دنیا دوستت دارم

به نقل از خبرگزاریها در مورد دنیا دوستت دارم : ای کوچه های شهر تهران دوستت دارم با مهر و احساس فراوان دوستت دا رممن خاطراتم با تو چون پیوند خورده بیش از وطن، بیش از "گلستان" دوستت دارمضامن قدم هایش به مشهد خورده لیکن مقدوم او! بیش از اسان دوستت دارممردی درونت پاک در آلودگی هاست بیش از بیش از هوای پاک گیلان دوستت دارمزیبا ترین "گندم" به خاکت رشد کرده بیش از تمام خاک ایران دوستت دار. کافیست تورا به نام بخوانم تا ببینی لکنت، عاشقانه ترینِ لهجه هاست و چگونه لرزش لب های من دنیا را به حاشیه می بَرد دوستت دارم با تمام واژه هایی که در گلویم گیر کرده اند و تمام هجاهای غمگینی که به خاطر تو شعر می شود دوستت دارم با صدای بلند دوستت دارم با صدای آهسته دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید. آزارم میدهد راهی که میروی
با این همه ولی طالم که می شوی
من دوستت دارم من دوستت دارم
سرگردان می کند رویای تو مرا
می پرسم از خودم با این همه چرا
من دوستت دارم من دوستت دارم
ای سرزمین من در دست های تو
بی سرزمین نکن این خسته را نرو
آرام می شوم در آرزوی تو
می آورد مرا این ره به سوی تو
قدری اگر مرا طاقت بیاوری<. اگر جمله ی دوستت دارم قیام علیه بندهای میان ست
اگر جمله ی دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست
اگر جمله ی دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست
اگر جمله ی دوستت دارم پایان همه ج هاست
اگر جمله ی دوستت دارم کلید زندان ست
پس با تمام وجود فریاد می زنم.....
دوســــتــت دارم عشق من باور کن که دوستت دارم ای تنها بهانه برای زنده بودنم

نفس کشیدنم دوستت دارم...

ای امید و آرزوی من دوستت دارم...

ای تو به زیبایى یک گل سرخ . به پاکی یک چشمه زلال

به لطافت باران بهار دوستت دارم...

ای تو فصل بهارم همیشه یارم همدم این دل امدوستت دارم

ای تو آرامش وجودم همه بود و نبودم . هستی و تارو پودمدوستت د. تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ... ولی دوستت دارم ... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم .... آری همه . گؤنه باخان: دوستت دارم  به اندازه ی همه ی دقایقی که کنارت خندیدم  به اندازه ی همه ی تنهایی ای که کنارت پر شد  به اندازه ی همه ی تنهایی ای که بعد از تو پیدا شد! دوستت دارم  به اندازه ی خدیجه برای ابراهیم! به اندازه ی ماشینمون! به اندازه ی این که آدم به زنش پول میده, حس نمیکنه تیغش زده! دوستت دارم  به اندازه ی ۴-۵روزی که دلت نمی . دوستت دارم ای تنها بهانه برای زنده بودنم و
نفس کشیدنم دوستت دارم...

ای امید و آرزوی من دوستت دارم...

ای تو به زیبایى یک گل سرخ . به پاکی یک چشمه زلال

به لطافت باران بهار دوستت دارم...

ای تو فصل بهارم همیشه یارم همدمم دوستت دارم

ای تو آرامش وجودم همه بود و نبودم . هستی و تارو پودم دوستت دارم

ای تو عشق زندگی ام

ه. دوستت دارم بی آنکه مرا دوست داشته باشی
دوستت دارم حتی اگر به چشمان خیسم بخندی و بی خیال این باشی که دلم ش ته است... دوستت دارم حتی اگر دلت سنگ باشد ، حتی اگر هیچ احساسی بر من نداشته باشی با اینکه میدانم در دلت یک دنیا محبت است و احساست ، مثل آب پاک و زلال است... مرا باور داشته باش ، حتی برای یک لحظه هم که شده قلب مرا با تمام وجودت حس کن .. تقدیم به تویی که ندارمت... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم... ولی دوستت دارم... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم... ولی دوستت دارم... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم .... آری همه وجو.
همین که ساده ای و خوب دوستت دارمپــــــــر از حیایی و محجوب دوستت دارم
میان مردم دنیا فکنده ای غوغاخدای فتنه و آشوب دوستت دارم

به قهر و اخم نمی رنجم از تو من حتّیاگر مرا بزنی چوب دوستت دارم
خلاف عادت مردم چه شاد و خوشحالماسیر گشته و مغلوب دوستت دارم
اگر قبول کنی که ، غلامتان بشومبه خون نویسم ، مکتوب دوستت دارم
ت. دوستت دارم حتی اگر گناه, نوشتن تمام دوستت دارم های دنیا باشد. مرتکب می شوم تا عذاب این حس مرا بارور کند از شه ی قدم زدن با تو. و بعد میلاد عشق را به تجربه می نشینیم آنگونه که بهار با داستان ما آغاز شود حتی در زمستان. شکوفه میکند پیکرمان بعد از قرنها و میرساند پیام خاکمان را که عشق ن است. دوستت دارم اینگونه دوست داشتنی که ستودنیست... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم........!!!!

شانس دیدنت راهرروز ندارم ,ولی دوستت دارم .......

وقتی دلم هوایت رامی کند حق شنیدن صدایت راندارم ,ولی دوستت دارم.......

وقتی که روحم دردداردومیشکند شانه هایت رابرای گریستن کم دارم,ولی دوستت دارم......

وقت دلتنگی هایم, آغوشت رابرای آرام شدن ندارم,ولی دوستت دارم......

آری . مرد های متفاوت، شیوه های متفاوتی هم برای دوستت دارم گفتن دارند. یکی در چشمانت زل می زند و می گوید دوستت دارم، یکی چشم هایش را از صورتت بر نمی دارد تا نشان دهد که دوستت دارد. یکی هم وقتی که می بیند حوصله ی ظرف شستنت نیست، می رود سراغ ظرف های در سینک آشپزخانه و بی آن که ص از او درآید با کارهاش فریاد می زند که خیلی دوستت دارد. دوستت دارم ،نه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم ، چون تویی تنها فرشته ی ارزوهایم دوستت دارم ،نه واسه اینکه در به درم دوستت دارم ،چون تو گفتی میگیری با ل و پرم تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم... شانس دیدنت را هر روز ندارم... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم... ولی دوستت دارم... وقت دلتنگی هایم، آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم ... آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم ... دوستت دارم... دوستت دارم حتی اگر گناه, نوشتن تمام دوستت دارم های دنیا باشد. مرتکب می شوم تا عذاب این حس مرا بارور کند از شه ی قدم زدن با تو. و بعد میلاد عشق را به تجربه می نشینیم آنگونه که بهار با داستان ما آغاز شود حتی در زمستان. شکوفه میکند پیکرمان بعد از قرنها و میرساند پیام خاکمان را که عشق ن است. دوستت دارم اینگونه دوست داشتنی که ستودنیست... دوستت دارم با صدای بلند

دوستت دارم با صدای آهسته

دوستت دارم

و خواستن تو جنینی ست در من

که نه سقط می شود،

نه به دنیا می آید.لیلا کردبچه دوستت دارم پایان همه حرف های دل غمزده ام بود وقتی که کدوکانه و با حسرت در دریای چشمان زیبایش غرق بودم دست و دل و پا و فکر و وجودم میلرزید اما در تمام شرایط ب احساسم مطمئن بودم که چقدر دوستش داشتم و دارم و خواهم داشت و نفس هایم ب عشق در ام میچرخند باز هم ب او گفتم دوستت دارم مهتاب هر شب وقت خواب میگوید مامان دوستت دارم ...اما مقادیر دوست داشتنش هر شب متفاوت است...یک شب به اندازه صد هزار تومن دوستم دارد یکشب به اندازه سی کیلومتر ! اما شهاب هر شب میگوید مامان دوستت دارم ...خیلی دوستت دارم ...تا هوااا دوستت دارم به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه.... ....دوستت دارم ....قسم به حقیقت دنیا.... قسم به راز گل سرخ قسم به زیبایی بنفشه ها قسم به تنهایی هام دوستت دارم!!! آنقدر دوستت دارم
که
خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم !

هر بار که می پرسی، چقدر ؟
با خودم فکر می کنم ؛

دریا چطور
حساب موجهایش را نگه دارد ؟!
.
پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست میدهد ؟!
.
ابرها چه می دانند
چند قطره باریده اند ؟!

خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده است ؟!.
و من،<. تا وقتی من هستم، تو به هیچ نیاز نداری دوستت داشته باشد من عوض تمام آدمهایی که هر روز از کنارت رد می شوند، باعجله، بی آنکه حتی تو را ببینند و شاید به تو تنه هم بزنند، دوستت دارم! من جای کارگر های ساختمان نیمه کاره ی توی کوچه تان دلم برایت لک می زند... جای همه آنهایی که تو را نمی شناسند، جای همه آنهایی که تو را می بینند ، جای همه آنهایی که . دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی. دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی. دوستت دارم چون زیباترین رویای خو . دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی. دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی خدا جونم خیلی دوستت دارم و در این لحظه تو را دوست دارم هم چون کودکی که مادرش دوست دارد نه به خاطر این که به او چیز های زیادی داد بلکه فقط به خاطر این که او مادر است و من باز هم می گویم که دوستت دارم حیف که بی نیازی والا کتاب خلاقیت ریاضی رو به تو می دادم قسم خورده بودم روزی این کتاب رو به ی بدم که خیلی دوستش دارم دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنی

دوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منی

دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی

دوستت دارم چون زیباترین رویای خو

دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی

دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی

دوستت دارم چون دوستت دارم.....

برای تویی که قلبم را ش تی می نویسم :

تویی که خاطراتت تنها امید زیستن برای من است

« همچنان دوستت دارم »

می دانم که تو هیچگاه این جمله را درک نخواهی کرد

اما نمی دانم چرا؟

شاید تو هنوز وسعت عشق مرا در نیافته ای

شاید تو هنوز نمیدانی که من چگونه دوستت دارم

یادم می آید که می گفتی ساده باش

حا. چقد دوستت دارم چقد دوستت دارم  چقد دوستت دارم عزیزترینم...!
دوستت دارم کافیست تو را به نام بخوانمتا ببینی لکنت ،عاشقانه ترین لهجه هاست.و چگونه لرزش لبهای من،دنیا را به حاشیه می برد
دوستت دارم!با تمام واژه هایی که در گلویم گیر کرده اندو تمام هجاهای غمگینیکه به خاطر تو شعر می شوند.
دوستت دارم با صدای بلنددوستت دارم با صدای آهسته،دوستت دارمو خواستن تو جنینی ست در منکه نه سقط می شودو نه. دوستت دارم,دوستت دارم عشقم,دوستت دارم نفسم,دوستت دارم زندگیم,دوستت دارم تمام وجودم,دوستت دارم تنهاترین تنها: دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی دوستت دارم چون زیباترین رویای خو دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی h❤n بیا در میان عاشقان بهترین باشیم ، ما می توانیم عاشقترین باشیم... یعنی عشق ، عشق یعنی ما ، ما یعنی یک دنیا خوشبختی! تو یعنی بهترین ، زیباترین ، عاشقترین ، لایق ترین.... تو یعنی برای من ، برای قلبم ، تا ابد و برای همیشه... تو یعنی اسیر ، یک اسیر در این قلب بی طاقت... با هم یعنی یک قصه بی پایان... من برای تو ، تو برای من ، ما برای هم ، چقدر قشنگ است این عشق .... تو گل من ، من باغبان تو ، تو دریای من ، من ساحل تو .... تو طلوع من ، من وجود تو ، تو نفس من ، من هوای تو.... تو باران من ، من س ناه تو ، تو مهتاب من ، من آسمان تو... تو اسیری در قلبم ، خیلی عزیزی برایم ، باور کنی ، باور نکنی برایت میمیرم! بیا در میان عاشقان دیوانه ترین باشیم ، ما می توانیم برترین باشیم.... تو دنیای من ، من دیوانه تو ، تو بمان تا بگویم همه زندگی ام فدای تو.... در میان عاشقان عاشقترینم ، از عشق بالاترینیم.... عشق بدون تو عشق نیست ، این زندگی بدون تو زیبا نیست.... با تو شادم ، بی تو پریشانم ، با من بمان تا همیشه لبخند عشق بر روی لبانم باشد... زیباترین لحظه زندگی ام با تو ، قشنگترین خاطره هایم در کنار تو ، زندگی ام ، عشقم ، نفسم فقط تو! اینهمه احساس عاشقانه تقدیم به تو ، این قلب کوچک و بی طاقتم فدای تو ، یک دنیا عشق و محبت برای تو ، یک کلام پرمحبت دوستت دارم عزیزم h ****************** خیلی وقته دلم میخواد بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم از توی چشمای من بخون که من تو رو دارم،فقط تو رو دارم،بی تو کم میارم نبینم غم و اشک توی چشمات،نبینم داره میلرزه دستات،نبینم ترس توی نفسهات ببیـــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم منم مثل تو با خودم تنهام،منم خسته از تموم دنیام،منم سخت میگذره همه شب هام ببیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم،ببین دوستت دارم دوس دارم،من اون چشمای قشنگ ت رو دارم واست میخونم این آهنگ تو هرچی میخواهی بگو از دل تنگ تو بیا به هم بگیم دوستت دارم ...آره دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دااااااااااااارم... از خواب که بیدار میشوم دوستت دارم... صورتم را انگار تو میشویی... صبحانه ام را که میخورم دوستت دارم... آرایش که میکنم دوستت دارم.... پشت فرمان دوستت دارم... آسمان که آفت ست دوستت دارم... باران که میبارد دوستت دارم... کارم را که انجام میدهم دوستت دارم... با کارفرما با تلفن صحبت میکنم و دوستت دارم.... اعداد را در فرمولها میگذارم و دوستت دارم... نام. دوستت دارم............... اما این را هم میدانم که تو، دوستم نداری......... اجباری به دوست داشتنم نیست، فقط بگذار،،، دوستت بدارم.......... بگذار وقتی نگاهت میکنم، نگاهمان به هم گره بخورد،،،، نه گره کور حتی یک بر خوردهم کافیست.......... فقط باش....... تا باشم♡ vf دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن! دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری! دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می داری! دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق! دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبورند! دوستت دارم چون تو رو میخواهم و تو نیز مرامیخواهی! دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از مح. خاص ترین مخاطب قلبم
بہقدر نفسهایم
دوستت دارم
بهانہ بودنم
دوستت دارم
لبخند لحظہ هاے خوش
این عاشق
دوستت دارم
عشقمون ماندگار
در ساعت صفر عاشقی دوستت دارم گفتن ساده است وباور ان سخت توساده باورکن که من خیلی سخت دوستت دارم.. قهر می کنیم تا بفهمانیم دوستَش داریم ! گریه می کنیم تا بگوئیم دوستَش داریم ! می رویم تا بفهمد دوستَش داریم ! خیلی ها عاشقند ، اما شاید مترجمانِ خوبی نباشند ! کاش " دوستت دارم " همان دوستت دارمِ ساده بود ... مثل همیشه با ساده ترین زبان و قلبى عاشق تر از قبل میگویم،دوستت دارم نامهربان مهربانم........
اولین بار
که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است
تب می کنم عرق می کنم میلرزم
جان می دهم هزار بار
می میرم وزنده می شم پیش چشمهای تو
تا بگویم دوستت دارم
اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم
خیلی سخت است
اما آ ین بار آن از همیشه سخت تر است
و امروز می خواهم برای آ ین بار بگویم دوستت دارم
و بعد راهم را ب. اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای میان ست اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خ من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه ج هاست اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان ست پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم دوست من آرشی اگه می گم دوستت دارم، این رو فقط برای تو بکار می برم ... اگه از عشق چیزی می گم، شک نکن که فقط دارم در مورد تو صحبت می کنم ... اگه یکی رو بخوام نازش بدم، بدون اون یه نفر غیر از تو ی نمی تونه باشه ... اگه ی رو با دقت نگاه می کنم و کوچکترین چیزاش هم برام مهمه، اون یه نفر تویی، فقط تو ... می دونی چقدر و چطوری دوستت دارم، از با تو بودن خوشحالم، و برای. هیــــــس. . .هعیی کلاهی...گل پسر...اقا پسر با شمام!!؟؟..

اگه ماله منی ،اجازتم دست منه. . .
همه چیزتم مال منه. . .
پس غم و غصه هاتم مال منه. . .
تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی ،زیر تابوت منه. . . ضربان قلبم را با خنده های تو تنظیم ،پس بخند تا زنده بمانم‬
پس فقط برام بخند
مرا صدبار از خودت برانی دوستت دارم
به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم
چه سود از مهر ورزیدن
چه حاصل از وفا
مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم
شاید خندت بگیره یا باور نکنی !!!!ولی دوستت دارم . . .♥♥ ولی دوستت دارم . . .♥♥ دوستت دارم مال کیست؟
آن که می گوید؟
یا آن که می شنود؟ هرگز نخواهم فهمید
لبی که می بوسد
از لبی که بوسیده می شود
چرا غمگین تر است وقتی می گویی نرو
از آن گاه که می گویی بیا
بیشتر دوستت دارم
این را هم نخواهم فهمید
نرو
از
بیا
چرا اینقدر محزون تر است.. lovemelody.ir 163 دوستت دارم پدر پدر که در حال تعمیر ماشین بود پسرش را دید که روی ماشین خط میکشد... سریع به پیش پسر رفت . چند بار محکم به دست او زد اما حواسش به آچاری که در دستش بود نبود انگشتان پسرک قطع شد . در بیمارستان پسرک از پدر پرسید کی انگشتام در میآد؟پدر گریان به سمت ماشین رفت اش های پسرش را دید که نوشته بود {پدر دوستت دارم}!!!! دوستت دارم

 چو بوی تازه ی نان

 به وقت افطار

 دوستت دارم

 چو عطر تند پدربزرگ

 به وقت
 
دوستت دارم

 چو یاس های ترمه ی بی بی

 چو شب بو های باغچه ی حیاط

 چو گلبرگ سرخ میان کتاب

 دوستت دارم

 و هر بار بجای گفتنش؛

 بو میکشم

 تمام عطرهای جهان را

 که از تن ات

 بارها جا گذاشته ای

" حمید جدیدی "


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] باور کن که دوستت دارم... ای تنها بهانه برای زنده بودنم٬ نفس کشیدنم دوستت دارم... ای امید و آرزوی من، دنیای مندوستت دارم... ای تو به زیبایی یک گل سرخ، به پاکی یک چشمه زلال، به لطافت باران بهاردوستت دارم... ای تو فصل بهارم، همیشه یارم، همدم این دل دوستت دارم... ای تو آرامش وجودم، همه بود و نبودم، هستی و تار و پودوستت دارم... ای تو طلوع زندگی ام، ناجی لب تشنگی ام دوستت دارم... ای تو عشق زندگی ام، همیشگی ام، ماندنی امدوستت دارم... دوستت دارم و خواهم داشت٬ ای که تو لایق این دوست داشتنی... عاشقت می مانم و خواهم ماند٬ ای که تو لیلی این دل دیوانه ای... به خاطرت جانم را، زندگی ام را، فدایت می کنم، نثارت میکنم... دوستت دارم که چشمهایم را قربانی نگاهت میکنم... اگر می گویم که دوستت دارم از ته دلم می گویم، از تمام وجودم می گویم!!! باور کن دوستت دارم... گل زندگیم دوستت دارم کارت پستال درخواستی طراحان دوستت دارم ولی پر تناقض ترین فعلِ جهان است...
یک نفر را تهی میکند از هر غروری
در حالی که دیگری را لبریز... میدونم اونقدر دیوونگی در من هست ،که روزی صبح زود سخت برشانه ات زنم ، بیدارت کنم و بگم :یادت هست؟ یادت هست امروز روزی بود که به من گفتی دوستت دارم؟ دوستت دارم،حالا بخواب! صبر دادی! بعلاوه ی یک دل نازک! بعلاوه ی یک چشمه ی جوشان و روان اشک ... صبر دادی! بعلاوه ی یک دنیا توجه ب درد و غم و رنج های ریز و درشت این غمکده ی فانی! صبر دادی! بعلاوه ی یک دنیا تنهایی میان تمام مخلوقاتت ... صبر دادی! اما وقتی "صبر" را آغشته میکردی ب سرشتم، برای چیزی غصه میخوردی ... صبر دادی! و بعد با "شعر" درآمیختی مرا...و دلم شد، نازکتر از برگ . رفاقتی دوستت دارم...مرامیاز آن قدیمی ها!مثل دااش مشتی ها پایت ایستاده ام!رفاقتی دوستت دارم...از آن مدل ها که با کجایی تصدق نگاهت صدایت میکنند!آن تیپ ها که دستم را زیر چانه ات بگیرم و بگویمچطوری و ریده!رفاقتی دوستت دارم...از آن ها که وقتی چای برایم ریختی بگویم ای فدای دست و پنجه ات!آن ها که هر صبح بگویم آهای عیالبیا ببافم آن موهای لامصبت را و شب ها بازشان کنم با ذوق!رفاقتی دوستت دارم...از آن ها که هلاک رفیقشانند!همان ها که سر میدهند برای رفیقشانرفاقتی دوستت دارم!
" حامد نیازی "  

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] میان تمام نداشتن ها دوستت دارم شانس دیدنت را هر روز ندارم ولی دوستت دارم وقتی دلم هوایت را می کنم حق شنیدن صدایت را ندارم ولی دوستت دارم وقتهایی که روحم درد دارد و می شکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ولی دوستت دارم وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم دوستت دارم خ.