خدا می بیند

به نقل از خبرگزاریها در مورد خدا می بیند : خارجه ایران می گوید که برع که منافعش را در منازعات منطقه ای برای فروش سلاح می بیند، تهران حامی مذاکره بین همسایگان خود است. حکیمی ، پسران را پند همی داد که جانان پدر ، هنر آموزید که ملک و ت دنیاد اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطر است ، یا به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد . اما هنر ، چشمه زاینده است و ت پاینده و اگر هنرمند از ت بیفتد ، غم نباشد که هنر در نفس خود ، ت است . هنرمند هرجا رود ، قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر ، لقمه چیند و سختی بیند . از. حضرت موسی بن جعفر (ع) از پدران گرامیش از حضرت المؤمنین علی (ع) نقل فرمود که: روزی شخص ن نایی اجازه ورود خواست. فاﻃمه (س) برخاست و چادر به سر کرد.
رسول خدا (ص) فرمود: «چرا از او رو میگیری، او که تو را نمی بیند؟»

فاﻃمه (س) عرض کرد: «او مرا نمی بیند، اما من که او را می بینم. و او اگر چه مرا نمی بیند ولی بوی مرا که حس می کند.»

رسول خ. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت المؤمنین علی علیه السلام نقل فرمود که: روزی شخص ن نایی اجازه ورود خواست. فاطمه علیه برخاست و چادر به سر کرد. رسول خدا فرمود:« چرا از او رو می گیری، او که تو را نمی بیند؟» فاطمه عرض کرد:« او مرا نمی بیند، اما من که او را می بینم. و او اگر چه مرا نمی بیند ولی بوی مرا که حس می کند جایی که یک نفر یک ماشین کثیف می بیند، یک نفر دیگر همان را یک بوم خالی می بیند و اگر در مسکو زندگی می کنید، بخواهید یا نه، ماشین شما هم ممکن است مورد هدف چنین ی قرار بگیرید. یکی از اصطلاح عرفانی که برگرفته از آیات و روایات است، مقام فنا است. انسان در نهایت سیر و سلوک عرفانی قرآنی خود به مقام فنا می رسد. در آیات از جمله آیه 17 سوره انفال و روایات از جمله روایات کلینی در اصول کافی درباره قرب النوافل، از دو مقام قرب الفرائض و قرب النوافل سخن به میان آمده است. انسان در مسیر کمالی خود تا جایی از غیر خدا بریده و ب. شمس لنگرودی شاعری است که به خوبی تغییرات جهان را می بیند و می پذیرد. هرچند که دیگر مانند گذشته خوش بین نیست و بر جبین این کشتی، نوری نمی بیند با این حال چیزی از شکوه و زیبایی زندگی در نظرش کم نشده. محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است..
سوالی از آرش عسکری از صادق زیبا کلام ت یازدهم چقدر در شکل گیری روند ایجاد شکاف در غرب نقش داشته است؟ آنچه آقای می گفت و انجام می داد بعضا بهانه هایی به طرفهای مقابل می داد تا بر اساس آن حرف ها تبلیغات گسترده ای انجام دهند. بنابراین بخشی از دلخوری نتانیاهو به این بر می گردد که می بیند بخشی از آن جبهه متحدی که در غرب علیه ایران به وجود آمده بود ترک برداشته است. دلخوری نتانیاهو از این است که چرا مانند گذشته همه اعضای کنگره برایش کف نمی زنند و حدود 60 نفر حتی به عنوان اعتراض به سخنرانی نتانیاهو در کنگره حضور نمی یابند. چرا آقای اوباما بلافاصله به شدت واکنش نشان می دهد و سخنان نتانیاهو را محکوم می کند. بخش دیگری از عصبانیت نتانیاهو از این است که می بیند در ایران تی بر سر کار آمده که توانسته در غرب شکاف ایجاد نماید. الان نتانیاهو می بیند که ت یازدهم توانسته با رفتار، گفتار و هنر دیپلماسی خود، آن یکپارچگی عظیمی را که علیه ایران به وجود آمده بود را خدشه دار کند و این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. این جا این همه درخت بوده و من نمی دیدم؟ این را وقتی از خودم پرسیدم که پس از «پاک شدن» پا به کوهسنگی گذاشتم، تعجب نکنید. من بارها و بارها به کوهسنگی آمده بودم، اما درخت ندیدم، آب ندیدم، اصلاً هیچ چیز ندیدم، معتاد جز خود و چیزی نمی بیند، شاید حتی بهتر باشد بگویم، معتاد جز « » چیزی نمی بیند که اگر خود را هم - حتی - می دید، به آینه نگاه می ک. ای خدا ای فاتح هر مشکلم/ وی همه آرامش جان و دلم /بشنو از دل راز یک بی آبرو/ ده مجال گفتگویم، گفتگو /در شب احیا به تو رو کرده ام/ خویش را با توبه همسو کرده ام /گرچه عمری با گنه بنشسته ام/ گرچه قلب صاحبم بش ته ام /صبر کن، از کیفر من بر حذر/ تا کنم در خویش تجدید نظر /بهر تو خود را مهیا می کنم/ توبه را در خویش احیا می کنم /هر که باید رفت چون فرزند ن.
سرم درد می کند از افتادن حادثه های بی خبر.. حادثه هایی که دستم را می گیرند و به زور هم که شده، مرا می چسبانند به خودشان..
خبرهایی که آ های هر شب، به جانم می افتند ..آن قدر که دلم، های های گریه می خواهد به دور از چشم هر نفر دوم دیگر..
وَ من می شوم گاهی
دخترک کوبانیِ اسلحه به دست که یک نفس می جنگد، آن قدر که بازنگردد! .. جوان آویز، ر. با یک نگرش کوتاه بر زندگی شهیدان، می بینیم که هر یک چه ویژگیهای خاصی داشتند. آیا مگر می تون بدون خلوص و صفای قلب و پاکی نیت به لقاءالله و دیدار خدا، تنها معشوق عاشقان از خود رسته، تنها مراد جانبازان از مرید رهیده، و تنها امید خائفان و راجیان از بند گسسته پیوست؟ عجیب است «شهید و شهادت». او می بیند حضور ملائکه در نزدش را، او می بیند آنچ. محمد امین فرشادمهر در ستون طنز رو مه قانون نوشت: هر اتفاق و بلایی که سر آدم می آید، معمولا این گونه است که یک روزی از خواب پا می شود و می بینید آن اتفاق افتاده؛ مثلا یک روزی پا می شود و می بیند ورش ت شده و ، حکم جلب به دست با موهایش بازی می کند تا به آرامی بیدار شود و ببردش؛ یا یک روز پا می شود و می بیند مسئولان غافلگیر شده اند و با چشم اند. بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اکنون جهان ساختار جدیدی به خود می بیند و تمام دنیا در سمتی قرار دارد که مواضع ایران قرار گرفته است. اول: در «تفسیر برهان» و «مصباح کفعمی» از کتاب «خواص القران» منقول است که روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام که: «هر مداومت کند خواندن سوره ی مزمل را، می بیند پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را و سوال می کند از آن جناب، آنچه می خواهد، و خداوند عطا می فرماید به او، آنچه خواسته از خیر».
دوم: کفعمی روایت کرده که: «هر سوره ی قدر را در وق. کارشناس مسائل غرب آسیا،گفت:رژیم صهیونیستی امنیت خود را در ناامنی دیگر کشور ها می بیند، اما باید بداند ایران پرونده خوبی به منظور نابودی در منطقه دارد. مهدی اخوان ثالث
جویبار لحظه ها جاری!

از تهی سرشار,
جویبار لحظه ها جاریست.
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب, واندر آب بیند سنگ.
دوستان و دشمنان را میشناسم من.
زندگی را دوست میدارم;
مرگ را دشمن.
وای, اما _با که باید گفت این؟-من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او جا بردن.
جویبار لحظه ها جاری. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت المؤمنین علی علیه السلام نقل فرمود که: روزی شخص ن نایی اجازه ورود خواست. فاطمه علیه برخاست و چادر به سر کرد. رسول خدا فرمود:« چرا از او رو می گیری، او که تو را نمی بیند؟» فاطمه عرض کرد:« او مرا نمی بیند، اما من که او را می بینم. و او اگر چه مرا نمی بیند ولی بوی مرا که حس می کند waking under cold sheets
of rain fused with sunbeams
asking who dreams who
rotting cedar nurse log
or upstart alder tree?

by vessislava savova

بیدار می شوم
زیر ملحفه های سردِ بارانِ آمیخته با اشعه های آفتاب
با این پرسش که چه ی رویای چه ی را می بیند
کنده ی واپاشیده ی سرو
یا درخت نوخاسته ی توسکا؟ از اینجا انیمیشن کوتاه «بیمارستان شگفت انگیز / the wonder hospital»، روایتگر داستان پسرکی است که در بیمارستانی قرار دارد و ع های قبل و بعد بیمارها را از عمل زیبایی می بیند. در دست او شماره 205 قرار دارد. او ماسک های مختلفی را در دستگاه فروش می بیند. نوبت او می رسد... . این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» می بینید. صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.اول: زن،دوم: کنیزک،سوم: فرزند،چهارم: منفعت از ن.  خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر میشود. اگر ی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه  شود یا آن را ب د، به او رزق و روزی عطا میشود و اگر . ما اصرار نکنیم را ببینیم بلکه تمام تلاش و کوشش ما این باشد که , ما را ببیند. انی بودند که مدت های مدید پیغمبر(ص) را میدیدند پشت سرش پنج وقت را می خواندند آن هم در مسجدالنبی که بعد از مسجدالحرام، بهترین مسجد روی زمین است مشکلشان حل نشد. خدای سبحان یک نگاه عمومی دارد که «و الله بکل شیء بصیر» همه را می بیند. ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَ. تعبیر خواب - کودکی

محمدبن سیرین گوید: اگر ی در خواب بیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن کودک خوب روی، دلیل فرشته است و کودک زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان کنند.تعبیر خواب. شرم بر شورای امنیتی که برای غزه جلسه هم حتی تشکیل نمی تواند بدهد ،
اما به خاطراحتمال خطر برای ،
75 میلیون ایرانی را تحریم می کند،
اٌف بر ناو پیلای که را در غزه نمی بیند!
غزه، این روز ها با خون افطار و سحر می کند!

برای نجات مسلمانان مظلوم و ستمدیدگان عالم دعا کنیم
این زن همه چیز را وارونه می بیند این زن به اختلالی موسوم به موقعیت ی فضایی دچار است که در این عارضه چشم ها یک تصویر را درست مشاهده می کنند اما احتمالا مغز جهت تصاویر را تغییر می دهد. به گزارش صد خبر،یک زن 28 ساله اهل صربستان به دلیل ابتلا به یک بیماری نادر همه چیز را سروته می بیند. «بویانا دانیلوویچ»، زن 28 ساله صربستانی به دلیل ابتلا به یک عارضه مغزی نادر، همه چیز اعم از نوشته های رو مه ها، کتاب ها و تصاویر تلویزیونی و کامپیوتر را سروته می بیند. این زن همه چیز را وارونه می بیند!به دلیل اینکه مغز بویانا نمی تواند تصاویر را به صورت طبیعی پردازش کند ناچار است تلویزیون و نوشته ها را سروته کند تا بتواند آن ها را درست ببیند یا بخواند. این زن به اختلالی موسوم به موقعیت ی فضایی دچار است که در این عارضه چشم ها یک تصویر را درست مشاهده می کنند اما احتمالا مغز جهت تصاویر را تغییر می دهد. به نقل از ریپلی، تا پیش از این مواردی مشاهده شده بود که برخی افراد برع می نویسند اما مشاهده فردی که همه چیز را وارونه می بیند، پدیده نادری است. محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. ادامه مطلب... دیده را فایده آن استکه دلبر بیندور نبیندچه بود فایده بینایی را.
"سعدی"
چرا انسان هنوز سریع تر از هوش آموزش می بیند
یک پژوهش جدید درباره‌ی بازی‌های ویدئویی نشان می‌دهد که چگونه برخورداری انسان از دانش اولیه‌ موجب می‌شود تا سریع‌تر از هوش آموزش ببیند. شخصی وارد کوچه ای تاریک می شود .. به راست نگاه می کند .. به چپ نگاه می کند ... هیچ را نمی یابد ... با خودش می گوید : اگر در اینجا گناهی انجام بدهم چه ی مرا می بیند؟ چه ی مرا می بیند؟ پس ندای می شنود که می گوید.. تمام اجزا و حتی تک تک سنگ های دیوارها و سنگ فرش کوچه با این فرموده الله به لرزش در می آیند: أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیف. یکی از داستان هایی که گاهی برای لیلی تعریف می کنم، از همان داستان های محبوب من که در کمال کلاسیک بودن همه شان با "یکی بود، یکی نبود" شروع می شوند و در کمال reality شخصیت اصلی شان خود خود لیلی است، این است که لیلی یک روزی بیدار می شود و می بیند که مامان پریسا هنوز خواب است، بعد از همه تلاش هایش برای بازی با رودی شال قرمزی، بانی وانی و شیرو د. صورتش باعث شده تا هر که او را می بیند هر گمانی جز واقعیت را از ذهنش عبور دهد؛ عقب ماندگی، جذام، سوختگی و ... ع العمل و واکنش ها هم تقریبا ی ان بوده، هر غریبه ای که در کوچه و بازار او را می بیند یا از او روی بر می گرداند یا ناخودآگاه صورتش در هم کشیده می شود. از او فقط ع ی دیده بودیم، نام و نشانی هم نداشتیم، پیگیر شدیم، فهمیدیم 26 سال است که . به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، ژروم بواتنگ از آمادگی خود می گوید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] این جهان خواب است، اندر ظن مَه ایست گَـــر رَود در خــــواب دستــی، باک نیست در لسان عارفان این دنیا به عالم خواب و خیال تشبیه شده است، آنان جهان ماده و عالم دنیا را سایه ای از جهان حقیقی معرفی می کنند و این دنیا را چون ح خواب تلقی می نمایند و معتقدند که وابستگی به عوالم این جهانی در حقیقت تکیه بر رویاست که چون آدمی از خواب بیدار شود . سعید شاه­کوهی! اسم او یادم نمی­رود! از جبهه امد. شب بود که به محله رسید و دید حجله­ ای انجا گذاشته اند. رفت نگاه کرد، دید ع خودش است! دوستانش او را دیدند. به دوستانش گفت اگر الان مادرم من را ببیند سکته می­کند! قسم شان داد و گفت به مادرم چیزی نگویید! من می­روم یک دفعه دیگر می­آیم! تا سر کوچه آمد و برگشت به جبهه. در اولین عملیات هم شهید شد! س. خبرگزاری تسنیم: "شما یک روسپی را می بینید، زن معتاد را می بینید اما چرا ن خاموش آرام دیده نمی شوند؟ به آنها یک عمر یاد دادند نجیب باش، با آبرو باش، با نداری شوهر بساز و آنها در سینمای ایران نیستند". این مهمترین گزاره بخش دوم گفت وگو با میلانی است. بچه کوچک با شوق و زوق بسیار وقتی که زن عمویش از غذای کرموشده برای او یک لقمه درست کرده بود را بدست بچه داد و دور شد بچه نمی داند که غذا کرموست چون درون نان پیچیده شده قرار دارد ی از اهالی از انجا گذر می کرد بچه را می بیند و می پرسد چه می خوری بمن هم می دهی بچه می گوید نه این را زن عمویم بمن داده و گفته به ی ندهم و تمام انرا بخورم . انفرد لق. هوش دیپ مایند گوگل، نحوه انجام بازی های ویدیویی را آموزش می بیند
توانایی اکتشاف و جستجو همچنان پاشنه‌ی آشیل هوش‌ ‌ امروزی به‌حساب می‌آید؛ با این حال، پژوهشگران دیپ‌مانند به‌زودی بر این چالش غلبه خواهند کرد. صادق علیه السلام می فرمایند:
دیدن در خواب بر پنج وجه است.اول: فرزندان.دوم: دختران.سوم: خادمان.چهارم: دوستان.پنجم : برادران. 
اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:
اگر مردی بیند که مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود. 
جابر مغربی می گوید:
. از موشکافی خنده های جانانه ات تا
احساس پا به سن گذاشته من به تو.. که بگذریم
شیطنت های زیر شیروانی ات که
نباشد..، خودم را ول می کنم به امان تنهایی و
با امید مانعه الجمع می شوم تا
اشتیاق زندگی.. آنقدر
در دلم کور شود که به صرافت مرگ بیافتم..

از چرب زبانی خنده های تو تا
رک و پوست کندگی معاشقهء من.. که بگذریم
می. قلب خویش را بگشای
بگذار تا تپش مهربانی تو، در زمین جاری باشد
و هرکه را می بیند سیراب کند

دست های خود را در نوازش، مهربانتر کن
و بگذار تا هر نهالی را درخت سربلندی سازد.

روح خود و جسم خود را،
گرفتار عصبیت و خشم نکن...

روزگار تلخ می گذرد و آنچه از تو می ماند،
عمر خسته است.

پس در این ثانیه ها
از خویشتن. یکی ما را می بیند فقیری پسری کم سن و سال داشت. روزی به او گفت: با هم برویم از میوه های درخت فلان باغ ی کنیم. پسر اطاعت کرد و با پدر به طرف باغ رفتند. با این که پسر می دانست که این کار زشت و ناپسند است ولی نمی خواست با پدرش مخالفت کند. سرانجام با هم به کنار درخت رسیدند، پدر گفت: پسرم! من برای میوه چیدن بالای درخت می روم و تو پایین درخت مواظب باش و به اطراف نگاه کن، اگر ی ما را دید مرا خبر بده. ادامه مطلب این که حسین [علیه السلام] فریاد مى ‏زند - پس از این که همه عزیزانش را در خون مى ‏بیند و جز دشمن کینه توز و غارتگر در برابرش نمى ‏بیند - فریاد مى ‏زند که: «آیا ى هست که مرا یارى کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنى؟»؛ مگر نمى ‏داند که ى نیست که او را یارى کند و انتقام گیرد؟

این «سؤال»، سؤال از تاریخ فرداى بشرى است و این پرسش، از آی. آن چنان در گیرم کرده که لحظه ای هم آزاد نمی توانم باشم . احساس عجیبی است ؛ احساس غریقی که ظاهرا برای رهاییش تلاش هم نمی کند . بی صبرانه تنها به آبی بی انتهایی که گردا گردش پخش شده ، نگاه می کند. مانند این می ماند که خشکی را میبیند اما بی حرکت ؛ فقط می بیند و هیچ حرکتی نمی کند. فقط می بیند و شاید حتی نمی بیند . فقط چشمش باز است . در افق که آب. علی (ع) فرمود: ن نایی در خانه حضرت زهرا (س) وارد شد حضرت خود را یا دیوار پوشاند. (ص) فرمود چرا با این که ن نا تو را نمی بیند از وی حجاب می گیری؟ عرض کرد: اگر او مرا نمی بیند، من که او را می بینم و او نیز بوی مرا استشمام می کند. «فقال رسول الله(ص): اشهد انک بضعه منی» (ص) در تایید رفتار حضرت زهرا فرمود گواهی می دهم که تو حقا تن من هستی. چشمهای دختر روسی درون بدن افراد را می بیند! +ع جام جم سرا: ۱۰۰سال پس از کشف اشعه نامرئی ای از سوی فیزیکدانی آلمانی، که با آن می شد از اعضای داخلی بدن انسان همچون استخوان ها و... ع برداری کرد، دختری جوان در روسیه پزشکان را با قابلیت خارق العاده چشمانش متعجب کرد.


پراودا در گزارشی نوشت، ناتاشا دمکینا natasha demkina ادعا می کند با اشعه ای که در چشمانش وجود دارد به راحتی می تواند اعضای داخلی بدن انسان ها را ببیند و گاهی اوقات بهتر از خود پزشکان به تشخیص مشکل بیماران بپردازد.


او در سال ۱۹۸۷ در مسکو به دنیا آمد و هم اکنون در مرکز بیماری های خاص بیمارستان مسکو مشغول کار است. مدینه اولین باری است که میهمانانی چنین غریبه را به خود می بیند. کاروانی متشکل از شصت میهمان ناآشنا که لباس های بلند مشکی پوشیده اند، به گردنشان صلیب آویخته اند، کلاه های جواهرنشان بر سر گذاشته اند، زنجیرهای طلا به کمر بسته اند و انواع و اقسام طلا و جواهرات را بر لباس های خود نصب کرده اند. اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است. فراموش نکنید که نعمت هایتان به وسعت یک اقیانوس است . .. خوشبختی از آن ی است ... که در فضای "شکرگزاری" زندگی کند ... چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد ... چه آن زمان که می دود و نمی رسد ... و چه آن زمان که گامی برنداشته،خود را در مقصد می بیند ... چرا که بدست آوردن خوشبختی چیزی جز .. . ایمان به خدا و لطف او از. ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری پدری فرزند خود را خواند ، دفتر مشق او را که بسیار تمیز و مرتب بود نگاه کرد و گفت: فرزندم چرا در این دفتر کلمات زشت و ناپسند ننوشتی و آن را کثیف نکردی؟ پسر با تعجب پاسخ داد: چون معلم هر روز آن را نگاه می کند و نمره می دهد. پدر گفت: دفتر زندگی خود را نیز پاک نگاه دار، چون معلم هستی هر لحظه آن را می نگرد و به تو ن. کرامت برای عارف وارسته حالی است که از ما سوی الله منقطع گشته و از حدود یقینیات معمولی و عادی خارج می شود و ابواب یکی بعد از دیگری برایش باز می گردد تا آنجا که آنچه سالک در آینه به عیان مشاهده کند عارف اندر خشت بیند پیش از آن.حاصل آن که کرامت خاص عرفایی است که قلبشان منبع معرفت است وجمیع صفات حقیقت درآن جلوه گر است.