دریای بی کران

به نقل از خبرگزاریها در مورد دریای بی کران : می گرید امشب بی صدا هر ی سازم اندوه می ریزد ز بندابند آوازم خوابم نخوهد برد ، نه ، بیدار بیدارم دور از تو با ع خی عشق می بازم با اینکه می دانم اثر از ناله ام دور است از هر کران تا بی کران تیری می اندازم در می زنم همچون غریبی راه گم کرده با اینکه می گویند محروم از دری بازم انگار با هر گام مقصد دور می گردد آری ، هنوز انگار پشت خط آغازم یک رو.
باتوسل به اهلبیت(ع)هم ازدلمشغولی های قبل ازازدواج کاسته میشود وهم آنان موارد بهتری راسرراهتان قرار می دهند.

شاگردان ایشان هر کدام انی بودند که دریایی در پنهان داشتند و فقط باید ی می آمد و در این دریا می دمید و طوفانی اش می کرد و با عصای موسایی اش از آن دریا راهی بی کران می گشود تا بی کران آسمان و او ی نبود جز قاضی و عصای موسایی اش همان نفس و نفحات ایی اش بود. او صید عقابان تیز پرواز را خوب بلد بود و آن ها که دلشان به دنبال بهانه ای بود برای یافتن، به عبارتی و اشارتی به استانش سر می سپردند. این مطلب فوق العاده را در ادامه مطلب دنبال کنید قرآن آب سردی بود بر آتش درونش وقتی تلفنی خبر بدی به شهید حمید رضا شریف الحسینی می دانند بلافاصله قرآن را باز میکرد و با تلاوت آیات الهی خود را به دریای بی کران آرامش متصل میکرد. گویی آیات قرآن آب سردی بود که بر آتش درونش ریخته شود. من غدیرم!

برکه آرمیده در دل صحرا. اما جاری تا عمق تاریخ، از این کران تا آن کران و تا همه بیکران ها!

چشمه جوشان عشق و ایمانم . پیام آور انسانم.

من غدیرم!

طنین «آواز حقیقت» برکه ای از نور، نای سبزه زاران حیات.

من غدیرم!

سایه سار امید رهایی بشر، روح ماندگار معنا، حدیث حادثه ای والا. به مناسبت عید غدیر خم،. مثل درخت تازه نشانده، جوان بمان
دور از هجوم و حمله باد خزان بمان

طبع بهاری تو، زمستان ندیده است
ای باغ پر شکوفه! همیشه جوان بمان

برگشته ای دوباره به پنجاه سالگی
هشتاد و چند سال دگر هم چنان بمان

پیری و از جوانی حافظ جوان تری
ای صائب زمانه! کلیم زمان! بمان

می خواهم از خدا که هزاران هزار سال
ای خضر شع. یاد گرفـتم هـر وقـت دلم واســــه ی تنگ شد،

شب بـــرم کنار پنجـــره ی اتاقــــــم

و یه ســـــتاره تو آسمــــون به نامــش بزنم

الان مدتهــاست که

همـــــه ی ستاره هـــای آسمون به نامت شده!!
نمیــــــای آقـــــــا؟؟ هی نوشتند روی ماشین ها بر روی شیشه ها عبارت ها خواهد آمد، بیا گل نرگس کم کن از بین ما مسافت ه. مانند یک ماهی کوچک در دریای وجود تو غرق شده ام!این دریا آنقدر بی کران است که نمیتوانم راه درست را انتخاب کنم.گیج شده ام،هر چه میروم به هیچ جایی نمیرسم اما...هرچه هست شیرین است اما من میترسم!از این که تو از تنها بودن من در این دریا خسته شوی و بخواهی تنهایی من را پر کنی!آن هم با یک سری ماهی های رنگارنگ که معلوم نیست در چند دریا ماهی های کوچکی مثل من را از تنهایی در می آورند...! امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی بنگر که زخون تو به هر گام نشان است آبی که برآسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله این کهنه کمان است از روی تو دل کندن. با فشار انگشت های زمختِ بیداری روی گلویم چشم باز و به دلخوشیِ دیروزم گریه ام گرفت.
+a hug؟پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشکورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران با و پر سرعت .
 پاو وینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران
 پاو وینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران شبیه سازی:یک آزمایش شبیه سازی، یک آزمایش یا مجموعه ای از آزمایش هاست که در آن تغییرات معناداری در متغیرهای ورودی مدل شبیه سازی داده می شود، بطوریکه ما می توانیم دلایل تغییرات متغیر(های) وجی را مشاهده کرده و بشناسیم.تعریف بهینه سازی شبیه سازی:فرایند یافتن بهترین مقادیر متغیر ورودی از میان تمامی حالات ممکن، بدون ارزی صریح هر ح ، بهینه سازی شبیه سازی است. هدف بهینه سازی شبیه سازی، در یک آزمایش شبیه سازی، حداقل سازی منابع استفاده شده ضمن حداکثر سازی اطلاعات بدست آمده می باشد.کاربردها:طراحی فرایندآزمایشات صنعتی بهینه سازی طراحی  بهینه سازی قابلیت اطمینان و . . . یک مدل شبیه سازی کلی شامل n متغیر ورودی  و m متغیر وجی است. وجی یک مدل شبیه سازی توسط یک روش بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرد تا فیدبکی روی پیشرفت جستجو برای پاسخ بهینه فراهم گردد. و ورودی بعدی را برای مدل شبیه سازی به دست می دهد.نقش شبیه سازی در جستجوی جواب های بهینه:ارایه توالی یا جامعه اولیهبرازش مقدار مناسب برای تابع هدف مسئلهایجاد کننده مدل تابع هدف و محدودیت هاارایه نمودار فضای شدنی مسئلهروش شاخه و کران:فلسفه حاکم بر این روش این است که برای حل یک مسئله تمامی ح های شدنی در نظر گرفته شود.برای مسئله یک کران بالا یا یک کران پایین تعیین می گردد.بر اساس محاسبات صورت گرفته در هر گره اگر نتایج بدست آمده از  حد تعیین شده بدتر بود کل آن مسیر از فضای جستجو حذف می شود. این روش شامل دو مرحله اساسی است، مرحله انشعاب که عبارتست از تقسیم مسئله اصلی به دو یا چند مسئله فرعی و تحدید که محاسبه کران پایین برای جواب بهینه هر مساله فرعی است(lower bound)در روش انشعاب و تحدید، ابتدا یک کران بالا برای مقدار بهینه مسئله محاسبه نموده (z) و سپس در مرحله انشعاب، مسئله را به قسمت های جزیی تر تقسیم می کنیم و سرانجام در مرحله تحدید، برای هر یک از مسائل جزیی، یک کران پایین تعیین می گردد که آن را با b نمایش می دهیم.اگر در یک مسئله جزیی b>z باشد می توان نتیجه گرفت که ادامه آن مسئله و تقسیم آن به مسائل جزیی تر، ما را به جواب بهینه نخواهد رساند. پس ومی ندارد که آن مسئله جزیی را ادامه دهیم.روش های مختلفی برای جستجو در گره ها وجود دارد که مهمترین آن عبارتند از:جستجوی اولیه در سطحجستجوی اولیه در عمقشامل 31 اسلاید powerpoint
با
پاو وینت بهینه سازی شبیه سازی به کمک روش شاخه و کران

تو را دارم ای گل، جهان با من است تو تا با منی، جان جان با من است چو می تابد از دور پیشانی ات کران تا کران آسمان با من است چو خندان به سوی من آیی به مهر بهاری پر از ارغوان با من است ! کنار تو هر لحظه گویم به خویش که خوشبختی بی کران با من است روانم بیاساید از هر غمی چو بینم که مهرت روان با من است چه غم دارم از تلخی روزگار، شکر خنده آن دهان ب. اختصاصی از فایلکو شاخص میانه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5   شاخص میانه (median) : میانه را بانماد me نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد . میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید . الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته : ب) تعیین میانه در داده های پیوسته الف ) تعیین میانه در داده های جدا یا گسسته : در این ح ابتدا مقادیر را به صورت عمودی نزولی مرتب کرده سپس بر حسب تعداد کل داده ها مقدار میانی را به عنوان میانه داده ها بدست می آوریم به طوری که اگر n یا کل داده فرد باشد دقیقاً مقدار عدد وسطی به عنوان میانه خواهد بود اما اگر n زوج باشد متوسط دو عدد وسطی به عنوان میانه داده ها می باشد . مثال : میانه را در دو سری از اعداد 19 ، 12 ، 18 ، 22 ، 10 ، 3 ، 9 ، 5 ، 2 ، 22 ، 19 ، 18 ، 12 ، 10 ، 9 ، 5 ، 3 ، 2 me = 10 5 ، 12 ، 1 ، 9 ، 7 ، 2 ، 12 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1 ، me = در صورتی از معدل گیری یا میانگین گیری استفاده می کنیم که داده ها دارای توزیع نرمال باشد . و یا در داده ها داده ای وجود نداشته باشد که نسبت به بقیه داده ها خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک باشد مانند تعیین میانگین نمرات که از صفر تا 20 است . ولی اگر در بین داده های ما اعداد یا اعداد کمی وجد داشته باشد که خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشند . از میانه استفادهمی کنیم . 654، 10، 9 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 me = 5 ب) تعیین میانه در داده های پیوسته : ابتدا دسته میانه دار را تحت شرایط زیر انتخاب می کنیم . دسته میانه دار عبارت است از اولین دستهای که فراوانی ی آن بزرگتر یا مساوی با n/2 باشد سپس با مشخص شدن دسته میانه دار که آن را با p فرض می کنیم میانه داده ها را از رابطه زیر بدست می آوریم .   در این فرمول lp کران پایین دسته میانه دار است fp فراوانی مطلق دسته میانه دار است y(p-1) فراوانی ی دسته ما قبل دسته میانه دار است و w فاصله دسته ها است که از روی کران بالا و پایین بهتر مشخص می شود و فرمول آن به صورت زیر است : کران پایین – کران بالا = w مثال : وزن 50 دانش آموز یک کلاس در ج زیرداده شده است از حداقل 20 شروع شده و حداکثر 34 میانه وزن این دانش آموزان را بدست آورید : yi - fp li - ui fi ai - bi 11 26 32 40 50 5/22 – 5/19 5/25 – 5/22 5/28 – 5/25 5/31 – 5/28 5/34 – 5/31 11 15 6 8 10 22-20 25 – 23 = p 28- 26 31- 29 34 – 32 50= n کران پایین – کران بالا = w 3 = 5/ 19 – 5/22 = w 25 =       29/25 = 79/2 + 5/22 =me n= تعداد کل دسته ها p= اولین دسته ای که فراوانی ی آن مساوی یا بزرگتر از n/2 باشد . li = کران پایین ui = کران بالا yi یا fp = فراوانی ی
با
شاخص میانه
اختصاصی از هایدی مقاله درباره شاخص میانه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 شاخص میانه (median) :میانه را بانماد me نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد .میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید .الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته :ب) تعیین میانه در داده های پیوستهالف ) تعیین میانه در داده های جدا یا گسسته : در این ح ابتدا مقادیر را به صورت عمودی نزولی مرتب کرده سپس بر حسب تعداد کل داده ها مقدار میانی را به عنوان میانه داده ها بدست می آوریم به طوری که اگر n یا کل داده فرد باشد دقیقاً مقدار عدد وسطی به عنوان میانه خواهد بود اما اگر n زوج باشد متوسط دو عدد وسطی به عنوان میانه داده ها می باشد .مثال : میانه را در دو سری از اعداد19 ، 12 ، 18 ، 22 ، 10 ، 3 ، 9 ، 5 ، 2 ،22 ، 19 ، 18 ، 12 ، 10 ، 9 ، 5 ، 3 ، 2me = 105 ، 12 ، 1 ، 9 ، 7 ، 2 ،12 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1 ،me =در صورتی از معدل گیری یا میانگین گیری استفاده می کنیم که داده ها دارای توزیع نرمال باشد . و یا در داده ها داده ای وجود نداشته باشد که نسبت به بقیه داده ها خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک باشد مانند تعیین میانگین نمرات که از صفر تا 20 است . ولی اگر در بین داده های ما اعداد یا اعداد کمی وجد داشته باشد که خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشند . از میانه استفادهمی کنیم .654، 10، 9 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1me = 5ب) تعیین میانه در داده های پیوسته :ابتدا دسته میانه دار را تحت شرایط زیر انتخاب می کنیم . دسته میانه دار عبارت است از اولین دستهای که فراوانی ی آن بزرگتر یا مساوی با n/2 باشد سپس با مشخص شدن دسته میانه دار که آن را با p فرض می کنیم میانه داده ها را از رابطه زیر بدست می آوریم . در این فرمول lp کران پایین دسته میانه دار است fp فراوانی مطلق دسته میانه دار است y(p-1) فراوانی ی دسته ما قبل دسته میانه دار است و w فاصله دسته ها است که از روی کران بالا و پایین بهتر مشخص می شود و فرمول آن به صورت زیر است :کران پایین – کران بالا = wمثال :وزن 50 دانش آموز یک کلاس در ج زیرداده شده است از حداقل 20 شروع شده و حداکثر 34 میانه وزن این دانش آموزان را بدست آورید :yi - fpli - uifiai - bi11263240505/22 – 5/195/25 – 5/225/28 – 5/255/31 – 5/285/34 – 5/311115681022-2025 – 23 = p28- 2631- 2934 – 3250= nکران پایین – کران بالا = w3 = 5/ 19 – 5/22 = w25 =   29/25 = 79/2 + 5/22 =men= تعداد کل دسته هاp= اولین دسته ای که فراوانی ی آن مساوی یا بزرگتر از n/2 باشد .li = کران پایینui = کران بالاyi یا fp = فراوانی ی
با
مقاله درباره شاخص میانه
بی تو دری بودم به برون ، نگاهی به کران و ص به کویر .

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم / تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم .

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد / عالم از ناله ی عشاق مبادا خالی / که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد .

ای عشق مرا به شط خون خواه. بعد از تو... نمانده است دگر برایم ستاره ای در آسمانم که با دو بال خون فشانت پریده ای تو از کنارم آه، تویی و راه پر سعادت تویی و بی کران رحمت....تویی و بی کران رحمت ای، بهار من خدا نگهدار قرار من خدا نگهدار..... قرار من خدا نگهدار بعد از تو.... نشسته بر سر مزارت فرشتگان حق کنارت نوید زنده بودنت را رسانده اند به دوستانت آه، پریدی و مرا نبردی که . دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را ! با که این بازی توان کرد ؟ شب تنهایی ام در قصد جان بود خیالش لطف های بی کران کرد چرا چون لاله خونین دل نباشم ؟ که با ما نرگس او سرگران کرد... که را گویم که با این درد جانسوز ، طبیبم قصد جان ناتوان کرد " میان مهربانان کی توان گفت ؟ که یار ما چنین گفت و چنان کرد ؟؟؟" عدو با جان حافظ ان نکردی که تیر چشم ان. ‏اندر طلب دوست همی بشتابم
‏عمرم به کران رسید و من در خوابم

‏گیرم که وصال دوست در خواهم یافت
‏این عمر گذشته را کجا دریابم ؟

‏⁧ مولانا ⁩ رباعی ۱۱۵۳ در این ویدیو ما در طول چند مرحله، نحوه ایجاد یک سیاره و هاله ما یچی دور تا دورش در فضایی بی کران را در فتوشاپ یاد می گیریم. اختصاصی از نیک فایل تحقیق کامل درباره شاخص میانه 5ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 شاخص میانه (median) :میانه را بانماد me نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد .میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید .الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته :ب) تعیین میانه در داده های پیوستهالف ) تعیین میانه در داده های جدا یا گسسته : در این ح ابتدا مقادیر را به صورت عمودی نزولی مرتب کرده سپس بر حسب تعداد کل داده ها مقدار میانی را به عنوان میانه داده ها بدست می آوریم به طوری که اگر n یا کل داده فرد باشد دقیقاً مقدار عدد وسطی به عنوان میانه خواهد بود اما اگر n زوج باشد متوسط دو عدد وسطی به عنوان میانه داده ها می باشد .مثال : میانه را در دو سری از اعداد19 ، 12 ، 18 ، 22 ، 10 ، 3 ، 9 ، 5 ، 2 ،22 ، 19 ، 18 ، 12 ، 10 ، 9 ، 5 ، 3 ، 2me = 105 ، 12 ، 1 ، 9 ، 7 ، 2 ،12 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1 ،me =در صورتی از معدل گیری یا میانگین گیری استفاده می کنیم که داده ها دارای توزیع نرمال باشد . و یا در داده ها داده ای وجود نداشته باشد که نسبت به بقیه داده ها خیلی بزرگ و یا خیلی کوچک باشد مانند تعیین میانگین نمرات که از صفر تا 20 است . ولی اگر در بین داده های ما اعداد یا اعداد کمی وجد داشته باشد که خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشند . از میانه استفادهمی کنیم .654، 10، 9 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1me = 5ب) تعیین میانه در داده های پیوسته :ابتدا دسته میانه دار را تحت شرایط زیر انتخاب می کنیم . دسته میانه دار عبارت است از اولین دستهای که فراوانی ی آن بزرگتر یا مساوی با n/2 باشد سپس با مشخص شدن دسته میانه دار که آن را با p فرض می کنیم میانه داده ها را از رابطه زیر بدست می آوریم . در این فرمول lp کران پایین دسته میانه دار است fp فراوانی مطلق دسته میانه دار است y(p-1) فراوانی ی دسته ما قبل دسته میانه دار است و w فاصله دسته ها است که از روی کران بالا و پایین بهتر مشخص می شود و فرمول آن به صورت زیر است :کران پایین – کران بالا = wمثال :وزن 50 دانش آموز یک کلاس در ج زیرداده شده است از حداقل 20 شروع شده و حداکثر 34 میانه وزن این دانش آموزان را بدست آورید :yi - fpli - uifiai - bi11263240505/22 – 5/195/25 – 5/225/28 – 5/255/31 – 5/285/34 – 5/311115681022-2025 – 23 = p28- 2631- 2934 – 3250= nکران پایین – کران بالا = w3 = 5/ 19 – 5/22 = w25 =   29/25 = 79/2 + 5/22 =men= تعداد کل دسته هاp= اولین دسته ای که فراوانی ی آن مساوی یا بزرگتر از n/2 باشد .li = کران پایینui = کران بالاyi یا fp = فراوانی ی
با
تحقیق کامل درباره شاخص میانه 5ص
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند هر چه آفاق بجویند کران تا به کران میروم تا که به صاحبنظری بازرسم محرم ما نبود دیده کوته نظران دل چون آینه اهل صفا می شکنند که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران دل من دار. گم می شود در غربت کوفه در لابلای نخلها، تنهای کوفه کوه است کوه اما دگر از پا نشسته سر می کند در چاه غم دریای کوفه خسته شده از سُستی این قوم صد رنگ خسته شده از شاید و امای کوفه با نان و ما می رود کوچه به کوچه اما چرا نفرین؟ مگر مولای کوفه ... جز جود و رحمت از ما چه دیدند؟ ای وای از نامردمان ای وای کوفه یارب بگیر از قدر نشناسان علی را سر آمده. کاش مردم همه میدانستند / که اگر عشق نباشد دل نیست / یک دل سر جدا از تب عشق / به خود عشق قسم جز گل نیست .

بی تو دری بودم به برون ، نگاهی به کران و ص به کویر .

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم / تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم .

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به ج. یکی از مرسوم ترین و البته زیباترین و شگفت انگیزترین سوژه های عکاسی، «طبیعت» است. یک هنرمند می تواند زیباترین قاب ها را برای نوازش چشم بیننده خلق کرده و زیبایی های بی کران و نامحدود دنیای هستی را با دیگران به اشتراک بگذارد. ..................... ....................... شهر تاریخیِ رحیم آباد میدرخشد برایِ گیلان شاد دیلمان را به اش دارد اشکور را پدیده اش دارد یک محل دارد آن که بالنگاست عشق و شورو نشاط من آن جاست در (بهاران به نبش چارم) من می نشینم برایِ گل چیدن من زِ بالنگه هرچه گویم کم هست بر زخم ام مرحم چهارفصلش بهار می گویم مردمی کامکار میگویم ریشه هایِ بزرگ و خوب آنجاست مج.

لبخند می زنی به آبی آسمان و تمام کبوتران دنیا به بی کران دلت پرواز می کنند... #مهتاب

از خاطره ئی کُهن
بهر تو تصویری دارم
«به فراموشی بر باد دادهئی ؛»
تا در هزار و یک شب قصه هایم
روشنا آفت
شپیده بدمد
به یاد آوری ! آه اَی تو که چشمان ات را
از غرورمی آرائی :
بر غم آلاچیق تنهائی من
چو نسیم بگذری
به لمحه ی خنکای مهرورزی؛
اَمّا !
می خواهم نوازشی را
تا بر بادبان تو
خوش آید ام برای تواز کران های بلند آفت آمدی
تا کنی مستم ، همه زنبیل ها را کرده پر
از شمیم آن دو گیسوی ی آمدی
سنگفرش از نقره د اختران راه تو را
شب که شد از جاده های ماهت آمدی
نه هوا نه آب - چیزی از هوا چیزی از آب
تابناک از ک شانهای سح آمدی
بار رویایی سبک سنگین از افیون از
بستی و تا بستر بیدار خو آمدی
د. تقسیم بندی حوزه های آبریز ایرانبطور کلی ایران به 12 حوزه آبریز مختلف تقسیم می گردد. این 12 حوزه عبارتند از:
o حوضه دریای خزر
o حوضه خلیج فارس و دریای عمان
o حوضه دریاچه ارومیه
o حوضه دریاچه نمک قم
o حوضه اصفهان و سیرجان
o حوضه نیریز یا بختگان
o حوضه جازموریان
o حوضه دشت کویر
o حوزه کویر لوت
o حوضه ارد. گرفته درد ز چشمم دوباره خواب گران را
مرور می کنم امشب غم تمام جهان را

غم عراق و یمن را که شعله شعله در آتش
غم دمشق پریشان و غزّه ی نگران را

دلارهای یهودی، ریال های سعودی
ببین که برده به غارت چگونه امن و امان را

چه ک ن یتیمی که مانده بی سر و سامان
چه مادران غریبی که برگ ریزِ خزان را...

صدای ناله و شیون زِ هر کرانه ب. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند
هر چه آفاق بجویند کران تا به کران

میروم تا که به صاحبنظری بازرسم
محرم ما نبود دیده ی کوته نظران

دل چون آینه ی اهل صفا می شکنند
که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران

دل من دار که در زلف شکن در شکنت
یادگاریست ز سر حلقه ی شوریده سران

گل این باغ بجز حسرت و داغم نفزود
لاله رویا تو ببخشای به خونین جگران

ره بیداد گران بخت من آموخت ترا
ورنه دانم تو کجا و ره بیداد گران

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن
کاین بود عاقبت کار جهان گذران

شهریارا غم آوارگی و دربدری
شورها در دلم انگیخته چون نوسفران شهریار عشق در صدای تو رنگ دگر دارد و در صدایت عشق می شکفد. با تو عشق فراتر از معنا می رود.
عشق در کلام تو بی انتهاست و بی کران...

چه خوش اقبال و خوش ستاره بودیم
دچار هم شدیم از خود گذشتیم
به دلهامون شگون عشق نظر کرد
حصار من شدن ها رو ش تیم

بدون ای همسفر! آن سوی بودن
جهانی هست پر از شور و ستاره
برای هر ی که دل س
یه پا. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند
هر چه آفاق بجویند کران تا به کران

میروم تا که به صاحبنظری بازرسم
محرم ما نبود دیده ی کوته نظران

دل چون آینه ی اهل صفا می شکنند
که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران

دل من دار که در زلف شکن در شکنت
یادگاریست ز سر حلقه ی شوریده سران

گل این باغ بجز حسرت و داغم نفزود
لاله رویا تو ببخشای به خونین جگران

ره بیداد گران بخت من آموخت ترا
ورنه دانم تو کجا و ره بیداد گران

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن
کاین بود عاقبت کار جهان گذران

شهریارا غم آوارگی و دربدری
شورها در دلم انگیخته چون نوسفران "شهریار" از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند هر چه آفاق بجویند کران تا به کران میروم تا که به صاحبنظری بازرسم محرم ما نبود دیده کوته نظران دل چون آینه اهل صفا می شکنند که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران دل من دار . مارک تواین بیشتر سال های پربار عمرش را در مزرعه کواری، خانه سوزان کران گذراند. اما تواین سیگاری بود و سوزان نمی خواست دود آن را استنشاق کند. بنابراین برای او یک اتاق مطالعه ساخت تا هم تواین در آرامش باشد و هم خودش را از دود سیگار او دور نگه دارد. ای طبیب زخم های بی علاج ای قرار بی قراریها بیا نمی فهمد زبان زخم را ای دوای زخم کاری ها بیا کفش های آتشینت در بغل باز می دانم که در خوابم هنوز تاول دستم نشان دست توست بیقرار گیج و بی تابم هنوز من درخت شعر نابت می شوم سایه سار واژه وارسته ات فال می گیرم خیال خویش را در نگاه بی قراز خسته ات قایق دریای ذهنت می شوم تا کران بیکران هر نورد گو . در آستانه ی در
به روح باران می م ،
ای طراوت محض !

شکوه رحمت مطلق زِ چهره ات می تافت
   به خنده گفتی :
   " تنها نبینمت ! "

   گفتم :
   " غم تو مانده و
بی کران با من ! "
"diphylleia grayi" یکی از شگفت انگیزترین گیاهان دنیاست که می توان در آن قدرت بی کران خداوند را مشاهده کرد. این گل سفید رنگ است و به نظر ساده است اما زمانی که باران می بارد گلبرگ های آن کریستالی و شفاف می شود.


این گل به "گل اسکلتی" هم معروف شده است و در زمان های بارانی بسیار دیدنی می شوند. ارتفاع این گل ها 0.4 متر است و تنها در سرزمین های کوهستانی و سرد رشد می کند. منطقه اصلی رویش این گل چین و ژاپن اعلام شده است. ای کاش گرد وُ غبار کوچه ها باشم وِ به زیر پای دریوزگان... ای کاش رودخانه های جاری باشم وُ ن بر کرانه ام بایستند وُ رخت بشویند... ای کاش چراگاهی باشم بر کران برکه ای وُ آسمان را بالای سر ببینم وُ آب را به زیر پای... ای کاش الاغ آسیابانی باشم و او مرا به شلاق بزند وُ معافم نگرداند... ای کاش همۀ آن چیزی باشم که گفتم اما در عوض آن نباشم کز جادۀ ز. مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با بیان اینکه ۸۶۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر دچار آلودگی های نفتی است، از تشکیل کمیته ای برای تدوین خسارت وارده به دریای خزر خبرداد. خلاصه سریال افسانه دریای
افسانه دریای آبی نماشا
سریال افسانه دریای قسمت اول
می افسانه دریای
افسانه دریای قسمت اول نماشا
شین وون هو
سریال legend of the blue sea
سریال کره ای افسانه دریای ادامه مطلب سلامی ناب از جنس اقاقی به شیرینی آب مشک ساقی سلامی از کران ها بی کران تر به ارباب ز مادر مهربان تر سلامم بر تو هر جایی نشستی نجف یا کربلا یا مکه هستی سلام ای آبروی این سیه رو ز هجرت خسته ام ای شاه خوش رو سلامی قبل و بعد هر م جواب واجبت باشد نیازم سلامی از تمام عمق سلامی زین جماعت تا مدینه سلام از من به تو همراه عهدی سلام آقای من ارباب من . سایه به سایه تو را در نوردیدم برای پیدا ت، دیدنت، بوییدنت... شاخه به شاخه هجوم تاریکی را پس زدم بی تو آفتاب ، شعله ی سرد نگاهش را حریم بی ی وجودم ساخت تا مبادا به من بت و گرمم کنی ماه را پناه کوه دیدم و تپه به تپه صحرای حدس و گمان را دویدم تا شاید به قرص رویت برسم و هرچه دویدم و نزدیکتر شدم کمتر دیدم... قرص رویت پشت غبار ابر دلتنگی هلال شد . کارت پستال درخواستی طراحان قافله سالار تو من هم شتر بانت شوم
از کران تا بیکران ای یار قربانت شوم
از خیالم لحظه ای بیرون نمیگردی چرا
ای که ایمان منی خواهم که ایمانت شوم از چ رو دلبر اسیر بند و زندا ن گشته ای
این حصار تن شکن تا روح در جانت شوم
هجر و حرمان و فراق و ناله ها بی اختیار
هر چه پتک گردی عزیزم باز سندانت شوم
از خودم بیرون شده بیگانه با خویشم کنون
تو دوای درد من باش تا که درمانت شوم
گر گویر است زندگی و خش الی دربرت
یا گلستانت شوم در جمع یارانت شوم علی کارگر شکوه نوبهاران را ، این کوچ جاودان را و این آفرین روزگاران را به نظاره می نشینیم . باشد که ایزدان نیک کنش ، تخمه ی فره ایزدی را در بی کران دلهامان بکارند که همه
فرهمند شویم و نیک کنش .
ایدون باد که روان آفرینش خشنود باشد از گفتار و پندار و کردارمان از آن روی که فره ایزدی به فره
وشی نیک درآمیزد و نیکی آفریند .
شاد روزان فروردی. خوبان , خلاف ناخلفان خلیفه دوست هرگز به ظلم سر نسپارند هم , بر سر پیمان مانند هم مرگ را به هیچ شمارند وقتی غبار واقعه در خون فرو نشست وقتی شد آسمان حقیقت دوباره صاف بی فتح شمشیرهای کُند خزیدند در غلاف نیرنگ خوردگان پنهان شدند با عرق شرم, گوشه ای گستاخ پیشگان چپاول گر پلید با سی هزار داس , نچیدند خوشه ای آن ابلهان گمان می د خاموش می شود . امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی
بنگر که زخون تو به هر گام نشان است
آبی که برآسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند
بس تیر که در چله این کهنه کمان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ایام دل آدمیان است
دل برگذر قافله لاله و گل داشت
این دشت که پامال سواران خزان است
روزی که بجنبد نفس باد بهاری
بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی
دردی ست درین که همزاد جهان است
از داد و وداد آن همه گفتند و ن د
یارب چه قدر فاصله دست و زبان است
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راهروان است
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید اس ام اس عاشقانه سری 24 sms asheghaneh • • • قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت ! • • • اس ام اس عاشقانه سری 24 sms asheghaneh • • • از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند با تو باید مثل باران حرف زد ! • • • اس ام اس عاشقانه سری 24 sms asheghaneh • • • با من رفت و آمد نکن رفتن فعل قشنگی نیست با من فقط راه بیا … • • • اس ام اس عاشقا. میخواهمت میدانی اما باورت نیست
فکری به جز نامهربانی در سرت نیست
دیگر شدی هرچند ، امّا من همانم
آری همان شوری که دیگر در سرت نیست
من دوستت دارم تمام حرفم این است
حرفی که عمری گفتم اما باورت نیست
من آسمانی بی کران،روحی بلندم
باور کن این کوتاهی از بال و پرت نیست
ای کاش از آغاز با من گفته بودی
وقتی توان آمدن تا آ . کفش کودکی را دریا برد. کودک روی ساحل نوشت: دریای .. آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت روی ماسه ها نوشت: دریای سخاوتمند... جوانی غرق شد مادرش نوشت: دریای قاتل ... پیرمردی مرواریدی صید کرد ، نوشت: دریای بخشنده موجی نوشته ها را شست . دریا آرام گفت: به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگرمیخواهی دریا باشی!