تنهایی سخته

به نقل از خبرگزاریها در مورد تنهایی سخته : ده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه….؟؟؟ خیلی سخته آدم ی رو نداشته باشه... دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه. نتونه به هیچکی اعتماد کنه هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه نتونه آ ش برسه به یه بن بست تک و تنها با یه دلی که هی مجبورش می کنه اونو خالی کنه اما راهی رو نمی بینه سرش روکه بالا می کنه آسمون رو می بینه به اون هم نمی ت. خیلی سخته وقتی همه میخندن ناگهان با یه جمله دلت بگیره آروم آروم تو دلت اشک بریزی و بشکنی خیلی سخته ی معنی نگاه خستت و نفهمه خیلی سخته به اندازه بزرگی خدا دلت بخواد فریاد بزنی ولی هیج جایی نباشه که بشه این کارو کرد خیلی سخته ببینی بهت لبخند میزنن اما مطمئنی از تو بدشون میاد چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیایی خودش خیلی سخته از بعضی ها ناراحت باشی ودلت رنجیده باشه ولی هیچی نگی وهمه چیزو بریزی تو خودت خیلی سخته به همه لبخند بزنی ولی تو دلت یه دنیا غم باشه خیلی سخته این همه آدم اطرافت باشن و فقط تحقیرت کنن تو حرفی نداشته باشی خیلی سخته چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمل. خیلی سخته که ازش دور باشی،
شرایط کاری ه که دور تر بشی ازش ناخواسته و برخلاف میلت.
............................
چی ؟؟؟؟؟؟
سخت نیست؟؟؟؟؟؟؟؟
واقعا سخته؟!
سخته وقتی که دوس داری پیشت باشه
و
نباشه؟!

نباشه که
براش بگی
برات بگه؟!
از روزت
از روزگارت
از زندگیت
بگی
و
بگه
همیشه
هرلحظه
یه لحظه!؟
. پسر نیستی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقدر سخته...پسر نیستی تا بفهمی 2 سال تنهای تنها، غربت سربازی کشیدن چقدر سختهپسر نیستی تا بفهمی دلهره شغل آینده داشتن چقد سخته...پسر نیستی تا بفهمی از دست دادن عشقت بخاطر پول چقدر سخته...پسر نیستی تا بفهمی بوق زدن پشت ماشین عروس عشقت چه حالی داره...پسر نیستی تا بفهمی عشقت پیش یه بچه پولدار نشسته چقدر س. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش چقدر سخته ی معنی نگاهت رو نفهمه چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت ی دنیا غم باشه چقدر سخته دلت گرفته باشه و ی بغض تو گلوت داشته باشی اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی اما مجبور باشی دلتنگیات سرکوب کنی.... چقدر سخته تو چشمایی ی که تمام عشقت رو ازت گرفته و به جاش یه زخم همیشگی رو به قلبت هدیه داده زل بزنی و به جای اینکه لبریز کینه و نفرت بشی حس کنی که هنوز دوسش داری چقدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیوار تکیه بدی که یه بار زیر اوار غرورش همه وجودت له شده چقدر سخته تو خی ساعت ها باهاش حرف بزنی اما وقتی دی هیچ چیز جز سلام نتونی بگی چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز دوسش داری چقدر سخته پیشش باشی و بدونی که مال تو نیست همیشه دوست دارم m چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که برات غیرتی بشه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که بهت ابراز عشق و علاقه کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که ساعت ها نگاهت کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که سرت رو بزاری رو شونه اش چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که با ا. چقدر سخته از ی که همه زندگیته نا امید بشی ...

سخت تر اونه که زنگ بزنی بهش همین که صداتو شنید بگه شما و وقتی فهمید یه زمانی عشقش بودی بگه بفرمایید امرتون///

سخته که وسط صحبتت بغضت بگیره اما هی قورتش بدی ولی اون با راحتی بگه من به یکی دیگه وابسته شدم...

سخته دوسش داشته باشی ولی همه بگن ول کن بابا لیاقتتو نداشت همون بهتر ک. بخدا زوده زوده که بگی حرفی نمیمونه
بخدا زوده زوده واسه مردنه این دله دیوونه
بخدا خیلی زوده بخدا سخته سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا
بخدا سخته سخته که بگی نبوده چیزی بینه ما
بخدا خیلی سخته دلتو راحت واسه همیشه نگو بریدی ساده
اونی که اینجاست دلشو راحت به تو داده
بگو یه خوابه بگو میمونی نرو میترسم بی تو
میمیره. خدا میدونه چی به من گذشته / دلم از همه از خودم ش ته هرچی که بوده پاشیده از هم/ مثل یه بغض درهم ش ته خودم درارو بستم و رفتم / تو خواستی اما من برنگشتم نفس کشیدم با نفس تو / من سنگ نبودم آخه ش تم سخته، دلتنگی سخته / قد یه سال برام یه لحظه تلخه، تنهایی تلخه / بی ی بدترین درده بسه، خودخوری بسه / تا کی شب و روز تنم بلرزه عشقت، در حد حرفه / بودنت با . سلام اینبار داره شش ماه میشه... میگن بعد از شش ماه، کم کم نشانه هاش ظهور میکنه و دیگه کنترل سخته... سخته... سخته... سختهههه... خدایا لطفن یک آن چشمت رو ازم بر ندار... خواهش میکنم... هیچکی به اندازه ی تو نمیدونه که چقدر سخته.... مواظبمون باش
چقدر سخته... چقدر سخته عروسی عشقت دعوت باشی... چقدر سخته قشنگ ترین کادوی عروسی شو تو بهش بدی... چقدر سخته در حالی که تو چشات بغض داری ازت بخوان که مجلسشو توگرم کنی... چقدر سخته پشت ماشین عروس عشقت بوق بزنی... چقدر سخته تو چشماش نگاه کنی و بخوای فریاد بزنی دیوونه خیلی دوست دارم اما بهش بگی خوشبخت باشی.... چقدر سخته عمری به پاش پیر شده باشی ول. خیلی سخته که همه رو داشته باشی و ولی فکر کنی هیچ و نداری خیلی سخته که همه پیشت باشن ولی فکر کنی تنهایی آخ چقدر سخته حس فراموش شدن حس تنها بودن حس اینکه فکر کنی ی کنارته ولی تورو نمیبینه و بهت هیچ توجهی نمیکنه چقدر سخته یه بغضی تو گلوت داشته باشیو نتونی بشکنیش چقدر سخته که یه زمانی فکر کنی چقدرزندگی بد و زشته و دیگه قدرت تحمل هیچ چیزیو . چقدر سخته تظاهر کنی فراموشش کردی... چقدر سخته تو اوج خنده هات یهو یه بغضی بیاد سراغت که نمیدونی بخندی یا گریه کنی... چقدر سخته مجبور باشی فراموشش کنی و نتونی... چقدر سخته بدونی دوست نداره اما بازم تو دلت پیش اون گیر باشه... چقدر سخته شب و روزت با یاد اون بگذره اما اون عین خیالش نباشه... چقدر درد داره آنلاین بودنش رو ببینی و نتونی حتی حالشو . فکر نمی این قدر نامرد باشید ینی این قدده سرتوون شلوغه که نمیتوون یه سر بیاید وبلاگ... این قدر یه مطلب گذاشتن و نظر دادن سخته آره؟؟ سخته؟؟ باشه اگ سخته پس وبلاگو ببندید مثله این که سرتون خیلی شلوغه اووکی وقتتونو نمیگیرم که یه وقتی از کارتوون زده نشیید تا بعد بای چقد سخته... وقتی دلتنگی...بغض میکنی و مجبوری بخاطر بغضت بهانه های بنی اسراییلی بیاری.... چقد سخته... باهر اهنگی یاد خاطرش بیفتی و فقط بگی عاشق این اهنگم...نگی بخاطر چی...فقط بگی چقد خوبه خوانندش.... چقد سخته... هرجاییو ببینی یادش بیفتی و الکی فکرتو مشغول کنی که نکنه اشکم بیاد.... چقد سخته... متلک های بقیه رو بشنوی...اما فقط باید بشنوی....باید لال . خیلی سخته که عشقتو ببینی که داره میره و با چشمات دنبالش کنی و بدونی اگه برسه به ته کوچه و بپیچه دیگه تا یه مدت نمیتونی ببینیش
خیلی سخته با یه لبخند الکی ازش خ ظی کنی که راحت تر بتونه بره
خیلی سخته با بغض پشت سرش دعا کنی واسه سلامتیش... سخته! تمرین زندگی در سیاره زمین سخت ترین کاریست که از زمان آمدنم کرده ام. دشوار و پر از بن بست. اصلاً خود بیهودگی ایستاده رو به روم، دست به کمر و چه می کنی دختر! داستان عاشقانه خیلی سخته...
بدونی نمیخوادِت، ولی بازم دوسش داشته باشی
بدونی بهش نمیرسی، ولی بازم ب خودت بگی اگه خدا بخواد همه چی درست میشه
خیلی سخته...
هرشب بخاطرش گریه کنی ولی اون حتی ب تو فکرم نکنه...
خیلی سخته رویاهات هیچوقت به حقیقت تبدیل نشن
خیلی سخته پادشاه زندگیت باشه ولی تو رو آدم حساب نکنه
خیلی سخته... خدامیدونه چی به من گذشته دلم از همه از خودم ش ته هرچی که بوده پاشیده از هم مثه یه بغض در هم ش ته خودم درارو بستم و رفتم تو خواستی اما من بر نگشتم نفس کشیدم ب نفس تو من سنگ نبودم آ ش تم سخته ، دلتنگی سخته قد یه ساله برام یه لحظه تلخه تنهایی تلخه بی ی بدترین درده بسه خودخوری بسه تاکی شب و روز تنم بلرزه عشقت در حد حرفه بودنت بامن یه عادت محض. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمله دلت بگیره و آروم آروم تو دلت اشک بریزی و بشکنی... چقدر سخته دلت هوای تنها نفست رو داشته باشه، اما این موقعیت لعنتی نزاره یه دل سیر درد و دل کنی باهاش... چقدر سخته موضوعی که دلت رو به آتیش میکشه رو بشنوی و مجبور بشی بالاجبار لبخند بزنی و بگی مهم نیست... چقدر سخته از بعضیا ناراحت باشی و دلت رنجیده باشه، ولی هیچی نگی و همه چیز رو بریزی تو خودت... چقدر سخته این همه آدم اطرافت باشن ولی دلت فقط و فقط عشقشو بخواد... چقدر سخته عاشق یکی باشی در حد مرگ، اما مجبور بشی دوریش رو تحمل کنی... چقدر سخته که میبینی بهت لبخند میزنن، اما مطمئنی که از تو بدشون میاد... چقدر سخته هزار تا حرف بشنوی و مجبور باشی نشنیده بگیری... چقدر سخته حرفای اطرافیانت که مثل نیش تو قلبت فرو میکنن بشنوی و دم نزنی... چقدر سخته تو جمع دوست و آشنا مجبوری غریب باشی... چقدر سخته به اندازه بزرگی خود خدا دلت بخواد فریاد بزنی، ولی هیچ جایی نباشه که بشه این کار رو کرد... خدایا خوب نگام کن....ببین کم اوردم نگام کن...چند چندم بازندگی...ببین منو میشنوی زجه هامو...سخته ادم خودش به تنهایی خو کنه اما دلی داشته باشه ک مدام ازتنهایی بناله... ببین بیچارگیمو...خیلی سخته ادم ندونه کدوم طرفیه... سخته خداجون.سخته بدونم الان ب حرفام گوش میدی یا گناهام انقدر ضخیمه که صدام بهت نمیرسه... باباکم اوردم.داغونم خداجون خیلی سخته تحمل ، وقتی که هیچ گنجایشی برای تحمل هیچی نداری...

سخته... ماها فقط دو ماه از سال و اونم فقط ده روز یا نهایت چهل روز به عزای اباعبدالله سیاه می پوشیم و برای ظلم و ستمی که به اهل بیت شده اشک می ریزیم.
سخته... اگه هر روز و هر لحظه به تماشای ظلم و ستم عزیزانت باشی و اشک بریزی و خون گریه کنی... سخته...
تو این شبو روزا به فکر قلب درد کشیده ی مولامونم باشیم و برای سلامتی شون زیاد دعا کنیم. د. سلام خدا
امشب احیاست
اگر به حق همه خوبان دنیا
به حق دل ش ته رضا (ع)
به حق دل ش ته عباس (ع)
من امشب عفو کردی و بخشیدی
خواستی به من چیزی بدی ..... الان بیش تر از هر چیزی به یه هم نفس و همراه احتیاج دارم
خیلی تنهام خدا
بهترین دوستم و تنها م هم رفت ..... خیلی تنهام
چند شب پیش ماه عسل یک آقا و خانوم دعوت کرده بودن که خیلی . چقدر سخته که آدم عزیز هاشو غمگین ببینه :( دخترم بیچاره ام کرد. هم قبل اومدن مهمونا، هم بعدش.مهمون داری با بچه سخته.خیلی هم سخته. مخصوصا اگه همسر نه روز قبل کمک کنه، نه روز مهمونی.  سخته باورش برام تو رو دارن ازم میگیرن
سخته باورش برام دیگه دستاتو نگیرم
سخته تحمل ی و آدمی رو که دوسش داری
شبا وقتی دلت گریه میخواد سرتو رو شونش بذاری
سخته واسه من دوری چشات سخته زندگی بدون صدات
کی مثل خودت اینو میدونه کی مثل خودم میمیره برات یه نفر میخواد تو رو ازم بگیره یه نفر ...... چقد سخته دوسش داشته باشی ولی نتونی بگی... چقد سخته تو چشماش نگا کنی و انگار نه انگار ک دوسش داری چقد سخته که حتی به فکرشم نرسه که خاطرشو میخوای چقد سخته که فک کنه با یکی دیگه ای چقد سخته که فکر اون تو اوج سختی های زندگیت آرومت کنه ولی اون هیچوقت نفهمه چقد سخته وقتی دلتنگی نمیتونی ببینیش چقد سخته بفهمی با یکی دیگه س چقد سخته بایکی دیگه ب. خیلی سخته ببینی که نیست. بهش عادت کردی. به همه چیزش. به بودنش. به خنده هاش. گریه هاش. نفسهاش. پیشرفت هاش. بدی هاش. خوبی هاش. یادت میره که برای موندن نیومدیم و از اول جهان هیچ نتونسته ا یر عمر جاویدان رو پیدا کنه. خودش نیست اما خیلی سخته دیدن اطرافیانش. مادرش، پدرش، خواهرش. هر ی به نوعی داره با خودش میجنگه. همه محکوم به باور یم. همه اینا رو . واسم سخته بخوام ازت جداشم بِرمو دیگه به فکرِ تو نباشم واسم سخته تورو بِبرم از یاد حتی یک ثانیه به یادت نباشم واسم سخته که بی من سختت نیست اَزم دوری ولی عینه خی م نیست واسم سخته که بود و نبودم نداره فرقیو اون به یادم نیست چه قدر بده بهترین سال های عمرت رو در غم و اندوه بگذرونی بهههههترین سال ها عمممممرم داره بد می گذره باید شکر چی رو کنم دقیقا؟؟؟ و چه قدر سخته هم سنات پر از خندن، با بغض خندیدن خیلی سخته.. شانس وحود نداره ولی شانسم ندارم خیلی سخته این لحظات
دیگه اَمونمو بریده
نمیتونم چشم بزارم
الهی خوشی نبینه خیلی سخته واسه این دل
نبودن هاتو بشماره
تو که خودتم میدونی
بجز تو دل ی رو نداره حالا شبا تا صبح هق هق
اشک ریزون بیزار از دقایق
آی فرشته بیا بگیر جونه منو
من زدم قید این دریا و قایق میدونستم که از اول
این رابطه دروغیه
پشت گوش م. این روزها همه چی قاتی پاتی شده....تموم احساساتم و افکارم پیچیده لا هم....خودمم نمیفهمم الان خوشحالم.ناراحتم.عصبانیم. فقط این روزها خیلی میترسم .قبلنا فک می ادم شجاعیم ولی خیلی سخته خییییلی سخته نترسی خیلی سخته توکل کنی خیلی سخته راضی باشی به خواسته اش ...گاهی وقتا میزنم رو بی خیالی میگم هرچی شد ولی به 30ثانیه نکشیده زیر هجوم افکارم غرق . خیلی سخته که بغض داشته باشی اما نخوای ی بفهمه... خیلی سخته که عزیزترین ت ازت بخواد فراموشش کنی... خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری... خیلی سخته که روز تولدت همه بهت تبریک بگن بجزء اونی که فکر میکنی به خاطرش زنده ای... خیلی سخته که غرورت رو بخاطر یه نفر بشکنی بعد بفهمی دوست نداره... خیلی سخته که همه چیزت رو بخاط. نیم ساعت اینجا چیزى نوشتم و گریه خط به خط .. خوب که خالى شدم سلکت آل .. دیلیت!  عنوانش ام میتونست (بابا سخته زرنگى) یا (بابا سخته دو رنگى) باشه!  امروزم هم روز خوبی نبود. امروز هم وحشت تنهایی داشت اذیتم میکرد. امروز هم فقط من بودم و خدا...خدا؟خیلی وقته ندیدمش.حتی حس ش هم سخت شده. نقدا میتونم بذارم رو حساب گناهام...گرچه مطمئنم نیستم. اگه خوب بودم دیگه تنهام نمیذاشتی؟ سخته... خیلی. میدونی شناخت این "من" چقد سخته.دیگه چه برسه به شناخت تو... شناخت تو... اصلا در حدش نیستم. در حد شناخت خودم . خیلی سخته مگ نهـــ اینکه رفیق فابریکت زنگ بزنه ولی نشناسیش تا خودش بهت بگه من فلانی ام  بعدش تو بگی شرمنده صداتو نشناختم ...خیلی سخته مگ نهـــ ی شرایط بد الانت رو درک نکنه تو بیشتر زجر بکشی و نتونی کاری ی برا شرایط بد خودت و هی بگی خدا کاش همه چی سر جا خودش بود ...خیلی سخته مگ نهـــ ادما برات رنگ عوض کنن و از خوب بودن ب بد بودن تبدیل بش. خیلی سخته یکی یه ماه پیشت باشه یه دفه تنهات بزاره بره خیلی سخته یه کوچولوی شیرین داشته باشین تو خونه که همه رو دور هم جمع کنه ولی بعد یه ماه بار سفر ببنده و برگرده جایی که ازش اومده خیلی سخته باید یه ماه تحمل کنی که شاید اونم شاید بهت مرخصی بدن بری دیدنش امروز خواهرم و دختر گلش که عاشقشم رفتن مشهد. دلم واسه همشون پر میزنه نمیدونین امر. بعد از یه مدت طولانی باز اومدم خدمتتون دارم این پست و میزارم ولی باید بگم اصن حوصله شو ندارم از الان میشه حس کرد که امسالم قراره خیلی چرت بشه ولی خب چیکار کنیم باید تحملش کرد چاره ای نیس واس من این سال سخت تر خواهد بود چون دوست عزیزم سرور خانوم به عشق قبولی تو رشته پزشکی ما رو فروخت خلاصه همه چی تکراری شده حتی نفس کشیدن ..... خلاصه چن رو. چقدر سخته چقدر سخته چقدر سخته.خوندنش نه ها فهمیدنیم میفهمم در حد خودم.نوشتنش این که چجوری بنویسم چیشو بنویسم وای خدا بترکی مائده با این کتاب انتخاب ت .من هیچوقت استعدادی تو خلاصه و تعریف نداشتم .نمیدونمم برداشتمو چجوری باید بگم وقتی ممکن ی تو کلاس این کتابو نخونده باشه در نتیجه باید یه تعریفی بتونم از هر بخشش به زبون ساده اونجوری ک. سلام به دوستان گلم بعد تولدم که واقعا برام نحس بود دوس نداشتم دیگه بیام اینجا و میخاستم به کلی وبلاگمو پاک کنم ولی پیش خودم گفتم درسته آدما فراموشت و ی رو نداری که باهاش درددل کنی ولی اینجا هس که درداتو بهش بگی جایی که نه برام ناز میکنه نه به دردام میخنده. . . خیلی خسته و کلافم نمیتونم هیچ راهی پیدا کنم که از این وضعیت خارج بشم متاسفان. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمل.
چقدر سخته ی رو که دوستش داری نتونی بهش بگی که دوستش داری وچقدر بده که ی تورو دوست داشته باشه واینو نتونه بهت بگه چقدر سخته تو چشای ی که تمام عشقت رو ازت ید وبجاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنی و بجای اینکه لبریز کینه و نفرت شی حس کنی که هنوز هم دوسش داری
چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یبار زیر آوار غر. دیدار آفتاب لب پرچین؛ بی آنکه نگاهت کند بی آنکه گوشه ی چشمانت از درخشیدنش جمع شود؛ بی آنکه بداند...نگاهش می کنی؛ جزدلتنگی غلیظ تر شده..، چیز دیگری ندارد ... اصلا؛ مزه ی "دیدن"...به دیده شدن است! باید...بفهمد،نگاهش می کنی! باید بفهمد؛خواهان گرمای جان بخشش هستی! باید بخواهد به این جریان وصل شود و...تا بی کران بودنت را..، سیر تماشا کند. باید بف. سلام میثم چقدر سخته وقتی دوری. چقدر سخته وقتی همه وجودم ازت پر شده ولی نمیتونم ببینمت. چقدر سخته وقتی یکی رو میبینم که با عشقش دست تو دست هم راه میرن ولی دستای من خالیه از دستات. دلتنگم میثم خیلی دلتنگم دلتنگتر از همیشه. لحظه شماری میکنم برای دیدنت برای بوسیدنت برای آغوش کشیدنت 44 روز به لحظه دیدار........ یه سری درد و دل دارم بابت فاجعه پلاسکو منتها تا هنوز بدن های مطهر زیر آواره روم نمیشه بگم..
چشم انتظاری مثل اون لحظه ای که نفس بالا نمیاد احساس خفگی داری اگه بهت بگن مرده یکم آروم میشی اگه بگن زندست خوشحال میشی ولی اگه هزاریم از نظر عقلی بگن نمیشه زنده باشه ولی تو نبینیش و خبر دار نشی بازم چشم انتظاری
خدا صبر بده بهشون چشم انتظار. چه قدر سخته تو چشمای ی که تمام عشقت رو ازت ید
و به جاش یه زخم همیشگی رو به قلبت هدیه داد زل بزنی و
به جای اینکه لبریز کینه و نفرت شی ، حس کنی هنوزم دوسش داری
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده ....
چه قدر سخته تو خی ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دی هیچ چیزی جز سلام نتونی. خیلی سخته اون که میگفت واسه چشات میمیره بره ودیگه سراغی ازتو ونگات نگیره خیلی سخته بانگاهت دلی رو یده باشی وسط راه اماازعشق یکمی ترسیده باشی خیلی سخته توی باییزباغریبه آشناشی اماوقتیکه بهارشد یه جوری ازش جداشی خیلی سخته بری یک شب واسه چیدن ستاره اماتارسیدی اونجاببینی روزشددوباره خیلی سخته نرسی به آنچه خواستی