تنهایی سخته

به نقل از خبرگزاریها در مورد تنهایی سخته : ده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه….؟؟؟ خیلی سخته آدم ی رو نداشته باشه... دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه. نتونه به هیچکی اعتماد کنه هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه نتونه آ ش برسه به یه بن بست تک و تنها با یه دلی که هی مجبورش می کنه اونو خالی کنه اما راهی رو نمی بینه سرش روکه بالا می کنه آسمون رو می بینه به اون هم نمی ت. خیلی سخته وقتی همه میخندن ناگهان با یه جمله دلت بگیره آروم آروم تو دلت اشک بریزی و بشکنی خیلی سخته ی معنی نگاه خستت و نفهمه خیلی سخته به اندازه بزرگی خدا دلت بخواد فریاد بزنی ولی هیج جایی نباشه که بشه این کارو کرد خیلی سخته ببینی بهت لبخند میزنن اما مطمئنی از تو بدشون میاد چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیایی خودش خیلی سخته از بعضی ها ناراحت باشی ودلت رنجیده باشه ولی هیچی نگی وهمه چیزو بریزی تو خودت خیلی سخته به همه لبخند بزنی ولی تو دلت یه دنیا غم باشه خیلی سخته این همه آدم اطرافت باشن و فقط تحقیرت کنن تو حرفی نداشته باشی خیلی سخته چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمل. خیلی سخته که ازش دور باشی،
شرایط کاری ه که دور تر بشی ازش ناخواسته و برخلاف میلت.
............................
چی ؟؟؟؟؟؟
سخت نیست؟؟؟؟؟؟؟؟
واقعا سخته؟!
سخته وقتی که دوس داری پیشت باشه
و
نباشه؟!

نباشه که
براش بگی
برات بگه؟!
از روزت
از روزگارت
از زندگیت
بگی
و
بگه
همیشه
هرلحظه
یه لحظه!؟
. پسر نیستی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقدر سخته...پسر نیستی تا بفهمی 2 سال تنهای تنها، غربت سربازی کشیدن چقدر سختهپسر نیستی تا بفهمی دلهره شغل آینده داشتن چقد سخته...پسر نیستی تا بفهمی از دست دادن عشقت بخاطر پول چقدر سخته...پسر نیستی تا بفهمی بوق زدن پشت ماشین عروس عشقت چه حالی داره...پسر نیستی تا بفهمی عشقت پیش یه بچه پولدار نشسته چقدر س. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش چقدر سخته ی معنی نگاهت رو نفهمه چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت ی دنیا غم باشه چقدر سخته دلت گرفته باشه و ی بغض تو گلوت داشته باشی اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی اما مجبور باشی دلتنگیات سرکوب کنی.... چقدر سخته تو چشمایی ی که تمام عشقت رو ازت گرفته و به جاش یه زخم همیشگی رو به قلبت هدیه داده زل بزنی و به جای اینکه لبریز کینه و نفرت بشی حس کنی که هنوز دوسش داری چقدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیوار تکیه بدی که یه بار زیر اوار غرورش همه وجودت له شده چقدر سخته تو خی ساعت ها باهاش حرف بزنی اما وقتی دی هیچ چیز جز سلام نتونی بگی چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز دوسش داری چقدر سخته پیشش باشی و بدونی که مال تو نیست همیشه دوست دارم m چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که برات غیرتی بشه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که بهت ابراز عشق و علاقه کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که ساعت ها نگاهت کنه چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که سرت رو بزاری رو شونه اش چقدر سخته دختر باشی و مردی نداشته باشی که با ا. چقدر سخته از ی که همه زندگیته نا امید بشی ...

سخت تر اونه که زنگ بزنی بهش همین که صداتو شنید بگه شما و وقتی فهمید یه زمانی عشقش بودی بگه بفرمایید امرتون///

سخته که وسط صحبتت بغضت بگیره اما هی قورتش بدی ولی اون با راحتی بگه من به یکی دیگه وابسته شدم...

سخته دوسش داشته باشی ولی همه بگن ول کن بابا لیاقتتو نداشت همون بهتر ک. بخدا زوده زوده که بگی حرفی نمیمونه
بخدا زوده زوده واسه مردنه این دله دیوونه
بخدا خیلی زوده بخدا سخته سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا
بخدا سخته سخته که بگی نبوده چیزی بینه ما
بخدا خیلی سخته دلتو راحت واسه همیشه نگو بریدی ساده
اونی که اینجاست دلشو راحت به تو داده
بگو یه خوابه بگو میمونی نرو میترسم بی تو
میمیره. خدا میدونه چی به من گذشته / دلم از همه از خودم ش ته هرچی که بوده پاشیده از هم/ مثل یه بغض درهم ش ته خودم درارو بستم و رفتم / تو خواستی اما من برنگشتم نفس کشیدم با نفس تو / من سنگ نبودم آخه ش تم سخته، دلتنگی سخته / قد یه سال برام یه لحظه تلخه، تنهایی تلخه / بی ی بدترین درده بسه، خودخوری بسه / تا کی شب و روز تنم بلرزه عشقت، در حد حرفه / بودنت با . دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتیتموم دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتیمثه قصه یه عشق تازه بودیمثه افسانه بی اندازه بودیهیشکی برای من شبیه تو نبودهدنیا چه بی رحمی، آخه تنهایی زودهدل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتیتموم دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتیکه اینجوری تو رفتی .... "آهنگی برای ناصر"--------------------------------------به خدا زوده، زوده که بگ. چقدر سخته... چقدر سخته عروسی عشقت دعوت باشی... چقدر سخته قشنگ ترین کادوی عروسی شو تو بهش بدی... چقدر سخته در حالی که تو چشات بغض داری ازت بخوان که مجلسشو توگرم کنی... چقدر سخته پشت ماشین عروس عشقت بوق بزنی... چقدر سخته تو چشماش نگاه کنی و بخوای فریاد بزنی دیوونه خیلی دوست دارم اما بهش بگی خوشبخت باشی.... چقدر سخته عمری به پاش پیر شده باشی ول. خیلی سخته که همه رو داشته باشی و ولی فکر کنی هیچ و نداری خیلی سخته که همه پیشت باشن ولی فکر کنی تنهایی آخ چقدر سخته حس فراموش شدن حس تنها بودن حس اینکه فکر کنی ی کنارته ولی تورو نمیبینه و بهت هیچ توجهی نمیکنه چقدر سخته یه بغضی تو گلوت داشته باشیو نتونی بشکنیش چقدر سخته که یه زمانی فکر کنی چقدرزندگی بد و زشته و دیگه قدرت تحمل هیچ چیزیو . چقدر سخته تظاهر کنی فراموشش کردی... چقدر سخته تو اوج خنده هات یهو یه بغضی بیاد سراغت که نمیدونی بخندی یا گریه کنی... چقدر سخته مجبور باشی فراموشش کنی و نتونی... چقدر سخته بدونی دوست نداره اما بازم تو دلت پیش اون گیر باشه... چقدر سخته شب و روزت با یاد اون بگذره اما اون عین خیالش نباشه... چقدر درد داره آنلاین بودنش رو ببینی و نتونی حتی حالشو . فکر نمی این قدر نامرد باشید ینی این قدده سرتوون شلوغه که نمیتوون یه سر بیاید وبلاگ... این قدر یه مطلب گذاشتن و نظر دادن سخته آره؟؟ سخته؟؟ باشه اگ سخته پس وبلاگو ببندید مثله این که سرتون خیلی شلوغه اووکی وقتتونو نمیگیرم که یه وقتی از کارتوون زده نشیید تا بعد بای چقد سخته... وقتی دلتنگی...بغض میکنی و مجبوری بخاطر بغضت بهانه های بنی اسراییلی بیاری.... چقد سخته... باهر اهنگی یاد خاطرش بیفتی و فقط بگی عاشق این اهنگم...نگی بخاطر چی...فقط بگی چقد خوبه خوانندش.... چقد سخته... هرجاییو ببینی یادش بیفتی و الکی فکرتو مشغول کنی که نکنه اشکم بیاد.... چقد سخته... متلک های بقیه رو بشنوی...اما فقط باید بشنوی....باید لال . خیلی سخته که عشقتو ببینی که داره میره و با چشمات دنبالش کنی و بدونی اگه برسه به ته کوچه و بپیچه دیگه تا یه مدت نمیتونی ببینیش
خیلی سخته با یه لبخند الکی ازش خ ظی کنی که راحت تر بتونه بره
خیلی سخته با بغض پشت سرش دعا کنی واسه سلامتیش... سخته! تمرین زندگی در سیاره زمین سخت ترین کاریست که از زمان آمدنم کرده ام. دشوار و پر از بن بست. اصلاً خود بیهودگی ایستاده رو به روم، دست به کمر و چه می کنی دختر! داستان عاشقانه خیلی سخته...
بدونی نمیخوادِت، ولی بازم دوسش داشته باشی
بدونی بهش نمیرسی، ولی بازم ب خودت بگی اگه خدا بخواد همه چی درست میشه
خیلی سخته...
هرشب بخاطرش گریه کنی ولی اون حتی ب تو فکرم نکنه...
خیلی سخته رویاهات هیچوقت به حقیقت تبدیل نشن
خیلی سخته پادشاه زندگیت باشه ولی تو رو آدم حساب نکنه
خیلی سخته... خدامیدونه چی به من گذشته دلم از همه از خودم ش ته هرچی که بوده پاشیده از هم مثه یه بغض در هم ش ته خودم درارو بستم و رفتم تو خواستی اما من بر نگشتم نفس کشیدم ب نفس تو من سنگ نبودم آ ش تم سخته ، دلتنگی سخته قد یه ساله برام یه لحظه تلخه تنهایی تلخه بی ی بدترین درده بسه خودخوری بسه تاکی شب و روز تنم بلرزه عشقت در حد حرفه بودنت بامن یه عادت محض. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمله دلت بگیره و آروم آروم تو دلت اشک بریزی و بشکنی... چقدر سخته دلت هوای تنها نفست رو داشته باشه، اما این موقعیت لعنتی نزاره یه دل سیر درد و دل کنی باهاش... چقدر سخته موضوعی که دلت رو به آتیش میکشه رو بشنوی و مجبور بشی بالاجبار لبخند بزنی و بگی مهم نیست... چقدر سخته از بعضیا ناراحت باشی و دلت رنجیده باشه، ولی هیچی نگی و همه چیز رو بریزی تو خودت... چقدر سخته این همه آدم اطرافت باشن ولی دلت فقط و فقط عشقشو بخواد... چقدر سخته عاشق یکی باشی در حد مرگ، اما مجبور بشی دوریش رو تحمل کنی... چقدر سخته که میبینی بهت لبخند میزنن، اما مطمئنی که از تو بدشون میاد... چقدر سخته هزار تا حرف بشنوی و مجبور باشی نشنیده بگیری... چقدر سخته حرفای اطرافیانت که مثل نیش تو قلبت فرو میکنن بشنوی و دم نزنی... چقدر سخته تو جمع دوست و آشنا مجبوری غریب باشی... چقدر سخته به اندازه بزرگی خود خدا دلت بخواد فریاد بزنی، ولی هیچ جایی نباشه که بشه این کار رو کرد... خدایا خوب نگام کن....ببین کم اوردم نگام کن...چند چندم بازندگی...ببین منو میشنوی زجه هامو...سخته ادم خودش به تنهایی خو کنه اما دلی داشته باشه ک مدام ازتنهایی بناله... ببین بیچارگیمو...خیلی سخته ادم ندونه کدوم طرفیه... سخته خداجون.سخته بدونم الان ب حرفام گوش میدی یا گناهام انقدر ضخیمه که صدام بهت نمیرسه... باباکم اوردم.داغونم خداجون شده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه….؟؟؟
 
خیلی سخته آدم ی رو نداشته باشه…
دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه…
نتونه به هیچکی اعتماد کنه…
هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه نتونه,
آ ش برسه به یه بن بست …
تک و تنها با یه دلی که هی مجبورش می کنه اونو خالی کنه …
اما راهی رو نمی بینه سرش روکه بالا می کنه آسمون رو می بینه
به اون هم نمی تونه بگه…
خبری از آسمون هم ندیده
مگه چند بار اشک های شبونش رو پاک کرده…؟!
بهش محل هم نداده
تا رفته گریه کنه زود تر از اون بساط گریه اش رو پهن کرده تا کم نیاره …
خیلی سخته ادم خودش رو به تنهایی خوش کنه اما دلی داشته باشه که مدام از تنهایی بناله…
خیلی سخته ادم ندونه کدوم طرفیه؟!
خیلی سخته ادم احساس کنه خدا اونو از بنده هاش جدا کرده …
خیلی سخته ندونی وقتی داری با خدا درددل می کنی داره به حرفات گوش می ده یا …
ی گناهات اونقدر ضخیم شده که صدات به خدا نمی رسه…. ؟!

سخته... ماها فقط دو ماه از سال و اونم فقط ده روز یا نهایت چهل روز به عزای اباعبدالله سیاه می پوشیم و برای ظلم و ستمی که به اهل بیت شده اشک می ریزیم.
سخته... اگه هر روز و هر لحظه به تماشای ظلم و ستم عزیزانت باشی و اشک بریزی و خون گریه کنی... سخته...
تو این شبو روزا به فکر قلب درد کشیده ی مولامونم باشیم و برای سلامتی شون زیاد دعا کنیم. د. سلام خدا
امشب احیاست
اگر به حق همه خوبان دنیا
به حق دل ش ته رضا (ع)
به حق دل ش ته عباس (ع)
من امشب عفو کردی و بخشیدی
خواستی به من چیزی بدی ..... الان بیش تر از هر چیزی به یه هم نفس و همراه احتیاج دارم
خیلی تنهام خدا
بهترین دوستم و تنها م هم رفت ..... خیلی تنهام
چند شب پیش ماه عسل یک آقا و خانوم دعوت کرده بودن که خیلی . سخته حرف داشته باشی  اما نتونی بزنی، یعنی نخوای چیزی رو بگی  که هزار بار گفتی و هیچ ترتیب اثری داده نشده. بدونی و مطمئن باشی که غلطه اما سکوت کنی...سخته نخوای اونی بشی که میخوان  و همونی بمونی که میخوای و هستی، هر پشتکی بزنن تو براشون یه وارو، رو کنی و اصلت هیچ وقت فرع نشه...سخته نزدیکترین آدما بهت، بدترین و کاری ترین زخم ها رو ب. فلسفه چقدر سخته :(((((( آدم بجاهایی به یه جمله هایی میرسه که فهمشون خیلی سخته به همین یه جمله فکرکنم تا چهل روز دیگه موهام سفید میشه سخته باورش برام تو رو دارن ازم میگیرن
سخته باورش برام دیگه دستاتو نگیرم
سخته تحمل ی و آدمی رو که دوسش داری
شبا وقتی دلت گریه میخواد سرتو رو شونش بذاری
سخته واسه من دوری چشات سخته زندگی بدون صدات
کی مثل خودت اینو میدونه کی مثل خودم میمیره برات یه نفر میخواد تو رو ازم بگیره یه نفر ...... باید پسر باشی تا بفهمی پول گرفتن از پدر چقد سخته... پسر باید باشی تا بفهمی 2 سال تنهای تنها غربت سربازی کشیدن چقد سخته... پسر باید باشی تا بفهمی دلهره ی شغل آینده داشتن چقد سخته... پسر باید باشی تا بفهمی از دست دادن عشقت بخاطر پول چقد سخته... پسر باید باشی تا بفهمی خوردن بغض برای اینکه مس ه ت نکن که داری گریه میکنی چقد سخته... چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش...

چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه...

چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه...

چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی...

چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش...

چقدر س. میم مثل متولد شدن.................... میم مثل محبت ...................محبتی ک هرگز نصیبمون نشد.... میم مثل یه مادر .........مادری که از تولد بچش خوشحاله................. میم مثل یه مرد جوون.............میم مثل معده ای که علت مرگ شد...... میم مثل موهایی که ریختن چه اسون............میم مثل مردی که بینمون نیست میم مثل مردن....مثل مرگ..........میم مثل مردمی که عزادارشن.... میم مثل مرگ اجب. سخته بگی سخته و ی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم
سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی . سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .
رفت
خیلی راحت رفت
صدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشو
شایدم چون بر پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنید
شاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نرو شاید چون.......
شاید.......
تو بگو دلیلشو
دلیلی داری برای گفتن؟
برای رفتن . برای ش تن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت.....
شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشه شاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که عقربه های ساعت بودنمو محکوم کنن
منم میرم
همونطور که از یادت رفتم
میرم تا دیگه سنگینیه بغضامو تو گلوم تحمل نکنم
تا اون همه خاطره رو به دوش نکشم . ش تم زیر این خاطره ها میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه
میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه
میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن
خداحافظ
برای همیشه
تا ابد چقدر سخته تو چشمای ی که قلبتو بهش دادی و به جاش یه زخم همیشگی به دلت داده ، زل بزنی و به جای اینکه لبریز از نفرت بشی حس کنی هنوزم دیوونشی و دوستش داری چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز... چقدر سخته که تو خیالاتت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دی هیچی جز سلام نتونی بگی خیلی سخته ی رو نداشته باشی ک دوستت داشته باشه خیلی سخته ی ک دوستش داری عاشق یکی دیگه باشه خیلی سخته وقتی میخوای بری بیرون ی رو نداشته باشی بهت بگه مواظب خودت باشیا خیلی سخته دوستات به عشقشون برسن ولی تو........ خیلی سخته ببینی وقتی ی دوستت رو اذیت میکنه بگه به عشقم میگم حسابتو برسه ولی وقتی به تو میرسه تو نتونی چیزی بگی خیلی سخته براش کا. شده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه....؟؟؟

خیلی سخته ادم ی رو نداشته باشه...

دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه...

نتونه به هیچکی اعتماد کنه

هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه ...

نتونه ا ش برسه به یه بن بست ...

تک وتنها با یه دلی که هی وسوسش می کنه اونو خالی کنه ...

اما راهی رو نمی بینه
وای وای وای چاره فقط تویی برگرد تو رو خدا برگرد  اصلا ادم نمیدونه زنده هست یا مرده معلوم نیست چیکار باید کرد نمیدونم چی بگم فقط میتونم بگم خیلی سخته ادم انگاری لخظه به لحظه داره رنج میکشه یه جوریه یه ح ی اون موقع ها می شنیدم درد ج از عشق سخته ولی باورم نمیشد دیگه این همه سخت باشه وخشتناکه حالا می فهمم چرا بعضی ها رو می  دیدم  گر. امروزم هم روز خوبی نبود. امروز هم وحشت تنهایی داشت اذیتم میکرد. امروز هم فقط من بودم و خدا...خدا؟خیلی وقته ندیدمش.حتی حس ش هم سخت شده. نقدا میتونم بذارم رو حساب گناهام...گرچه مطمئنم نیستم. اگه خوب بودم دیگه تنهام نمیذاشتی؟ سخته... خیلی. میدونی شناخت این "من" چقد سخته.دیگه چه برسه به شناخت تو... شناخت تو... اصلا در حدش نیستم. در حد شناخت خودم . منتظرم تابستون شه بیام ایران یه تبلت خوب ب م که بتونم وبلاگو از طریق تبلت چکش کنم و پست بدم . از گوشی که صفش کوچیوه خیلی سخته خ ش . خیلی سخته .. عذابه اصن نمیدونم چقدر نادونم....همیشه دل به چیزایی میبندم که خودم میدونم ا و عاقبتی نداره...از خودم بدم میاد...بازم دل به یه سراب بستم...دل بستم به یه حباب که هر لحظه ممکنه بترکه و نابود بشه.....خدای من چراااا دلم هیچوقت اروم نمیگیره....خسته شدم تز این شبهااا...چه سگوت مز فی داره..چقدر سخته ادم تنها بشینه و تا صبح صدای نفس های هم تتتقی اش رو بشمارد...چه. بعد از یه مدت طولانی باز اومدم خدمتتون دارم این پست و میزارم ولی باید بگم اصن حوصله شو ندارم از الان میشه حس کرد که امسالم قراره خیلی چرت بشه ولی خب چیکار کنیم باید تحملش کرد چاره ای نیس واس من این سال سخت تر خواهد بود چون دوست عزیزم سرور خانوم به عشق قبولی تو رشته پزشکی ما رو فروخت خلاصه همه چی تکراری شده حتی نفس کشیدن ..... خلاصه چن رو. سخته عاشق باشی ولی هیشکی ندونه اشکاتازودی پاک کنی ی نفهمه سخته دوستش داشته باشی ولی ندونه سخته نگاهش ی اما نخونه وای که چه سخته... قشنگی عشق که میگن شایدهمین جاست تواونادوست داشته باشی شایدخداخواست سخته به قربون چشماش بری تورویا قدمقدم گریه کنی روبه روی ماه سخته همش توفکرباشی شایدنخوادت عاطره هات ورق ورق بیان به یادت خاطره هات یکی. چقدر سخته آدم فقط خودش باشه و دنیای خودش... چقدر سخته ی معنی نگاه خستت رو نفهمه... چقدر سخته به همه لبخند بزنی و توی دلت یه دنیا غم باشه... چقدر سخته دلت گرفته باشه و یه بغض تو گلوت داشته باشی، اما مجبور باشی بخندی... چقدر سخته دلتنگ باشی، اما مجبور باشی دلتنگیات رو سرکوب کنی واسه وجود نازنینش... چقدر سخته وقتی همه میخندن، ناگهان با یه جمل. تنهایی خوبه حس خوب استقلال همه چی دسته خودته خودت تصمیم میگیری اما تنهایی بعضی وقتا اصلا دوست داشتنی نیست مثلا تنهایی شب یلدا اولین باره که شب یلدا تنهام اولین بار تو زندگیم سخته.... نه اینکه ناراحت باشم نه اینکه دلخور باشم فقط امشب شب تنهایی نبود میدونی چیه؟ فقط من دوستت دارم تو دوستم نداری آه که چقدر سخته به ی علاقه داشته باشی و با تمام وجودت اونو بخوای اما اون بی احساس باشه آه نمی دونم می فهمی نمی دونم درک می کنی چقدر سخته فقط یکی عاشق اونی باشه که اون اصلا تو این عالم عشقی نیست و باورت نشه که باید خیلی زود از این عشق دل ی مثل چاره شدن قلب ادم هست مثل تیکه تیکه شدن و جدا شدن بد. دستم هنوز بوی دود میده کاش میشد عطرشو ساخت دونه دونه ده چوبایی که واس آتیشمون جمع نردبون میشن واسه خوشبختی ذره ذره گرمای اون آتیش میشه توان ساختن آینده سخته ولی شیرین اینکه یه چیز یه و یه هدف داشته باشی واسه الانت و آیندت عجیب وابسته میشه دنیات به ذره ذره وجودش رفع همه ی نیازات میشه سخته براش اونقدر که ازش میخای سخته ولی باز صبوره م. این روزها سخته نوشتن برام ، اونم از چیزهای که ذهنم رو اشفته میکنه ، شاید به خاطر ارامشی هست که دنبالش میگردم و اونو تو چیزهای میبینم که باورش هم سخته ، نمیدونم شاید به قول یکی از دوستان بیشتر دنبال خوبیهام نه خوشیهاااااااااا الان رفتی پیش مشاور تا بتونی با خودت کنار بیایچند روز پیش فهمیدی با یه آدم پست هوس باز رابطه پنهانی داشتی نه یه آدم خوب و صادق!!!حالا تو  به قول خودت ش تی و غرورت نابود شده .... حس می کنی ازت سو استفاده شده ...اما من چی بگم ؟چه  هوس باز چه مومن به هر حال مرتیکه با اینکه خودش زن داته با زن من یعنی یه زن شوهر دار رابطه داشته من برام فرق نم. خیلی سخته که غرورت رو به خاطر یه نفر بشکنی
،بعد بفهمی دوست نداره

خیلی سخته که دلت بخواد گریه کنی،
اما بهونه ی درست و حساب نداشته باشی .

خیلی سخته که همه چیزت رو به خاطر یه نفر از دست بدی
، اما اون بگه : دیگه نمی خوامت

خیلی سخته که دوسش داشته باشی
، اما نتونی باهاش بمونی

خیلی سخته که بخوای با آب خوردن بغضت رو بفرستی پایین
،
اما یه دفعه اشک از چشات جاری بشه

خیلی سخته که بغض داشته باشی
، اما نخوای ی بفهمه خیلی سخته که عزیزترین ت ازت بخواد فراموشش کنی خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری
خیلی سخته که روز تولدت ، همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر می کنی به خاطرش زنده ای
خیلی سخته که عشقت بهت خیانت ه
خیلی سخته که همیشه مجبور باشی سخت ترین چیزها رو تحمل کنی
آهنگ جدید بهزاد پ به نام سخته باورش new behzad pax called sakhte bavaresh  آهنگ جدید بهزاد پ به نام سخته باورش آهنگ جدید بهزاد پ به نام سخته باورش