خودت را بشناس

به نقل از خبرگزاریها در مورد خودت را بشناس : خداوند همه چیز را جفت آفرید ؛ جز ..دماغ و دهن و قلب..، میدونی چرا؟ چون باید برای خودت یک همنفس ، یک همزبان و یک دل پیدا کنی.. ی که برایت آرامش بیاورد،مستحق ستایش است. انسانها را در زیستن بشناس نه در گفتن.. در گفتار،همه آراسته اند. کوروش میگوید: بودن با ی که دوستش نداری و نبودن با ی که دوستش داری،همه اش رنج است، پس اگر همچون خود نیافتی، مثل. وقتی می بینی خودت داره کلافت میکنه از خودت پاشو، خودت باشو، سفر کن با خودت هر زمستون پیش از اینکه ریشه پا بندت کنه شاخه اتُ بردارو تمرین تبر کن با خودت تو بساز و دونه دونه برگاتو بریز یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی مسیر روبروتو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنت منت نکش از غیر و پروبال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هرسال خودت باش.. اب کرده ام آقا خودت درستش کن امید ِ آ ِ دنیا خودت درستش کن نمانده پشت ِ سر ِ من پلی که برگردم اب کرده ام آقا خودت درستش کن ببین چگونه به هم خورده کار ِ من، ماندم به حق ِ حضرت زهرا خودت درستش کن گرفت دست ِ مرا هر ی، زمینم زد ش ت بال و پرم را، خودت درستش کن سفال ِ توبه ی خود را ش ته ام از بس ترک ترک شده اما خودت درستش کن اگر چه پیش ِ تو در خلوت. ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻦ
ﺍﻣﯿﺪ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻦ

ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ
ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻦ

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻦ

ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻫﺮﮐﺴﯽ ، ﺯﻣﯿﻨﻢ ﺯﺩ. سراغ حلق تو رفتم،به سمت نور خودت = ولی هنوز که م تو در مرور خودت! بیا که روضه بخوانیم! بیا برای هم = که من برای همیشه، تو در تنور خودت دلم به حرف تو لک زد؛همان هوا سرد است:= بپیچ چادر خود را قشنگ دور خودت! عزیز واقعه برخیز! به جستجوی خود = خدا کند که بایستی کمی به زور خودت هزار پنجره وا شد برای گنجشکان = که لحظه لحظه بمیرند در حضور خودت همین . ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ، ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺑﻮﺩﯼ، ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﯼ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ، . سلام غربت زیبای صبح فروردین
رسیدم و نرسیدی سراب چله نشین سلام دختر اردیبهشت ممنوعم
نگاه آ حوا، بهشت ممنوعمسلام پنجره ی نیمه باز دادی
ترک ترک شده در کوچه های خدای " تیر" گلوگاه غم، مرا بشناس
برای عرض ادب آمدم مرا بشناسمنم که غربت مرداد را وجب
شب نیامدنت را دوباره شب رسیدم از وسط امتحان عشق و خطر
به کارنامه ی مردود ظه. درد یعنی بزنی دست به انکار خودت
عاشقش باشی و افسوس گرفتار خودت

به خدا درد کمی نیست که با پای خودت
بدنت را بکشانی به سر دار خودت

کاروان رد بشود، قصه به آ نرسد
بشوی گوشه ای از چاه یدار خودت

درد یعنی که نماندن به صلاحش باشد
بگذاری برود! آه... به اصرار خودت!

بگذاری برود در پی خوشبختی خود
و تو لذت ببری ا. بنام خدا گزارش لژیون پزشکان کنگره 60 چهاردهم آذر شخص با افکار معتاد گونه، اول اعتیاد خود را به گردن دیگران می اندازد و در زمان درمان هم توقع دارد که دیگران بیایند و کمکش کنند، وادی سوم این مسئله را کاملاً حل می کند. جلسه ششم از دور ششم لژیون پزشکان کلنیک ها با نگهبانی و دبیری خانم آتوسا و ی آقای مسعود با دستور جلسه وادی چهارم و تاثیر آن روی من در تاریخ 93/9/14 راس ساعت 9 در پارک طالقانی مقر ورزشی کنگره60 آغاز به کار نمود. آقای مسعود: نمی شود که من بنشینم و بگویم خدا کمکم کن. خداوند ما را خلق نکرده که خُرده فرمایش های ما را انجام دهد، خُرده فرمایش هایمان هم که همه ضدونقیض است؛ برای رسیدن به منافعم باید یک عده ای نابود شوند و آنها هم می خواهند من نابود شوم، خوب این طوری نمی شود. مسئله شناخت آن مرز است، که خداوند کجاست. من فکر می کنم بین این نام های مختلف؛ الله و... نام خدا بسیار زیباتر است؛ خودآ، به خود بیا، خودت را بشناس. برای اینکه به خودمان بیاییم باید خود را بشناسیم، برای شناخت خود باید صور پنهان و صور آشکار خود را بشناسیم. ما هنوز در صور آشکار خود، در شناخت یک سلول مانده ایم، در اینکه کره زمین در کاینات، نهایت حیات است یا خیر مانده ایم، هنوز در خیلی چیزها مانده ایم اما ادعاهایی می کنیم که آن سرش ناپیدا. یا همه چیز را ما می دانیم یا اینکه خدا خواسته که من این طوری شوم. خدا هیچ وقت به ما بد نمی دهد، ما هستیم که بد می کنیم، اشتباه می کنیم. خداوند به ما عقل و اختیار داده، راه درست و غلط را نشان داده و ما باید سعی کنیم صور آشکار و پنهان و خود را بشناسیم. ای نسخه نامه الهی که توئی / وی آینه جمال شاهی که توئی بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست / از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی خودت را بشناس، توانایی ها و نقاط ضعف خود را بشناس. وقتی اینها را شناختیم، وقتی صور پنهان خود را ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ❗️ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻦ؛ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﯿﺎ؛ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺘﻮ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺴﺎﺯﯼ. خدایا سلام خودت که داری می بینی همش ادا درمیاره باشه قبول منم مقصر بودم ولی من به خودت می سپارم خودت برام جورش کنو درستش کن کار منو خودت انجام بده ، نیاز منو خودت برطرف کن خودت راهیم کن من به تو ایمیلن و اعتقاد دارم باورت دارم ازت مطمئنم اینارو رها آمدم سراغ شما نا امیدم نکن من به رحمتت خیلی امید بستم خسته ام کرده دیگه خسته شدم از دست. برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی؟ شبی مانند یک دیوانه در حال خودت باشی؟ بدون هم قدم از پرسه های خسته برگردی میان جاده تنها باشی و مال خودت باشی؟ شده نام و نشانت را بپرسی از ی دیگر؟ شده در دیگران دنبال امثال خودت باشی؟ شده سنگ مزارت را ببینی بر سر راهت؟ شده مانند من یک عمر پامال خودت باشی؟ تمام شهر را در هم بریزی با غزل هایت خودت هم .
بعضی روزها باید با خودت مهربان باشی. دست خودت را بگیری و ببری بیرون. جلوی پارک ملت، بستنی قیفی متری ب ی، از هر طرفش که لیس بزنی، از آن طرف بستنی شره کند، بریزد روی لباس هایت. به خودت چپ چپ نگاه کنی، به زمین و زمان بدهی. با هر ت، یک تکه از بستنی بچکد روی پیراهن سفیدت. قیافه ات را در آینه ماشین نگاه کنی و پقی بزنی زیر خنده. بعد خودت را ببر. سلام
در لیالی قدر از شما و همکارانتان ماس دعای ویژه دارم .با آرزوی قبولی طاعات و آمرزش گناهان همه ی ما در این شبهای عزیز این غزل را تقدیم میکنم به تمامی روزه داران خداجوی:

آمدم دست به دامان و ... خودت میدانی
منم و یک دل حیران و ... خودت میدانی
من به دنبال خود گمشده ام میگردم
به همان آیه ی ایمان و ... خودت میدانی
به پنا. دریافت
حجم: 727 کیلوبایت
توضیحات: " کتاب بسیار زیبای "نبوغ خود را بشناس


خودت خواستی که من مجبور باشم برم جایی که از تو دور باشم تو پای منو از قلبت بریدی خودت خواستی که من اینجور باشم خودت خواستی که احساسم بشه سرد خودت خواستی نمیشه کاری هم کرد از اول ا ش رو می دونستم تو تونستی ولی من نتونستم..... ......... برات بودن من کافی نبود و حقیقت این که می بافی نبود و..... وقتی میبینی خودتی و خودت باید سعی کنی خودت باشی و خودت اب کرده ام آقا خودت درستش کن امید آ دنیا خودت درستش کن نمانده پشت سر من پلی که برگردم اب کرده ام آقا خودت درستش کن ببین چگونه بهم خورده کارمن ماندم به حق حضرت زهرا خودت درستش کن گرفت دست مرا هر ی زمینم زد ش ت بال و پرم را خودت درستش کن سفال توبه خود را ش ته ام از بس ترک ترک شده اما خودت درستش کن اگر چه پیش تو در خلوت آبرویم رفت برای م کبر. تو صمیمی ترین دوست و مهمترین منتقد خودت هستی. علی رغم نظرات دیگران، در پایان روز در آینه زندگی فقط بازتاب خودت را می بینی. خودت را دربست بپذیر. وقتی به خودت افتخار کنی، در زندگی با انگیزه می شوی، در این صورت مسیری الهی را که به رضایت خدا ختم می شود در پیش می گیری، به رضایت الهی تن می دهی و الگویی مناسب برای دیگران می شوی. دقت کن که به خو. ببخش خودت را ... برایِ تمامِ راه های نرفته
برایِ تمامِ بی راهه های رفته!
ببخش بگذار احساست
قدری هوایی بخورد ... گاهی بدترین اتفاق ها
هدیه ی زمانه و روزگارند! خطاهایت را بشناس
و تنها بین ِ خودت و خدایَت نگهشان دار... این دنیا، محرم های بد دل و
نامحرم های بد سیرت زیاد دارد! اما تا دست خدا هست
تا مهربانیش بی انتهاست
دی.
اگر نام مرا

با الماس بنویسند یا ننویسند

چه تفاوت؟

. تو مرا بشناس...‏

تو مرا بخوان...‏

تو مرا دریاب‎!‎

‏"نادر ابراهیمی"‏ آی پیراهن سیاه بپوش!
گریه کن لعنتی برای خودت!
این همه جای دیگران مردی
تب کن اینبار را بجای خودت

آه تنبور روی طاقچه و
پنجه بر خاک می کشی تو هنوز!؟
نیمه شب پاشو عین جن زده ها
شهر را پر کن از صدای خودت!

اینقدر زل نزن به چشم همه
سکه در کاسه ات نمی ریزند
توی آئینه زل بزن به دلت
باش من بعد از این گدای خودت
به نام خ که آن چه تو می پنداری نیست
زیرا آن چه که پنداشته شود خدا نیست
به نام حقیقت
به نام حقیقتی که اکتس نیست
زیرا آنچه ب می شود حقیقت نیست
به نام عشق
به نام عشقی که در آن رنج نیست
زیرا آنچه در آن رنج است عشق نیست
زیرا خدا را نمی توان در برکه ی محدود ذهن جا داد
حقیقت را نمی توانی بدست آ. اب کرده ام آقا خودت درستش کنامید آ دنیا خودت درستش کن نمانده پشت سرمن پلی که برگردم اب کرده ام آقا خودت درستش کن ببین چگونه به هم خورده کار من ماندمبه حق حضرت زهرا خودت درستش کن گرفت دست مرا هر ی , زمینم زدش ت بال و پرم را خودت درستش کن سفال توبه خود را ش ته ام از بستر ک ترک شده اما خودت درستش کن اگرچه پیش تو در خلوت آبرویم رفتبرای م کبر. با خودت پیمان ببند اون قدر قوی بشی که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیت رو به هم نریزه.
با خودت پیمان ببند در هر گفتگویی کلامی از سلامتی، شادی و ثروت به زبون بیاری.
با خودت پیمان ببند همیشه توانایی های دوستات رو به اون ها یادآور بشی (حس خوب مفید بودن رو توی دوست هات به وجود بیاری)
با خودت پیمان ببند نیمه روشن هر چیزی رو ببی. برای تمام راه های نرفته برای تمام بی راه های رفته ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیائیم تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند. خطاهایت را بشناس. انها را پذیرا باش و تنها بین خ. در این بسته خبری، گلچینی از پربازدیدترین اخبار گروه وبگردی را مشاهده می کنید. خدایا خودت کمکم کن خودت از دلم خبرداری ، نمی دونم چرا این طوری میشه! خدایا بهت ماس می کنم. خودت گفتی دعا کن ، خودت گفتی ازم بخواه ! ازت می خوام که کمکم کنی . ممنونم ازت بابت همه کمک هایی که به من کردی خدایا اول به همه بده و آ ین نفر به من . فقط فراموشم نکن عموما بیشتر کمک هایی که از دیگران برای رفع موانع پیش اومده می گیریم نتیجه ای جز اتلاف وقت برامون به دنبال نداره! بنابراین برای بار هزارم ثبت می کنم! خودت باید قضیه رو حل کنی چون وقتی تو نتونی درست انجامش بدی هیچ دیگه ای هم نمیتونه درستش کنه! خودت خودت خودتتتت نه! این کوهستان را تمامی نیست. سراب که نه اسیر گردنه هایی شده ای که تمامی ندارند، تکرار می شوند و هی تکرار می شوند و تکرار می شوی! تکرار می شوی و کم کم عادت می کنی که پشت سر خودت راه بروی و پا جا پای خودت بگذاری. کتابچه دیگر درست کار نمی کند و حالا جایش ته کوله بارت است. بالش خواب، پتو و حتی دستکش هایت ارزشمندتر شده اند. کتاب که بیشتر گمرا. ببخش خودت را
برایِ تمامِ راه های نرفته
برایِ تمامِ بی راه های رفته
ببخش ،بگذار احساست
قدری هوایی بخورد ...
گاهی بدترین اتفاق ها
هدیه ی زمانه و روزگارند
تنها کافیست خودمان باشیم !
که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم
و به خودمان بیائیم
تا خدا تمامی ِ درهای که به خیال ِ باطلمان بسته را به رویمان باز کند.
خطاهایت را بشناس
آنها را پذیرا باش
و تنها بین ِ خودت و خدایَت نگهشان دار
این دنیا نامحرم بد دل
نامحرم نامروت زیاد دارد!
تا دست خدا هست؛ تا مهربانیش بی انتهاست
تا می گویی خدایا ببخش
به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟
دیگر تو را چه نیاز به آدمها ؟
تنها خودت باش و
زیبا بمان
و بگذار با دیدنت
هر رهگذر ِ ناامیدی
لبخندی بزند
رو به آسمان
و زیرِ لب بگوید :
هنوز هم می شود از نو شروع کرد ... ! متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی     متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی
lyrics new song by : meysam ebrahimi khodet begoo متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی متن موزیک شنیدنی خودت بگو میثم ابراهیمی تو یه حسه عمیقی با دردام رفیقی هنوزم من یه شمعم که میخوام همش با خی بسوزم
تو یه عمرِ غریبی تو این شهر بی عشقه صد رنگ من سکوت میکنم بی تو با خاطراتت چه دلتنگ خودت بگو با کی درد و دل کنم میونه این غریبه ها
خودت بگو جز تو کی شده دلیل بغضو زخم این صدام خودت بگو خودت بگو خودت بگو بی عشقت چجوری میشه لحظه رو ادامه داد
خودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخواد خودت بگو خودت بگو ترانه خودت بگو میثم ابراهیمی باز تو میگیری دستامو میگی نترس من همینجام باز بیدار میشم از خوابو بازم تموم میشه رویام
من به یادت قسم که دیگه تابِ دوری ندارم تو کجایی که با گریه سر روی شونت بذارم خودت بگو با کی درد و دل کنم میونه این غریبه ها
خودت بگو جز تو کی شده دلیل بغضو زخم این صدام خودت بگو خودت بگو خودت بگو بی عشقت چجوری میشه لحظه رو ادامه داد
خودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخواد خودت بگو خودت بگو ♪♫♦ موزیک خواننده میثم ابراهیمی خودت بگو متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی از سایت بزرگ ت ت‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید نوشته متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی اولین بار در ت ت آهنگ متن موزیک پدیدار شد. زندگی در نگهم گ اریست و تو با قامت چون نیلوفر ، شاخه پر گل این گ اری من به چشمان تو یک من گل میبینم ،گل عفت گل صد رنگ امید،گل فردای بزرگ،گل فردای سپید ، چشم تو آیینه ی روشن فردای من است گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ ، نگیرد ز گل مرده سراغ دخترم با تو سخن میگویم دیده بگشای و در شه گل چینان باش،همه گل چین گل امروزند، همه هستی سوزند به ف.     میخام خودت هم همراهم باشی ! خودت رنگش رو انتخاب کنی ! میخام با عشق برات شال وکلاه ببافم با عشق .که تو خودت خورشید عشقی. دروغگو را از پاهایش بشناس بسیاری از مردم نمی دانند پاهای انسان می تواند حامل پیام های رمزآلودی در مورد شخصیت و تمیلات و افکار آدم ها باشد.پژوهش ها نشان می دهد که پاهای آدم ها موقع دروغ گفتن به طور غیر ارادی بی حرکت می مانند تا دیگران متوجه دروغگویی آن ها نشوند. نفرین به تو ای ذوق روان در تن احساس جاری شده در جوی خیالم بد و حساس شب موقع آرامش من راه میوفتی در جان وجودم بشوی لشگری از ساس شکل غزلی عاشق و سرمست میایی گل می کنی و قافیه می سازی و احساس یک بار بیا چهره ژولیده صفا کن یا سرخی چشمم که نشسته وسط کاس گفتی غزل تلخ نگویم که روا نیست از حد گذر تو تراشیدن الماس من شاعر امید و نشاطم شکرت کو؟ ای . برای خودت احترام قائل باش. گاهی وقتا در حق خودت ظلم میکنی.این به معنای فداکاری نیست. و اصلا جاش نیست که این کارو ی. وظیفه ی تو قبل از هرچیزی اینه که یک "منِ" خوب برای خودت باشی:)

گاهی به خودت احترام بگذار
یک چای داغ بریز داخل زیباترین استکان خانه
یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش
همراه یک آهنگ دلنشین و به خودت بگو :
بفرمایید…
چایتان سرد نشود…
به خودت ، باورت و زندگی ات عشق بورز
سن و س مشکل عشق نیست
زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند
مگر آنکه تو پیوسته
برق انداختن آن را از یاد برده باشی. تو زندگی نمی تونی خودت باشی ! تو زندگی خودت نمی تونی هر تصمیمی رو بگیری ! تو زندگی هر وقت می خوای خودت باشی غمگینت می کنن ! فکر می کنم تاوان یه اشتباه تو زندگی تا آ عمر ادامه داره! ------------------------------------------------------------------------------ تو زندگی می تونی خودت باشی! تو زندگی خودت می تونی هر تصمیمی رو بگیری ! تو زندگی هر وقت خودت هستی آزاد و رها تری ! فکر . . . افسران - زائر شش گوشه می شوی/با یاد کربلای خودت گریه می کنی . . . ghalandarعمری است در هوای خودت گریه می کنی
عمری است با نوای خودت گریه می کنی

گاهی کنار تربت مخفی مادرت
بر خاک آشنای خودت گریه می کنی

یک شب کنار پنجره فولاد می روی
با حاجت و دعای خودت گریه می کنی

زائر شش گوشه می شوی
با یاد کربلای خودت گریه می کنی

با خواندن زیارت ناحیه تا سحر
با سوز و روضه های خودت گریه می کنی

لایق نبوده ایم انیس غمت شویم
با درد و غصه های خودت گریه می کنی

ما که اهمیت به غیابت نمی دهیم
از غربتت برای خودت گریه می کنی

هر هفته نامه های مرا می زنی ورق
بر حال این گدای خودت گریه می کنی

تاب آن نداشته هم گریه ات شود
تنها تو پا به پای خودت گریه می کنی:(

تا حالا شده روز داروسازی رو فارسی سرچ کنی و بعد با انگلیسی اش مقایسه کنی؟ یا نه....اینم نه حتی! تا حالا شده به این دقت کنی که عنوانش روز "داروسازی" هست و نه "داروساز" !! پزشک..معلم...کارمند..کارگر و ... هر کدام روز مخصوص به خودشون رو دارند..اما تو... اونم وقتی پشتوانه ات اسمی هست که روزی کل دنیا رو به تحسین خودش وا داشت و هنوز هم نامش می درخشه.... ''آهنگ''زندگیت را خودت مینوازی!... به زودی خواهی فهمید، مهم نیست چند نفر مهمان''موسیقی''زندگیت میشوند... مهمان ها می آیندو میروند .. وفقط خودت تا آ ''شنونده''خودت خواهی ماند!... یادت باشد، مهم این است طوری'' بنوازی'' که تا آ از این موسیقی لذت ببری و بلند شوی!... وبرای خودت''دست''بزنی!! سال نوتون مبارک دوستان.سال خوبی رو براتون ارزو میکنم.واسم دعا. ببخش خودت را برای تمام راه های نرفته برای تمام بی راهه های رفته... ببخش، بگذار احساست.. قدری هوایی بخورد ....... گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی این بی راهه رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیاییم تا خدا تمامی در هایی که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند خطاهایت را بشناس آن ها را پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار این دنیا نامحرم بد دل و نامحرم نامروت زیاد دارد! تا دست خدا هست ،تا مهربانیش بی انتهاست تا میگویی خدایا ببخش به دورت میگردد و میبوسدت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟! دیگر تو را چه نیاز به آدما ؟ تنها خودت باش و زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر ناامیدی لبخندی بزند رو به آسمان و زیر لب بگوید : هنوز هم می شود از نو شروع کرد .. ! فِلا، یک وقت هایی باید خودت مادر خودت باشی. با دلت مدارا کنی. چروکی دلت را صاف کنی. فِلا، اگر یک روزی به تو گفته ام که همیشه لازم است سفت و سخت مقاومت کنی، اشتباه کرده ام. یک وقت هایی اجازه بده گونه هایت خیس شوند. اجازه بده هرطور که دوست داری زیر دوش، آواز بخوانی. یک وقت هایی که ی نیست حتی می توانی روی خودت خم شوی. کامل خم شوی و طوری که فق. تنهایی کافه رفتن را یاد بگیر
تنهایی مهمانی رفتن را
تنهایی سفر رفتن را
تنهایی ید را
تنهایی خو دن را
که اگر تقدیرت سال ها تنها ماندن بود از همه این چیزها جا نمانی

به خاطر خودت میگویم

ساز بزن که انگشتانت به وقت نبودنش چیزی را لمس کند که خوش آهنگ باشد که بتوانی بی و بی یار هم مست شوی

به خاطر خودت میگویم
<. سعی کن وقتِ بی ی­هایت، گاه لبخند کوچکی بزنی
فکر فردای پیری­ ات هم باش، گریه هم می­کنی قناعت کن زندگی می­رود به سمت جلو، تو ولی می­روی به سمتِ عقب!
شده­ ای عضوِ «تیمِ تک نفره»، پس خودت از خودت حمایت کن بینِ تن­های خالی از دلِ خوش، هی خودت را بگیر در بغلت
کی با خودت برو بیرون، و به تنهایی ­ات خیانت کن! گرچه خو کرده ­ای به تنهایی. امروز شما هرچه می خواهی خودت را آرایش کن.
خودت را نشان بده.
دل پسر را ببر.
دل مرد را ببر.
امروز که شما دل را بردی،
فردا هم یک خانم دیگر زندگی شما را متز ل می کند.

به نقل از حجت ال قرائتی