ می کنند در موقع مرور محفوظاتشان متوجه می شوند با توجه به اینکه آیات را درست و بدون اشکال حفظ د اما آیات را اشتباه می خوانند و یا به دلیل وجود آیات متشابه آن را جا به جا می خوانند اول آنکه بگویم همانطور که در ضمن حفظ به آیات گوش می دهند در ضمن مرور ، قبل از آنکه بخواهند برنامه ی مرور را شروع کنند باز هم به ص. جایگاه و اهمیت شب قدر چنان ‏که درک شب قدر، کاری مشکل است، بیان جایگاه و «قدر» شب قدر عملی است دشوار که تنها راه ‏یافتگان به آن شب عزیز می‏توانند واقعیت و حقیقت آن را بیان دارند؛ چرا که قرآن به خدا فرمود: «و تو چه دانی شب قدر چیست؟» در وصف آن همین بس که «از هزار ماه برتر است» و مسائلی بر قدر و منزلت این شب افزوده است، از جمله: 1- نزول قرآن نزول جامع‏ترین، کامل‏ترین و ماندگارترین کتاب الهی بر عظمت و منزلت شب قدر افزوده است. قرآن خود می‏گوید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی اُنْزِلَ فیهِ الْقُرْانَ»(1)؛ «ماه [مبارک] رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.» اما در چه شبی از آن ماه، قرآن نازل شده است؟ آیه دیگر بیان می‏کند که «اِنّا اَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ» (2)؛ «به راستی، آن [قرآن] را در شبی پر برکت نازل کردیم.» و این شب مبارک را در سوره قدر مشخص فرموده که «اِنّا اَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» (3)؛ «به حقیقت ما آن [قرآن] را در شب قدر فرود آوردیم.» پس باید گفت نزول قرآن در چنین شبی بر عظمت آن می‏افزاید. این نکته را هم اضافه کنیم که این نزول، نزول دفعی است بر قلب رسول گرامی ، نه نزول تدریجی که آغاز آن با آغاز بعثت یعنی بیست و هفتم رجب همراه است. تفسیر نور قرآن قرائتی

تفسیر نور تفسیری از قرآن، تالیف محسن قرائتی به زبان فارسی است که در ویرایش نهایی در 10 جلد منتشر، و همزمان با انتشار چهارمین مجلد آن در سال 76، به عنوان کتاب سال ایران شناخته شد.

ویژگی ها تفسیر نور قران قرائتی به تفکیک سوره:
این تفسیر به زبان ساده و روان و قابل استفاده برای عموم نگاشته شده و شامل همه آیات قرآن کریم بوده و مهم ترین ویژگی آن پیام‏های کوتاه و کاربردی است که راه گشای زندگی و قابل ترجمه به زبان های زنده دنیا می باشد.

مطالب این تفسیر در قالب 3 عنوان ارائه شده است:

1- ترجمه آیه

2- نکته‏ ها: (شامل: ریشه لغات مشکل، شأن نزول آیه، آیات مرتبط، روایات ذیل آیه، پاسخ گویی به برخی پرسش‏ها)

3- پیام‏ها: (که مقصود اصلی مؤلف، همین بخش بوده تا نشان دهد قرآن، کتاب زندگی بشر در همه عصرها و برای همه نسل هاست)

حجم فایل (مجموعه کامل) :37.0 مگابایت
رمز فایل : www.alvershop.com

تفسیر نور قرآن قرائتی
_____________________________________________________________________
فروی
مهدی شیخی
http://mehdi-sheikhi5550.persianblog.ir
http://mehdi-sheikhi5550.
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع
جایگاه قرآن و عترت آیات قرآن متکفل هدایت بشر و ضامن سعادت و سیادت همیشگی انسان است . افراد بشر را در تمام شئون زندگی و در همه قرن ها و زمان ها ی می کند. بهترین شکل معرفی قرآن و بیان عظمت آن در ترکیب دو آیه قرآن مجید نهفته است. آیه اول: «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم»؛ (اسراء، آیه ۹) این قرآن به بهترین و مهم‏ترین راه هدایت می‏کند. اینکه. http://img1.tebyan.net/big/1392/06/36292143561882112120219121459310414622.jpg اکثر آیات قرآن بدون آن که به حادثه خاصی مربوط باشند نازل شده اند؛ یعنی شأن نزول خاصّی نداشته اند. ولی ای دیگر دارای سبب نزول یا شأن نزولی هستند. گاهی از (صلی الله علیه وآله) پرسشی می د و در جواب، آیه یا آیاتی نازل می شد، و زمانی حادثه ای پیش می آمد یا صدور حکمی ضرورت می یافت و بدین جهت آیه ای از قرآن فرود می آمد. این حادثه یا وم حکم یا سئوال را «شأن نزول» یا «سبب نزول» می گویند که به طور کلّی و به ح جمع «اسباب‏ نزول‏» نامیده می شود....... چکیده تحقیق پیش رو، به تعریف وتبیین «گرایش کلامی شیعه درتفسیر» پرداخته است. تحقیق با روش کتابخانه ای انجام شده، وداده ها به شیوه بررسی واژگان «گرایش، کلام وتفسیر» درلغت واصطلاح گرد آوری شده است. دراین تحقیق، به نتایج زیر دست یافته ایم: تفسیر کلامی یا تفسیر با گرایش کلامى، روشى است که یک مفسّر در تفسیر آیات اعتقادى ازعقاید خود دفاع. گردآوری و تدوین قران رضا تهرانی – 5/7/93 مقدمه : قرآن کریم که قانون اساسی و سند حقانیت و معجزه ماندگار اوست بتدریج و در طول 23 سال نازل شده و آنچه مسلم است این است که ترتیب نزول آیات و سوره های آن به شکل کنونی نبوده است؛ چنان که اولین آیات نازل شده «اقرأ باسم ربک الذی خلق» است که در آ قران و سوره حمد و بقره در ابتدای آن قرار گرفته است. حال . جایگاه و اهمیت شب قدر چنان ‏که درک شب قدر، کاری مشکل است، بیان جایگاه و "قدر" شب قدر عملی است دشوار که تنها راه ‏یافتگان به آن شب عزیز می‏توانند واقعیت و حقیقت آن را بیان دارند؛ چرا که قرآن به خدا فرمود: "و تو چه دانی شب قدر چیست؟"
در وصف آن همین بس که "از هزار ماه برتر است" و مسائلی بر قدر و منزلت این شب افزوده است، از جمله:
1 - نزول قر. http://up.temkade.com/images/9745_re795.jpgخواص بعضى از آیات قرآن کریم (1) احادیثى در توسل به قرآن
در مکارم الاخلاق از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله منقول است : هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خداى تعالى او را شفا ندهد.
از صادق علیه السلام منقول است : هر صد آیه از قرآن از هر جاى که خواهد تلاوت نماید بعد از آن هفت مرتبه یا اللّه بگوید اگر بر سنگ سخت دعا کند هر آینه شکافته گردد.
از حضرت على علیه السلام رسیده است : هر از چیزى خائف باشد بخواند از هر جاى قرآن که خواهد صد آیه و سه مرتبه بگوید:

(اللهم اکشف عنى البلاء)

از حضرت موسى بن جعفر علیه السلام منقول است : هر کفایت بجوید آیه از قرآن از مشرق تا مغرب او را کافى باشد هرگاه به یقین بخواند زیرا در قرآن شفا از هر دردى است .
http://up.temkade.com/images/i4932_21.gif هو المحبوب
الانوار یک نرم افزار کاملا رایگان و متن باز قرآن پژوهی می باشد که استفاده و تکثیر و توزیع آن کاملا رایگان و بلا مانع می باشد.

این نرم افزار در حال حاضر سه زبانه (فارسی ،عربی و انگلیسی) بوده و در تمامی سیستم عاملهای معروف دنیا(ویندوز و لینو و مک) قابل اجراست و سعی شده کار با آن ساده و کارب سند باشد.
در این نرم افزار امکانات زیادی وجود دارد که تلاوت کنندگان قرآن را در امر پژوهش و تحقیق و تعمق در قرآن یاری میدهد.
امکانات نرم افزار: متن قرآن امکان افزودن ترجمه های مختلف قرآن به نرم افزار (در حال حاضر حدود ۱۱ ترجمه فارسی و مجموعا بیش از ۱۰۰ فایل ترجمه قرآن به زبانهای مختلف دنیا در نرم افزار قابل دسترسی می باشد) افزودن تفسیر قرآن(در حال حاضر دو تفسیر گرانقدر المیزان و نمونه قابل دسترسی می باشد ) امکان و نصب ترجمه ها و تفاسیر مستقیما طریق نرم افزار مقایسه بین ترجمه ها مقایسه بین تفاسیر یادداشت گذاری ذیل هر آیه موضوع بندی آیات قرآن (ب ش از ۴۰۰ عنوان موضوع قرآن و امکان اضافه یا حذف موضوعات توسط کاربر نرم افزار ) آیات تکرار شده آیات مرتبط از لحاظ موضوعی قرائت آیات قرآن بصورت آنلاین (به همراه ذخیره سازی فایلهای شده) و آفلاین توسط قاریان مختلف تنظیم تکرار قرائت آیات قرائت آیات در محدوده یک سوره یا یک حزب یا یک جزء . جستجوی پیشرفته جستجوی ریشه ای کلمات قرآن نمایش سوره ها در تب های مختلف ذخیره سازی بافرمت های و pdf و odf تغییر قلم و رنگ و اندازه متن و ترجمه قرآن و همچنین فونت و استایل و تم نرم افزار بصورت مجزا مرتب سازی لیست سوره های قرآن بر اساس محصف و نزول لینک های با توجه به اینکه امسال از سوی ی سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی مطرح شده در این بخش با آوردن آیات قرآن در موضوعات اقتصادی می خواهیم مروری بر وظایف اقتصادی خود از دیدگاه قرآن داشته باشیم.ترجمه آیات را در ادامه مطلب بخوانید.
به گزارش شیعه آنلاین، «هارون بیر» "گوته" در شهر فرانکفورت آلمان، که در زمینه " شناسی" تخصص و تبحر دارد، طی اظهاراتی گفت: "افراط گری" یعنی فهم غلط و سطحی از قرآن.

وی در ادامه افزود: به هیچ وجه نمی توان گفت که قرآن کریم منبع افراط گری و خشونت است. به نظر بنده آنچه که باعث افراط گری و خشونت می شود، فهم غلط و سطحی از قرآن است.

این آلمان همچنین گفت: نمی شود بخشی از قرآن و یا برخی از آیات را است اج کرد و بر اساس آنها گفت که قرآن موجب افراط گری و خشونت می شود. برای مثال منظورم آیات مربوط به "جهاد" است. لذا آیات قرآن را باید کامل و در کنار یکدیگر خواند تا حقیقت امر روشن شود.

«هارون بیر» ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد از احساسات پر نشاط جوانان سوء استفاده می کنند و با خواندن برخی از آیات قرآن برای آنها، موجب می شود که این جوانان تحریک شوند برای جنگ و کشتن دیگران، راهی میدان نبرد شوند و دست به خشونت و افراط گری بزنند.
اختصاصی از فایل هلپ ترتیب نزول سوره های قرآن با و پر سرعت .
ترتیب نزول سوره های قرآن
ترتیب نزول سوره های قرآن مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 4 ترتیب نزول سوره های قرآن و در صورت امکان ترتیب نزول آیات آن را بیان کنید.
السور المکیه
ترتیب النزول السوره ترتیب المصحف
1 العلق 96
2 القلم 68
3 المزمل 73
4 المدثر 74
5 الفاتحه(1) 1
6 المسد 111
7 کویر 81
8 الاعلی 87
9 اللیل 92
10 الفجر 89
11 الضحی 93
12 الشرح 94
13 العصر 103
14 العادیات 100
15 الکوثر 10
با
ترتیب نزول سوره های قرآن
کتاب مقدس قرآن مجموعه اى از سخن الهى است که در مدت ۲۳ سال به وسیله امین وحى جبرائیل بر قلب نازنین پیشواى گرامى حضرت محمد مصطفی(ص) نازل گردید که در طول حیات مبارک (ص) و زندگی ائمه اطهار(ع) تفسیر برخی از آیات قرآن از زبان مبارک این بزرگواران بیان شد، اما بسیاری از آیات قرآن توسط مفسران و علمای بر اساس روایات ی تفسیر شد که نتیجه این تلاشه. بسم الله الرحمن الرحیمحضرت رضا علیه السّلام روایتى که در «علل الشّرایع» است فرمودند:
وَ إِنَّمَا امَرِ النَّاسُ أن یَقْرَأؤُا الْقُرءَان فِى صَلَوَاتِهِم لِئَلّا یُصْبِحَ کتابُ اللهِ مَهْجُورًا! «مردم امر شدند که در ها آیات قرآن را بخوانند تا اینکه کتاب قرآن، کتاب خدا در ‏ها بماند، مهجور نشود، دور نیفتد، مردم همیشه با آیات ق. نکته مهمی که در بررسی قرآن باید به آن توجه داشت این است که در درجه اول می باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت. مقصود این است که آیات قرآن مجموعا یک ساختمان به هم پیوسته را تشکیل می دهند. یعنی اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بگوییم تنها همین یک آیه را می خواهیم، شیوه درستی اتخاذ نکرده ایم. البته ممکن است فهم ما از همان یک آیه درست باشد، اما این کاری است از احتیاط بیرون. آیات قرآن برخی مفسر برخی دیگر است.«القرآن یفسر بعضه بعضا» و همانطوری که برخی مفسران بزرگ گفته اند، ائمه اطهار این روش تفسیری را تأیید کرده اند. قرآن در بیان مسائل شیوه ای مخصوص به خود دارد. در بسیاری از موارد اگر یک آیه تنها را از قرآن اخذ کنید بدون اینکه آن را بر آیات مشابه عرضه بدارید، مفهومی پیدا می کندکه با مفهوم همان آیه وقتی که در کنار آیات هم مضمون قرار گرفته است، به کلی متفاوت است. قلب اولیاء خدا تجلیگاه آیات قرآن و همه شئون حیات ایشان آیینه تمام نمای آیات الهی است. حسین علیه السلام, آن حجت آسمانی و قرآن ناطق, هر لحظه از حیات با برکتش تصویری از آیات قرآن بود. حسین ابن علی علیه السلام چنان زیست که اگر تاریخ زندگیش را چون صفحاتی گرد هم آریم چیزی جز قرآن کریم فرا هم نیاید. در نوشتار پیش رو آیه ای از قرآن را در آیینه حیات او به نظاره می نشینیم مدیر عامل مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان از برگزاری طرح قلب قرآن در آستانه ی ماه رمضان خبر داد. مفهوم شناسى قرآن
قرآن به چه معنا است؟
درباره لفظ «قرآن» چند معنا گفته شده:
1. قرآن بر وزن «غُفران»، مصدر و از مادّه (قرأ) گرفته شده، به معناى خواندن است (مانند: قرئتُ الکتاب: کتاب را خواندم). در این فرض، قرآن به معناى اسم مفعول (مقروء = مقروٌ: تلاوت شده) به کار رفته است. (نظر عبدالله بن عباس و لحیانى)[1]
2. قرآن مصدر و از (قرُء=قرى) گرفته شده و به معناى جمع است (مانند: قرأت الماء فى الحوض: آب را در حوض جمع ) و این نام، بدین جهت است که قرآن، ثمرات و نتایج کتاب هاى آسمانى پیشین را در خود جمع دارد و یا به این دلیل است که سوره ها و آیات، اوامر، نواهى، قصص و ... در آن جمع شده است. (نظر قتاده، ابن اثیر و زجاج)[2]
3. قرآن، از مادّه قرن مشتق شده و به معناى ضمیمه چیزى به چیز دیگر است و چون آیات و سوره هاى آن به گونه اى خاص به یک دیگر نزدیک و به هم مرتبطند، به آن قرآن مى گویند. (نظر اشعرى); بنابراین نظریه، قرآن مهموز خوانده نشده و نون جزء حروف اصلى کلمه است.
4. قرآن مشتق از (قرائن) و قرائن جمع قرینه است، چرا که آیات قرآن بعضى قرینه و مؤید بعضى دیگر است و بعضى، بعضى دیگر را تفسیر و تصدیق مى کند و به هم شباهت دارد. (نظر فرّاء) بنابراین نظریه نیز، قرآن مهموز خوانده نمى شود و نون جزء حروف اصلى کلمه است.[3]
اکنون قرآن، عَلَم براى آ ین کتاب آسمانى است که بر حضرت محمد(ص) وحى شده است و معجزه جاودان آن حضرت مى باشد که تا روز قیامت، دلیلى روشن بر اثبات ادعاى ى ایشان است. این آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خلال آن پیشگویى‏هایى از قرآن نیز به چشم ى‏خورد. " وَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً".یعنى از تو از وضع ذو القرنین مى‏پرسند. چون اگر مقصود معرفى شخص او بود جا داشت در جواب اسمش را معرفى کند و به ذکر لقبش که همان ذو القرنین است اکتفاء ننماید.. این آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خلال آن پیشگویى‏هایى از قرآن نیز به چشم ى‏خورد. " وَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً".یعنى از تو از وضع ذو القرنین مى‏پرسند. چون اگر مقصود معرفى شخص او بود جا داشت در جواب اسمش را معرفى کند و به ذکر لقبش که همان ذو القرنین است اکتفاء ننماید..