داشتن یا بودن

به نقل از خبرگزاریها در مورد داشتن یا بودن : ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن

دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن
گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن

بنده فرمان خود همه آفاق را
دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن

در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن

دیده را دریا نمودن، مردمک را غو. شور و شوق غیر ممکن را ممکن می سازد شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احساس انرژی و ..... شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احس. فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: بودن یعنی داشتن مسئولیت اجتماعی در مقابل مردم، کشور، نظام که خوشبختانه جامعه ایران ی دارای چنین تفکری است. یکی از شش ک دا بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه می زند و برای چهار سال اداره ت را در دست می گیرد اما سندی است که با آمدن و رفتن تها تغییر نمی کند و هر شخصی روی کار بیاید باید به آن پایبند باشد، اصل پایبندی بر این سند نیز قبول داشتن آن و باور داشتن به راهگشا بودن است؛ باید باور داشت که این سند ملی، کشور را از زیر سایه تحریم و جنگ رها کرد. این روز ها روز های بودن است این روزها روزهای خواستن بودن است خواستن بودن تو بودن و دیدنت بودن و حرف هایت بودن و دلگرمی هایت این روزها قاب ع ت کارم را راه نمی اندازد چشمانت از پلک نزدن خسته نشد؟ تو اگر خسته نیستی من دیگر خسته ام خسته ام از نبودن و ندیدنت خسته ام از نشنیدن صدایت خسته ام از حرف زدن با ع ی که جوابم را نمیدهد خسته ام به اندا.
سقف آرزوها را دیدی تا بحال؟!

حتی فراتر از آن، بالاتر از آن دوستت دارم شازده! این روزها که دارند مثل برق و باد می گذرند و آجر به آجر، خشت به خشت سقف خانه مان را می چینیم و می رسانیم ش به آن بالا بالاها، بیشتر از هر گذشته ای که عبور کرد و ته کشید دوستت دارم. بیشتر از هر زمان دیگری احساس غرور دارم به داشتن ت، به بودن مستدام ت، به گرما. دلم به حال آدم میسوزد
با هزاران امید چشمانش را میگشاید
برای بدست آوردن ثروت ؛ عشق و ...
بی خبر از اینکه ثانیه ای بعد چه خواهد شد.
لحظه ای کم فرصت داریم
برای با هم بودن نه بد بودن با هم
دوست داشتن نه نفرت داشتن
عاشق شدن نه تنها ماندن
بندگی نه بردگی
گذشتن نه ماندن
و ....
از تنهایی میگریزیم؛ بدون اینکه بدانیم ت. 113- فلق: در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری ک ن و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون ی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند ی که در مکه روزه گرفته بودن 114- ناس:
در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری ک ن و بی. فرزندانم بدانیدودانسته باشیدکه داشتن 16 چیزنشانه ی رمزموفقیت شمادرتمامی اورتان خواهدشد،که عبرتنداز :1- داشتن میل به کمک، به فقراودستگیری به ضعفانشانه ی نزدیک بودن بنده یبه راه خداست.2- داشتن علاقه به خواندن وردودعابرای استجابت به خواستهاونیازهاست.3- داشتن دیدتیزوتماشای دقیق طبیعت برای فهمیدن رازهاوبقاهاست.4- داشتن داروودوابرای . حس خوب داشتن ، حس زیبایست ،بودن در کنار اون چیزی که دوستش داری و با تمام وجود میخوای در کنارش باشی و اون رو لمسش کنی و از در کنارش بودن احساس لذت ببری و ازهمه جالبتر این که حتی زمانی که اون رو نداری و یا داری از دستش میدی بازهم با یک ذوق ک نه و شور و اشتیاق خاصی میخوای داشته باشیش و تو تصورت باهاش لذت می بری و میخوای هر چه زودتر بهش برسی. موفقیت یعنی : از م وبه های ش ت ، کاخ پیروزی ساختن .....
موفقیت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند ......
موفقیت یعنی : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن ......
موفقیت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها ......
موفقیت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن .........
موفقیت یعنی : اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن .......
موفقیت یعنی : با شرایط مختلف خود را وفق دادن ......
موفقیت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار ......
موفقیت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساختن ........
موفقیت یعنی : نا کامی ها را جدی نگرفتن ........
موفقیت یعنی : تکیه گاه بودن برای دیگران ......
موفقیت یعنی : توانایی دوست داشتن ......
موفقیت یعنی : عاشق زندگی بودن ......
موفقیت یعنی : با آرامش زیستن ......
موفقیت یعنی : قدردان بودن ......
موفقیت یعنی : صبور بودن ...... شما هزار سال آزگار هم که از "انسانیت"، "قوانین مهر بخشیدن و دوست داشتن"، "تکیه گاه بودن"، "وجدان"، "عشق"، "معرفت"، "امنیتِ عاطفه"، "شور ِ رابطه"، "شعور ِ رابطه"، " ی را فقط به خاطر خودش خواستن"، " ی را درست همان طوری که هست خواستن"، "هوای دلش را داشتن"، "وقت گذاشتن"، "انرژی گذاشتن"، "درک "، "دلتنگی"، "آدم ها را ملعبه ن "، "خودتان را جای طرف گذاشتن". این روز ها روز های بودن است

این روزها روزهای خواستن بودن است

خواستن بودن تو

بودن و دیدنت

بودن و حرف هایت

بودن و دلگرمی هایت

این روزها قاب ع ت کارم را راه نمی اندازد

چشمانت از پلک نزدن خسته نشد؟

تو اگر خسته نیستی

من دیگر خسته ام

خسته ام از نبودن و ندیدنت

خسته ام از نشنیدن صدایت

خسته ام از حرف زدن با ع ی که جوابم را نمیدهد

خسته ام

به اندازه تمام لحظه های نبودنت

این روزها دستانم دستانت را میخواهد

و دلم حضورت را

این روزها چشمانم به دنبال بودنت میگردد

اما نیستی

نیستی تا مرهمی بر بی قراری هایم شوی

نیستی تا دل خوش شوم از داشتن بابا

این روزها.................................. انتظار یعنی :
انتظار یعنی دروغ نگفتن.
انتظار یعنی غیبت ن .
انتظار یعنی تهمت نزدن.
انتظار یعنی به موقع خواندن.
انتظار یعنی زکات دادن .
انتظار یعنی چشم خود را کنترل .
انتظار یعنی قدم صحیح برداشتن .
انتظار یعنی عمل به قرآن.
انتظار یعنی احترام گذاشتن .
انتظار یعنی با ادب بودن.
انتظار یعنی کنترل سخن داشتن. زیباترین حکمت دوستی، به یاد هم بودن است، نه در کنار هم بودن . .. دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . . خوب گوش را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شده . . زندگی کت است پر ماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . . مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت باشند ... . . به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . . اگر ص ه و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . . ی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد . . . شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش . . . حکمت مخفی بودن شب قدر/ قرائن حکایت از اهمیت شب بیست و سوم دارند گروه شه: به گفته یک مدرس حوزه علمیه، حکمت مخفی داشتن شب قدر این است که مردم بیشتری را احیا بدارند و این مخفی بودن با ابهام در مورد صلاة وسطی و مخفی بودن اولیاء خدا در میان بندگان قیاس شده است. هر لحظه که میخوام یادم بیاد که دوستت دارم عقلمو پیش میکنم که بدونه دوست داشتن و عاشق بودن به هیچ دردی نمیخوره ، دوست داشتن فقط وقت تلف ه . یا اگه آدم خواست عاشق بشه باید ببینه طرفش لیاقت عشقش رو داره یانه وگرنه الکی زندگیشو پای ی نذاره . خواهش میکنم از دوستانی که دنبال سرکار گذاشتن طرف مقابلشون هستن الکی اسم عشق رو به کصافت نکشید . الا. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برا. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برا. نور علم ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن پاک خویش را ز آلودگیهای زمین خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن عقل را بازارگان ببازار وجود نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن بی حضور کیمیا، از هر مسی زر ساختن بی وجود گوهر و زر، گنج قارون داشتن گشتن اندر کان معنی گوهری عالم فروز هر زمانی پرتو و ت دگرگون داشتن عقل و علم و هوش را بایکدیگر آمیختن جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن چون نهالی تازه، در پاداش رنج باغبان شاخه های د خویش از بار، وارون داشتن هر کجا ت، آنجا نور یزدانی شدن هر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن شاعر: پروین اعتصامی کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چه وزنی دارد!

لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنی دارد؟!

دلتنگی معنی ندارد... درد دارد...

=========================

این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گ. عزت داشتن با عزیز بودن فرق دارد. با دوست داشتن و دوست داشته شدن فرق دارد. اغلب همه ما دوست داریم که دوست داشته شویم، برای دیگران محبوب باشیم، مورد توجه باشیم و یک جورهایی به معنای ساده و عامی عزیز باشیم. منشا این جور احساس یا شاید هم تفکر، خودخواهی و خودشیفتگی است... چون خود را دوست داریم، پس دوست داریم که دیگران هم ما را دوست داشته با. بزرگ بودن بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن قد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذارید دستتان را ببوسم ؟

( نسرین بهچتی ) ع : ‏بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن فد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذاری دستتان را ببوسم ؟ ( نسرین بهچتی )‏ یادش به خیر دختر دختر ام دو تا پسر خپلی ناز داشت به معنای واقعی کلمه داشتن میترکیدن از لپ و گوشت. ساق پاهاشون فقط دو سه تا چین خورده بود، رون و شکم و بازو و ساعدشون بماند. اینقدر سنگین بودن نمیشد بغلشون کرد. دو سه ماهگی بهشون رژیم داده بود! گفته بود سه چهار ساعت یه بار شیر بده تا لاغر بشن. به غذا خوردن هم افتادن مدام گریه می که سوپ .
داشتن شکم تخت و شش تکه آروزی هر ی است. اگر شما هم به دنبال داشتن شکمی تخت هستید پیشنهاد می کنیم…
وقت خوندن این پست انگار باری بعد از مدت ها از روی دوشم برداشته شد . همیشه همینطوره . وقتی فکر میکنی تو یه موقعیت ، یا یه شکل از بودن یا داشتن یه احساس تنهایی همه چیز برات سخت تر میشه . خیلی نگذشته از زمانی که من از رنج نداشتن حرف با خیلی از آدم ها رها شدم . بدست آوردن عزت نفس ، پذیرفتن و بیشتر دوست داشتن خودم باعث شد رنج جای خودشو به بی . پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن پسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرن پسر بودن یعنی کادو یدن برای جی اف پسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنی پسر بودن یعنی پس کی دفترچه آماده به خدمت می گیری پسر بودن یعنی به زور سیکل داشتن پسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خواستگاری پ. افتخار یعنی داشتن بهترین باسور بهترین م ع روی تور داشتن بهترین دریافت کننده داشتن بهترین لیبرو داشتن بهترین ذخیره های دنیا داشتن یه سرمربی خوب ایران ینی افتخار جهان به امید برد در تمامی بازی ها + ببخشید ع های بازی هارو بعد براتون میذارم فعلا سرم شلوغه موفق باشین کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی ” زر و زور و تزویر ” رد شدن … کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر …
کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن … کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز ر. یا مادرم زهرا (س)به دوست داشتن و محبت تو زنده ام ... زنده ام، برای بودن با تو مادرم زهرا، نیاز دارم به نظر و نگاه تو دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!

دختر بودن یعنی دخترو چه به رانندگی؟

دختر بودن یعنی باید . " شنیده ام عاشقا مخلصو بی ریا بودن؛ من هنوزم نفهمیدم که کیا بودن؛ همیشه سرگرم دم یا فاطمه مدد بودن؛ نشون دادن که راههای آسمونو بلد بودن؛ کبوترای رویاییِه آسمون بودن؛ تمومشون مصداقی از وسابقون بودن؛ مُقربون بودن؛ ای دل، ای دل، امون از دست دنیا، ای دل،ای دل، کجا رفتن شهیدا " عضو هیأت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی گفت: فرهنگ در زمان ما به پدیده لو تبدیل شده است، دیگر در دوران ما کمتر به بودن شیده می­ شود و بیشتر به داشتن بها داده می­ شود و این فقط در مورد طبقه اشراف هم نیست، طبقه محروم هم به داشتن می­ شد. ک زن برای بچه داشتن حاضر است چه کارهایی د؟ ظاهرا کارهای زیادی. فشار بچه داشتن برخی ن را مجبور می کند بچه های ن دیگر را ب ند و وانمود کنند بچه خودشان است. دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د یت

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دخ. در فهرست زیر فعل هایی که می تواند در بازنویسی یک متن در نگارش مقاله به شما کمک کند بیان شده است. contend ادعا acknowledge اذعان داشتن represent ارائه دادن hence از این رو in this respect از این لحاظ suggest اظهار داشتن ert اظهار remark اظهار نظر observe اظهار نظر believing sth باور داشتن believe بر این باور بودن hold the view بر این باور بودن که consider پنداشتن accentuate تاکید contend تأکید که i. انتظار یعنی :
انتظار یعنی دروغ نگفتن.
انتظار یعنی غیبت ن .
انتظار یعنی تهمت نزدن.
انتظار یعنی به موقع خواندن.
انتظار یعنی زکات دادن .
انتظار یعنی چشم خود را کنترل .
انتظار یعنی قدم صحیح برداشتن .
انتظار یعنی عمل به قرآن.
انتظار یعنی احترام گذاشتن .
انتظار یعنی با ادب بودن.
انتظار یعنی کنترل سخن داشتن.. دلم می خواهد ی باشد که مرا بلد باشد.. بلد بودن، مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است..   ی که تو را بلد باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید می داند کِی سکوت کند کِی کی نگاهت کند کِی سرت داد بزند و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد   کاش ی باشد که مرا بلد باشد..   عوامل موثر موفقیت تحصیلی و کنکور در ایران داشتن برنامه و معتقد بودن به برنامه و مهمتر از این دو اجرای برنامهبا روش صحیح مطالعه و یادگیری آشنا بودنهدف داشتن و برای انتخاب رشته و شغل و زندگی با در نظر گرفتن هدفهای بلندمدت و کوتاه مدت برخوردار بودن از اراده و پشتکار لازممایوس و ناامید نشدنبرخورداری از اعتماد به نفس لازمبه اصل تکرار . دانشمندان در جدیدترین یافته های خود نشان دادند ایستاده بودن حتی در حال تحرک نداشتن باعث لاغری می شود. ایستاده بودن و قامت راست داشتن به بهبود جریان خون در بدن کمک می کند و سبب می شود در طولانی مدت قامتی ایده آل و مطلوب داشته باشیم. گفتنی است، دانشمندان با انجام آزمایشاتی روی 150 نفر دریافتند ایستادن 50 درصد نسبت به نشستن حتی اگر تحرک و. و اما ادامه مطالب... آرزو های ما از بچگی داشتن یه خونواده مستقل از خونواده ای که الان درش زندگی میکنیم بوده... آرزوی داشتن یه همسر ..... و داشتن یه آرامش خیلی خوووب و ماندگار در کنار یک ساحل... و گذشتن همراه همدیگه از جاده های زیبا برای رسیدن به خوشبختی و چشیدن مزه همسفر بودن و همسفر داشتن...... برای تنها نبودن و با هم بودن... برای عشق ورزیدن و عاشق شدن ..برای محبت و محبت دیدن .. برای رسیدن به آرامش و خوشبختی....و داشتن یک زندگی عالی و بی دغدغه ... برای رسیدن به همه این چیزا دوست داریم از جاده های زیبا بگذریم با هم .... دوست داریم بریم و بریم و بریم اینقدر بریم اما برای یک لحظه از هم جدا نشیم ..... دوست نداریم همدیگه رو برنجونیم و یا از هم کینه به دل بگیریم واصلن باهم بحث و جدال و دعوا داشته باشیم .... همه این چیزا رو وقتی دوست داریم که واقعن عاشق هم باشیم یه عشق واقعی و مقدس از هم دیگه تو دلمون باشه ... و اونوقت به نهایت سعادت و کمال میرسیم .... ادامه دارد...... در ادامه مطلب... موفقیت یعنی از م وبه های ش ت،کاخ پیروزیساختن.
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وف. تنهایی حس بدی نیستاگر.....طعم تلخ بیهوده دوست داشتن را.... چشیده باشی!

تنهایی حس بدی نیست،وقتی طعم تلخ بیهوده دوست داشتن را چشیده باشی
دوست داشتن ودوست بودن بد نیست صادقانه بودن تو دوستی مهمه,صادق باش تا باهات صادق باشند,
نتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیست
نتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیستنتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیست ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن
دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن
گنج ها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن
بنده ی فرمان خود همه آفاق را
دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن
در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن
دیده را دریا نمودن، مردمک را غوصگر
اشک را مانن. اگر به نفت به مثابه ثروت ملی نگاه شود، دارا بودن منابع هیدروکربوری یک وجه آن و داشتن سرمایه و دانش کافی برای برداشت از این منابع وجه دیگر این ماجرا است و ایران که با دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی عنوان یک کشور نفتی را یدک می کشد با گذشت سال ها همچنان در وجه دوم ماجرا دچار چالش است. راز نهان بودن زمان ظهور حقیقت این است که ما نمی توانیم راز و رمز و حکمت حقیقی پوشیده داشتن زمان ظهور آن حـضـرت ، بـوسـیـله پـیامبر و ان نور علیهما السلام را بشناسیم و آن را بطور قطعی دریـابـیـم . شـایـد بـرخـی از حـکـمـتـهـا و رازهـای ظـاهـری آن ، امـور ذیل باشد: 1 ـ مـمـکن است حکمت سرّی بودن هنگام ظهور، این باشد که مومنان و توحید گر. انجمن بین المللی سالمندی فعال موارد زیر را برای زندگی سالم و فعال در سال 2015 پیشنهاد کرده است: 1- تفکر مثبت 2-داشتن تفکر خلاق 3-داشتن انرژی و انگیزه 4- رژیم متعادل غذایی 5- ورزش منظم 6- ارتباط با مردم و داشتن حمایت اجتماعی 7- عدم احساس ش ت و متعاقب آن بیماریهای روانی مانند افسردگی 8- فراگیری و آموزش مداوم 9- پرداختن به امورات شخصی 10- شوخ طبع ب.
باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خوب گوش را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . . زنها دوست داشتن نصفه نیمه را نمی فهمند... نمی خواهند... آنها از تو از وجود ات از بودن ات از دوست داشتن ات از عشق تو تمام ات را می خواهند... نصفه و نیمه اینها در دید یک زن به درد "لای جرز دیوار" هم نمی خورد یک زن از تو و عشق ات تمام ات را می خواهد... نه نصفه و نیمه ات را... که اگر اینطور است همان بهتر که دوستش نداشته باشید...!
+ چقدر دلم می خواست .
تا همیشه تورو داشتن، داشتن تمام دنیاست...
از تو و اسم (تو) گفتن، بهترینه همه حرفاست...