درسی آموزشی

به نقل از خبرگزاریها در مورد درسی آموزشی : مصاحبۀ رشد آموزش قرآن با آقای موسی عمرانی مسئول دبیرخانه راهبری دینی و قرآن کشور س : ضرورتِ تشکیل دبیرخانه فلسفۀ شکل گیری دبیرخانه به ضرورت شکل گیری گروههای آموزشی بر می گردد . از آنجا که گروههای آموزشی حلقۀ واسط و پُل ارتباطی حوزۀ برنامه ریزی درسی و آموزشی با دبیران در فضای آموزش است ، شایسته است بیشتر از این مورد شناسایی قرار بگی. برنامه درسی : عبارتند از ، یک سلسله وقایع آموزشی طراحی شده که به قصد نتایج آموزشی برای یک یا چند دانش آموز پیش بینی شده است .برنامه ریزی درسی (راهنما عمل )ص 28 برنامه آموزشی: فرآیند تشخیص وضعیت موجود و مطلوب ، تعیین اه نظام آموزشی ، سیاستگذاری ، تعیین شاخصها و رویه ها ، تخصیص منابع و امکانات ، نیروها ، بودجه و روش تحقق آن اه ، برنامه ری. مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و در قالب دو پژوهشکده :1. برنامه ریزی درسی، 2. ارزشی و نوآوری های آموزشی، از دی 1379 تأسیس شده است. موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، موسسه ای است علمی – پژوهشی که با اجرای پژوهش های بنیادی، توسعه ای، ک. مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی ابت و متوسطه نظری با اشاره به انتقادها از محتواهای آموزشی گفت: وجود نظام تغذیه کننده علمی کتب های درسی در خارج از آموزش وپرورش ضروری است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه به زودی کتب درسی جدید رونمایی می شود، گفت: اعتقادم این است که در کتاب درسی حتماً اشکال وجود دارد اما باید اصلاح، نقد و یادآوری ضعف ها به صورت مشفقانه… با توجه به اهمیت بکارگیری فناوری ارتباطات در ارتباط هرچه موثر تر با همکاران و دانش اموزان بخشی از ارزشی گروه های اموزشی به این مورد اختصاص یافته است. در این راستا موارد ذیل را به اطلاع همکاران گرامی میرسانیم: 1- گروهها آموزشی که دارای وبلاگ وایمیل نیستند ضمن راه اندازی وبلاگ وایمیل آدرس آن را به پست الکترونیک [email protected] گروههای آمو. کتاب: مقدمات تکنولوژی آموزشی مولف: خدیجه علی آبادی خلاصه از : حسین روح پرور . فرهنگیان طراحی منظم آموزشی
در این بخش ابتدا مدلی برای طراحی منظم آموزشی ارائه می گردد. شما با اجزاء یا عناصر این مدل به طور مختصر آشنا می شوید. این مدل از روال سیستم ها و ارتباط که در فصل قبل با آن ها آشنا شدید استفاده می کند. عناصر این مدل آن گونه طراحی شد. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مدیر، معلم و برنامه درسی عوامل موثر در نظام آموزشی هستند. ادامه: مدیر، معلم و برنامه درسی عوامل موثر در نظام آموزشی هستند مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به زمان ثبت نام کتاب های درسی گفت: ثبت نام در سامانه سناد برای ثبت سفارش کتاب درسی ا امی است. مقدمه ورود تکنولوژی به عرصه اطلاعات و پدید آمدن فناوری اطلاعات ( information technology ) تمام ابعاد زندگی بشری را متحول کرد. و روند انجام امور کلی با گذشته های نه چندان دور از نظر کیفی وکمی تغییرکرده که در نتیجه این تغیر وتحولات ، ها ومراکز آموزشی با پدیده جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی ( فناوری آموزشی ) رو به رو شده اند که این پدیده آموزش را ا. برنامه ی درسی ملی چیست؟ برنامة درسی ملی معادل اصطلاح انگلیسی national curriculum است که در ادبیات برنامه ریزی درسی مورد استفاده است و در اغلب کشورهایی که دارای برنامة درسی ملی هستند، منظور از آن، برنامه های درسی ای است که در کل کشور و در سطح ملی اجرا می گردد و جنبة استانی یا محلی ندارد. تعریف برنامه درسی ملی برنامة درسی ملی سندی است که نقشة . به نام خدا
خوش بختانه شیوه ی نامه ی جدید ارزش ی ذرس های فارسی ، املا و آموزش مهارت های نوشتاری تصویب و در تاریخ 1/9/1393 به شماره ی 101/1/18501 به صورت بخشنامه به مدارس کشور روانه شده است. شیوه نامة ارزش ی درس فارسی،املا و آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش وانشا) پایه های هفتم وهشتم دورة اوّل متوسطه مقدّمه ارزش ی یکی از عناصر بسیار مهم برنامه . کتاب کار علوم هفتم منتشر شد: کتاب کار مجموعه ای از فعالیت های متنوع و برگرفته از اه آموزشی کتاب درسی است که برای تکمیل فرآیند یادگیری و تعمیق مطالب آموزشی دانش آموزان در منزل مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به تفاوت های فردی آن ها و متناسب با طرح درس دبیر تدوین شده است. کتاب درسی، ابزار اصلی آموزش به شمار می رود اما نمی تواند، بار توجه به تفاوت های فردی، آموزش کامل به همه ی سطوح دانش آموزان را به دوش بکشد.  رایگان بخشی از کتاب کار علوم اول متوسطه 1 کتاب کار ابزاری مناسب است تا به تعمیق، بسط و تعمیم مطالب درسی در منزل به صورت گام به گام باشد. کتاب کار ابزار فعال دانش آموزان در جهت تثبیت و تکمیل یادگیری متناسب با زمان است. کتاب کار با استفاده از مثال های کاربردی متنوع میان مفاهیم کتاب درسی به تحکیم یادگیری و تقویت آموخته ها در ذهن دانش آموزان کمک خواهد کرد.
فصل اول فایل باتوجه به رویکرد تغییر کتاب های زبان وادبیات فارسی مقطع متو سطه 2: پرسش‏های باز شی در موضوع و محتوای کتاب‏های درسی حوزه ی تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی دوره‏ ی دوم متوسطه، برای تدوین برنامه‏ ی جدید.گروه زبان و ادب فارسی دفتر تالیف و برنامه ریزیکتب درسیبرای تدوین مناسب تر کتاب های درسی در دوره ی متوسطه ی دوم ، مصمّم است؛ ازظ. در بیانیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمده است: سند 2030 هرگز به این سازمان برای اجرا ابلاغ نشده است و برنامه ریزی های درسی و آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین و منطبق با سند برنامه درسی ملّی انجام شده است. معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به افزایش قیمت کتاب های درسی امسال گفت: ثبت سفارش کتاب های درسی از امروز آغاز می شود. طراحی آموزشی ویژه یک موضوع درسی با تاکید بر رویکرد تربیتی و فرهنگی 1 نام دبیر: نام آموزشگاه: مدت زمان تدریس: 45 دقیقه ماده درسی: تاریخ عنوان درس: انقلاب مشروطه پایه: سوم راهنمایی تاریخ تدریس: مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به زمان ثبت نام کتاب های درسی گفت: ثبت نام در سامانه سناد برای ثبت سفارش کتاب درسی ا امی است. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سال 96 فراز و فرودهایی را در تألیف و انتشار کتب درسی داشت؛ موضوعاتی مانند ماجرای حذف فداکاری شهید حسین فهمیده در کتاب درسی تا انتقاد رئیس جمهور از به روز نبودن کتب درسی از جمله آنهاست. چکیده در این مقاله با استفاده و مراجعه به نظرات متخصصان علم برنامه درسی در خصوص معنا و مفهوم ،و حدود برنامه درسی مطالبی را تهیه و تنظیم کنیم و با استفاده از دیدگاههاو نظرات مختلف در خصوص تعاریف برنامه درسی ،قلمرو برنامه درسی ،،اه و مقاصد برنامه درسی ،تعریف عملیاتی از برنامه درسی ،اجرای برنامه درسی ،تغییر دربرنامه درسی ،تاریخ برن. در بیانیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمده است: سند 2030 هرگز به این سازمان برای اجرا ابلاغ نشده است و برنامه ریزی های درسی و آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین و منطبق با سند برنامه درسی ملّی انجام شده است. مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چاپ کتب درسی سال تحصیلی آینده در حال اتمام است، گفت: کتاب های درسی دبستانی ها، دوره متوسطه اول، پایه یازدهم و پیش ی ۱۰۰… کیف الکترونیکی گام بلندی در تحول بنیادین محتوا در مدارس شهرستانهای استان تهران براساس درخواست های مکرر مدیران، معلمان، اولیاء و دانش آموزان محترم مدارس شهرستانهای استان تهران مبنی بر تهیه و معرفی مجموعه ی محتوای الکترنیکی قابل استفاده و با کاربری بسیار ساده در مدارس، مجموعه نرم افزاری کیف الکترونیکی توسط اداره کل آموزش و پرورش. آغاز دوره های آموزش ترم تابستان هنرهای سنتی و صنایع دستی در شهرستان بوئین زهرا همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان دوره آموزشی حرفه آموزی صنایع دستی شهرستان بوئین زهرا در ترم تابستان آغاز شد.
این ترم آموزشی در مراکز بوئین زهرا، خوزنین، روستاهای آراسنج، خان آباد، طزرک و شال به صورت دوره های مختلف مقدماتی، به آموزی و پیشرفته در رش. عنوان کتاب: کلیات و مبانی برنامه ریزی درسی
مولف: سید عباس رضوی‏، عضو هیات علمی شهید چمران اهواز
ناشر: بهتا پژوهشمخاطبان کتابمخاطبان این کتاب متنوع هستند. کارشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت، مربیان و معلمان، دانشجویان رشته علوم تربیتی، کارشناسان مراکز تربیت نیروی انسانی در صنایع و سازمانها، و همه انی که قصد دارند دیدگاهی کلی نسبت به برنامه ریزی درسی پیدا کنند می توانند از این کتاب استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این کتاب مباحث پیشرفته در برنامه ریزی درسی را شامل نمی شود؛ بلکه به طور عمده در تالیف آن سعی شده است مباحث کلی و مقدماتی مطرح شود تا انی که از برنامه ریزی درسی اطلاع اندکی دارند به خوبی مطالب کتاب را درک کنند. ساختار کتابدر این کتاب سعی شده است موضوعات و مباحث مختلف علمی و آموزشی به گونه ای مطلوب سازماندهی شود. کتاب حاضر از نه فصل تشکیل شده که عبارت است از: فصل اول) مفاهیم برنامه ریزی درسی: شامل فواید برنامه ریزی، مراحل برنامه ریزی، مفاهیم برنامه ریزی، برنامه درسی و برنامه ریزی درسی، دیدگاه ها و مراحل برنامه ریزی درسی فصل دوم) مبانی برنامه ریزی درسی: شامل مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی، مبانی اجتماعی برنامه ریزی درسی، و مبانی روانشناختی برنامه ریزی درسیفصل سوم) نیازسنجی در برنامه ریزی درسی: شامل مفهوم نیاز و نیاز سنجی، اهمیت و اصول نیازسنجی، الگوها و روشهای نیازسنجی فصل چهارم) هدف در برنامه ریزی درسی: شامل مفهوم هدف، الگوی تعیین هدف در برنامه ریزی درسی، سطوح هدفها و نگارش آن، طبقه بندی هدفهای آموزشیفصل پنجم) محتوای برنامه درسی: شامل مفهوم محتوا، معیارهای انتخاب محتوا، ضرورت سازماندهی محتوا، انواع و روشهای سازماندهی محتوای برنامه درسی فصل ششم) روشهای آموزش و تدریس: شامل اصول انتخاب روشهای تدریس؛ و تعدادی از روشهای تدریس و آموزش از جمله سخنرانی، بحث گروهی، روش اکتشافی، نمایش عملی، ایفای نقش، پرسش و پاسخ، و یادگیری از طریق همیاری فصل هفتم) فناوری، رسانه و برنامه درسی: شامل مفهوم رسانه و فناوری آموزشی، روشهای ارائه برنامه، ضرورت و فواید بهره گیری از رسانه ها، طبقه بندی رسانه های آموزشی، انتخاب رسانه و برنامه درسیفصل هشتم) اجرای برنامه درسی: شامل رویکردها و روشهای اجرای برنامه درسی؛ عوامل، افراد و گروه های موثر در اجرای برنامه درسی؛ و را ارهای اجرای موفق برنامه درسی فصل نهم) ارزشی برنامه درسی: شامل مفهوم ارزشی و ارزشی برنامه درسی، کارکردهای ارزشی ، انواع و ابعاد ارزشی ، رهنمودهای ارزشی اثربخش برنامه درسی در سراسر این کتاب سعی شده است ضمن ساده نویسی، حتی الامکان محتوا به شکلهای متنوعی ارائه شود تا علاوه بر جذاب تر شدن مطالب، به درک و فهم آن نیز کمک کند. استفاده از مواد دیداری نظیر شکل، تصویر، ج ، چارت؛ و همچنین در نظر گرفتن بخشهای متنوعی مثل هدفهای آموزشی، بررسی موردی، نکته، فعالیت یادگیری، فرصتی برای تفکر، خلاصه فصل، و پرسشهایی برای یادگیری بهتر؛ از جمله ویژگیهای محتوای کتاب حاضر است. قیمت کتاب: 9000 تومان
نحوه تهیه کتاب: تماس با 03112666635 یا 09130002502 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کتاب های کمک درسی باید مکمل و مروج اه و برنامه های آموزشی باشند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به بیان توضیحاتی درباره تغییرات کتاب درسی و قوانین آن پرداخت. مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی کتب درسی پایه های دوم تا ششم ابت ، پیش ی، فنی و حرفه ای و دوره تکمیلی استعدادهای درخشان در روز 22 داد ماه خبر داد. %d9%86%d9%82%d8%b4+%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c+%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c+%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85+%d9%88+%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8+تهران- ایرنا- چهره ماندگار علوم پایه ایران، ایجاد فضای آموزشی آرام و پاک و کتاب های درسی غنی را از جمله زیرساخت های آموزشی برشمرد و نقش آنها را در شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان موثر خواند. ادامه: نقش فضای آموزشی آرام و کتاب های درسی غنی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسی از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسی ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسی ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تش. علوم تربیتی (1) (کد: 117) با توجه به این که گروه انتخ شما مجموعه علوم تربیتی (1) با کد رشته امتحانی 1117 می باشد و این مجموعه نیز شامل 8 گرایش می باشد، لازم است به توضیحاتی در این مورد بپردازیم . گرایش های علوم تربیتی (1) بیشتر وابسته به تعلیم و تربیت و آموزش بوده و در نتیجه در مؤسسات آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشو. کارگاه آموزشی و جلسه گروه درسی فیزیک روز مورخه 20/8/93 راس ساعت 11 صبح در محل دبیرستان رازی تشکیل خواهد شد. دستور جلسه : 1- نقد و بررسی دو فصل اول کتاب جدید الیف فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی فیزیک 2- تجزیه تحلیل نتایج امتحانات نهایی فیزیک داد ماه 93 3- کارگاه آموزشی انجام آزمایش های عملی همکاران محترم فلش مموری خالی خویش را جهت دریافت محتو. ۱- کلاس درس را با جدیت شروع کنید.2-انتظارات خود را بیان کنید. 3- با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کنید. این برقراری ارتباط نه تنها باعث صمیمیت و همدلی می شود بلکه موجب رفع مشکلات آموزشی و اخلاقی می َشود.4- از وضع جسمی و روحی دانش آموزان خود آگاه شوید.5- برای خود طرح درس روزانه و سالانه داشته باشید داشتن طرح درس نه تنها باعث تسلط بر موضوع. فصل اول مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره ی (ph.d) انگل شناسی پزشکی 1- تعریف و هدف: دوره ی انگل شناسی بالاترین مقطع تحصیلی ی است که در این رشته به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای تحقیقی و آموزشی است که جهت اه مشروحه زیر تهیه و تدوین گردیده است. الف - تربیت افراد متخصص و متعهد برای انجام وظیفه آموزشی و پژوهشی در وزا. معاون آموزش و پرورش گفت: همه کتاب های درسی و برنامه های آموزشی مبتنی بر پژوهش، ارزشی و یا مطالعات پیشین است. نگاهی به فرایند تدریس

ازمیان عناصربرنامه ی درسی (اه ، محتوا ، تکنولوژی ، تدریس، ارزشی و... ) تدریس یکی ازعناصرکلیدی وتعیین کننده تلقی می شودواگربرنامه ریزی درسی رادرسه مرحله – برنامه های قصده شده، اجراشده و ب شده – درنظربگیریم ، نقش معلم ونحوه ی تدریس اودرفراینداجراوچگونگی ب آن از سوی دانش آموزان به عنوان مهم ترین عامل تأث. مدیرکل دفتر تألیف کتب ابت و متوسطه نظری در خصوص ورود کتاب های جدید به نظام آموزشی، چرایی سختی محتوای کتب درسی و رّد ادعای کم پرداختن به موضوع ایثار و شهادت، توضیحاتی ارائه داد. معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به آغاز سفارش اینترنتی کتاب های درسی به صورت تک جلدی گفت: توزیع کتاب های درسی دوره اول و دوم متوسطه از طریق کتاب فروشی ها از 20 شهریور آغاز می شود. مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی کتب درسی پایه های دوم تا ششم ابت ، پیش ی، فنی و حرفه ای و دوره تکمیلی استعدادهای درخشان تا 22 داد ماه خبر داد. س رست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از ورود ۶ کتاب نوپدید برای اولین بار به برنامه درسی در پایه دوازدهم خبر داد و گفت: تا ۱۵ مرداد همه کتب درسی پایه دوازدهم زیر چاپ می روند. همکاران عزیز،لطفا فرم تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی را کرده و با توجه به بخشنامه فعالسازی گروه های درسی آن را تکمیل کرده و تا پایان بهمن ماه آن را ارسال نمایید. می توانید برای نمونه به فرم تکمیل شده ای از درس علوم نگاهی بیندازید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال برگزاری کارگاه آموزشی ارث در روز ۴اردیبهشت ماه، در محل سالن اجتماعات کانون، به اطلاع همکاران می رساند فایل صوتی این کارگاه آموزشی در اطلاعیه های مدیر سیستم در پرتال کانون درج شده است.همکاران محترم می توانند فایل مذکور را از قسمت اطلاعیه های مدیر سیستم دریافت کنند .. همشهری آنلاین: مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی کتب درسی پایه های دوم تا ششم ابت ، پیش ی، فنی و حرفه ای و دوره تکمیلی استعدادهای درخشان تا ۲۲ داد ماه خبر داد. مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چاپ کتب درسی سال تحصیلی آینده در حال اتمام است، گفت: کتاب های درسی دبستانی ها، دوره متوسطه اول، پایه یازدهم و پیش ی ۱۰۰ درصد تولید و چاپ شده است. مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی با اعلام جزئیات قیمت کتاب های درسی دانش آموزان «ابت » و «پیش ی» در سال تحصیلی آینده، از افزایش میانگین ۷ درصدی قیمت کتاب های درسی خبر داد. مهر نوشت: در بیانیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمده است: سند ۲۰۳۰ هرگز به این سازمان برای اجرا ابلاغ نشده است و برنامه ریزی های درسی و آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین است. معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش از آغاز فروش اینترنتی کتابهای درسی خبر داد. معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از رشد حدود 7 درصدی قیمت کتابهای درسی نسبت به سال گذشته خبر داد و قیمت کتب را به تفکیک دوره ها و مقاطع اعلام کرد. حجت ال والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان، معاون آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ادبیات انقلاب ی به تدریج وارد کتاب های درسی می شود، اظهار داشت: ادبیات انقلاب ی شکل آموزشی به خودش می گیرد، یعنی تنها احساس و هیجان از انقلاب را منتقل نمی کند بلک. تمامی فعالیت های آموزشی مدارس دوره ابت حداقل تا ۱۳ داد دایر و باید نسبت به ارائه محتوای آموزشی کتاب های درسی اقدام گردد.