درد دلای دوتا عاشق

به نقل از خبرگزاریها در مورد درد دلای دوتا عاشق : رد شد میان باغ ... مشتی یاس عاشق شد بر تک درختی شاخه ی گیلاس عاشق شد انگشتر فیروزه اش را تا به دستش کرد تک سنگ های معدن الماس عاشق ش یک شب میان “عقل“ و “دین“ و “عشق“ رد می شد گفتند در پس کوچه ای “احساس“ عاشق شد یک لب به قلیان برد و یک قاجار مجنون شد تاریخ عقب برگشت...شاه عباس عاشق شد با قاب عینک ... طره ای مو روی صورت داشت این ماه در بزم آ. رد شد میان باغ ... مشتی یاس عاشق شد بر تک درختی شاخه ی گیلاس عاشق شد انگشتر فیروزه اش را تا به دستش کرد تک سنگ های معدن الماس عاشق ش یک شب میان “عقل“ و “دین“ و “عشق“ رد می شد گفتند در پس کوچه ای “احساس“ عاشق شد یک لب به قلیان برد و یک قاجار مجنون شد تاریخ عقب برگشت...شاه عباس عاشق شد با قاب عینک ... طره ای مو روی صورت داشت این ماه در بزم آ. میگن ....... میگن از مد نمی افتن، دلای عاشق و ساده دروغه محضه این حرفا، دل من از مد افتاده دل من از مد افتاده، واسه اینکه دیگه شیک نیست شبیه این دلایی که، گذاشتن توی بوتیک نیست من و تنهایی این روزا یه درد مشترک داریم مث یه قاب بی تصویر یه تبعیدی به دیواریم یه تبعیدی که روزا شو پر از شب کرده و انگار فقط زنده اس، درد اون شده تکرار و هی تکرار. زندگی دو دوتا چهار تا نیست - افسانه پاکرو : زندگی دو دوتا چهار تا نیست برخی از افراد می در پیج اینستاگرام من که در بالا هم برای شما آدرس قرار دارد می آیند و می گویند کار شما خوبه و عاشق هنر و بازیگری اند ولی میگن پارتی باید داشته باشی ادامه مطلب دیروز بعد که رفتیم سینما اومدیم که بیایم که یهو یادمون اومد اوه اوه ماشین کجا پارک کردیم تو پارکینگ!!!!!!!!!!!! یعنی دوتا گیج عاشق شدیم باهم... خلاصه تقریبا یک ساعت و بیست دقیقه چرخیدیم اونم با اون وضعیت کج من بعد از سقوط آزاد از پله ها... وای که چقد ختده دار بودیم انصافا... بعدش ماشینمون پیدا شدو با کمال احترام سوار شدیم http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/4/8/179383_616.jpg اول اینکه والیبالیستامون واقعا گل کاشتن...دوم این که تازگیا عاشق تیم فوتبال برزیل شدم (؟!) ولی عاشق اسپانیا همچنان هستم....سوم اینکه مامان بزرگم با دوتا از عمو هام با عمم خونه ی ما هستن.....و چهارم اینکه من روزه میگیرم....خبرای داغی بود نه؟ منو تو تنهاییم آدم و حواییم روزمین انگار، اما رو ابراییم منو تو بارونیم ، همصدا میمونیم مثل اون آهنگی که با هم میخونیم پیاده تو بارون منو تو دیوونه بازیمون مال ماست این عشق بی قانون ، منو تو بنویس، هرجای دنیایی بنویس ، وقتای تنهایی مال ماست این عشق رویایی ،بنویس ♫♫♫ ما دوتا عاشق و دیوونه ، ما دوتا آدمیم با یک اسم مثل ما اینجوری کی دیده ، ما یه روحیم توی دوتا جسم ع ما روی جلد دنیاست ، همه رو عشقمون حساسن همه ی آدمای دنیا ، مارو به اسم هم میشناسن ♫♫♫ اگه شب می باره ، بینمون دیواره تو به من دلبستی دل به دل راه داره با تموم سختی، همه دنیا وقتی ما رو نشون می دن ، این یعنی خوشبختی و تو تنهاییم آدم و حواییم روزمین انگار، اما رو ابراییم منو تو بارونیم ، همصدا میمونیم مثل اون آهنگی که با هم میخونیم پیاده تو بارون منو تو دیوونه بازیمون مال ماست این عشق بی قانون ، منو تو بنویس، هرجای دنیایی بنویس ، وقتای تنهایی مال ماست این عشق رویایی ،بنویس ♫♫♫ ما دوتا عاشق و دیوونه ، ما دوتا آدمیم با یک اسم مثل ما اینجوری کی دیده ، ما یه روحیم توی دوتا جسم ع ما روی جلد دنیاست ، همه رو عشقمون حساسن همه ی آدمای دنیا ، مارو به اسم هم میشناسن ♫♫♫ اگه شب می باره ، بینمون دیواره تو به من دلبستی دل به دل راه داره با تموم سختی، همه دنیا وقتی ما رو نشون می دن ، این یعنی خوشبختی داشتم با ماشینم می رفتم سر کار که موبایلم زنگ خورد گفتم بفرمایید . الووو … فقط فوت کرد ! گفتم اگه مزاحمی یه فوت کن اگه میخوای با من دوست بشی دوتا فوت کن ، دوتا فوت کرد … گفتم اگه زشتی یه فوت کن ، اگه خوشگلی دوتا فوت کن ، دوتا فوت کرد … بقیه در ادامه مطلب . . . . . . . آهنگ دم دنیا گرم
آهنگ دوتا بال داده
اهنگ حصین به نام به منو دورو بریام دوتا بال داده
حسین ابلیس دوتا بال داده
اهنگ دم دنیا گرم
آهنگ حصین ابلیس دوتا بال داده
آهنگ دم دنیا گرم که تاحالاش حال داده
دم دنیا گرم که تا حالاش ادامه مطلب خب من هم آدمم دیگر.. عاشق میشوم اما از شانس بدم عاشق ی شدم که عاشق دیگری بود من تحمل می در هر جمله اش قربان صدقه او میرفت اما من من احمق باز هم محو چشم هایش میشدم عاشق آن دریای طوفانی چشمانش شده بودم من چقدر ساده عاشق آن میمی شدم که آ هر عزیز اضافه میکرد آ اسمم آ دنیا... چقدر ساده در باران او را حس اما همه اش را از سر تفریح انجام میداد من ن. من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمی تونم
من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببنیم چه حالی داری
من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم
من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام کار و بار زندگیمو بزارم برای فردام
من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم. معشوق، سر تا به پا نخواستن است و بی نیازی؛ غرور در معشوق که باشد مقدس است، معشوق هیچ گاه با طلب ساحت خود را نمیشکند، که معشوق"کمال" است. معشوق نه سنگ است، نه سخت است، نه آهن، معشوق کوه است. معشوق درد میکشد، بی تاب میشود، دل تنگ میشود، خون دل میخورد، از عشق لب ریز میشود اما لب نمیگشاید. معشوق از عاشق هم عاشق تر است. معشوق صبر است، راز است. نزدیک افطار بود منو مهسا روزه نبودیم ولی از گشنگی داشتیم جون میدادیم مهسا گف بیا پیراشکی درست کنیم و منکه تازه برای شونصدمین بار رمان همخونه رو تو یه روز تموم کرده بودمو دنبال رمان دیگه ای بودم گفتم باعشه.ساعت ۶ بود که هردو نشستیم به رمان خوندن تا اینکه صدای شکمامون ما رو به خودمون عاورد. مهسا رفت و خوراکشو عاماده کرد خمیر پیراشکی ه. عجب دیوونه ایه ها علی روانی من ....من چی گفتم بهت؟هوم؟ گفتم پسوردو یادم رفته...ای بابا دیوونه بخدا اگه یبار دیگه ازین حرفا بزنی یه گاز میگیرم رو لپت جاش بمونه ها مثل اون دفه ای یادته یه گاز گرفتم رو لپت تا چند روز جاش بود مامان مریم گفت کار سمیه است؟ تو هم سرتو انداختی پایین گفتی اوهوم...مامان مریم هم گفت:حقته تا تو باشی عروس منو اذیت نکنی . . . دوست داشتن تو نعمت بزرگیه که خدا به من داده هرچقدم باهم دعواهای بچه گونه کنیم بازم دوست دارم دعوا که نمیکنیم فقط این روزا زود از هم دلخور میشیم ولی ته تهش بگم:عشقمون تو دنیا تکه چون . . . همیشه به هم میگیم نفس چون تا همو بغل نکنیم خوابمون نمیبره چون از همه چی هم خبر داریم چون نیستیم چون دوتا قلب صاف و پاک و عاشق داریم که فقط مال خودمون دوتاست چون دوتا دیوونه ایم که تو این دوسال و نیم یه بارم همو آزرده خاطر نکردیم و نخواهیم کرد چون همو از نزدیک ندیدیم و به هم وفاداریم و یه عالمه عاشق و دیوونه ایم چون نمیتونیم یه لحظه از هم بی خبر باشیم چون . . . دوتامون دیوونه ی همیم ....میفهمی؟دیوونه سلام تعریف صحیح از عشق آسمانی و عشق زمینی عشق آسمانی 5 ماه اون هم تو سن 17 سالگی خدا بهم هدیه داد،که قدرشو ندونستم وازش دور شدم...عشقی زمینی یه نفر بهم یاد داد ،که باز بوی عشق آسمانی بایستی بده... عشق آسمانی ،عشق به الله: ی که عاشق الله ،شبیه اون میشه،چون آدم عاشق هرچی بشه ،شبیه اون میشه،مثل اون همه کارها انجام میده... دیدید افرادی که اون . یه اعتراف سنگین دارم که نتونستم هنوز به هیشکی بگم. یکی بود. عاشق یکی دیگه بود. ما نگا کردیم. گفتیم چه خوب عاشقه. چه قشنگ عاشقه. تو دلمون گفتیم یکی نیس اینجوری عاشق ما شه. زد و یارو همونجوری عاشق ما شد. تاب نیاوردیم. برگشت به قبلی.
یکی دیگه بود. عاشق یکی دیگه بود. ما نگا کردیم. گفتیم چه بیخود عاشقه. باس عاشق ما شه ببینه چی عاشقی داره. زد و. عاشق زنی مشو که می خواند
که زیاد گوش می دهد
زنی که می نویسد
عاشق زنی مشو که فرهیخته است
افسونگر، وهم آگین، دیوانه
عاشق زنی مشو که می شد
که می داند که داناست، که توانِ پرواز دارد
به زنی که خود را باور دارد
عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید
که قادر است روحش را به جسم بدل کند
و از آن بیشتر . ع و تصویر اگر عاشق چیپس هستید بیماری احتمالی تیروئید اگر عاشق یخ هستید بیماری کمبود کلسیم اگر ... اگر عاشق چیپس هستید بیماری احتمالی تیروئید اگر عاشق یخ هستید بیماری کمبود کلسیم اگر عاشق نان وپاستا هستید بیماری افسردگی اگر عاشق شکلاتید بیماری استرس اگر عاشق اسفناجید بیماری خستگی مزمن وبیماری قلبی اگر عاشق خاک هستید کمبود مواد معدنی اگر عاشق سیر هستید بیماری کمبود ویتامین اگر عاشق شیرینی هستید بیماری مشکلات روحی و گوارشی اگر عاشق من هستید بدونید خیلی سالم هستید دختر نازم گاهی بهت غبطه میخورم به اینکه چقدر عاشق خودتی به اینکه برای داشتن چیزی که میخای هر کاری میکنی بدون احساس خستگی دختر کوچولوی مامان همیشه خستگی ناپذیر باش همیشه عاشق خودت باش همیشه عاشق خودت باش که تو مخلوق خ هستی عاشق شک ندارم خدا هم عاشق توست... میگی عاشق نیستم ؛ ولی همش دنباله ع ها و جمله های عاشقانه می گردی میگی عاشق نیستم ؛ پس چرا حواست پرته؟ میگی عاشق نیستم ؛ پس چرا شبا بالشت خیسه؟ میگی عاشق نیستم ؛ پس چرا خنده هات تلخه؟ میگی عاشق نیستم؛ پس چرا رنگ و روت زرده؟ میگی عاشق نیستم ؛ پس چرا همش دنباش می گردی؟ سلام
بالا ه اومدم و حس نوشتن اومد سراغم..هر از گاهی اینجوری میشک و یک ماه تا چند ماه حس نوشتن ازم دور میشه...نمیدونم چرا..
ولی میام بالا ه بعد از حضور صفر این وقتام..
ببخشید نگران شدین..
میام حتماا بهتون سر میزنم..مرسی که به یادم بودین و فراموشم نکردین آبجی گلا
خییلی اتفاقا افتاده توو این مدت.دوتا اتفاق نه چندان خوب..جز این د. پسر : میخوام کنکور بدم برم ...
مجری: بچه من بهت میگم برو دوتا دونه نون بگیر اول 45بار میگی "ها؟" بعد از نیم ساعت میری نونوا رو واس من میاری...چجوری میخوای کنکور بدی؟
فامیل: بله،کار هر نیست من کوفتن...
جیگر: جیگرم! جیگرم! جیگرم!
فامیل: راس میگه،مملکتی که دانشجوش تو باشی اش هم جیگرن!
مجری: حالا واس چی میخوای بری ؟
پسر : میخوام برم اونجا عاشق شم!
مجری: مگه جای عاشق شدنه؟
پسر : نه پس جا درس خوندنه!؟ عاشق زنی مشو که می شد،
که می داند،
که داناست،
که توان پرواز دارد،
به زنی که خود را باور دارد!
عاشق زنی مشو که
هنگام عشق ورزیدن، می خندد یا می گرید،
که قادر است جسمش را به روح بدل کند،
و از آن بیشتر،"عاشق شعر است"!
(اینان خطرناک ترین ها هستند)
و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد،
و یا که توان ز. قابل توجهِ همه دیپلمه ها و لیسانسیه ها و فوق لیسانسیه ها حتی فوق ا و پروفسورهای عزیز که نوشتن جملات فارسی بدون غلط را می خواهند بیاموزند :
یک نسخه ی عالی براتون می نویسم ، دو تا صبح و دوتا ظهر و دوتا شو ، دو تا هم دوزه ی بعد نصف شو تا کم کم خوب بشید: http://www.vajehyab.com/ ب داشتم از مسجد برمیگشتم بعد از مغرب دوتا دختر که تقریبا کلاس شیشم وهفتم بودن جلوى من داشتن راه میرفتن... وجلوتر از اون دوتا دختر یه آقا پسر شیک وپیک با موهاى فشنى.... چشمم به اون دوتا دختربود.....یکم عجیب بودن..... باهم پچ پچ می ویهو حرکتشون رو تند ........حواسم بهشون بود که دارن اون پسر رو میپان... وجلو زدن از اون آقا.......... وقتى با دختر هام میر. پسر : میخوام کنکور بدم برم ... مجری: بچه من بهت میگم برو دوتا دونه نون بگیر اول 45بار میگی "ها؟" بعد از نیم ساعت میری نونوا رو واس من میاری...چجوری میخوای کنکور بدی؟ فامیل: بله،کار هر نیست من کوفتن... جیگر: جیگرم! جیگرم! جیگرم! فامیل: راس میگه،مملکتی که دانشجوش تو باشی اش هم جیگرن! مجری: حالا واس چی میخوای بری ؟ پسر : میخوام برم اونجا عاشق شم! مجری: مگه جای عاشق شدنه؟ پ سر : نه پس جا درس خوندنه!؟

پاریس کوچولو گیم پلی دوتا ۲ dota دوتا ۲ , dota 2 , 2017 , پاریس کوچولو
لینک های : کیفیت 180p کیفیت 270p عاشق شده ام به طرز فجیعی عاشق نه عاشق او نه عاشق باران نه عاشق هوای گند تابستان نه نه.. عاشق فکر به روز های گذشته شده ام گذشته ایی که هیچگونه سپری نمیشود با تو کنار جاده ها قدم می زنم غروب ها در نیمکت های پارک آواز میخوانیم شام و ناهار ها را همیشه با همیم بالا ه من یک زندگی قشنگ ساختم یک زندگی بدون او و بهتر از بودن او نیمه های شب شمع روش. امروزه روز عاشق شدن دیوانگی بیش نیست دور و ورمان زیاد دیده ایم انی که عاشق بوده اند و پشیمان اند یکی عاشق میشود و قلبش را از دست میدهد دیگری عاشق میشود را از دست میدهد یکی دیگر عاشق میشود وقتش را تلف میکند یکی هم هست که عاشق میشود و اش را از دست میدهد یکی هم هست که برای عشق از خانواده اش میگذرد یکی هم هست که برای عشق رگش را میزند یکی هم .
دو        کبوتر    دو       هوس
اسیرن         کنج        قفس
هر        دوتا     بی همزبون
هر       دوتا    بی همنفس
*
یکی       از     غمش میگه
یکی       از . همه چی داره تموم میشه
تهش چی؟!
قسمت نبود
قسمت نیست
خدا نخواست
خیرمون توش نبود
نوروز ۹۶ تنهاییم
دوتا آدم عاشق تنها
خدایا انصافت کجاس بسم الله الرحمن الرحیم خیلی وقته که به این فک می کنم چطوری میشه عاشق خدا شد؟ چطوری میشه دیگران رو عاشق خدا کرد؟ چه را ارایی می تونه بچه های ما رو عاشق خدا کنه؟ اگه تجربه ای یا اینکه مطالعه ای در این زمینه داشتید ممنون میشم اگه به ما هدیه کنید من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمی تونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزهایی که با تو تنهام کار و بار زندگیمو بذارم برای فردام من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گو. دختر میبینه چون عاشق هن یشه مردشه ! فوتبال میبینه چون عاشق کریس رونالدو هست !!! خخخخ کنسرت میره چون عاشق خواننده هستش !! والیبال میبینه چون ستاره تیم ملی که مجرده رو دوست داره !! توی رویاش همه اینا هم قراره بیان خواستگاریش و اگه نیان رگشو میزنه خخخخخخ ◔͜͡◔دوتا عاشق با هم ازدواج وضع پسره زیاد خوب نبودبرا همین ..همیشه کار میکرد تازنش راحت زندگی کنه ....گاهی وقتا حتی شبا هم کار میکرد.
همه کاری میکرد.کارگری.فروشندگی .حمالی .عملگی.سخت کارمیکرد اما حلال.
هیچ وقت دست خالی نمیومد خونه.وقتی میومد دختره با جون ودل ازش استقبال میکرد.ماساژش میداد براش غذا میذاشت پاهاشو پاشوره میکرد.

داستانش خیلی قشنگه...برییییییییید ببینید.حتما من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم ، روزایی که با تو تنهام کار و بار زندگیمو بزارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گ. توی دفترخونه بودم. دوتا شاهد مرد می خواد. آخه من دوتا شاهد مرد از کجا بیارم؟ -دیوانه هنوز براش گریه میکند -رنج ز میکنم! -مثل ندارد. -خاطرات صددرصد واقعی یک دلتنگ وقت..! -ویفر -گل ها فسرده بود -توی کاشی هاش نوشته بود علی -امروز مستیم ای پدر -من و دلتنگ و این شیشه ی خیس - تک تیر انداز پلیس شهروند -پس کی؟کجا؟چگونه؟ -درود بر تو! -مردی اگرت هست..!!! -لوکیشن! -حواسم نبود که.. -سوت بلبلی -دوتا خسته،دوتا تنها،دوتا عابر توی شب ها -. به لطف ستی دوتا دوست جدید پیدا منتها خودم از تفاوت حدااکثری که بینشون هست در تعجبم یکیشون عاشق مد و فشن و کارهای زیبایی هست و من با این دنیا تقریبا بیگانه ام ولی دوستش دارم و دنیاش و هیجان هاش و دغدغه هاش برام جالب و قشنگه و باهاش ارتباط برقرار می کنم ولی اون یکی عاشق مکاتب ایسم دار و  موسیقی سنتی هست که بازم من تقریبا با این دنی. دو دانشجو
توی یک دیوار سنگی دوتا پنجره اسیرن »
« دوتا عاشق، دو تا تنها یکی شون تو یکی شون من « دو پنجره » از
تو یه گنده دوتا دانشجو اسیرن
دوتا بدبخت ، دوتا مشروط یکی شون تو یکی شون من!
درسا سنگینه و سخته درسایِ کشکی ناجور
شده برج زهر ماری واسه دانشجوی مجبور!
همیشه مشروطی بوده بین ترمای
باهمین خیطی گذشته « شب و روز. عاشق که باشی


عاشق که باشی، دست خیالش را می‌گیری، می‌بری شهر را ببیند،
عاشق که باشی خاطره‌هایش را می‌ریزی توی جیب‌هایت، 
هر چند دقیقه یکی‌شان را می‌چشی...
عاشق که باشی مزه‌ی خاطره‌هایت شور است!
عاشق که باشی همیشه پاییز است،
عاشق که باشی،
دنیایت سفید است و سیاه!
عاشق که باشی…
راستی عاشقی ؟
میگه تو بهت میاد دلت سنگی باشه!
عاشق نشدی تا حالا!
میگم یه بار شدم، هنوز جاش درد میکنه!
تا میام بگم "امیدوارم بازم عاشق بشم..."
میگه همه یه بار میشن! ولی دخترا فک کنم خیلی بتونن عاشق بشن!
پسرا یه بار عاشق میشن، بعد دیگه لاشی میشن!
حالم به هم میخوره از نگاه ت و زشتش!
سکوت میکنم...
آدم ها سه دسته هستند؛ یا دوست دارند عاشق شوند یا عاشق شده اند یا دارند عاشق می شوند! باتوجه به همین چند دستگی هم حال و هوای شان با هم فرق می کند. اولین نمود این حال و هوا روی ظاهر آدم ها معلوم می شود. بقیه در ادامه مطلب... هیچ وقت فکر نمی دخترم الینا انقدر زود این سوال رو از من بپرسه ب وقتی دارز کشیدیم که بخو م یهو با دوتا چشمای درشتش زل زد توی صورتم و پرسید: مامان تاحالا عاشق شدی؟ من چند ثانیه مکث و توی صورت معصومش نگاه هزارتا کلمه وحرف و معنی و چهره اومد توی ذهنم و نمی دونستم چی باید بگم چطوری باید جواب دختر 3سال و 9ماهم رو که در مورد عشق می پرسه بدم. بهش.
موزیک ویدیو مهدی یغمایی به نام عاشق نبودی new video by mehdi yaghmaei called ashegh naboodi  موزیک ویدیو مهدی یغمایی به نام عاشق نبودی,موزیک ویدیو مهدی یغمایی عاشق نبودی,مهدی یغمایی عاشق نبودی ادامه مطلب
خانم هایی که عاشق شده باشند، احتمالاً حس کرده اند که عاشق شدن فرآیندی متفاوت و متمایز است، که تا… بیا دوباره بگو "سیب" باز با لبخند /
به قول حضرت عکاس: بچه ها لبخند / به جای معرفی عشق با دوتا سیگار/
چقدر عشق قشنگ است با دوتا لبخند/ لبان سرخ تو مثل غروب خورشیدند/
طلوع کن فقط این بار ،بی وفا لبخند/ در این زمانه فقط اخم کار آدم هاست /
نگرد؛ آنهمه گشتیم ، کو؟ کجا؟ لبخند؟ / دوباره وقت اذان با غزل یکی شده است/
قنوت من فقط این است :. بادست اشاره کردیم به آقای داماد -بابا بزرگ این کیه؟؟؟ - ... -بابا بزرگ کیه؟ ؟ - ... -میشناسیش؟؟ -...نه! -با )ح( اومده دیگه...کیه؟؟ بابابزرگ بعد از چند ثانیه تفکر.... - رفیقشه!!! پدر بزرگ پدریم °°° ....وقتی دوتا جوون هم دیگه رو میخوان....آقا و ننه نباید مخالفت کنن....باید کمکشون کنن.... اشتباهه!! باید به جوونا کمک کرد.... ....اینم از مامان بزرگ مادری عاشق ا. آمدم مثل بهاری که به پاییز ببازم

من که فرهادمو باید که به پرویز ببازم

نابسامان تره از ت خوارزم شدم

جارچی گفت که زوداست به چنگیزببازم

زندگی مثل یست که باید زدو رفت

آمدم هستی خودرا سراین میزببازم

داش آکل درتن من عاشق مرجان میشد

قسمتم بود به رستم_سگ بی چیز_ببازم

مادرم ایزد مهراست مرا پس . مثل دوتا خط میمونیم.... که توی دفتر مشق اسیر شدیم.... نرسیدیم به همو آ شم.... تو همون دفتر کهنه پیر شدیم.... بی هم و کنار هم روزا گذشت.... دستای من نرسید به دست تو... میدونم که ما بهم نمیرسیم... مگه با ش ت من ش ت تو.... ما نمیرسیم ب هم آ بازی همینه.... آ عشق دوتا خط موازی همینه... اگه من بشکنمو تو بیخیال.... بگذری از من و تنهام بذاری.... اگه من بمونم و تو بیخیال.... تو همون دفتر مشق جام بذاری.... بعد از اون دیگه نه من ماله منه.... نه تو تکیه گاه این ش ته ای.... بیا عاشق بمونیم تموم عمر.... نگو از این نرسیدم خسته ای....