دبیرستان نمونه تی بعثت متوسطه اول

به نقل از خبرگزاریها در مورد دبیرستان نمونه تی بعثت متوسطه اول : متن سرودپیشتازان.doc (22 kb )سوگند پیشتازان.doc (24 kb) معرفی ارم پیشتازان .doc (62 kb) فرم درخواست عضویت پیشتاز وفرزانگان .doc (42 kb) نصایح وپیشنهادات درمورد مربیگری پیشتازان.docx (47 kb) نمونه سوالات امتحانی دروس مختلف تدریس (متوسطه اوا ودوم) تست ادبیات متوسطه او .doc (47 kb) ادبیات ترم دوم اول دبیرستان متوسطه دوم .docx (17 kb) زبان فارسی اول دبیرستان متوسطه دو. اختصاصی از نیک فایل نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10 pdf بوده و هر pdf شامل تعدادی نمونه سوال امتحانی که هر نمونه سوال خود شامل چند بخش و مربوط به درس عربی پایه نهم دوره اول متوسطه میباشد.درس عربی یکی از دروس شیرین دوره اول و دوم متوسطه میباشد و یادگیری آن علاوه بر دوران تحصیل در زندگی روز مره ما نیز کاربرد دارد و امیدواریم این نمونه سوالات کمک شایانی به شما عزیزان در جهت یادگیری این درس د.
با
نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
اختصاصی از فایل هلپ نمونه سوالات ریاضی3 سال سوم متوسطه با و پر سرعت .
نمونه سوالات ریاضی3 سال سوم متوسطه
نمونه سوالات ریاضی3 سال سوم متوسطه فایل:نمونه سوالات ریاضی3 سال سوم متوسطه؛ رشته تجربی 9 فایل پی دی اف ، 27 صحفه سوالنمونه سوالات از سال 93 تا 95 
با
نمونه سوالات ریاضی3 سال سوم متوسطه
اختصاصی از یاری فایل نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه (7 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه (7 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه (7 دوره) این نمونه سوالات در قالب 7 pdf بوده و هر pdf شامل چندین نمونه سوال درس زبان انگلیسی پایه نهم میباشد.یکی از دروسی که به علاوه دوران تحصیل یادگیری آن کاربرد زیادی در زندگی روز مره ما دارد درس شیرین زبان انگلیسی است.
با
نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه (7 دوره)
به اطلاع کلیه سرگروههای آموزشی و مدیران مدارس می رساند بازبینی اوراق امتحانات داد ماه 93 به شرح زیر در محل دبیرستان حضرت فاطمه (س) صورت خواهد گرفت.شایسته است مدیران گرامی پاکت سؤالات داد ماه و همچنین پاکت نمونه سؤالات را به دایره گروههای آموزشی تحویل نمایند./ متوسطه اول : شنبه 31/3/93 راس ساعت 8/30 متوسطه دوم : یک شنبه 1/4/93 راس ساعت 8/30 بانک نمونه سوالات امتحانی ابت ،راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوال ریاضی دبیرستان
نمونه سوالات راهنمایی
نمونه سوال ریاضی راهنمایی
سوالات نمونه تی
سوالات سوم راهنمایی تحصیلی
سوالات پنجم ابت
سوالات پیش ی
بانک سوالات عربی یک
نمو نه سوالات عربی دبیرستان
متن کتب علوم اجتماعی مقطع راهنمایی با حل تمرینات و نمو. اختصاصی از سورنا فایل نمونه سوالات امتحانی درس شیمی 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس شیمی 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس شیمی 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10  pdf بوده و هر pdf شامل تعداد زیادی نمونه سوال امتحانی درس شیمی1 پایه دهم دوره دوم متوسطه میباشد .شیمی یکی از شیرین ترین درس های دوران تحصیل میباشد و یادگیری بهتر آن تاثیر فراوانی در زندگی روزمره ما و هم چنین آینده ما خواهد داشت.امید به آنکه این نمونه سوالات به یادگیری بهتر این درس کمک شایانی د.و...
با
نمونه سوالات امتحانی درس شیمی 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (10 دوره)
اختصاصی از اینو دیدی نمونه سوالات امتحانی درس هندسه 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (7 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس هندسه 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (7 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس هندسه 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (7 دوره) این نمونه سوالات در قالب 7  pdf بوده و هر pdf شامل تعداد زیادی نمونه سوال امتحانی درس هندسه 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه میباشد .هندسه یکی از شیرین ترین درس های دوران تحصیل میباشد و یادگیری بهتر آن تاثیر فراوانی در زندگی روزمره ما و هم چنین آینده ما خواهد داشت.امید به آنکه این نمونه سوالات به یادگیری بهتر این درس کمک شایانی د.و...
با
نمونه سوالات امتحانی درس هندسه 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه (7 دوره)
اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات امتحانی درس فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10  pdf بوده و هر pdf شامل تعداد زیادی نمونه سوال امتحانی درس فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه میباشد .فارسی یکی از شیرین ترین درس های دوران تحصیل میباشد و یادگیری بهتر آن تاثیر فراوانی در زندگی روزمره ما و هم چنین آینده ما خواهد داشت.امید به آنکه این نمونه سوالات به یادگیری بهتر این درس کمک شایانی د.و...
با
نمونه سوالات امتحانی درس فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
اختصاصی از نیک فایل نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10 pdf بوده و هر pdf شامل تعدادی نمونه سوال امتحانی که بعضی از نمونه سوالات خود نیز چند بخش داشته و مربوط به درس ریاضی پایه نهم میباشد.ریاضی یکی از مهم ترین دروس تحصیلی در کل دوران تحصیل میباشد و یادگیری آن از همان اول ابت باعث خواهد شد در دوران تحصیل از یادگیری آن لذت برده و رشته بهتری را در دوران انتخاب کنیم چون اولا ریاضی جز اینکه در دوران تحصیل مورد استفاده ما قرار میگیرد در زندگی هم از ریاضی و قوانین آن استفاده میگردد و...در نتیجه این نمونه سوالات را قرار دادیم برای شما به امید آنکه به یادگیری ریاضی شما کمک کند چرا که ریاضی فقط با حل بیشتر و بیشتر سوالات قوی میشود و...
با
نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10 pdf بوده و هر pdf شامل تعدادی  نمونه سوال  امتحانی مربوط به تمام دروس درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه میباشد.درس مطاعات اجتماعی یکی از دروس بسیار شیرین و دلچسب در دوران تحصیل میباشد که تاثیرات فراوانی در ذهن و کردار دانش آموزان به جای میگذارد و...امید به آنکه این نمونه سوالات به بهتر یادگیری شما کمک شایانی د و ....
با
نمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
مسابقات والیبال دختران متوسطه دوم در تاریخ 7-9 / 94 در سالن شهید فهمیده شهرستان نور و با حضور کلیه دبیرستان های مقطع متوسطه دوم برگزار گردید. در پایان تیم مدرسه نمونه تی به مقام اول ، تیم مدرسه توحید به مقام دوم و تیم مدرسه فاطمه زهرا رویان به مقام سوم دست یافتند. از تیم های برگزیده با حضور کارشناسی محترم و مسوولین محترم تقدیر شد. اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10 pdf بوده و هر pdf شامل تعدادی نمونه سوال امتحانی از تمامی فصل های درس علوم تجربی  پایه نهم دوره اول متوسطه میباشد.یادگیری بهتره هر موضوعی باید از همان ابتدا صورت گیرد بنابراین چون علوم یکی از درس های مهم پایه نهم به مانند ریاضی میباشد  بنابراین باید در یادگیری آن از همان ابتدا دقت به ج داد.امید به آنکه این نمونه سوالات به یادگیری بهتر و بهتر شما کمک کند.و..
با
نمونه سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه (10 دوره)
سلام سایت برگی از بعثت (ص) را به شما تبریک می گوید و برای شما آرزوی عید سر شار از شادی را دارد image result for بعثت حضرت محمد
آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه تی دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای نمونه تی راس ساعت 9 صبح روز 9تیرماه سال 96 ( اولین بعد از ماه مبارک رمضان) در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.
پروژه آمار میزان نان مصرفی در20صفحهa4شامل مقدمه،روش جمع آوری داده ها،نمونه و روش نمونه گیری،دامنه ی تغییرات،ج فراوانی،رسم تمامی نمودار ها (میله ای،مستطیلی،چندبرفراوانی،دایره ای،ساقه وبرگ ،جعبه ای و...) و نما ومیانه ومیانگین ،واریانس و انحراف معیار وضریب تغییرات و نتیجه گیری ومنابع در فایلwordدر ادامه مطلب

پروژه دوم متوسطه رشته ی ریاضی وفیزیک و علوم انسانی و سوم متوسطه علوم تجربی
با سلام دومین مرحله ی المپیاد دانش آموزی سال اول متوسطه ی دوم ،روز یکشنبه 31 فروردین ماه برگزار شد،نمونه سوال این آزمون را جهت استفاده ی دانش اموزان عزیزم در لینک زیر قرار داده ام،امیدوارم که مورد استفاده تان قرار بگیرد.نمونه سوال المپیاد عربی استان تهران


با سلام دومین مرحله ی المپیاد دانش آموزی سال اول متوسطه ی دوم ،روز یکشنبه 31 فروردین ماه برگزار شد،نمونه سوال این آزمون را جهت استفاده ی دانش اموزان عزیزم در لینک زیر قرار داده ام،امیدوارم که مورد استفاده تان قرار بگیرد.نمونه سوال المپیاد عربی استان تهران


اختصاصی از یاری فایل نمونه سوالات امتحانی جدید درس زمین شناسی پایه سوم تجربی دوره دوم متوسطه (10 دوره) با و پر سرعت .
نمونه سوالات امتحانی جدید درس زمین شناسی پایه سوم تجربی دوره دوم متوسطه (10 دوره)
 نمونه سوالات امتحانی جدید درس زمین شناسی پایه سوم تجربی دوره دوم متوسطه (10 دوره) این نمونه سوالات در قالب 10  pdf بوده و هر pdf شامل تعداد زیادی نمونه سوال امتحانی درس زمین شناسی پایه سوم تجربی دوره دوم متوسطه میباشد .درس زمین شناسی  یکی از شیرین ترین درس های دوران تحصیل میباشد و یادگیری بهتر آن تاثیر فراوانی در زندگی روزمره ما و هم چنین آینده ما خواهد داشت.امید به آنکه این نمونه سوالات به یادگیری بهتر این درس کمک شایانی د.و...
با
نمونه سوالات امتحانی جدید درس زمین شناسی پایه سوم تجربی دوره دوم متوسطه (10 دوره)
مدیرعامل باشگاه ورزشی بعثت کرمانشاه گفت: تیم فوتبال بعثت کرمانشاه، امروز در دیداری حساس در چارچوب مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مصاف خیبر م آباد می رود. در آغاز رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور، تیم بعثت کرمانشاه با نتیجه 2 بر یک از سد مهمان خود، خوشه طلایی ساوه گذشت. به گزارش تسنیم، محمود حسینی در این باره اظهار داشت: ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه تی دوره اول و دوم متوسطه و فنی و حرفه ای از ۳۰ فروردین آغاز و تا ۱۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. آزمون ورود به مدارس نمونه تی ساعت ۹ صبح روز ۲۳ داد برگزار می شود. وی درخصوص شرایط دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه تی افزود: دانش آموزانی که .
سایت ثبت نام بر روی ع کلیک کنید ثبت نام در آزمون
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه تی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان نمونه تی دوره ی اول متوسطه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان نمونه تی دوره ی دوم متوسطه اختصاصی از فایلکو نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1 با و پر سرعت .
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم ( متوسطه دوم ) درس 1- vision 
با
نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1
برانگیخته شدن ختمی مرتبت در روز 27 رجب به عنوان بزرگ ترین تحول بشریت به شمار می رود، به طوری که سرانجام این رویداد مهم دینی اتمام مکارم اخلاق است. نمونه سوالات احکام دهم نمونه سوالات سوم وچهارم متوسطه سایر سوالات احکام با عرض سلام و ادب به اطلاع میرسانم: کارشناسی مشاوره ناحیه هفت همایش کنکور را بامشخصات زیر برگزار می نماید لذا دانش آموزان محترمیکه معدل نوبت اول آنان از هفده با بالاست می توانند به همراه یکی از والدین خود در این همایش شرکت کنند.
این همایش رایگان بوده و هزینه برگزاری آن توسط کارشناسی مشاوره پرداخت گردیده است.
زمان: روز پنجشنبه . خودروهای میوه فروش در بزرگراه بعثت تهران باعث ایجاد ترافیک و سد معبر در این منطقه شده است. از همکاران خوبم سرکار خانم زهره معین الدین از دبیرستان حضرت فاطمه (س) و خانم سرمست از دبیزستان طوبی و اقای محسنی از دبیرستان شهید مدرس که بنده را در بررسی طولی و عرضی مفاهیم درس 8پایه هفتم و مقایسه ان با کتب در حال اموزش متوسطه 2 یاری د کمال تشکر را دارم. نمونه مطلب ارایه شده توسط همکاران مذکور نمونه دوم شاید هیچ مانند خاندان خاتم، صلی الله علیه وآله، که در درک اسرار بعثت یگانه همه اعصارو در شیوایی و رسایی سخن سرامدروزگار بوده اند، نتوانسته است حق مطلب را ادا کند و چنان که شایسته این رویداد عظیم است در مورد آن سخن گوید. این آزمون روز چهارشنبه 29 بهمن به مناسبت هفته ریاضیات بین دانش آموزان پایه هشتم تمامی مدارس متوسطه اول منطقه خزل نهاوند برگزار شد . نمونه سوالات این آزمون را می توانید از لینک زیر مشاهده بفرمایید ! http://upir.ir/bahman93/المپیاد-هفته-ریاضی.pdf با عرض سلام و ادب به اطلاع میرسانم: کارشناسی مشاوره ناحیه هفت همایش کنکور را بامشخصات زیر برگزار می نماید لذا دانش آموزان محترمیکه معدل نوبت اول آنان از هفده با بالاست می توانند به همراه یکی از والدین خود در این همایش شرکت کنند.این همایش رایگان بوده و هزینه برگزاری آن توسط کارشناسی مشاوره پرداخت گردیده است. زمان: روز پنجشنبه تاریخ . تعداد 7 هزار و 605 داوطلب دوره ی متوسطه، در آزمون ورودی مدارس نمونه تی استان، روز 9 تیرماه سال جاری شرکت خواهند کرد.
در این مقاله مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیرانتفاعی پسرانه منطقه 5 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیرانتفاعی پسرانه در نواحی مختلف منطقه 5 تهران است آدرس و شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره. پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس به سوی پاکی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس نهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل چهارم درس ن. نمایشگاه روایت پل عملیاتی بعثت امروز با حضور جمعی از اعضای کاروان های راهیان نور در اروندکنار آبادان گشایش یافت.
در این مقاله مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیرانتفاعی پسرانه منطقه 2 تهران معرفی شده است .  در این لیست که شامل کلیه مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) غیرانتفاعی پسرانه در نواحی مختلف منطقه 2 تهران است آدرس و شماره تلفن کلیه مدارس قرار داده شده است . زمان آغاز ثبت نام مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره. نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۱ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۲ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۳ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۴ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۵ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۶ نمونه سوال دیماه زبان انگلیسی دوم متوسطه ۷ نمونه سوال دیماه زبان انگلیس. وجود وانت های میوه فروش در زیر پل بعثت شهر تهران باعث سدمعبر و ترافیک سنگین خودروها شده است. اختصاصی از یاری فایل نمونه سوالات دروس راهنمایی و دبیرستان با و پر سرعت .
نمونه سوالات دروس راهنمایی و دبیرستان
نمونه سوالات دروس راهنمایی و دبیرستان نمونه سوالات کامل و جامع از دروس مقطع دوره دوم ( راهنمایی و دبیرستان ) میتوانید با سفارش و ید این محصول نمونه سوالات مقاطع مورد نظر خود را تهیه کنیدو آشنایی بیشتر با نحوه برگزاری امتحانات نهایی و داخلی داشته باشید
با
نمونه سوالات دروس راهنمایی و دبیرستان
تہران کے خطیب جمعہ نے پیغمر ی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بعثت کو استبداد، جہ اور ظلم کے خلاف قیام سے تعبیر کیا۔ تہران یونیورسٹی میں جعمہ کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت ال کاظم صدیقی نے کہا کہ بعثت استبداد کے خلاف اعلان جنگ تھا۔انہوں نے کہاکہ مشرق وسطی، خلیج فارس اور شمالی افریقہ کی عوامی تحریکیں بھی بدعنوانیوں اور ظلم و است. * بازدید دانش آموزان آموزشگاههای هنرستان شهید باهنر، دبیرستان های ( صائب، حافظ افتخار، حضرت معصومه و...) و دستان های (نگین ، افرا ،...) * بازدید جناب آقای عرب معاون محترم نوآوری اداره آموزش و پرورش و معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، پناهی * بازدید محترم زرین شهر حجه ال حاج آقا باقریان * برگزاری دوره های ضمن خدمت برای دبی. مهر نوشت: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به اینکه در دوره متوسطه ۳۵۰ هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند، گفت:هفت هزار دانش آموز دوره متوسطه اصفهان ترک تحصیل د. پاو وینت درس دهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس ستون دین پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت فصل چهارم راه و توشه پایه هفتم, پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس دهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس دهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پ. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: دانش آموزانی که از نظر شرایط سنی دوره متوسطه اول را طی کرده اند اما از نظر تحصیلی مدرک لازم را ندارند، به جای گذراندن امتحانات هر پایه، می توانند در آزمون جامعی از دروس سه پایه، شرکت کنند. خطای 1006 در متوسطه دوم

مدارس متوسطه دوم ، وقتی می خواهند اطلاعات دانا را به سرور ارسال کنند با خطای 1006 مواجه می شوند . ادامه مطلب اسامی برندگان مرحله منطقه ای المپیاد زبان انگلیسی پایه سوم متوسطه 1-محدثه غلام جعفری دبیرستان فاطمه ا هرا 2- شهربانو کاظمی دبیرستان فاطمه ا هرا 3- نیلوفر رفیعی دبیرستان فاطمه ا هرا 4- فرهاد جعفری دبیرستان 5- مصطفی حسن زاده دبیرستان 6- محمد حسن حسینی دبیرستان بسم الله طرح ت در آغاز بعثت

رسول خدا صلى اللّه علیه وآله از همان روز نخستِ بعثت اعلام فرمود که ت و تعیین تنها به دست خداوند سبحان است و به همگان خبر داد که ت هم چون رس و نبوّت است و تمام شرایط و ویژگى هاى آن را نیز دارد، چنان که پیش از این متذکّر آن شدیم. ادامه مطلب مهلت ثبت نام ، زمان و توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی 97-1396
به گزارش تیزلند،  ثبت نام داوطلبان آزمون از روز شنبه 14 اسفند ماه 1395 تا روز شنبه 19 فروردین ماه 1396 در مدارس محل تحصیل دانش آموزان و یا  از طریق سایت (tehranedu.ir) انجام خواهد شد. 
کارت ورود به جلسه آزمون ، پس از صدور توسط ادراه کل آموزش و پرورش استان، باید از سوی ادارات آموزش و پرورش تابعه در اختیار مدارس  ابت و متوسطه دوره اول و محل تحصیل دانش آموز قرار گیرد.
مدارس مذکور موظف اند تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، کارت ورود به جلسه داوطلبان را ( به همراه نشانی و کروکی دقیق حوزه امتحانی) پس از انطباق دقیق مشخصات مندرج بر روی کارت با اصل شناسنامه ( نام و نام خانوادگی و کد ملی داوطلب)، در اختیار آنان قرار دهند.
آزمون ورودی دبیرستان های نمونه تی دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونه تی ، راس ساعت 9 صبح روز مورخ 1396/04/099( اولین بعد از ماه مبارک رمضان ) در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.
 ثبت نام و اعلام نتایج اینترنتی انجام شود و استان ها موظفند زمانبندی های مربوط به مراحل ثبت نام رابرابر مفاد دستورالعمل آزمون رعایت نمایند.
مهلت ثبت نام ، زمان و توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی 97-1396
 
 

 

کلمات کلیدی: آزمون مدارس نمونه تی   آزمون نمونه تی پایه نهم   ثبت نام آزمون نمونه تی 96-97  آزمون نمونه تی نهم به دهم  آزمون نمونه تی پایه هفتم   آزمون نمونه پایه ششم   آزمون مدارس نمونه تی پایه ششم   آزمون نمونه تی پایه ششم   آزمون مدارس نمونه تی 96-97   آزمون مدارس نمونه   آزمون ورودی مدارس نمونه تی   مدارس نمونه تی   آزمون مدارس نمونه تی دوره اول و دوم متوسطه   آزمون ورودی پایه نهم به دهم نمونه تی    ثبت نام آزمون نمونه تی
  در ادامه رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و در هفته پنجم این رقابتها تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در دیداری حساس به مصاف خیبر م آباد می رود.