حقیقت

به نقل از خبرگزاریها در مورد حقیقت : 17 مرداد که به یادمان شهادت محمود صارمی روز خبرنگار نامیده شده است یاد آور مجاهدت ن و مردان حقيقت طلبی است که با هدف رویت حقيقت ، بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بردوش کشیده و وجود خویش را چراغ راه جامعه د . روز خبرنگار یادآور اراده و عمل مجاهدانه ن و مردانی است که برای بازگویی حقيقت و بازتاب واقعیت ، پرچم رس بزرگ اطلاع رسانی را بردوش گرفته و... روزی دروغ به حقيقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقيقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.
وقتی به ساحل رسیدند حقيقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.
از آن روز همیشه حقيقت و زشت است، اما دروغ درلباس حقيقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

منبع:asriran.com " پایگاه حقيقت خاموش " پایگاهی است برای برسی پدیده ی یوفوها یا در زبان عامیانه بشقاب پرنده ها یی که در آسمان دیده میشوند وهر از چند گاهی تیتر خبری رسانه های خارجی میگردند . گرچه به این موضوع در ایران توجه زیادی نمیشود ولی برای هر ی که با موضوع بشقاب پرنده ها روبه رو میشود ، این سوال پیش می آید که این اجسام چیستند و از کجا آمده اند؟!! در این وبلاگ سعی داریم از همه ی جهات به این موضوع نگاه کنیم ، وامید است روزی پاسخی برای پدیده ی یوفوها پیدا شود ، در بخش معرفی وب نیز اطلاعات کامل تری از این پایگاه قابل مشاهده است. لینک حقيقت خاموش
گریم شهرام حقيقت دوست , داستان «شب چره» در فضایی گروتسک می گذرد و بازیگرانش شهرام حقيقت دوست، فرهاد دانشور و جمعی از هنرمندان استان یزد هستند.گریم شهرام حقيقت دوستگریم شهرام حقيقت دوست , شهرام حقيقت دوست در صفحه اینستاگرامش ع ی از خود در کوتاه «شب چره» به کارگردانیمهدی محمدنژادیان منتشر کرد.شهرام حقيقت دوست با انتشار ع ی از گری.  


فرزندم آنهایی که درون را می نگرند
حقيقت را می یابند
و آنانی که بیرون را می نگرند
مجاز را.

حقيقت را در بیرون از جانت جستجو نکن

در درونت بیاب!
چیزهایی که تو در بیرون ازجانت می بینی
دردهایی که تو را آزار می دهند
انسانهایی که در طلب مهر آنانی
ش تها
رنجها
خیانتها
جنایتها...
هرگز نمی ت. تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقيقت برسیم، زیرا خداوند، نه تنها حقيقت است، بلکه عشق نیز هست. در نتیجه، بدون عشق به حقيقت، هیچ تجربه ای از حقيقت وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر ” اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقيقت در تمامی جهان باشیم، باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم و برای رسیدن . بندگى چیست؟
صادق (ع) می فرماید: حقيقت عبودیت و بندگى سه چیز است:
اوّل این که بنده در آنچه خدا بر او منّت گذاشته و بخشیده است براى خود مالکیّت نبیند، بدان جهت که بندگان را ملکى نیست، مال را مال خدا مى‏دانند، و آن را در جایى که خدا فرموده است قرار مى‏دهند.. دوم: این که بنده خدا براى خودش مصلحت شى و تدبیر نکند. سوم: این که تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه که خداوند او را بدان امر نموده، یا از آن نهى فرموده است ....من تصور می کنم انسان های عاقل و عمیق حقيقت را ترجیح می دهند ما الان هم می بینیم که برخی انسان ها آرامش شان را فدای رسیدن به حقيقت می کنند. اگر از اولیا شروع کنیم که مسلم است حضرت حسین(ع) به دنبال حقيقت بود یا آرامش؟ او به دنبال حقيقت بود و خود و خانواده و اهل بیت را فدای حقيقت کرد.... زندگی ، افکار و احساس هر آدم به شدت تحت تاثیر فضایی است که در آن نفس می کشد .تفاوت آدم ها نیازها و امیال آن ها یک حقيقت آشکار است اما نحوه واکنش ما آدم ها و احساسی که هر لحظه در وجودمان زبانه می کشد به شرایط لحظه ای که در آن هستیم وابسته است .حقيقت این است که هر انسانی باید به تلخی این واقعیت را دریابد که همچنان که یک آسیب جسمی مختصر ممک.
هرگاه قصد شوخی دارم حقيقت را بیان می کنم حقيقت بزرگترین شوخی جهان است.
جورج برنارد شاو

حقيقت المومنین علی بن طالب، با حقيقت قرآن کاملاً هماهنگ است. سهل بن حُنیف انصاری، که از محبوب ترین یاران المومنین بود، پس از بازگشت از صفین، در کوفه درگذشت. حضرت علی علیه السلام پس از شنیدن خبر ارتحال سهل، چنین فرمودند:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هم اکنون در جامعه رسانه ای انعکاس حقيقت رخ می دهد نه کشف حقيقت، معتقد است خبرنگاران باید مصونیت لازم را برای کشف حقيقت داشته باشند. حضرت آیت الله کمیلی (حفظه الله) در شرح قسمتی از رساله نورالوحده فرمودند: باید مساله ی توحید را در نظر ، بزرگ و عظیم داشت . اگر طالب راه خدا ، عظمت راه خدا را درک نماید حتماً ترقّی خواهد کرد و به آنچه خواجه حوراء (ره) در رساله ی نور وحدت ترسیم می کند خواهد رسید . اشاره ی ظریف رساله ی نور وحدت در همین ابتدا این است که وقتی خودت را در حقيقت خ. ( راه نور )‎ به نام خدا
به نام خ که آن چه تو می پنداری نیست
زیرا آن چه که پنداشته شود خدا نیست
به نام حقيقت
به نام حقيقتی که اکتس نیست
زیرا آنچه ب می شود حقيقت نیست
به نام عشق
به نام عشقی که در آن رنج نیست
زیرا آنچه در آن رنج است عشق نیست
زیرا خدا را نمی توان در برکه ی محدود ذهن جا داد
حقيقت را نمی توانی بدست آ. آدمک ها می گذرند و زمان،گرد پیری را روی چهره و موهایشان می نشاند عوض می شوند و بعد از از دست دادن زندگی که مطلوب بود،تازه به باید ها و نبایدهای رفتارهایشان پی می برند اما حقيقت را مسکوت باقی می گذراند و طبق عادت دیرینه،انگشت اتهام سمت دیگران می رود وروزی می رسد که وقت اعتراف است حقيقت ها را اعتراف می کنی،فقط در صورتی که جرأتی باشد یابازهم راه را بی راه می روی و می خواهی از تمام حقيقت ها فرار کنی پس شاهرگ زندگی را می بری،وباز هم فقط در صورتی که جرأتی باشد وانتخاب با توست......... جرأت یا حقيقت حقيقت لیلة القدر بدان که برای هر رقیقه حقيقتی و برای هر صور ملکی باطنی ملکوتی و غیبی است و اهل معرفت گویند که مراتب نزول حقيقت وجود به احتجاب شمس حقيقت در افق تعینات، لیالی است و مراتب صعود به اعتبار وج از آفاق تعینات ایام است و به اعتبار قوس نزول لیلة القدر محمدی است و قوس صعود یوم القیامة احمدی است زیرا که این دو قوس مد نور منبسط اس. به نظر می رسد یکهو از جلو چشم آدم می افتد. انگار خدا به ی مبعوثت کرده و حقایق را یکجا کف دستت می گذارد. ولی اینطور نیست. گره های آن طی مدتی طولانی به زور دست و دندان شل شده اند. خون دل خورده ای تا حقيقت را دری . آن وقت حقيقت چیست؟ لاشه  مرداری.
در جنگ صفین در آ ین روزی که جنگ داشت به نفع علی علیه السلام خاتمه می یافت، معاویه ... دستور داد قرآن ها را بر سر نیزه ها بلند کنند که مردم! ما اهل قبله و قرآنیم، بیایید آن را در بین خویش حکم قرار دهیم... علی علیه السلام فریاد برآورد: بزنید آنها را! اینها صفحه و کاغذ قرآن را بهانه کرده، می خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن خودشان را حفظ کنند و. آیا چیزی به نام حقيقت وجود دارد یا نه؟آیا این حقيقت،قابل تعریف است یا نه؟ آیا این حقيقت،قابل شناساندن به دیگران است یا نه؟می خواهیم با به کار بردن عبارات و مثالهای ساده،به اینگونه سوالات،پاسخ دهیم: لطفا به این جمله توجه فرمائید: « هیچ حقيقتی وجود ندارد » به نظر شما این جمله،چه جور جمله ای است؟ اگر بگوئید که این جمله حقيقت است،پس ل. خو که به حقيقت پیوست پسر جوان در حالی که چشم به آسمان دوخته بود با خود می گفت: روزها از پس شبها و شبها از پس روزها می آیند اما ما هنوز از هم دوریم. دل پسر هر وقت برای دختر تنگ میشد نامه هائی که برای او نوشته بود می خواند و به چهره مهربان دختر در ع خیره می شد انقدر نگاه میکرد که چشماش خسته میشد و بی اختیار از چشمانش اشک می بارید. هیچ وقت ان روزها و لحظه هائی را که با دختر سپری کرده بود از یاد نمی برد. ... یادش میاید روزهائی راکه به قدر نصفه روزهم طاقت دوری و بی خبری ازدختررا نداشت اما حالا مدتهاست که ازش بی خبرهست اما می داند که دل دختر غوغای حرفهائیست که نمیگوید زیرا محکوم به سکوت هست. ... یادش میاید شبی ر ا که از هم جدا شدن شبی که فکر می شب وصاله اما نبود . یاد گریه هاشون میافتد از همان شب عهد که به خدا توکل کنن. یاد شب احیا میافتد که قسم خورده بود هیچوقت تا عمر دارد به دختر دروغ نگوید و صداقت ابدی داشته باشد. یاد خوابهایشان میافتد که همشان تعبیر میشد جواب قرآن، سفر شان به مشهد و روز تولدشان. پنج تنی که درست شب ا خواندن و نذر به هم برسن اما... بین باور و تردید، امید و نا امیدی حیران هستن. ... یادش میاید ان روز پائیزی را ،یادش میاید جائی بدون قرار وقتی بدون تنظیم.... دیدارشان ، که چقدر اتفاقی بود. اما چه ی باور می کند همه چی از یه خواب شروع شد. ... یه صدائی میشنود یاد ان صدائی میافتد که دختر در خواب و بیداری شنیده بود. همانکه یاداور گریه شوقشان بود صدائی که ملکوتی بود... ... و دوباره یادش میاید که خودش هم یه خواب تعبیر شده است اینکه از خواب دختر بیرون امد و شد عین حقيقت اما چه ی باور میکند همه چی از یه خواب شروع شد ... یاد ش میاد خواب گل رزی که دختر دیده بود همان خو که خودش تعبیر کرد اولین باربود که خو را تعبیر میکرد. یاد تعبیر خودش که میافتد میبیند رنگ حقيقت گرفته است پسر به دختر گفته بود : تعبیر خواب تو این است که آرزوئی داری که از ان نا امید میشوی اما با یک معجزه آرزوی دلت براورده میشود. قطره اشکی از چشمان پسر فرو میریزد و دل آسمان میشکند و آسمان هم اشک میریزد ... یادش میاید که دختر گفته بود هر وقت باران میاید دعا کند چراکه خدا دعای اورا مستجاب میکند. پسر چشمانش را می بندد و دعا میکند. .... آه خدای من عجب داستانی بود درست مثل قصه ها عجیب ولی زیبا. اماچه ی باور می کند که این قصه نبود یه حقيقت از یه خواب بود خو که به حقيقت پیوست. ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر شناخت حقيقت و اسرار گفت: رستگاران انی هستند که با وجود رعایت آداب حقيقت آن را نیز دریافته و با آداب و تشریفات به ایستادند. ما هنوز این حقيقت را نپذیرفته ایم که این بدن، هویت واقعی ما نیست. پذیرش این حقيقت، زندگی انسان را دگرگون می سازد. هیچ دانشمند عاقلی توی دنیا نیست که بگه انسان فقط جسمه و دارا بودن روح رو انکار کنه به دلایل مختلف که غیر قابل انکار هستند البته اینجا نمی خوام وارد این بحث طولانی و دلایل مختلف اون بشم .حداقل وظیفه ما به عنوان یه انسان ای. آسمان لبریز است/ از نگاه دل یک نیلوفر/ و زمین گرم تر از واژه عشق/ پی کنکاش وجود گل سرخ،/ تا سرانجام صداقت برویم./ و بدانیم که در صبح سپید/ خنده غنچه باران،/ آبی است.../ ... لای افکار ترک خورده قرن/ زیر انبوه ، عبارات کثیف/ نفس سبز حقيقت پژمرد./ .../ و زمین می داند./ (مرگ پایان کبوترها نیست)/ آسمان لبریز است / از نگاه دل یک نیلوفر/ و حقيقت آبی است/ و . هر کجا بوی خوش آید بو بَرید سوی آن سِرْ، کآشنای آن سَرید انسان موجودی است که آفرینش او از برکت بوی خوش نفخه ی حضرت حق رخ نموده است. نفخه ی الهی و دمیده شدن روح خداوندی در پیکره گلین آدمی مشام او را با عطر دل انگیز حقيقت در آمیخته است، این بوی خوش که همواره از جان انسان سر می زند همان فطرت اوست که در لسان قرآن از آن یاد شده است، فطری بودن. از مهم ترین بحثهایی که که محور اصلی تمام مطالبی است که به حقيقت سوق میدهد "بحث در زندگی اصحاب و رفتار انها و روش برخورد انها و باور هاو عقاید انها است و در این راستا کتابهایی هم چون (میزان الاعتدال) نوشته شده است ولی نکته ای که باید به ان توجه شود ان است که علمای پیشین به گونه ای می نوشتند که با اراء و نظرات حکام عباسی که نسبت به اهل بی. شریعتی: "تشیع مصلحت"، تشیع صفوی است و در برابرش تشیع علوی که "تشیع حقيقت" است. همیشه مصلحت، روپوش دروغین زیبایی بوده است، تا دشمنان"حقيقتحقيقت را در درونش مدفون کنند. و همیشه "مصلحت" تیغ شرعی بوده است تا حقيقت را رو به قبله ذبح کنند. که مصلحت همیشه مونتاژ دین و دنیا بوده است. "تشیع مصلحت"، نابود کننده "تشیع حقيقت" است، همچنانکه در تار. این پژوهش به بحث وبررسی پیرامون آثار معنوی واخلاقی بر فرد می پردازد.آغاز پرواز و عروج انسان از مرحله حیوانیت به بالاترین جایگاه انسانی در أعلی علیین قرب الهی، آنجا که بین خالق و مخلوق جز نازک قاب قوسین هیچ فاصله ای نیست، از سکوی عبادت خالصانه و آگاهانه حق شروع می شود و در رأس همه آنها، بال و پر خود را برای شیفتگان وصل الهی می گشاید و هر که به آنگونه که حقيقت آن است متمسک شود، و حقيقت همانا اقامه در سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام، می باشد، هیچگاه از سایه ولایت الهی بیرون نمی رود هیچ انسانی به سعادت نمی رسد،
مگر آنکه دو بار زاده شود:
یک بار از مادر خویش
و بار دیگر
از خویشتن خویش،
تا حقيقت درونش
در زایش دوم
هویدا شود
و حیات واقعی او آغاز شود...
نقص یا کمبود زیبایی
در چهره یک فرد را
اخلاق خوب
تکمیل میکند…
اما
کمبود
یا نبود
اخلاق را،
هیج چهره ی زیبایی
نمی تواند تکمیل کند… "شهرام حقيقت دوست" بازیگر مطرح سینما ، تلویزیون و تئاتر کشورمان در کاخ مردمی جشنواره فجر حاضر شد. ادامه: "شهرام حقيقت دوست"در کاخ مردمی جشنواره فجر+ ع دوربین دست صهیونیست هاست، اما فضای مجازی هم هست که می شود در آن از حقيقت نوشت، می شود از این «راه باریکه» جویباری هر چند کوچک ساخت و حرف حق را مثل آب زلال به هر جا رساند. می شود بانگ حقيقت زد در این فضا، تا لااقل بخشی از مردم جهان دریابند در غزه چه می گذرد و ک ن چگونه قربانی می شوند. پس آی همه انی که شما را در این وادی دستی است همت کنید تا. در سیزدهمین شب از بازیها که با فینال جام جهانی ٢٠١٤ همراه بود در بازی اول که قرار بود دو تیم شادروان عیسی حجازی و شادروان ابراهیم یزدانپناه به مصاف هم بروند،به علت عدم حضور تیم شادروان عیسی حجازی،نتیجه بازی ٣-٠ به نفع تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه اعلام شد. در بازی دوم از این شب تیم شادروان رضا حقيقت که سه بازیکن اصلی خود را در اختی. در سیزدهمین شب از بازیها که با فینال جام جهانی ٢٠١٤ همراه بود در بازی اول که قرار بود دو تیم شادروان عیسی حجازی و شادروان ابراهیم یزدانپناه به مصاف هم بروند،به علت عدم حضور تیم شادروان عیسی حجازی،نتیجه بازی ٣-٠ به نفع تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه اعلام شد. در بازی دوم از این شب تیم شادروان رضا حقيقت که سه بازیکن اصلی خود را در اختی. در سیزدهمین شب از بازیها که با فینال جام جهانی ٢٠١٤ همراه بود در بازی اول که قرار بود دو تیم شادروان عیسی حجازی و شادروان ابراهیم یزدانپناه به مصاف هم بروند،به علت عدم حضور تیم شادروان عیسی حجازی،نتیجه بازی ٣-٠ به نفع تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه اعلام شد. در بازی دوم از این شب تیم شادروان رضا حقيقت که سه بازیکن اصلی خود را در اختی. به نام خدا رویکردهای پست مدرن مقدمه پست مدرنیست ها عقیده دارند علم نمی تواند حقيقت مطلق و عینی را کشف کند چون انسانها علم را در یک شرایط خاص خلق می کنند بنظر این رویکرد تجربیات افراد واقعیتهای شخصی متفاوت را می سازد و نمی توان به حقيقت عینی در مورد طبیعت انسان دست پیدا کرد چون هر فردی یا فرهنگی واقعیتها را به شیوه خودش می سنجد و تجر. کتاب «حقيقت و مرد دانا» داستان ک نه ای است از بهرام بیضایی که سال ۱۳۵۱ با نقّاشی های مرتضی ممیز در کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان منتشر شده.
همان طور که از اسمش پیدا است، داستان نوجوانی است که دربه در به دنبال حقيقت می گردد. و این داستان تکرارشونده همه کارهای بیضایی است. همیشه یکی در همه ها و نامه هاش هست که با همه فرق دارد و در جست . بیانات ی درباره ماندگاری حقيقت در جمع انجمن های دانش آموزی حاوی نکات مهمی است. سالروز تولد حسین (ع) پاسدار حرمت و انسانیت و روز پاسدار گرامى باد پاسدار در لغت بمعنى نگهبان و مراقب است و پاسدار و پاسداران، آن انى هستند که در حساسترین لحظات تاریخ از میان خلق برمى خیزند و همچون دژى مستحکم مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقيقت و حفظ آن گام برمى دارند. در تاریخ تمدن بشرى کم بوده اند آدمیانى که براى بر افراشته داشتن چراغ حق و ترویج اخلاق کریمه، تمامى هستى و آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند. کمربستن براى احیاى حقيقت خواهى، همتى جانانه مى طلبد که تنها از مردانى چون حسین(ع) برمى آید که آزادگى و شور حقيقت جوئى اش چنان حماسه اى آفرید که تا زمان، زمان است نامش جاودان و موجب احترام انسانهاى حق طلب است و خواهد بود. خوابم نمی بره . در مرحله ای هستم که حس م کنم هم قبول شدن و هم رد شدنم ترسناکه . حقيقت اینه که من رشته های موردعلاقه ام رو نمیارم و تمامه . نمی تونم با حقيقت رو به رو بشم ...

شب یازدهم بازیها با تقابل دو تیم شادروان حسین آذربرزین و شادروان ابراهیم یزدانپناه شروع شد؛
در نیمه اول دو تیم با تساوی ١-١ به بیرون از زمین رفتند.در نیمه دوم یکی از پدیده های این دوره از جام رحمت جهانداور گل پیروزی بخش تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه را به ثمر رساند و موجب صعود تیمش به مرحله بعد گردید.نتیجه پایانی این دیدار ٢-١ به . شب یازدهم بازیها با تقابل دو تیم شادروان حسین آذربرزین و شادروان ابراهیم یزدانپناه شروع شد؛
در نیمه اول دو تیم با تساوی ١-١ به بیرون از زمین رفتند.در نیمه دوم یکی از پدیده های این دوره از جام رحمت جهانداور گل پیروزی بخش تیم شادروان ابراهیم یزدانپناه را به ثمر رساند و موجب صعود تیمش به مرحله بعد گردید.نتیجه پایانی این دیدار ٢-١ به . تازه ترین برآوردهای حکایت از آن دارد که ابرسرمایه ها به سمت فناوری حقيقت مجازی حرکت می کند. در برنامه بلومبرگ با اریک شریدان تحلیلگر بانک یو بی اس سوییس درباره ی پتانسیل بازار vr (حقيقت مجازی) صحبت میشود. آیا بازار آن رو به رشد است؟ کدام تولید کننده ی آن آینده ی روشن تری خواهد داشت؟ با در «تابناک» می بینید. حقيقت انسان را روح مجرد او شکل می دهد و با مرگ، روح از بدن جدا می شود. وجود و حیات انسان در مرحله دنیوی مانند کودک در گهواره است. بررسی ریشه های فکری سید صادق حقيقت، سایت شفقنا * امروز در جهان به نام دین از سوی افراد افراط گرا کشتن و خشونت رواج یافته است که بخشی از آن مربوط به برداشت های سطحی از دین و در نتیجه انحرافاتی در این زمینه می شود. آیا دین ظرفیت چنین انحرافاتی را دارد؟ چرا برداشت ها از آموزه های دینی این چنین سطحی شده است؟حقيقت: براساس برداشت های هرمنوتیکی، از یک متن امکان برداشت فهم های متفاوت وجود دارد و این فهم ها براساس پیش فرض های اشخاص تحقق می پذیرد، دین و متون مقدس مسلمانان که از دیدگاه شیعه قرآن و روایات و از دیدگاه اهل سنت قرآن و سنت نبوی است، به این سرنوشت دچار شده که برداشت های متفاوتی از آن صورت گرفته است. برداشت های خشونت گرا از یکی از این برداشت هاست که براساس پیش فرض های خشونت گرایانه صورت می پذیرد. مساله دوم اینکه فهم جریان ...+ادامه مطلب ی فرهنگی که در چند سال اخیر از طرف مقام معظّم ی در دیدارهای سالانه ایشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور مکرّر مورد تأکید قرار گرفته است، در حقيقت بیانگر تلاش نظام ایران و همین طور معظّم انقلاب و نهادهای مسؤول در جهت ارتقای فرهنگ ی- ملّی در کشور، جلوگیری از ایجاد بحران های فرهنگی و هویّتی، ممانعت از نفوذ فرهنگ غربی به ایرا. رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه به رغم گذشت دو ماه از حادثه، هنوز حتی یک گزارش اولیه توسط کمیته حقيقت یاب حادثه پلاسکو ارائه نشده است، به بیان چهار علت ابتر ماندن کمیته حقيقت یاب پلاسکو پرداخت. مستندساز بر اساس اعتقاد و جهان بینی خود دریافت کننده واقعیت ها و انعکاس دهنده حقيقت در جامعه است. پیش از پاسخ دادن به سوالات کمیته قضایی در تاریخ 10ژانویه، سناتور جف سشن دستان خود را بلند کرد و سوگند یاد کرد که «حقيقت را بگوید، تمام حقیت را و چیزی جز حقيقت نگوید.»
اسرار در کلام (ره) حضرت ـ رحمه الله علیه ـ پس از این که مهم ترین احوال را در قیام و رکوع و سجود می بینند و آن ها را مقوّم اقامه ی توحید می شمارند، در ادامه می فرمایند: پس گوییم که چون صلاه معراج کمال مؤمن و مقرّب اهل تقوی است. متقوّم به دو امر است که یکی، مقدمه ی دیگری است. اول، ترکیب خودبینی و خودخواهی که آن حقيقت و باطن تقوی است. و دوم، خودخواهی و حق طلبی که آن، حقيقت معراج و قرب است.[1] برای مطالعه تمام مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید...
آنچه را که انسان در این نشأه می ‏بیند همه در عالم مثال اوست که ماده مرئى در حقيقت مثال آن در صقع نفس رائى مشاهد است نه نفس ماده. و به عبارت دیگر آنچه را مدارک و مشاعرت در می ‏یابند، در واقع مدرک حقیقى حقيقت تو است که نفس ناطقه تست. یعنى زبان چشنده است به این معنى که نفس چشنده است در این موطن، بلکه بدقت تامل کنى نفس چشنده است در خیال این. یازدهمین قاب ماه عسل، روایتی از خانواده هایی که بعد از چندین سال متوجه جایجایی فرزندان خود شدند،و برای کشف حقيقت روزهای تلخی رو سپری د.