جزوه فصل اول شیمی دهم

به نقل از خبرگزاریها در مورد جزوه فصل اول شیمی دهم : از لینک زیر در وبسایت آموزش برتر بخش متوسطه دور دوم - شیمی   جزوه درسی شیمی 3 با نمونه سوالات نهایی کار همکار بزرگوار سید ابوطالب     اختصاصی از یاری فایل جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم با و پر سرعت .
جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم
جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم (رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک) ما برای شما جزوه کامل شیمی را با قیما استثنایی قرار دادیم
با
جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم
اختصاصی از ژیکو جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی 2 با و پر سرعت .
جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی 2
جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی 2 آزمایشگاه شیمی عمومی 2  9 صفحه  pdf جداسازی کاتیون های گروه دو
با
جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی 2
اختصاصی از هایدی جزوه آموزشی شیمی فیزیک با و پر سرعت .
جزوه آموزشی شیمی فیزیک
جزوه آموزشی شیمی فیزیک این فایل حاوی جزوه آموزشی شیمی فیزیک می باشد که به صورت فرمت pdf در 97 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.   فهرست
مروری بر سینتیک شیمیایی
واکنش های برگشت ناپذیر و واکنش های برگشت پذیر تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی شیمی فیزیک
اختصاصی از یارا فایل جزوه آموزشی شیمی عمومی ii با و پر سرعت .
جزوه آموزشی شیمی عمومی ii
جزوه آموزشی شیمی عمومی ii این فایل حاوی جزوه آموزشی شیمی عمومی ii می باشد که به صورت فرمت pdf در 89 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.     فهرست
فصل 1 : نظریه های اسید و باز
فصل 2 : تعادل های یونی
فصل 3 : ترمودینامیک
فصل 4 : الکتروشیمی تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی شیمی عمومی ii
اختصاصی از نیک فایل جزوه شیمی تجزیه دستگاهی - سید احمد میر شکرایی -پیام نور با و پر سرعت .
 جزوه شیمی تجزیه دستگاهی - سید احمد میر شکرایی -پیام نور
 جزوه شیمی تجزیه دستگاهی - سید احمد میر شکرایی -پیام نور پاور پوینت شیمی تجزیه دستگاهی پیام نور سید احمد میر شکرایی - نادر رائی منبع : کتاب شیمی تجزیه دستگاهی { جلد 1 و 2 }فصل 1 : مقدمه بر روشهای طیف بینیفصل 2 : طیف بینی جذبی ماوراء بنفش و مرئیفصل 3 : طیف بینی زیر قرمز و رامان فصل 4 : فلوئورسانس و فسفر سانس ملکولیفصل 5 : طیف سنجی نشر شعله ای , جذب اتمی و فلوئورسانس اتمیفصل 6 : طیف بینی رزونانس مغناطیسی هستهفصل 7 : طیف سنجی پرتو xفصل 8 : طیف سنجی جرمیفصل 9 : کروماتوگرافی فاز جامد و مایعفصل 10 : کروماتوگرافی گازیفایل : pdfتعداد صفحات : 438
با
جزوه شیمی تجزیه دستگاهی - سید احمد میر شکرایی -پیام نور
اختصاصی از اینو دیدی جزوه آموزشی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون با و پر سرعت .
جزوه آموزشی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون
جزوه آموزشی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون این فایل حاوی جزوه آموزشی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون می باشد که به صورت فرمت pdf در 140 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.     فهرست
مقدمه
فصل اول: انواع مختلف ماکرومولکولها
فصل دوم: پلیمریزاسیون رادیکالی تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون
اختصاصی از یاری فایل جزوه شیمی دارویی 2 شهید بهشتی با و پر سرعت .
این جزوه یکی از کاملترین و روانترین و بهترین جزوه شیمی دارویی 2حال حاضر کشور است که نوشته دانشجویان داروسازی شهید بهشتی است این جزوه شامل تمام مباحث شیمی دارویی 2 می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست این جزوه به فارسی روان و فرمت پی د. اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی درس شیمی فیزیک با و پر سرعت .
جزوه آموزشی درس شیمی فیزیک
جزوه آموزشی درس شیمی فیزیک این فایل حاوی جزوه آموزشی درس شیمی فیزیک می باشد که به صورت فرمت pdf در 41 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرست
کاربرد شیمی فیزیک
ترمودینامیک شیمیایی
قوانین ترمودینامیک
مشخصات ترمودینامیکی سیستم های بسته
پتانسیل شیمیایی و کاربرد آن
تعادل فازها
محلول های الکترولیت
سینتیک شیمیایی تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی درس شیمی فیزیک
جزوه سوالات کتاب شیمی اول با پاسخ و آزمون های تکمیلی جزوه ی آموزشی شیمی دوم(فصل۱تا۳) با مثال و نمونه سوالات تکمیلی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل اول)همراه باسوالات نهایی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل دوم)همراه باسوالات نهایی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل سوم)همراه باسوالات نهایی اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی شیمی فیزیک با و پر سرعت .
جزوه آموزشی شیمی فیزیک
جزوه آموزشی شیمی فیزیک این فایل حاوی جزوه آموزشی شیمی فیزیک می باشد که به صورت فرمت pdf در 83 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرست
تعریف شیمی فیزیک
رابطه حجم با فشار یک گاز
تعیین حجم یک گاز برحسب دما
برخی از خواص مخلوط های گازی
خواص غیر ایده آل گازها
مدل ی مولکولی
فشار گازها
انرژی ی و دما
مقادیر عددی انرژی
توزیع سرعت های مولکولی
ترمودینامیک
و... تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی شیمی فیزیک
اختصاصی از یارا فایل جزوه آموزشی شیمی معدنی پیشرفته (ترم های طیفی) با و پر سرعت .
جزوه آموزشی شیمی معدنی پیشرفته (ترم های طیفی)
جزوه آموزشی شیمی معدنی پیشرفته (ترم های طیفی) این فایل حاوی جزوه آموزشی شیمی معدنی پیشرفته (ترم های طیفی) می باشد که به صورت فرمت pdf در 54 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.   فهرست
جفت شدن
اعداد کوانتومی
مروری کوتاه بر تاریخچه اعداد کوانتومی
جفت شدن ممان ها در میدان های قوی
شیوه های مختلف استقرار سه الکترون در اریتال p
تعیین ریز ح ها برای الکترون های نا هم ارز تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی شیمی معدنی پیشرفته (ترم های طیفی)
اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی مطالعه شیمی فیزیک با و پر سرعت .
جزوه آموزشی مطالعه شیمی فیزیک
جزوه آموزشی مطالعه شیمی فیزیک این فایل حاوی جزوه آموزشی مطالعه شیمی فیزیک می باشد که به صورت فرمت pdf در 83 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرست
تعریف شیمی فیزیک
رابطه حجم با فشار یک گاز
تغییر حجم یک گاز بر حسب دما
رابطه pvt گازهای ایده آل
برخی از خواص مخلوط های گازی
خواص غیر ایده آل گازها
مایع گازها
قانون گراهام
فشار گازها
انرژی ی و دما
توزیع سرعت های مولکولی
ترمودینامیک
و... تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی مطالعه شیمی فیزیک
با سلام ... امیدوارم تا به حال امتحاناتون خوب بوده باشه ... در لینک های زیر جزوه های کنترل می هست که به طور کامل نوشته شده و فکر می کنم با همون اطمینانی که هنوز شیمی دارویی 3 ، 88 خونده میشه این جزوه ها هم به درد بخوره http://uplod.ir/m9tlfkdnrigi/control_microbi.rar http://uplod.ir/2zhbnut8p2lz/control_microbi2.rar http://uplod.ir/cu2ppwnm2m3o/control_microbi3.rar http://uplod.ir/p6jdh12s2q63/control_microbi4.rar http://uplod.ir/dm2hhd.
این جزوه یکی از کاملترین جزوات دستنویس شیمی آلی پیشرفته می باشد که شما دانشجویان

عزیز با خواندن آن دیگر نیازی به خواندن کتاب حجیم شیمی آلی پیشرفته کری ندارد و در این جزوه

مطالب به صورت کامل و روان تشریح شده است. این جزوه همچنین برای آمادگی آزمون و مصاحبه

ی دانشجویان شیمی بسیار مناسب و کامل می باشد.

- 7900 تومان

اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی با و پر سرعت .
جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی
جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی این فایل حاوی جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی می باشد که به صورت فرمت pdf در 12 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرست
محلول سازی
تعیین غلظت یک محلول ساخته شده
تهیه محلول 1% نرمال edta
استاندارد اسید کلریدریک
استاندارد اسید کلریدریک یک نرمال
استاندارد نیترات نقره تصویر محیط برنامه
با
جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی
اصلاحیه کتاب آموزش شیمی که به صورت یک جزوه در سال 90 چاپ و در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور در منطقه قرار گرفت در این پوشه قرار دارد. از همه دانش آموزان و داوطلبان کنکور که از این جزوه استفاده می کنند درخواست دارم حتماً این فایل را کنند و به دوستان خود نیز که این جزوه را در اختیار دارند اطلاع رسانی کنند. لینک : http://trainbit.com/files/09760098. با سلام خدمت دوستان گرامی جزوه فتوگرامتری 1 عزیزی رو می تونید از لینک زیر دریافت کنید این جزوه شامل تمرینات و پاسخ آن ها نیز هست جزوه فتوگرامتری 1 عزیزی لطفا در هنگام نقل مطلب ، منبع رو هم ذکر نمایید برای هر جزوه بر روی عنوان مورد نظر کلید کنید .....
فهرست مطالب مقدمه جزوه 1 جزوه 2 جزوه 3 جزوه 4 جزوه 5 جزوه 6 جزوه 7 جزوه 8 جزوه 9 جزوه 10 جزوه 11 جزوه 12 جزوه 13 جزوه 14 جزوه 15 جزوه 16 جزوه 17 جزوه 18 جزوه 19 جزوه 20 جزوه 21 جزوه 22 جزوه 23 جزوه 24 جزوه 25 جزوه 26 جزوه 27 جزوه 28 جزوه 29 جزوه 30 تقریرات جرم شناسی دوره ی مختصر جرم شناسی
جزوه-شیمی-معدنی-2-(بخش-چهارم)-- -خسروان
جزوه شیمی معدنی 2 (بخش چهارم) - خسروان
فرمت فایل ی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 6848 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان
 
توضیحات:
جزوه شیمی معدنی 2 (بخش چهارم) مربوط به کلاس درس خسروان، در قالب فایل pdf اسکن شده و در حجم 29 صفحه. این جزوه بصورت دستنویس و کاملا مرتب می باشد.

مناسب برای دانشجویان و داوطلبان کنکور ارشد و ی رشته شیمی

فهرست مطالب:
سینیتیک و مکانیسم واکنش های ترکیبات کمپل
واکنش های جانشینی در ترکیبات مربع مسطح
مکانیسم اثر ترانس
ترم های سینیتیکی
ترم های ترمودینامیکی
شیمی آلی ف ی
 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

به اطلاع دانشجویان درس ی ترافیک میرساند، فایل تکمیلی جزوه در گروه تلگرام بارگزاری شده است. امتحان پایان ترم از مجموع جزوه دو فصل اول و جزوه تکمیلی خواهد بود.  دوستان گرامی، مان یه جزوه کنکوری وتوپ درباره شیمی ارائه کرد که من یه نسخه از اونو دارم.این جزوه تمام مباحث کتاب رو به صورت کنکوری زیر ذره بین برده وبرای هر مبحث کلی سوال وتست گذاشته است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] شمام مثل من تا میاین درس بخونین جزوه هاتون میگن...
.
.
.
.
بیــــاااااااااا دوری کنیـــــم از هـــم؟؟؟؟؟هوم؟ عایااااا ینـــــــــی حض میکنـــــــما جزوه دارم باهــــــوش با شـعور با فکـــــــر اووووووووووووووووومــــَع :پی من =)))))))) باران: جزوه ها o_0 برای مطالعه شیمی الی پیشرفته می توانید از جزوه حاوی ساختار ها و مکانیزم ها استفاده کنید. شیمی الی پیشرفته فرانسیس کری در سه فصل جداگانه ۲،۳و ۴ درقالب ورد در یک فایل زیپ میباشد.

توجه:این جزوه فقط شامل ساختارها و مکانیزم ها و واکنش ها ی فصول میباشد و فاقد توضیحات کتاب است.

ساختار و واکنش و مکانیزم های هر فصل به صورت کامل اس. سلام...یه توضیح مختصر در رابطه با جزوه ها میخواستم بدمجزوه های دو هفته ابت تحویل انتشارات داده شد.جزوه ها شامل : یک جلسه بلوک 1 و چهار جلسه بلوک 2 و 2 جلسه ابت مقدمات 5 بود.درمورد نگارش جزوه ها اینطور هست که به صورت کامل وویس اساتید و بخش هایی از اسلاید که لازمه نوشته میشود.نکات مهم :1- چون اولین سری جزوه ها ی ده سریع و عدم هماهنگی بود ممکن. جزوه فصل اول ریاضی پایه دهم جزوه ریاضی ریاضیجزوه فصل دوم ریاضی پایه دهم ۱۳ مهر ۱۳۹۵ مجموعه، الگو و دنباله، فصل اول کتاب ریاضی رشته های تجربی و ریاضی و فیزیک می باشد. در این پست جزوه فصل اول ریاضی پایه دهم را برای شما قرار داده ایم. در این جزوه که ویژه دو رشته تجربی و ریاضی می باشد، آموزش ریز به ریز تمام نکات درس وجود دارد. شما با استفاده از این جزوه میتوانید مفاهیم فصل اول ریاضی پایه دهم را به آسانی درک کنید و بتوانید در امتحانات موفق شوید. به مرور زمان جزوه دیگر فصل ها نیز قرار خواهد گرفت.

جزوه سری فوریه
جزوه-سری-فوریه جزوه سری فوریه، در قالب pdf و در 65 صفحه. توضیحات: این جزوه، چکیده مطالب مهم و کلیدی کل مبحث سری فوریه مربوط به درس ریاضی ی و به صورت تایپ شده می باشد. این جزوه در تهران تدریس می شود و برای همه دانشجویان ی که در فایل

با توجه به اینکه در برنامه آموزشی رشته شیمی فناوری اطلاعات تعداد زیادی آزمایشگاه شیمی گنجانده شده است، و نیز با توجه به وم رعایت پیش نیازهای لازم برای اخذ این دروس، اکیدا توصیه می شود این دانشجویان از ترم دوم تا ترم آ تحصیلی خود نسبت به اخذ این دروس اقدام نموده و این امر را به ترمهای پایانی تحصیل خود موکول ننمایند. در غیر این صورت ع. با سلام خدمت دوستان جزوه درس زبان ارتباطات و اطلاعات فنی از لینک زیر قابل دریافت است تا حد امکان سعی شده است که جزوه کامل باشد، اما کامل بودن آن را ضمانت نمی کنیم تا مسئولیتی بر گردن ما نباشد با آرزوی موفقیت جزوه زبان ارتباطات و اطلاعات فنی
جزوه آموزشی کنکوری شیمی 2 صالحی راد 2 جزوه آموزشی شیمی 2 صالحی راد از اساتید برتر  که در 35 صفحه برای شما جمع آوری شده است جزوه بخش 1 شامل ساختار اتم - خواص تناوبی عناصر و ترکیبات یونی جزوه بخش 2 شامل ساختار لویس آلکان ها ترکیب های آلی آرایش لوویس نام گذاری , ا ایش ... دریافت فایل با سلام: کلیت جزوه مشکلی ندارد طبق ویس اقای ویسی پیش رفته است (بدلیل عدم وقت کافی در چک ویس دوباره بعضی جاها خالی از اشکال نیست)کلا فهم انزیم ها سخت است و جزوه فقط کمک اموزش است وکتاب ها ر در کنار ان توصیه می شود اگر کم وکاستی در جزوه وجود دارد عذر بنده را بپذیرید ولی نقد شما پا برجاست و پذیرای آن خواهم بود بیوشیمی4.ویسی.pdf جزوه آموزشی زیر توسط همکارمحترم جناب آقای نوری از شهرستان مهابادتهیه شده است:
amoozeshshimi4bakhsh1_nouriجزوه آموزش بخش یک و بخش دو شیمی سال چهارم جزوه آموزش شیمی ۴ – بخش اول
size: 1.28 mb format: pdf جزوه آموزش شیمی ۴ – بخش دوم (تعادل های شیمیایی)
size: 968 kb format: pdf جزوه شیمی پیش ی (۱)منبع : شیمی یزد جزوه سوالات کتاب شیمی اول با پاسخ و آزمون های تکمیلی جزوه ی آموزشی شیمی دوم(فصل۱تا۳) با مثال و نمونه سوالات تکمیلی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل اول)همراه باسوالات نهایی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل دوم)همراه باسوالات نهایی جزوه ی آموزشی شیمی سوم(فصل سوم)همراه باسوالات نهایی جزوه ی آموزشی شیمی چهارم(فصل اول) جزوه ی آموزشی شیمی چهارم(فصل. جزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهمجزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهمجزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهماین مجموعه شامل نکات مهم کتاب شیمی پایه دهم فصل سه میباشد که به همراه ان جزوه دبیر مطرح کشور جناب اقای حسینی میباشد که به همراه نمونه سوالات مهم این فصل میباشد که این مجموعه به درخواست دانش اموزان قرار گرفته است  امیدواریم که با استفاده از این مجموعه گرانبها مسیر موفقیت و پیشرفته دانش اموزان عزیز فراهم شود این مجموعه شامل ۱۱۰ صفخه pdf میباشد  ...دریافت فایلجزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهمجزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهمجزوه و نمونه سوالات فصل سوم شیمی دهم اختصاصی از فایل هلپ جزوه ی آب و فاضلاب با و پر سرعت .
جزوه ی آب و فاضلاب
جزوه ی آب و فاضلاب جزوه ی آب و فاضلاب افشار. علم و صنعت. این جزوه به صورت تایپی بوده و در 417 صفحه به صورت پی دی اف ارائه شده است
با
جزوه ی آب و فاضلاب
اختصاصی از اینو دیدی جزوه نویس با و پر سرعت .
با برنامه جزوه نویس می تونید فقط با ع گرفتن از متن جزوه همه ع ها رو همراه با توضیاحت خودتون تبدیل به pdf کنید و پرینت بگیرید .
با
جزوه نویس
جزوه نایاب شیمی الی ۱ عبدوس(دست نویس) کبیر اختصاصی از یارا فایل جزوه الکترونیک صنعتی با و پر سرعت .
جزوه الکترونیک صنعتی
جزوه الکترونیک صنعتی جزوه الکترونیک صنعتی سید حمید فتحی کبیر. این جزوه به صورت دستنویس ارائه شده است.
با
جزوه الکترونیک صنعتی
اختصاصی از ژیکو جزوه ارتعاشات با و پر سرعت .
جزوه ارتعاشات
جزوه ارتعاشات جزوه دستنویس ارتعاشات یوسفی تهران.
با
جزوه ارتعاشات
اختصاصی از رزفایل جزوه الکترونیک 3 با و پر سرعت .
جزوه الکترونیک 3
جزوه الکترونیک 3 جروه الکترونیک 3 رحمتی علم و صنعت. این جزوه به صورت پی دی اف و تایپی است و با کیفیت عالی ارائه شده است.
با
جزوه الکترونیک 3
این جزوه از اینترنت جمع آوری شده و می تونید از لینک زیر ش کنید. شامل مباحث ترمودینامیک هم میشه و به احتمال زیاد بدرد بچه های دهمی هم میخوره.
دریافت جزوه فیزیک سوم دبیرستان
حجم: 3.5 مگابایت


جزوه آموزشی رادیوگرافی شکمجزوه-آموزشی-رادیوگرافی-شکم جزوه آموزشی تکنیک های رادیوگرافی شکم، در قالب فایل pdf و در حجم 41 صفحه، به زبان انگلیسی و همراه با تصاویر. سرفصل موضوعات جزوه شامل small bowel obstruction, cholelithiasis, renal stones , demonstrate a basic knowledge of the anatomy of the abdomen ... فایل اختصاصی از ژیکو جزوه الکترونیک 2 با و پر سرعت .
جزوه الکترونیک 2
جزوه الکترونیک 2 جزوه الکترونیک 2  جمالی تهران
با
جزوه الکترونیک 2
اختصاصی از فایل هلپ جزوه آب و فاضلاب نایینی با و پر سرعت .
جزوه آب و فاضلاب نایینی
جزوه آب و فاضلاب نایینی جزوه آب و فاضلاب نایینی تهران. این جزوه در سه فایل پی دی اف به صورت دستنویس ارائه شده است
با
جزوه آب و فاضلاب نایینی
اختصاصی از سورنا فایل جزوه مقاومت مصالح 1 میربیگی با و پر سرعت .
جزوه مقاومت مصالح 1 میربیگی
جزوه مقاومت مصالح 1 میربیگی جزوه مقاومت مصالح 1  در 119 صفحه با مثال های حل شده فراوان فرمت فایل pdf و جزوه دست نویس بوده
با
جزوه مقاومت مصالح 1 میربیگی
اختصاصی از اینو دیدی جزوه آموزش انتگرال با و پر سرعت .
جزوه آموزش انتگرال
جزوه آموزش انتگرال اینقدر این جزوه انتگرال رو خوب آموزش میده، حتی اگر میخای از صفر هم شروع کنی بسیار انتخاب عالی و مناسبی هست. این جزوه خوش خط و روان و بسیار کامل و مرتب تدوین شده. وقتی پیداش دلم نیومد نذارمش تو سایت. سعی کنید جز صدتای اول باشید که با تخفیف بتونید ب یدش.
با
جزوه آموزش انتگرال
اختصاصی از ژیکو جزوه قواعد فقه 1 پیام نور با و پر سرعت .
 جزوه قواعد فقه 1 پیام نور
 جزوه قواعد فقه 1 پیام نور جزوه قواعد فقه 1 پیام نور رشته : حقوق براساس کتاب:   سید مصطفی محقق داماد فایل : pdf تعداد صفحات :23
با
جزوه قواعد فقه 1 پیام نور

جزوه شیمی فیزیک علم و صنعت به صورت پاو وینت   درس شیمی فیزیک همواره یکی از دروس مهم و کاربردی ی شیمی و مواد به حساب می آید که درک مفاهیم آن مست م ممارست فراوان در تمرین و مطالعه آن است. جزوه پاو وینت ارائه شده شامل 245 اسلاید است که کلیه مطالب کلیدی این درس را ارائه نموده است .   ... دریافت فایل اختصاصی از اینو دیدی جزوه قواعد فقه 1 پیام نور با و پر سرعت .
 جزوه قواعد فقه 1 پیام نور
 جزوه قواعد فقه 1 پیام نور جزوه قواعد فقه 1 پیام نوررشته : حقوق سید مصطفی محقق دامادفایل : pdfتعداد صفحات : 22
با
جزوه قواعد فقه 1 پیام نور
اختصاصی از یاری فایل جزوه موتورهای احتراقی با و پر سرعت .
جزوه موتورهای احتراقی
جزوه موتورهای احتراقی جزوه موتورهای احتراقی برای دانشجویان رشته ی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
با
جزوه موتورهای احتراقی