داشتن یا بودن

به نقل از خبرگزاریها در مورد داشتن یا بودن : ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن

دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن
گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن

بنده فرمان خود همه آفاق را
دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن

در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن

دیده را دریا نمودن، مردمک را غو. شور و شوق غیر ممکن را ممکن می سازد شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احساس انرژی و ..... شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احس. فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: بودن یعنی داشتن مسئولیت اجتماعی در مقابل مردم، کشور، نظام که خوشبختانه جامعه ایران ی دارای چنین تفکری است. یکی از شش ک دا بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه می زند و برای چهار سال اداره ت را در دست می گیرد اما سندی است که با آمدن و رفتن تها تغییر نمی کند و هر شخصی روی کار بیاید باید به آن پایبند باشد، اصل پایبندی بر این سند نیز قبول داشتن آن و باور داشتن به راهگشا بودن است؛ باید باور داشت که این سند ملی، کشور را از زیر سایه تحریم و جنگ رها کرد.
موفقیت یعنی...
موفقیت یعنی از م وبه های ش ت،کاخ پیروزیساختن.
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن.
موفقیت یعنی. 1 . توکل به خداوند که در همه امور زندگی باید صورت گیرد و زندگی را شادمانه می کند. 2 . راضی بودن از زندگی و شرایطی که در آن قرار داریم و استفاده از آن شرایط به نحو خوب و احسن. 3 . عشق ورزیدن و عاشقانه زندگی و بخاطر عشق با مشکلات مبارزه . 4 . فروتنی و تواضع. 5 . شجاعت در زندگی و هدفمندی در زندگی. 6 . زندگی در زمان حال و دوری از خاطرات منفی. 7 . انعطاف پذیری، در مقابل مسائل و شرایط زندگی. 8 . کرامت نفس و بزرگ داشتن نفس و عدم وابستگی. 9 . داشتن جسم سالم و ورزش . 10 . اعتدال و میانه روی در زندگی و فعال و مشغول بودن. 11 . صداقت و راستی. 12 . خوشبختی خود را باور داشتن و فراموش ن در زندگی. 13 . بخشش، گذشت و اجتماعی بودن در زندگی. 14 . برنامه ریزی و نظم در زندگی، ابتکار و خلاقیت داشتن. شاد باشید اگه مرد بودن به بالا بودت تعداد سک3 هست من مرد نیستم.
~
اگه مرد بودن به کافه نشستن و قلیون کشیدن و ع داشتن
با لیوان
بر میگرده من مرد نیستم.
~
اگه مرد بودن به اینه که تو جمع های پسرونه
خاطرات سک3 هرکی بیشتر
بود و هرکی راحت تر تن و بدن دختر و مردم رو
نقل و نبات کرد تو مجلس
من مرد نیستم.
~
اگه مرد بودن به اینکه ات جت رو بکشن . نمی دونم چند فرسخ باشه فاصله از « تکبر » .... تااااا ...
« شخصیت داشتن » و « عزت نفس داشتن » !!!
البته که فکر کنم فاصله نیست، که متفاوت بودن این دو جنس رو، نشون می ده.
این دو متعلق به دو فضای متفاوتند ... هیج می د انستید که ما در گویش اوزفعل ( داشتن ) نداریم ؟
و به جای آن از مفهوم ( بودن + ملکیت ) استفاده می کنیم
جالب است !
سعی کنید جمله ساده ( من یک پسر دارم ) را واژه به واژه به اوزی برگردانید . مسلما خواهید گفت ( من = مُ) ( یک پسر = پُسی )( دارم = اُم هَ )....
که در اینجا برای ( دارم = اُم هَ ) قرار داده ایم .
ولی( اُم هَ ) را اگر دقت کنیم از . ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن هر کجا نار است خود را چون سمندر . دوست داشتن نیست!
اختیاری ست،
اِداری هم نیست،
ساعت کار ندارد، شبانه روزی ست
خواب و خوراک نمی شناسد
شوخی نیست، جدی هم نیست!
یک بازی ست که
 بَلد بودن و قاعده ی خودش را
 خودش تعیین می کند!

دوست داشتن،
 یا هست یا نیست
حدِ وسط ندارد..
تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن
در بهشت آرزو ره یافتن
هر نفس شهدى به ساغر داشتن
روز،در انواع نعمتها و ناز
شب بتى جون ماه در برداشتن
صبح,از بام جهان جون افتاب
روى گیتى را منور داشتن
شامکه جون ماه رویا افرین
ناز بر افلاک واختر داشتن
جون صبا در "مزرع سبز فلک"
بال در بال کبوتر داش. رئیس هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات آستانه از داشتن شواهد و مدارک انکار ناپذیر مبنی برعمدی بودن حوادث خان شیخون خبر داد. میدونی نصف بیشتر دلخوریات از آدما برمیگرده به خودت ؟
اشکال کار درست از جایی شروع میشه که توو یه رابطه طرف مقابلتو شبیه خمیر بازی میبینی و میخوای اونو به شکلی در بیاری که دوست داری ...
شکل دادن یه خمیر لذت بخشه اما شکل دادن به یه آدم ، غیر ممکن ... فرسوده ات میکنه و البته اون آدم رو هم ...
اینو یاد بگیر هر آدمی شکل خودشه ...
برچس. زیباترین حکمت دوستی، به یاد هم بودن است، نه در کنار هم بودن . .. دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . . خوب گوش را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شده . . زندگی کت است پر ماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . . مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت باشند ... . . به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . . اگر ص ه و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . . ی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد . . . شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش . . . به گمانم ی برای دوست داشتن نیست من انسان ها را دوست دارم اما این دوست داشتن آن دوست داشتن نیست نمی دانم تجربه کرده ام یا که نکرده ام شاید برای همین است که می گویم این دوست داشتن آن دوست داشتن نیست چونان پرنده ای در هوا که می گوید لذت پرواز کجاست گناه این اتفاق از کیست راوی داستان پرواز ناتوان بود یا مجری پرواز پسر بودن یعنی نافتو که ب روش 2 سال حبس هم ب پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی . از روزهای بی تو بودن از بیخو های  شبانه برای من و دارو نیار که درمان همه  دردهایم فقط تویی ای کشنده قلبها و ای  زنده قلب آ دوست داشتن کجاست؟ اول  و آ دوست داشتن همه زمانهایی هست که تو هستی چه روزهایی قشنگه چه روزهایی قشنگ نیست؟ آ دوست داشتن کجاست؟ خوب معلومه هر روزی که بیاد و تو را نبینم روزهای سخت و بیهوده هستند و تلف عمر ام. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برا. دلم می خواست ی باشد
که مرا بلد باشد.
بلد بودن مهم تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است.
ی که تو را بلد باشد،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید!
می داند کی سکوت کند،
کی کی نگاهت کند،
کی سرت داد بزند..
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد
کاش ی باشد
که مرا بلد باشد.

ارمغان_مهدیقلى.

سلاااام.....شرمنده بخاطر تاخیرم....یه از خدا بی خبر نتمو کرده برا همین نشد بیام.شاید دوباره م کنه...والیبالیستا عااااااالی بودن...درسته باختن ولی هیچی از ارزششون کم نمیشه....اونا ترسیده بودن و استرس داشتن...روسیه با ۲۲ حضورش تو همون مرحله گروهی حذف شد...واقعا عالی بودن...ایول.... محمدحسین دانایی، گفت: مرحوم سیمین دانشور با وجود داشتن مناسبات خانوادگی می توانست موقعیت های مطلوبی داشته باشد اما زیر بار هیچ یک نرفت و هنرمند و نویسنده بودن را به سیاستمدار بودن، ترجیح داد. عزت داشتن با عزیز بودن فرق دارد. با دوست داشتن و دوست داشته شدن فرق دارد. اغلب همه ما دوست داریم که دوست داشته شویم، برای دیگران محبوب باشیم، مورد توجه باشیم و یک جورهایی به معنای ساده و عامی عزیز باشیم. منشا این جور احساس یا شاید هم تفکر، خودخواهی و خودشیفتگی است... چون خود را دوست داریم، پس دوست داریم که دیگران هم ما را دوست داشته با. بزرگ بودن بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن قد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذارید دستتان را ببوسم ؟

( نسرین بهچتی ) ع : ‏بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن فد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذاری دستتان را ببوسم ؟ ( نسرین بهچتی )‏ داشتن عمر طولانی و باعزتدر روایات بسیاری برای داشتن عمر طولانی و باعزت سفارش های شده است. داشتن عمر طولانی و باعزت  داشتن عمر طولانی و باعزتروایاتی نقل شده است که رعایت اصولی، باعث عمر طولانی در افراد می شود. از جمله آن اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] نکاتی از مدیریت در نهج البلاغه 1 - داشتن تقوی و ترس از خدا؛ 2 - مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها؛ 3 - پیروی از قرآن؛
4 - غلبه بر هوی و هوس و نفس اماره؛ 5 - خویشتن داری؛ 6 - برحذر بودن از نخوت و تکبر؛
7
وقت خوندن این پست انگار باری بعد از مدت ها از روی دوشم برداشته شد . همیشه همینطوره . وقتی فکر میکنی تو یه موقعیت ، یا یه شکل از بودن یا داشتن یه احساس تنهایی همه چیز برات سخت تر میشه . خیلی نگذشته از زمانی که من از رنج نداشتن حرف با خیلی از آدم ها رها شدم . بدست آوردن عزت نفس ، پذیرفتن و بیشتر دوست داشتن خودم باعث شد رنج جای خودشو به بی . بزرگ بودن بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن قد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذارید دستتان را ببوسم ؟
داشتن شکم تخت همیشه حس خوبی به خصوص در پوشیدن لباس به ما می دهد. کارشناسان این حوزه معتقدند داشتن تناسب اندام و شکم تخت هم از ذهن ما نشات می گیرد. زمانی که شما وزن می گیرید یا وزن از دست می دهید اولین… دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!

دختر بودن یعنی دخترو چه به رانندگی؟

دختر بودن یعنی باید . کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی ” زر و زور و تزویر ” رد شدن … کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر …
کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن … کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز ر. دیدار آفتاب لب پرچین؛ بی آنکه نگاهت کند بی آنکه گوشه ی چشمانت از درخشیدنش جمع شود؛ بی آنکه بداند...نگاهش می کنی؛ جزدلتنگی غلیظ تر شده..، چیز دیگری ندارد ... اصلا؛ مزه ی "دیدن"...به دیده شدن است! باید...بفهمد،نگاهش می کنی! باید بفهمد؛خواهان گرمای جان بخشش هستی! باید بخواهد به این جریان وصل شود و...تا بی کران بودنت را..، سیر تماشا کند. باید بف. یا مادرم زهرا (س)به دوست داشتن و محبت تو زنده ام ... زنده ام، برای بودن با تو مادرم زهرا، نیاز دارم به نظر و نگاه تو " شنیده ام عاشقا مخلصو بی ریا بودن؛ من هنوزم نفهمیدم که کیا بودن؛ همیشه سرگرم دم یا فاطمه مدد بودن؛ نشون دادن که راههای آسمونو بلد بودن؛ کبوترای رویاییِه آسمون بودن؛ تمومشون مصداقی از وسابقون بودن؛ مُقربون بودن؛ ای دل، ای دل، امون از دست دنیا، ای دل،ای دل، کجا رفتن شهیدا " عضو هیأت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی گفت: فرهنگ در زمان ما به پدیده لو تبدیل شده است، دیگر در دوران ما کمتر به بودن شیده می­ شود و بیشتر به داشتن بها داده می­ شود و این فقط در مورد طبقه اشراف هم نیست، طبقه محروم هم به داشتن می­ شد. ک زن برای بچه داشتن حاضر است چه کارهایی د؟ ظاهرا کارهای زیادی. فشار بچه داشتن برخی ن را مجبور می کند بچه های ن دیگر را ب ند و وانمود کنند بچه خودشان است. خدایا سپاس بابت قصیده ی غزلگونه زندگی ام ... سپاس... خدایا سپاس که هر روز گوشه ای از دلم را با تمام مهربانی ات شاد می کنی ... سپاس... بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداون نتواند که به جای آورد **************************************************** من خوبم و خوشحالم و اگر روزی دریچه غمگین روزهایم را به رویت گشودم گمان بد نکن من خوبم و . در فهرست زیر فعل هایی که می تواند در بازنویسی یک متن در نگارش مقاله به شما کمک کند بیان شده است. contend ادعا acknowledge اذعان داشتن represent ارائه دادن hence از این رو in this respect از این لحاظ suggest اظهار داشتن ert اظهار remark اظهار نظر observe اظهار نظر believing sth باور داشتن believe بر این باور بودن hold the view بر این باور بودن که consider پنداشتن accentuate تاکید contend تأکید که i. انتظار یعنی :
انتظار یعنی دروغ نگفتن.
انتظار یعنی غیبت ن .
انتظار یعنی تهمت نزدن.
انتظار یعنی به موقع خواندن.
انتظار یعنی زکات دادن .
انتظار یعنی چشم خود را کنترل .
انتظار یعنی قدم صحیح برداشتن .
انتظار یعنی عمل به قرآن.
انتظار یعنی احترام گذاشتن .
انتظار یعنی با ادب بودن.
انتظار یعنی کنترل سخن داشتن.. دلم می خواهد ی باشد که مرا بلد باشد.. بلد بودن، مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است..   ی که تو را بلد باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید می داند کِی سکوت کند کِی کی نگاهت کند کِی سرت داد بزند و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد   کاش ی باشد که مرا بلد باشد..   عوامل موثر موفقیت تحصیلی و کنکور در ایران داشتن برنامه و معتقد بودن به برنامه و مهمتر از این دو اجرای برنامهبا روش صحیح مطالعه و یادگیری آشنا بودنهدف داشتن و برای انتخاب رشته و شغل و زندگی با در نظر گرفتن هدفهای بلندمدت و کوتاه مدت برخوردار بودن از اراده و پشتکار لازممایوس و ناامید نشدنبرخورداری از اعتماد به نفس لازمبه اصل تکرار . فعلا تمام اه مو از قبیل محقق شدن , سبز آ موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آ موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجا. مهنازم دلم دارد با تو حرف میزند،میشنوی! عشق من دیدی این آفتابهای پی در پی از فقر دیدگان من و قحطی دستانم تو را غمین کرد.تو از آرامش و طوفانها به من پناه که بتوانی آرامشت را در کنار من داشته باشی میفهمم مهنازمم. به خیالم تو هم مثل من خسته ای از این همه تکرار و تکرار و تکرار و دوری... به چشمهایت قسم من هم خسته ام. مهنازم خودت بگو مگر میشود بدون تو زنده ماند و زندگی کرد... از بیست و هشت زمستانی که پشت سر گذاشته ام فقط لحظه های با تو بودن بهار زندگی من بوده است شاید خیلی کم ولی همیشه ماندگار در خاطراتم. عشقم ندیدنت مرا هم تلخ میکند مگر ما چه قدر با هم و پیش هم بوده ایم که اینقدر وابسته هم شده ایم. تمام خاطراتمان را دوره میکنم .همه اشکها و لبخنها همه قهرها و آشتی ها همه بی تو بودن ها و لحظه های اندک و شیرین با تو بودن را.میمانم به پایت همچنان وفاداروعاشق و ایمان دارم به بودنت در زندگی ام. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست؛ پیوسته نو خواستنی است که خود، پیوسته، خواهان نو شدن است و دگرگون شدن. تازگی ذات عشق است، و طراوت، بافت عشق. چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق، همچنان عشق بماند؟ هر روز عاشقتر از روز قبل میشوم عشق پاکم. موفقیت یعنی از م وبه های ش ت،کاخ پیروزیساختن.
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وف. بذار دختر بودن وواست تعریف کنم:دختر بودن یعنی دلواپس پدر شدن....غصه ی مادر وخوردن...عاشق برادر بودن...دختر بودن یعنی پدر ومادر وبرادر جات تصمیم بگیرن جات زندگی کنن ولی تو راضی به یه غم کوچیک تو دلشون نباشی....دختر بودن یعنی راحت اشک ریختن...دختر بودن یعنی نتونی حرف برادرتو زمین بندازی...دختر بودن یعنی یه نگاه سرد روی سرت اب میشه یعنی ظری. ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن
دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن
گنج ها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن
بنده ی فرمان خود همه آفاق را
دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن
در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن
دیده را دریا نمودن، مردمک را غوصگر
اشک را مانن. اگر به نفت به مثابه ثروت ملی نگاه شود، دارا بودن منابع هیدروکربوری یک وجه آن و داشتن سرمایه و دانش کافی برای برداشت از این منابع وجه دیگر این ماجرا است و ایران که با دارا بودن منابع عظیم نفتی و گازی عنوان یک کشور نفتی را یدک می کشد با گذشت سال ها همچنان در وجه دوم ماجرا دچار چالش است. راز نهان بودن زمان ظهور حقیقت این است که ما نمی توانیم راز و رمز و حکمت حقیقی پوشیده داشتن زمان ظهور آن حـضـرت ، بـوسـیـله پـیامبر و ان نور علیهما السلام را بشناسیم و آن را بطور قطعی دریـابـیـم . شـایـد بـرخـی از حـکـمـتـهـا و رازهـای ظـاهـری آن ، امـور ذیل باشد: 1 ـ مـمـکن است حکمت سرّی بودن هنگام ظهور، این باشد که مومنان و توحید گر. عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند،
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد.
عشق یک فریب بزرگ و قوی است ، دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی،بی انتها و مطلق.عشق در دریا غرق شدن است،دوست داشتن در دریا شنا .
باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خوب گوش را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .