داشتن یا بودن

به نقل از خبرگزاریها در مورد داشتن یا بودن : ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن

دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن
گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن

بنده فرمان خود همه آفاق را
دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن

در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن

دیده را دریا نمودن، مردمک را غو. شور و شوق غیر ممکن را ممکن می سازد شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احساس انرژی و ..... شور و شوق داشتن یعنی زنده بودن. حقیقتا زنده بودن. شور و شوق داشتن، یعنی گرما و انرژی و نیرو داشتن. همه ما وقتی کاری را از سر شوق انجام می دهیم احس. فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: بودن یعنی داشتن مسئولیت اجتماعی در مقابل مردم، کشور، نظام که خوشبختانه جامعه ایران ی دارای چنین تفکری است. یکی از شش ک دا بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه می زند و برای چهار سال اداره ت را در دست می گیرد اما سندی است که با آمدن و رفتن تها تغییر نمی کند و هر شخصی روی کار بیاید باید به آن پایبند باشد، اصل پایبندی بر این سند نیز قبول داشتن آن و باور داشتن به راهگشا بودن است؛ باید باور داشت که این سند ملی، کشور را از زیر سایه تحریم و جنگ رها کرد. این روز ها روز های بودن است این روزها روزهای خواستن بودن است خواستن بودن تو بودن و دیدنت بودن و حرف هایت بودن و دلگرمی هایت این روزها قاب ع ت کارم را راه نمی اندازد چشمانت از پلک نزدن خسته نشد؟ تو اگر خسته نیستی من دیگر خسته ام خسته ام از نبودن و ندیدنت خسته ام از نشنیدن صدایت خسته ام از حرف زدن با ع ی که جوابم را نمیدهد خسته ام به اندا.
سقف آرزوها را دیدی تا بحال؟!

حتی فراتر از آن، بالاتر از آن دوستت دارم شازده! این روزها که دارند مثل برق و باد می گذرند و آجر به آجر، خشت به خشت سقف خانه مان را می چینیم و می رسانیم ش به آن بالا بالاها، بیشتر از هر گذشته ای که عبور کرد و ته کشید دوستت دارم. بیشتر از هر زمان دیگری احساس غرور دارم به داشتن ت، به بودن مستدام ت، به گرما. دلم به حال آدم میسوزد
با هزاران امید چشمانش را میگشاید
برای بدست آوردن ثروت ؛ عشق و ...
بی خبر از اینکه ثانیه ای بعد چه خواهد شد.
لحظه ای کم فرصت داریم
برای با هم بودن نه بد بودن با هم
دوست داشتن نه نفرت داشتن
عاشق شدن نه تنها ماندن
بندگی نه بردگی
گذشتن نه ماندن
و ....
از تنهایی میگریزیم؛ بدون اینکه بدانیم ت. فرزندانم بدانیدودانسته باشیدکه داشتن 16 چیزنشانه ی رمزموفقیت شمادرتمامی اورتان خواهدشد،که عبرتنداز :1- داشتن میل به کمک، به فقراودستگیری به ضعفانشانه ی نزدیک بودن بنده یبه راه خداست.2- داشتن علاقه به خواندن وردودعابرای استجابت به خواستهاونیازهاست.3- داشتن دیدتیزوتماشای دقیق طبیعت برای فهمیدن رازهاوبقاهاست.4- داشتن داروودوابرای . هیج می د انستید که ما در گویش اوزفعل ( داشتن ) نداریم ؟
و به جای آن از مفهوم ( بودن + ملکیت ) استفاده می کنیم
جالب است !
سعی کنید جمله ساده ( من یک پسر دارم ) را واژه به واژه به اوزی برگردانید . مسلما خواهید گفت ( من = مُ) ( یک پسر = پُسی )( دارم = اُم هَ )....
که در اینجا برای ( دارم = اُم هَ ) قرار داده ایم .
ولی( اُم هَ ) را اگر دقت کنیم از . حس خوب داشتن ، حس زیبایست ،بودن در کنار اون چیزی که دوستش داری و با تمام وجود میخوای در کنارش باشی و اون رو لمسش کنی و از در کنارش بودن احساس لذت ببری و ازهمه جالبتر این که حتی زمانی که اون رو نداری و یا داری از دستش میدی بازهم با یک ذوق ک نه و شور و اشتیاق خاصی میخوای داشته باشیش و تو تصورت باهاش لذت می بری و میخوای هر چه زودتر بهش برسی. موفقیت یعنی : از م وبه های ش ت ، کاخ پیروزی ساختن .....
موفقیت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند ......
موفقیت یعنی : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن ......
موفقیت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها ......
موفقیت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن .........
موفقیت یعنی : اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن .......
موفقیت یعنی : با شرایط مختلف خود را وفق دادن ......
موفقیت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار ......
موفقیت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساختن ........
موفقیت یعنی : نا کامی ها را جدی نگرفتن ........
موفقیت یعنی : تکیه گاه بودن برای دیگران ......
موفقیت یعنی : توانایی دوست داشتن ......
موفقیت یعنی : عاشق زندگی بودن ......
موفقیت یعنی : با آرامش زیستن ......
موفقیت یعنی : قدردان بودن ......
موفقیت یعنی : صبور بودن ...... شما هزار سال آزگار هم که از "انسانیت"، "قوانین مهر بخشیدن و دوست داشتن"، "تکیه گاه بودن"، "وجدان"، "عشق"، "معرفت"، "امنیتِ عاطفه"، "شور ِ رابطه"، "شعور ِ رابطه"، " ی را فقط به خاطر خودش خواستن"، " ی را درست همان طوری که هست خواستن"، "هوای دلش را داشتن"، "وقت گذاشتن"، "انرژی گذاشتن"، "درک "، "دلتنگی"، "آدم ها را ملعبه ن "، "خودتان را جای طرف گذاشتن". این روز ها روز های بودن است

این روزها روزهای خواستن بودن است

خواستن بودن تو

بودن و دیدنت

بودن و حرف هایت

بودن و دلگرمی هایت

این روزها قاب ع ت کارم را راه نمی اندازد

چشمانت از پلک نزدن خسته نشد؟

تو اگر خسته نیستی

من دیگر خسته ام

خسته ام از نبودن و ندیدنت

خسته ام از نشنیدن صدایت

خسته ام از حرف زدن با ع ی که جوابم را نمیدهد

خسته ام

به اندازه تمام لحظه های نبودنت

این روزها دستانم دستانت را میخواهد

و دلم حضورت را

این روزها چشمانم به دنبال بودنت میگردد

اما نیستی

نیستی تا مرهمی بر بی قراری هایم شوی

نیستی تا دل خوش شوم از داشتن بابا

این روزها.................................. به گمانم ی برای دوست داشتن نیست من انسان ها را دوست دارم اما این دوست داشتن آن دوست داشتن نیست نمی دانم تجربه کرده ام یا که نکرده ام شاید برای همین است که می گویم این دوست داشتن آن دوست داشتن نیست چونان پرنده ای در هوا که می گوید لذت پرواز کجاست گناه این اتفاق از کیست راوی داستان پرواز ناتوان بود یا مجری پرواز مهم نیست موهای صافی دارید یا موهایی فر و موج دار، داشتن موهایی درخشان و براق تقریبا آرزوی همه است! درخشان بودن موها نه تنها در شاد […] نوشته راز داشتن موهایی درخشان اولین بار در چطور پدیدار شد. حکمت مخفی بودن شب قدر/ قرائن حکایت از اهمیت شب بیست و سوم دارند گروه شه: به گفته یک مدرس حوزه علمیه، حکمت مخفی داشتن شب قدر این است که مردم بیشتری را احیا بدارند و این مخفی بودن با ابهام در مورد صلاة وسطی و مخفی بودن اولیاء خدا در میان بندگان قیاس شده است. از روزهای بی تو بودن از بیخو های  شبانه برای من و دارو نیار که درمان همه  دردهایم فقط تویی ای کشنده قلبها و ای  زنده قلب آ دوست داشتن کجاست؟ اول  و آ دوست داشتن همه زمانهایی هست که تو هستی چه روزهایی قشنگه چه روزهایی قشنگ نیست؟ آ دوست داشتن کجاست؟ خوب معلومه هر روزی که بیاد و تو را نبینم روزهای سخت و بیهوده هستند و تلف عمر ام. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برا. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برا. نور علم ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن پاک خویش را ز آلودگیهای زمین خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن عقل را بازارگان ببازار وجود نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن بی حضور کیمیا، از هر مسی زر ساختن بی وجود گوهر و زر، گنج قارون داشتن گشتن اندر کان معنی گوهری عالم فروز هر زمانی پرتو و ت دگرگون داشتن عقل و علم و هوش را بایکدیگر آمیختن جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن چون نهالی تازه، در پاداش رنج باغبان شاخه های د خویش از بار، وارون داشتن هر کجا ت، آنجا نور یزدانی شدن هر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن شاعر: پروین اعتصامی سلاااام.....شرمنده بخاطر تاخیرم....یه از خدا بی خبر نتمو کرده برا همین نشد بیام.شاید دوباره م کنه...والیبالیستا عااااااالی بودن...درسته باختن ولی هیچی از ارزششون کم نمیشه....اونا ترسیده بودن و استرس داشتن...روسیه با ۲۲ حضورش تو همون مرحله گروهی حذف شد...واقعا عالی بودن...ایول.... عزت داشتن با عزیز بودن فرق دارد. با دوست داشتن و دوست داشته شدن فرق دارد. اغلب همه ما دوست داریم که دوست داشته شویم، برای دیگران محبوب باشیم، مورد توجه باشیم و یک جورهایی به معنای ساده و عامی عزیز باشیم. منشا این جور احساس یا شاید هم تفکر، خودخواهی و خودشیفتگی است... چون خود را دوست داریم، پس دوست داریم که دیگران هم ما را دوست داشته با. بزرگ بودن بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن قد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذارید دستتان را ببوسم ؟

( نسرین بهچتی ) ع : ‏بزرگ بودن به طول و عرض و داشتن فد و قامت نیست بزرگ بودن به داشتن قپه و نام و نشان و مدال نیست بزرگ بودن اصلا ربطی به تیتر جراید ندارد ربطی به صفرهای حساب بانکی ندارد بزرگ بودن یعنی آدم بودن بعضی ها آنقدر آدمند که میخواهی گوشه دلت برایش تا ابد یک صندلی بگذاری و بگویی بامرام باشرف آقا میگذاری دستتان را ببوسم ؟ ( نسرین بهچتی )‏ یک دوست داشتن هایی هم هست
که از دور است و در سکوت
که دلت برایش از دور ضعف می رود
که وقتی حواسش نیست
چشمانت را می بندی و در دل
دعایش می کنی
و با یک بوسه به سویش
روانه می کنی
که وقتی بی هوا
نگاهش با نگاهت
یکی می شود
انگار ی به یک باره
نفس کشیدن را ممنوع می کند
یک دوست داشتن هایی هست
که به یک باره
بی.
وقت خوندن این پست انگار باری بعد از مدت ها از روی دوشم برداشته شد . همیشه همینطوره . وقتی فکر میکنی تو یه موقعیت ، یا یه شکل از بودن یا داشتن یه احساس تنهایی همه چیز برات سخت تر میشه . خیلی نگذشته از زمانی که من از رنج نداشتن حرف با خیلی از آدم ها رها شدم . بدست آوردن عزت نفس ، پذیرفتن و بیشتر دوست داشتن خودم باعث شد رنج جای خودشو به بی . افتخار یعنی داشتن بهترین باسور بهترین م ع روی تور داشتن بهترین دریافت کننده داشتن بهترین لیبرو داشتن بهترین ذخیره های دنیا داشتن یه سرمربی خوب ایران ینی افتخار جهان به امید برد در تمامی بازی ها + ببخشید ع های بازی هارو بعد براتون میذارم فعلا سرم شلوغه موفق باشین ماه من... امشب هم در آسمان من نبودی.. فردا را باید روزه داشتن... و روزه خواهم بود.. فردا را .. و فرداها را.. تمام روز های سال را... تا تو.. در آسمان عشق من بت .. تا تو را در حریم خود رویت کنم... تا بودن تورا در بودن خود زیارت کنم... ماه من در روز های من بتاب... تا تمام روز های من عید را سلام کنند.. کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی ” زر و زور و تزویر ” رد شدن … کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر …
کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن … کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز ر. یا مادرم زهرا (س)به دوست داشتن و محبت تو زنده ام ... زنده ام، برای بودن با تو مادرم زهرا، نیاز دارم به نظر و نگاه تو یا مادرم زهرا (س)به دوست داشتن و محبت تو زنده ام ... زنده ام، برای بودن با تو مادرم زهرا، نیاز دارم به نظر و نگاه تو دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!

دختر بودن یعنی دخترو چه به رانندگی؟

دختر بودن یعنی باید . عضو هیأت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی گفت: فرهنگ در زمان ما به پدیده لو تبدیل شده است، دیگر در دوران ما کمتر به بودن شیده می­ شود و بیشتر به داشتن بها داده می­ شود و این فقط در مورد طبقه اشراف هم نیست، طبقه محروم هم به داشتن می­ شد. خدایا سپاس بابت قصیده ی غزلگونه زندگی ام ... سپاس... خدایا سپاس که هر روز گوشه ای از دلم را با تمام مهربانی ات شاد می کنی ... سپاس... بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداون نتواند که به جای آورد **************************************************** من خوبم و خوشحالم و اگر روزی دریچه غمگین روزهایم را به رویت گشودم گمان بد نکن من خوبم و . در فهرست زیر فعل هایی که می تواند در بازنویسی یک متن در نگارش مقاله به شما کمک کند بیان شده است. contend ادعا acknowledge اذعان داشتن represent ارائه دادن hence از این رو in this respect از این لحاظ suggest اظهار داشتن ert اظهار remark اظهار نظر observe اظهار نظر believing sth باور داشتن believe بر این باور بودن hold the view بر این باور بودن که consider پنداشتن accentuate تاکید contend تأکید که i. سلام
سوال از آقا پسر هایى که از روى تفریح قبلا داشتن . و دخترایى که از روى تفریح قبلا داشتن . یا انى که براى اشنایى و پسر داشتن اما کارشون به بیراهه کشیده شد دارم .
پس افرادى که صرفا قصد آشنایى با ى بودن یا انى که و دختر نداشتند مورد سوال من نیستند . شما ها خودتون قبول میکنید همسرتون گذشته اش مثل شما بوده باشه ؟ اگه آدم پاکى اومد خواس. فقط به خاطر کوچک بودن خانه و داشتن یک اطاق خواب، طلاق می خواهم. عوامل موثر موفقیت تحصیلی و کنکور در ایران داشتن برنامه و معتقد بودن به برنامه و مهمتر از این دو اجرای برنامهبا روش صحیح مطالعه و یادگیری آشنا بودنهدف داشتن و برای انتخاب رشته و شغل و زندگی با در نظر گرفتن هدفهای بلندمدت و کوتاه مدت برخوردار بودن از اراده و پشتکار لازممایوس و ناامید نشدنبرخورداری از اعتماد به نفس لازمبه اصل تکرار . فعلا تمام اه مو از قبیل محقق شدن , سبز آ موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آ موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجا. و اما ادامه مطالب... آرزو های ما از بچگی داشتن یه خونواده مستقل از خونواده ای که الان درش زندگی میکنیم بوده... آرزوی داشتن یه همسر ..... و داشتن یه آرامش خیلی خوووب و ماندگار در کنار یک ساحل... و گذشتن همراه همدیگه از جاده های زیبا برای رسیدن به خوشبختی و چشیدن مزه همسفر بودن و همسفر داشتن...... برای تنها نبودن و با هم بودن... برای عشق ورزیدن و عاشق شدن ..برای محبت و محبت دیدن .. برای رسیدن به آرامش و خوشبختی....و داشتن یک زندگی عالی و بی دغدغه ... برای رسیدن به همه این چیزا دوست داریم از جاده های زیبا بگذریم با هم .... دوست داریم بریم و بریم و بریم اینقدر بریم اما برای یک لحظه از هم جدا نشیم ..... دوست نداریم همدیگه رو برنجونیم و یا از هم کینه به دل بگیریم واصلن باهم بحث و جدال و دعوا داشته باشیم .... همه این چیزا رو وقتی دوست داریم که واقعن عاشق هم باشیم یه عشق واقعی و مقدس از هم دیگه تو دلمون باشه ... و اونوقت به نهایت سعادت و کمال میرسیم .... ادامه دارد...... در ادامه مطلب... مهنازم دلم دارد با تو حرف میزند،میشنوی! عشق من دیدی این آفتابهای پی در پی از فقر دیدگان من و قحطی دستانم تو را غمین کرد.تو از آرامش و طوفانها به من پناه که بتوانی آرامشت را در کنار من داشته باشی میفهمم مهنازمم. به خیالم تو هم مثل من خسته ای از این همه تکرار و تکرار و تکرار و دوری... به چشمهایت قسم من هم خسته ام. مهنازم خودت بگو مگر میشود بدون تو زنده ماند و زندگی کرد... از بیست و هشت زمستانی که پشت سر گذاشته ام فقط لحظه های با تو بودن بهار زندگی من بوده است شاید خیلی کم ولی همیشه ماندگار در خاطراتم. عشقم ندیدنت مرا هم تلخ میکند مگر ما چه قدر با هم و پیش هم بوده ایم که اینقدر وابسته هم شده ایم. تمام خاطراتمان را دوره میکنم .همه اشکها و لبخنها همه قهرها و آشتی ها همه بی تو بودن ها و لحظه های اندک و شیرین با تو بودن را.میمانم به پایت همچنان وفاداروعاشق و ایمان دارم به بودنت در زندگی ام. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست؛ پیوسته نو خواستنی است که خود، پیوسته، خواهان نو شدن است و دگرگون شدن. تازگی ذات عشق است، و طراوت، بافت عشق. چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق، همچنان عشق بماند؟ هر روز عاشقتر از روز قبل میشوم عشق پاکم. موفقیت یعنی از م وبه های ش ت،کاخ پیروزیساختن.
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وف. تنهایی حس بدی نیستاگر.....طعم تلخ بیهوده دوست داشتن را.... چشیده باشی!

تنهایی حس بدی نیست،وقتی طعم تلخ بیهوده دوست داشتن را چشیده باشی
دوست داشتن ودوست بودن بد نیست صادقانه بودن تو دوستی مهمه,صادق باش تا باهات صادق باشند,
نتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیست
نتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیستنتیجه تصویری برای دوست داشتن بد نیست در آستانه سال نو
و امروز که مصادف است با روز بزرگداشت شاعر نامدار و گرانقدر ایران، پروین اعتصامی
برای همه شما آرزوهایی دارم از جنس آرزوهای پروین

ای خوش از تن کوچ ،خانه در جان داشتن روی مانند پری، از خلق پنهان داشتنهمچو عیسی ، بی پرو بال برگردون شدن همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتنکشتی صبر اندرین دریا در افکندن چو نوح دیده ودل فارغ از آشوب طوفان داشتندر هجوم ترکتازان و کمانداران عشق ای آماده بهر تیرباران داشتنروشنی دادن دل تاریک را با نور علم در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن مورقانع بودن و ملک سلیمان داشتن(پروین اعتصامی)

سال نو مبارک انجمن بین المللی سالمندی فعال موارد زیر را برای زندگی سالم و فعال در سال 2015 پیشنهاد کرده است: 1- تفکر مثبت 2-داشتن تفکر خلاق 3-داشتن انرژی و انگیزه 4- رژیم متعادل غذایی 5- ورزش منظم 6- ارتباط با مردم و داشتن حمایت اجتماعی 7- عدم احساس ش ت و متعاقب آن بیماریهای روانی مانند افسردگی 8- فراگیری و آموزش مداوم 9- پرداختن به امورات شخصی 10- شوخ طبع ب. دختر داشتن یعنی یه کمد پر از پیراهن های رنگارنگ دختر داشتن یعنی یه کشو پر از گیره موهای رنگ رنگی دختر داشتن یعنی یه عااااااالمه لاکهای رنگا وارنگ دختر داشتن یعنی ناز و ناز یدن دختر داشتن یعنی پچ پچ های ا شبی مادر و دختری رو یک تخت کوچیک صورتی دختر داشتن یعنی با پدر همدست شدن و سر به سر مامان گذاشتن دختر داشتن یعنی استشمام بوی بهشت زمانیکه فرشته اسمونیت در اغوشته دختر داشتن یعنی یه دنیای سفید و صورتی و بنفش و و سبز و زرد دختر که باشی نفس مامان میشی دختر که باشی عمر بابا میشی ممنونیم ازت که دخترمونی ممنونیم ازت که دختر داریم
باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خوب گوش را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
تا همیشه تورو داشتن، داشتن تمام دنیاست...
از تو و اسم (تو) گفتن، بهترینه همه حرفاست... جز همین دربه در دشت و صحاری بودن ما به جایی نرسیدیم ز جاری بودن چالشت چیست که تقدیر تو هم زین دو یکیست از کبوتر شدن و باز شکاری بودن دوستخواهی ست به تعبیر تو یا خودخواهی در قفس عاشق آواز قناری بودن چه نشانی ست به جز داغ خیانت به جبین این یهودا صفتان را ز حواری بودن مرهمی زندگی ام زخمی اگر مرگم باش که به هر کار خوشا ی ره کاری بودن گر خزا. نازنین حالا دیگر به بی نام بودن عادت کرده است، به اینکه حق درس خواندن نداشته باشد. مرد بودن به داشتن مردونه یا داشتن ریش و سیبیل نیست، مرد بودن گاهی لجبازی ن و کوتاه اومدن ه.مرد بودن به اطمینان خاطر بخشیدن و حس امنیت دادن ه. هر ی میتونه حرف عاشقانه بزنه ، مرد اون ی ه که ثابت کنه. تعریف من از مرد ی ه که شرایط طرف مقابلش رو درک کنه و قدرت تحلیل داشته باشه.بدون طرفش تو چه وضعیتیه و چقدر تحت فشاره. ی که به خودش میگه مرد باید جز عشق تحملم تو وجودش داشته باشه. مرد برای آروم طرفش شرط نمیذاره شرطم بذاره وقتی میذاره که طرف مقابل از نظر روانی استیبل شده باشه نه زمانی که جنون داره و روزهاست با حس کینه و حسادت سر میکنه.مرد باید بفهمه بهونه گیریای طرفش فقط به خاطر عشقیه که بهش بی توجهی شده. من سال هاست با جنس مذکری زندگی ن که مقایسه کنم مردونگیش رو با دیگران اما حداقل میدونم مرد ی نیست که باعث شه دختر مورد علاقه ش صبح با درد دستش که از شدت فشار روانی که بهش وارد شده، گاز گرفته بیدار شه...