حقیقت

به نقل از خبرگزاریها در مورد حقیقت : 17 مرداد که به یادمان شهادت محمود صارمی روز خبرنگار نامیده شده است یاد آور مجاهدت ن و مردان حقيقت طلبی است که با هدف رویت حقيقت ، بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بردوش کشیده و وجود خویش را چراغ راه جامعه د . روز خبرنگار یادآور اراده و عمل مجاهدانه ن و مردانی است که برای بازگویی حقيقت و بازتاب واقعیت ، پرچم رس بزرگ اطلاع رسانی را بردوش گرفته و... روزی دروغ به حقيقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقيقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.
وقتی به ساحل رسیدند حقيقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.
از آن روز همیشه حقيقت و زشت است، اما دروغ درلباس حقيقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

منبع:asriran.com " پایگاه حقيقت خاموش " پایگاهی است برای برسی پدیده ی یوفوها یا در زبان عامیانه بشقاب پرنده ها یی که در آسمان دیده میشوند وهر از چند گاهی تیتر خبری رسانه های خارجی میگردند . گرچه به این موضوع در ایران توجه زیادی نمیشود ولی برای هر ی که با موضوع بشقاب پرنده ها روبه رو میشود ، این سوال پیش می آید که این اجسام چیستند و از کجا آمده اند؟!! در این وبلاگ سعی داریم از همه ی جهات به این موضوع نگاه کنیم ، وامید است روزی پاسخی برای پدیده ی یوفوها پیدا شود ، در بخش معرفی وب نیز اطلاعات کامل تری از این پایگاه قابل مشاهده است. لینک حقيقت خاموش
گریم شهرام حقيقت دوست , داستان «شب چره» در فضایی گروتسک می گذرد و بازیگرانش شهرام حقيقت دوست، فرهاد دانشور و جمعی از هنرمندان استان یزد هستند.گریم شهرام حقيقت دوستگریم شهرام حقيقت دوست , شهرام حقيقت دوست در صفحه اینستاگرامش ع ی از خود در کوتاه «شب چره» به کارگردانیمهدی محمدنژادیان منتشر کرد.شهرام حقيقت دوست با انتشار ع ی از گری.  


فرزندم آنهایی که درون را می نگرند
حقيقت را می یابند
و آنانی که بیرون را می نگرند
مجاز را.

حقيقت را در بیرون از جانت جستجو نکن

در درونت بیاب!
چیزهایی که تو در بیرون ازجانت می بینی
دردهایی که تو را آزار می دهند
انسانهایی که در طلب مهر آنانی
ش تها
رنجها
خیانتها
جنایتها...
هرگز نمی ت. تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقيقت برسیم، زیرا خداوند، نه تنها حقيقت است، بلکه عشق نیز هست. در نتیجه، بدون عشق به حقيقت، هیچ تجربه ای از حقيقت وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر ” اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقيقت در تمامی جهان باشیم، باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم و برای رسیدن . مسلما صداقت مطلق اغلب غیرقابل تحمله چون سبب برخورد مستقیم با حقيقت میشه. والدین به بچه هاشون اغلب به انحا مختلف دروغ میگن. چرا؟ تا از اونا محافظت کنن! در مقابل چی؟ خب معلومه؛ خقیقت!!! اما واقعا حقيقت اینقدر هراس آوره؟ اصلا حقيقت چیه؟ اون چیزی که هراس آوره؟ یادواره شادروان رضا حقيقت تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز تفاضل شادروان ابراهیم یزدانپناه ٧ ٦ - ١ ٢٣ ١٢ ١٨ ١١+ شادروان رضا حقيقت ٧ ٥ - ٢ ٣٨ ٢٢ ١٥ ١٦+ شادروان بهروز مردانگی ٧ ٤ ١ ٢ ٣٤ ٢١ ١٣ ١٢+ شادروان علی شعبانی ٧ ٤ ١ ٢ ٢٤ ١٧ ١٣ ٧+ شادروان حسین آذربرزین ٧ ٤ - ٣ ١٦ ١٧ ١٢ ١- شادروان عادل احمدیان ٧ ٢ - ٥ ١٧ ٢٦ ٦ ٩- شادروان عیسی حجاز. ....من تصور می کنم انسان های عاقل و عمیق حقيقت را ترجیح می دهند ما الان هم می بینیم که برخی انسان ها آرامش شان را فدای رسیدن به حقيقت می کنند. اگر از اولیا شروع کنیم که مسلم است حضرت حسین(ع) به دنبال حقيقت بود یا آرامش؟ او به دنبال حقيقت بود و خود و خانواده و اهل بیت را فدای حقيقت کرد....
هرگاه قصد شوخی دارم حقيقت را بیان می کنم حقيقت بزرگترین شوخی جهان است.
جورج برنارد شاو
زمانیکه یک یا یک دانشمند برای خودش ب و کاری راه می اندازد نه تنها به خود بلکه به جامعه هم کمک بزرگی کرده است. افرادی که هم تخصص دارند و هم کارآفرین هستند. در حقيقت همانند رحمی برای پرورش فنون جدید هستند. در حقيقت امروزه دانشمندان، متخصصان و ان به این روش در رشد و توسعه جامعه و البته خودشان شرکت می کنند. و هیچ طبقه ای از اجتماع مانند دا.
حقيقت المومنین علی بن طالب، با حقيقت قرآن کاملاً هماهنگ است. سهل بن حُنیف انصاری، که از محبوب ترین یاران المومنین بود، پس از بازگشت از صفین، در کوفه درگذشت. حضرت علی علیه السلام پس از شنیدن خبر ارتحال سهل، چنین فرمودند:
حضرت آیت الله کمیلی (حفظه الله) در شرح قسمتی از رساله نورالوحده فرمودند: باید مساله ی توحید را در نظر ، بزرگ و عظیم داشت . اگر طالب راه خدا ، عظمت راه خدا را درک نماید حتماً ترقّی خواهد کرد و به آنچه خواجه حوراء (ره) در رساله ی نور وحدت ترسیم می کند خواهد رسید . اشاره ی ظریف رساله ی نور وحدت در همین ابتدا این است که وقتی خودت را در حقيقت خ. ( راه نور )‎ به نام خدا
به نام خ که آن چه تو می پنداری نیست
زیرا آن چه که پنداشته شود خدا نیست
به نام حقيقت
به نام حقيقتی که اکتس نیست
زیرا آنچه ب می شود حقيقت نیست
به نام عشق
به نام عشقی که در آن رنج نیست
زیرا آنچه در آن رنج است عشق نیست
زیرا خدا را نمی توان در برکه ی محدود ذهن جا داد
حقيقت را نمی توانی بدست آ. آدمک ها می گذرند و زمان،گرد پیری را روی چهره و موهایشان می نشاند عوض می شوند و بعد از از دست دادن زندگی که مطلوب بود،تازه به باید ها و نبایدهای رفتارهایشان پی می برند اما حقيقت را مسکوت باقی می گذراند و طبق عادت دیرینه،انگشت اتهام سمت دیگران می رود وروزی می رسد که وقت اعتراف است حقيقت ها را اعتراف می کنی،فقط در صورتی که جرأتی باشد یابازهم راه را بی راه می روی و می خواهی از تمام حقيقت ها فرار کنی پس شاهرگ زندگی را می بری،وباز هم فقط در صورتی که جرأتی باشد وانتخاب با توست......... جرأت یا حقيقت حقيقت شب قدر، حقيقت زمانى نیست. حقيقت شب قدر و هر آن چه الهى و ربوبى است، از زمان و مکان بیرون است. ادامه مطلب در جنگ صفین در آ ین روزی که جنگ داشت به نفع علی علیه السلام خاتمه می یافت، معاویه ... دستور داد قرآن ها را بر سر نیزه ها بلند کنند که مردم! ما اهل قبله و قرآنیم، بیایید آن را در بین خویش حکم قرار دهیم... علی علیه السلام فریاد برآورد: بزنید آنها را! اینها صفحه و کاغذ قرآن را بهانه کرده، می خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن خودشان را حفظ کنند و. شیخ حسین انصاریان اخلاق درباره فواید رفتن به مسجد فرمودند: « ی که به مسجد رفت و آمد دارد، به یکی از ۸ حقيقت می رسد: یافتن برادر دینی در راه خدا که از او سود معنوی و بهره الهی نصیبش می شود، یا دانشی جدید و تازه، یا آیه ای استوار و محکم، یا مهر و رحمتی قابل انتظار، یا سخنی که او را از گمراهی و ضل برگرداند، یا شنیدن حقيقتی که او را به سوی خد. همه‏ ى عنایات و الطاف خدا به مؤمن در دنیا و آ ت به خاطر ایمان و عمل و اخلاق اوست. ایمان و عمل و اخلاق که از ارزش‏هاى ذاتى است به او ارزش بخشیده، تا جایى که وجود مؤمن فوق همه‏ى ارزش‏هاست، و به خاطر این ارزش والاست که مورد رحمت و مغفرت است، و در قیامت جایگاهش بهشت و پذیرایى‏اش نعمت‏هاى ابدى است. ارزش مؤمن در روایات اهل بیت علیهم السلا. "شمشیر را بگذار!"
نجوای دوباره ات:
"آ من او را نمی شناسم"
تکرار این جمله سه بار
همان وعده ی !

آسمان دوباره رنگ خون گرفته
وکاهنان فریاد می زنند
مگر او نگفت!
"من فرزند خدایم"
رگ های متورم گردن
و گریبان های دریده از غیرت
با طنین دهشتناک :
"مرگ ،مرگ"

بار دگر نجوای
پطرس شمشیر را بگذار
آن . روزهایى همه شب ، بر من و این شهر گذشت مرگ طوفان شد و بر خاک وزید محو شد ! قبله آمال جماعت در خون حرف این است : " حقيقت رنجید ! " و گناهی ته دل پنهان شد محو شد ! قبله آمال رفیقان در خون مرگ ! شه تاراج حقيقت دارد خاک می پاشد باز اگر جسم نقشی در انسانیت انسان می داشت -به عنوان تمام ذات یا جزوذات- ممکن بود سخن ،از مذکر و مونث بودن قابل طرح باشد ، و باید بحث می شدکه آیا ،این دو صنف مساویند یا متفاوت ؟ ولی اگر حقيقت هر ی را روح او تشکیل داد -جسم او ابزاری بیش نبود،و این ابزار هم گاهی مذکّر است و گاهی مونث - و روح نه مذکر است نه مونث ، قهرا بحث از ازتساوی زن و مردیا تف. • کلام حقيقت عاری از آراستگی و کلام آراسته عاری از حقيقت است ! • دمندان نیازی نمیبینند تا منظورشان را اثبات کنند ! • آنان که سعی در اثبات نظراتشان دارند از د بویی نبرده اند !! تائو تِ چینگ لائوتسه • وتاری راستەقینه خاڵیه له رازاوەیی و وتاری رازاوه رووته له راستەقینه ! • خاوەنبیران پێویستیان بەوه نییه شتێ بسەلمێنن ! • ئەوانەی تێ ئەکۆشن رایەکانیان بسەلمێنن له بیر و را بێ بەهرەن !! تائۆ تێ چینگ لائوتسه
هر کجا بوی خوش آید بو بَرید سوی آن سِرْ، کآشنای آن سَرید انسان موجودی است که آفرینش او از برکت بوی خوش نفخه ی حضرت حق رخ نموده است. نفخه ی الهی و دمیده شدن روح خداوندی در پیکره گلین آدمی مشام او را با عطر دل انگیز حقيقت در آمیخته است، این بوی خوش که همواره از جان انسان سر می زند همان فطرت اوست که در لسان قرآن از آن یاد شده است، فطری بودن. حقيقت مجازی هر روز گستره وسیع تری می یابد. در این ویدیو به تماشای جدیدترین فناوری های به نمایش گذاشته در زمینه ی حقيقت مجازی در نمایشگاه سیبیت آلمان می نشینیم. - و أسماوُهُ تَعبیرٌ، وأفعالُهُ تَفهیمٌ، وذاتُه حقیقة، وکُنهُه تَفریق بینَه وبینَ خَلقِه، وغُیورُه تَحدیدٌ لما سِواه.

لغت
تعبیر: بیان و روشن آنچه پوشیده است.
حقیقة: چیز ثابتى که واقعیّت داشته باشد.
کُنه: جوهر و ذات و أصل شئ است.
غُیور: مغایر بودن که غیر شئ باشد.

ترجمه
و أسماء پروردگار متعال فقط براىروشن و ب. سجاده حقایقی که در قرآن کریم بیان شده است، در صورتی که انسان آن ها را در وجود خودش به کمال برساند و حقيقت را تبدیل به حقيقت جامع کند، بدون شک با به کمال رساندن حقایق و جامع نمودن حقيقت، به رحمت وجود مقدّس حضرت حق خواهد رسید. من دو نمونه از این حقایق بیان شدة قرآن کریم را برای تان می گویم. خود شما هم تصدیق خواهید فرمود که جز با کمال رساندن این حقایق، یا با جامع نمودن حق، دسترسی به رحمت پروردگار میسّر نخواهد بود. در آغاز سخنم، حقيقتی را عرض می کنم که به عنوان حکمی از احکام شرعیة پروردگار مطرح است. در قرآن، در نزدیک به صد و سه آیه، و از ابتدای آن تا آ ین جزء اش هم مطرح است و به طور یقین، سبب رساندن انسان به رحمت حق است، امّا شما در قرآن مجید ملاحظه می کنید که پروردگار را درخیمة حیات گزار به صورت... هیچ انسانی به سعادت نمی رسد،
مگر آنکه دو بار زاده شود:
یک بار از مادر خویش
و بار دیگر
از خویشتن خویش،
تا حقيقت درونش
در زایش دوم
هویدا شود
و حیات واقعی او آغاز شود...
نقص یا کمبود زیبایی
در چهره یک فرد را
اخلاق خوب
تکمیل میکند…
اما
کمبود
یا نبود
اخلاق را،
هیج چهره ی زیبایی
نمی تواند تکمیل کند… روزى دروغ به حقيقت گفت: میل دارى با هم به دریا رویم و قدرى شنا کنیم؟ حقيقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد و آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.
وقتى به ساحل رسیدند حقيقت لباسهایش را درآورد و مشغول شنا شد.
دروغ حیله گر لباسهاى او را پوشید و رفت.
از آن روز به بعد همیشه حقيقت و زشت ماند و اما دروغ در لباس حقيقت با ظاهرى آراسته نمایان میشد.   پدال 185 - حقيقت همیشه همان است که شاهد می انگارد، و به همین سبب، حقایق با تغییر مشخصات شاهدان متفاوت می شوند، و چون هیچ گاه، دو شاهد با مشخصات ی ان هستی پیدا نمی کنند، برای دو شاهد هم هرگز درک ی ان از یک حقيقت حاصل نمی شود، و به همین دلیل اغلب ملاحظه می کنیم، چند نفر شاهد در باره جزئیات یک "حقيقت واحد" حرف می زنند، اما همه آنها "یک سان". ۶ <font style=حقيقت خشن در مورد بهره وری" />
برای رسیدن به موفقیت، چیزهایی هست که نمی‌دانید. حقيقت‌هایی هست که باید با آن‌ها روبرو شوید تا بتوانید موفق شوید. در سیزدهمین شب از بازیها که با فینال جام جهانی ٢٠١٤ همراه بود در بازی اول که قرار بود دو تیم شادروان عیسی حجازی و شادروان ابراهیم یزدانپناه به مصاف هم بروند،به علت عدم حضور تیم شادروان عیسی حجازی،نتیجه بازی ٣-٠ به نفع تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه اعلام شد. در بازی دوم از این شب تیم شادروان رضا حقيقت که سه بازیکن اصلی خود را در اختی. در سیزدهمین شب از بازیها که با فینال جام جهانی ٢٠١٤ همراه بود در بازی اول که قرار بود دو تیم شادروان عیسی حجازی و شادروان ابراهیم یزدانپناه به مصاف هم بروند،به علت عدم حضور تیم شادروان عیسی حجازی،نتیجه بازی ٣-٠ به نفع تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه اعلام شد. در بازی دوم از این شب تیم شادروان رضا حقيقت که سه بازیکن اصلی خود را در اختی. اکرم(ص) کامل ترین و اشرف آفریده های الهی است. بر اساس حرکت دوری که خداوند در آیه 156 سوره بقره بیان کرده و فرموده است: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ؛ به راستی ما از آن خ م و به سویی او باز می گردیم، این آمدن و بازگشت از مسیر حقيقت محمدی و ربوبیت رب العالمین آن حضرت(ص) است. از همین رو خداوند ضمن بیان آن که آن حضرت(ص) در جایگاه . حقيقت دوریت...حقيقت بیخبریت... یا.... جسارت ایمان...جسارت عشق...  رائفی پور: <font style=حقيقت آل سعود..!" title=" رائفی پور: حقيقت آل سعود..!"> حقيقت آل سعود رائفی پور.... ادامه مطلب همشهری آنلاین: می گوید در تجارت با چین بسیار زیان دیده و شرکت های مورد آزار چین قرار گرفته اند. این حقيقت است؟ سالروز تولد حسین (ع) پاسدار حرمت و انسانیت و روز پاسدار گرامى باد پاسدار در لغت بمعنى نگهبان و مراقب است و پاسدار و پاسداران، آن انى هستند که در حساسترین لحظات تاریخ از میان خلق برمى خیزند و همچون دژى مستحکم مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقيقت و حفظ آن گام برمى دارند. در تاریخ تمدن بشرى کم بوده اند آدمیانى که براى بر افراشته داشتن چراغ حق و ترویج اخلاق کریمه، تمامى هستى و آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند. کمربستن براى احیاى حقيقت خواهى، همتى جانانه مى طلبد که تنها از مردانى چون حسین(ع) برمى آید که آزادگى و شور حقيقت جوئى اش چنان حماسه اى آفرید که تا زمان، زمان است نامش جاودان و موجب احترام انسانهاى حق طلب است و خواهد بود. شب یازدهم بازیها با تقابل دو تیم شادروان حسین آذربرزین و شادروان ابراهیم یزدانپناه شروع شد؛
در نیمه اول دو تیم با تساوی ١-١ به بیرون از زمین رفتند.در نیمه دوم یکی از پدیده های این دوره از جام رحمت جهانداور گل پیروزی بخش تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه را به ثمر رساند و موجب صعود تیمش به مرحله بعد گردید.نتیجه پایانی این دیدار ٢-١ به . شب یازدهم بازیها با تقابل دو تیم شادروان حسین آذربرزین و شادروان ابراهیم یزدانپناه شروع شد؛
در نیمه اول دو تیم با تساوی ١-١ به بیرون از زمین رفتند.در نیمه دوم یکی از پدیده های این دوره از جام رحمت جهانداور گل پیروزی بخش تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه را به ثمر رساند و موجب صعود تیمش به مرحله بعد گردید.نتیجه پایانی این دیدار ٢-١ به . شب یازدهم بازیها با تقابل دو تیم شادروان حسین آذربرزین و شادروان ابراهیم یزدانپناه شروع شد؛
در نیمه اول دو تیم با تساوی ١-١ به بیرون از زمین رفتند.در نیمه دوم یکی از پدیده های این دوره از جام رحمت جهانداور گل پیروزی بخش تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه را به ثمر رساند و موجب صعود تیمش به مرحله بعد گردید.نتیجه پایانی این دیدار ٢-١ به . تازه ترین برآوردهای حکایت از آن دارد که ابرسرمایه ها به سمت فناوری حقيقت مجازی حرکت می کند. در برنامه بلومبرگ با اریک شریدان تحلیلگر بانک یو بی اس سوییس درباره ی پتانسیل بازار vr (حقيقت مجازی) صحبت میشود. آیا بازار آن رو به رشد است؟ کدام تولید کننده ی آن آینده ی روشن تری خواهد داشت؟ با در «تابناک» می بینید. مرتضی شعبانی می گوید: ما در مرکز مستند حقيقت رقابتی با هیچ شخص و مستندسازی نداریم. اصلاً متولیِ مرکز مستند حقيقت نیست، من یک سر سوزن احساس نمی کنم ما آنجا یک مانعی درست کردیم، از روز اول نبوده و نیست. جشنواره بین المللی مستند ایران با نام سینما حقيقت تا ۲۶ آذر میزبان علاقمندان است. ی فرهنگی که در چند سال اخیر از طرف مقام معظّم ی در دیدارهای سالانه ایشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور مکرّر مورد تأکید قرار گرفته است، در حقيقت بیانگر تلاش نظام ایران و همین طور معظّم انقلاب و نهادهای مسؤول در جهت ارتقای فرهنگ ی- ملّی در کشور، جلوگیری از ایجاد بحران های فرهنگی و هویّتی، ممانعت از نفوذ فرهنگ غربی به ایرا. حقيقت-جالب-از-ناسا.jpg" cl ="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="هفت حقيقت جالب از ناسا" srcset="http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/هفت-حقيقت-جالب-از-ناسا.jpg 620w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/هفت-حقيقت-جالب-از-ناسا-150x80.jpg 150w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/هفت-حقيقت-جالب-از-ناسا-300x160.jpg 300w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/هفت-حقيقت-جالب-از-ناسا-110x58.jpg 110w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /> سازمان فضایی ناسا، نهادی پر حاشیه که حرف و حدیث های بسیاری در مورد آن به گوش می رسد. از مخفی کاری در مورد حیات بیگانه و موجودات فضایی گرفته تا دستاوردهای بزرگ علمی که همه را متحیر می سازد. در این ویدیو با 7 حقيقت جالب درباره سازمان فضایی ناسا همراه گجت نیوز باشید. نوشته 7 حقيقت جالب درباره سازمان فضایی ناسا (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. حقيقت را میدانم
حقيقت های دیگر را فراموش کن
نه به جنگی نیاز است نه به جدالی
نگاه کن غروب سر رسیده است
چیزی به شب نمانده
برای چه می جنگیم
شاعران
عاشقان
حاکمان
باد دیگر آرام گرفته است
زمین نمدار است از شبنم
توفان ستاره ها رو به آرامی است
دیری نمی رسد
پلک برهم میگذاریم در زیر خاک
مایی که بر روی آن
خواب را برای همدیگر حرام کرده ایم

مارینا تسوتایوا سکوت سر شار از ناگفته هاست دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ، اعتراف به عشق های نهان وشگفتی های بر زبان نیامده در این سکوت حقيقت ما نهفته است حقيقت تو و من احمد شاملو محسن اردستانی معتقد است در رسانه های ما حقيقت کاری که م عان حرم در عراق و مقابل انجام می دهند، به تصویر کشیده نمی شود. حقيقت-واقعی-منطقه-51.jpg" cl ="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="حقيقت واقعی منطقه 51" srcset="http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/حقيقت-واقعی-منطقه-51.jpg 620w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/حقيقت-واقعی-منطقه-51-150x80.jpg 150w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/حقيقت-واقعی-منطقه-51-300x160.jpg 300w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2018/01/حقيقت-واقعی-منطقه-51-110x58.jpg 110w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /> منطقه 51 یکی از مرموزترین و جنجالی ترین مناطق جهان در سال های اخیر بوده است. آیا واقعا ت امریکا اسرار موجودات فضایی و بشقاب پرنده های آنها را در منطقه 51 پنهان کرده است؟ یکی از مشکوک ترین نقاط جهان مبنی بر مکان ملاقات بیگانگان با انسان ها منطقه 51 است، منطقه ای محفاظت شده ... نوشته حقيقت واقعی منطقه 51 چیست؟ (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.