حرف هایی که بعد از تو در دلم ماند

به نقل از خبرگزاریها در مورد حرف هایی که بعد از تو در دلم ماند : تو خواهی رفت ؛ دیگر حرف چندانی نمی ماند چه باید گفت با ان که میدانی نمیماند ؟؟!! بمان و فرصت قدری تماشا را مگیر از ما تو تا بنوشانی به من جانی نمی ماند برایم قابل درک است اگر چشمت به راهم نیست برای اهل دریا ، شوق بارانی نمی ماند همین امروز داغی بر دلم بنشان که در پیری برای غصه خوردن نیز دندانی نمی ماند اگر دستم به ناحق رفته در زلف تو معذ. زبان حال حضرت زینب کبری(س) در غروب عاشورا به دشت کربلا، جمعی پریشان ماند و من ماندم فراز نیزه ها، آوای قرآن ماند و من ماندم من غارت زده خسته، ز هر سو راه من بسته ز یاران خیمه ها خالی، بیابان ماند و من ماندم به گوش من طنین افکن، صدای اکبر و قاسم که دائم اشک ریزانم، به دامان ماند و من ماندم دلم خون شد خداوندا، از این اشک عزاداران به دنبال. غمی به اندازه یک کوه معدن ماند بر دوش خانواده هایی که از نان آور خانه شان یک کلاه زرد رنگ ش ته ماند و یک چکمه سیاه . چه زیبا سروده ست لسان الغیب که هرقومی نشان و آیه ای دارد نه هر که کله کج نهاد وتند نشست کلاهداری و آئین سروری داند کله کج ز بهر آن فردیست که آئین فروهری داند کله کج آرزوی دیرینی ست که به تاج شهنشهی ماند کله کج نشان یک ایل است که به انگشتر وطن نگین ماند کله کج اندوخته تاریخ که نشان حکومتی ماند کله کج به سر کند هر ز کیان است و بیشتر داند ت.   رفتی و ز بعد تو جهان می ماند
ما نیز رویم و همچنان می ماند
جز نیک و بدی حاصل ما نیست ز عمر
خوش آن که ز خوبیش نشان می ماند
حسین نبی زاده اردکانی   زبان حال حضرت زینب (س)در غروب عاشورا به دشت کربلا، جمعی پریشان ماند و من ماندم
فراز نیزه ها، آوای قرآن ماند و من ماندم

من غارت زده خسته، ز هر سو راه من بسته
ز یاران خیمه ها خالی، بیابان ماند و من ماندم

به گوش من طنین افکن، صدای اکبر و قاسم
که دائم اشک ریزانم، به دامان ماند و من ماندم

دلم خون شد خداوندا، ا. وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی
غیر از غباری در لباس تن چه می ماند
از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟ از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟ وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی
غیر از غباری در لباس تن چه می ماند
از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟ از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟ علی انصاریان در اجتماعی فقط صدا می ماند نقش یک را بازی می کند. برکنار شده کاتالونیا گفته است در تبعید در برو ل باقی می ماند. وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند

غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی
غیر از غباری در لباس تن چه می ماند
از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟
از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟ از من اگر کوهم، اگر خورشید، اگر دریا
بی تو میان قاب پیراهن چی می ماند
بی تو چه فرقی می کند دنیای تنها را
غیر از غبار و آدم و آهن چه می ماند

وقتی تو با من نیستی از من که می پرسد
از شعر و شاعر جز شب و شیون چه می ماند نمایندگان مجلس با 176 رأی منفی، با عدم اعتماد مجدد به «عباس ی» مخالفت د که بدین ترتیب « ی» راه و شهرسازی ماند. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آری آن جلوه که فانی نشود نور خداستسرش به نیزه به گل های چیده می ماند
به فجر از افق خون دمیده می ماند
یگانه بانوی پرچم به دوش عاشورا
به نخل سبز ز ماتم تکیده می ماند
میان خیمه ی آتش گرفته، طفل دلم
به آهویی که ز مردم رمیده می ماند
شب است گوش یتیمان ز ضربت سیلی
به لاله های ز حنجر دریده می ماند
رقیه طفل سه ساله که حوری حرم است
به آن که رنج نود ساله دیده می ماند
صادق حق پشت ناقه ی
به زیر یوغ چو ماه خمیده می ماند
شوم فدای شهیدی که در کنار فرات
به آفتاب به خون آرمیده می ماند
هلال یک شبه ی من، ز چیست خونینی؟
نگاه تو به دل داغ دیده می ماند
حکایت احد و اشک چشم خونینش
به اختران ز گردون چکیده می ماند سخنگوی کاخ سفید با وجود سخنان دونالد ترامپ اعلام کرد: ما همچنان در باقی خواهیم ماند. 17.jpg
سِرّ نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود چشمه ی فریاد مظلومیّتِ لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود زخمهء زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از طراز نغمه وا می ماند اگر زینب نبود در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ در گلوی چشمها می ماند اگر زینب نبود ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابان ها رها می ماند اگر زینب نبود در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب پشت کوه فتنه جا می ماند اگر زینب نبود عالم بی عمل به چه ماند؟از زنبور بی عسل خیلی خیلی بدتر است. ی که بهره ای از دانایی، هوش یا د یا استعدادی خاص دارد اما هرگز ذهنیتش به مرحله ی عینیت درنیامده، از زنبور بی عسل هم بدتر است چون توی مغز خودش درد می کشد. اینکه بعد از انجام عمل چقدر موفقیت حاصل کند چیز دیگری است. اما بی شک تا قبل از عمل در برزخی کشنده دست و پا می زند. عالم بی عم. مربی آرسنال در خصوص ستاره شیلیایی خود تصریح کرد: عمیقا معتقد بوده که ال یس ضمن داشتن رضایت در لندن می ماند. تیم آلکمار با ش ت تلخ خانگی برابر ویتسه از دست یافتن به جام قهرمانی حذفی هلند برای پنجمین بار در تاریخ خود باز ماند. قهرمان المپیک و رییس پیشین فدراسیون وزنه برداری گفت: علی مرادی با توجه به هزینه هایی که کرد و آیان را به ایران آورد اگر سیاست داشت در کنارش می ماند نه اینکه دو روز مانده به انتخابات علیه او مصاحبه کند.
سِـــرّ نی در نینـــوا می مـاند اگر زینـب نبـود کــربــلا در کـربــلا می مـاند اگر زینب نبود چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنـگ پشـت ابری از ریا می مـاند اگر زینب نبود چشـمـه ی فریـاد مظلـومیـت لـب تشـنـگـان در کویرِ تفـتـه جـا می مانـد اگر زینب نبود زخمه ی زخمی ترین فریاد، در چنگ سکوت از طـــراز نـغـمه وا می ماند اگر زینب نب. اندرو وقتی 21 سال داشت به دلیل افسردگی دست به خودکشی زد که ناکام ماند اما پیامدهایش باقی ماند! آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا
از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا

آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا

کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی
در کف گلچین ز گلشن، خار می ماند به جا

جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست
پیش این سیلاب، کی دیوار می ماند به جا؟

هیچ کار از سعی ما چون . الحمد لله علی کل حال. تمام هستی اش را که داد، در غلغلِ آن تشت-تشتِ خون و بی ی گفت که اگر همان جا رهایش کنند، می رود و قرار می گیرد؛ می رود و زندگی می کند. ماند؛ زندگانی اش ماند؛ خونش ماند؛ چراغش ماند؛ اما برای زندگان. برای آنان که می فهمند زندگی را. که من به یک کلوخِ، از راه نمانم. که به یک تشر، از خودم و زمین و زمان نبازم و قهر نکنم. که زن. یک رسانه ورزشی یونانی اعلام کرد بازیکن ایرانی تیم فوتبال پانیونیوس، فصل آینده هم در این تیم می ماند. قیمت سنگ آهن در بازار نقدی چین پس از ۳ روز بهبود، آ ین روز معاملاتی هفته گذشته را در ثبات باقی ماند. مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس تا نیم فصل لیگ برتر هفدهم در این تیم می ماند. یک شبکه تلویزیونی در ای کاتالونیا ادعا کرد که ستاره آرژانتینی بارسلونا تا سال ۲۰۲۲ در این تیم می ماند. موناکو برای ادامه صدرنشینی با 5 گل از سد متز گذشت و در صدر ماند. م ع تیم فوتبال نفت تهران گفت: وضعیت ما به حدی رسیده است که اگر علی نبود هیچ در نفت نمی ماند. تاتنهام با پیروزی حداقلی در کورس قهرمانی رقابت های لیگ برتر انگلیس باقی ماند. ستاره سابق استقلالی ها هنوز نمی داند در الاهلی می ماند یا نه. دونده دوهای سرعت گفت: من اعتقاد دارم که حرف های پشت سر آدم همان پشت می ماند و فقط تلاش می کنم که به هدفم برسم. س رست باشگاه تراکتورسازی تبریز تاکید کرد محمد ابراهیمی در این تیم می ماند. ملوان با برتری یک بر صفر در برابر فولاد یزد 39 امتیازی شد و در صدر ج رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور باقی ماند. وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی تکرار من در من مگر از من چه می ماند غیر از خیالی خسته از تکرار تنهایی غیر از غباری در لباس تن چه می ماند از روزهای دیر بی فردا چه می آید؟ از لحظه های رفته ی روشن چه می ماند؟ معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائیمعمای حداقل تعداد تخم مرغ معمای حداقل تعداد تخم مرغمعمای حداقل تعداد تخم مرغیک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها ش ت. اسب سوار از زن روستائی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.اسب سوا. پشته‌ی نانوشته‌ها بر پشت   خسته از بهت راه برگشتم گفتم از رنگ عشق بنویسم  سبز رفتم سیاه برگشتم کوله‌بار نگفته‌ها بر دوش  از من این داغ تازه باقی ماند از بهشتی که در پی‌اش بودیم  قتل‌گاه و مفازه باقی ماند از من خسته‌ی وطن بر باد  غزل بی‌اجازه باقی ماند باز هم دیر کرده‌ای لوطی !  از برادر جنازه باقی ما. نرخ ۳۹ ارز بانکی در معاملات امروز بدون تغییر باقی ماند و بر این اساس هر دلار همچون روز گذشته در برابر ۳۲۴۳۵ ریال معامله شد. بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند. قیمت مس در معاملات صبح روز دوشنبه (۱۶ بهمن) lme بدون تغییر ماند. افزایش موقعیت های فروش در بازارهای سهام آسیا، مانع از صعود قیمت ف ات شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، به دلیل تعطیلی بازار های بین المللی، قیمت تمام ارز های بین بانکی ثابت ماند. شفقنا- سخنران پیش از خطبه تهران گفت: ویژگی های المومنین (ع) مختص ایشان هست ولی درعین حال اکتس نیز هست، بنابراین باید تلاش کنیم ویژگی های علی (ع) را در خود پرورش دهیم و بدانیم که ریاست ، نه برای اصلاح طلب و نه برای اصوالگرا نمی ماند فقط خدمت به مردم می […] بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند. نخست رژیم صهیونیستی بار دیگر آشکارا قوانین بین المللی را به چالش کشید و مدعی شد که "قدس پایتخت دائمی باقی خواهد ماند!" مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان، گفت: با توجه به اینکه هر دو تیم در بازی فردا اهوازی هستند امتیازات در نهایت در اهواز می ماند. هافبک دفاعى ملى پوش پرسپولیس که به پایان قرارداد دوساله خود با این باشگاه رسیده بود، با توافق مجدد بار دیگر در جمع سرخپوشان خواهد ماند. ورزشگاه اختصاصی باشگاه آمکار روسیه به علت شدت بارش برف کاملا زیر برف ماند و تمام چمن و سکوهای این ورزشگاه مملو از برف شد. ایسنا نوشت: دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس تهران تأکید کرد که در این تیم می ماند. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خا ار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو دار به شمشیر می زند همه را
ی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این . بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، ارزش همه ارزها نسبت به روز گذشته بدون تغییر و ثابت ماند.