تحقیق عقد ضمان 43 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق عقد ضمان 43 ص : تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 50 بسمه تعالی کار تحقیقی 1 ضمان عاقله : اقنوم دانشجو : سعید عیوضی شماره دانشجویی : 8239212643 فهرست مطالب 1- مقدمه 2- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله 3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش اول : ماهیت ضمان بخش .
تحقیق کامل درمورد ضمان درک لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 13 فهرست و توضیحات: مقدمه گفتار اول - مفهوم ضمان درک گفتار دوم - مفاد ضمان درک بند اول : رابطه یدار و فروشنده بند دوم : رابطه یدار و مالک گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى ى ایران گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک گفتار پنجم- مبناى ضمان درک بند اول: مبناى بازپرداخت ...
دریافت فایل اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن با و پر سرعت .
مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن
مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن لینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 50 ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ ی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از ی و و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و ....
با
مقاله در مورد آشنایی با ضمان و احکام آن
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد قاعده مایضمن لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه84 فهرست مطالب اهمیت قاعده   جایگاه قاعده «مایضمن»   تقریر محل بحث   مفهوم ضمان   شود:   الف) واژه ضمان   ج) اقسام ضمان ضمان   د) مفهوم ضمان در قاعده     قاعده(مایضمن)   ادله قاعده   ب) اولویت   ج) استیمان قاعده(( مایضمن)) بخش اول در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید: 1.اهمیت قاعده 2. جایگاه قاعده 3. تقریر محل بحث 4. مفهوم ضمان الف)واژه ضمان درلغت ب)ضمان در اصطلاح ج)اقسام ضمان د)مفهوم ضمان در قاعده 5. ادله قاعده الف) اجماع ب) عموم ((الناس...)) ج) قاعده ((على الید)) د) صحیحه جمیل ه) قاعده اقدام و) قاعده احترام مال مسلمان ز) قاعده ((لاضرر)) ح)سیره عقلا اهمیت قاعده قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش ه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 بسمه تعالیکار تحقیقی 1ضمان عاقله : اقنومدانشجو : سعید عیوضیشماره دانشجویی : 8239212643فهرست مطالب1- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاریخی ضمان عاقله3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقلهبخش اول : ماهیت ضمانبخش دوم: معنای عاقله5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله به چه انی می گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاصفحه 2صفحه 5صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 218- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذصفحه 22صفحه27صفحه 29صفحه35صفحه 40مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر ین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا می دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب ی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می بایست بر پایه موازین ی وضع شود بر ی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا
با
تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله 32 ص

مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران   فایل word و قابل ویرایش میباشد 78صفحه   بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.  فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می شوند. مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده ...
دریافت فایل
مقاله بررسی آثار تعدّی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره (ضمان مستأجر)نمایش


مقاله بررسی آثار تعدّی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره (ضمان مستأجر)
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد مفهوم ضمان درک با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد مفهوم ضمان درک
تحقیق و بررسی در مورد مفهوم ضمان درک لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 13برخی از فهرست مطالب  گفتار اول - مفهوم ضمان درکگفتار دوم - مفاد ضمان درکبند اول : رابطه یدار و فروشندهبند دوم : رابطه یدار و مالکگفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترىبند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى ى ایرانگفتار چهارم – قلمرو ضمان درکگفتار پنجم- مبناى ضمان درکبند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایعبند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درکبند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درکبند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درکنتیجه وارائه را ا ى نوشت ها:یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
با
تحقیق و بررسی در مورد مفهوم ضمان درک
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 41برخی از فهرست مطالب مقدمه: طرح موضوع قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت ا امى قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب الف - دیدگاه قانون مدنى ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورش تگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در
با
تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پروژه بررسی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 117 صفحه   مقدمه: در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.    فصل اول مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند. مبحث اول مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.   گفتار اول  تعریف ضمان ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به یدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد گروهی از شارحین  معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بای ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص ضمان در حقوق ایران 35 ص تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص مقاله ضمان در حقوق ایران 35 ص ضمان در حقوق ایران 35 ص دسته بندی حقوق فرمت فایل zip حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 دریافت فایل  تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 36 صفحه در ضمان عقدی در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کف هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».
ضمان مبتنی بر انتقال دین است چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه ی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود.
ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد.
و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید.
دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد.
بنابراین آنچه گذشت هر گاه ی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.
ضمان از عقود عهدی می باشد ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد.
مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.
م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.
و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی) در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دل ضمان در حقوق ایران 35 صتحقیق ضمان در حقوق ایران 35 صمقاله ضمان در حقوق ایران 35 صضمان در حقوق ایران 35 ص
مقالةآشنایی با ضمان و احکام آن فهرست: ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آشنایی با ماهیت ضمان ضمان چیست؟ متلف «کار» کیست؟ ضمانتنامه و ضمان بانکی آشنایی با ضمان قهری در تعهدات احکام ضمان عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن ===================== بخشهایی از متن بعنوان نمونه ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ ی به این س. اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد ضمان عاقله 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 بسمه تعالیکار تحقیقی 1ضمان عاقله : اقنومدانشجو : سعید عیوضیشماره دانشجویی : 8239212643فهرست مطالب1- مقدمه2- گفتار اولسابقه تاریخی ضمان عاقله3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقلهبخش اول : ماهیت ضمانبخش دوم: معنای عاقله5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقلهفصل اول: ضمان در انواع قتلفصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعیفصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟6- گفتار پنجم:عاقله به چه انی می گویند؟7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟فصل اول: مقدار توزیع دیهفصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتهاصفحه 2صفحه 5صفحه 8صفحه 10صفحه 10صفحه 12صفحه 14صفحه 15صفحه 16صفحه 17صفحه 18صفحه 20صفحه 20صفحه 218- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله10- گفتار نهم: نظرات فقها11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می باشد. یا نه؟12- منابع و مآخذصفحه 22صفحه27صفحه 29صفحه35صفحه 40مقدمه :شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می باشد.بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر ین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا می دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب ی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می بایست بر پایه موازین ی وضع شود بر ی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا
با
مقاله درمورد ضمان عاقله 32 ص
اختصاصی از فایل هلپ مقاله و تحقیق درباره قاعده ضمان ید با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 55 «بسمه تعالی»موضوع تحقیق:قاعده ضمان ید آزاد ی واحد ورامین- پیشواقواعد فقه 2 راهنما: جناب آقای رستمیپروژه تحقیقاتی دوره کارشناسیرشته تحصیلی: حقوق قضاییسال تحصیلی 84-83گردآورندگان:زهرا هداوندمیرزاییفاطمه حسن آباد کاشانیمعنای لغوی ضماندر اینکه لغت ضمان از چه کلمه ای مشتق شده اختلاف می باشد. برخی می گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می دانند که معنای آن چیزی را به عهده ی نهادن می باشد. قول اول را صاحب کشاف القناع گفته است.او می گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»مؤلف «تاج العروس» می گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»در لسان العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»از تمام نظارت درمی ی م که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اینکه «من مال تو را به مال خودم ضمیمه » زیرا این معنی غلط است و علت بطلان این است که اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم یا ضمم» در این صورت، وجهی برای حذف یک میم و تبدیل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقیقت این است که ضمن اصل است برای ضمان و ضمان از آن مأخوذ می باشد.معنی اصطلاحی ضمان:مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان ی به دو بخش کلی تقسیم می شود که با بیان هریک از این دو بخش معنای اصطلاحی ضمان روشن خواهد شد.1- ضمان جعلی 2- ضمان قهری و خارج از قرارداد- ضمان جعلی: تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت مالی می شود.- ضمان قهری و خارج از قرارداد: نام دیگر این ضمان، ضمان واقعی است که آن را ضمان مثل یا قیمت نیز گویند. و آن عبارت است از اینکه شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقابل تصرف مال دیگری تعهد پرداخت مقدار معینی نکرده است اعم از آنکه اصلاً تعهدی وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون باشد. مانند موارد: ید، اتلاف، سبب و غیره. و یا اگر تعهدی هم وجود داشته تعهد صحیحی نیست. مانند مقبوض به عقد فاسد یا تعهد صحیحی وجود دارد ولی مقدار مورد تعهد تعیین نشده است مانند عاریه به شرط ضمان و عاریه طلا و نقره.پس از ذکر معنای مختلف ضمان باید دانست که معنای مطلق ضمان یک چیز بیشتر نیست که مرحوم علامه بجنوردی آن را چنین تعریف می کند: «اگرچه فقها، برای ضمان تعاریف متعددی ذکر کرده اند و لیکن عرف از لفظ ضمان چیزی جز اسقرار شیء و ثبوت آن در عالم اعتبار بر عهده ضامن، نمی فهمد. پس ضمان امری خارجی و تکوینی نیست بلکه امری اعتباری است که شارع یا عقلا و یا هردو آن را اعتبار می کنند.»فصل اول:قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)قاعده ضمان ید اینست که هر بر مال دیگری مستولی شود و ضامن تلف و نقص آن می باشد. برای اثبات حجیت ضمان ید به 2 دلیل تمسک شده است:1- سیره مسلمین و عقلا: برخی از فقها و حقوقدانان این دلیل را بهترین دلیل بر حجیت ضمان ید دانسته اند و گفته اند: سیره عملی مستمره تاطبه مسلمین بلکه عقلاء بر عمل آن به قاعده می باشد. به ضمیمه اینکه شارع مقدس هم از آن دریغ نکرده است.2- حدیث نبوی معروف «علی الید ما اخذت تودی» برید است آنچه را که اخذ نموده تا برگرداند. اغلب فقها برای اثبات ضمان ید از این حدیث استفاده کرده اند بطوریکه بعضی برای اثبات ضمان ید فقط به همین دلیل تمسک نمودند و آنرا بعنوان قاعده «علی الید» بررسی نموده اند.برای توضیح و بیان مفاد این حدیث باید در دو مقام بحث کرد:
با
مقاله و تحقیق درباره قاعده ضمان ید
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل
تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 26برخی از فهرست مطالب مقدمه

1- ضمان عاقله

1-6- جنایت مغیث با اجرت

1-7- حرکت در میدان تیر

2- فرا خواندن دیگری در شب

6-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی ت

مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در ، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت ت، ضمان س رست کودک و مجنون است. 

ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
با
تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل
از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می شوند. وجوب تعلیم قوانین، از ا. اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد ضمان معاوضى با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 35 ضمان معاوضى- هدایت اله سلطانى نژاد (1)چکیدهبا تسلیم مبیع به یدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.مقدمهبه طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به یدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه یدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به یدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه یدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.با این وجود، در مواردى که یدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع یدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر یدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که یدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم یدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به یدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به یدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.گفتار اول - انتقال ضمان معاوضىدرباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به یدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها یدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به یدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به یدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر یدار تحمیل مى‏شود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم یدار بنماید و یدارى که از سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت‏ یدار به طور قطعى محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالکى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم‏» یا «ال اج بالضمان‏» گفته‏اند که هر از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون یدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به یدار صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع
با
تحقیق و بررسی در مورد ضمان معاوضى
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد عقد ضمان با و پر سرعت .
تحقیق در مورد عقد ضمان
تحقیق در مورد عقد ضمان لینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 55         ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.        یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
با
تحقیق در مورد عقد ضمان
اختصاصی از نیک فایل مقاله تعریف و آثار عقد ضمان با و پر سرعت .
مقاله تعریف و آثار عقد ضمان
مقاله تعریف و آثار عقد ضمان لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15  مقالة:تعریف و آثار عقد ضمانفهرست:تعریف عقد ضمانآشنایی با آثار عقد ضمانآثار ضمان بین ضامن و مضمون له و مضمون عنهتعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنهفصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدیضمانت با اذن مدیونتعریف عقد ضمانعقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول ، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح م م شدن به این است که هرگاه ى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.و زام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد ى را نیز آمده است. (فرهنگ معین).آشنایی با آثار عقد ضمانو در اصطلاح عامیانه دین به جاى کف و ضمانت هم به کار رفته است و ضمانت نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه شخصى و ضمانت نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به شرح زیر اشاره مى گردد.ـ ممکن است ى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا ى که مى خواهد به او قرض بدهد به علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.- اگر ى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه ها بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کف گفته مى شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این صورت مبلغى به عنوان وجه الکفاله برابر قانون از او اخذ مى شود.ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات تى و وابسته و یا سایر شرکت هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.با ذکر این نمونه ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون تجارت در قانون مدنى نیز مورد تأکید قرار گرفته است
با
مقاله تعریف و آثار عقد ضمان
اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 مقالة:تعریف و آثار عقد ضمانفهرست:تعریف عقد ضمانآشنایی با آثار عقد ضمانآثار ضمان بین ضامن و مضمون له و مضمون عنهتعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنهفصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدیضمانت با اذن مدیونتعریف عقد ضمانعقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول ، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح م م شدن به این است که هرگاه ى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.و زام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد ى را نیز آمده است. (فرهنگ معین).آشنایی با آثار عقد ضمانو در اصطلاح عامیانه دین به جاى کف و ضمانت هم به کار رفته است و ضمانت نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت نامه شخصى و ضمانت نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به شرح زیر اشاره مى گردد.ـ ممکن است ى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا ى که مى خواهد به او قرض بدهد به علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.- اگر ى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه ها بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کف گفته مى شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این صورت مبلغى به عنوان وجه الکفاله برابر قانون از او اخذ مى شود.ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات تى و وابسته و یا سایر شرکت هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.با ذکر این نمونه ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون
با
مقاله درباره تعریف و آثار عقد ضمان
فردا به دیدنم می آید... به خودم قول داده ام حضور آرام و مقتدری داشته باشم... مقاله عقد ضمان لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 43 مقدمه بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین. اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره قاعده مایضمن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 81 قاعده(( مایضمن))بخش اولدر ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:1.اهمیت قاعده2. جایگاه قاعده3. تقریر محل بحث4. مفهوم ضمانالف)واژه ضمان درلغتب)ضمان در اصطلاحج)اقسام ضماند)مفهوم ضمان در قاعده5. ادله قاعدهالف) اجماعب) عموم ((الناس...))ج) قاعده ((على الید))د) صحیحه جمیله) قاعده اقدامو) قاعده احترام مال مسلمانز) قاعده ((لاضرر))ح)سیره عقلااهمیت قاعدهقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و ن و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟جایگاه قاعده «مایضمن»در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده وم و العقود تابعه للقصود.ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، و حلیت.
با
تحقیق درباره قاعده مایضمن
چکیده: یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در و برای ایجاد مسولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده است و قانونگذار باتوجه به این قاعده مواد قانونی و تعدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است، و لذا ما در این مجموعه مختصر بر آن هستیم مفاد این قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن رابه اثبات رسانیم و لذا در ابتدا به بیان مستندات این قا. دین مبین درباره بیمه چه نقطه نظری دارد؟ در فقه، به مواردی بر می خوریم که صورت عقد بیمه را داشته است. از جمله آنها می توان به مسئله «ضمان جریره» (ضمان جریره، قراردادى است میان دو نفر تحت شروط خاصى، مبنى بر این که اگر هر یک از آنها به طور خطا مرتکب جنایتى شود طرف مقابل آن را جبران کند) اشاره کرد که این قرارداد در دوران جاهلیت وجود داشت و نیز آن را به رسمیت شناخت. در حقیقت «عقد ضمان جریره» نوعی بیمه است، امّا در بُعد کوچک که هر یک از طرفین، تحت شرایطى، غرامت جرایم یکدیگر را بر عهده مى‏ گیرند و در مقابل این تعهد، در شرایط خاصى، از یکدیگر ارث می ‏برند. در دوران ما که زندگى صنعتى، سوانح، آسیب ها، آفات، خطرات و نگرانی هایى را در مشاغل تجارى، کارگرى و… پدید آورده است، با توجه به قوانین و مقررات ى،‏ باید این نوع نگرانی ها برطرف شود و گاهى که بر اثر آتش سوزى مغازه و خانه، و یا کشتى تجارى، تمامى اموال انسان از بین می ‏رود، با برنامه ریزى خاص، خسارت او بر طرف گردد. رجوع به ادامه مطلب... اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف
تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 33برخی از فهرست مطالب  3 - اهمیت قاعده اتلاف 4 - ادله اعتبار قاعده 3 - روایات ابواب موجبات ضمان:روایات باب حدود:- روایات باب عتق:مبانى فقها در «لا ضرر»اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:ضمان مجنون و دسال در قانون مدنىمباشر و سبب در قاعده اتلافادله ضمان سبب اتلاف چگونگى پرداخت ضمان قاعده اتلاف فرق قاعده اتلاف با قاعده ید و غصب فقهاى اهل سنت و قاعده اتلاف مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم. مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و دسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان. یادآورى چند نکته : 1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد. 2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است. 1 - جایگاه قاعده قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم: 1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند. 2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک». 3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». 4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده « وم» وقاعده «سلطنت». 5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات». ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، « » و«حلیت». ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند: 1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند.. جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد. 2 - اقسام ضمان از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند: 
با
تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 84 قاعده(( مایضمن))بخش اولدر ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:1.اهمیت قاعده2. جایگاه قاعده3. تقریر محل بحث4. مفهوم ضمانالف)واژه ضمان درلغتب)ضمان در اصطلاحج)اقسام ضماند)مفهوم ضمان در قاعده5. ادله قاعدهالف) اجماعب) عموم ((الناس...))ج) قاعده ((على الید))د) صحیحه جمیله) قاعده اقدامو) قاعده احترام مال مسلمانز) قاعده ((لاضرر))ح)سیره عقلااهمیت قاعدهقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و ن و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟جایگاه قاعده «مایضمن»در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده وم و العقود تابعه للقصود.ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، و حلیت.تقسیم دیگر به لحاظ مدرک قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا که مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین که الفاظ آنها از آیات و
با
تحقیق و بررسی در مورد قاعده مایضمن
اختصاصی از فایلکو عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 57 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان . معنی خواب پیمان آنلی بیتون می گوید: پیمان بستن در خواب، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از ش تن عهدی که با او بسته اید . ش تن عهد و پیمان در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که به خاطر رفتار بد، دیگران از شما دورى مى‏کنند. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعب. طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است ... «قواعد فقهیه»، اثر فارسی آیه الله سید محمد بجنوردی، چکیده ای است از مجموعه قواعد فقهی که زیربنای فقه و حقوق ی را تشکیل می دهند.
کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۷۹ ش، نوشته شده است. فهرست مندرجات۱ – انگیزه نگارش کتاب
۲ – ساختار کتاب
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – جلد اول
۳.۱.۱ – قاعده اتلاف
۳.۱.۲ – قاعده احسان
۳.۱.۳ – قاعده اصاله . اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد عقد ضمان 43 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 43 مقدمهبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و .  
سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو
دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو به جان تو
فتنه گر است نام تو پرشکر است دام تو
باطرب است جام تو بانمک است نان تو
مرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی
چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو
بوی کباب می‌زند از دل پرفغان من
بوی می‌زند از دم و از فغان تو
بهر خدا بیا بگو ور نه بهل مرا که تا
ی. اختصاصی از سورنا فایل مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن با و پر سرعت .
مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن
مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن مقاله کامل بعد از پرداخت وجهلینک پرداخت و در "پایین مطلب"فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات: 50 فهرست:ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟آشنایی با ماهیت ضمانضمان چیست؟متلف «کار» کیست؟ضمانتنامه و ضمان بانکیآشنایی با ضمان قهری در تعهداتاحکام ضمانعقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ ی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از ی و و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه یه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از ی و و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.
آشنایی با ماهیت ضمانتوقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال۷۹ و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است: چه ى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟این روند که طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و رو مه وقایع اتفاقیه آ ین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى  د، به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟ به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند، آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه ى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از انى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.
جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى نیز دارد، در اقل زمان ممکن مرزهاى ملى را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس مى یابد. بازتاب آن در میان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان که سمت و سوى افکار عمومى جهان را نسبت به کشور و حاکمیت ما تعیین مى کنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زیان مى بیند. مگر اینکه بگوییم ما به افکار عمومى جهانى وقعى نمى گذاریم وهر چه باداباد.
با
مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن
اختصاصی از هایدی مقاله درمورد عقد ضمان 58 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 57 عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کف و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود ی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه ی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای یه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع و مذهب شیعه دوازده ی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق یه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه یه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ م م به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.کلیاتالف ـ مفهوم ضمان درکواژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کف » است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کف را نیز در بر می‏گیرد.2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر مال دیگری را تلف کند ضامن است.3. وم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن
با
مقاله درمورد عقد ضمان 58 ص
اختصاصی از یاری فایل تحقیق آیا طبیب ضامن است 25 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 25 آیا طبیب ضامن است؟حبیب الله طاهرىاشارهدر شریعت فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى انى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.در دستورات ى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى هلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن ى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش ى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالا ه طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالا ه عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالا ه ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.1 - تعیین محدوده بحثدر ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطاى محض است‏یا ...؟الف - معانى ضمان و موارد استعمال آنکلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونى احیانا مرادف با «مسئولیت‏» نیز به کار مى‏رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است که به دشوارى مى‏توان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مى‏تواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانى کند.1. ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است که مثلا در عقد بیع، فروشنده و یدار در مقابل یکدیگر ضامن هستند، یعنى بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشترى تسلیم نماید، چنانکه مشترى نیز متعهد و ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یک از مبیع و ثمن بایع و مشترى ضامن درک آن مى‏باشند و بالا ه ضمان عقدى همان است که در اصطلاح حقوق کنونى از آن به مسئولیت قراردادى یاد مى‏کنند.2. ضمان قهرى: عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى که بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بین اشخاص به طور قهرى و به حکم قانون حاصل مى‏شود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است‏یعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید، لکن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل مى‏کند.3. عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده 684 ق. م. «عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است‏به عهده بگیرد ...» و این نوعى انتقال دین بوده که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینک مى‏خواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این
با
تحقیق آیا طبیب ضامن است 25 ص
آیت ا... بهجت (ره) می فرمودند: متن زیارت عاشورا شاهد و گواه است بر عظمت آن خصوصا با ملاحظه آنچه در سند او رسیده است که حضرت صادق (ع) به صفوان
می فرمایند: این زیارت و دعا را بخوان و از آن مواظبت کن به درستی که من چند چیز را برای خواننده ی آن تضمین می کنم:
1. زی قبول می شود، 2. سعی و کوششی مشکور باشد، 3. حاجات او هر چه باشد از طرف خدای متعال . اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد قاعده مایضمن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 85 قاعده(( مایضمن))بخش اولدر ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى ( وم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:1.اهمیت قاعده2. جایگاه قاعده3. تقریر محل بحث4. مفهوم ضمانالف)واژه ضمان درلغتب)ضمان در اصطلاحج)اقسام ضماند)مفهوم ضمان در قاعده5. ادله قاعدهالف) اجماعب) عموم ((الناس...))ج) قاعده ((على الید))د) صحیحه جمیله) قاعده اقدامو) قاعده احترام مال مسلمانز) قاعده ((لاضرر))ح)سیره عقلااهمیت قاعدهقاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و ن و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟جایگاه قاعده «مایضمن»در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده وم و العقود تابعه للقصود.ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، و حلیت.
با
مقاله درمورد قاعده مایضمن
کارگاه آشنایی با فرایند تحقیق و نگارش یک مقاله علمی فایل ارایه شده در کارگاه آشنایی با مقاله نویسی که همه ی اعضای کلاس در آن کارگاه حضور داشتند. تحقیق چیست؟
انواع تحقیق از دیذگاه هدف؟
انواع تحقیق از دیذگاه داده ها و روش تحلیل
مراحل انجام تحقیق
و ... برای اینجا کلیک کنید دین و ضمان یکی از اموری که متأسفانه در آستانه نوروز، کم و بیش با آن روبرو هستیم، بحث «خسارت ها» می باشد؛ زیرا هرگونه خسارتی که شخصی بر جان یا مال دیگری وارد کند، مدیون می شود و لازم است جبران نماید. در این زمینه نکاتی لازم به ذکر است: الف) اگر ی (به وسیله ترقّه و امثال آن) دیگری را بترساند، به طوریکه عقل وی زایل شود، شرعاً یک دیه کامل ر. ضمان معاوضی در بیعتعریف ضمان و اقسام آن
معنای ضمان:
ضمان در لغت به معنای زام، تعهد و کف است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.
در تعریف ضمان می توان گفت که عبارت است از زام اختیاری یا قهری ی به پرداخت مالی به دیگری و یا زام به پرداخت مالی به ی، اعم از این که . سفارش آیت الله بهجت درباره زیارت عاشورا از آیت الله بهجت پرسیدند: داستان ها و قضایایى از انى که پیوسته زیارت عاشورا مى خواندند و به این صورت، متوسل مى شدند، گردآورى و چاپ شده است. نظر حضرت عالى در این باره چیست؟

ایشان پاسخ داده اند که: متن زیارت عاشورا، بر عظمت آن گواه است؛ خصوصا با ملاحظه آنچه در سند زیارت رسیده است که حضرت ص. مولوی دیوان شمس غزل شمارهٔ ۲۱۵۲
سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو
دوش چه خورده ای دلا راست بگو به جان تو
فتنه گر است نام تو پرشکر است دام تو
باطرب است جام تو بانمک است نان تو
مرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی
چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو
بوی کباب می زند از دل پرفغان من
بوی می زند از دم و از فغان تو
بهر خدا. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................ 2 طرح مسئله..................................................................................................................... 3 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4 سوالات اصلی.......................................................................................................... صادق علیه السلام : حج گزار و عمره گزار در ضمان خدا هستند پس اگر درگذشتند و در حال رفتن بودند خداوند گناهانشان را می آمرزد و اگر مُحْرم بودند روز قیامت در حالی که لبیک گو هستند مبعوثشان می کند و اگر در یکی از حرمین باشند مبعوث می شوند در حال ایمنی و اگر در حال برگشتن باشند همه گناهان آنها را می بخشد. وسائل الشیعه ج 5 باب 38 از ابواب وجوب . فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول (کلیات تحقیق).................................................................................................1 مقدمه.........................................................................................................................2 طرح مسئله..................................................................................................................4 ضرورت انجام تحقیق.......................................................................................................5 سوالات تحق. اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن با و پر سرعت .
مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 33 مقالة:مفهوم ضمان استاندارد و آثار آنفهرست:ضمان اجرایی استانداردضمان قهری چیست؟ضمانتهای اجراییحقوق تجارتی و ضمانضمان تضامنیضمان اجرایی استانداردتصور جهانی بدون استاندارد، در د ده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره مان به چه معرکه ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه های زندگی شهروندی امروز همچون عد ، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست نیافتنی خواهد بود. شه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام گذاری د. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می کرد با تصویب مجلس و با ب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای ی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم نامه ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش های پیش روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می یابند، طرح های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می توان به طرح ردی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می شوند و از همین طریق به وسیله کمیته های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.مسئول امور تفاهم نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط
با
مقاله درباره مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن
اختصاصی از یارا فایل مفهوم ضمان درک 13 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 مقدمهیکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه . همان طور که در یادداشت گذشته تبیین شد، تامین اجتماعی در در درجه اول به نوعی کف همگانی (تکافل عام) است که بر نقش عموم مردم تکیه دارد. علاوه بر این، در درجه دوم شهید صدر ت را متولّی ایجاد تامین اجتماعی می داند که از آن با عنوان کف ت(ضمان اعاله)یاد می کند.1. 2. ضمان اعاله وظیفه مستقیم ت در تامین سطح معیشت مناسب افراد جامعه است، که محدوده آن . آیت الله بهجت در پاسخ به سوالی ضمن تصریح به جایگاه زیارت عاشورا به حکایتی از ح کشفی که برای یکی از بزرگان در اثر زیارت عاشورا ایجاد شده است اشاره کرده اند.

توصیه آیت الله بهجت به زیارت عاشورا
از آیت الله بهجت پرسیدند: داستان ها و قضایایى از انى که پیوسته زیارت عاشورا مى خواندند و به این صورت، متوسل مى شدند، گردآورى و چاپ شده .