تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت 67 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت 67 ص : شرایط ثبت در قانون جدید حمایت از خانواده ۱-درصورت بارداربودن زوجه ۲-درصورت توافق طرفین مبنی بر به ثبت رسیدن ۳-درصورت وجودشرط ضمن عقدیعنی طرفین ضمن عقدنکاح شرط نمایندکه آنها به ثبت برسد آیا ن متأهل هم می توانند کنند؟
جواب: زن متأهل نمی تواند با دیگری ازدواج نماید چه دائم و چه موقت و اگر زن شوهردار با دیگری ارتباط داشته باشد علاوه بر آنکه حد شرعی ی محصنه رجم (سنگسار ) است بر آن مرد حرام ابدی می شود یعنی اگر شوهر هم آن زن را طلاق دهد نمی تواند با مرد مذکور ازدواج نماید. (ر.ک تحریر الوسیله، ج2، ص283، م8) در ازدواج در مکتب های شیعه وسنی که بدنه ی اعظم رو تشکیل می دهند مقداری متفاوت است:در مکتب شیعه که به نظر من نظر منطقی تر و با در نظر گرفتن تمام جوانب هست ازدواج به دو قسم دائم و موقت تقسیم میشه که هر دو اون ستوده شده و قابل احترام هست ولی اهل سنت رو یک امر منقضی شده میدونند که یا اون رو حرام یا با شرایط خیلی سخت قبول می کنند.سعی میکنیم ب. ...لذا تفاوت اصلی و جوهری ازدواج دائم با موقت آنست که از حیث قیود و محدودیت ها آزاد است.حتی موقت بودن آن هم نوعی به طرفین میدهد و زمان را در اختیار آنها قرار میدهد.... ادامه مطلب نکاح موقت ازدواج وقتی برای مدت معینی واقع شده باشد موقت یا منقطع نامیده می شود هرگاه در طبیعت ازدواج اختلاف باشد دائم محسوب می شود اگر در نکاح منقطع یا موقت مدت ذکر نشود و معلوم باشد مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است ولی هرگاه قصد طرفین معلوم نباشد ظاهر این است که به نکاح دائم نظر داشته اند مدت نکاح موقت باید معلوم باشد اگر مدت معل. افراد بسیاری هستند که در روابط و تعاملات اجتماعی به دلیل عدم آگاهی از قوانین درگیر مشکلاتی می شوند که توان رهایی و یا مقابله با آن را ندارند و یا اگر امکان رهایی و یا مبارزه باشد، رد پا و اثر آن تا پایان عمر گریبانگیر وی می شود. یکی از روابطی که اقدام ناآگاهانه در آن موجب مخاطراتی در وضعیت افراد می شود، است که در جامعه به معروف است. د. تشکیل زندگی بدون امضای عقدنامه/ توطئه غرب برای ت یب خانواده به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ازدواج سفید ، سبز و رنگ هایی که فعلا در جامعه خیلی پررنگ نیستند رنگ هایی که این روزها برای ازدواج مشخص شده اند.
من ، شما و بسیاری از افراد با انواع مختلف ازدواج آن هم از نوع دائم و موقت آشنایی داریم اما شاید افراد کمتری از وجود پدیده ازدواج سفید در کشور مطلع باشند.
این نوع از ازدواج بر خلاف ازدواج دائم و موقت در شرع و عرف ایرانیان جایگاهی ندارد چرا که دختر و پسر بدون برگزاری مراسم عقد و به خاطر منافعی که خود از آن اطلاع دارند زیر یک سقف می روند و به نوعی یک زندگی مشترک را به میل و رغبت خویش و حتی با ناراضی بودن خانواده ها آغاز می کنند. و آمرزش گناهان و بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسی بن علی بن محمد الهمدانی، عن رجل سماه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من کل قطرة تقطر منه سبعین ملکا یستغفرون له إلی یوم القیامة ویلعنون متجنبها إلی أن تقوم الساعة، وهذا قلیل من کثیر فی هذا المعنی. موسی همدانی از فردی که نام آن را برد نقل می­. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید اگر آیین نامه تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار نوشته شود بسیاری از مشاغل موقت به دائم تبدیل و تکلیف قراردادهای کار روشن می شود. اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت با و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت
تحقیق و بررسی در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 71برخی از فهرست مطالب زندگى امروز و جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسىکدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا کمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشىراسل و نظریه نکاح منقطع و تعدد زوجاتسرنوشت فرزندان در

علل اجتماعى سازىآیا تشریع براى تاءمین هوسرانى است ؟منع خلیفه از

حدیثى از على علیه السلام

رابطه با ایدز و احساس رضایت و احکام عمل نشدهطریقه خواندن و رابطه تفاوت با در چیستفرق میان ازدواج دائم و موقت:-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل ى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین ى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق ى گردند.
یکى از قوانین درخشان از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى با ازدواج دائم در این است که از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین
با
تحقیق و بررسی در مورد فرق میان ازدواج دائم و موقت
ابو بصیر می گوید بر جعفر صادق علیه السلام وارد شدم .او به من فرمود: ای ابومحمد! آیا از هنگامی که از نزد خانواده ات خارج شده ای متعه کرده ای گفتم: نه فرمودند: چرا؟ گفتم: به اندازه کافی توانایی مالی ندارم. حضرت دستور دادند یک دینار به من بدهند و فرمودند: تو را قسم می دهم که به خانه نروی مگر آن که این کار را انجام دهی. وسائل ج 14 باب 2 حدیث 14. با موضوعات: وصول مهریه پرداخت مهریه صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ مهریه به نرخ روز ابطال مهر المسمی و تعیین مهرالمثل محاسبه مهریه به نرخ روز محکومیت زوجه به بازگرداندن نصف مهریه به شوهر سابق نصف مهریه در اظهارات شاکی اظهارات متهم جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم اختصاصی از اینو دیدی فرق میان ازدواج دائم و موقت با و پر سرعت .
فرق میان ازدواج دائم و موقت
فرق میان ازدواج دائم و موقت فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات67فرق میان ازدواج دائم و موقت:
-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل ى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین ى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق ى گردند.
یکى از قوانین درخشان از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى با ازدواج دائم در این است که از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در . با این تفاوت که در ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه ى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، ى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در نیز روا نیست .
با
فرق میان ازدواج دائم و موقت
سلامبا بنده خ در مورد صحبت می .ایشون تقریبا با این مقوله مخالف بود تا اینکه من گفتم تعجب می کنم توی جامعه ی ما جا نیفتاده ولی می بینیم که روابط بین دختر و پسر خوب جا افتاده و یه سری توجیهات هم می کنن.تا اینکه ایشون گفت روابط بین دختر و پسر یه توجیهی پشتش هست و اون اینه که اینا به هم علاقه دارن و شاید ختم به ازدواج بشه اما اگه شما رو با ی. ازدواج و طلاق:
تفاوتهای با دائم عبارتند از:
1.در نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیڪه شرط نفقه و ارث نڪنند و اگر شرط ڪنند باید بر طبق آن عمل شود. ادامه مطلب اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد ازدواج 15 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فهرست مندرجات۱ سیر تاریخی ازدواج۱.۱ ایران باستان۲ ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختی۳ ازدواج از دیدگاه حقوقی۳.۱ جهان۳.۲ ایران[نیازمند منبع]۴ ازدواج در ادیان و مذاهب۴.۱ ۴.۲ دین بهائی۴.۳ دین ۴.۴ دین یهود۵ پانویس۶ جستارهای وابسته۷ منابعازدواجازدواج یا پیوند شویی پیوندی آیینی است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.سیر تاریخی ازدواجایران باستاندر زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود.[۱] انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته اند.[۲] نوع دیگر که باعث بحث و جدل های زیادی میان امروزیان شده است خویدوده بود که ازدواج با است. [۳]ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختیدر جامعه شناسیِ خانواده علت های دگرگونی ها و بررسی واقعیت های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش های اجتماعی و جابه جایی پایگاه اجتماعی افراد می شود. [۴]ازدواج از دیدگاه حقوقیجهانایراندر ایران با توجه به شیعه جعفری در ازدواج به دو نحو دائم و موقت میتواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین این دو ازدواج در ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری با ازدواج دائم در اینست که از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی به طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد.آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می کند یکی این است که در زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می شوند.دیگر اینکه از لحاظ شرایط، بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در بستگی دارد بقرارداد که میان طرفین منعقد می گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد میگردد.در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند، اما در چنین نیست.
با
تحقیق و بررسی در مورد ازدواج 15 ص
با سلام خدمت دوستان وسروران عزیز باتوجه به اینکه تا کنون در خصوص راه اندازی وب سایت طبق مجوزهای قانونی پیگیر هستیم تا انشاالله در محیطی پویاتر در خدمت شما عزیزان باشیم افرادی که مایل به ازدواج دائم در سطح استان فارس می باشند در این پست نظر بذارن.با تشکر اختصاصی از ژیکو تحقیق وبررسی در مورد ازدواج 15 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فهرست مندرجات۱ سیر تاریخی ازدواج۱.۱ ایران باستان۲ ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختی۳ ازدواج از دیدگاه حقوقی۳.۱ جهان۳.۲ ایران[نیازمند منبع]۴ ازدواج در ادیان و مذاهب۴.۱ ۴.۲ دین بهائی۴.۳ دین ۴.۴ دین یهود۵ پانویس۶ جستارهای وابسته۷ منابعازدواجازدواج یا پیوند شویی پیوندی آیینی است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.سیر تاریخی ازدواجایران باستاندر زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود.[۱] انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته اند.[۲] نوع دیگر که باعث بحث و جدل های زیادی میان امروزیان شده است خویدوده بود که ازدواج با است. [۳]ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختیدر جامعه شناسیِ خانواده علت های دگرگونی ها و بررسی واقعیت های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش های اجتماعی و جابه جایی پایگاه اجتماعی افراد می شود. [۴]ازدواج از دیدگاه حقوقیجهانایراندر ایران با توجه به شیعه جعفری در ازدواج به دو نحو دائم و موقت میتواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین این دو ازدواج در ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری با ازدواج دائم در اینست که از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی به طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد.آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می کند یکی این است که در زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می شوند.دیگر اینکه از لحاظ شرایط، بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در بستگی دارد بقرارداد که میان طرفین منعقد می گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد میگردد.
با
تحقیق وبررسی در مورد ازدواج 15 ص
در شرایط فرهنگی فعلی کشور ایران در موارد زیر چگونه است؟
الف)جوانان مجردی که امکان ازدواج دائم برایشان فراهم نیست.
ب)جوانان مجردی که امکان ازدواج دائم برایشان فراهم است.
ج)مردان متاهل در صورتی که همسر دائم شان در شهر دیگری است.
د)مردان متاهل در صورتی که همسر . باور کنیم همان دختربازیِ شرعی شده نیست و برای خودش چارچوب ها و تعهداتی دارد ضمن آن که نمی تواند همه ی نیازهای یک مرد و یک زن را برطرف کند.  حدوداً دو سال پیش یکی از آقایان معروف به روشنفکری، در گفت گویی اثبات کرده بود که ازدواج یک فعل اخلاقی نیست و اتفاقاً یک عمل ضداخلاقی باید به شمار آید. یکی از آن دلایل این بود که در ازدواج یک چیزی رخ می دهد و آن این است که دو انسان، خودشان را برای یک عمر متعهد به هم می کنند در حالی که از نظر اخلاقی این است که اص دارد و هر کاری که را محدود کند ضداخلاقی است و باید ترک شود. ضمن آن که با یک قرار چند دقیقه ای، دو نفر تا آ یک عمر هفتاد ساله به هم متعهد شوند یک اسارتی است که مردم تنها به خاطر غرایزشان مجبورند آن را تحمل کنند.به نظر من مقدمه و نتیجه چنین مدعایی هر دو باطل است یعنی نه اتفاقی که در ازدواج می افتد یک تعهد به معنای اسارت است و نه مبنای فعل اخلاقی، است تا بگوییم چون ازدواج زندگی دو نفر را محدود می کند، غیراخلاقی است منتها می خواهم دو نکته در این میان بگویم: اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 36   نویسنده: شهید مرتضى مطهریعناوین:1- مقدمه2- زندگی امروز و 3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران 4- رهبانیِِِِِت موقت ، کمونیسم یا ؟؟5- ازدواج آزمایشی6- راسل و نظریه 7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات8- سرنوشت فرزندان در 9- و مسئله 10-      علل اجتماعی سازی11-      آیا تشریع ، برای تامین هوسرانی است؟12-      در دنیای امروز13-      منع خلیفه از 14-      حدیثی از علی (ع)15-      انتقادات 1- مقدمهمن بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل ى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و ى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین ى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق ى گردند.یکى از قوانین درخشان از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت. و دائم در ‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در چنین نیست.پس تفاوت اصلى و جوهرى ‏با ازدواج دائم در این است که از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ،با این تفاوت که در عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که ى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود ى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در نیز روا نیست.
با
تحقیق و بررسی در مورد 32 ص
کارشناس حوزه کار می گوید در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و در دو دهه گذشته انعقاد قرارداد دائم پدیده نوظهوری بوده و کمتر دیده شده است. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر وم تسریع در اسکان ز له زدگان کرمانشاه با توجه به سرمای هوا، گفت: اسکان موقت و دائم ز له زدگان با محوریت بنیاد مسکن صورت می گیرد. حضرت محمد(ص)فرمود:هر زنی که در مقابل بد اخلاقى ‏هاى شوهرش ‏بردبارى کند خدا ثواب آسیه دختر«مزاحم‏»را به وى عطا خواهد کرد.بحار ج 103 ص 247 با سلام من مردی هستم 32 ساله با یک فرزند 3 ساله مدت یک سال است که از همسرم جدا شدم با خانمی آشنا شدم که 2 فرزند دارد و شوهرش حدود یک سال است که آنها را به حال خود رها کرده و این خانم به تازگی از شوهرش جدا ش. آیات عظام (ره)، شبیری زنجانی، تبریزی و نوری همدانی عقیده دارند اذن پدر در لازم است. آیت الله سیستانی هم پیرو همین نظر هستند اما در دختری که متصدی امور زندگی خودش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می دانند نه به فتوا. آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتای یکی از مقدانشان که پرسیده بود: «آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکر. سایت همسری سایت همسری دائم شی همسری سایت شی سایت همسری شی شی کانال ازدواج سایت شی سایت سایت همسری موقت شی سایت ازدواج بهترین سایت همسری بهترین سایت ازدواج سایت همسری شی سایت همسری موقت و دائم شی سایت همسری موقت سایت همسری سایت همسری همسری رایگان سایت موقت شی سایت همسری دایم سایت موقت شی سایت همسری توران کانال ازدواج درگیری های فاطمه گودرزی با درگیری های فاطمه گودرزی با سینمایی «آنچه مردان درباره ن نمی دانند» سال گذشته با بازی فاطمه گودرزی و به کارگردانی قربان محمدپور جلوی دوربین رفت. فاطمه گودرزی که در این با محمدرضا شریفی نیا، سحر قریشی، فرزاد حسنی و ارسلان قاسمی همبازی است درباره اکران این به صبا گفت: طی آ ین صحبت های که انجام شده پروانه نمایش این صادر شده و به احتمال زیاد آبان اکران می شود. این اثر سومین بلند قربان محمدپور در مقام کارگردان است که مضمونی در ارتباط با را در فضایی کمدی مطرح می کند. داستان درباره ی است که با وجود داشتن همسر و دو فرزند و داشتن یک زندگی آرام، عاشق زنی ۳۰ سال کوچک تر از خودش می شود که این کار اتفاقاتی را در رقم می زند. اقامت آلمان با ثبت شرکت قوانین اقامتی در آلمان، اقامت را به دو گروه تقسیم نموده است. گروه اول اقامت غیر دائم یا موقت یا محدود یا گذرا aufenthaltserlaubnis که شامل اقامت برای تحصیل ی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه ای، اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه ای و شغلی، اقامت برای کار، اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل duldung برای کار، اقامت برای پژوهش و تحقیق، اقامت برای کار آزاد و اقامت های موقت دیگری که وجود دارند و هیچ کدام از آنها منجر به اقامت دائم نخواهد گردید، به این دلیل از توضیحات آن امتناع کردیم. دسته دوم اقامت دائم یا همیشگی niederl ungserlaubnis : بقیه در ادامه مطلب... اختصاصی از فایل هلپ پروژه ازدواج 15 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 15 فهرست مندرجات۱ سیر تاریخی ازدواج۱.۱ ایران باستان۲ ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختی۳ ازدواج از دیدگاه حقوقی۳.۱ جهان۳.۲ ایران[نیازمند منبع]۴ ازدواج در ادیان و مذاهب۴.۱ ۴.۲ دین بهائی۴.۳ دین ۴.۴ دین یهود۵ پانویس۶ جستارهای وابسته۷ منابعازدواجازدواج یا پیوند شویی پیوندی آیینی است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.سیر تاریخی ازدواجایران باستاندر زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود.[۱] انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته اند.[۲] نوع دیگر که باعث بحث و جدل های زیادی میان امروزیان شده است خویدوده بود که ازدواج با است. [۳]ازدواج در دیدگاه های جامعه شناختیدر جامعه شناسیِ خانواده علت های دگرگونی ها و بررسی واقعیت های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش های اجتماعی و جابه جایی پایگاه اجتماعی افراد می شود. [۴]ازدواج از دیدگاه حقوقیجهانایراندر ایران با توجه به شیعه جعفری در ازدواج به دو نحو دائم و موقت میتواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین این دو ازدواج در ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری با ازدواج دائم در اینست که از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی به طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد.آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می کند یکی این است که در زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می شوند.دیگر اینکه از لحاظ شرایط، بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در بستگی دارد بقرارداد که میان طرفین منعقد می گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد میگردد.
با
پروژه ازدواج 15 ص
متاسفانه چندی است که در جامعه برداشت غلطی از (متعه) صورت می پذیرد و گاه ا و هوسرانی که مطابق آیه شریفه وَلَا تَقْرَبُوا ا ِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾ مومنین از به آن نهی شده اند در قالب شرعی آن عرضه می گردد.در این وجیزه سعی بر آن است تا با واکاوی موضوع به این سوال مهم پاسخ داده شود که، برای مشروعیت ا. با موافقت نمایندگان آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و براساس آن هیئت رئیسه موقت حذف شد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسش هایی تحت عنوان ازدواج موسوم به سفید پاسخ داده اند.

متن پرسش ها و پاسخ های این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

نظر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج موسوم به سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفا. در حسابداری هر حساب دارای یک ماهیت است یعنی حسابها ماهیتاً یا بد ار هستند و یا بستانکار . حالا دونستن این ماهیت به چه درد میخوره انشاءالله در زمانی که حسابداری رو مقداری وارد بشید بیشتر به اهمیت اون پی خواهید برد و متوجه خواهید شد که ماهیت حسابها از بحث دو طرفه بودن حسابداری نشات گرفته و کنترل بعضی از حسابها با دونستن ماهیت اون حساب. سیاه و سفیدِ یک زندگی مشترک در گفت وگو با زوجی که چند سال است زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و ثبت شده را انتخاب کرده اند. ازدواج سفید ازدواج سفید ، تهدید جدید نهاد خانواده در ایران. شاید از تهدید هم باید پا را فراتر گذاشت؛ کابوس هولناک نهاد خانواده. اگر تا یکی دو سال پیش از جامعه شناسان خانواده و از مسوولان حقوقی می پرسیدید مهمترین آسیبی که خانواده ایرانی را تهدید می کند، به اتفاق از طلاق نام می بردند. موضوعی که با هر کیفیتی و به هر دلیلی، به هرحال در بطن خانواده اتفاق می افتد. هرچند که افزایش سن ازدواج و بی رغبتی جوانان به ازدواج هم در مراحل بعدی قرار می گرفت. اما دغدغه حفظ خانواده های تشکیل شده، از همه مهمتر بود. اما در سال ۹۳، زنگ هشدار برای ازدواج سفید، به صدا درآمد؛ شیوه ای از زندگی که با عرف، شرع، سنت و سبک زندگی جامعه ایرانی در همه این سال ها و دهه ها و حتی قرن های گذشته همخوانی ندارد. هرچند که بسیاری بگویند که این موضوع آنقدر فراگیر نیست که برایش نگران بود، اما به نظر آنقدر جدی هست که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که یکی از نخستین افرادی باشد که دراین باره هشدار می دهد. ازدواج سفید درحالی در جامعه ایران دیده می شود که در شرع، قانون وجود دارد. قانون مترقی که به دلیل استفاده نامناسب از آن و رواج در برخی مردان متاهل از چنین چیزی، با واکنش های منفی بسیاری همراه شده و ظاهرا عرف آن را نمی پذیرد. این درحالی است که می تواند جایگزینی برای ازدواج سفید باشد. در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقّت، خواندن لازم است و رضایت طرفین به تنهایى کافى نیست و عقد را طرفین یا آنها مى توانند بخوانند.
عقد ازدواج شرایطى دارد از جمله: الف) احتیاط آن است که آن به عربى صحیح خوانده شود، ولى در صورتى که مرد و زن نتوانند را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن براى خواندن به زبان عربى واجب ن. ازدواجی است که هم شرع و هم قانون مدنی به آن پرداخته و آن را جایز دانسته اند.  قانون مدنی در ماده ۱۱۲۰ می گوید: عقد ازدواج به فسخ منحل می شود و مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی نیز که عیوب فسخ را بیان می کند بین عقد دائم و موقت فرقی قائل نیست. مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد ازدواج به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود و ب. اختصاصی از فایل هلپ تحقیق سیرتاریخی ازدواج با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 شازدواجازدواج یا پیوند شویی پیوندی آیینی است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.سیر تاریخی ازدواجایران باستاندر زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل های زیادی میان امروزیان شده است خویدوده بود که ازدواج با استازدواج در دیدگاه های جامعه شناختیدر جامعه شناسیِ خانواده علت های دگرگونی ها و بررسی واقعیت های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش های اجتماعی و جابه جایی پایگاه اجتماعی افراد می شود.ازدواج از دیدگاه حقوقیایراندر ایران با توجه به شیعه جعفری در ازدواج به دو نحو دائم و موقت می تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین این دو ازدواج در ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری با ازدواج دائم در اینست که از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی به طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد.آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می کند یکی این است که در زن و مرد تصمیم می گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می شوند.دیگر اینکه از لحاظ شرایط، بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در بستگی دارد بقرارداد که میان طرفین منعقد می گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می گردد.در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند، اما در چنین نیست.زن و مرد می توانند در شرط کنند که بهره برداری آنها محدود باشد و مثلاً ی صورت نگیرد.در ازدواج دائم فقط با توافق یا رضایت طرفین می توان از بچه دار شدن جلوگیری نمود ولی در هریک از طرفین می تواند از تشکیل نطفه کودک و پیدایش فرزندی جلوگیری کند تا ایجاد مسئولیتی جدید و احیانا دست و پاگیر برای آنها نشود، در حقیقت این نوعی دیگر است که بزوجین داده شده است.اگر در اثر زن و مردی که همسر موقت یکدیگرند کودکی متولد شود با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچگونه تفاوتی ندارد و مانند ازدواج دائم مرد مسئول اداره و تأمین وسایل کافی برای رشد و تربیت آن کودک است.مهر هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ، با این تفاوت که در عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهرالمثل تعیین می شود.همانطوریکه در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم می گردند در عقد منقطع نیز چنین است.همانطوریکه رابطه زن دائم با دیگران حرام است، در نیز چنین است.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست در نیز روا نیست و ازدواج با خواهر زن تا وقتی حرام است که خواهر دیگر همسر انسان باشد.در پس از تمام شدن مدت، زن و شوهر خود به خود از هم جدا می شوند و نیازی به طلاق نیست.همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگهدارد، زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگهدارد. با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن موقت دو نوبت یا چهل و پنج روز (در رساله احکام فقها عده برای بانوان از سن نه سالگی تا سن است ولی اگر بین زن و شوهر انجام نپذبرفته باشد، عده لازم نیست و زن می تواند بلافاصله ازدواج نماید).قوانین ازدواج در ایرانازدواج در ادیان و مذاهب از دیدگاه ، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه ی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می شود عفت و حیا از جملهٔ این صفات می باشند که یکی از راه های تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است. با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی ترین راه تأمین نیازهای معرفی می کند. طبق قوانین ی تنها خواندن عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و ا امی به وجود شاهد یا دینی نیست البته می توان برای خواندن این جمله ی را کرد که لازم هم نیست که دینی باشدشیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ) را دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می شود.در این نوع از ازدواج که به یا متعه یا معروف است زن و مرد پس از شناخت یکدیگر و صحبتهای اولیه در صورتی که هر دو طرف به این امر راضی باشند مدت زمان و همچنین مبلغ (مقدار مهریه) را خودشان به صورت توافقی تعیین می کنند ( مثلاً با هم قرار میگذارند برای مدت سه ماه و هر ماه یکصد هزار تومان به عقد هم در آیند ) . در زن ومرد باید به صورت عربی یا فارسی متن رابخوانند متن  : زن می گوید : (به زبان عربی ) : زوجتک نفسی فی المده
با
تحقیق سیرتاریخی ازدواج
موقت اصفهان گفت: سند ننگین 2030 برای بچه های دبستانی درس می دهد، طبق این سند سه نوع ازدواج در ایران باید قانونی شود، ازدواج زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن، این ها می گویند در ایران رعایت نمی شود. پوران درخشندهاعتراض پوران درخشنده به ازدواج های موقت: دلشان میخواهد هروقت دوست داشتند جدا شوند!/متاسفانه الگوهای خوبی نداشته ایم که ازدواج سفید مد شده است/در حاشیه اکران زیر سقف دودی در جشنواره فجر (ره) در 15بهمن سال 57 طی حکمی، مهدی بازرگان را به سمت نخست ی ت موقت تعیین د. حجت السلام زائری در صبح نو نوشت: یک نیاز طبیعی است مثل رستوران در زندگی امروز و همان طور که غذای سریع و مراکز تهیه غذا حتى از زیرزمین مساجد سر درآورده اند، باید برای تسهیل هم فکر کرد.
 
البته ازدواج دائم اصل است (همان طور که هیچ چیزی جای آشپزی خانگی را نمی گیرد) اما همان طور که الآن به هزار و یک دلیل نمی شود روی آشپزی خانگی اصر. بدون ذکر مدت! موقت سوال: اگر در مدت معین نشود آیا عقد صحیح است؟ (ره): اگر عمداً یا از روی فراموشی باشد باطل است و تبدیل به دائم می شود. (تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج2، ص290، م 9، القول فی النکاح المنقطع).........بیشتر بخوانید قبل از ازدواج : خو دن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

قبل از ازدواج : رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج : رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه اخلاقی : با ادب شدن

قبل از ازدواج : خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوخته با منت
نتیجه اخلاقی : متواضع شدن

قبل از ا. آیا می دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با ب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شر. موقت اصفهان گفت: سند ننگین 2030 برای بچه های دبستانی درس می دهد، طبق این سند سه نوع ازدواج در ایران باید قانونی شود، ازدواج زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن، این ها می گویند در ایران رعایت نمی شود. قبل از ازدواجدانستنی های قبل از ازدواجدانستنی های قبل از ازدواج
  فرمت ورد 62 صفحه قابل ویرایش
شامل 25 بخش

برخی از بخش ها
1_ مطالبی که قبل از عاشق شدن باید بدانید
2_ 6 سوال مهم که قبل از ازدواج باید بپرسید
3_ باورهای نادرست اما رایج ایرانی ها درباره ازدواج
4_ به تو نیاز دارم چون دوستت دارم!
5_ عروس خانم قبلاً مادر شده!
6_ اگر این نشانه ها را دارید دیر ازدواج می کنید
7_ این مردها ادای عاشقی را در می آورند
8_ 3 مانع ازدواج موفق
9_ انگیزه های کار اب کن در ازدواج
10_ سوالات پولکی از مجنون دلخسته!
11_ در ازدواج عجله نکنید
12_ 3 ازدواج خانمان سوز در ازدواج
و....

 فایل اختصاصی از رزفایل فرق میان ازدواج دائم و موقت 67 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 71 فرق میان ازدواج دائم و موقت:-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل ى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت. اخیرا که نه این مساله سال هاست ذهن مردان ایرونی را به خودش مشغول کرده مسئولین محترم هم که دیگه کاسه از آش داغ تر معلوم نیست به فکر خودشونن یا جوونا! یکی نیست بهشون بگه با این همه در امد چرا باید ن ما تن فروشی شرعی کنن و مردان بعضا و عمدتا فرصت طلب عیاشی را به ازدواج ترجیح دهند. آخه خودتان قضاوت کنید ورودی این سایت دویست هزار تومان است .

تحقیق ازدواج و طلاق
تحقیق-ازدواج-و-طلاق تحقیق با موضوع ازدواج و طلاق، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: عدم توازن نسبت های در سنین اصلی ازدواج، پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در فایلتحقیق شرایط ازدواج و عقد
تحقیق-شرایط-ازدواج-و-عقد تحقیق با موضوع شرایط ازدواج وعقد در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: و از نشانه های خدا بر شما این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا به واسطه آن آرامش ی د. (قران کریم) به طور یقین، شیرین ترین حادثه فایل