خانم و آقای پیشی

به نقل از خبرگزاریها در مورد خانم و آقای پیشی : باسلا م وصلوات بر محمد (ص) وخاندان مطهرش احتراما جلسه ای در مورخ 93/3/31درسالن جلسات اداره ی فرهنگی را س ساعت 10 صبح روز چهارشنبه با مضمون تودیع ومعارفه وتوجیح مسئولیت های اعضای اصلی کانون تشکیل شده ،که مسئولین به شرح زیر می باشد: 1.آقای علی عبدلی " دبیر کانون" 2.خانم پرستو شیخ رضا زاده " نائب دبیر کانون " 3.آقای هادی رضایی " روابط عمومی ادار. درس مبانی کتابداری و علم اطلاعات آقای رداد اعلام موضوع خانم عاقل - وب 2 خانم رضایی - میان رشته ای خانم شفیعی- نقش کتابخانه در جامعه امروز خانم داوودی- مقایسه تطبیقی کتابهای ک ن و نوجوان در ایران و جهان خانم اخگری- جهانی شدن درعلم اطلاعات خانم عادل - جهانی شدن در علم اطلاعات خانم میرنجاتی - کتابخانه و فناوری های نوین خانم صفری - گونه شنا. ریاضیـــات : آقای تســـلیمیان - آقای علیزاده -خانم امیـــری فیــزیک : خانم مهرآسا رضایی - خانم خان بیگی - آقای طریقتی- آقای برخورداری
خانم پریسا رضایی- خانم ملاالهی زیســـت: خانم هاشمی -آقای مهدوی قاجاری - خانم فائزه الیـــاسی شیـمی:خانم الیـاسی – خانم ماجانی – خانم ودادی - آقای رضایی مقدم- خانم غیبی
زبان انگلیسی :آقای رحمــــ. عنوان درس نام مدرس برنامه کلاس ریاضی دوم b (مهر) آقای تسلیمیان دوشنبه و چهارشنبه 9 - 5/7 عصر ریاضی دوم تکمیلی(مهر) آقای تسلیمیان 5/10– 9 صبح هندسه دوم خانم ی شنبه 9 – 5/7 عصر فیزیک دوم b (مهر) خانم ملا الهی یکشنبه و 5/4– 3 عصر فیزیک دوم تکمیلی(مهر) آقای طریقتی 12– 5/10 صبح فیزیک دوم آقای طریقتی یکشنبه و 6 – 5/4 عصر فیزیک دوم خانم پریس یی یکشنبه و 5/4– . 1-خانم محمدی 44 رای عضو اصلی تلفن 2- آقای سید رضائی 41 رای عضواصلی تلفن 3-خانم محمد یاری 40رای عضو اصلی تلفن 4- آقای محمد حسین خلیل زاده 40 رای عضو اصلی تلفن 5- آقای یادگار 21 رای عضواصلی تلفن 6- آقای منوچهری 16 رای عضو علی البدل به عنوان اعضای انجمن ی دبیرستان حافظ شناخته شدند.توفیق روز افزون برای همه زحمت کشان این مردم را از خداوند منان خواست. ذخیره وبازی خانم جعفر زاده اعلان پروژه ها آقای درودی - نمایه سازی وب و نقش آن در بازی خانم اخگری - عوامل موثر در بازی اطلاعات خانم عادل - استانداردهای ذخیره و بازی اطلاعات خانم داوودی - محیط رابط کاربر خانم میرنجاتی - مصورسازی خانم عاقل - مسائل نوین در ذخیره و بازی اطلاعات خانم رضایی زاده- مدیریت اطلاعات ع ها خانم صفری - انواع نظام های . اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش ریاضیات :آقای کرمان ساروی - آقای تسلیمیان –آقای سلیمـانی -آقای دکتـر علیـزاده خانم دکتـرآسایی-خانم ی– خانم اوکی نژاد-خانم اکرمی- خانم کریمی فیــزیک : خانم مهرآسا رضـایی- خانم پریسا رضـایی-خانم خان بیگی -آقای طریقتی آقای بنـار-آقای رمضـانی- آقای کمیجانی- آقای تقی زادده -خانم ملاالهی- خانم عباسی . 1-خانم زهرا حیدری -علوم تجربی-رتبه 50 2-خانم معصومه دارایی-علوم انسانی-رتبه 226 3-خانم فهیمه سیاوشی-علوم انسانی- رتبه706 4-خانم صبا فارغ-علوم تجربی-رتبه673 5-خانم فائزه کاویانی پور-علوم تجربی- 1700 6-خانم زهرا جعفری-علوم انسانی-2000 7-آقای میلاد نادری-ریاضی-رتبه1215 8-آقای یونس دکامین-علوم انسانی-رتبه2728 جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ سیدکاظم بهشتی، هادی عابدی، بهمن صباغ زاده، رضا نجاتیان، رضا ناصری، سعید نجاتیان، خانم شاه ولی، خانم رستم زاده، خانم فرهوش، خانم حسن زاده، خانم خدادادیان، محمدمهدی اسماعیل زاده، صادق ی، محمدعلی نجاتیان، خانم نجاتیان و ... در منزل حاج آقای نجاتیان برگزار شد و در ساعت 22:17 به پایان رسید. (از آقایان و خانم . گروه ریاضی 1- آقای پیام فروزنده رتبه 77 گروه ریاضی و رتبه 212 گروه زبان 2- خانم فاطمه محمدزاده 573 (با سهمیه ایثارگران)3- خانم الهه عسگری 7584- آقای میلاد محمدی 9255- خانم مرضیه علی محمدی 9306- آقای علی شکاری 9537- آقای میلاد شیری 1071(با سهمیه ایثارگران)8- خانم مریم حقی 1164 گروه تجربی1-خانم مریم خاک نژاد 1292-آقای علی جاهد 3403-آقای امراهی 564 و در گروه زبان 99. زیبایی آقای شمع واقعاً خیره کننده بود. قد و بالایی بلند، کمری باریک و پوستی روشن و سفید رنگ. گرمای وجودش، تمام خانم پروانه های زیبا را مثل آهن ربا جذب خود می کرد. خانم پروانه های زیبا حاضر بودند، بدون مهریه، جشن عروسی و.... ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برا ی همۀ مشاوران استان، بدین وسیله از تلاش همکاران ارجمندی که در سال گذشته موفق به احراز مقام برتر منطقه ای به شرح ذیل شدند تقدیر می‎نماییم: جناب آقای مهدی الیاسی از منطقه کیار سرکار خانم سمیرا بلوطی از منطقه فارسان سرکار خانم زینب جعغ ور از منطقه گندمان جناب آقای عبدالصمد حبیبی از ناحیه یک سرکار خانم . می گفت که لقمه ی عسل من هستم محمودم و صاحب دکل من هستم با خنده ی زیر لب سرودم که: بگو ای خلق وس بی محل من هستم وس بی محل گفتا قوقول قول آهای مردم چرا گشتید مشغول یکی یده ارز مملکت را شما درفکر ضرب عرض در طول؟ هرچند وس بی محل بود طرف هرچند که ده دکل بود طرف لطفا تو نگو به طنز حود هم هرگز یکبار که چون قند و عسل بود طرف وسی بی محل بودم همه عمر . طبق ایمیل دریافتی از خانم رزاق زاده تاریخ زیر را برای ارائه اعلام نموده اند. زمان ارایه ها از تاریخ 93.5.21 ساعت 10:30 قبل از ظهر طی سه روز خواهد بود . ضمنا تاکید می شود که تمامی ارائه ها باید در این سه روز باشد و دیر کرد دانشجویان دلیلی بر برگزاری در تاریخ دیگر نخواهد بود. ترتیب زمانی ارائه ها: گروه اول : خانم ، خانم احسانی مقدم ، آقای پاک نه. نام دانشجو نام ارائه پروژه تاریخ ارائه پروژه آقای اسماعیلی حمله به سایت یک شرکت با استفاده از ضعف امنیتی ( php،sql) 93/09/13 آقایان امجدی - عرب access deny document 93/09/13 خانم زعفرانی man in the middle 93/09/20 خانم rootkit 93/09/20 خانم نشاطی heart bleed 93/09/20 آقای صادقی شدن بانک 93/09/27 آقای علوی شدن سیستم آموزش 93/09/27 آقایان مسگر پور - شکفته حفره apachi در mode ssl 93/09/27 خانم جوان d dos 9. بیستمین دوره مسابقات قرآن پیام نور فریمان در مرحله مقدماتی روز 19/12/1394 ساعت 10 صبح با حضور هیات داوران (در دو رده خواهران و برادران)برگزار شد.تلاوت کلام وحی و پخش صلوات خاصه و توضیحات داوران جلوه خاصی به مسابقات این دوره بخشیده بود.در پایان نتایج به شرح ذیل اعلام گردید: در رشته حفظ کل:آقای مصیب یعقوبی شیخیحفظ 20 جزء:آقای یعقوب پاسبان فیروز کوهیحفظ 5 جزء:آقای حسن ناصریدر رشته حفظ بخش خواهران:5 جزء:خانم اعظم عظیم دوستقرائت بخش برادران(نتایج نفرات اول و دوم):1-آقای وحید بلوچ قرائی 2-آقای محمد مسلسلدر رشته قرائت بخش خواهران(نتایج نفرات اول و دوم):1-خانم اکرم قلی زاده 2-خانم صدیقه قاسمیاندر بخش خواهران رشته ترتیل(نتایج نفرات اول و دوم):1-خانم فاطمه حبیبی 2-خانم فاطمه اسماعیل زادهضمنا در رشته های اذان و دعا خوانی مرحله مقدماتی ندارد و 4 نفر به مرحله استانی معرفی شدند:1-آقای سید ضیاء جلالی 2-آقای امین ثابتی نیا 3-آقای علی اصغر سجادی منش 4- آقای محمد امین سنجری قلب های ش ته محصول ترکیه دوبله شده بعدازکلید اسرار ، قطره ای عبرت از شبکه افق سیما مدیردوبلاژ: ناصرنظامی گویندگان: خانم مریم رادپور ، خانم مهسا عرفانی ، آقای شروین قطعه ای ، خانم پانته آ رهنمون، خانم آرزو روشناس ، خانم صنم نکواقبال ، آقای حکیمی ، آقای بهروز علیمحمدی ، بانو معصومه آقاجانی ، آقای شایان شام بیانی ، ناصرنظامی ، بانو فاطمه شعشانی ، خانم الهام جعفرنژاد،آقای علی همت مومی وند، خانم نازنین یاری ، آقای سعید شیخ زاده، خانم نرگس فولادوند، آقای مهرداد ارمغان، بانو ناهید یان، آقای علیرضا باشکندی ، آقای علی عابدی و ... منبع : بانک اطلاعات دوبله ی و سریال صنایع دستی در برنامه رنگ زندگی آموزش داده می شود به منظور ترویج و معرفی رشته های صنایع دستی طی هماهنگی با سازمان صدا و سیمای مرکز قزوین و در راستای برنامه های ترویجی حوزه معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ،رشته های متنوع صنایع دستی با حضور کاران این رشته در ایام ماه مبارک رمضان آموزش داده می . 14تا 19 تولید برنامه قدس پنجشنبه 18.4 .94 از 22تا 22:45 45 دقیقه مهمان شیخ رضا حیدری تدوین آقای منوچهری گزارشگر خانم جوادی مجری احسان زرشناس باهمکاری سعیدی نسب و نجار 19.4.94 از ساعت 9 الی 13 اذان ظهر مدت مجری احسان زرشناس خانم هدی عباسی مهمان ویژه : خبیر معاون استاندار شاعر : آقای مصطفی اسماعیلی و خانم آراسته نیا خواننده : سجاد جهانفر شاعرش خانم س. اسامی سو الات بررسی شده داد 93 ( 25% از کل سوالات ارسالی )پایه اول پایه دوم پایه چهارمنام طراح سوال نام آموزشگاه / نام طراح سوال نام آموزشگاه / نام طراح سوال نام آموزشگاه آقای احمدی مهرآیین / خانم خوش خبری اد یب فرزانه / سلام فرمانیهخانم نجاتی طوبی / میر مولایی فراست / آقای اویسی د ین و د ا نش مظفری فرزانگان / خانم رجایی فضیلت / مینو صادقی ا.              از توی اتاق موشی، صداهای عجیب و غریبی به گوش می رسد. انگار دو نفر دارند با هم حرف می زنند. اما کجا؟ موشی که با مادر و پدرش به مهمانی رفته اند، دیگری هم در اتاق نیست. نزدیک تر برویم ببینیم چه خبر است؟ بله! صدای حرف زدن آقای کامپیوتر و خانم توپ است. آقای کامپیوتر چند روزی است که به وسایل اتاق موشی اضاف. در تاریخ 18/8/93 انتخابات کانون هلال احمر با حضور رئیس هلال احمر جناب آقای طاهریان و مسئول امور جوانان سرکار خانم باغبان برگذار گردید.و اعضای اصلی به شرح زیل است. 1. دبیر کانون سرکار خانم افسانه مولایی 2.نائب دبیر جناب آقای محمد سنجری 3.اعضای شورا سرکار خانم اصحاقیان 4.اعضای شورا سرکار خانم زهره زنده دل 5.اعضای شورا سرکار خانم سمیرا پیر د. نام دانشجو نام ارائه پروژه تاریخ ارائه پروژه آقای اسماعیلی حمله به سایت یک شرکت با استفاده از ضعف امنیتی ( php،sql) 93/09/13 آقایان امجدی - عرب access deny document 93/09/13 خانم زعفرانی man in the middle 93/09/20 خانم rootkit 93/09/20 خانم نشاطی heart bleed 93/09/20 آقای صادقی شدن بانک 93/09/27 آقای علوی شدن سیستم آموزش 93/09/27 آقایان مسگر پور - شکفته حفره apachi در mode ssl 93/09/27 خانم جوان d dos 9. جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ رضا نجاتیان، رضا ناصری، خانم رستم زاده، محمدعلی نجاتیان، خانم نجاتیان، خانم شاه ولی، هادی عابدی، بهمن صباغ زاده، علیرضا بقایی، محمود عسکری، محسن عربشاهی، احسان انوریان، خانم خوش اندام، احمد پورمحمد، محمدجواد ریحانی و ... در منزل حاج آقای نجاتیان برگزار شد و در ساعت 22:15 به پایان رسید. (از آقایان و خانم. آقای نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران گفت : هرگونه خبردرخصوص انتصاب مشاور ویژه باستثنای خانم صبا رامینه کاذب میباشد نجاتی گفت تا پایان دوره مدیریت اینجانب هیچ مقامی درخصوص کادرمشاورین ویژه وارشد بنده نمی تواندتصمیم گیری کند وبه قوت باقی خواهندماند گروه ریاضی 1- آقای پیام فروزنده رتبه 77 گروه ریاضی و رتبه 212 گروه زبان 2- خانم فاطمه محمدزاده 573 (با سهمیه ایثارگران) 3- خانم الهه عسگری 758 4- آقای میلاد محمدی 925 5- خانم مرضیه علی محمدی 930 6- آقای علی شکاری 953 7- آقای میلاد شیری 1071(با سهمیه ایثارگران) 8- خانم مریم حقی 1164 گروه تجربی 1-خانم مریم خاک نژاد 129 2-آقای علی جاهد 340 3-آقای امراهی 564 و در گروه ز. برنامه کلاس های کنـکــــــــــوری –تابستان 94 عنوان درس نام مدرس برنامه کلاس ریاضی کنکور رشته ریاضی آقای تسلیمیان شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 6 – 5/4 عصر ، چهارشنبه و پنجشنبه9 – 5/7 صبح (آزمون ریاضی پنجشنبه : ساعت12) ریاضی کنکورa رشته تجربی آقای تسلیمیان یکشنبه ۱۴ – ۵/۱۲ ظهر و چهارشنبه و پنجشنبه 5/10 - 9 صبح (آزمون ریاضی پنجشنبه : ساعت 12) ریاض. نام دانشجو نام ارائه پروژه تاریخ ارائه پروژه خانم زعفرانی man in the middle 93/09/20 خانم rootkit 93/09/20 خانم نشاطی heart bleed 93/09/20 آقایان مسگر پور - شکفته حفره apachi در mode ssl 93/09/27 خانم جوان d dos 93/10/04 خانم قهرمانلو حفره امنیتی جوملا 93/10/04 خانم بنی فاطمی shellshock bash 93/10/04 خانم علی پرست سیستم هوانوردی 93/10/11 آقای خیاطیان firefox 93/10/18 آقای کفاش - خانم سلیمان زاده
حف. جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ رضا نجاتیان، صادق ی، هادی عابدی، سیدکاظم بهشتی، یدالله بهشتی، محمود عسکری، محمدمهدی اسماعیل زاده، احسان انوریان، بهمن صباغ زاده، آقای یوسفیان، رضا ناصری، خانم شاه ولی، خانم فرهوش، خانم رستم زاده، خانم خدادادیان، و ... در منزل رضا نجاتیان برگزار شد و در ساعت 23:12 به پایان رسید. (از آقایان و خانم هایی که . برنامه کلاسها د ر ترم مهر(96-95) شنبه : آقایان عجم اکرامی - شعبانی(تحریری )-خالقیان یک شنبه : آقای شعبانی- خانم ها مجاوری - طالع زاری دوشنبه : آقایان برزجان- مزجی- طالبی : آقای صفانیا(فوق ممتاز)- آقای امینیان (تحریری) -خانم هشترودی چهارشنبه: آقایان صفانیا- نعیمی- خانم شاکر(تحریری) پنجشنبه: خانم مجاوری : یک هفته در میان کلاس تذهیب (آقای اسماعیلی) تو گروه40نفری نودویکا 5نفر هستن که از بقیه جلو افتادن و با این که ترم 6هستن تونستن دروس بتن2و فولاد 2و تحلیل 2رو با قمری پاس کنن....براشون آرزوی موفقیت داریم. اسامی بر اساس حروف الفبا 1-آقای خدامرادی 2-خانم خدامرادی 3-آقای رشیدنهال 4-خانم رماوندی 5-آقای کردی جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ رضا نجاتیان، رضا ناصری، هادی عابدی، صادق ی، خانم شاه ولی، خانم فرهوش، خانم رستم زاده، خانم محمد زاده، خانم نجاتیان، بهمن صباغ زاده، احسان انوریان، خانم خوش اندام، خانم خدادادیان، محمود عسکری، سعید نجاتیان، محمدعلی نجاتیان، و ... در منزل رضا نجاتیان برگزار شد و در ساعت 23:25 به پایان رسید. (از آقایان و خا. تجربه ثابت کرده همه ی چیزای خوب از جمله صفت های خوب به مثال های پایین توجه کن: 1_ خورشید خانم 2_ فرشته خانم 3_ مهتاب خانم 4_ پرستو خانم (پرنده) 5_ ستاره خانم ولی برا پسرا بر ع ه 1_اقا ه 2_ اقا گرگه 3_اقا بزه 4_اقا غوله 5_ اقا سوسکه 6_اقا موشه 7_اقا ه 8_اقا کلاغه 9_ اقا الاغه10_اقا خوکه و................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای محترم و اعضای منتخب انجمن اولیا و مربیان سال گذشته تشکر ویژه از اعضای انجمن سال گذشته داریم ؛ به خاطر زحمات بی شائبه ایشان و حضور دلگرم کننده شان در کلیه مراسمات دبستان گلها. مفت یم که امسال هم شاهد همکاری و حضور درخشان اولیای گرامی در انجمن هستیم.اعضای انجمن1- آقای حسن حسنی2-خانم زهره کفاشی3-آقا. جلسه با حضور آقایان و خانم ها: محمدرضا مجتهدی، ابوالفضل سریزدی، ابوالفضل صفارشرق، علیرضا باصری، آقای اسداللهی، معین اسداللهی، مهدی ، علیرضا بقائی، خانم بقایی، رضا وفاپور، جلیل خدادادیان، هادی عابدی، سعید یوسفی، بهمن صباغ زاده، رضا نجاتیان، صادق ی، رضا ناصری، آقای ذباح، حسن رحمتی، سیدکاظم بهشتی، خانم نجاتیان، خانم رستم زاده، ج. برنامه کاری پزشکان عمومی درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان سبزوار 1394 طبقه اول ایام هفته صبح 8 الی 12 عصر 16 الی 20 شنبه خانم نجاتی پور خانم احمدی آقای شریفان یک شنبه خانم احمدی آقای عبداله زاده دو شنبه خانم احمدی آقای عبداله زاده آقای بیدی آقای عبداله زاده چهار شنبه آقای صفی آبادی آقای عبداله زاده پنج شنبه خانم احمدی خانم نجاتی پور سرکار خانم زارع رسما از امروز فعالیت خود را درشورای ی شهر ششتمد آغاز می نماید. معرفی ایشان دیروز در محل بخشداری ششتمد با حضور اعضاء شورا صورت گرفت . در این جلسه بخشدار محترم ضمن تشکر از زحمات آقای رضوی منش وتبریک به خانم زارع برای وی آرزوی موفقیت نمود .ریاست محترم شورا نیز ضمن تقدیر وتشکر از تلاشهای جناب آقای رضوی منش ورودخانم زارع . جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ احسان انوریان، خانم شاه ولی، سعید نجاتیان، علیرضا بقایی، سیدکاظم بهشتی، هادی عابدی، رضا نجاتیان، رضا ناصری، بهمن صباغ زاده، صادق ی، خانم رستم زاده، محمدعلی نجاتیان، خانم نجاتیان و ... در منزل حاج آقای نجاتیان برگزار شد و در ساعت 22:25 به پایان رسید. (از آقایان و خانم هایی که نام شان در این بخش نیامد عذرخو. رشته تحصیلی و سال ورود نام ونام خانوادگی هوشبری 91 خانم فرحناز عابدی هوشبری 91 خانم عاطفه باقری اتاق عمل91 خانم فاطمه حسن فرد هوشبری 91 خانم مرضیه صادقی اتاق عمل 91 خانم مرضیه شفیع زاده هوشبری 91 خانم سمیه راهپیما اتاق عمل 92 خانم مرضیه رضایی اتاق عمل 92 خانم مرضیه الهی هوشبری 91 خانم فاطمه قائدی هوشبری 91 خانم زهرا سروری هوشبری 91 آقای محمد . جلسه با حضور آقایان و خانم ها؛ هادی عابدی، سیدکاظم بهشتی، محمود عسکری، رضا ناصری، صادق ی، علیرضا بقایی، رضا نجاتیان، محمدرضا مجتهدی، بهمن صباغ زاده، خانم رستم زاده، خانم نجاتیان، احسان انوریان، خانم خوش اندام، خانم شاه ولی، محمدعلی نجاتیان، احمد پورمحمد، محمدجواد ریحانی، محمدجواد اسماعیل زاده، آقای کریمیان و ... در منزل رضا نجا. طرح ابتکاری برای دهه فجر با همکاری و همفکری و همیاری چند تن از همکاران به ثمر نشست که از همه ی آنها کمال تشکر را داریم .1- خانم اکرم مهدوی (معاون پرورشی)2- خانم کبری بیگی(هنرآموز خیاطی)3- خانم حسنه فرهادنژاد(هنرآموز خیاطی)4- خانم مرضیه دیانتی(هنرآموز کامپیوتر)5- خانم رضوان بیگی(هنرآموز خیاطی)6- آقای مهرداد نوروزی(سرایدار) انتخابات انجمن علوم پرتونگاری مرکز، در روز پنجشنبه 1396/02/21 در حاشیه کنگره سالانه برگزار گردید. اسامی  هیئت مدیره منتخب انجمن مرکز به ترتیب آرا: ١-آقای افراه ٢-آقای رمضانی ٣-آقای قاسم زاده ۴-آقای اکبرنژاد ۵-آقای جعفری ۶-آقای خالقی فر ٧-خانم پیرمحمدی   اعضای علی البدل: آقای زارعی نژاد آقای احدی و آذرگون با رای برابر   بازرسین: ١-خ. جلسه با حضور آقایان و خانم ها: رضا نجاتیان، یدالله بهشتی، محمد مخلصی، علیرضا بقائی، محمدمهدی اسماعیل زاده، مهدی حسین زاده، آقای جلیل نجاتیان، علی باقری، خانم باقری، خانم حسین زاده، خانم واعظی، محمدعلی نجاتیان، مجتبی صادقی، بهمن صباغ زاده، رضا ناصری، آقای اکبری، علی بخشی، احمد پورمحمد، علی محمودی، خانم حسن نیا، صادق ی، جلیل واع. سلام. دیروز پنجشنبه 29 آبان، اولین جلسه کارگاه تشکیل شد. فقط می تونم بگم عالی بود. کاش داستان هایی که نوشته شد رو می شد الآن می داشتم و می تونستم بذارمشون اینجا. از همه تون ممنونم. از شما جناب آقای اسماعیلی و از تمام خانم های گرامی؛ خانم علوی، خانم اخلاقی، خانم کو ن، خانم ملیحه کرمی و خانم سمانه کرمی(مخصوصاً). چون بسیار زیاد پیگیر شد تا . سلام بعد از یک ماه چالش و یک ماه تماس های متعدد و پیگیری های بسیار و زحمات زیاد و مشقت های فراوان و حرص و جوش و اعصاب دی های وحشتناک! ، و بعد از جابجا شدن کامل و روی روال افتادن همه ی کارهای مربوط به خانه و زندگی و مادرِ آقای کا سند، بلا ه قراره که فردا به اتفاق بابا، ایشون رو به بیمارستان ببریم تا تشخیص اولیه درموردشون داده بشه. طی این . بنام خدا 93.10.12 راهپیمائی گردنه رخ بطرف آزاد آقای مسعود بنی طالبی 93.10.19 برآفتاب کوه دودلو تا روستای بیژگرد آقای رضا هادیان 93.10.26 راهپیمائی گوشه به فارسان آقای حمزه ترکی 93.11.03 برآفتاب گدار کبک مشترک با گروه شیدا 93.11.10 کوه شاتختی بلداجی آقای محمد حبیب پور 93.11.17 کوه یمری اجی خانم زینب فرج زاده 93.11.24 کوهرنگ گل گشت حقیقی پور 93.12.01 غار اشکفت سی. جلسه دفاع خانم نیکوکار با عنوان بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای علمی ک ن و نوجوان منتشر شده در شهر تهران طی سالهای ۹۲-۸۷.ساعت دوازده امروز دوازدهم بهمن با مشاوره خانم میرحسینی و راهنمایی آقای و داوری خانم اباذری تشکیل شد ۱- سرکار خانم مهین اشرفیان متخصص ک ن رییس سازمان ۲- جناب آقای غفور ابافت تاش متخصص بیهوشی معاون آموزشی و برنامه ریزی وانتظامی ۳- جناب آقای بلال حیدرزاده داروساز معاون پشتیبانی ورفاهی ۴- جناب آقای نادر منتظر متخصص جراحی عمومی ۵- جناب آقای سید کمال دندانپزشک ۶- جناب آقای حسین ی متخصص پاتولوژی ۷- جناب آقای ظهراب ستاره پزشک عمومی ۸- سرک. اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم نام مدرسه مجری : دبستان پسرانه ی ی دانش آموز عنوان درس پژوهی : چگونه می توانیم آموزش صدا کشی و زیبا نویسی را در دانش آموزان پایه اول دبستان ی دانش آموز ارتقاء بخشیم نام و نام خانوادگی پژ وهشگران مجری طرح : خانم فاطمه زابلی زاده مدیر اجرایی طرح :خانم مهری کامگار خانم فا. مدرسه فاطمیه ساوه سال قبل جز مدارس برتر ساوه قرار گرفت.مدرسه فاطمیه معلمان بسیار مجربی را در اختیار دارد.دبیرانی همچون خانم جباری،خانم راعی،خانم هدایتی،خانم میرجانی،خانم کریملو و.... .از بین این دبیران میتوان دبیرانی را یافت که در مدارس تیز هوشان تدریس میکنند،مثل خانم راعی و خانم منادی و..... .