تحقیق کامل درباره نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 45 ص

به نقل از خبرگزاریها در مورد تحقیق کامل درباره نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 45 ص : نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی چکیده با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است سیستمهای داده کاوی این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را است اج نمایند دسته بندی کامپیوتر و it فرمت فایل doc حجم فایل 274 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی فروشنده فایل کد کاربری 4421 تمام فایل ها نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی چکیده: با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را است اج نمایند . داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و... داریم ، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .
مقدمه : هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع است اج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (cl ification ) و تخمین (estimation) ,پیش بینی (prediction) و خوشه بندی (clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف از کتب اشاره کرد . سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی است اج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت . بنابر این هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش است اج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود . الگوهای است اجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری یک الگو می تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میزان تقاضای آن باشد . در این تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار می گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعی که داده کاوی بر روی آنها اعمال می شود ,علاوه بر این خلاصه ای از روشهای رایج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگی و الگوریتمهای موجود (apriori , aprior tid, partition, eclat ,max eclat , vector ) و الگوریتم با ساختار trie وfp grow و الگوریتمهای کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند و در هر مورد مثالها , موارد کاربرد ,تکنیکها و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته اند .
مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی ید مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی و ید مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی ید و مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی رایگان مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی رایگان تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی
اعتماد شما سرمایه ما نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی چکیده با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است سیستمهای داده کاوی این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را است اج نمایند دسته بندی کامپیوتر و it فرمت فایل doc حجم فایل 274 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 دریافت فایل نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی فروشنده فایل کد کاربری 4421 تمام فایل ها نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی چکیده: با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را است اج نمایند . داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و... داریم ، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .
مقدمه : هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع است اج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (cl ification ) و تخمین (estimation) ,پیش بینی (prediction) و خوشه بندی (clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف از کتب اشاره کرد . سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی است اج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت . بنابر این هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش است اج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود . الگوهای است اجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری یک الگو می تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میزان تقاضای آن باشد . در این تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار می گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعی که داده کاوی بر روی آنها اعمال می شود ,علاوه بر این خلاصه ای از روشهای رایج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگی و الگوریتمهای موجود (apriori , aprior tid, partition, eclat ,max eclat , vector ) و الگوریتم با ساختار trie وfp grow و الگوریتمهای کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند و در هر مورد مثالها , موارد کاربرد ,تکنیکها و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته اند .
مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی ید مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی و ید مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی ید و مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی رایگان مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی رایگان تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

پروژه کامل بررسی انواع تکنیک های داده کاوی پروژه-کامل-بررسی-انواع-تکنیک-های-داده-کاویچکیده:امروزه به دلیل وجود ابزارهای مختلف برای جمع آوری داده ها و پیشرفت قابل قبول تکنولوژی پایگاه داده حجم انبوهی از اطلاعات در انبار داده های مختلف ذخیره شده است. این رشد انفجاری داده ها، احتیاج به یک سری تکنیک ها و ابزارهای جدید که توانایی پر... فایل تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی منبع: سرمد، حجازی و بازرگان (1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، . اختصاصی از یارا فایل تحقیق جامع و کامل درباره شهرستان بجنورد با و پر سرعت .
تحقیق جامع و کامل درباره شهرستان بجنورد
تحقیق جامع و کامل درباره شهرستان بجنورد فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 145 صفحه 
با
تحقیق جامع و کامل درباره شهرستان بجنورد
اختصاصی از یارا فایل پاو وینت مفهوم و چرخه تعالی داده کاوی با و پر سرعت .
پاو وینت مفهوم و چرخه تعالی داده کاوی
پاو وینت مفهوم و چرخه تعالی داده کاوی این فایل حاوی مطالعه کامل مبحث داده کاوی می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 6 فایل (عنوان هر فایل درقسمت فهرست ذکر شده است) در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.   فهرست
داده کاوی چیست و چرا آن را به کار می بریم؟
چرخۀ تعالی داده کاوی
روشهای داده کاوی
کاربرد داده کاوی در بازاری و مدیریت ارتباط با مشتری
ذخیره سازی داده ها، پردازش تحلیلی آنلاین و داده کاوی
تهیه محیط است اج داده تصویر محیط برنامه
با
پاو وینت مفهوم و چرخه تعالی داده کاوی
راهنمایی ده ها پروژه های داده کاوی و راهنمایی پایان نامه های داده کاوی و انجام تحقیقات داده کاوی در حوزه های مختلف ب و کار راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد از ابتدا تا انتها (همکاری در جهت نگارش مقالات پژوهشی) راهنمایی رساله های ی از ابتدای کار تا انتهای کار (همکاری در جهت نگارش مقالات پژوهشی) راهنمایی و کمک به انجام پایان. دهمین کنفرانس داده کاوی ایران
دهمین کنفرانس داده‌کاوی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت ۸ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می.  کتاب آموزش داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ داده کاوی، پایگاه ها و مجموعه های حجیم داده ها را در پی کشف واست اج دانش، مورد تحلیل و کند و کاوهای ماشینی (و نیمه ماشینی) قرار می دهد. این گونه مطالعات و کاوش ها را به واقع می توان همان امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیر آمار دانست. تفاوت عمده در مقیاس، وسعت و گوناگونی زمینه ها و کاربردها، و نیز ابعاد و اندازه های داده های امروزین است که شیوه های ماشینی مربوط به یادگیری، مدل سازی، و آموزش را طلب می نماید. اختصاصی از اینو دیدی مقاله داده کاوی در تجارت الکترونیکی با و پر سرعت .
مقاله داده کاوی در تجارت الکترونیکی
مقاله داده کاوی در تجارت الکترونیکی چنان که در عصر حاضر گفته می شود اطلاعات طلاست. هم اکنون در هر کشور، سازمان، شرکت و غیره برای امور بازرگانی، پرسنلی، آموزشی، آماری و غیره پایگاه داده ها ایجاد یا یداری شده است. به طوری که این پایگاه داده ها برای مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران جهت، تصمیم گیری های راهبردی، تهیه گزارش های مختلف، توصیف وضعیت جاری خود و سایر اه می تواند مفید باشد. نتیجه این جمع آوری داده ها این می شود که در سازمانها، داده ها غنی ولی دانش ضعیف، است. جمع آوری داده ها، بسیار انبوه می شود و بسرعت اندازه آن افزایش می یابد و استفاده عملی از داده ها را محدود می سازد. داده کاوی است اج و تحلیل مقدار زیادی داده به منظور کشف قوانین و الگوهای معنی دار در آنهاست. هدف اصلی داده کاوی، است اج الگوهایی از داده ها، افزایش ارزش اصلی آنها و انتقال داده ها بصورت دانش است.شامل مقاله ورد در 13 صفحه به همراه پاو وینت که شامل 23 اسلاید میباشد.
با
مقاله داده کاوی در تجارت الکترونیکیبه منظور به دست آوردن اطلاعات موجود در داده ها و همچنین خلاصه آنها به شکل دیگری که برای شخصی که داده ها را جمع آوری کرده است، قابل فهم تر و مفیدتر باشد از داده کاوی استفاده می شود. برطبق گزارش مجله zdnet در فوریه 2001، داده کاوی یکی از چشمگیرترین تحولات دهه ی گذشته بوده است. سایت http://www.technologyreview.com/ داده کاوی را به عنوان یکی از ده تکنولوژی در حال ظهور که دنیا را تغییر خواهد داد معرفی کرده است. کتاب پیش روی، روش ها و مدل هایی را معرفی می کند که در بحث پیدا اطلاعات پنهان موجود در داده ها به ما کمک می کند. همچنین به بینش محقق درمورد اینکه الگوریتم های واقعی داده کاوی چگونه کار می کنند، کمک می کند. علاوه براین بحث داده کاوی مجموعه داده های بزرگ و کاربرد الگوریتم ها در این ح بررسی شده است. اختصاصی از یارا فایل پاو وینت داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری با و پر سرعت .
پاو وینت داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری
پاو وینت داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری این فایل حاوی مطالعه داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.

 

فهرست
داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری
کلاسه بندی
درخت های تصمیم گیری
مجموعه داده های آموزشی
الگوریتم برای درخت های تصمیم گیری
چالش ها
نکات کلیدی
الگوریتم hoeffding tree
درختان تصمیم گیری بسیار سریع vfdt
منابع
تصویر محیط برنامه
با
پاو وینت داده کاوی جریان داده ها با درخت های تصمیم گیری
تحقیق وب کاوی در صنعت چکیده :با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستی کارا به داده ها و است اج اطلاعات از آنها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس می شود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی است که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی به کشف و است اج خ ر اطلاعات از اسناد و سرویس های وب می پردازد. در واقعوب کاوی، فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب می باشد. روش های وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار می دهند، به سه دسته ...
دریافت فایل داده کاوی در بانکداری الکترونیکی تعداد صفحات : 93 صفحه
فصل اول: مقدمه مقدمه تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق سابقه و ضرورت انجام تحقیق هدف کاربرد فصل دوم: مفاهیم و اصطلاحات مقدمه داده کاوی تعریف داده کاوی روش های داده کاوی خوشه بندی روش تقسیم بندی روش سلسه مراتبی روش مبتنی بر چگالی کشف قواعد وابستگی طبقه بندی مراحل داده کاوی اندازه گیری نتایج آمار و داده کاوی بانکداری الکترونیک تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران سیستم های بانکداری الکترونیکی شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک مزایای بانکداری الکترونیک پول الکترونیکی انواع پول الکترونیکی پول الکترونیکی شناسایی شده پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی نام و نشان) نتیجه گیری فصل سوم: مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط هرم ارزش مسشتری خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی است اج داده های مربوط به شاخص ها بررسی وضعیت داده و آماده سازی آن برسی عدم همبستگی فیلدها با استفاده از آنالیز واریانس تقسیم بندی مشتریان در گروه به صورت غیر فازی تقسیم بندی مشتریان به 5 گروه به صورت فازی تحلیل خوشه ها است اج قواعد ایجاد نرم افزار های داده کاوی برای مدیریت روابط مشتری تقسیم بندی مشتری پیش بینی رویگردانی پیشنهادات نتیجه گیری فصل چهارم: روش ها و را ارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک مقدمه تقلب شناسایی تقلب انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیک تشخیص سو استفاده تشخیص ناهنجاری تکنیک تشخیص تقلب سیستم خبره برون هشته ای شبکه عصبی استدلال بر پایه مدل رویکرد میتنی بر قواعد تجزیه و تحلیل ح گذار تکنیک ها داده کاوی وظایف داده کاوی طبقه بندی خوشه بندی پیش بینی کشف نقاط پرت رگرسیون تصویرسازی روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی مدل رگرسیون شبکه های عصبی شبکه استنباط بیزین درختان تصمیم یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی راه آینده چالشهای پیش رو نتیجه گیری منابع و مراجع واژه نامه فارسی به انگلیسی واژه نامه انگلیسی به فارسی ید و - 9000 تومان اختصاصی از ژیکو پاو ونت درباره وابستگی تابعی با و پر سرعت .
پاو ونت درباره وابستگی تابعی
پاو وینت درباره وابستگی تابعی
با
پاو ونت درباره وابستگی تابعی
اختصاصی از رزفایل تحقیق کامل درباره ارتعاشات 12ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 12 مثال ، پاسخ هارمونیکی مخزن آب :l=300(ft)din = 8(ft)dout = 10(ft)wtot = 6×105 (lb)e = 4×106 (psi)الف)ωn= ?τn= ?ب )x= 0x0=10in→xt=?x
با
تحقیق کامل درباره ارتعاشات 12ص
اختصاصی از هایدی تحقیق کامل درباره نصب آنتی ویروس با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 6 نصب آنتی ویروسsonyerricssonnokiaنصب بازی و تمgame & themeفــلشفارسی سازی
با
تحقیق کامل درباره نصب آنتی ویروس
تعداد صفحات:37نوع فایل: wordفهرست مطالب:مقدمهتاریخچهسیر تحول داده‏ کاویداده، اطلاعات و دانشجایگاه داده‏ کاوی در سازمانداده‏ کاوی و دیگر رشته هاآمار و داده‏ کاوینام های دیگر داده‏ کاویتعاریف داده‏ کاویدو دیدگاه در مورد داده‏ کاویآماده سازی و پیش پردازش داده‏ هاساختار یک سیستم داده‏ کاویمعیارهای جذ ت الگوارزی و به تصویر کشیدن. اختصاصی از ژیکو تحقیق کامل درباره شهاب سنگ با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 شهاب سنگشهاب سنگ، اجرام بزرگی هستند که عمومااز سنگ و ف ات تشکیل شده اند.این اجرام وقتی وارد جو زمین می شوند بدلیل اینکه قطر زیادی دارند حدودا(۵۰-۱۰۰متر)از جو عبور می کنند و دهانه ها و عوارض گوناگونی رااز خود بر جای میگذارند.که از جمله آنها به دهانه بارینجر در آریزونا ودهانه وردفورت در آفریقای جنوبی می توان اشاره کرد.طبقه بندی شهاب سنگ هاگروه سنگی(ارولیتهاوکندریتها):این شهاب سنگها حدود ۹۲ درصد را به خود اختصاص داده اند.گروه سنگی_ف ی(سیدرولیتها):این شهاب سنگها حدود ۱-۲ درصد رابه خود اختصاص داده اند.گروه آهنی(سیدریتها):مواد تشکیل دهنده این گروه با چگالیهای متفاوت و جدا از هم شهاب سنگ ف ی را تشکیل می دهند و حدود ۵-۶ درصد را به خود اختصاص داده اند.سن شهاب سنگهاسن زمینی:مدت زمانی که بر روی زمین بوده اند.سن تابش پرتوهای کیهانی:مدت زمانی که در مداری به دور خورشید می گردند.سن پیدایش:مدت زمانی که از ا ین تغییر دمای شهاب سنگ میگذرد.سن ما قبل پیدایش:فاصله زمانی بین تشکیل عناصر شیمییایی در ستاره ها تا به کار رفتن این عناصر در شهاب واره ها.
با
تحقیق کامل درباره شهاب سنگ
اختصاصی از رزفایل تحقیق کامل درباره نثر روایـی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 1 بسمه تعالینثر روایـیرشته آموزش زبان و ادبیات فارسیمرکز تربیت معلم مطهری :سرکار خانم الهامیپخش از: دفتر فنی و رایانه ای کلیک ـ خیابان المؤمنین، پاساژ کوثر، واحد 6 تلفن: 110 34 32
با
تحقیق کامل درباره نثر روایـی
اختصاصی از ژیکو پاو وینت درباره وابستگی تابعی با و پر سرعت .
پاو وینت درباره وابستگی تابعی
پاو وینت درباره وابستگی تابعی
با
پاو وینت درباره وابستگی تابعی
مقامات کره شمالی درباره وقوع جنگ به هشدار داده و از این کشور خواستند تا با پیشگیری از وقوع جنگ، از کشته شدن میلیون ها نفر جلوگیری کند.

تحقیق همه چیز درباره رشته ی عمران
تحقیق-همه-چیز-درباره-رشته- ی-عمران تحقیق با موضوع همه چیز درباره رشته ی عمران، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت، تفاوت مدرک و شغل عمران، معرفی اختصاری گرایش های مختلف ی عمران، ی عمران- نقشه‌برداری، ی عمران- آب، توضیح کامل گرایش ی عمران- عمران، آینده شغلی، بازار... فایل

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ساختمان داده با و پر سرعت .
تحقیق درباره ساختمان داده
تحقیق درباره ساختمان داده فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 21 صفحه       مقدمهپیشرفت سریع علم کامپیوتر و کاربرد وسیعی که این تکنولوژی در کلیه امور زندگی بشر دارد از یک سو و حجم زیاد اطلاعات و نیاز بشر به سرعت،دقت و انسجام اطلاعات از سوی دیگر ،موجب گردید تا اینجا بانک های اطلاعاتی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری مطرح شود. بانک اطلاعاتی با ساختار خاص خود،ذخیره ساختن اطلاعات را براحتی ممکن ساخته و کاربران مجاز نیز به سادگی به اطلاعات دسترسی می یابند. سعی داریم شما را با مفهوم بانک اطلاعاتی،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و فواید استفاده از این سیستمها آشنا سازیم. 
با
تحقیق درباره ساختمان داده
اختصاصی از یاری فایل تحقیق کامل درباره جام فوتبال با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 1 اسم بازیکن تیم منتخب1- بهروز قاسمیبرزیل2- محمد شجاع مقدمایتالیا3- سجاد فرخیانانگلیس4- جلال اعر ac millan5 – ابوالفضل حسنیفرانسه6محمد طالع پوررئال مادرید 17یوسف طالع پورمنچستر8حسین ثقفیآرسنال یک 1000 پ9مسعود مختاریa210علی یوسفیفرانسه1
با
تحقیق کامل درباره جام فوتبال
اختصاصی از ژیکو تحقیق کامل درباره bios 100 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 127 بسمه تعالیدر لیست جامع توابع bios, dos که در زیرآمده است ، تمامی اعداد به صورت هگزا دسیمال می باشند .ستونهای مربوط به bios, dos مشخص می کند که تابع به کدام دسته تعلق دارد و اینکه آن تابع در کدام قسمت توضیح داده شده است . توابعی که با x علامت خورده اند در کتاب آمده اما توابعی که با # مشخص شده اند در کتاب نیامده اند.مرجع توابع biosتوابع bios (basic input / output system ) بنیادی ترین سطح هر کامپیوتر شخصی و کامپیوتر های مشابه می باشد . توابع bios عملیات اصلی لازم برای استفاده مفید از سخت افزار دستگاه را ممکن می سازد .جداول و فضاهای داده شده ای مشترکاین بخش جداول توصیفی برای فضاهای داده ای و دیگر اطلاعاتی که مرجع توابع bios می باشند ، را در بر می گیرد .ج 1 : ح های صفحه نمایشح نوعبرد طبق دهندهدقتعرض و طولتعداد کاراکتررنگ00hمتنcga[3]200×3208×825×4016ega[2,3]350×32014×825×4016mcga400×32016×825×4016vga[1]400×36016×925×401601hمتنcga200×3208×825×4016ح نوعبرد طبق دهندهدقتعرض و طولتعداد کاراکتررنگega[2]350×32014×825×4016mcga400×32016×825×4016vga[1]400×36016×925×401602hمتنcga[3]200×6408×825×8016ega[2,3]350×64014×825×8016mcga400×64016×825×8016vga[1]200×72016×925×801603hمتنcga200×6408×825×8016ega[2]350×64014×825×8016mcga400×64016×825×8016vga[1]400×72016×925×801604hگرافیکcga/ega/ mcga/vga200×3208×825×40405hگرافیکcga/ega[3]/ mcga/vga200×3208×825×40406hگرافیکcga/ega/ mcga/vga200×6408×825×80207hمتنmda/ega350×72014×925×80تکرنگvga[1]400×72016×925×80تکرنگ08hگرافیکpcjr200×1608×825×201609hگرافیکpcjr200×3208×825×40160ahگرافیکpcjr200×6408×825×804ح نوعبرد طبق دهندهدقتعرض و طولتعداد کاراکتررنگ0bh---رزرو0ch---رزرو0dhگرافیکega/vga200×3208×825×40160ehگرافیکega/vga200×6408×825×80160fhگراف
با
تحقیق کامل درباره bios 100 ص
تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش
تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش دسته: مدیریت

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49عنوان: تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش دسته: مدیریت (سیستم های اطلاعاتی مدیریت) فرمت: word تعداد صفحات: 49 صفحه این فایل شامل تحقیق بسیار جامع و کامل در 49 صفحه با فرمت word در زمینه داده و مدیریت دانش می باشد که از ترجمه کتابهای لاتین تخصصی گردآوری شده است.ارائه مطالعات موردی در هر بخش از ویژگی های منحصربفرد این تحقیق است. عناوین اصلی این فایل شامل بخشهای زیر است: 1. اداره داده ها سیکل حیات داده سلسله مراتب داده مشکلات مدیریت داده ها 2. رویکرد پایگاه داده طراحی پایگاه اطلاعات مدلسازی موجودیت- رابطه(er) 3. سیستم های مدیریت پایگاه داده مدل پایگاه داده رابطه ای زبان پرس و جو فرهنگ داده ها عادی سازی(هنجارسازی) پایگاه های داده مجازی 4. انباره داده تعریف انباره داده مراکز داده داده کاوی کاربردهای داده پردازی 5. تکنولوژی تجسمی داده ها سیستم های اطلاعات جغرافیایی تصاویر سه بعدی 6. مدیریت دانش مفاهیم و تعاریف مدیریت دانش دانش صریح و ضمنی سیستم های مدیریت دانش چرخه سیستم مدیریت دانش کاربردهای it در رشته حسابداری در رشته مالی در رشته بازاری در رشته مدیریت تولید/ عملیات در رشته مدیریت منابع انسانی وظیفه mis این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .کلمات کلیدی : تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش , تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش , 1 اداره داده ها , سیکل حیات داده , سلسله مراتب داده , مشکلات مدیریت داده ها , 2 رویکرد پایگاه داده , طراحی پایگاه اطلاعات , مدلسازی موجودیت رابطه(er) , 3 سیستم های مدیریت پایگاه داده , مدل پایگاه داده رابطه ای , زبان پرس و جو , فرهنگ داده ها , عادی سازی(هنجارسازی) , پایگاه های داده مجازی , 4 انباره داده , تعریف انباره داده اختصاصی از فایل هلپ 7 مقاله فارسی جدید درباره داده کاوی درتشخیص بیماری با و پر سرعت .
8 مقاله فارسی جدید درباره داده کاوی درتشخیص بیماری 8 مقاله فارسی جدید درباره داده کاوی درتشخیص بیماری جهت استفاده و بهره برداری قرار داده شده است ./     فرمت مقالات : pdf/     عناوین مقالات  تشخیص بیماری دیابت بر اساس روش های داده کاوی و الگوریتم جستجوی هارمونی . انتشار 1395 ارائه روشی جهت افزایش دقت تشخیص بیماریهای قلبی با ترکیب الگوریتمهای داده . انتشار 1395 طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند جهت پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی . انتشار 1395 مروری بر تکنیک های داده کاوی استفاده شده در تشخیص بیماری کبد . انتشار 1395 تشخیص بیماری دیابت با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر ترکیب سیستم های داده کاوی و الگوریتم های تکاملی هوشمند . انتشار 1394 پیشبینی عوارض بیماری دیابت با استفاده از تکنیکهای داد اوی در استان کرمانشاه . انتشار 1394 ارزی الگوریتم های داده کاوی برای تشخیص بیماری کرونر قلبی . انتشار 1394 مقایسه و ارزی چهار الگوریتم شناخته شده داده کاوی در افزایش دقت تشخیص بیماری های قلبی       تماس با ما برای راهنمایی یا ترجمه با آدرس ایمیل: [email protected]     شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام: تماس با ما+98 9337843121     تماس با ماکانال تلگرام  @maghalecomputer    توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در ید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.
با
7 مقاله فارسی جدید درباره داده کاوی درتشخیص بیماری
مقاله انگلیسی داده کاوی همراه با ترجمه مقاله انگلیسی داده کاوی همراه با ترجمه مقاله انگلیسی data mining (دیتا ماینینگ، داده کاوی) همراه با ترجمه و پاو وینت برای ارائه عنوان انگلیسی مقاله:data mining with big data عنوان فارسی مقاله: داده کاوی با داده های بزرگ تعداد صفحات مقاله:11 تعداد صفحات ترجمه :28 تعداد صفحات پاور پوینت : 38
فایل
برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران

ادامه مطلب تعداد صفحات: 45 صفحه http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png نوع فایل: word (قابل ویرایش) فصل اول (طرح تحقیق) کلیات موضوع تحقیق مقدمه بیان مساله هدف تحقیق فرضیه های تحقیقhttp://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری نحوه گزینش ابزار جمع آوری اطلاعات روش آماری اهمیت و ضرورت تحقیق محدودیتها تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) درونگرایی و برونگرایی تیز هوش موفق (پیش آموز) تیز هوش و با استعداد فصل سوم (روش تحقیق) روش تحقیق جامع آماری نمونه آماری و نحوه گزینش داده ها روش آماری فصل چهارم (یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها) ج توزیع فراوانی تفسیر محدودیتها خلاصه و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیق فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات مقاله کامل درباره پلها لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است. تاریخچه پل : ایجاد گدرگاهها وپلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی تر. آژانس: ایران ۷ گام عملی را به طور کامل اجرا کرده/ فعالیت تأسیسات فردو منطبق با اظهارات مقامات ایران است گزارش مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. متن کامل این گزارش در همین خبر به تدریج کامل می شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. *متن کامل این گزارش د.
تحقیق اجاره انسان و قوانین آن تحقیق-اجاره-انسان-و-قوانین-آنمقدمه بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می¬کند؛ از این رو می¬توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اص می¬یابد تلاش تولیدی بشر است. بشر برای دست ی به کمال و سعادت و آسایش  فایل کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی چکیده کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند نرم افزارهای کامپیوتری بکار گرفته شده برای این منظور، غالبا فقط برای پرس و جوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند دسته بندی کامپیوتر و it فرمت فایل doc حجم فایل 117 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22 دریافت فایل کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی فروشنده فایل کد کاربری 4421 تمام فایل ها کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی
چکیده:
کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند. نرم افزارهای کامپیوتری بکار گرفته شده برای این منظور، غالبا فقط برای پرس و جوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند. در حالیکه در عمق درون این حجم داده ها، الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامترهای مختلف بصورت پنهان باقی میماند. داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزه کامپیوتر برای اکتشاف عمیق داده هاست. داده کاوی از اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزیهای استراتژیک و طولانی مدت میتواند حیاتی باشد برداری میکند. تبیین مشخصه های اساسی فراینده داده کاوی و کشف کاربردهای ممکن آن در کتابداری و موسسات ی اه اصلی این مقاله را شکل میدهند.

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی چییست؟ مقاله کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی تحقیق کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی پژوهش کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات یمقاله کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات ی مقاله رشته کامپیوتر
اعتماد شما سرمایه ما محصولی جهت نمایش وجود ندارد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت کاربرد هایی از داده کاوی - 26 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت کاربرد هایی از داده کاوی - 26 اسلاید
 پاو وینت کاربرد هایی از داده کاوی - 26 اسلاید   vحوزه های کاربرد داده کاویvvنمونه هایی از اجرای داده کاویvvوب کاوی و تفاوت آن با داده کاویvvشبکه های اجتماعی  فرصتی برای داده کاویvvمثالی از پیش بینی شیوع بیماری ها با داده کاوی( آدام سدی لک)vvکاربردهای دیگرسیستم مدل سازی سدی لکبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت کاربرد هایی از داده کاوی - 26 اسلاید
اختصاصی از رزفایل سورس کامل پروژه هشت درباره هوش با و پر سرعت .
سورس کامل پروژه هشت درباره هوش
سورس کامل پروژه هشت درباره هوش این پروژه به زبان vb.net طراحی و کد نویسی شده که دارای 1500 خط کد است.سورس های این پروژه کاملا سلیس و روان بوده و کاملا قابل فهم می باشد.در این پروژه از یک کنترل تایمر جهت چینش درست ها در صفحه شطرنج استفاده شده و برای استفاده و راه اندازی نرم افزار کافیست ابتدا دکمه "چینش ابت " را زده و سپس دکمه "اعمال الگوریتم" را بزنید تا نرم افزار هوش شروع بکار کند...زمانی درست چینش شده که خانه های شطرنج ثابت شوند.
با
سورس کامل پروژه هشت درباره هوش
کارگاه آشنایی با فرایند تحقیق و نگارش یک مقاله علمی فایل ارایه شده در کارگاه آشنایی با مقاله نویسی که همه ی اعضای کلاس در آن کارگاه حضور داشتند. تحقیق چیست؟
انواع تحقیق از دیذگاه هدف؟
انواع تحقیق از دیذگاه داده ها و روش تحلیل
مراحل انجام تحقیق
و ... برای اینجا کلیک کنید اختصاصی از نیک فایل تحقیق کامل درباره شاخص میانه 5ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 شاخص میانه (median) :میانه را بانماد me نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد .میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید .الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته :ب) تعیین میانه در داده های پیوستهالف ) تعیین میانه در داده های جدا یا گسسته : در این ح ابتدا مقادیر را به صورت عمودی نزولی مرتب کرده سپس بر حسب تعداد کل داده ها مقدار میانی را به عنوان میانه داده ها بدست می آوریم به طوری که اگر n یا کل داده فرد باشد دقیقاً مقدار عدد وسطی به عنوان میانه خواهد بود اما اگر n زوج باشد متوسط دو عدد وسطی به عنوان میانه داده ها می باشد .مثال : میانه را در دو سری از اعداد19 ، 12 ، 18 ، 22 ، 10 ، 3 ، 9 ، 5 ، 2 ،22 ، 19 ، 18 ، 12 ، 10 ، 9 ، 5 ، 3 ، 2me = 105 ، 12 ، 1 ، 9 ، 7 ، 2 ،12 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1 ،me =در صورتی از معدل گیری یا میانگین گیری استفاده می کنیم که داده ها دارای توزیع نرمال باشد . و یا در داده ها داده ای وجود نداشته باشد که نسبت به بقیه داده ها خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک باشد مانند تعیین میانگین نمرات که از صفر تا 20 است . ولی اگر در بین داده های ما اعداد یا اعداد کمی وجد داشته باشد که خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشند . از میانه استفادهمی کنیم .654، 10، 9 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1me = 5ب) تعیین میانه در داده های پیوسته :ابتدا دسته میانه دار را تحت شرایط زیر انتخاب می کنیم . دسته میانه دار عبارت است از اولین دستهای که فراوانی ی آن بزرگتر یا مساوی با n/2 باشد سپس با مشخص شدن دسته میانه دار که آن را با p فرض می کنیم میانه داده ها را از رابطه زیر بدست می آوریم . در این فرمول lp کران پایین دسته میانه دار است fp فراوانی مطلق دسته میانه دار است y(p-1) فراوانی ی دسته ما قبل دسته میانه دار است و w فاصله دسته ها است که از روی کران بالا و پایین بهتر مشخص می شود و فرمول آن به صورت زیر است :کران پایین – کران بالا = wمثال :وزن 50 دانش آموز یک کلاس در ج زیرداده شده است از حداقل 20 شروع شده و حداکثر 34 میانه وزن این دانش آموزان را بدست آورید :yi - fpli - uifiai - bi11263240505/22 – 5/195/25 – 5/225/28 – 5/255/31 – 5/285/34 – 5/311115681022-2025 – 23 = p28- 2631- 2934 – 3250= nکران پایین – کران بالا = w3 = 5/ 19 – 5/22 = w25 =   29/25 = 79/2 + 5/22 =men= تعداد کل دسته هاp= اولین دسته ای که فراوانی ی آن مساوی یا بزرگتر از n/2 باشد .li = کران پایینui = کران بالاyi یا fp = فراوانی ی
با
تحقیق کامل درباره شاخص میانه 5ص
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس اعلای روسیه تصمیم رئیس جمهور درباره توافق هسته ای ایران را «فاجعه کامل» خواند.
پاو وینت درمورد مقدمه ای بر داده کاوی   نوع فایل:  ppt  _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش  )    قسمتی از اسلاید :    تعداد اسلاید : 14 صفحه مقدمه ای بر داده کاوی مقدمه ای بر داده کاوی استفاده از رشته های مختلف پایگاه داده هوش یادگیری ماشین آمار بازی اطلاعات کشف دانش در پایگاه داده فرایند است اج دانش ناشناخته، درست. پاو وینت داده کاوی در صنایع ده فروشی و بانکداری این پاو وینت در ۳۵ اسلاید تنظیم شده و در مورد داده کاوی می باشد داده کاوی یک ابزار رقابتی در صنایع ده فروشی و بانکداری است مقدمه، تعریف داده کاوی، عملیات داده کاوی، داده کاوی در صنعت بانکداری، بازاری ، مدیریت ریسک، تشخیص تقلب،جذب و حفظ مشتری، داده کاوی در صنایع ده فروشی و نتیجه گیری به طور کامل و جامعی در اسلایدها آورده شده است  پاو وینت داده کاوی در صنایع ده فروشی و بانکداری  پاو وینت، پاو وینت داده کاوی، داده کاوی در صنایع ده فروشی، داده کاوی در بانکداری، داده کاوی در صنایع ده فروشی و بانکداری داده کاوی یک ابزار رقابتی در بانکداری داده کاوی یک ابزار رقابتی در صنایع ده فروشی داده کاوی در بانکداری و صنایع ده فروشی پاو وینت داده کاوی بازاری مدیریت ریسک تشخیص تقلب جذب و حفظ مشتری دسته بندی مدیریت فرمت فایل pptx حجم فایل 83 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 35 این پاو وینت شامل ۳۵ اسلاید می باشد. که شامل مقدمه، تعریف داده کاوی، عملیات داده کاوی، داده کاوی در صنعت بانکداری، بازاری ، مدیریت ریسک، تشخیص تقلب،جذب و حفظ مشتری، داده کاوی در صنایع ده فروشی و نتیجه گیری می باشد. مقدمه:داده ها ممکن است یکی از باارزش ترین دارایی های هر شرکت باشد- اما تنها باید بدانیم که چگونه اطلاعات باارزش نهفته در داده های خام را آشکار سازیم. داده کاوی اجازه می دهد که الماس اطلاعات داده های تاریخی و نتایج پیش بینی شده از شرایط آینده را است اج کنیم. داده کاوی کمک می کند که تصمیم گیریهای شغلی را بهینه کنیم، ارزش هر مشتری و ارتباطات را افزایش دهیم و رضایت مشتری را بهبود بخشیم. داده کاوی فرایند است اج اطلاعات از قبل ناشناخته ، به طور معمول در قالب الگوها و انجمن ها، از پایگاه داده های بزرگ است. امروزه سازمانها متوجه مزایای متعددی که از داده کاوی است اج می شوند هستند. این یک ابزار ارزشمند است- با شناسایی اطلاعات بالقوه سودمند از مقدار زیادی داده جمع آوری شده، یک سازمان می تواند یک سود واضح بیش از رقبای خود بدست آورد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] هندبال امروزی با مجموعه قوانین و مقررات بروز شده ای در دنیا اداره می شود هندبال در مجموع دارای 18 قانون بوده که هر یک از این قوانین نیز به صورت جداگانه دارای زیر مجموعه ای از همان قانون است .در ادامه قوانین ذکر شده به صورت مفصل و جداگانه توضیح داده خواهد شد.در صورت تمایل به آگاهی از آنان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. اختصاصی از سورنا فایل تحقیق کامل درباره نمایشگاه دستاوردها و تواندمندیهای ن استان سیستان و بلوچستان با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 1 نمایشگاه دستاوردها و تواندمندیهای ن استان سیستان و بلوچستان8 لغایت 13 داد ماه 89 ردیفشماره غرفهعنوان غرفهمسئول غرفهشماره تماسوسایل تحویلی123456789101112131415
با
تحقیق کامل درباره نمایشگاه دستاوردها و تواندمندیهای ن استان سیستان و بلوچستان
منابع نظامی معتقدند بیرون راندن کامل از عراق به 6 ماه دیگر زمان نیاز دارد اما درباره ش ت کامل پیش بینی ها خوش بینانه نیست. اختصاصی از رزفایل تحقیق کامل درباره مجازی(vu) 13 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13    آزاد یارائه کتبی شیوه دوره کارشناسی کامپیوترنرم افزارموضوع: مجازی(vu) راهنما: سرکار خانم برادراننام دانشجو:مریم قلیچیاردیبهشت 87 آزاد یارائه کتبی شیوه دوره کارشناسی کامپیوترنرم افزارموضوع: مجازی(vu)  راهنما: سرکار خانم برادراننمره :تقدیم به :تمامی رهپویان راه علم و معرفت
با
تحقیق کامل درباره مجازی(vu) 13 ص
تحقیق درباره مقاله کامل شنا 17 ص فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ............................................................................................................................ 2 طرح مسئله..................................................................................................................... 3 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4 سوالات اصلی..........................................................................................................  ترجمه مقاله الگوریتمی برای داده کاوی متن برای ایجاد اتوماتیک پایگاه داده ترجمه مقاله الگوریتمی برای داده کاوی متن برای ایجاد اتوماتیک پایگاه داده دسته : فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 20 قیمت : 8000 تومان [توضیحات بیشتر ]  ترجمه مقاله الگوریتمی برای داده کاوی متن برای ایجاد اتوماتیک پایگاه داده